Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0085-T
Revizyon No: 012 Tarih: 7 Nisan 2015
Deney Laboratuvarı
AB-0085-T
Adresi :
Binevler Mah. Fıstık Araştırma Sok. No:4
Şahinbey 27060
GAZİANTEP / TÜRKİYE
Tel
: 0 342 336 73 85
Faks
: 0 342 338 08 31
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.27kontrollab.gov.tr/
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kırmızı Biber
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
İşletme İçi Metot-MTAL.SÇY.02
(AOAC 999.07)
Sert Kabuklu Kuru
Meyveler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin
(B₁+B₂+G₁+G₂) Tayini
İşletme İçi Metot-MTAL.SÇY.01
(AOAC 999.07)
Süt ve Süt Tozu
Aflatoksin M₁ Tayini
ISO 14501
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Okratoksin A Tayini
İşletme İçi Metot-MTAL.SÇY.06
(VICAM Ochra Test Instruction
Manual)
Gıdalar
Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini
NMKL 124
Çay, Kahve ve
Alkolsüz İçecekler
Kafein Tayini
JAOAC Vol.76 No:2
Alkolsüz İçecekler
Asesülfam-K, Sakkarin ve Aspartam Tayini
JAOAC Vol.76 No:2
Meyve ve Sebzeler
Vitamin C Tayini
HPLC Kullanılarak
İşletme İçi Metot-KKAL.SÇY.43
(Z.Lebensm. Unters.Forsch.171)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Rutubet Tayini
TS EN ISO 712
Tahıllar ve Öğütülmüş
Tahıl Ürünleri
Toplam Kül Muhtevası Tayini
TS EN ISO 2171
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Organik Azot/Protein Tayini
TS ISO 1871
Gıdalar
Kadmiyum (Cd) Tayini
AAS Kullanılarak
NMKL 161
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0085-T
Revizyon No: 012 Tarih: 7 Nisan 2015
AB-0085-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Yüksek Su İçerikli
Meyve ve Sebzeler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının
Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Kullanılarak
Analizi Yapılan Etken Maddeler:
Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Alachlor,
Atrazine, Azoxystrobin, Bentazone,Bupirimate,
Buprofezine, Carbaryl, Carbendazim,
Carbofuran, Chlorfluazuron, Clofentezine,
Cycloate, Cymoxanil, Cyproconazole,
Cyprodinil, Diazinon, Dichlofluanid, Dichlorvos,
Difenoconazol, Diflubenzuron, Dimethoate,
Dodine, Epoxyconazole, EPTC, Ethiofencarb,
Ethofumesate, Famoxadone, Fenamidone,
Fenarimol, Fenazaquin, Fenhexamid,
Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fludioxonil,
Fluoroxypyr Ester, Fluroxypyr, Furathiocarb,
Hexythiazox, Imazalil, Imidachloprid,
Indoxacarb, Ioxynil, Iprodione, Isoxaben,
Kresoxim-methyl, Malathion, Mecarbam,
Metalaxyl, Methomyl, Metolachlor, Metribuzin,
Molinate, Monolinuron, Omethoate, Oxadixyl,
Oxamyl, Parathion Ethyl, Parathion Methyl,
Pendimethalin, Phenthoate, Phosalone,
Phosmet, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl,
Profenofos, Propiconazole, Propyzamide,
Prothiofos, Pyraclostrobin, Pyrazophos,
Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyriproxyfen,
Simazine, Spinosad,
Spirodiclofen,Tebuconazole, Terbutryn,
Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam,
Thiodicarb, Thiophonate Methyl, Tolyfluanid,
Triadimefon, Triadimenol, Triallate, Trichlorfon,
Trifloxystrobin, Triflumizole
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0085-T
Revizyon No: 012 Tarih: 7 Nisan 2015
AB-0085-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Gıdalar
Aerobik Koloni Sayımı
30°C de
TS EN ISO 4833-1
Gıdalar
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 4832
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı