Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f2b1-1cd6-31c8-8f0a-5c76 kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f2b1-1cd6-31c8-8f0a-5c76 kodu ile teyit edilebilir.
Download

MEB Yazısı (Özel Okullarda Eğitim Yılına Hazırlık Ödeneğinin