- 9 Şubat 2015
TARİH
TARİH
3 Kasım 2014 Pazartesi
1.YAZILI SINAVLARI
16 Mart 2015 Pazartesi
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI
4 Kasım 2014 Salı
1.YAZILI SINAVLARI
17 Mart 2015 Salı
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI
5 Kasım 2014 Çarşamba
1.YAZILI SINAVLARI
18 Mart 2015 Çarşamba
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI
6 Kasım 2014 Perşembe
1.YAZILI SINAVLARI
19 Mart 2015 Perşembe
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI
7 Kasım 2014 Cuma
1.YAZILI SINAVLARI
20 Mart 2015 Cuma
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI
11 Kasım 2014 Salı
1.YAZILI SINAVLARI
23 Mart 2015 Pazartesi
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI
12 Kasım 2014 Çarşamba
1.YAZILI SINAVLARI
24 Mart 2015 Salı
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI
17 Aralık 2014 Çarşamba
2. YAZILI SINAVLARI
27 Nisan 2015 Pazartesi
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVLARI
18 Aralık 2014 Perşembe
2. YAZILI SINAVLARI
28 Nisan 2015 Salı
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVLARI
19 Aralık 2014 Cuma
2. YAZILI SINAVLARI
29 Nisan 2015 Çarşamba
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVLARI
22 Aralık 2014 Pazartesi
2. YAZILI SINAVLARI
30 Nisan 2015 Perşembe
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVLARI
23 Aralık 2014 Salı
2. YAZILI SINAVLARI
4 Mayıs 2015 Pazartesi
2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVLARI
12 Ocak 2015 Pazartesi
3.YAZILI SINAVLARI
25 Mayıs 2015 Pazartesi
2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVLARI
13 Ocak 2015 Salı
3.YAZILI SINAVLARI
26 Mayıs 2015 Salı
2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVLARI
14 Ocak 2015 Çarşamba
3.YAZILI SINAVLARI
27 Mayıs 2015 Çarşamba
2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVLARI
15 Ocak 2015 Perşembe
3.YAZILI SINAVLARI
28 Mayıs 2015 Perşembe
2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVLARI
16 Ocak 2015 Cuma
3.YAZILI SINAVLARI
29 Mayıs 2015 Cuma
2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVLARI
19 Ocak 2015 Pazartesi
3.YAZILI SINAVLARI
1 Haziran 2015 Pazartesi
2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVLARI
20 Ocak 2015 Salı
3.YAZILI SINAVLARI
2 Haziran 2015 Salı
2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVLARI
DENEME TARİHLERİ
Not:
,
rehber öğretmenleri ve psikolojik dan. Tarafından uyarlanıp hazırlanmaktadır.
rultusunda sınıf
Resim Sınıfı
12
13
85 - 100
70 - 84
60 - 69
50 - 59
49
4
EDEBİYAT
5
FELSEFE
X
6
FİZİK
X
7
TARİH
X
8
GEOMETRİ
X
9
İNGİLİZCE
10
KİMYA
X
11
MATEMATİK
X
12
13
X
X
ISWEEP AMERİKA
X
X
GOLDEN CLİMATE-KENYA
X
X
AB PROJELERİ
COĞRAFYA
X
İNEPO-AZARBEYCAN
3
X
İYİPO
X
İNFOMATRİKS
X
DÜŞ ÇİZGİSİ
BİYOLOJİ
EMEPYA
2
E BİKO
X
E DREAM
X
USOBO
TÜBİTAK ENERJİ
VERİMLİLİĞİ YARIŞMASI
BİLGİSAYAR
İNEPO
TÜBİTAK ARAŞTIRMA
PROJELERİ YARIŞMASI
1
BRANŞ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BEDEN EĞİTİMİ
X
X
X
ALMANCA
X
X
X
EDEBİYAT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TBMM, Kültür Bakanlığı, MEB Temel eği m gelen müdürlüğü şiir ve kompozisyon yarışmaları
11 Ekim 2014
01 Kasım 2014
08 Kasım 2014
15 Kasım 2014
06 Aralık 2014
13 Aralık 2014
27 Aralık 2014
03 Ocak 2015
10 Ocak 2015
21 Şubat 2015
28 Şubat 2015
14 Mart 2015
21 Mart 2015
28 Mart 2015
11Nisan 2015
25 Nisan 2015
16 Mayıs 2015
23 Mayıs 2015
30 Mayıs 2015
Feza Fen ve Anadolu Lisesi
9:00 - 9:40
9:50 - 10:30
10:40 - 11:20
11:30 - 12:10
12:20 - 13:00
Starters
Movers
Flyers
Dil Seviyeleri:
Common European Framework
Başlangıç Beginner A1 Starters , Movers
Avrupa Dil Portfolyosu’nda ( Common European Framework ) resmi olarak tanınan sınavlar
ve sınav içerikleri aşağıdaki gibidir.
Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular
Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
yoluyla iletişim kurabilir. Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir
ve kullanabilir.
1. Kur - Elementary A2 KET, Flyers
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. Bildiği,
alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi
ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
2. Kur - Pre-Intermediate B1 PET, BEC Pre liminary
Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını
kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası
bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde
karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu
konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
3. Kur - Intermediate B2 FCE, BEC Vantage
Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak
kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim
kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik
tartışmalar yürütebilir.
4. Kur - Upper Intermediate C1 CAE, TOEFL, IELTS,
BEC Higher
Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini
akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun
ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.
5. Kur - Advanced C2
CAE, TOEFL, IELTS,
CPE
Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu
kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Akıcı bir dil kullanarak kendini tam
anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
32
33
34
35
36
37
38
Download

Mart ve Nisan 2015 Eğitimleri