ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/363-2481
Bursa, 15/04/2015
TATARİSTAN TÜRKİYE İŞ FORUMU VE TÜRKİYE RUSYA İŞ KONSEYİ
SONUÇ RAPORU HK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 173
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 14.04.2015 tarihli bir yazıda; T.C.
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne
resmi ziyareti çerçevesinde Kurulları tarafından düzenlenen Tataristan-Türkiye İş Forumu ve
Türkiye-Rusya İş Konseyi'nin XVII. Ortak Toplantısına ilişkin sonuç raporları ekte
sunulmaktadır.
Bilgilerinize rica olunur.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Ekler:
Kazan Ziyareti Sonuç Raporu (14 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Kazan_Ziyareti_Sonuc_Raporu_14_Say
fa.pdf
Moskova Ziyareti Sonuç Raporu (14 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Moskova_Ziyareti_Sonuc_Raporu_14_
Sayfa.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri