Hacettepe Üniversitesi
Açık Ders Malzemeleri
“ECE 403 Okula Hazırlık” Dersi Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)
Haftalar
Yapılacak Etkinlikler (Konu Başlıkları ve Okuma Parçaları)

Temel eğitime ilişkin kavramlar/ okula hazır bulunuşluk, okul olgunluğu
Alisinanoğlu, F. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Maya Akademi Yayınları, 2012.
Erdoğan, T. (Ed.). İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları. Eğiten
Kitap, 2013.
1
Oktay, A. (Ed.). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem Akademi Yayınları,
2010.

Çocukların okula hazır bulunuşlukları için gerekli olan sosyal, duygusal, bilişsel, öz
bakım ve psikomotor beceriler
Alisinanoğlu, F. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Maya Akademi Yayınları, 2012.
2
Erdoğan, T. (Ed.). İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları. Eğiten
Kitap, 2013.
Oktay, A. (Ed.). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem Akademi Yayınları,
2010.

Temel eğitimde yer alan öğretim programları ve özellikleri
Alisinanoğlu, F. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Maya Akademi Yayınları, 2012.
Erdoğan, T. (Ed.). İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları. Eğiten
Kitap, 2013.
3
Oktay, A. (Ed.). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem Akademi Yayınları,
2010.

Erken çocukluk eğitim programı ile temel eğitimde yer alan öğretim programlarının
(Türkçe, Hayat Bilgisi vb.) karşılaştırılması
Alisinanoğlu, F. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Maya Akademi Yayınları, 2012.
4
Erdoğan, T. (Ed.). İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları. Eğiten
Kitap, 2013.
Oktay, A. (Ed.). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem Akademi Yayınları,
2010.

Okula hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi
Alisinanoğlu, F. İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Maya Akademi Yayınları, 2012.
Erdoğan, T. (Ed.). İlkokula (İlköğretime) Hazırlık ve İlkokul (İlköğretim) Programları. Eğiten
Kitap, 2013.
5
Oktay, A. (Ed.). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem Akademi Yayınları,
2010.
6
7

Ara sınav

Temel eğitime hazırlık sürecinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
Cohen, R. Developing Essential Literacy Skills. International Reading Association, 2008.

8
Temel eğitime hazırlık sürecinde öğretmenin ve ailenin rolü
Booth, A. and Crouter, A. C. (Eds.). Disparities in School Readiness: How Families Contribute
to Transitions into School. Lawrence Erlbaum Associates, 2008.

Okul için davranışsal hazırlıksızlık: sorunlar ve müdahaleler

Okul için davranışsal hazır oluşluklarını teşvik etmek için aile odaklı girişimleri
kullanma
9
Booth, A. and Crouter, A. C. (Eds.). Disparities in School Readiness: How Families Contribute
to Transitions into School. Lawrence Erlbaum Associates, 2008.

10
Temel eğitime hazırlık sürecine ilişkin etkinlik örnekleri (farklı anasınıfı/
anaokullarından örnekler)
Scott, M. School readiness-A head start for preschool years (Parent's guide). Pearson
Education South Africa, 2003.
Haftalar
Yapılacak Etkinlikler (Konu Başlıkları ve Okuma Parçaları)
11

Temel eğitime hazırlık sürecine ilişkin etkinlik planlama ve uygulama
12

Temel eğitime hazırlık sürecine ilişkin etkinlik planlama ve uygulama
13

Proje Sunumları
14

Genel Sınav
Download

pdf - Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri