T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 10.04.2015 10:13:01
2015-46
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107
Ulus / ANKARA
: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0-212 304 31 04 - 0-212 276 52 85
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Özet Bilgi
: Sendikasyon Kredisi Sağlanması Hk.
AÇIKLAMA:
Bankamızın Nisan 2014 tarihinde vadesi dolan 800 milyon ABD Doları karşılığı
sendikasyon kredisinin geri ödemesi gerçekleştirilerek, 1.1 milyar Amerikan Doları
karşılığı yeni bir sendikasyon kredisi sağlanmıştır. 31.03.2015 tarihinde imzalanan
anlaşma ile kredi 364 gün vadeli 6 aylık LIBOR/EURIBOR+%0,70 maliyetli 26
milyon USD ve 6 milyon EUR tutarlarında ve 6 aylık LIBOR/EURIBOR+%0,80
maliyetli 367 gün vadeli 347,252,944.93 USD ve 659,702,166.42 EUR
tutarlarında gerçekleşmiştir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

10.04.2015 Sendikasyon Kredisi Sağlanması Hk.