GIVE A HAND
MUVAFAKATNAME
Tarih:__/__/20_
Velisi olduğum........................................T.C. kimlik no’lu veya Pasaport no.......................................’in Hasan Kalyoncu Üniversitesi
bünyesinde aşağıda seçtiğim tarihler arasında düzenlenecek olan “Lise Öğrencileri için ‘’Give A Hand’’ Yaz Programına katılmasına
onay verdiğimi; bu süre dâhilinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Kampüsü’nde yer alan öğrenci yurtlarında kalmasını
kabul ettiğimi; velisi bulunduğum ....................................................................’in söz konusu Yaz Programı süresince yönlendirme/
talimatlara aykırı davranış ve eylemlerinden kaynaklanabilecek sorun ve zararlardan hiçbir koşulda Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin
ve ‘’Give A Hand’’ organizasyon sorumlularının sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt ederim.
Öğrenci Velisi
Adı - Soyadı
: ................................................
Telefon
: ................................................
E-Mail
: ................................................
Adres
:
.................................................................................................................................................................................
İmza:
Tarih: …./…./……
Lütfen seçiniz:
1. Dönem: 1 Haziran – 15 Haziran 2015
2. Dönem: 20 Temmuz – 3 Ağustos 2015
□
□
Öğrenci Yolculuk Bilgileri
Gidişte:
Çocuğum grupla hareket edecektir
 Çocuğumun grupla buluşma noktasına (Havalimanı/Otogar) ulaşımındaki tüm sorumluluğu
üstleniyorum. Çocuğum grupla hareket edecektir. Çocuğumun grupla buluşma noktasına (Havalimanı/Otogar) ulaşımındaki tüm
sorumluluğu üstleniyorum.
Organizasyon, Sosyal Sorumluluk Bölgesi’ne (havalimanı /otogar) ulaştıktan sonra karşılama ve transferden sorumludur. Velisi
olarak çocuğumun sosyal sorumluluk projesi bölgesine kendi olanaklarımız ile gidecektir. Bu ulaşım ile ilgili okulun ve ‘’Give A
Hand’’ organizasyonunun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve çocuğumun
zamanında çalışma alanında olacağını, aksi takdirde Okulun ve organizayonun herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul,
beyan ve taahhüt ediyorum.
(Çocuğun kendi olanakları ile ne şekilde ulaşımı sağlayacağını açıklayınız)
Uçuş no:.......................................................................................................
Uçuş Bilgileri:.............................................................………………………….
GIVE A HAND
Dönüşte:
Velisi olarak çocuğumun sosyal sorumluluk çalışma alanından kendi olanaklarımız ile dönüşünü tercih ediyorum. Bu ulaşım
ile ilgili okulun ve ‘’Give A Hand’’ organizasyonunun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafıma
ait olduğunu, çocuğumun gruptan ayrılmasını müteakip Okulun ve ‘’Give A Hand’’ organizasyonunun herhangi bir yükümlülüğü
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
(Çocuğunuzun kendi olanaklarıyla ile ne şekilde yolculuk yapacağını açıklayınız.)
Uçuş no:.......................................................................................................
Uçuş Bilgileri:.............................................................………………………….
Gezi süresince size ulaşabileceğimiz kişiler ve telefon numaraları:
1.Ad Soyad: .................................................. : (........)....................................
2.Ad Soyad:................................................... : (........)....................................
Öğrenci Sağlık Bilgileri:
Vereceğiniz bilgiler, çocuğunuz herhangi bir acil durumla karşılaşılırsa doktor veya tıbbi personel için yararlı olacaktır.
Lütfen BÜTÜN SORULARI en doğru şekilde yanıtlayınız.
1. Allerjileri ve varsa özel bir gıda rejimi: ...............................................................................................................................................
2. En son tetanos aşısının tarihi: ..............................................................................................................................................................
3. Halen kullanmakta olduğu ve proje sırasında gerekli olacak ilaçlar: ................................................................................................
4. Kronik hastalıklar: ...............................................................................................................................................................................
5. Sağlık Sigortası/poliçe no.: .................................................................................................................................................................
Projedeki danışman öğretmen(ler)in gerekli görmesi durumunda çocuğuma tıbbi yardımda bulunulmasına izin veriyorum.
Danışman(lar) böyle bir durumda en kısa zamanda veliyi aramaya çalışacaktır. Projedeki danışmanın/danışmanların gereken
özeni göstereceğini bununla birlikte çocuğumun şahsına veya malına gelebilecek herhangi bir kaza, hasar veya kayıptan sorumlu
olmadıklarını kabul ediyorum. Okul gezileri sırasında okulun ayrıca bir kaza sigortasını karşılamayacağını biliyorum.
GIVE A HAND
Velisi bulunduğum ..................................................... isimli öğrencinin planlanan ......................................................... ‘’Give A Hand’’
Projesine katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm.
Bu belge Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 21/c maddesi uyarınca
verdiğim yazılı izin belgesidir.
Velinin Adı Soyadı: .................................................
E-posta adresi: .....................................................
Tarih
: .............................................................. Mobil Tel: ..............................................................
*LÜTFEN BU İZİN KAĞIDININ BİR KOPYASINI SAKLAYINIZ.
İMZA
Download

Muvafakatname için tıklayınız.