2551 TUBITAK - BRITISH COUNCIL İKİLİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA KABUL EDİLEN PROJELER
Türk Ortak
İngiliz Ortak
Proje Başlığı
Doç. Dr. Serap
EVRAN
Prof. Shiranee
SRISKANDAN
Streptococcus pyogenes patojen bakterisinin
virulans proteazına karşı DNA aptamerlerinin
geliştirilmesi ve terapötik potansiyelinin
araştırılması
2
Prof. Turan ÖZTÜRK
Prof. Martin J.
HEENEY
Küçük molekül donörler ve polimerik
akseptörler içeren güneş hücreleri
3
Doç. Dr. Özgür
ERÇETİN
Dr. Deniz GÜNDÜZ
Yenilenebilir Enerjinin Haberleşme
Sistemlerinde Kullanılmasına Yönelik Ortak
Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Selçuk
YERCİ
Dr. Vincent BARRIOZ
Yrd. Doç. Dr. Murat
GÜNDÜZ
Dr. Heather
CANNABY
1
4
5
Yüksek Verimliliğe Sahip Çok İnce CdTe Güneş
Hücrelerinin Geliştirilmesİ
Karadeniz'de Calanus euxinus kopepodunun
hasatının ve bir dizi çevresel baskı etkilerinin
hidrodinamik-ekosistem modeli kullanılarak
değerlendirilmesİ
Seyahatler
Süre
Türk tarafı:
2015: 2 kişi 3 gün
2016: 2 kişi 3 gün
24 ay
İngiliz tarafı:
2015: 2 kişi 3 gün
2016: 2 kişi 3 gün
Türk tarafı:
2015: 2 kişi 15 gün
2016: 2 kişi 15 gün
İngiliz tarafı:
2015: 2 kişi 7 gün
2016: 1 kişi 15 gün
2016: 1 kişi 7 gün
Türk tarafı:
2015: 1 kişi 15 gün
2016: 4 kişi 7 gün
İngiliz tarafı:
2015: 2 kişi 7 gün
2016: 1 kişi 15 gün
Türk tarafı:
2015: 4 kişi 7 gün
İngiliz Tarafı:
2016: 4 kişi 7 gün
Türk tarafı:
2015: 1 kişi 10 gün
2016: 2 kişi 10 gün
İngiliz Tarafı:
2015: 1 kişi 10 gün
2016: 2 kişi 10 gün
24 ay
24 ay
12 ay
24 ay
Download

brıtısh councıl ikili işbirliği kapsamında kabul edilen projeler