19 NİSAN 2015 PAZAR PUANLI YARIŞ BÜLTENİ
İSTANBUL
Sorgulama Aralığı..: 24 Ocak 2015 - 19 Nisan 2015
www.altilianaliz.com
KOŞU 1
Toplam 28 Ġstanbul YarıĢ Günü
BÜLTENİN KULLANIMI HAKKINDAKİ DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..
4 VE YUKARI ARAPLAR
ŞARTLI 4 /D
1900 ÇİM
İKRAMİYE:
33.500 TL
Yedili Plase bu koşudan başlar..
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
Tarih
At
Jokey
Derece
1900 Çim
30.10.2013
NURTEN
V.KAPLAN
2.10.45
58
Gny: 3,85
4
ġARTLI 4
1900 Çim
18.04.2014
ALARAP
M.ÇĠÇEK
2.10.41
57,5
Gny: 2,4
2
ġARTLI 4
1900 Çim
13.09.2013
ARASBEYĠ
H.KALINYILMAZ
2.07.88
58
Gny: 5
4
ġARTLI 4
1900 Çim
10.04.2013
MERTKAL
M.KAYA
2.07.97
56,5
Gny: 7,95
5
ġARTLI 4
1900 Çim
08.06.2014
RAST
H.KARATAŞ
2.11.58
58
Gny: 1,6
1
ġARTLI 4
1900 Çim
07.11.2014
CAPPADOCIA
A.CAN ĠġLEYEN
2.10.54
62,5
Gny: 1,95
2
S4
3
3
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
14.03.2015 ŞARTLI 4
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.04.2015 ŞARTLI 4
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
18.12.2014 ŞARTLI 4
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
2
1
2
1
03.11.2014 ŞARTLI 4 /D
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
3
3
2
1
14.02.2015 ŞARTLI 4 /D
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
18.04.2014 ŞARTLI 4 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
30.07.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
1200 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
17.10.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
1200 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
06.06.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
13.07.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
26.05.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
07.02.2015 ŞARTLI 4 /X-1
1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
22.06.2014 ŞARTLI 4 /Y-0
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
07.11.2014 ŞARTLI 4 /Y-1
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
26.01.2015 ŞARTLI 4 /Y-2
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
25.05.2014 ŞARTLI 4 /Y-2
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
07.05.2014 ŞARTLI 4 /Y-3
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
04.04.2014 ŞARTLI 4
2000 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
19.03.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
1400 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
22.01.2014 ŞARTLI 4 /Y-1
2100 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
2
22.08.2014 ŞARTLI 4
1900 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
18.06.2014 ŞARTLI 4
2100 K 4 YAŞLI ARAPLAR
10.01.2015 ŞARTLI 4 /D
1300 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
13.08.2014 ŞARTLI 4 /D
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
3
09.02.2015 ŞARTLI 4 /DHÖ
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
10.09.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
1600 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
1
1
06.07.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
1900 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
2
1
S14
S15
S16
S17
S18
S19
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
1
1
2
3
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
11
8
6
7
2
3
4
1
1
1
1
5
3
4
3
7
9
9
9
1
2
4
4
6
4
3
1
5
5
3
2
2
3
5
5
4
5
2
1
1
3
1
2
1
5
3
2
3
2
2
3
2
8
8
6
8
10
10
2
3
5
1
7
3
5
4
6
4
1
4
2
3
1
3
5
5
1
5
1
1
1
2
1
8
9
7
8
4
7
7
7
2
3
4
1
2
3
1
4
5
3
2
6
7
3
5
3
2
5
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
4
1
7
2
1
2
2
1
4
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
1
1
3
1
1
2
3
1
3
2
1
1
1
2
2
2
3
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
1
1
1
1
2
2
3
1
2
3
2
TOPLAM
6
2
1
S.T.P
5
1
2
J.T.P
5
2
1
A.T.P
7
2
1
2
S20
3
1
1
1
Ganyan Tablo Sırası
ġARTLI 4
S3
2
Kilo
1
12.01.2015 ŞARTLI 4 /X
1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
08.04.2015 ŞARTLI 4 /Y-3
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
02.04.2014 ŞARTLI 4 /D
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
17.03.2014 ŞARTLI 4 /D
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
03.03.2014 ŞARTLI 4 /DHÖ
1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
19.03.2014 ŞARTLI 4 /DHÖW
2100 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
2
2
3
2
09.04.2014 ŞARTLI 4 /Y-3
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
1
3
1
2
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
1
3
2
1
3
3
2
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
6
3
6
14
14
15
2
4
3
1
3
4
4
3
4
3
2
1
1
2
2
1
2
2
ATP
JTP
STP TOPLAM
P4
P5
P6
P7
P8
P9
3
1
1
2
P3
3
6
1
2
P2
2
3
2
1
P1
2
6
4
2
KĠLO + -
2
8
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
1.FATMASULTAN G
7/7
M.Kaya
60,5 +5,
356
0
355
103
380
108
0
129
191
306
0
0
3264
0
0
0
15
433
0
3
807
1.817
3.764
5.643
2
3.SONYAĞMUR G D
5/7
Ö.Kaya
57,5 +1
257
0
477
105
464
96
0
136
191
400
0
0
3264
0
0
67
22
0
0
17
363
1.762
3.872
5.496
3
7.TAHĠRE G
6/7
U.Polat
56,5 +0,
366
0
377
105
427
104
0
115
414
266
0
0
2226
0
0
0
0
166
105
10
647
1.570
3.021
4.681
4
6.PAMUK NĠNE GK
2/7
G.Kocakaya
56,5 +0,
480
0
429
118
448
122
0
90
353
118
50
0
1444
300
0
98
78
455
0
62
1.223
1.990
2.277
4.645
5
4.VELĠ CAN KIZI
1/7
H.Karataş
57,5 +1
660
0
539
140
543
138
0
130
420
333
333
0
308
0
0
44
330
0
0
99
1.466
2.299
1.160
4.017
6
2.VOKAL G
4/7
M.İleri Ap.
55,5 +0,
327
0
166
78
166
78
0
78
216
0
0
0
560
0
0
166
141
728
800
41
2.203
1.501
1.617
3.545
7
5.ĠDĠL SULTAN
3/7
A.Aslan Ap.
52,5
304
0
98
59
224
84
0
80
212
133
133
0
125
0
0
36
44
154
0
48
719
1.049
518
1.734
KOŞU 2
HANDİKAP 16 /DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR
1900 ÇİM
İKRAMİYE:
42.000 TL
1. Ayak.. Altılı Ganyan bu koşudan başlar..
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
06.09.2014 HANDİKAP 16
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
19.09.2014 HANDİKAP 16
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
25.04.2014 HANDİKAP 16
2200 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
12.10.2014 HANDİKAP 16 /D
1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
14.09.2014 HANDİKAP 16 /D
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
03.04.2015 HANDİKAP 16 /D
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
21.11.2014 HANDİKAP 16 /D
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
22.08.2014 HANDİKAP 16 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
08.06.2014 HANDİKAP 16 /D
2100 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
17.01.2015 HANDİKAP 16 /DHÖ
2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
M.SAV
2.10.34
53
Gny: 2,45
1
1900 Çim
12.11.2014
DURANTAŞ
M.ÇĠÇEK
2.08.18
56
Gny: 2,35
1
1900 Çim
09.08.2013
KASAP
SADIK KURT
2.07.70
50
Gny: 9,5
6
1900 Çim
09.06.2013
DĠGOR
AHMET ÇELĠK
2.08.66
60,5
Gny: 2,4
2
HANDĠKAP 16
HANDĠKAP 16
HANDĠKAP 16
S3
S4
S5
3
3
3
S6
S7
S8
S9
S10
S11
3
1
2
3
1
S12
S13
3
S14
S15
S16
S17
S18
S19
1
3
2
3
3
3
2
2
1
2
1
2
2
2
1
9
1
3
3
3
3
3
2
8
7
9
7
5
5
7
5
9
12
3
10
4
3
6
6
5
4
6
5
1
2
2
1
1
2
5
5
8
7
8
8
2
2
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1
3
28.09.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
17.10.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
1
2
1
3
2
2
1
1
1
2
2
3
1
7
6
1
2
1
1
2
9
5
1
1
3
2
1
1
6
2
5
4
14
9
3
3
1
6
3
2
5
3
3
4
8
5
6
6
3
1
1
3
2
1
1
1
28.02.2015 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
3
1
3
TOPLAM
11
2
2
S.T.P
1
3
2
J.T.P
2
3
3
1
A.T.P
1
3
1
S20
2
3
10.04.2015 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1400 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
06.08.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
Jokey
OKYAY
Tarih
1900 Çim
1
30.03.2015 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
14.11.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
S2
At
18.04.2014
HANDĠKAP 16
3
3
2
1
2
1
1
04.07.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
04.06.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
2
2
2
2
2
3
3
02.05.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2000 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
1
2
2
3
2
3
3
3
3
1
1
1
4
1
1
2
6
7
4
1
5
6
4
6
9
9
7
9
03.09.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2200 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
23.07.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2200 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
3
2
1
1
3
2
14.02.2015 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2200 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
3
3
1
2
1
3
3
3
3
3
1
1
15.04.2015 HANDİKAP 16 /TR
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
11.06.2014 HANDİKAP 16 /Y-3
1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
12.02.2014 HANDİKAP 16 /D
1300 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
3
04.04.2014 HANDİKAP 16 /D
1500 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
3
31.03.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1400 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
1
3
3
3
1
2
1
2
2
2
3
2
3
2
1
3
3
2
1
1
2
3
3
2
1
1
1
1
2
1
2
3
2
5
4
6
4
6
7
6
12
3
6
2
5
6
8
6
1
5
7
5
6
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
5
5
2
7
2
2
2
1
1
2
4
2
5
9
8
9
6
10
3
5
8
6
5
8
2
3
4
5
5
3
6
3
6
5
2
1
1
2
1
2
6
4
2
2
6
7
5
5
1
2
3
2
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
2
1
3
2
3
24.03.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2000 K 4 VE YUKARI ARAPLAR
2
3
3
13.04.2014 HANDİKAP 16 /TR
1600 Ç 4 VE YUKARI ARAPLAR
1
1
04.07.2014 HANDİKAP 16
1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
3
04.06.2014 HANDİKAP 16 /D
1600 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
2
2
2
2
24.08.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1200 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
1
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
2
2
1
23.02.2015 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1200 K 4 YAŞLI ARAPLAR
14.03.2015 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1300 K 4 YAŞLI ARAPLAR
1
3
21.05.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
23.04.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1400 K 4 YAŞLI ARAPLAR
2
2
2
12.11.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1900 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
18.04.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 1900 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
1
01.10.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
3
08.06.2014 HANDĠKAP 16 /DHÖW 2200 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
3
05.02.2014 HANDİKAP 16
3
Sıra No At Adı
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
B.P.S
JOKEY
KĠLO + -
1
2
3
3
3
3
2
1
1
3
2
3
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
P8
P9
2
1
2
2
2
1
3
1
1
2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
370
0
218
89
157
82
0
81
363
0
0
0
5110
0
0
0
0
0
0
85
455
712
5.558
6.555
633
0
240
79
296
87
0
126
267
450
450
0
2580
550
0
143
0
0
0
69
1.295
1.940
3.916
5.970
1
2.AŞKARBEY G D
1/12
2
1.KAFKASPRENSĠ G
2/12
A.Can İşleyen
3
10.GÖKDOĞAN G
4/12
M.Kayiş Ap.
47,5 -4
231
0
38
58
38
58
0
83
191
88
0
0
3264
0
0
0
0
0
150
23
404
386
3.716
4.222
4
9.PĠRGEÇTĠ G
5/12
T.Yildiz
53,5 +3
175
0
229
71
333
89
0
66
319
333
333
0
216
400
0
32
19
0
400
16
975
1.502
1.684
3.031
5
3.TAYLANHAN G D
7/12
Gök.Bektaş
60,5 +6,
304
0
122
65
148
71
333
69
245
78
183
0
403
0
0
75
0
388
155
10
1.115
1.542
891
2.649
6
6.ESKĠ KÖYLÜ GKD
11/12
S.Akbulat Ap.
51 -2,5
314
0
189
67
281
87
0
50
200
350
466
0
196
100
0
86
0
154
0
4
1.024
1.734
850
2.544
7
7.KARAAKIN G
8/12
A.Sözen
55 +3
400
0
340
106
341
100
0
45
264
0
0
0
527
0
0
0
0
333
0
8
741
1.273
799
2.464
8
5.YÜKSELĠM G D
3/12
Ö.Yildirim
58 +4
356
0
506
115
432
102
0
89
314
0
0
0
350
0
0
0
0
100
0
43
499
1.387
707
2.407
9
12.ATLIOĞLUM G
9/12
Gökhan Gökçe
50,5 -0,5
128
0
273
89
269
93
0
116
351
0
0
0
630
200
0
26
5
0
0
6
165
872
1.187
2.186
10 8.TURANHAN G D
6/12
G.Kocakaya
55
260
0
429
118
448
122
0
90
250
100
0
0
280
0
0
0
0
0
0
12
272
1.319
642
2.109
11 4.EFE BABA G
11/12
G.Yildiz
58 +0,5
276
0
88
64
22
57
100
89
334
0
0
0
174
0
0
0
17
0
87
4
384
424
599
1.312
12 11.HEMĠNGE
12/12
Deniz Yildiz
51,5 +0,
83
0
234
81
100
47
0
44
108
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
83
506
125
714
KOŞU 3
F.Yüksel Ap.
57 +1
Ap. 58
4 VE YUKARI İNGİLİZLER
ŞARTLI 4
1400 KUM
İKRAMİYE:
33.500 TL
2. Ayak.. Beşli Ganyan bu koşudan başlar..
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Tarih
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
ġARTLI 4
1400 Kum
23.06.2013
MY DAUGHTER
A.CAN ĠġLEYEN
1.25.87
56
Gny: 4,7
6
ġARTLI 4
1400 Kum
19.03.2014
MY SECRET
H.KARATAŞ
1.24.23
58
Gny: 1,35
1
ġARTLI 4
1400 Kum
07.05.2014
ÇAYKAŞI
V.KIZMAZ
1.23.39
54
Gny: 1,5
1
ġARTLI 4
1400 Kum
03.01.2015
MYTHOGENIC
G.KOCAKAYA
1.24.30
55
Gny: 3,95
3
ġARTLI 4
1400 Kum
02.02.2015
MYTHOGENIC
G.KOCAKAYA
1.23.29
57
Gny: 1,4
1
S7
S3
S4
S5
S6
S8
3
3
3
2
1
3
1
1
1
1
3
2
2
29.10.2014 ŞARTLI 4
1200 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
18.04.2014 ŞARTLI 4
1200 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
16.07.2014 ŞARTLI 4
1400 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
16.07.2014 ŞARTLI 4
1500 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
23.03.2015 ŞARTLI 4
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
13.06.2014 ŞARTLI 4
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
21.05.2014 ŞARTLI 4 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
03.01.2015 ŞARTLI 4 /X-1
1400 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
2
2
2
1
2
07.02.2015 ŞARTLI 4 /X-1
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
3
3
3
3
1
3
21.02.2015 ŞARTLI 4 /Y-1
2000 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
1
1300 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
15.06.2014 ŞARTLI 4 /Y-3
1900 Ç 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
1
1
06.04.2014 ŞARTLI 4
1200 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
2
3
10.03.2014 ŞARTLI 4
1500 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
09.04.2014 ŞARTLI 4
2000 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
31.03.2014 ŞARTLI 4
2200 K 4 VE YUKARI ĠNGĠLĠZLER
KĠLO + -
1
S11
2
1
S12
S13
S14
S15
S16
S17
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
S18
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
1
6
4
1
4
1
3
7
4
1
1
1
5
1
3
1
1
1
2
1
1
5
4
1
2
4
5
3
3
4
1
8
3
2
1
2
1
10
11
10
12
3
5
5
2
2
1
6
3
3
4
2
1
3
4
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
6
6
5
6
4
3
8
7
ATP
JTP
STP TOPLAM
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
2
3
1
1
2
1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1
1
1
3
TOPLAM
1
1
1
S.T.P
1
1
3
J.T.P
2
3
2
A.T.P
1
2
1
S20
3
2
3
3
3
S19
2
3
1400 K 4 ve YUKARI ĠNGĠLĠZLER
JOKEY
1
S10
1
07.05.2014 ŞARTLI 4 /Y-3
B.P.S
1
3
09.03.2015 ŞARTLI 4 /Y-2
Sıra No At Adı
1
S9
2
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
2.NEARLY GREEN
1/9
Ö.Yildirim
56 +4
568
0
506
115
531
120
490
121
297
375
0
0
1224
0
252
0
855
375
0
86
2.136
2.719
1.982
5.915
2
7.KIRBY DRIVE KD
6/9
U.Polat
54 -7
408
0
377
105
344
106
371
104
414
266
0
0
2226
0
108
0
301
216
0
13
1.046
1.902
2.919
5.359
3
1.BARRERA GK
2/9
M.Kaya
57 +1
555
0
355
103
326
97
158
73
362
0
0
0
62
0
224
0
878
275
800
64
2.796
1.451
1.288
4.332
4
9.SUHARRY D
3/9
H.Karataş
54 -2
494
0
539
140
537
141
320
136
389
0
0
0
343
0
189
0
87
628
0
56
1.454
2.497
788
3.999
5
5.BRAVE SON
5/9
A.Sözen
54
468
0
340
106
340
109
277
120
277
0
0
0
324
0
135
499
104
825
0
20
2.051
2.636
621
3.944
6
3.ATEN
4/9
S.Kaya
55 -4
373
0
521
127
503
127
633
125
186
0
0
0
90
0
162
0
88
0
82
35
740
2.071
393
3.052
7
6.CĠVANHAN
7/9
S.Boyraz
54 -5
133
0
298
96
289
100
108
93
234
0
0
0
115
0
81
0
133
222
0
5
574
1.211
354
1.907
8
4.GÖÇMENHAN KD
8/9
M.Hamedi Ap.
51 -5
300
0
190
78
137
70
0
78
304
0
0
0
224
0
0
34
95
0
0
1
430
588
529
1.511
9
8.PAMPERO K
9/9
T.Yildiz
54
0
0
229
71
56
50
0
49
268
0
0
0
175
50
27
12
0
0
0
0
39
467
493
987
KOŞU 4
4 VE YUKARI ARAPLAR
AÇIK GR 3 /DHÖ
1400 ÇİM
İKRAMİYE:
126.000 TL
3. Ayak.. Dörtlü Ganyan bu koşudan başlar..
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
AÇIK GR 3
1400 Çim
21.04.2013
BURKAL
Ö.YILDIRIM
1.31.23
60
Gny: 5,1
3
AÇIK GR 3
1400 Çim
20.04.2014
TANATAR
G.KOCAKAYA
1.31.06
60
Gny: 6,85
5
Tarih
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S3
S4
11.05.2014 AÇIK GR 3 /D
1600 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
2
2
2
24.08.2014 AÇIK GR 3 /D
1900 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
3
2
20.04.2014 AÇIK GR 3 /DHÖ
1400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
3
3
15.08.2014 AÇIK GR 3 /DHÖ
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
1
1
15.06.2014 AÇIK GR 3 /DHÖ
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
29.10.2014 AÇIK GR 3 /DHÖ
2400 Ç 4 ve YUKARI ARAPLAR
26.05.2014 AÇIK GR 3 /DHÖ
1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
Sıra No At Adı
B.P.S
S1
JOKEY
KĠLO + -
S2
S5
S6
S7
S8
S9
3
2
3
1
S10
S11
1
S12
S13
S14
S15
1
S16
S17
1
1
1
2
1
3
3
3
3
1
1
3
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
J.T.P
S.T.P
TOPLAM
3
7
1
2
1
2
6
2
2
8
4
5
1
2
1
4
2
2
5
7
2
5
3
4
7
6
5
2
5
7
7
6
ATP
JTP
STP TOPLAM
1
2
3
A.T.P
1
2
2
S20
3
3
3
P1
S19
2
2
2
1
S18
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
9.MENGÜBERT G
8/10
Ö.Kaya
58
586
0
477
105
464
96
0
136
191
400
325
0
3264
0
0
151
463
193
0
6
1.724
2.353
3.861
6.857
2
10.ULUER GK
4/10
Ö.Yildirim
58
745
0
506
115
432
102
0
89
427
287
0
0
1512
0
0
0
1490
450
0
25
2.710
2.006
2.251
6.180
3
2.BAġSEKLAVĠ G D
5/10
G.Kocakaya
60
539
0
429
118
448
122
0
90
515
612
83
0
1170
0
0
103
145
477
0
15
1.362
2.497
2.312
4.866
4
5.KARAÜZÜM G
1/10
S.Kaya
60 -0,5
604
0
521
127
563
128
0
133
323
0
0
0
759
0
0
0
604
650
0
90
1.948
2.212
1.172
4.502
5
7.UÇANOĞLU G
3/10
A.Sözen
60 +3,5
383
0
340
106
341
100
0
45
416
266
266
0
980
0
0
364
383
134
0
41
1.571
2.003
1.703
4.165
6
8.YALNIZEFE GK
2/10
H.Karataş
60 -2,5
507
0
539
140
543
138
0
130
316
233
233
0
406
0
0
119
126
433
0
76
1.494
2.584
1.031
3.939
7
4.BURKAL G
8/10
S.Boyraz
60
580
0
298
96
330
81
0
108
392
0
0
0
1598
0
0
0
313
0
0
6
899
919
1.996
3.802
8
1.ABUŞ G
6/10
Gökhan Gökçe
60 +3,5
670
0
273
89
269
93
0
116
340
0
0
0
384
0
0
0
214
333
0
13
1.230
1.186
737
2.794
9
6.TANATAR G D
9/10
U.Polat
60 +4
468
0
377
105
427
104
0
115
428
0
0
0
215
100
0
0
249
0
133
5
855
1.133
881
2.726
10/10
Deniz Yildiz
60 +3,5
305
0
234
81
100
47
0
44
238
50
100
0
456
0
0
20
148
194
0
3
770
873
747
2.020
10 3.BESLENEY
KOŞU 5
ŞARTLI 3
3 YAŞLI İNGİLİZLER
1900 ÇİM
İKRAMİYE:
26.000 TL
4. Ayak.. Üçlü Ganyan bu koşudan başlar..
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
S2
Tarih
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
ġARTLI 3
1900 Çim
17.05.2013
LEE VALLEY
AHMET ÇELĠK
1.57.32
58
Gny: 2,6
2
ġARTLI 3
1900 Çim
16.05.2014
GAZELLA
H.KARATAŞ
1.58.60
54
Gny: 1,75
1
ġARTLI 3
1900 Çim
04.06.2014
BALLINUR
A.ASLAN
2.03.91
50
Gny: 15,9
8
ġARTLI 3
1900 Çim
04.05.2014
ESERHATUN
A.ASLAN
2.00.52
50
Gny: 2,9
5
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
28.12.2014 ŞARTLI 3
1200 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
04.12.2014 ŞARTLI 3
2000 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
1
3
3
3
2
3
2
1
2
1
17.09.2014 ŞARTLI 3 /Y-2
2100 Ç 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
15.04.2015 ŞARTLI 3
1200 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
03.01.2015 ŞARTLI 3
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
10.09.2014 ŞARTLI 3
1400 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
21.12.2014 ŞARTLI 3
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
16.05.2014 ŞARTLI 3
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
01.10.2014 ŞARTLI 3 /D
1400 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
05.01.2015 ŞARTLI 3 /D
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
23.05.2014 ŞARTLI 3 /D
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
1
1
1
3
3
3
1
3
3
3
1
S16
2
1
1
1
2
3
1
S15
2
S17
S18
S19
S20
1
2
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
3
4
3
7
7
4
5
5
5
5
5
1
1
2
2
1
2
5
8
2
4
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
5
5
6
4
2
2
2
2
3
2
1
TOPLAM
1
1
3
1
S.T.P
1
2
2
J.T.P
3
1
2
A.T.P
1
1
1
1
S14
3
3
05.11.2014 ŞARTLI 3 /D
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
04.06.2014 ŞARTLI 3 /D
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
04.05.2014 ŞARTLI 3 /D
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
02.03.2015 ŞARTLI 3 /D
2000 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
24.03.2014 ŞARTLI 3 /D
1500 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
1
2
3
3
3
1
2
2
3
1
1
2
2
1
3
3
KĠLO + -
1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
3
3
2
2
8
6
8
8
3
3
4
3
6
2
6
6
8
7
7
7
3
6
ATP
JTP
STP TOPLAM
3
3
2
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
4.CASH OUT
2/8
A.Sözen
55 -4
600
0
340
106
340
109
277
120
407
350
100
0
1092
350
0
52
0
0
0
66
818
1.860
2.265
4.309
2
1.BLAZE OF LIGHT
1/8
H.Karataş
58
433
0
539
140
537
141
320
136
433
433
433
0
67
0
232
144
0
0
0
99
1.341
2.922
1.032
4.087
3
8.KĠġKENE APAKAY
4/8
Gökhan Gökçe
53 -2
162
0
273
89
275
86
300
86
401
700
325
0
1085
0
0
94
0
0
0
37
618
2.265
2.223
3.913
4
3.PAIX D
3/8
G.Kocakaya
56
600
0
429
118
419
116
287
109
425
0
0
0
256
0
0
0
0
0
0
57
657
1.535
738
2.816
5
2.RIVER MAAS G
5/8
V.Kaplan Ap.
54 -2
400
0
204
77
167
71
55
65
345
0
0
0
560
0
108
205
0
0
0
8
721
852
913
2.265
6
6.ALCHIBA
8/8
U.Polat
54 -1
37
0
377
105
344
106
371
104
13
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
3
67
1.410
16
1.487
7
7.BRAVE SOUL KD
7/8
A.Aslan Ap.
50 -2
250
29
98
59
10
43
0
56
277
0
0
0
324
0
50
29
0
0
0
4
362
299
605
1.229
8
5.DARE TO DREAM (T
6/8
G.Yildiz
54
345
0
88
64
106
67
0
46
214
0
0
0
108
0
81
0
0
0
0
6
432
377
328
1.125
KOŞU 6
ŞARTLI 2
4 YAŞLI ARAPLAR
1200 KUM
İKRAMİYE:
21.500 TL
5. Ayak..
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
ġARTLI 2
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
07.12.2014 ŞARTLI 2 /D
1300 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
11.12.2014 ŞARTLI 2 /Y-1
1500 K 4 ve YUKARI ARAPLAR
01.08.2014 ŞARTLI 2 /DHÖW
1400 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
04.12.2014 ŞARTLI 2 /DHÖW
2000 K 4 YAŞLI ARAPLAR
23.05.2014 ŞARTLI 2 /Y-3
1900 Ç 4 YAŞLI ARAPLAR
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
S2
S3
S5
1200 Kum
S6
S7
S8
17.04.2013
S9
S10
S11
At
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
KIYMET HANIM
SELĠM ĠPEK
1.21.62
53
Gny: 2,85
S12
2
1
3
KĠLO + -
S4
Tarih
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
1
2
1
1
S13
S14
3
2
S15
S16
S17
1
S18
S19
1
S20
3
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
S.T.P
TOPLAM
4
3
3
2
7
4
2
2
3
9
2
4
3
5
4
5
5
5
2
4
3
ATP
JTP
STP TOPLAM
2
P1
J.T.P
2
2
1
A.T.P
3
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
1
9.BOYACI G D
9/11
Ö.Kaya
55 -1
153
0
477
105
464
96
0
136
195
416
0
0
1560
25
0
0
34
460
0
4
651
2.158
2.200
4.125
2
3.DÖKERBEY GK
3/11
Gökhan Gökçe
58 +3,5
366
0
273
89
269
93
0
116
341
255
0
0
714
450
0
37
366
350
0
70
1.189
1.552
1.830
3.789
3
10.FAUSTĠNO K
5/11
T.Yildiz
53 +1
392
0
229
71
333
89
0
66
237
262
0
0
1161
0
182
37
38
425
0
11
1.085
1.523
1.671
3.533
4
5.ĠZMĠRGÜLÜ G
11/11
F.Yüksel Ap.
52 +5,5
195
0
218
89
157
82
0
81
195
53
0
0
1560
25
0
0
16
0
0
0
211
680
1.833
2.671
5
2.ASLANPARÇASI G
2/11
G.Kocakaya
58
450
0
429
118
448
122
0
90
387
0
0
0
38
0
0
0
112
0
0
77
639
1.284
502
2.271
6
1.TUNCAGÜN G
6/11
A.Sözen
60 +2
355
0
340
106
341
100
0
45
166
0
0
0
0
0
0
0
9
0
500
9
873
941
675
1.971
7
4.METECĠK GK
1/11
A.Aslan Ap.
54
571
0
98
59
224
84
0
80
335
0
0
0
192
0
0
0
190
0
0
80
841
625
607
1.913
8
6.ERBABAM G
4/11
M.İleri Ap.
50 -6
445
0
166
78
166
78
0
78
232
0
0
0
128
0
0
0
27
0
445
19
936
585
824
1.862
9
7.ÖĞÜNSEL GKD
9/11
A.Can İşleyen Ap. 50
227
0
240
79
296
87
0
126
250
0
0
0
280
0
0
0
4
0
0
4
235
832
534
1.593
10 11.NĠGHT SAFARĠ KD
10/11
M.Kayiş Ap.
25
20
38
58
38
58
0
83
400
0
0
0
494
0
0
30
1
0
0
1
77
306
895
1.246
-4
48 +3
11 8.PEKER PEKMEZ
7/11
C. Karademir Ap.
KOŞU 7
50 +2,5
121
0
0
38
0
38
0
38
HANDİKAP 14 /D
3 YAŞLI İNGİLİZLER
185
0
0
0
1600 ÇİM
33
0
İKRAMİYE:
0
5
1
0
0
5
132
26.000 TL
124
464
223
6. Ayak..
Daha Önce bu koşuya ait ŞART, PİST ve MESAFEde kazanmış atların koşu detayları..
YarıĢ ġartı - Pist Mesafe
Geçmişte hangi parametreler kazanmış?
(Rakamlar atın puanlamadaki sıralamasını ifade eder.)
S1
07.12.2014 HANDİKAP 14
1400 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
21.12.2014 HANDĠKAP 14 /D
2000 K 3 ve YUKARI İNGİLİZLER
12.01.2015 HANDİKAP 14
1200 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
11.05.2014 HANDİKAP 14
1600 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
3
04.07.2014 HANDİKAP 14
2100 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
26.01.2015 HANDĠKAP 14 /D
1300 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
14.12.2014 HANDĠKAP 14 /D
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
09.05.2014 HANDĠKAP 14 /D
1400 K 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
19.10.2014 HANDĠKAP 14 /D
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
1
18.04.2014 HANDĠKAP 14 /D
1900 Ç 3 YAġLI ĠNGĠLĠZLER
2
Sıra No At Adı
B.P.S
JOKEY
S2
S3
Tarih
Jokey
Derece
Kilo
Ganyan Tablo Sırası
HANDĠKAP 14
1600 Çim
31.07.2013
AYELLA
AHMET ÇELĠK
1.38.55
52
Gny: 2,85
1
HANDĠKAP 14
1600 Çim
22.09.2013
LILY BOS
GÖKHAN GÖKÇE
1.37.00
58
Gny: 2,25
1
S4
S5
S6
S7
S8
2
S9
S10
S11
S12
2
S13
1
1
S14
S15
S16
1
2
S17
1
S18
S19
2
1
1
2
2
1
2
2
3
3
2
2
1
2
2
S20
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
9
2
2
6
5
6
1
2
1
3
1
3
2
3
4
3
7
6
6
8
1
3
2
4
1
3
2
5
7
8
8
1
2
7
3
1
1
6
2
8
1
2
1
7
2
ATP
JTP
STP TOPLAM
2
1
3
1
1
1
2
1
1
2
2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
1
TOPLAM
7
3
3
S.T.P
2
3
1
J.T.P
1
3
1
A.T.P
1
1
2
KĠLO + -
At
1
P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20
7.ARMONICA G D
4/16
G.Kocakaya
56 +2
530
0
429
118
419
116
287
109
299
100
100
0
1054
650
0
52
0
175
0
25
882
1.930
2.128
4.463
2
10.ICON K
2/16
Ö.Yildirim
55 +3,5
375
0
506
115
531
120
490
121
252
100
100
0
416
750
0
48
0
0
0
45
568
2.176
1.563
3.969
3
4.GASTEMENA K
6/16
A.Sözen
58 +8
385
0
340
106
340
109
277
120
407
350
0
0
1092
350
0
0
0
0
0
17
402
1.659
2.216
3.893
4
5.LADY FALCON KD
8/16
Gökhan Gökçe
58 +3,5
450
0
273
89
275
86
300
86
450
275
275
0
70
0
0
65
0
253
0
10
1.053
1.987
805
2.957
5
3.FANCY BALL
1/16
A.Aslan Ap.
54
516
0
98
59
10
43
0
56
402
0
0
0
960
0
0
0
0
100
0
94
710
460
1.456
2.338
6
2.HOŞGÖRÜ GK
5/16
F.Yüksel Ap.
55 +3,5
420
0
218
89
275
96
0
98
340
100
100
0
384
0
0
26
0
166
0
19
731
1.187
843
2.331
7
1.HAPPY VALENTINE
3/16
V.Kaplan Ap.
56 +5
445
0
204
77
167
71
55
65
345
0
0
0
560
0
0
0
0
0
0
43
488
682
948
2.032
8
12.SUMLE G
10/16
Deniz Yildiz
54,5 +4,
180
0
234
81
242
89
0
134
325
0
0
0
114
0
0
17
0
300
0
4
501
1.101
443
1.720
9.MISS TURKEY
9/16
M.Kaya
55,5
83
0
355
103
326
97
158
73
143
0
0
0
46
0
0
17
0
166
0
5
271
1.300
194
1.572
16/16
M.Hamedi Ap.
50 -8
130
6
190
78
137
70
0
78
292
0
0
0
462
50
0
0
0
0
0
0
136
553
804
1.493
S.Boyraz
55 -1
200
0
298
96
289
100
108
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
400
984
200
1.384
225
0
240
79
196
74
0
19
191
133
133
0
17
0
0
32
0
0
0
13
403
919
354
1.352
1
9
10 16.SAND SPOUT K
11 11.LARIMAR (TUR) GK 16/16
12 8.QUEEN OF ES ES G
7/16
A.Can İşleyen Ap. 51
13 14.MISS JADE D
16/16
T.Yildiz
53
133
0
229
71
56
50
0
49
370
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
133
455
520
1.108
14 6.WHITE HEART K
12/16
G.Yildiz
57 +2,5
111
0
88
64
106
67
0
46
452
0
0
0
164
0
0
0
0
0
0
2
113
373
618
1.100
Gök.Bektaş
54 +2
213
0
122
65
104
61
0
88
203
0
0
0
240
0
0
0
0
0
0
0
213
440
443
1.096
N.Şen
52,5 -1,5
216
0
105
68
129
73
0
77
149
50
0
0
153
0
0
0
0
0
0
3
219
505
355
1.023
15 13.PRENSES DEHERE 16/16
16 15.BLACK KHAN D
11/16
+2
PUAN 1 :
Atın tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 2 :
Daha Önceki Yarışlarındaki Ganyan Sıralamasında Favori ya da Plase Olupta Kazanamayan AT PUANI
PUAN 3 :
Jokeyin bu hipodromda çıktığı tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 4 :
Jokeyin bu hipodromda, koştuğu yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 5 :
PUAN 6 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü ile aynı olan tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 7 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü, pist ve mesafe ile aynı olan tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 8 :
Jokeyin bu hipodromda, daha önce bu koşudaki at türü, pist ve mesafe ile aynı olan yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 9 :
At Sahibinin tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
Jokeyin bu hipodromda daha önce bu koşudaki at türü ile aynı olan yarışlarındaki ganyan sıralamasına göre aldığı sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 10: At Sahibinin ve Jokeyin birlikte çıktıkları tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 11: Jokeyin bu koşuda bineceği atla birlikte bu hipodromda koştukları tüm yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 12: Yarış kazananamamış fakat tabela puanı yüksek AT SAHİBİ puanı.
PUAN 13: En az bir yarış kazanmış ve diğer koşularında da tabela puanı yüksek AT SAHİBİ puanı.
PUAN 14: Bu hipodromdaki son 5 yarış gününde koşturduğu atları ganyan sıralamasında favori veya plase olupta yarışı kazanamayan at sahibi puanı..
PUAN 15: Bu hipodromdaki aynı grup ve mesafede daha önce kazanan atların kilolarıyla, koşan atların kilo karşılaştırması sonucu elde edilen puan..
PUAN 16: Atın binicisi eğer atın son galoplarını da yaptırtmışsa puan alır.. Aynı yarışta koşacak atlardan birden fazlasını çalıştırmışsa o at daha da fazla puan alır.
PUAN 17: Atın aynı mesafede ve pistte yaptığı yarışların ortalama bitiş sıralaması, atın tüm yarışlardaki puanı (P1) baz alınarak puanlanır..
PUAN 18: Jokeyin bu koşuda bineceği atla birlikte tüm hipodromlarda koştukları bütün yarışlarındaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 19: At sahibi değişikliği sonrasında atın yarıştığı koşulardaki sonuç sıralamaları baz alınarak oluşan puandır..
PUAN 20: Atın bir çok bültendeki puanı ve sıralaması değerlendirilerek oluşturulan puandır..
B.P.S :
Atın bültenlerdeki ortalama puanına göre tahmini ganyan sıralamasını gösterir..
A.T.P :
Atın bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
J.T.P :
Jokeyin bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
S.T.P :
At Sahibinin bültenden aldığı puanların toplamını gösterir..
* A.T.P, J.T.P VE S.T.P , birden fazla puanlama toplamını içerebilir.. Örneğin P16 puanı hem A.T.P (AT TOPLAM PUANI) hem de J.T.P (JOKEY TOPLAM PUANI) içerisinde vardır..
Bu bülten Taruz tarafından AltiliAnaliz.Com aboneleri için hazırlanmıĢtır..
Ġzinsiz dağıtılması veya paylaĢılması yasaktır..
Download

İncelemek için tıklayınız..