TMGD EĞİTİCİSİ Ahmet ERDEVİR ÖZGEÇMİŞ
1979 da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığındaİş güvenliği müfettiş yardımcısı, iş müfettişi, baş iş müfettişi olarak 1979-2013 yılları
arasında özel ve kamu sektörüne ait işyerlerinde iş güvenliği denetimleri yaptı.
Görev süresi içerisinde 5 yıl süre ile İş Teftiş Ankara Grup Başkan yardımcısı olarak, 1 yıl da İş Teftiş
Kurulu Başkan yardımcısı olarak yöneticilik yaptı. 2000-2002 yılları arasında Avrupa Birliğinin İş
Güvenliği İle İlgili 20 Direktifinin çevirisinin yapılması ve Türk mevzuatına uyarlanması (iş güvenliği
yönetmelikleri haline getirilerek yayımlanması) çalışmasını yaptı.
Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış
-
(A)SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK BELGESİ ve
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ bulunmaktadır.
Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınmış
-
ADR TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI BELGESİ ve
ADR TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI EĞİTİCİSİ BELGESİ bulunmaktadır.
Aynı zamanda, Uygulamalı Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması katılım belgesine sahip
olup birçok işyerinde parlamadan korunma dokümanı hazırlanması çalışmasını yapmış ve
patlamadan korunma dokümanı hazırlanması konusunda kurslar vermiştir.
Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
İş güvenliği Başmüfettişi olarak görev yapmakta olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından
2013 yılında emekli olan Ahmet ERDEVİR emekli olduktan sonra iş güvenliği uzmanlarının
eğimindebir yıldan fazla bir süre ile bir eğitim kurumunda tam zamanlı eğitici olarak çalışmıştır.
Halen İş Güvenliği uzmanlarının eğitiminde ve ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının
eğitimlerinde eğitici olarak çalışmasını sürdürmektedir.
Download

TMGD EĞİTİCİSİ Ahmet ERDEVİR ÖZGEÇMİŞ 1979 da Orta Doğu