O
rto
ped s
er
neğ
Çocuk
D
GKD Gelişimşel Kalça Displazisi
PEV Pes Ekinovarus
Kursu 18 - 19 Ekim 2014, Anemon Otel, Afyon
O
rto
ped s
Değerli Meslektaşlarımız,
Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pesekinovarus kursunun 19. sunu bu
sene Afyon Kocatepe Üniversitesi nin misafirliğinde Afyon da 18-19
Ekim 2014 tarihlerinde düzenleyeceğiz.
Bu kursta amacımız, son yıl araş rma görevlileri ve yeni uzman
arkadaşlarımıza, doğumsal anomaliler arasında sık görülen ve uzun
dönemde ciddi fonksiyonel ve sosyal sorunlara yol açan GKD ve PEV
hakkında teorik bilgi ve pra k uygulama becerisi kazandırmak r.
GKD ve PEV tedavisi ilk yaş içerisinde patolojiye ve yaşa gore
farklılıklar göstermektedir. Bu kursumuzda, diğerlerinden farklı olarak,
ka lımcılar, ge recekleri vaka örneklerini, deneyimli hocalarımızla
masa başında tar şma rsa bulacaklardır. Bu nedenle ka lımcıların
mutlaka pra k uygulamada karşılaş kları sorunları örnekleyebilecek
olgu örnekleri ile gelmelerini bekliyoruz.
Verimli bir kurs olması dileğiyle,
Prof. Dr. Bartu Sarısözen
neğ
Sunuş Yazısı
er
Çocuk
D
GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu
O
rto
ped s
1. Oturum
08:30-08:40
08:40-08:55
08:55-09:10
09:10-09:25
09:25-09:30
09:30-10:00
10:00-10:20
2. Oturum
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00
Giriş, kursun tanı mı ve amaçları
Prof. Dr. Bartu Sarısözen
GKD e oloji, fizyopatogenez
Yrd. Doç. Ali Fuat Karataş
GKD klinik ve radyolojik muayene
Doç. Dr. Hakan Atalar
GKD önleme ve tarama
Doç. Dr. Bülent Dağlar
Tar şma
Pra k uygulama (maketlerde)
Ara
GKD USG anatomi
Doç. Dr. Hakan Atalar
GKD usg uygulama prensipleri – uygulama video görüntüsü
Prof. Dr. Nusret Köse
GKD sınıflandırma ve tedavi prensipleri
Prof. Dr. Nusret Köse
Tar şma
Pra k uygulama
USG yapımı, masa başı klinik muayene ve USG ölçüm alış rmaları
Öğle arası
Pra k uygulama ( work shop)
3. Oturum
14:00-14:20
14:40-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:30
Gkd konserva f tedavi uygulama prensipleri - Usg ile takip
Yrd. Doç. Ali Fuat Karataş
Kapalı redüksiyon- artrografi-takip (videolu)
Doç. Dr. Bülent Dağlar
Açık redüksiyon- medial ve anterior (videolu)
Prof. Dr. Lokman Karakurt
Yaşlara gore tedavi algoritması
Prof. Dr. Lokman Karakurt
Ara
4. Oturum
Pra k: Ustalarla Masa başı pavlik uygulaması ve olgu tar şmaları
Prof. Dr. Bartu Sarısözen
Prof. Dr. Nusret Köse
Prof. Dr. Muharrem İnan
neğ
18 Ekim 2014, Cumartesi
er
Çocuk
D
GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu
O
rto
ped s
08:20-08:40
08:40-09:00
09:00-09:10
09.10-09.40
09.40-10.00
2. Oturum
10.00-10.20
Giriş, PEV'un tedavi amaçları ve yöntemleri
Prof. Dr. Bartu Sarısözen
PEV'un patolojik anatomisi, kinema ği ve düzeltme prensipleri
Doç. Dr. Ahmet Doğan
Hastanın ve deformitenin klinik değerlendirmesi
Prof. Dr. Bartu Sarısözen
Tar şma
Pra k Uygulama (Modeller üzerinde)
Ara
11:00-11:10
Ponse yönteminin uygulanması (video)
Prof. Dr. Bartu Sarısözen
Alçılama sonrası izlem, sonuçlar, nüksler
Doç. Dr. Ahmet Doğan
Uygulamada sıklıkla yapılan hatalar ve önlemleri
Doç. Dr. Ahmet Doğan
Tar şma
11:10-11:30
Ara
11:30-12:00
Pra k Uygulama (PEV modeli ve/veya hasta üzerinde uygulama)
3. Oturum
12:00-12:30
PEV Genel Tar şma, kursun genel değerlendirilmesi ve kapanış
10.20-10.40
10:40-11:00
neğ
19 Ekim 2014, Pazar
1. Oturum
08:00-08:20
er
Çocuk
D
GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu
O
rto
ped s
Kurs Kayıt
200 TL
Kayıt ücre ne yaka kar , kahve molaları ve öğlen yemekleri dahildir.
Konaklama / Anemon Otel
Single 190 TL- Double 110 TL
Konaklama ücre single, oda-kahval bir günlüktür.
-Kurs ka lımı 40 kişi ile sınırlıdır.
-Kayıt ve konaklama ücretlerinin ya rılacağı banka hesabı
Çocuk Ortopedisi Derneği İk sadi İşletmesi
Garan Bankası G.O.P Şubesi (324)
IBAN: TR30 0006 2000 3240 0006 2958 98
-Kaydınızın kesinleşmesi için banka dekontunu derneğimize iletmeniz gerekmektedir.
İle şim
Çocuk Ortopedisi Derneği
[email protected]
Tel: 0 (312) 236 28 79 Mobil: 0 (530) 667 07 18 Faks: 0 (312) 236 27 69
Angora Bulvarı. 2007 Sokak. no:41 Beysukent Ankara
neğ
Kayıt ve Konaklama
er
Çocuk
D
GKD Gelişimşel Kalça Displazisi PEV Pes Ekinovarus Kursu
Download

GKD Gelişimşel Kalça Displazisi