BENİM EŞŞİZ YUVAM TEMASINDA GEÇEN KAVRAMLAR
PRATİK BİLGİ / KAVRAMA
Aşağıdaki bulmacayı çözerek şifreyi bulunuz.
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kutulardaki sözcüklerin uygun
olanları ile tamamlayınız.
1- Evimizin ……………………………… bildiğimizde kaybolmayız.
2- Evimizin bulunduğu mahalle, cadde, sokak ve kapı numarası ……….…………………………………………… dir.
3- ………………………… çizerek adres olmadan da evimizin yerini tarif edebiliriz.
4- En güvenilir yön bulma aracı ………………….……………… dır.
5- Karınca yuvalarının ağzı daima …………………………………… gösterir.
6- Geceleyin gökyüzünde gördüğümüz parlak yıldızın adı ……………………….……
…………………….…… dır.
7- Pusulanın renkli ucu daima …………………………………… gösterir.
8- Pusulayı en çok ………………….……………… kullanır.
9- Geceleyin yönümüzü …………………………….………………… na bakarak buluruz.
10- Kutup Yıldızı daima ………………….……………… i gösterir.
pusula
kuzey
Kutup Yıldızı
evimizin adresi
gemiciler
güneyi
adresini
kuzeyi
kroki
Kutup Yıldızı
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların
başına “Y” yazınız.
1. ( …… ) Yönümüzü pusula, Kutup Yıldızı ve karınca yuvalarına bakarak
bulabiliriz.
2. ( …… ) Kutup Yıldızı daima güneyi gösterir.
3. ( …… ) Kutup Yıldızı’nın diğer adı Demirkazık ya da Çoban Yıldızı’dır.
4. ( …… ) Kroki çizerek evimizin yerini tarif edebiliriz.
5. ( …… ) Karınca yuvaları yönümüzü bulmamıza yardım eder.
Download

BENİM EŞŞİZ YUVAM TEMASINDA GEÇEN