Kanser ve Stres
Sağlığınız için biriken stresinize DUR deyin!
Kanser, sinir sistemi, zihin ve bağışıklık
sistemiyle ilişkili bir hastalıktır. Bu da
onun stresle çok ilişkili olduğunu göstermektedir. Kanser hastaları için stres,
ayrıca tanının alındığı andan başlayarak, tedavi süresince de devam eder
ve birikmesiyle birlikte tedavi sürecini
olumsuz yönde etkiler. Ancak bu tür bir
stresi yönetmenin mümkün olabildiğini
gösteren çok sayıda bilimsel araştırma
vardır.
Seminerlerimiz herkese açıktır
ve ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.
Yer: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
Hasan Telatar Konferans Salonu
Seminer Tarihi: 21 Nisan 2015 Salı, Saat: 13:00-15:00
İletişim Bilgileri: 0 312 246 66 66 / 2031
Başkent Üniversitesi
Ankara Hastanesi
Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi
Hasan Telatar Konferans Salonu
Download

Yer - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi