06
46
83
44
24
64
yatırımlar
oteller
■ Kış Döneminde 135 Kıyı Oteli
Renovasyona Giriyor ............................................. 6-11
■ Haber..................................................................... 12-22
kongre özel bölümü
■ Kışın 478 otel kapısını kapatırken
201 otel açık olacak............................................. 46-54
■ Haber...................................................................... 56-62
acenteler/havayolları
■ Ses, ışık, görüntü ve sahne sistemleri
sektörü M.I.C.E ile büyüyor.................................. 24-34
■ Haber...................................................................... 35-40
tedarikçiler
■ Haber...................................................................... 42-44
■ İngiltere pazarında 2014 beklentileri
daha olumlu.......................................................... 64-72
■ Haber...................................................................... 74-80
■ Diğer haberler ....................................................... 81-86
■ İstatistikler ............................................................. 87-88
Yetkin Medya Yayıncılık
Ticaret Limited Şirketi Adına
Yazı İşleri
Ece Yarkataş
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sebahattin Ercan
Ecem Ercan
Genel Koordinatör
Bülent Büyükaras
İletişim
12 aylık abonelik bedeli 90 TL’dir.
Abone olmak isteyenler için
hesap numarası:
Reklam
Yetkin Medya Yayıncılık Ltd. Şti. Türkiye İş
Bankası 4. Levent-İstanbul Şubesi.
ece.yarkatas@turizmyatirimdergisi.com.tr
ecem.ercan@turizmyatirimdergisi.com.tr
sebahattin.ercan@turizmyatirimdergisi.com.tr
bulent.buyukaras@turizmyatirimdergisi.com.tr
Editör
Özlem Kasa
ozlem.kasa@turizmyatirimdergisi.com.tr
Görsel Yönetmen
Türkel Hocaoğlu
turkel_hocaoglu@hotmail.com
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Tel: 0 212 278 77 41 pbx
Adres:
Yetkin Medya Yayıncılık
Emniyetevler Mah. Bornova Sok. No: 5/B,
4. Levent / İstanbul
Abonelik
Tel: 0 212 278 77 42 pbx
Faks: 0 212 278 77 68
IBAN: TR57 0006 4000 0011 1400 7932 49
Baskı:
(Dekont ve adres bilgilerinizi
0212 278 77 68 nolu faksa gönderiniz.)
Özgün Ofset
Tel: 0212 280 00 09
Issn: 2147-2300
Yayın Türü:
Ulusal, süreli, aylık
Baskı yeri ve tarihi:
İstanbul, Kasım 2013
SUNUŞ
2013’ü kapatan turizmciler,
yeni sezona hazırlanıyor
K
asım ayıyla birlikte sezonu kapatan kıyı otelleri yeni sezonun
hazırlıklarına başladılar bile. Dalgalı bir dönemin ardından 2013 sezonunu mutlu
kapatan turizmciler, kış periyodunu da başlattı. Kasım itibariyle birçok otel kapatılırken,
hatırı sayılır oranda tesis de kışın açık kalacak. Kışın açık kalan tesisler; kamp turizmini
içeren spor turizminden, üçüncü yaş kuşağı için dinlenme turizmine, toplantı-kongre turizminden
SPA, Wellness ve sağlık turizmine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Ancak kışın gelen turist
sayısının sınırlı olması birçok tesisin kapanmasına yol açıyor. Bu sayıda oteller bölümümüzde kışın açık
kalan tesisleri ele aldık.
Sezonun kapanmasıyla birlikte sektör, Nisan ayına kadar sürecek bir çalışmaya girdi. Bir taraftan
satış-pazarlama ve tanıtım çalışmalarına başlayan turizmciler, diğer taraftan otellerindeki bakım onarım,
renovasyon çalışmalarını başlattılar. Bildiğiniz gibi renovasyon yatırımları da yeni yatırımlar kadar önem
kazandı. Gerek teknolojinin ve ihtiyaçların sürekli değişmesi gerekse yoğun kullanım nedeniyle yıpranan
otellerin belli periyodlarda yenilenmesi gerekiyor. Sezonun kapanmasıyla birlikte kıyı bölgelerindeki tüm
tesisler ufak çaplı bakım onarım işlerine girerken, birçok tesiste ciddi bir renovasyon çalışmasına başlandı.
Renovasyonla ilgili 4 ve 5 yıldızlı kıyı otellerini kapsayan araştırmamızın çarpıcı sonuçlarını dosyamızda
bulabilirsiniz.
Kış döneminin en önemli çalışmalarından biri olan satış-pazarlama ve tanıtım çalışmaları kapsamında
yoğun bir fuar dönemine giren turizmciler, 2013’ün en büyük son turizm fuarı olan World Travel Market
(WTM) fuarından olumlu izlenimlerle ayrıldılar. 2014 yılı için İngiltere pazarında büyüme bekleyen
turizmciler, İngiliz ekonomisindeki durgunluğun aşıldığını belirtiyorlar. Fuarla ilgili haberimizi ve pazardaki
son gelişmeleri dosyamızdan takip edebilirsiniz.
Diğer yandan iki ayda bir ele aldığımız kongre turizmi bölümünde bu ay, tedarikçileri ele aldık. Bu
sayımızda kongre turizminin önemli bileşenlerinden biri olan ses, ışık, görüntü ve sahne sistemleri
sektörüne yoğunlaştık. Günümüzde hızla gelişen kongre, lansman, açılış, gala gibi birçok etkinliğin
mutfağında ter döken ses, ışık ve görüntü sistemleri sektörü, büyümesini sürdürüyor. Eskiden otellerin ve
kongre merkezlerinin bünyesinde olan ses, ışık, görüntü ve sahne sistemleri artık kiralama şirketleri
tarafından organizasyon firmalarına sunuluyor. Otelleri ciddi yatırımlardan kurtaran kiralama
şirketlerinin sayısı da her geçen yıl artıyor.
Keyifle okumanız dileğiyle…
Turizm ve Yatırım Dergisi
24
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
08’2013
YATIRIMLAR DOSYA/RENOVASYON
Kış döneminde 135 kıyı
oteli renovasyona giriyor
Otel yatırımlarının ardından en önemli yatırımlar arasında yer alan renovasyonlar, her geçen yıl
yükseliş gösteriyor. 2013-2014 kış döneminde 4 ve 5 yıldızlı kıyı otelleri arasında 135 tesis renovasyona
girecek. Renovasyona giren kıyı otellerinin bulunduğu illerin başında 86 tesis ile Antalya geliyor.
2
013’te dalgalı bir sezon geçiren otelciler, Kasım başı itibariyle sezonu
kapattı. Gelecek yılın hazırlıklarına
başlayan otelciler, satış pazarlama ve tanıtım çalışmalarının yanı sıra yenileme
çalışmalarına da hız verdi. 2013-2014 kış
sezonunda birçok grup ve otel kapsamlı
renovasyon yapmaya hazırlanıyor. Turizm
ve Yatırım Dergisi’nin Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan İşletme Belgesi olan 4 ve 5
yıldızlı kıyı otellerini temel alarak yaptığı araştırmaya göre 2013-2014 kış döneminde
135 otel renovasyona girecek.
2013-2014 kış döneminde
135 tesis renovasyona girecek
Turizm ve Yatırım Dergisi’nin Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Mersin,
Çanakkale’de bulunan 4 ve 5 yıldızlı kıyı
26
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
otellerini temel alarak yaptığı araştırmada, 2013-2014 kış döneminde 135 tesis
renovasyona girecek. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan işletme belgesine sahip
4 ve 5 yıldızlı 683 otelden elde edilen bilgilere göre 548 otel ise bu yıl renovasyon
çalışması yapmayacak. Ancak bu 548
tesis arasında renovasyon bilgisi kesinleşmeyenler de mevcut.
Renovasyonlarda 5 yıldızlı tesisler önde
Renovasyona girecek tesislerin 76 tanesini 5 yıldızlı tesisler oluştururken, 59’unu
ise 4 yıldızlı tesisler oluşturacak. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 4 ve 5 yıldızlı
işletme belgeli 79 tesisin ise renovasyon
yapıp yapmayacağı henüz belirlenmedi.
Bu otellerde renovasyon kararının ilerleyen
tarihlerde alınacağı belirtildi. Diğer yandan
4 ve 5 yıldızlı tüm kıyı otellerinde, kışın küçük ölçekli bakım, onarım, boya vb. tadilat
çalışmaları olacak.
Antalya renovasyonlarda da başı çekiyor
Renovasyona girecek otellerin yer aldığı illere bakıldığında Antalya açık ara başı
çekiyor. Renovasyona girecek otellerin 86
tanesi Antalya’da yer alıyor. Antalya’nın
Renovasyona giren tesislerin
76 adedini 5 yıldızlı tesisler
oluştururken 59’unu 4 yıldızlı
tesisler oluşturuyor. Komple
yeni yatırımların ve ek otel
yatırımlarının yer aldığı resort
otellerde, yenileme çalışmaları
için otellerin ağırlıklı olarak
kapatılması tercih ediliyor.
bölgeleri arasında ise 29 tesis ile Manavgat
öne çıkarken, Manavgat’ı 19 tesis ile Kemer,
16 tesis ile Alanya, 13 tesis ile Serik-Belek ve
8 tesis ile Lara ve merkez otelleri takip ediyor.
Renovasyona girecek tesisler sıralamasında
Antalya’dan sonra sırasıyla Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir illeri geliyor. Muğla’da 28 otel
renovasyona girerken, Aydın’da 12; İzmir’de 6,
Balıkesir’de ise 3 tesis renovasyona girecek.
Renovasyonlar otellerin her biriminde yapılıyor
Otellerin yapmayı planladığı renovasyon
çalışmaları; komple yenilemelerden odalarda
yapılan yenilemelere, restoran, bar gibi genel
mekanların elden geçirilmesinden havuz
Renovasyon
ve bahçe gibi alanların düzenlenmesine yapılacak tesislerin
kadar farklı bölümillere göre sayısı
lerde
uygulanıyor.
Tesis
Otelin teknik ve tek- Şehir
Sayısı
nolojik alt yapısında ANTALYA
86
yenileme çalışmaları
MUĞLA
28
yapılabildiği gibi otel
AYDIN
12
dekorasyonunun ve
İZMİR
6
tefrişatının
değiş3
tirilmesine yönelik BALIKESİR
çalışmalar da yapılı- TOPLAM
135
yor. Yenilemelerin bir
diğer yanını ise ek bina veya oda çalışmaları oluşturuyor. Başlı başına yeni bir yatırımı
gerektiren ek bina veya oda çalışmaları, otelcilerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.
Otellerin tamamı küçük çaplı
tadilatları her yıl yapıyor
Büyük çaplı renovasyon çalışması yapmasalar bile küçük çaplı bakım ve onarım
çalışmalarını her sezon bitiminde yapan oteller, küçük tadilatlar için oteli kapatmazken,
büyük çaplı renovasyonlar için oteli komple
kapatmayı tercih ediyorlar. Küçük çaplı tadilatları boya-badana, otelin eskiyen veya zarar
gören kısımlarının yenilenmesi, genel bakım
ve onarım çalışmaları kapsıyor. Otelcilerin
her yıl rutin olarak yaptığı bu çalışmalar, renovasyon kadar olmasa da otelciler için belli
bir maliyet oluşturuyor.
Kıyı otellerinde renovasyonlar
otel kapatılarak yapılıyor
Y
enileme çalışmaları kapsamında her otel veya otel grubu farklı
bir strateji uyguluyor. Bazı oteller ve
otel grupları, tadilat yapılacak tesisi
veya tesisleri komple kapatarak gerçekleştirirken bazıları da renovasyon
çalışmalarını, oteli kapatmadan her
yıl belli bir bölümü yenileyerek yapıyor. Ancak kış sezonunda gelen turist
sayısının az olması nedeniyle otelciler
ağırlıklı olarak oteli kapatarak renovasyon yapmayı tercih ediyorlar. Turizm ve
Yatırım Dergisi’nin yaptığı araştırmaya
göre renovasyona girecek bazı tesisler
şunlar:
n Barut Hotels: Barut
Grubu, bu yıl Dedeman
grubundan satın aldığı
eski Dedeman Antalya ve
Dedeman Park Antalya’yı
komple yenileyecek. Bundan sonra
Barut Akra ve Barut Akra Park adıyla
hizmet verecek tesislerin yanı sıra Barut
Grubu; Barut Lara ve Barut Hemera’da
da yenileme çalışması yapacak. Barut
grubu çoğunlukla otellerin genel alan
ve odalarında renovasyon gerçekleştirilecek.
n Divan Antalya Talya
Oteli: Bu yıl kapatılarak
renovasyona giren tesis,
yıkılarak yeniden yapılacak. 2 yılda yapılması
planlanan tesisin renovasyonu için 55
milyon dolar harcanacak. Divan Talya Otel’le birlikte 4 bin metrekare kapalı alana
sahip Divan Convention Center da yenilenecek.
n ASKA Hotels: AS-
KA Grubu, 2013-2014 kış
sezonunda üç oteli renovasyona sokacak. Gruba
bağlı Just In Beach Hotel, Kleopatra
Beste ve Washington Resort & SPA
otelinde yenileme çalışması yapılacak.
n Papillon Ayscha:
Papillon
Hotels’in işlettiği tesis baştan aşağıya
yenilenecek. Papillion Ayscha’nın odaları,
genel alanları, lobisi, SPA’sı ve barları elden geçirilecek.
n Sherwood Resorts&Hotels: Altı
otelle Türkiye ‘de faaliyet gösteren grubun
iki oteli renovasyona giriyor. Grubun işlettiği Sherwood
Breezes Resort Hotel’in tüm alanlarında;
yani odalar ve genel alanlarında yenileme
yapılacak. Yine grubun işlettiği Sensimar
Belek Resort &SPA yıkılarak yeniden yapılacak. Bu otele ek bina yapılması da
planlanıyor.
n Titanic Beach Lara: Titanic Gru-
bu’na ait otelin
tüm odalarında
renovasyon çalışması bulunuyor. Otel yönetimi üst kattan
başlayarak aşağı katlara kadar kat kat
yenileme yapacak. Otelin diğer bölümleri
ise geçen yıl yenilenmiş. Böylelikle 2014
Nisan ayında otelin tamamı yenilenmiş
olacak.
n Alva Donna Beach
Resort Comfort: Renovasyon nedeniyle kapatılan
otelin tüm odaları yenilenecek. Otel odalarındaki halılar kaldırılıp
laminant parke yapılacak. Ayrıca tesisin
restoranı büyütülecek.
n Defne Star: Otelin odalarında yenileme yapılacak. Odalara laminat parke
döşenecek. Ayrıca odaların iç tefrişatı
değişecek ve tesisatı yenilenecek.
n Amara Dolce Vita:
Otelin bir bloğu kapatılarak yenilenecek. Bloğun
iç dekorasyonunun yenileme çalışmaları 2-3 ay kadar sürecek.
n Bella Resort Hotel: Otelin odalarında
yapılacak renovasyon
çalışmasının yanı sıra odaların mobilyaları değiştirilecek. Ayrıca otele ilave
30 oda yapılacak.
n Catamaran Resort
Hotel: 2004 yılında yapılan 5 yıldızlı otel, bu
dönem komple yenilenecek.
n Club Hotel Rixos
Tekirova: Rixos Grubu’nun işlettiği tesise
150-200 yeni oda eklenecek.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
7
»
YATIRIMLAR DOSYA/RENOVASYON
n Dyadom Belek Resort: Tesisin oda ve restoran bölümünde renovasyon yapılacak. Otelde
ayrıca odaların ve restoranların teknolojik alt
yapısı yenilenecek.
n Letoonia Golf Belek: Renovasyona giren otelin odaları, lobisi,
resepsiyonu, gece kulübü ve diğer
dış alanlarında yenilemeler gerçekleştirilecek.
n Grand Zaman Garden Otel: Otele
40 yeni oda eklenecek. Oteldeki restoran ve barların hem yerleri değiştirilecek hem de
kapasiteleri artırılacak.
n Holiday Point Hotel Spa: Otelin odalarındaki banyolarında tadilat
çalışması yapılacak. Otelin lobisi ise genişletilecek.
Ayrıca tesise büyük bir konferans salonu yapılacak.
n Best Western Plus Khan
Hotel: Otel kapanmadan renovasyon çalışması devam
edecek. Tesisteki yenileme dış cephe ve restoranlarda olacak. Geçen yıl odalarını bir kısmını
yenileyen tesis, kalan son 3 katı bu yıl yenileyecek.
n Lonicera World Otel: Tesisin genel
alanları, havuzları, bahçesi ve resepsiyonu yenilenecek.
yapılacak.
n Riviera Otel: Otelin odalarından
genel mekanlarına, dış cephesinden
bahçesine kadar her alanda yenileme
n Club Lykia World: Lykia grubuna bağlı otelin ana
binası ve odalarındaki iç dekorasyon bütün detaylarına kadar değiştirilecek.
Otelde yer alan villalarının mefruşatları ile kasa
alanlarında yenileme yapılacak.
n Manastır Oteli: Yenileme çalışmalarının yanı sıra
ek yatırım yapılacak otelde
2,5 milyonluk renovasyon yapılacak. Tesise özel
yüzme havuzlu 11 deluxe oda, lounge, İtalyan
restoranı ile İtalyan mutfak yapılacak. Ayrıca
tüm odalarda dekorasyon ve tadilat olacak.
n Nashira Hotels: Gruba bağlı
Nashira Resort&SPA’da kapsamlı
bir renovasyon yapılacak. Otelde
600 bin ile 1 milyon avro arasında değişen bir renovasyon yapılacak.
n Hilton Dalaman Sarıgerme
Resort&Spa: 2013 - 2014 kış sezonunda kapatılan tesiste geniş bir
renovasyon çalışması yapılacak. Otele yeni bir havuz yapılacak. Otelin dış outletleri ile
gerekli alanları renove edilecek.
n Side Star Beach: İmamlar
grubuna bağlı olan tesisin büyük
bölümü renovasyona girecek. Çalışma kapsamında otelin yüzde
75’i yenilenecek.
28
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
İbrahim Birkan / Türkiye Turizm Yatırımcılar
Derneği (TYD) Başkan Yardımcısı:
Bir otelde hard
renovasyonun maliyeti
10 milyon doları buluyor
O
tellerin 8-10 yılda bir hard renovasyona girmesi gerekiyor.
Soft renovasyon ise 5-8 yıl
arasında olabilir. Soft renovasyonla halı, perde, kumaş gibi tekstil
yenilenmesi veya mobilyaları değiştirmeden cilalamak gibi yenilemeleri
kast ediyoruz. Tabi ki renovasyon otelin kullanımına ve konumuna bağlı
olarak değişiyor. Örneğin deniz kıyısında olan bir otel nem oranından
dolayı daha fazla yıpranabiliyor. Otelciler her yıl cirosunun yüzde 5’ini
renovasyon için ayırması gerekiyor.
Bu oran ancak soft renovasyonu
kapsıyor, hard renovasyon için daha
fazla para gerekiyor. Zaten uluslararası otel zincirleriyle bir anlaşma
yaptığınızda cironuzun belli bir bölümümü renovasyon için ayırmanız
lazım. Türkiye’de otellerin kar marjı
düşük olduğu için genellikle böyle bir
fon yaratılmıyor. Renovasyon döneminde de oteller zorlanıyorlar. Ama
renovasyon çalışması yapamazsa da
otel eskiyor. Rakiplerinin karşısında
bir rekabet avantajı kalmıyor. Çünkü
sürekli yeni oteller açılıyor. O nedenle yapmak zorunda kalıyorlar. Oteller
sadece eskimeden dolayı değil, farklı
nedenlerle de renovasyona giriyor.
Örneğin mimari ve ihtiyaçlar değişiyor. Dolayısıyla otelin bu yeniliklere
göre ayarlanması gerekiyor.
Renovasyon maliyeti
5-10 milyon doları buluyor
Renovasyon rakamı her otel için
değişiyor. 400 odalı bir otelde hard
renovasyonun maliyeti 5-10 milyon
dolar arasında değişiyor. Hele hele
renovasyon sırasında oteli de açık
tutmayı düşünüyorsanız onun
maliyeti daha da fazladır.
Çünkü personele de maaş
vermeye devam edersiniz.
Bir tatil otelinde renovasyon yaparken
oteli kapatmak daha
İbrahim Birkan
mantıklı. Ama kısa bir sürede renovasyonu bitirirse kapatmadan da
yapabilir. Örneğin İstanbul’da renovasyona girmesi gereken bir otel, iyi
sattığı için oteli kapamadan renovasyona giriyor. Dünyada şehir otellerinde
bu iş böyle yapılıyor. Belirli katlar kapatılıp renovasyon yapılıyor. Otelin
aynı anda tamamını yapmak çok zor…
Ama hem yönetim hem de konaklayan
misafirler açısından inşaat olan bir otelde operasyon da çok zor.
Renovasyonları tek elden
yapan tedarikçiler çoğalmalı
Bu önemli ve büyük bir Pazar...
İnşaat, tekstil, mobilya gibi firmaların bu işe eğilmesi gerekiyor. Bizim
istediğimiz bu işi tek elden yürüten
şirketlerin sayısının çok olması…
Siz mobiyacısıyla ayrı, kumaşçısıyla
ayrı ve diğer tedarikçilerle ayrı ayrı
uğraştığınızda çok yoruluyorsunuz.
Bazı otelciler renovasyonu kendi yapmak istiyor. Ama bu ayrı bir ihtisas
konusu… İnşaat şirketi ve mimari
firmalarla çalışmak gerekiyor. Çünkü
otelci için yorucu çalışmalar oluyor.
Oyunu
Opera 9 Mobile
0QFSB.PCJMFJMF IJ[NFUJNJTBöSMFSJOJ[JO
BZBǘ‘OBUBǵ‘Z‘O
OPERA 9 Mobile, sağladığı esneklik ve pratiklik ile otellerin iş
yapış şekillerini yeniden tanımlıyor!
OPERA 9 Mobile ile artık resepsiyon sınırları yok! Konuklarınızı
nerede isterseniz orada karşılayın, kapıya kadar uğurlayın.
Kat hizmetlerinden* başlayarak tüm fonksiyonlarınızı akıllı mobil
cihazlardan takip edin, hızınızı artırın. Opera 9 Mobile ile kağıt
raporlardan kurtulun!
*Opera 9 Mobile limitli sayıda fonksiyon seti destekler.
*Ope
0850 333 7785 | www.protel.com.tr
YATIRIMLAR DOSYA/RENOVASYON
RENOVASYONA GİRECEK 4 VE 5 YILDIZLI KIYI OTELLERİ
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS SINIFI TESİS TÜRÜ
MÇS OASİS BEACH CLUP
ANTALYA
ALANYA
TATİL KÖYÜ 4 YILDIZLI
RHEME BEACH HOTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
4 YILDIZLI
CLUB KONAKLI OTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
4 YILDIZLI
EFTALIA VİLLAGE OTEL
ANTALYA
ALANYA
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS SINIFI TESİS TÜRÜ
GRAND ŞEKER OTELİ
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
HANE HOTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
HEMERA OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
HOLIDAY POİNT HOTEL SPA
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
5 YILDIZLI
HORUS PARADİSE
LUXURY RESORT OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
4 YILDIZLI
İBER SERRA PALACE
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
MELAS TATİL KÖYÜ
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
NERTON OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
OLEANDER OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
ORFEUS PARK OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
GOLD CITY
ANTALYA
ALANYA
TURİZM
KOMPLEKSİ
GRAND ZAMAN
GARDEN OTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
GYPSOPHİLA
ANTALYA
ALANYA
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
JUST IN BEACH HOTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
5 YILDIZLI
LONİCERA WORLD OTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
4 YILDIZLI
MERYAN OTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
5 YILDIZLI
OTEL BOULEVARD
ANTALYA
ALANYA
OTEL
4 YILDIZLI
OTEL TURAN PRINCE
RESİDENCE
ÖZKAYMAK İNCEKUM
ANTALYA
ALANYA
OTEL
5 YILDIZLI
SİDE SUN OTELİ
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
RİVİERA OTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
4 YILDIZLI
SEA WORLD RESORT&SPA
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
SENTIDO GOLDEN BAY
ANTALYA
ALANYA
OTEL
4 YILDIZLI
SİDE BREEZE OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
TELATİYE RESORT HOTEL
ANTALYA
ALANYA
OTEL
5 YILDIZLI
WHITE CITY BEACH
ANTALYA
ALANYA
OTEL
4 YILDIZLI
SİDE PRENSES RESORT
HOTEL & SPA
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
AK-KA HOTELS ALİNDA
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
SİDE STAR BEACH
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
AMARA DOLCE VİTA
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
VENÜS OTELİ
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
ASDEM BEACH
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
VERA STONE PALACE
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
CARELTA OTEL
ANTALYA
KEMER
OTEL
4 YILDIZLI
CATAMARAN
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
VON GOLDEN COAST
RESORT
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
CLUB HOTEL RIXOS
TEKİROVA
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
VOYAGE SORGUN
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
ÇAMYUVA BEACH HOTEL
ANTALYA
KEMER
OTEL
4 YILDIZLI
BARUT AKRA VE BARUT
AKRA PARK
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
5 YILDIZLI
GARDEN RESORT BERGAMOT
ANTALYA
KEMER
OTEL
4 YILDIZLI
BARUT LARA RESORT
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
5 YILDIZLI
GRAND LUKULLUS HOTEL
ANTALYA
KEMER
OTEL
4 YILDIZLI
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
4 YILDIZLI
LA MER
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
BEST WESTREN PLUS
KHAN HOTEL
MEDER RESORT OTELİ
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
5 YILDIZLI
MİRADA DEL MAR
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
DİVAN ANTALYA TALYA
OTELİ
LİBERTY HOTEL LARA
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
5 YILDIZLI
SATURN PALACE
RESORT OTEL
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
4 YILDIZLI
NUROL CLUB SALİMA
TATİL KÖYÜ
ANTALYA
KEMER
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
PALMET RESORT HOTEL
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
PGS HOTELS KİRİŞ RESORT
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
5 YILDIZLI
QUEEN’S PARK
RESORT GÖYNÜK
SHERWOOD BREEZES
RESORT OTEL
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
TITANIC BEACH LARA
ANTALYA
MERKEZ
OTEL
5 YILDIZLI
QUEEN’S PARK
RESORT OTEL
BELCONTİ RESORT
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
CLUB MEGA SARAY
ANTALYA
SERİK
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
ZENA RESORT OTEL
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
DYADOM BELEK RESORT
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
YELKEN BLUE LİFE HOTEL
ANTALYA
KEMER
OTEL
5 YILDIZLI
GLORİA VERDE RESORT
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
ALVA DONNA BEACH
RESORT COMFORT
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
LETOONİA GOLF BELEK
ANTALYA
SERİK
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
ARCANUS SİDE RESORT
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
ASKA WASHINGTON
RESORT HOTEL & SPA
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
AYDINBEY KINGS
PALACE OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
BELLA RESORT HOTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
CALİMERA KAYA SİDE OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
5 YILDIZLI
DEFNE STAR
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
DİAMOND BEACH
ÖZDEN OTEL
ANTALYA
MANAVGAT OTEL
4 YILDIZLI
FLORA GARDEN
BEACH CLUB HOTEL
ANTALYA
MANAVGAT TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
10
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 10’2013
PALOMA GRIDA VİLLAGE&SPA
ANTALYA
SERİK
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
PAPİLLON AYSCHA
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
ROYAL ADAM & EVE OTEL
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
SENSİMAR BELEK
RESORT &SPA
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
CESARS TEMPLE DELUXE
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
CLUB MAGIC LIFE WATER
WORLD IMPERIAL
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
MAYA MELİSSA HOTEL
ANTALYA
SERİK
OTEL
4 YILDIZLI
XANADU RESORT HOTEL
ANTALYA
SERİK
OTEL
5 YILDIZLI
CLUB HOTEL TURAN
PRİNCE WORLD
ANTALYA
SİDE
OTEL
5 YILDIZLI
GARDEN OF SUN OTEL
AYDIN
DİDİM
OTEL
5 YILDIZLI
RENOVASYONA GİRECEK 4 VE 5 YILDIZLI KIYI OTELLERİ
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS SINIFI TESİS TÜRÜ
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
MAJESTY CLUB TARHAN BEACH
AYDIN
DİDİM
TATİL KÖYÜ 4 YILDIZLI
FAUSTİNA
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
4 YILDIZLI
CACTUS MİRAGE
FAMİLY CLUB
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
GRAND HOTEL KURDOĞLU
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
4 YILDIZLI
ADAKULE OTELİ
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
5 YILDIZLI
ROYAL ARENA
RESORT SPA HOTEL
MUĞLA
BODRUM OTEL
5 YILDIZLI
DERİCİ OTEL
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
4 YILDIZLI
SALMAKİS RESORT
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
PALMİN OTEL
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
4 YILDIZLI
YELKEN MANDALİNCİ OTEL
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
KISMET OTELİ
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
4 YILDIZLI
FOREVER CLUB
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
PİNE BAY HOLİDAY RESORT
AYDIN
KUŞADASI
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
GOLDEN BEACH
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
KUŞTUR TATİL KÖYÜ
AYDIN
KUŞADASI
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
IŞIL CLUB BODRUM
MUĞLA
BODRUM OTEL
5 YILDIZLI
TUSAN BEACH RESORT OTELİ
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
5 YILDIZLI
MAGNIFIC OTELİ
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
ÖMER HOLIDAY RESORT
AYDIN
KUŞADASI
OTEL
4 YILDIZLI
MANASTIR OTELİ
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
ADRAMİS TERMAL OTEL
BALIKESİR EDREMİT
OTEL
4 YILDIZLI
MARİNEM KARACA HOTEL
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
BÜYÜK BERK OTEL
BALIKESİR AYVALIK
OTEL
4 YILDIZLI
CLUB LYKİA WORLD
MUĞLA
FETHİYE
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
ELBİS OTELİ
BALIKESİR EDREMİT
OTEL
4 YILDIZLI
D MARİN RESORT GÖCEK
MUĞLA
FETHİYE
OTEL
4 YILDIZLI
BABAYLON OTELİ
İZMİR
ÇEŞME
OTEL
4 YILDIZLI
GREENLAND
MUĞLA
FETHİYE
OTEL
4 YILDIZLI
ILICA SPA & WELLNESS
THERMAL RESORT
İZMİR
ÇEŞME
TERMAL
OTEL
5 YILDIZLI
LETOONİA TATİL KÖYÜ
MUĞLA
FETHİYE
TATİL KÖYÜ 5 YILDIZLI
OCEAN BLUE
MUĞLA
FETHİYE
OTEL
4 YILDIZLI
CLUB HOTEL GRAND
EFE OTELİ
İZMİR
MENDERES OTEL
4 YILDIZLI
EMRE BEACH OTEL
MUĞLA
MARMARİS OTEL
4 YILDIZLI
GREEN NATURE
MUĞLA
MARMARİS OTEL
5 YILDIZLI
CLUB OTEL MAXIMA
İZMİR
MENDERES OTEL
4 YILDIZLI
JULIAN CLUB HOTEL
MUĞLA
MARMARİS OTEL
4 YILDIZLI
MARTI-2 LA PERLA OTELİ
MUĞLA
MARMARİS OTEL
4 YILDIZLI
GRAND YAZICI MARES
MUĞLA
MARMARİS OTEL
5 YILDIZLI
POSEİDON OTEL
MUĞLA
MARMARİS OTEL
4 YILDIZLI
SESİN OTEL
MUĞLA
MARMARİS OTEL
4 YILDIZLI
VİVERDE HOTEL LORYMA
MUĞLA
MARMARİS OTEL
4 YILDIZLI
HİLTON DALAMAN
GOLF RESORT&SPA
MUĞLA
ORTACA
5 YILDIZLI
ONYRIA CLAROS
BEACH & SPA RESORT
İZMİR
MENDERES OTEL
4 YILDIZLI
RICHMOND EPHESUS
İZMİR
SELÇUK
OTEL
5 YILDIZLI
3S BEACH CLUB
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
AMBROSİA OTEL
MUĞLA
BODRUM OTEL
4 YILDIZLI
BAİA BODRUM HOTEL
MUĞLA
BODRUM OTEL
5 YILDIZLI
BODRUM DELTA BECH CLUB MUĞLA
BODRUM OTEL
5 YILDIZLI
11’2013
TESİS SINIFI TESİS TÜRÜ
OTEL
ǀ turizm&yatırım ǀ
11
YATIRIMLAR HABER
Eylül’de en çok Ankara’daki
tesisler teşvik aldı
Turizm sektörüne yenileme,
komple yeni yatırım gibi
amaçlarla eylül ayında toplam
27 tesis teşvik belgesi alırken;
iki firmanın belgesi ise iptal
edildi. Böylece, yılın ilk dokuz
ayında teşvik belgesi alan tesis
sayısı 262’ye ulaştı. Teşvik
belgesi alan şehirlerin başını ise
bu sefer Ankara çekti.
ŞEHİR
İSTANBUL
NEVŞEHİR
ANKARA
NEVŞEHİR
YALOVA
MUĞLA
İZMİR
NEVŞEHİR
ANTALYA
ANKARA
ÇANAKKALE
AĞRI
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
K.MARAŞ
ANTALYA
AKSARAY
VAN
ANKARA
İSTANBUL
ADANA
KAYSERİ
DENİZLİ
SAMSUN
KAYSERİ
NEVŞEHİR
H
azine Müsteşarlığı tarafından eylül
ayında turizm sektöründe 27 tesis,
toplam 249.979.367 Türk Lirası tutarında teşvik almaya hak kazandı. Üçü
yenileme ve 24’ü komple yeni yatırım olan
tesis türlerinde ilk sırayı 12 tesis ile 3 yıldızlı oteller aldı. Eylülde; 8 tesis ile 4 yıldızlı
oteller; 2 tesis ile 5 yıldızlı oteller, 3 tane
butik otel ve bir balonculuk firması teşvik
belgesi aldı. Eylül ayında çok teşvik alan
şehir olarak Ankara öne çıkarken; Nevşehir ve Antalya ikinciliği paylaştı. Diğer
yandan iki firmanın 50.834.686’lık teşvik
belgesi ise iptal edildi.
Öte yandan, yılın ilk 9 ayında teşvik
belgesi alanların sayısı 262’ye ulaştı.
AKTOB Ar-ge biriminin araştırmasına
göre turizm sektörü 2013’ün ilk 9 ayında
3 milyar TL’lik teşvik belgesi aldı. Projeler içinde; komple yeni yatırımları
öngören ve toplam bütçesi 2,9 milyar TL
olan 223 adet yatırımla, toplamda 47 bin
238 yeni yatak üretilecek. Yeni yatırımlarla 11 bin 487 kişi de iş imkanı bulacak.
Diğer yandan, yılın ilk dokuz ayında iller
bazında ise yeni yatırımlarda ilk sıraları;
Antalya, İstanbul, Hatay, Muğla, İzmir ve
Mersin alıyor.
TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (EYLÜL 2013)
FİRMA ADI
UKAR TEKSTİL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
GÜLSÜM YILMAZ-YILMAZLAR OTELCİLİK
ANEMON TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.
İZNİKÇİ TURİZM SEYAHAT İNŞ. LTD.ŞTİ.
ALTUNCU GAYRİMENKUL YAT. LTD. ŞTİ.
KAZIM DEMİRCİOĞLU
ÖMÜR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
TAŞ OTEL TURİZM İŞL. TİC. LTD. ŞTİ.
HAS AYHAN İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
KAHYAM TURİZM İŞLETMECİLİK LTD. ŞTİ.
T.C. ÇANAKKALE YENİCE BELEDİYE BŞK.
NUH ARARAT TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.
HAS METAL ALÜMİNYUM LTD.ŞTİ.
ÇETİN GÜL
BOREAS GAYRİMENKUL TUR. LTD. ŞTİ.
BLC OTELCİLİK KUYUM. TUR. LTD. ŞTİ.
TURSEV TURİSTİK YATIRIMLAR VE TİC.A.Ş.
ATİLLA HALICILIK VE ESKİ İPEK YOLU TUR.
FEHMİ DEMİR - GÖKDEM İNŞAAT
S. S. ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI
PROMESA İNŞAAT YATIRIM VE YÖN. A.Ş.
MFC MAKİNA TEKNOLOJİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
FİER İNŞAAT TUR. EĞT. VE SAĞ. HİZ. A.Ş.
NİNOVA TERMAL TUR. VE OTELCİLİK LTD. ŞTİ.
SAMSUN TAVROS GROUP OTEL. VE YAT. A.Ş.
TETİCO TEKNİK TİCARET A.Ş.
SES BALONCULUK HAVACILIK VE
EĞİTİM TURİZM TİC. A.Ş.
TÜRÜ
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
MODERNİZASYON
KOMPLE YENİ YATIRIM
TEVSİ, MODERNİZASYON
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
TEVSİ, MODERNİZASYON
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
KOMPLE YENİ YATIRIM
TESİS
3*
3*
LOK. OTELLER
BUTİK OTEL
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
5*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
5*
4*
BUTİK OTEL
4*
3*
BUTİK OTEL
Turistik Balonla
Yolcu Taş. Hiz.
ODA VE YATAK SAYISI
70 YATAK
196 YATAK
82 ODA
20 YATAK
156 YATAK
448 YATAK
240 YATAK
198 YATAK
70 YATAK
148 YATAK
82 YATAK
180 YATAK
182 YATAK
466 YATAK
106 YATAK
64 YATAK
400 YATAK
158 YATAK
27 ODA, 54 YATAK
180 YATAK
220 ODA, 422 YATAK
90 ODA, 180 YATAK
52 ODA, 104 YATAK
90 ODA, 180 YATAK
166 ODA, 332 YATAK
88 YATAK
TOPLAM
TEŞVİK TUTARI
3.987.443
9.595.000
6.315.430
765.010
6.688.285
5.312.770
18.295.540
6.094.328
3.964.126
12.379.635
1.804.120
12.762.344
11.960.912
22.941.148
6.028.285
874.773
11.999.162
5.107.780
2.079.470
23.846.139
35.405.198
11.287.450
6.805.570
4.859.158
13.047.340
5.068.517
704.434
249.979.367
TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (EYLÜL 2013)
ŞEHİR
FİRMA
TÜRÜ
HİZMET TÜRÜ
İSTANBUL
PROMESA İNŞAAT YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.
KOMPLE YENİ YATIRIM
Lokantalı oteller 222 ODA
40.250.571
BİTLİS
CAN ELMAS KONUT YAPI İNŞ. ELEKT. HAYV. TARIM A.Ş.
KOMPLE YENİ YATIRIM
4 YILDIZLI OTEL 128 YATAK
10.584.115
12
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
TEŞVİK TUTARI
YATIRIMLAR HABER
Bilgili Holding, Soho House ile
turizm yatırımlarını sürdürüyor
Turizm sektöründe farklı yatırımlara imza atan Bilgili Holding, Soho House
markasını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Otel, restoran, kulüp gibi birçok
konsepti bir arada bulunduran projeye, 80 milyon avroluk yatırım yapacak
olan Bilgili, Soho House’u 2014 yılına yetiştirmeye hazırlanıyor.
T
ekstil, inşaat alanında faaliyet
gösteren Bilgili Holding turizm
sektöründeki yatırımlarına devam
ediyor. Radisson Blu Conference & Airport
Hotel adı altında işletilen otelin yanı sıra
W İstanbul Hotel’in de yatırımcısı olan
Bilgili Holding, özel üyelik sistemiyle çalışan Soho House markasını Türkiye’ye
getirmeyi planlıyor. Bilgili Holding’in
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili,
Milliyet Gazetesi’nden Songül Hatısaru
ile yaptığı röportajda yeni proje ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Eski Amerikan
Konsolosluk binasını yap-işlet- devret
modeliyle 51+51 yıllığına kiralayan Bilgili, 80 milyon Avroluk yatırımının geri
dönüşünü 10 ila 12 yıl arasında olması-
nı bekliyor. İşletme ve üyelik konuları
ile ilgisi olmadıklarını vurgulayan Bilgili,
kendilerinin sadece yatırımcı olduğunu
ifade ederek, 2014’ün sonuna projenin
yetişeceğini dile getirdi.
Konsolosluk binasının yanına ek bir
binanın da yapılacağı proje, toplam 5 bin
dönümün büyüklüğünde arazide kurulacak. Projede 100 odalı otel, restoran, bar,
sinema, kütüphane, havuz, SPA ve kulübü
yer alacak.
Soho House üyelerini titizlikle seçiyor
Moda, sanat, medya ve reklam gibi
sektör temsilcilerinden öne çıkanlarının
üye olduğu ve ‘jet-set’i ağırlayan Soho
Serdar Bilgili
House, özel üyelik sistemi ile çalışıyor.
Başvuru sürecine dahil olabilmesi için en
az iki Soho House üyesi tarafından tavsiye edilmesi gereken adaylar, her üç ayda
bir toplanan üyelik komitesi tarafından
değerlendiriliyor. Üyelerinin titizlikle seçildiği Soho House ilk kez 1995 yılında
Londra’da faaliyet göstermeye başladı.
Ali Sabancı, yiyecek içecek sektörüne giriyor
Pegasus Havayollarının sahibi, Esas Holding’in Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Sabancı, perakende sektörüne giriş yapmanın önemli
olduğunu belirtti. Günaydın Et ile görüşmeler yapan Sabancı,
sektördeki yeni fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.
P
egasus Havayolları’nın sahibi Esas
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali
Sabancı, Günaydın Et’i satın almak için
görüştüklerini açıkladı. Sadece Günaydın
Et ile değil, birkaç yerle daha görüşme
yaptıklarını ifade eden Ali Sabancı, perakende sektörüne giriş yapmalarının
önemli olduğunu vurguladı. Her yıl yeni
sektör ve firmaları değerlendirdiklerini
dile getiren Sabancı, Türkiye’de orta sınıfın büyüdüğünü ve önlerindeki fırsatlara
baktıklarını kaydetti. Duruma ilişkin Günaydın Et ve Restoranları Kurucu Ortağı
Cüneyt Asan’ın yaptığı açıklamaya göre
ise Esas Holding ile görüşmeleri ve değerlendirmelerin devam ettiğini, ancak
netleşen bir durum olmadığını belirterek,
süreçle ilgili 2014’de açıklama yapacaklarını bildirdi.
Günaydın Et’in bir merkezi
ve 45 şubesi bulunuyor
Bir lojistik merkezi ve 45 şube ile yoluna devam eden Günaydın Et, Balıkesir
Gönen’de bulunan çiftliğinde kendi etini
yetiştiriyor. Sirkülasyonun yüksek olduğu
alışveriş merkezlerinde ve trafiğin yoğun
14
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Ali Sabancı
olduğu caddelerde restoran işletmeciliği
yapan Günaydın Et, “Köfte-Döner”, “Kasap-Steak House”, “Kebap-Restaurant”,
“Günaydın Burger” olmak üzere 4 farklı
mağazacılık konseptinde perakendecilik
sektörüne hizmet veriyor.
Ramada Hotel&Suits Kemalpaşa İzmir,
2014’te hizmet vermeye başlayacak
İnşaat, yeme-içme, akaryakıt
dağıtımı, iş makineleri gibi
çeşitli sektörlerde çalışmalarını
sürdüren Doğan Metalurji,
20 milyon dolarlık yatırım ile
turizme adım attı. Ramada
Hotel&Suites markasını
taşıyacak olan firmanın ilk
oteli, İzmir Kemalpaşa’da 2014
yılında misafirlerini ağırlayacak.
A
karyakıt dağıtım, inşaat, iş makinaları, arazi ve iş geliştirme, fast food
ve restoran alanlarında faaliyet
gösteren Doğan Metalurji, Ramada Hotel
& Suites Kemalpaşa İzmir ile turizm sektörüne adım atıyor. Doğan Metalurji’nin
ilk otel yatırımı olan Ramada Hotel&Suites Kemalpaşa Satış ve Pazarlama
Müdür’ü Selin Avşar İnanlı’dan aldığımız
bilgilere göre otelin yatırım tutarı arazi
bedeli dahil toplam 20 milyon dolar oldu. İzmir Organize Sanayi Bölgesinde yer
alan otelin 2014 yılının başında misafirlerini ağırlaması planlanıyor.
Doğan Metalurji turizm
yatırımlarını sürdürecek
Turizm ve Yatırım dergisinin sorularını yanıtlayan İnanlı, İzmir’in
Kemalpaşa bölgesinde uluslararası bir
zincir otelin işletmesinin daha doğru olduğunu düşündüklerini belirtti. İnanlı,
Hilton, Starwood, İnterContinental Hotels
gibi birçok zincir ile görüştükten sonra Wyndham’ın markalarından Ramada
Hotels&Suites için 2012 yılında franchise
anlaşması imzaladıklarını açıkladı. İzmir
Kemalpaşa Organize Sanayi’nde yeni yatırım talepleriyle birlikte 30 bine yakın
kişinin istihdam edildiğini vurgulayan
İnanlı, bölgedeki yeme-içme alanındaki
talebi karşılayacaklarını aktardı. Aynı zamanda Kemalpaşa Lojistik Köy projesiyle,
bölgedeki talebin artacağını dile getiren
Satış&Pazarlama Müdürü Selin Avşar
İnanlı, yatırımcı Doğan Metalurji’nin turizm çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
Kendine has dizaynları ile toplam dört
oda kategorisinde hizmet veriyor
Dünya çapında 7 bin üzerinde otele ulaşan Wyndham Grubu’nun markası Ramada
Hotel&Suites Kemalpaşa, 9 bin 300 metrekarelik bir alana sahip. Standart, deluxe,
suite ve dubleks suite olmak üzere toplam
dört farklı kategoride 116 odasını bulunan
otelde, her bir oda kategorisinin kendine
özel dizaynı ve tasarımı bulunacak. Aynı
zamanda, otel dünya mutfağını sunan A
la Carte restoran, 1000 metrekarelik Spa
& Wellness Merkezi, modern ve teknolojik
ekipmanlarla donatılmış toplantı salonları
ile iş dünyasına hitap edecek.
İstanbul Boğaz’ında otel yatırımları artacak
İstanbul’un en değerli yerlerinden
Y
Boğaz’a 10 yeni otel açılıyor.
Ekonomist dergisinde yer alan
Levent Gökmen’in haberine göre
aralarında Aydın Doğan,
Ali Ağaoğlu, Nef İnşaat, Ferko
İnşaat, Torunlar, Cevahir’in de
olduğu yatırımcılar, Boğaz’da
5 yıldızlı otellerden butik otellere
kadar farklı projeler geliştiriyor.
atırımcılardan Ağaoğlu Grubu, iki yalıyı
butik otele dönüştürüp, üçüncüsünü
ise eski Alarko tesislerinin bulunduğu alana inşa etmeyi planlıyor. Beykoz Tekel
Fabrikası’nın arsasına Torunlar GYO tarafından 355 milyon liralık Osmanlı tarzını
yansıtan otel yatırımı yapılacak. Haberin
devamında ise Cevahir Holding, Er Yatırım Turizm AŞ’nin, Türksped Nakliyat’ın
ve Metar Grubun Boğaz’da otel açmak için
yer aradıkları bildirildi. Yeni otellerin ağırlıklı butik olması bekleniyor.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
15
YATIRIMLAR HABER
Hırvatistan’daki otel yatırımları
artarak devam ediyor
Tophotelsprojects’in aylık
bültenine göre Hırvatistan’ın
turizm geliri ile birlikte otel
yatırımları da artıyor. Bültene
göre Avrupa’daki en büyük
otel yatırımlarından bir tanesi
Hırvatistan’ın Split şehrinde
yapılıyor. Bu yatırım ile beş
bin oda sayısına ulaşılması
beklenen Split’in yanı sıra Porec
bölgesinde de yatırımlar sürüyor.
D
ünya çapındaki otel yatırımları üzerine araştırma yapan
tophotelsprojects’e göre Hırvatistan
turizmi hızlı gelişiyor. Hırvatistan’ın 2013
yılı turizm gelirinin yaklaşık olarak 7,5
milyar Avro olması bekleniyor. Geceleme
süresinin 2013 yılında üç katına çıkacağını açıklayan tophotelsprojects’in haberine
göre bu durum, yatırımcılarının yeni resort
otellere ilgisini artırırken, devletin yaptığı
arazi tahsislerinin sektöre yeni bir soluk
getirmesi bekleniyor. Avrupa bölgesinde
büyük 20 otel yatırımının yanı sıra 2 bin
900 tane yeni otel odası yapılıyor.
Hırvatistan’da yeni arazi
duyuruları 2014’te yapılacak
Büyük projelerden bir tanesi Hırvatistan’ın ikinci büyük şehri Split’te
bulunuyor. Split’teki otel yatırım planına
göre orta vadede 5 bin oda sayısına yükselmesi bekleniyor. Bölgede kıyıya yakın
kamu sektöründen uygun araziler için
ilk duyurular 2014 yılının başında yapılacak. Ayrıca, turizm yatırım planlarında
kongre merkezi de bulunuyor. Valamar
Hotel grubu ise Hırvatistan’ın Porec bölgesine yeni yatırımlara ve yenilemelere
hazırlanıyor. Dubrovnik’teki The President Hotel’in yenilemesi bitmek üzere.
Valamar Hotel Grup, 2015’in ortalarına
kadar 60 milyon Avroluk yatırım yapmayı planlıyor.
Somuncu Grup’tan yeni turizm yatırımı
Paşapark Hotel’in ardından Deluxe ve Paşapark Residence
projesiyle ikinci yatırımına imza atan Somuncu Grup,
Konya’daki projeyi 2014’te tamamlayıp hizmete açmayı
planlıyor. Proje toplam 15 milyon Türk Lirası bedelinde olacak.
M
imarlık, inşaat, hizmet ve
turizm sektöründe faaliyet gösteren Somuncu Grup,
Konya’daki ilk otelleri Paşapark
Hotel’in ardından Adella firması ile yaptıkları anlaşmayla
yatırımlarına devam ediyor. İçerisinde Paşapark Deluxe ve
Paşapark Residence bulunacağı
yeni projenin 15 milyon liralık
yatırım ile 2014 yılında tamamlanması planlanıyor.
Konya Postası gazetesine
bilgi veren Somuncu Grup Tu-
16
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
rizm ve İşletmeden Sorumlu
Yöneticisi Hamdi Ekici, şehir
otelciliğinin turizmin geleceği
olduğunu vurgulayarak dönem
hedeflerinden birinin Paşapark
Deluxe ve Residence’ı hizmete
açmak olduğunu belirtti. Ekici,
otel ve rezidansı 2014 yılı içerisinde açacaklarını dile getirdi.
Paşapark Deluxe Hotel ve Paşapark Rezidans, Konya’nın iş ve
alışveriş merkezlerine yakınlığıyla bilinen Kerkük Caddesi’nde
bulunuyor.
YATIRIMLAR HABER
Adana Sheraton’un mimarisine ödül
İki Design Group, tasarladığı
Adana Sheraton’la International
Hotel & Property Awards’dan
ödülle döndü. Aldığı ödüllerle
2013 yılını dolu dolu geçiren
iki design group, Adana
Sheraton Oteli tasarımıyla da
ödüle layık görüldü.
S
ema Eser Özsaruhan ve Murat Kader’in kurucusu olduğu iki design
group mimarlık şirketi, 2013 yılını yine bir ödülle kapattı. Uluslararası
gayrimenkul geliştirme şirketi Emaar
Türkiye ile Çamlıca’da Emaar Square;
Artaş Grup, Aydınlı Grup ve Keleşoğlu
İnşaat ortaklığında Vadi İstanbul; Artaş,
Öztaş, Mesa, Kantur ortaklığındaki Tema
Park gibi Türkiye’nin en büyük projelerine imza atan group, bu kez International
Hotel & Property Awards’dan ödül aldı.
Türkiye’de olduğu kadar dünyada da
tasarımına imza attığı büyük projelerle artık bir marka haline gelen group, Adana’da
tasarladığı Sheraton Oteli’yle Uluslararası
Gayrimenkul Ödülü’ne layık görüldü. Şehrin nehirle buluştuğu bir konumda, nehir
akışının hareketliliğinden ilham alan yapı,
bulunduğu coğrafyaya bir kentsel perde
olarak katılıyor. Cephedeki hareketlilikle
yakalanan devinim sayesinde, Adana kent
siluetine yeni bir enerji katan yapı, şehrin
nehirle bütünleşmesini sağlayan sosyal
olanakları da güçlendirmesi, artı bir özellik
olarak ortaya çıkıyor.
‘iki design group’ kurucu ortağı Murat
Kader, “Ödülümüzü 3 Kasım’da Londra’da
yapılan törenle aldık. Bu yıl grubumuz için ödüllerle geçen verimli bir yıl oldu. Biz
65 kişilik bir ekibiz ve bu başarının son
derece disiplinli ve sistemli bir şekilde
çalışan iş arkadaşlarıma ait olduğunu
düşünüyorum” diyerek aldıkları bu son
ödülü, çalışma arkadaşlarına ithaf etti.
Kızılay’ın Etiler’deki
arazisine otel izni çıktı
Türkiye Kızılay Derneği’nin
Etiler’deki 2,5 dönüm
büyüklüğündeki arsasına otel izni
verildi. Arsanın bir kısmı kamuya
bedelsiz olarak terk edilecek.
T
ürkiye Kızılay Derneği’nin Etiler’deki
2,5 dönüm büyüklüğündeki arsasına
otel izni çıktı. 2008 yılında gelir getirmesi
amacıyla yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan arsa, 25 yıllığına bir şirkete
devredildi. Otel veya rezidans olarak kullanmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne
başvuran şirket, imar izni istedi. Ancak
Belediye Meclisi, imar verilmesini uygun
18
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
bulmayarak talebi reddetti. 2010 yılından
beri devam eden uğraşlar sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli imar
izni çıktı.
Boğaziçi siluetinin etkilenmemesi
amacıyla yüksekliğin 15 kat olarak sınırlandığı yeni imar planında, inşaat emsali
2,5 olarak belirlendi. 2 bin 500 metrekare
büyüklüğündeki arsanın bir kısmı kamuya
bedelsiz olarak terk edilecek. Yol, park ve
yeşil alan olarak kullanılacak kısım terk
edildikten sonra kalan net alan üzerinden
inşaat hesabı yapılacak. Şirketin önceki
yıllarda istediği imar izninden kesintiler
yapılarak onaylanan yeni imar planı, 22
Kasım 2013 tarihine kadar askıda kaldıktan sonra yürürlüğe girecek.
Güral Grup,
turizme giriyor
G
üral Grup, Manisa’nın Soma ilçesinde açacağı dört yıldızlı otel ile
turizm sektörüne giriyor. Madencilik, inşaat, nakliyat, filo kiralama ve akaryakıt
sektöründe yer alan Güral Grup, turizm sektörüne 8 milyon liralık yatırım
yapacak. Otel inşaatının temel atma
töreninde açıklama yapan Güral Grup’un
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Güral, yeni yatırımla bölgenin turizmine
katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.
YATIRIMLAR HABER
Turgut Toydemir Piramit Mimarlık,
3 otel projesine daha imza atıyor
Mimari Projelendirme uygulamalarını Turgut Toydemir Piramit
Mimarlık Şehircilik Mühendislik’in yaptığı, 2013 yılında açılışları
gerçekleşen Shangri-La Bosphorus, İstanbul ve Whyndham Petek
Istanbul otellerinin ardından Marriott Hotel Şişli, Samsun Sheraton
ve Özdilek Wyndham olmak üzere üç projeye daha imza attı.
5
2 yıllık sektör deneyimiyle mimarlık dalının öncü markalarından olan
Turgut Toydemir Piramit Mimarlık
Şehircilik Mühendislik, İstanbul Marriott
Hotel Şişli, Samsun Sheraton ve Özdilek
Wyndham olmak üzere 3 otel projesini
daha referanslarına ekledi.
1961 yılından bu yana yurt içi ve
yurt dışında eğitim, sağlık, spor, sanayi, turizm, konaklama, ticaret, yönetim,
sosyal ve kültürel yapılar ile çok fonksiyonlu yapılar uzmanlık alanlarında,
700’ün üzerinde toplam 12 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan proje
gerçekleştiren Turgut Toydemir Piramit
Mimarlık Şehircilik Mühendislik, 2013 yılında da hız kesmedi. 2013 yılı itibari ile
kapılarını açan, İstanbul turizminin en
gözde turizm yatırımlarından ShangriLa Bosphorus İstanbul ve Whyndham
İstanbul Petek Hotel’in ardından 2014
Whyndham İstanbul
Petek Hotel
yılında işletmeye açılması planlanan
İstanbul Marriott Hotel Şişli, Sheraton
Samsun Oteli ve Özdilek Wyndham’ın
projelendirme çalışmalarına doludizgin
devam eden Turgut Toydemir Piramit
Mimarlık, projelerin tamamlanması ile
birlikte otel uygulamalarına 3 dev proje
daha katmış olacak.
Shangri-La Bosphorus’ta top
down inşaat tekniği uygulandı
Türkiye’de nadir uygulanan Top
Down inşaat tekniği kullanılarak, yukarıdan aşağı imal edilen Shangri-La
Bosphorus İstanbul’un restorasyon
çalışmaları başta olmak üzere tüm mimari tatbikat projeleri Turgut Toydemir
Piramit Mimarlık Şehircilik Mühendislik
tarafından yürütüldü. Temmuz 2013’de,
Basın Ekspress Yolu üzerinde deluxe
otel segmentiyle hayata geçirilen Wyndham Istanbul Petek’in Otel-AVM karma
projesinde olduğu gibi projelendirme
çalışmalarını yürüten Turgut Toydemir
Piramit Mimarlık Şehircilik Mühendislik,
bunun yanı sıra şantiye ve mimari mesleki kontrollük de yaptı.
Üç yeni proje 2014’te açılacak
Mimarlık firması 2014’te açılacak olan
Özdilek Wyndham projesinde otel, ofis
blogları ve AVM’yi birlikte tasarladı. Yine
Tanrıverdi Holding’e ait olan Sheraton
Samsun Oteli de referanslarına ekleyen
firma, 2014 yılında açılacak olan İstanbul
Marriott Hotel Şişli’nin proje uygulamalarını gerçekleştirdi. Turgut Toydemir
Piramit Mimarlık Şehircilik Mühendislik
Kurucusu Yüksek Mimar Turgut Toydemir, bu projede sona yaklaşıldığını
belirterek, “Yeni nesil otel mimarilerine
yeni yorumlar katacak projelerin içinde
olmak en az yatırımcıları kadar bizi de
heyecanlandırıyor. Firmamız olarak güçlü ve uzman kadromuzla turizme değer
katacak mimari çalışmalar içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
20
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Sheraton
Samsun Hotel
Özdilek Wyndham
YATIRIMLAR HABER
Deneyimli turizmci danışmanlık işine girdi
Turizm sektöründe 30 yılı aşan tecrübesi bulunan Orhan Yeşerenyuva,
deneyimlerini kurduğu danışmanlık şirketi aracılığıyla turizmcilere aktaracak.
2013 Ocak ayı başlarında Progress Otel İşletme ve Danışmanlığı A.Ş.’yi kuran
Yeşerenyuva, otel yatırımcılarına danışmanlık ve otel işletme hizmeti veriyor.
S
ektörde otel açılışları ve otel işletmesi
konusunda 31 yıllık deneyimi bulunan Orhan
Yeşerenyuva, sene başında kurduğu otel
işletme ve danışmanlık şirketi Progress
ile deneyimlerini turizme yeni giren yatırımcılara aktaracak. Yeni çalışma alanıyla
ilgili Turizm ve Yatırım Dergisi’nin sorularını yanıtlayan Orhan Yeşerenyuva, “Biz
yatırımcı danışmanlığı yapıyoruz. Yatırım
kararı alınmasından otel açılana kadar tüm
safhalarda yatırımcıya destek veriyoruz.
Ayrıca otel açıldığında otelin işletmesi için
‘Third Party Management Company’ olarak,
oteli yatırımcının namına işletiyoruz” dedi.
Yatırım maliyetini
yüzde 10 aşağıya çekiyoruz
Yatırımcı danışmanlığı üzerine yoğunlaştıklarını belirten Yeşerenyuva
şöyle devam etti: “Yatırımcı otel yapmaya niyetlendiğinde arazisi veya binası için
öncelikle bir fizibilite çalışması yapıyoruz.
İkinci olarak avan proje üzerindeki düzeltmeleri gerçekleştiriyoruz. Yani ikinci
işimiz proje danışmanlığı. Ondan sonraki
işimiz eğer yatırımcı proje için bir marka istiyorsa işletme markaları ile temasa
geçip bu markayı tesbit etmek ve anlaş-
ma aşamasına getirmek
üzere LOI ve/veya MOU
belgelerini almak. Bu şirket ile “İşletme Anlaşması”,
“Franchise Anlaşması”, “Kira Anlaşması”
ve “Teknik Hizmetler Anlaşması” gibi her
türlü anlaşma için yatırımcı namına ve lehine görüşmeler yapıp neticelendiriyoruz.
Arkasından otelde açılış öncesi dönemi
başlıyor. Bu noktada teknik detaylardan
tutunda, kullanılacak olan malzemelerin
türüne ve kalitesine kadar tüm detayların belirlenmesinde yardımcı oluyoruz
ve yatırımcıyı gereksiz harcamalardan
koruyarak yatırım maliyetlerini kontrol
altına alıyoruz. Ben şu konuda iddialıyım;
çıkarılan yatırım maliyetini yüzde 10 mertebesinde aşağıya düşürebilirim. Çünkü
çok fazla yanlış yatırım yapılıyor ve yanlış paralar harcanıyor. Ayrıca açılış öncesi
bütçesi, işletme bütçesi, personel bütçesi
gibi yatırımcının kontrol altında tutması
gereken mali detaylar ile otelin personelinin bulunması, iş tanımlarının yapılması,
eğitilmesi gibi iyi bir işletme için şart olan
konularda da destek veriyoruz.”
Doğru yatırımla otel işletilirken de
ciddi tasarruf sağlanır
Yatırım maliyeti kadar otelin işletilmesi
Orhan Yeşerenyuva
sırasında da ciddi tasarruf edilebileceğini
belirten Yeşerenyuva, “Bizim en önemli farkımız, açılışın yanı sıra otel işletilirken ki
tasarrufu sağlamak… Bu da gerekli sistemleri inşaat aşamasında ortaya koyarak
oluyor. Yatırım döneminde doğru yapılacak
olan her “artı” işletme döneminde kesinlikle
çok para kazandıracaktır” diye konuştu.
Otel işletmelerine talibiz
Progress’in
‘Third
Party
Management Company’ olarak da hizmet
verdiğini anımsatan Yeşerenyuva, Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan bu alanla
ilgili şu bilgileri verdi: “Otelcilikten gelmeyen
yatırımcılar için gelişen bir alan. Bazı uluslararası zincirler otel işletmeciliğini bilmeyen
yatırımcılara franchise vermek istemiyor.
Dolayısıyla zincir, oteline işletme markası
almak isteyen yatırımcıya bir işletme şirketinin işletmesini şart koşuyor. O zaman
‘‘Third Party Management Company’ olarak
biz yatırımcının namına oteli işletiyoruz.”
Vakıflar da otel yapacak
V
akıflar, daha önce Ulusoy Grubu’nun
kullandığı arazi için geliştirilen projeyle Anadolu yakasının en büyük alışveriş
merkezi ile 5 yıldızlı otelini inşa ettirecek.
96 bin metrekare arsaya 312 bin metrekare inşaat izni alınan ve 3 bloktan oluşan
ofis park projesinde, 1 adet 5 yıldızlı lüks
şehir oteli, 124 bin metrekare kiralanabilir
ofis, 4 bin araçlık kapalı otopark, bin 200
öğrenci kapasiteli 1 özel ilkokul, yarı açık
AVM yapılacak. 505 milyon TL’ye mal olacak merkezde 4 bin 500 kişi çalışacak.
49 yıllığına ihaleyi Bostancı Gayrimenkul
Yatırım ile Tarabya Gayrimenkul Yatırım kazandı. İnşaatlar 36 ay içerisinde
tamamlanacak. Firmalar ayda 355 bin
22
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
TL’den 3 yılın sonunda 10 milyon TL’yi aşkın kira ödemiş olacak. 49 yılın sonunda
tüm yatırım, kullanılır vaziyette yine Vakıflar’a devredilecek.
Altunizade, Boğaz’a nazır otel
Vakıflar’ın bir diğer projesi ise Boğazda olacak. 14 bin metrekarelik alanda
kongre oteli yapılması için düğmeye basan Vakıflar, arazide 5 bin metrekarelik
yapılaşma izni alarak ihaleye çıkacak.
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün Taksim’de bulunan binası da otele
dönüştürülecek. Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Vakıflar Genel Müdürü Dr.
Adnan Ertem, Vakıflar’da zihniyetin de-
Dr. Adnan Ertem
ğiştiğini açıkladı. İmarı alınan bina ile
ilgili konuşan Ertem, “Bölge müdürlüğü taşınıp rezidans yapılacak. Taksim
dünyanın en kıymetli yeri. Orası da kiralanacak. Başbakanımıza bilgi verdim.
Bizzat destek verdiler” diye konuştu.
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ DOSYA
KONGRE TURİZMİNDE SES,
IŞIK VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ
Ses, ışık, görüntü ve
sahne sistemleri sektörü
M.I.C.E. ile büyüyor
Özel ve kurumsal davetler,
lansmanlar, etkinlikler, kongre ve
konferanslar, festivaller, açılışlar,
konserler ile organizasyonların
artması ses, ışık ve görüntü
sektörünü de geliştiriyor.
Pazarın büyümesi beraberinde
rekabeti getirirken, bu alandaki
uzmanlaşmayı da artırıyor.
24
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
H
er yıl gelişen ve büyüyen turizm
sektörü, beraberinde birçok sektörü de büyütmeye devam ediyor.
Bu sektörlerden biri de geçtiğimiz yıllarda çok da dikkat çekmeyen ses, ışık ve
görüntü sistemleri sektörü oldu. Gösteri
ve showların daha fazla hayatımıza girmesiyle gelişen sektör, Türkiye’de ithalat
üzerinden büyüse de gelecek vadeden
sektörler arasında yer alıyor. Sektör ses,
ışık, görüntü sistemlerinin yanı sıra sahne, iletişim ve sistem entegrasyonlarını
bünyesine katarak büyüyor.
Ses, ışık, görüntü sistemlerinde
yenilik hiç bitmiyor
Özel ve kurumsal davetler, lansmanlar, etkinlikler, kongre ve konferanslar,
festivaller, açılışlar, konserler ile organizasyonların artması ses, ışık ve görüntü
sektörünü de geliştiriyor. Pazarın büyümesi beraberinde rekabeti de getirirken,
bu alandaki uzmanlaşmayı da artırıyor.
Sektörde hareketlilik organizatörlerin,
etkinlik tasarımcılarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketleri yenilik yapmaya
Ses, ışık, görüntü ve sahne
sistemleri sektöründe asıl
gelişim sahne ve görüntü
sistemlerinde yaşanıyor.
Video duvarları, geniş
kapsamlı senkronize lazer
şovlar, çeşitli animasyon,
grafik, projeksiyon ve tanıtım
müziği ile birleştirilen
sunumlar, video mapping
uygulamaları, kongre ve
toplantı gibi etkinliklerde
watchout sistemi öne çıkıyor.
zorluyor. Firmalar, organizasyonlarında
farklı ve unutulmaz atmosfer yaratmak,
misafirlerini etkilemek ve ses getirmek
için değişik yollar arıyorlar. Dolayısıyla
sektörde yaratıcı ve farklı konseptler ile
yenilikçi teknolojiler ve teknik altyapılar
ortaya çıkıyor.
Sektörde kiralama
şirketlerinin ağırlığı artıyor
Sektörün büyümesi beraberinde rekabeti de getirmiş. Sektörde bu alanda ürün
tedarik eden firmaların yanı sıra çok sayıda ses, ışık, görüntü ve sahne sistemleri
şirketi bulunuyor. Bu firmaların bir kısmı
doğrudan otellere ve kongre merkezleri
gibi kurumlara ses, ışık, görüntü sistemlerinin satışı, alt yapı kurulumu ve
bakım işlerini yaparken önemli bir kısmı da sadece bu sistemlerin kiralama
işini yapıyor. Büyük çaplı organizasyonlarda kullanılacak ses, ışık, görüntü ve
sahne sistemleri, genellikle bu kiralama
şirketlerinden temin ediliyor. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren firmalar
otellerden çok kongre ve toplantı düzenleyen organizasyon şirketleri, acenteler,
DMC’ler ile çalışıyorlar.
Oteller ses, ışık, görüntü
sistemlerini artık yenilemiyorlar
Tesislerine salon kapasitesi ve ihtiyacı kadar temel ses, ışık, görüntü ve
sahne sistemi kuran otelciler, büyük
çaplı ve bol görsel efektli kongre, kon-
ferans, lansman veya etkinlikler için
kiralama yöntemine başvuruyorlar. Ses,
ışık, görüntü ve sahne sistemleri sektöründe teknolojinin her yıl değişmesi ve
yeni trendlerin ortaya çıkması sürekli
yenileme gerektiriyor. Bu teknolojik hızı
yakalayamayan oteller ve kongre merkezleri, her yıl sistem yenilemek yerine bu
sistemleri kiralıyorlar. Dolayısıyla bünyesindeki bu sistemleri fazla kullanamayan
otellerin bu sistemleri fazla yıpranmıyor
ancak çabuk demode olabiliyor. Kiralama
şirketleri ise yeni teknolojiyi yakından takip ettikleri için ekipmanları daima son
teknoloji ürünlerinden oluşuyor.
Sektörde fiyatlar
geçmişe göre çok düştü
Öte yandan teknoloji yoğunluklu olan
sektör, ağırlıklı Amerika, Avrupa’dan ithal
edilen ürün ve teknolojilerle ilerliyor. Son
yıllarda Çin’de üretilen ses, ışık, görüntü, sahne sistemlerine yönelik ürünlerin
piyasaya girmesi fiyatları ciddi oranda
etkiliyor. Gerek firma sayısının artması gerekse Çin’den ithal edilen ürünlerin
fiyatlarının düşük olması fiyatların düşmesini beraberinde getiriyor.
Proje Elektronik Murat Özşahin, eskiden 10 bin dolara yapılan işi bugün 2
bin dolara yaptıklarını belirtiyor. Fiyatlara ilişkin çarpıcı bir örnek veren Özşahin,
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
25
»
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ DOSYA
Kısa bilgilerle ses, ışık ve
görüntü sistemleri sektörü
S
es ışık, görüntü sistemleri sektörü; konferans salonları, tiyatrolar,
kongre merkezleri, oteller bar ve
restoranlarda kullanılan bütün profesyonel ışıklandırma, seslendirme,
görüntü, sahne sistemleri ve simultane tercüme, toplantı ekipmanlarını
tedarik ediyor.
“1993 yılında biz 5 yıldızlı bir oteli 550 bin
dolardan aşağıya yapamazdık. İçinde ana
restoran, iki Ala Carte restoran, bir gece
kulübü, anfi tiyatrosu, bir de otelin genel
yayın sistemi olmak üzere bunları üst üste
koyduğunuzda 550-600 bin dolar çıkıyordu.
Şimdi kalemler aynı olmasına rağmen aynı
iş 150 bin dolara yapılıyor. O dönemde Amerika, Avrupa bazlı ürünler kullanılırken
bugün Çin malı kullanılıyor” diyor.
Çarpıcı efektler ve showlar görüntü
sistemlerini öne çıkarıyor
Yaptıkları, kongre, konferans, lansman,
açılış veya etkinliklerin daha çarpıcı ve dikkat çekici olmasını isteyen firmalar, ses,
ışık, görüntü ve sahne sistemlerine büyük
önem veriyorlar. Özellikle bu alanda görüntü sistemleri ve sahne showları öne çıkıyor.
Görsel alanda ciddi yenilikler yaşanıyor.
Görsel ekipmanlarda; LCD plazmaların yan
yana gelmesiyle oluşan video duvarları
veya görüntü hücreleri aralığı çok darlaştırılmış led ekranlar öne çıkıyor.
Görüntü sistemlerindeki hız ve
teknoloji baş döndürüyor
Canlı müzik şovlarındaki profesyonel
ses, ışık ve görüntü sistemleri gittikçe
önem kazanırken, farklı özel gün ve gecelerde geniş kapsamlı senkonize lazer
şovlar ile her çeşit animasyon, grafik, projeksiyon ve tanıtım müziği ile birleştirilen
sunumlar dikkat çekiyor. Çeşitli konsept
partiler, bayram ve yıl dönümleri için video
mapping uygulamaları, kongre ve toplantı
gibi etkinliklerde watchout sistemi ve led
ekran uygulamaları öne çıkıyor. Görüntü
sistemlerindeki baş döndürücü gelişmeler özellikle gösterişli organizasyonlarda
tercih ediliyor. Ciddi bir teknolojinin yanı
sıra ciddi bir bilgi birikimi isteyen bu sistemlerin maliyeti çok yüksek olduğu gibi
Türkiye’de yapan firma sayısı da oldukça az. Sektörde faaliyet gösteren firma
temsilcileri çalışmaları ve sektördeki son
trendlerle ilgili Turizm ve Yatırım dergisine
şu açıklamalarda bulundular:
26
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
✴ Sektörün dünyadaki ve
Türkiye’deki büyüklüğü
✴ Sıkıntılar
Dünyada bu alanda en büyük
markalar Amerika’da olmakla beraber sektörde İngiltere, Almanya,
İtalya, Çin, İspanya ve Fransa gibi ülkeler lokomotif rol oynuyor.
Sektörün Türkiye’deki büyüklüğü
100- 150 milyon arasında değişiyor.
Bu alanda Türkiye’de 100’ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor. Pazarın
büyük bir bölümünü ise 5-6 firma
kapsıyor.
Sektörde yaşanan genel sıkıntı
hala çok iyi profesyonel danışmanların olmaması… Bağımsız olarak
çalışan profesyonel danışmanlara
sektörün çok acil ihtiyacı bulunuyor.
Ayrıca sınırlı sayıdaki teknik eleman
olması ve yeni elemanların sektöre
çok zor adapte edilmesi nedeniyle
sektörde ciddi anlamda vasıflı eleman sıkıntısı yaşanıyor.
✴ Sektörün kapasitesi
✴ Hedefler
Bu nedenle Türkiye’de ürünlerin yüzde 90’ından fazlasını ithal
ürünler oluşturuyor. Ancak inşaat
sektörünün gelişmesiyle birlikte
Türk firmaları yakın ülkelere proje
kapsamında işler yapıyor. Türk firmaları yurtdışından ithal ettikleri
ürünleri özellikle Kazakistan, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan,
Libya, gibi ülkelere ihraç ediyorlar.
Gelecek yıllarda bu alanda Türkiye’de de üretim yapan firmaların
çıkması ve bu firmalarında dünya
markalarına dönüşmesi bekleniyor. Proje alanında ciddi tecrübeye
sahip olan Türkiye’deki firmaların, bu tecrübelerini sadece yakın
ülkelere değil, dünyanın birçok
ülkesine taşınması da hedefler arasında yer alıyor.
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ GÖRÜŞLER
Vedat Çoşkun / Magic Box
İnteraktif indoor video mapping
uygulamaları öne çıkıyor
M
agicbox Prodüksiyon ses sistemleri, görüntü sistemleri,
wide screen, video konferans
sistemleri, video mapping, 3D hologram
sistemleri, simultane çeviri hizmetleri
ve ağ teknolojilerinde faaliyet gösteriyoruz. Turizm sektörüne 1996 yılında Lütfi
Kırdar Kongre Merkezi’nin açılmasıyla
girdik ve aynı yıl gerçekleştirilen Habitat
kongresinde görev aldık. Hizmet verdiğimiz etkinliklerin tamamı turizm sektörü
içinde değerlendirilebilir. Bu etkinliklerin yarısından fazlası kongre turizmi
olmakla beraber kalan kısmını event
ve devlet zirveleri oluşturuyor. Etkinlik
mekanları ise oteller, kongre merkezleri, müzeler, özel mekanlar ve dış alanlar
oluyor. Tüm otellerde ve kongre merkezlerinde ulusal, uluslararası kongre,
toplantı, seminer, lansman, defile, fuar
tanıtım ve konserlerde; sahne tasarımı
prodüksiyon, ses ışık sistemleri, truss
sistemleri, görüntü sistemleri, wide screnn mapping led sistemleri konularında
hizmet veriyoruz. Özellikle uluslararası
standartlarda 32 dilde dijital simultane
sistemler kuruyoruz. Oteller direkt pazarımız değil, çünkü genelde oteller ile
işbirliğini bizim hizmet verdiğimiz DMC,
28
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
kongre ve event firmaları yapıyor.
Yeni teknolojiler
kongrelerde verimi artırıyor
Kongre ve toplantılarda kullanılan
teknoloji ürünlerinde son trendlerde interaktif indoor video mapping uygulamaları
öne çıkıyor. Bu uygulamalar katılımcılara,
etkinlikte vurgu yapılmak istenen şeye
daha farklı bir algı ile yaklaşma olanağı
sağlıyor. Böylece etkinlikte alınması hedeflenen verim hedeflerin de yukarısına
çıkıyor. Biz müşterilerimize projenin fikir
aşamasından, proje sonrası hizmetlerine
kadar sürekli destek veriyoruz. Etkinlik
projesinin oluşturulmasında, sahnenin
tasarlanmasında, şirketimiz bünyesinde çalışan yaratıcı ekibimiz büyük katkı
sağlıyor. Bu alanda kendimizi yenilemek
için şirket olarak çalışanlarımızı dönüşümlü bir biçimde yurt dışı teknik fuarlara
ve konferanslara gönderiyoruz. Böylece
etkinliği birinci derecede yaşayanların
gözünden bu yenilikleri dinleme ve bu
çerçevede yatırım yapma fırsatımız oluyor. Sunduğumuz çözümler, hem müşteri
memnuniyetini hem de çalıştığımız firmaların tüm satış döngüsü boyunca üretken
olmasını sağlıyor. Ayrıca müşterilerimizin
her konuda haklarını ve prestijini koruma
prensibini, piyasa şartlarına uygun fiyat
stratejisi ile entegre ettik.
Olga Eser / EFFECT™
Toplantı ve kongrelerde dikkat
çeken sunumlar tercih ediliyor
E
FFECT™, 2006 yılında tamamı kendine ait teknik ekipman stoku ile ses,
ışık, lazer ve multimedya sistemleri
alanında kiralama hizmetleri vermek amacıyla Türkiye pazarına girdi. Özellikle
Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren firmamız, geçen zaman diliminde çalışma
sahasını genişleterek satış, mühendislik,
teknik servis ve danışmanlık hizmetlerini
de bünyesine ekledi. Kongre, toplantı, seminer, açılış, gala, konser, konsept parti,
fuar, ürün lansmanı, bayi toplantıları, ödül
töreni, defile, dj party, after party ve kapanış töreni gibi etkinliklere profesyonel
hizmetler sunuyoruz. Ağırlıkla Akdeniz
Bölgesinde faaliyet gösterdiğimiz için,
turizm sektörü ortalama olarak çalışmalarımızın yüzde 75’ini oluşturuyor.
Ancak otellerle doğrudan değil, çoğunlukla kongre organizasyonu yapan firmalar
aracılığıyla çalışıyoruz. Otellerle özellikle
mayıs-ekim ayları arasında çok yoğun bir
tempo ile çalışıyoruz. 5 yıldızlı otellerin organizasyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri
her çeşit ekipman stoklarımızda mevcut.
Verdiğimiz hizmeti otelin ve gecenin konseptine göre alternatifleriyle sunuyoruz.
Örneğin, gala gecesi organizasyonlarında canlı müzik şovları için profesyonel
ses ve ışık sistemi kuruyoruz. Ya da bir
iskele partide DJ performansı için gerekli
tüm sistemi sağlarken, daha farklı özel
gün ve gecelerde geniş kapsamlı senkro-
nize lazer şovları, çeşitli konsept partiler,
bayram ve yıl dönümleri için video mapping uygulamaları, kongre ve toplantı
gibi etkinliklerde için ise hem yaz hem
kış sezonunda en çok tercih edilenlerden
watchout sistemi ve led ekran uygulamaları yapıyoruz.
Türkiye ve Ortadoğu’da
aranan firma olmak istiyoruz
Sektörün dünyadaki en büyük oluşumu
olan ILDA (International Laser Display As-
sociation, Uluslararası Lazer Birliği) üyesi
olan firmamız, ILDA’nın her yıl farklı bir
ülkede düzenlediği konferanslara düzenli
olarak katılıyor. Geçtiğimiz konferansta
Lazer Güvenlik Uzmanı olarak sertifika almaya hak kazanan firmamız yine Türkiye
ve Ortadoğu bölgesinde bu alanda uzman
firma unvanını aldı. Sektörde yer alan
diğer firmalardan, daha farklı hizmetler
sunuyoruz. Bu nedenle firmamızı özel bir
noktada konumlandırdık. Hedeflerimizin
başında Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde
ilk tercih haline gelmek var. Bu hedefimize yaklaşırken, yurtdışı bağlantılarımızı
sürekli olarak sağlamlaştırıyoruz. Ayrıca
yurtdışı fuarlarında gerek katılımcı gerek
ziyaretçi olarak bulunan firmamız, sektörün dünyadaki örneklerini sürekli olarak
takip etmekte ve son teknolojik gelişmeleri Türkiye’de ilk uygulayan firma olmaya
özen gösteriyor.
Geçtiğimiz yıllarda kongre organizasyonlarında basitçe hazırlanan power
point ve video sunumlar yapılıyordu.
Şimdi kapsamlı lazer şovları ile her çeşit
animasyon ve grafik, projeksiyon ve tanıtım müziği ile birleşerek dikkat çekici
sunumlar yapılıyor. Son yıllarda önemli marka ve kurumlar bu tarz sunumları
tercih ediyor artık.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
29
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ GÖRÜŞLER
Salih Maraş / İnfo Müzik
Otellerden gelen talep arttı
Ş
irketimiz İnfo Group, 1991 yılından
bu yana ses-ışık-görüntü, mimari led aydınlatma üzerine yurt içi ve
yurt dışına proje hizmeti veriyor. Balo
salonları, toplantı salonları, konferans
salonları, AVM’lerin eğlence merkezleri,
buz pistleri, sinema salonları, konser ve
organizasyon alanları, mağaza ve yemek
alanları, disko ve bar, otel odaları, havuz
gibi mekanların profesyonel ses, ışık ve
görüntü sistemleri, akustik projelendirme, mimari dış cephe aydınlatmasında
profesyonel LED aydınlatma sistemleri,
mimari dekorasyon ve tasarımda anahtar teslim çözümleri ile sektörde faaliyet
gösteriyor. İmal ettiğimiz ürünleri 10’dan
fazla ülkeye ihraç eden, konusunda uzmanlaşmış, 70 kişilik personeliyle hizmet
veren sektörün öncü firmalarından biriyiz. 1994’te Ar-Ge bölümünü kurarak
Climax markasını geliştirdik. Climax markamız, Türkiye, İngiltere, Fransa, Belçika,
Almanya, Hollanda, İspanya, Yunanistan
dahil olmak üzere birçok ülkede, pazardaki yerini kısa sürede aldı. Bunun yanı
sıra dünyaca ünlü olan Martin Audio, Ateis, Crest Audio, Coemar, Custom Light,
KRK, Stanton, Apart Audio, Charming,
AMC, Cerwin-Vega ve XXODD (portatif
taşınabilen mini cep projeksiyonları) gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü
aldık. Profesyonel seslendirme sektöründe, geliştirdiğimiz Da Vinci markası
ile hedefimiz olan uluslararası pazarda
yenilikçi ve öncü bir firma olma gayretindeyiz. Bugüne kadar 100’ ü aşkın otel
ile çalıştık. 2004 yılından sonra kurumsal şirketlerden ve otellerden de ciddi
talepler gelmeye başladı. Faaliyetlerimi-
30
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
zin büyük bölümünü turizm sektöründe
gerçekleştiriyoruz. Eğlence ve görsel
hizmete hitap ettiğimiz için teknolojik
olarak kendimizi ve hizmet verdiğimiz
firmaları, dünyada kullanılan son teknolojiler ile entegre etmeye çalışıyoruz.
Oteller, barlar gibi mekanlar projelere göre yıl içerisinde faaliyet alanımızın yüzde
40-50’sini oluşturuyor.
Kullanıcı için ergonomik ve
optimum çözümler sunuyoruz
Çok uluslu kongre ve toplantı organizasyonların da iletişim amaçlı kullanılan
simultane çeviri sistemleri kablolu ve kablosuz teknolojileri ile otel bünyesinde
kullanılıyor. Otel, balo, konferans ve top-
lantı salonlarındaki tüm sistemlerin tek
bir panel üzerinden kontrolü, kullanıcı
için ergonomik ve optimum çözümler oluşturuyor. Otomasyon sistemleri turizm
sektörünün iş segmentinde de önemli bir
gelişmeye ışık tutuyor. Salonların alt yapı
ve ekipman sistem hacmiyle doğru orantılı olarak iş hacmini de arttırıyor. Kongre
turizmine yönelik olarak teknik anlamda
ilerliyoruz. Büyüme ve gelişme hedefini
esas alan bir firmayız. Teknoloji geliştikçe
ve sektörde ihtiyaçlar arttıkça biz de kendimizi bu şartlara entegre ediyoruz. Kongre
otellerinde kurulan ve kullanılan sistem
çok büyük ve kapasiteli olduğundan alt
yapı anlamında ileri bir teknolojiye geçiş
istenmesi halinde yenilemeler yapılıyor.
Proje ve uygulama firması olmamız sebebiyle periyodik sistem analizleri, bakımlar
ve teknik destekler tarafımızca yapılıyor.
Bu işleyiş süreci müşterimizin sistemlerini
daha uzun ömürlü kullanmasını avantaja
çeviriyor. Dolayısıyla 10-20 yıllık periyodlardan söz etmek mümkün. Kongre ve
toplantı turizmine yönelik profesyonel
sistemleri ve entegrasyonları kalite ve nitelik açısından müşteri ile buluşturmayı,
markalarımızı vazgeçilmez bir pozisyona
getirmeyi hedefliyoruz. Uzaktan erişim,
network üzerinden sistem kontrolleri, senaryo anahtarları ve android, ios işlemciler
üzerinden yapılabilecek tüm uygulamaları
müşteri kullanım amacı ile tanıştırmak çalışmalarımız arasında yer alıyor.
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ GÖRÜŞLER
Murat Özşahin / Proje Elektronik
Sektördeki rekabet kaliteyi de fiyatları da düşürdü
S
es, ışık, görüntü ve bunların otomasyonu
konusunda
faaliyet
gösteriyoruz. Görsel bilgilendirme
konusunda da iş yapıyoruz. Onun dışında
özel elektronik tasarımlar da müşterilerin
isteklerine göre imalatlar gerçekleştiriyoruz. Biz ağırlıklı turizm sektörüne yönelik
çalışıyoruz. Otellerin genel yayın, acil anons
sistemlerini yaptığımız gibi konferans, gece kulübü ve tatil köylerinde de tiyatro
sistemlerini de kuruyoruz. Otel, bar, cafe,
restoranlar dahil olmak üzere toplam faaliyet alanımızın yüzde 95’ini turizm sektörü
oluşturuyor. Piyasada ses, ışık ve görüntü
sistemleri alanında genelde iki sistemle
çalışılıyor. Birincisi ağırlıklı olarak kongre
veya toplantı organize eden firmalar, ihtiyaç duyduğu ses, ışık, görüntü ve sahne
sistemlerini kiralıyorlar. Böylece otelin bu
sistemlerinden çok yararlanmıyorlar. İkinci olarak firmalar otel bünyesinde yer alan
sistemleri kullanıyorlar. Oteller genellikle
kongre ve toplantı bölümlerinde halı ve
duvar kâğıdı gibi dekorasyonu çok iyi yapıyorlar. Ama ses, ışık, görüntü sistemlerine
artık çok fazla yatırım yapmıyorlar. Bazı oteller ihtiyaç duydukları bu sistemleri
restoran, iki Ala Carte restoran, bir gece
kulübü, anfi tiyatrosu, bir de otelin genel
yayın sistemi olmak üzere bunları üst
üste koyduğunuzda 550-600 bin dolar
çıkıyordu. Şimdi kalemler aynı olmasına
rağmen aynı iş 150 bin dolara yapılıyor. O
dönemde Amerika, Avrupa bazlı ürünler
kullanılırken bugün Çin malı kullanılıyor.
kiralama işi yapan firmalardan kiralıyorlar. Biz firma olarak ses, ışık ve görüntü
sistemlerinde kiralama işi yapmıyoruz. O
nedenle oteller bizim elektronik sitemlerimizi minimum düzeyde alıyorlar.
Fiyatlar geçmişe göre çok düştü
Tüm bunlar sektörümüzde yoğun rekabete yol açıyor. Eskiden 10 bin dolara
yapılan işi bugün 2 bin dolara yapıyorlar.
1993 yılında biz 5 yıldızlı bir oteli 550 bin
dolardan aşağıya yapamazdık. İçinde ana
Kongre teknik altyapısında yenilenme
çok fazla olmuyor. Görsel alanda ciddi yenilemeler yaşanıyor. Görsel ekipmanlara,
LCD plazmaların yan yana gelmesiyle oluşan video duvarları veya görüntü hücreleri
aralığı çok darlaştırılmış led ekranları örnek olarak verebiliriz. Bu görüntü duvarları
kongre, konferans, etkinlik, Show gibi alanlarda kullanılıyor. Konferanslarda artık çok
ciddi ve teknoloji gerektiren efektler kullanılıyor. Türkiye’de bu altyapıyı sağlayabilen
az sayıda firma var. Kurulan sistemler
arasında ciddi maliyetleri bu görüntü sistemleri oluşturuyor. Bu alanda teknoloji
sürekli gelişiyor. Örneğin 7 bin avro öyle bir
dijital kürsü var ki o kürsü ile tüm salonu
yönetebiliyorsunuz. Salonun ışıklarını, sesini açıp kapatıyorsun.
Zekeriya Hakkaya / Dinamik Teknoloji Grubu
Bütün tedarik hizmetlerini
tek kalemde yapabilen bir firmayız
D
inamik Teknoloji Grubu, 1997
yılında kuruldu. Toplantı ve
kongre sektöründe genel tedarikçi olarak hizmet veriyoruz.
Organizasyonlarda ihtiyaç duyulan ses, görüntü, ışık, simultane,
bilişim hizmetleri ve dekor hizmetleri gibi konuların tümünü
kendi bünyemizde yürütüyoruz.
Bu anlamda bütün tedarik hizmetlerini tek kalemde yapabilen
bir firmayız. Ayrıca Ankara, İstanbul, Antalya şubelerimizle
aynı standartlarda yerleşik hizmet veriyoruz. Bu sayede sürekli
bir artış eğilimi gösteren rekabet
koşullarına rağmen sektörde üst
32
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
sıralardaki yerimizi koruyoruz.
Dinamik Teknoloji Grubu, geniş malzeme parkuru ve teknik
kadrosu ile de sektörde sürekli
olarak yükselen bir grafik çiziyor.
Düzenli olarak yapılan teknolojik
yatırımlarla periyodik büyümesini sürdürebilen, her geçen gün
iş hacmini genişleten ve daha çok tercih sebebi olan bir
firmayız. Genel iş yapma tarzı
olarak çözüm odaklı çalışmayı
benimsemiş, organizasyonların
gerek hazırlık aşamasında gerekse sahada, müşterisinin çözüm
ve operasyon ortağı olmayı hedefleyen bir yapıdayız.
happiness
be a part of
CLUB ASTERIA BELEK
ASTERIA SORGUN RESORT
www.asteriahotels.com
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ GÖRÜŞLER
Gökhan Bahadır / Dentaş Avize ve Aydınlatma
Aydınlatma sektöründe
enerji tasarrufu ön planda
D
entaş Avize, 1981 yılından beri aydınlatma sektöründe Ankara’da hizmet
veriyor. Otellere ve restoranlara yönelik büyük ölçekli ürünlerinde bulunduğu
showrumumuz büyük ilgi görüyor. Son
10 yıldır da proje ve özel üretim aydınlatma ürünlerini yapıyor. Otel, restoran,
AVM, iş merkezleri, kafe, villa, düğün
salonlarına özel ölçeklerde ürünler imal
ediyoruz. Mimarların ve müşterilerin
isteklerine en uygun ürünü imal ettiğimiz için vazgeçilmez bir firma haline
geldik. Son yıllarda turizm sektörünün
gelişmesiyle özellikle Antalya ve yazlık
bölgelerde Güral Afyon, İzmit Wellborn,
Maritim Pine Beach gibi otel projelerine
imza attık. Yurtdışında Azerbaycan’da ve
Katar’da birçok otele ürün desteği sağladık. Oteller kış aylarında doluluk yaşadığı
için yıpranma ve eskime oluyor. Özellikle
kongre salonlarını 3-5 yıl arasında yenilemeye sokuyorlar. Bu da birçok sektöre
iş alanı sağlıyor. Biz sadece yeni otel-
lere değil, önceden yapılmış otellere de
hizmet veriyoruz. Ürünün montajını
yapmamız ve teslim edilene kadar bizim
sorumluluğumuzda olması, uygun fiyatlar, sadece görsel değil, kullanım açısında
da başarılı bir ürün imal etmemiz, ürünlere temizlik hizmeti vermemiz, kısacası
çözüm ortağı olduğumuz için oteller ta-
rafından tercih ediliyoruz. Sektörümüzde
rekabet artsa da bu bizi çok etkilemiyor.
Çünkü iyi ürün ve hizmet isteyen bizi
seçiyor. Kongre turizminin artması sebebiyle oteller gelen tepkiler üzerine kongre
salonlarını daha yalın ve kişileri toplantı
sırasında rahatsız etmeyen daha dingin
bir ortam sağlayan homojen bir ışık veren
ve konseptlere uyan aydınlatma ürünlerini istiyorlar. Bizde bunlara yönelik özel
alt yapılı ve tasarrufu ön planda tutan
özel aydınlatma elemanları yapıyoruz.
Özellikle aydınlatma sektöründe enerji
tasarrufu ön planda. Bizde ürünleri imal
ederken bunlara çok dikkat ediyor ve alıcıyı en mutlu edecek şekilde ürün imalatı
yapıyoruz. Kongre ve toplantı turizminde yalın ve sektöre iyi hizmet sağlayan
tasarruflu ve kullanışlı ürünler sunmayı
hedefliyoruz. Bunun birkaç denemesini
de yaptık ve gayet başarılı olduk. Bunları
birçok otele uyguladık ve farklılığımızı ön
plana çıkardık.
Ahmet Kınay / Aktifsat Elektronik
Oteller ses, ışık, görüntü
sistemlerini çok sık yenilemiyor
A
ktifsat Elektronik olarak 20 yıldır
otellere uydu sistemleri yapıyoruz. 5 yıldır da otellere profesyonel
ses, ışık ve görüntü sistemleri alanında destek veriyoruz. Ürünleri biz
değişik firmalardan alıp montaj, satış hizmetlerinin hepsini yapıyoruz.
Servis hizmeti veriyoruz. Uydu sistemleri alanında 300 civarı üst düzey
otelle; ses sistemleri için ise 70 civarında otelle çalışıyoruz. Merkezimiz
Antalya’da ve faaliyetlerimizin yüzde
90’ını oteller oluşturuyor. Otellerin
toplantı kongre salonlarında ise ağırlıklı seslendirme işlerini yapıyoruz.
Projeksiyon cihazı, perdesi, hoparlörü, anfisi gibi ekipmanları konusunda
hizmet veriyoruz. Ses sistemlerinde
34
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
önemli olan ses kalitesi… Sektörümüzde ciddi bir rekabet var. Ancak
biz yıllardır bu işi yaptığımız için
turizmcilerin güvenini kazandık. O
nedenle güzel çalışmalara imza
atıyoruz. Bu alanda ekipmanların fiyatlar çok değişiyor. 1 liraya da 100
liraya da ürün bulabiliyorsunuz. Çin
mallarıyla 2000 dolara yaptığınız
bir ses sistemini, kaliteli ürünlerle
20-30 bin dolara yapabiliyorsunuz.
Kullanılan ekipmanın kalitesine
göre değişiyor. Otellerde ses, ışık,
görüntü sistemleri çok sık kullanılmadığı için yenileme süreleri de
uzun oluyor. Firma olarak bu alanda
da çok iyi bir konuma gelebileceğimize inanıyorum.
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ HABERLER
ACE of M.I.C.E ödülleri
ikinci kez sahiplerini buldu
Turizm Medya Grubu tarafından
ikincisi düzenlenen ACE of
M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve
Etkinlik Ödülleri 2013, Haliç
Kongre Merkezi’nde 22 Ekim’de
düzenlenen gecede sahiplerini
buldu. Ödüller, 3 ana sektör ve
29 ayrı kategoride verildi.
T
urizm Medya Grubu’nun organize
ettiği ACE of M.I.C.E. ödülleri sahiplarini buldu. Turkcell, Türk Hava
Yolları, HSBC, Yapı Kredi, 3M, Pfizer,
Roche, Mey İçki, Doğrudan Pazarlama
İletişimcileri Derneği gibi 46 kurum ve
kuruluş temsilcisinden oluşan jüri, 182
başvuru arasından 3 ana sektörde, 29 ayrı kategoride ödüle layık olanları belirledi.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen
ödül törenine turizmcilerin yanı sıra siyaset, iş dünyası ve sanat camiasından çok
sayıda kişi katıldı. Gecede şu kurum ve
kuruluşlar ödül aldı:
36
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Ödül alanlar ve kategorileri
En İyi Profesyonel Kongre Organizatörü
(P.C.O.) - VIP Kongre
En İyi Incentive Firması - Pronto M.I.C.E
En İyi Çıkış Yapan Toplantı Yönetim Firması1957 Design and Event
En İyi Etkinlik Yönetimi Firması boogy The Event Company
Akdeniz Bölgesi En İyi Toplantı Oteli Maxx Royal Golf & SPA
Ege Bölgesi En İyi Toplantı Oteli Swissotel Büyük Efes, İzmir
Ankara En İyi Toplantı Oteli Ramada Plaza Ankara
Anadolu Karadeniz Bölgesi En İyi Toplantı
Oteli- Dedeman Konya & Convention Center
Marmara Bölgesi En İyi Toplantı Oteli Hilton İstanbul
En İyi Etkinlik Mekanı The Marmara Esma Sultan
En İyi Butik Toplantı Hizmeti Sunan Tesis Rixos Pera İstanbul
En İyi Üniversite Festivali - Dimi Gençlik Ajansı
- Arçelik Winterfest - Arçelik/ ETİ
En İyi Belediye Festivali - Karadeniz Ereğli
Belediyesi - Uluslararası Sevgi Barış
Dostluk Kültür ve Sanat Festivali
En İyi Özel Festival - boogy The Event
Company - Tekirdağ Rakısı Mangal Festivali
En İyi V.İ.P Taşıma Firması Yaşaroğlu Limousine
En İyi Turizm Taşımacılığı Firması Türkkan Turizm Taşımacılık
En İyi Sahne - Dekor Tasarım Ve
Uygulama Firması – Hipo
En İyi Dönemsel İnsan Kaynağı Hizmetleri
Firması - Tool Organizasyon
En İyi Ses - Işık - Görüntü Firması Kongre Tekniği - Magicbox Prodüksiyon
ve İletişim Sistemleri
En İyi Ses - Işık - Görüntü Firması Event Tekniği - Staras Technical Production
En İyi Ses - Işık - Görüntü Firması - Event
Tekniği - Jüri Özel Ödülü - Playback Music
En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi
Etkinliği - boogy The Event Company Doğuş Sosyal Sorumluluk Projesi Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası
En İyi Davet Etkinliği - Sipahiler Turizm
ve Organizasyon - Odea Bank Açılış Daveti /
Odea Bank
En İyi Lansman Etkinliği - DSM Events - MINI
Roadster: Yeni Bir gün, Yeni Bir Macera – Mini
En İyi Gerilla Etkinliği - Brandit Group gnctrkcll - Eskişehir Otogar ve
Üniversite Öğrenci Karşılama
En İyi Spor Etkinliği - Serenas Group Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi/ Boğaziçi
Kıtalararası Yarışları
En İyi Etkinlik - Jüri Özel Ödülü Figür Kongre & Organizasyon Turkcell Teknoloji Zirvesi 2012 / Turkcell
En İyi Etkinlik - Tesder Özel Ödülü Bluechip - TSAG Yılbaşı Partisi / Turkcell
En İyi Etkinlik - VIP Event Shell & Turcas Türkiye
Onur Ödülü - TAV Havalimanları Holding
İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
Başarı Ödülü - THY Grup Ve Kongre Şefi Nesrin Güley
Başarı Ödülü - THY Pazarlama ve Satış
Başkanı Halil İbrahim Polat
Dünya Arıcılık Kongresi
2017’de İstanbul’da yapılacak
Arıcılık alanın en önemli toplantısı Apimondia
2017, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nin ev
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
İ
stanbul, dünyanın en eski kongrelerinden olan Dünya Arıcılık
Kongresi’nin 45’incisini almayı başardı. Kongreye, dört farklı kıtadan
80’ne yakın ülkeden arı yetiştiricileri, bal üreticileri, bal ve arı
ürünleri, arıcılık makine, alet ve ekipmanları satan firmalar ile bilim
insanlarının katılması bekleniyor.
Arıcılık sektörünün en eski kongrelerinden Apimondia 2017 için
Türkiye Arı Yetiştirme Merkezi Bir-
liği ile uluslararası organizasyon
şirketi Teamcon arasında 2009
yılında yapılan uzun dönemli iş
birliği sonucunda İstanbul adaylık
süreci başlamıştı. Kiev’de düzenlenen 43’üncü Arıcılık Kongresi’ne
katılan delegelerinin oylaması
sonucunda 45’inci kongrenin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.
Apimondia 2017, İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Uluslararası Sağlık
Turizmi Forumu,
son kez İstanbul’da
O
Lütfi Kırdar, Çağrı Merkezi Konferansı
ve Fuarına ev sahipliği yaptı
İ
stanbul Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı, 9. Türkiye
Çağrı Merkezi Konferansı ve Fuarı
kapsamında aktör temsilcilerine ev
sahipliği yaptı. Ekim ayında gerçekleşen konferans ve fuarda 10 farklı
konuşmanın yanı sıra birçok katılımcı bir araya geldi.
Sektörün seçkin kuruluşlarının
yer aldığı fuarda ise katılımcı firmalara, sektördeki yenilikleri takip
etme, ürün ve hizmetlerini tanıtma, rakipler karşısında kendilerini
konumlandırma ve lider firmalarla aynı çatı altında yer alma fırsatı
sundu.
rtadoğu ve Afrika
ülkelerinden
sağlık turizmi acente
temsilcileri ile sağlık
sigortası şirketlerinden temsilcilerin katılımıyla
gerçekleştirilecek olan organizasyonun İstanbul’da
son kez düzenlenmesinin nedenine ilişkin açıklama
yapan B2B Encounters Kurucu Genel Müdürü Mert
Akkök, etkinliğin yurt dışından çok fazla talep görmeye başladığını ve bu nedenle yurtdışına açılmak
zorunda kaldıklarını söyledi. Bundan sonraki etkinliğin Mayıs 2014’te San Marino Cumhuriyeti’nde
olacağını belirten Akkök, yurtdışından gelen talebi
görmezden gelmelerinin doğru olmadığını vurguladı. Uluslararası Sağlık Turizmi Forumu, San Marino
Cumhuriyet’inde sonra turistik cazibesi yüksek olan
Avrupa şehirlerinde düzenlenecek.
İstanbul Dünya Psikometrik
Kongresi’nin ev sahibi olacak
Spinal Kord Cemiyeti’nin yıllık
toplantısı İstanbul’da gerçekleşti
İ
S
stanbul, 2019 yılında yapılacak olan Dünya
Psikometrik Kongresine ev sahipliği yapacak.
ICPM bienali daha önce hiç Türkiye’de daha
önce hiç yapılmadı. 43’üncü Dünya Psikometri
Kongresi sırasında kongrenin başkanı Prof. Dr.
Sedat Özkan ile Teamcon Congress birlikte sunum gerçekleştirdiler.
pinal Kord Cemiyeti’nin (International Spinal Cord Society-ISCoS) 52’inci
Yıllık Bilimsel Toplantısı 28-30 Ekim tarihlerinde, Omurilik Hastalıkları Derneği
(www.trscd.org) ev sahipliğinde Haliç
Kongre Merkezi’nde yapıldı. ISCoS 2013
İstanbul’un ana temalarını Nörofizyo-
patoloji ve Doğal Afetler oluşturdu. Aynı
zamanda, dünyanın dört bir yanından
ilgi gören organizasyon, yaklaşık 1000’e
yakın davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede ayrıca hekimler deneyim ve
bilgilerini paylaşarak, engelli yaşamları
ile ilgili workshop’lar düzenlendi.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
37
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ HABERLER
Lütfi Kırdar’da yeşil binalar konuşulacak
Üçüncü Uluslararası Yeşil Binalar Zirve’si bu yıl Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) öncülüğünde yapılan Zirve’nin
yanı sıra Dünya Yeşil Binalar Konseyi’nin bölge toplantısının ilki de İstanbul’da gerçekleşecek.
Dostu Yeşil Binalar DerneÇevre
ği (ÇEDBİK) tarafından düzenlenen
“Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi”nin
üçüncüsü bu yıl Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek. Yapı sektörünün yeşil dönüşümüne rehberlik
etmesi amacıyla yapılan kongre, bu yıl
20-21 Şubat tarihlerinde düzenleniyor.
Zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, EarthEco International
Başkanı Philippe Cousteau Jr, Columbia
Üniversitesi Küresel Düşünce Komitesi
Eşbaşkanı Prof. Dr. Saskia Sassen, WGBC ve USGBC Başkanı Rick Fedrizzi gibi
isimlerin de aralarında yer aldığı çok sa-
yıda konuşmacı ve yaklaşık 1000
katılımcıyı ağırlanacak. Aynı zamanda,
Zirve’de Ulusal Yeşil Bina Sertifikası’nın
lansmanı da yapılacak.
çekleştirilecek. Dünya Yeşil Binalar
Konseyleri, Avrupa’da 30’dan fazla ulusal
Yeşil Bina Konseyini ve 3500’den fazla üye firmayı temsil eden uluslararası bir ağ.
Ana teması “Sürdürülebilirlik-Sınırsız
aşmak” olan Zirve’de, alanında uzman
birçok kişiye yer verilecek.
“Yeşil Okullar” projesinin Türkiye
çalışmaları Zirve’de tanıtılacak
Dünya Yeşil Binalar Konseyinin ilk
toplantısı İstanbul’da yapılacak
Zirve ile birlikte Dünya Yeşil Binalar Konseyleri (WGBC Europe Regional
Network) Avrupa Bölgesel Ağı’nın ilk
toplantısı ÇEDBİK’in öncülüğünde ger-
ÇEDBİK’in Cape Town Dünya Yeşil Binalar Konseyleri Kongresi’nde Türkiye’yi
‘Yeşil Okullar’ projesine dahil ederek; öğrencilerin sağlıklı, güvenli, daha verimli
binalarda eğitim alabilmesini sağlıyor.
Uluslararası projenin bir paydaşı olarak
Türkiye ayağının yapılan çalışmaların tanıtımı da gene bu Zirve’de gerçekleşecek.
JW Marriott Ankara’da
sempozyum rüzgarı
Prof. Dr A. Lütfü Tat Sempozyumu’nun 21’incisine
JW Marriott Ankara ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 1000 katılımcının
bulunduğu sempozyumda katılımcılar için JW Marriott
Ankara’nın geniş salonlarında kurslar da gerçekleştirildi.
J
W Marriott Ankara, 13-17 Kasım tarihleri arasında; 21. Prof. Dr. A.Lütfü Tat
Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. İki yılda bir yapılan sempozyuma yaklaşık 1000
kişi katıldı. Paralel oturumların gerçekleştiği organizasyon sırasında katılımcılara
yönelik kurslar da düzenlendi. Toplantı,
kongre ve etkinlik merkezlerinden olan
JW Marriott Ankara’nın son teknoloji ile
donatılmış salonlarının yaklaşık 13 tanesinin aynı anda kullanıldığı sempozyum,
geniş çaplı boyutlarda gerçekleşti.
Toplamda 6400 metrekare toplantı kullanım alanına sahip JW Marriott
Ankara’da toplam 17 toplantı salonu,
bölünebilir özellikleriyle 28 farklı alanıyla
kongre, toplantı, etkinliklerine ve sahipliği yapıyor. Ulusal ve uluslararası birçok
etkinliğe ev sahipliği yapan JW Marriott
Ankara’nın eğitimli planlayıcıları, son
teknolojinin kullanıldığı altyapı ve ekipmanları ile hizmet kalitesini artırıyor.
38
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
VII. Lisansüstü Turizm
Öğrencileri Araştırma
Kongresi düzenlenecek
D
okuz Eylül Üniversitesi İşletme
Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği
Bölümü tarafından 03-06 Nisan 2014
tarihleri arasında VII. Lisanüstü Turizm
Öğrencileri Araştırma Kongresi düzenlenecek. Kuşadası’ndaki Fantasia De
Luxe Otel gerçekleşecek olan kongre;
öğrencilerin akademik gelişimine katkı
sağlamak ve turizmin disiplinlerarası
bir yaklaşım ile incelenmesini yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor.
Kongre, “Lisansüstü Tezler Bölümü”,
“Araştırma Bildirileri Bölümü”, “Özel
Oturumlar Bölümü” ve “Poster Bildiriler Bölümü” olmak üzere toplam dört
bölümden oluşuyor. Aynı zamanda,
kongrenin sonunda özel, Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve araştırma
kategorilerinde en iyiler seçilerek ödüllendirilecek.
More guests.
Less guesswork.
Best Western, Best Western Plus veya Best Western Premier markalarından hangisine sahip
olursanız olun dünyanın en büyük otel zincirinin bir üyesi olarak sunduğunuz hizmet kalitesi
misafirleriniz tarafından bilinir.
Her gece, 400,000 üzerinde misafir, 100’den fazla ülkede, 4.000'den fazla Best Western
Otelinde konforlu konaklamalar gerçekleştirmektedir. Bu misafirler konaklama keyfinin
yanısıra 15 milyon üyesi bulunan Best Western Rewards® üyelik programından da faydalanır.
Eğer bağımsız bir otel işletiyorsanız iş yükünüzü kendiniz için kolaylaştırmanın tam zamanı
olabilir. Bağımsız bir otel operasyonu işlerin iyi gittiği zamanlarda bile zor bir iştir ve son
yıllarda konaklama sektöründe rekabet giderek zorlaşıyor.
Dünyada Best Western’in sağladığı kolaylıklarından faydalanan birçok otel bulunmaktadır. Siz
de bunlardan biri olmak istemez misiniz? Lütfen bizimle iletişime geçin;
Best Western Turkey info.tr@bestwestern.com
www.bestwestern.com.tr veya + 90 212 6387972
KONGRE ÖZEL BÖLÜMÜ HABERLER
Kuşadası Efes Kongre Merkezi resmen açıldı
Kamu ve özel sektör işbirliğiyle
yapılan Kuşadası Efes Kongre
Merkezi’nin (KOMER) resmi
açılışı Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından yapıldı.
K
ültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra Kültür
ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay,
Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç
ile çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi katıldı. KOMER arazisinin tahsis
edilmesinde Başbakan Erdoğan’ın büyük
emeği olduğuna dikkat çekerek teşekkür
eden Komer ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, emeği geçenlere teşekkür
ederek, “Efes kongre merkezi sadece büyüklüğü ile değil, çağdaş yapısı ve enerji
tasarrufu ile dikkat çeken bir yapı. Bu dev
proje kongre düzenleyicilerinin dikkatini
çekecektir. Ülke turizminin gelişimine artı
değer katacağına inandığımız bu tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Efes’e ilgi daha da artacak
Kuşadası Efes Kongre Merkezi için yer
ve ekonomik destek sağladıklarını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu
yapı sayesinde uluslararası etkinlikler İzmir’den Aydın’a doğru kayacak. Bu yüzden
İzmir adım atmak zorunda kalacak. Şuan
Türkiye, kongreler ülkesi haline geldi. Şuan
İstanbul’un otel ve tesisleri ihtiyaca cevap
veremiyor. Burası sayesinde yılda 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Efes’e ilgi daha da
artacaktır. Turist sayımız geçen yılın aynı döneminde 22 milyon iken 24 milyona,
turizm gelirleri ise 16 milyar dolardan 19
milyar dolara çıktı. Türkiye dünyada turizm
gelirini en çok artıran 3’üncü ülke oldu. Açılışını yaptığımız bu tesisle birlikte kongre,
sağlık ve yayla turizmlerini de geliştirerek
önümüzdeki dönemde bu rakamları çok
daha yukarılara çıkartacağız. Efes Kongre
Merkezi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı
olmasını temenni ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından davetlilerle
birlikte Efes Kongre Merkezi’nin açılışını
yapan Başbakan Erdoğan’a KOMER ve
TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy kongre
merkezinin yer tahsisine ilişkin fermanı
hediye etti.
KONGRE TAKVİMİ (OCAK, ŞUBAT, MART 2014)
Kongre Adı
Uluslararası Medeniyet Kongresi
Endometriozis 2014
5. Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyum ve Çalıştayı
16th Congress of the European Society for Sexual Medicine
INTCESS14- International Conference on Educ. And Social Sciences
Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi
İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri
4. Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi
5. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu
Uludağ KBB Günleri
10. Uudağ İç Hastalıkları Kış Kongresi
9. Uludağ Nöroloji Günleri
Geleneksel 13. FTR Uludağ Sempozyumu
4. Ulusal Vakalar İle Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
10. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi
6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu
6. Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
40
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Yeri
Wyndham İstanbul Kalamış Marina Hotel
İstanbul Üniversitesi-Beyazıt Kampüsü, İstanbul
Crowne Plaza Hotel, Bursa
İstanbul
Akgün hotel, İstanbul
Akka Antedon Hotel, Antalya
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul
Perissia Otel, Kapadokya-Nevşehir
Karinna Otel, Uludağ-Bursa
Karinna Otel, Uludağ-Bursa
Karinna Otel, Uludağ-Bursa
Karinna Otel, Uludağ-Bursa
Grand Yazıcı Otel, Uludağ-Bursa
Trabzon
Grand Yazıcı Otel, Uludağ-Bursa
WOW Kremlin Palace Hotel, Antalya
Wyndham İzmir Hotel
Titanic Deluxe Belek Hotel, Antalya
Tarihi
17-19 Ocak 2014
18-19 Ocak 2014
23-26 Ocak 2014
29 Ocak-1 Şubat 2014
2-5 Şubat 2014
3-5 Şubat 2014
27 Şubat- 1 Mart 2014
28 Şubat- 2 Mart 2014
1-2 Mart 2014
6-9 Mart 2014
9-12 Mart 2014
13-16 Mart 2014
13-16 Mart 2014
13-16 Mart 2014
16-19 Mart 2014
19-23 Mart 2014
20-22 Mart 2014
25-29 Mart 2014
TEDARİKÇİLER HABERLER
NH Otelleri, TP Vision’ı seçti
Uluslararası NH Oteller Zinciri ile Philips markalı
televizyonları pazara sunan TP Vision aralarında
tedarik sözleşmesi imzanladı. NH Otellerinin artık
hospitality TV tedarikçisi sadece TP Vision olacak.
D
ünya çapında 400’e yakın otel işleten, iş otelleri sektörünün
önde gelen NH Oteller Zinciri, Hospitality TV tedarikçisi olarak
TP Vision’ı seçti. NH Oteller zinciri ile TP Vision arasında yapılan
anlaşmaya göre otel odaları ve konferans salonlarına yeni nesil hospitality TV’leri yerleştirilecek. Philips markalı televizyonları dünyada
ve Türkiye’de pazara sunan TP Vision ile NH Oteller zinciri gelecek iki
yıl boyunca ortak pazarlama girişimleri yürütme taahhüdü verdiler.
TP Vision ile NH Otelleri artık daha ekolojik
Tedarik sözleşmesine ilişkin açıklama yapan NH Otelleri CEO’su
Federico González, misafirlerinin otel ziyaretleri sırasında eşsiz deneyim yaşatmaya önem verdiklerini ve TP Vision’un yardımıyla en
zengin televizyon izleme deneyimini yaşatacaklarını belirtti. TP Vision Philips Hospitality TV’lerden Sorumlu Genel Müdür Chris Sluys
ise hem otelcilerin hem de misafirlerin ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak ürünleri tasarladıklarını ifade etti. Aynı zamanda
ürünlerinin A veya daha üstü enerji etiketi ile sertifikalandıran Philips Hospitality TV’ler ile NH otellerinin ekolojik ayak izini daha da
iyileştirmelerine katkı sağlayacaklarını vurguladı.
OPERA 9 Mobile ile
oteller tabletlerden
yönetilecek
K
G2m genç aşçıların
ana sponsoru oldu
A
dnan Menderes Üniversitesi, Dünya Şefler Birliği (WACS), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED)
ve MCF Ajans ve Tanıtım’ın katkılarıyla bu yıl ilki
gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Üniversiteler arası
Aşçılık Şampiyonası Üniversiade 2013’ün ana sponsoru ürün tedariğinde mutfak profesyonellerinin
çözüm ortağı g2m oldu. Genç aşçıların kıyasıya yarıştığı şampiyonada, öğrencilerin ürün ihtiyaçları
g2m tarafından karşılandı.
Kasım ayının başında Adnan Menderes Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik, Dünya
Şefler Birliği WACS akreditasyonu ile yapıldı.
42
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
onuk ağırlama endüstrisine
yönelik yazılım ve donanım
çözümleri konusunda uzman olan
Protel, markası MICROS, OPERA
Otel Yönetim Sistemi’nin yeni versiyonu OPERA 9’u çıkardı. OPERA
Mobile, mevcut OPERA Otel Yönetim Sistemini tablete taşıyarak
tüm personelin çok daha hızlı, verimli ve esnek şekilde çalışmasını
sağlıyor. Aynı zamanda, kullanıcı
dostu ve sezgisel ara yüze sahip
OPERA Mobile ile check-in ve check-out işlemleri, kat hizmetleri
aktiviteleri, bakım onarım faaliyetleri, görev
çizelgelerinin oluşturulması ve takibi
gibi işlemleri tabletler üzerinden mobil
olarak gerçekleştirme fırsatı sunuyor.
Otel misafirleri OPERA Mobile ile
resepsiyonabağlı
kalmadan
işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ön büro faaliyetlerini zenginleştirmenin yanı sıra Opera Mobile,
kat hizmetleri, oda yönetimi ve
bakım onarım faaliyetlerini de
basitleştirerek etkinliklerini artırır. Otel personeli oda durumunu
mobil olarak güncelleme yapabilir.
Yöneticiler ise gerçekleştirilen görev ve faaliyetleri tablet üzerinden
mobil olarak takip edebilir ve düzenleyebilir.
TEDARİKÇİLER HABERLER
Electrolux Profesyonel Türkiye,
iş ortaklarına yeni ürünlerini tanıttı
Electrolux Profesyonel, Türkiye’deki
yetkili iş ortaklarıyla bir araya
gelerek, yeni ürünlerini tanıttı.
Türkiye’nin tüm bölgelerinden
250 bayi ve servisin katıldığı
toplantıda, 2013 yılının en başarılı
iş ortaklarına hediye verildi.
N
G Sapanca Hotel’de gerçekleştirilen
“Electrolux Profesyonel Türkiye İş
Ortakları Toplantısı”na; Electrolux Profesyonel Dünya Başkanı Alberto Zanata,
Bölge Başkan Yardımcısı Thomas Pfeiffer
ve Electrolux Profesyonel’in yurtdışından
gelen ürün müdürleri de katılım gösterdi. Türkiye’nin tüm bölgelerinden 250
bayi ve servisin katıldığı toplantıda Electrolux Profesyonel’in yeni ürünleri
tanıtıldı. Air-o-steam touchline kombi
fırınlar, air-o-convect touchline fırınlar,
yeni green&clean giyotin tip bulaşık makineleri, ecostore buzdolapları, thermaline
Made-to-measure ve prothermetic pişirme grupları, XP 700&900 pişirme serileri,
dinamik hazırlık ekipmanlarından; BE5&BE8 Mikserler, yeni TRS sebze kesme
makinesi ve bıçakları, cutter mikser ve
bermixerler; çamaşırhane grubundan da
yeni 5000 serisi yıkama ve kurutma makineleri tanıtıldı.
Gala Gecesi’nde, farklı kategorilerde 2013 yılının en başarılı Electrolux iş
ortaklarına hediyeleri verildi. Electrolux
İş Ortakları Toplantısı’na katılan tüm
firmalara plaketleri dağıtıldı. Ayrıca,
tüm katılımcılara Electrolux Beyaz Eşya Grubu’ndan küçük ev aletleri hediye
edildi.
Polin, cruise gemisine de su parkı yaptı
ABD merkezli cruise şirketi Carnival
S
Sunshine yolcu gemisinin su
kaydıraklarını Polin verdi. Carnival
Sunshine, Polin Su Parkları ve Havuz
Sistemleri A.Ş tarafından tasarlanan
ve kurulan yeni suparkı ile 2013 Mayıs
ayında İtalya Triste’den denize açıldı.
44
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
unshine gemisinin su parkı projesinde yer alan Polin, gemideki
1500 m2’lik bir alan üzerine kurulan
yarış temalı “WaterWorks” su parkı
için üç kaydırak ve 40 farklı interaktif
özelliğe sahip su oyun grubu verdi. Su
parkı projesi kaydırakların hem üretim
yöntemi hem tasarımları hem de özel
tema uygulamalarıyla Polin’in önemli
projeleri arasına girdi. Stabil olmayan
bir platformda, yüksek rüzgar güçlerine
dayanım isteyen özel teknikler kullanan firma, projede içi dışı parlak özel
kaydıraklar, siyah beyaz dama teması,
yarı şeffaf kaydırak parçaları ve özel
ışık efektleri kullandı. WaterWorks suparkında aynı noktadan başlayıp aynı
noktada biten iki kapalı Aquatube su
kaydırağında 72 metre kayma parkuru
yer alıyor. Polin, bu projede her kaydırağa yarış başlangıcını belirleyecek
ve kayma güvenliğini arttıracak özel
bir trafik ışık sistemi tasarladı. Sistem ayrıca kazananı belirlemek için
her bir kaydıraktan kayan kişinin kayma zamanını skorbordta gösterecek.
Yaklaşık 102m olan, üçüncü Aquatube
kaydırak ise Carnival yolcu gemilerindeki en uzun su kaydırağı ünvanını aldı.
Özel üretim yöntemi uygulamaları
Carnival Sunshine WaterWorks suparkındaki kaydıraklar için özel üretim
yapan firma, kapalı kalıp teknolojisi ile
üretim yaptı. İki tarafı parlak yüzeyli
ve pürüzsüz, daha mukavim ama daha hafif olmasını sağlayan bu üretim
tekniğiyle üretim yapan ve dünyaya
tanıtan ilk firma olan Polin, şeffaf su
kaydırakları ile de su parkında görsel
etki yarattı. Firma yine su parkında
Polin’in patentli doğal ışık efektleri ile
özen desen efektleri kullandı.
OTELLER
DOSYA
Kışın 478 otel
kapısını kapatırken
201 otel açık olacak
Sezonun kapanmasıyla kış periyoduna giren oteller, kış stratejilerini de belirlediler.
2013-2014 kış sezonunda 4 ve 5 yıldızlı kıyı otellerinden 201’i açık kalırken, 478 otel
kapılarını kapattı. Kışın açık otellerin 131’i beş yıldızlı; 70’ini ise dört yıldızlı tesisler
oluşturdu. Kışın açık tesislerin bölgelerine bakıldığında Antalya başı çekti.
A
kdeniz ve Ege kıyılarında uzanan
yüzlerce tesis, yaz sezonun kapanmasıyla birlikte kış dönemine girdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme
belgeli 4 ve 5 yıldızlı 478 adet kıyı oteli sezonun bitmesiyle birlikte kapılarını
kapattı. 2013-2014 kış döneminde 4 ve 5
yıldızlı 201 kıyı oteli ise misafir ağırlamaya devam edecek. Kışın operasyonlarına
devam edecek kıyı tesisleri içinde Antalya
otelleri ve 5 yıldızlı oteller öne çıkıyor.
Kışın 201 tesis açık,
478 tesis ise kapalı olacak
2013 yaz sezonunu bitiren oteller, bir
bir kapanmaya başladı. Kıyı otelleri, Kasım ayının ilk haftasından itibaren Aralık
ayına kadar kapanmaya devam edecek.
46
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Turizm ve Yatırım dergisinin Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi
olan 4 ve 5 yıldızlı 683 kıyı oteli üzerinde yaptığı incelemeye göre 2013-2014
kış sezonunda 201 otel açık olacak. Kış
döneminde 478 otel ise kapalı olacak.
Kapalı olan tesislerin 234 adedinin 5 yıldızlı, 244 adedinin ise 4 yıldızlı olduğu
belirlendi.
Antalya’da 135 tesis açık olacak
Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale,
İzmir, Mersin ve Muğla’daki 4 ve 5 yıldızlı
683 kıyı otelinin incelendiği araştırmada,
kış sezonunda açık ve kapalı oteller belirlendi. Kışın açık otellerin 131 adedi 5 yıldızlı
iken 70 adedini 4 yıldızlı tesisler oluşturdu.
Açık olan otellerin illere göre dağılımına
bakıldığında ilk sırada 135 tesis ile Antalya
geliyor. Muğla’da 26 otel açık iken Aydın’da
16, Balıkesir’de 9, Mersin’de 8, İzmir’de 6,
Çanakkale’de 1 tesis açık olacak.
İllere Göre Açık Oteller
(2013-2014 Kış Sezonu)
Şehir
Antalya
Muğla
Aydın
Balıkesir
Mersin
İzmir
Çanakkale
Toplam
Otel sayısı
135
26
16
9
8
6
1
201
panmasıyla birlikte 200 bin kişinin sezon
açılana kadar işsiz kalacağını söyledi.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri
Birliği (AKTOB) Başkanı Sururi Çorabatır
da kış döneminde çalışanların mağdur
olduğunu belirterek, Bakanlığın çalışanlara destek vermesini istedi.
Kışın otelleri, uzun süre
konaklayan 3. kuşak dolduruyor
Kışın ağırlıklı olarak Avrupalı turistlere hizmet veren kıyı otelleri, daha çok
orta yaş ve üstü dinlenme amaçlı uzun
dönem konaklayan turistleri ağırlıyorlar.
Avrupa ve Rusya’ya yakınlığı ve ılıman
iklimi nedeniyle dinlenmek için Antalya’yı tercih eden üçüncü yaş kuşağı
Almanya, Hollanda, Belçika, İskandinav
ülkelerinden gelen turistler, kışın kıyı
otellerinde en fazla konaklayan kesimi
oluşturuyorlar. Antalya’nın ılıman iklim
koşulları nedeniyle Antalya’ya dinlenmek için gelen 50 yaşın üzerinde olan
tatilciler, otellerin SPA olanaklarından
da yararlanıyorlar.
Toplantı grupları kışın
can simidi oluyor
Açık kalan tesisler nitelikli
personelini kaybetmiyor
Nitelikli ve eğitimli personelini kaybetmek istemeyen birçok otel veya
otel grubu kışın da tesisini açık tutmaya çalışıyor. Çünkü otelciler, kışın işten
çıkardığı personeli sezonda tekrar bulamayabiliyor. Bu da otelcilerin her sezon
yeni personel bulmasını ve eğitim vermesini gerektiriyor. Bünyesinde birçok
otel bulunduran grup oteller ise kışın bir
veya iki otelini açık tutmayı tercih ediyor.
Öte yandan otellerin kışın açık kalması
eskimeyi önlediği gibi otellerin bakımlı
kalmasını da beraberinde getiriyor.
Kışın açık olan tesislerin ağırlıklı bir
pazarını da toplantı, kongre grupları oluşturuyor. Toplantı grupları oteller için
diğer konaklama yapan kesimlere göre
daha fazla gelir getiriyor. Büyük salonlara
sahip oteller, özellikle firmaların toplantı, eğitim, lansman, etkinlik gruplarına
hitap ediyorlar. Kışın yılbaşı, bayram tatillerinde iç pazardan müşteri alan oteller,
hafta sonları da yerli turistleri ağırlıyorlar. Kışın kıyı otellerinde konaklayanlar,
otellerin SPA, spor ve diğer imkanlarından da yararlanıyorlar.
Kışın açık tesislere daha çok
Avrupa’dan dinlenme amaçlı
50 yaş ve üzeri kesim geliyor.
Otellere kışın katma değer
kazandıran önemli alanlardan
diğerini ise toplantı, kongre
grupları oluşturuyor.
Öte yandan ılıman iklimi
nedeniyle Antalya otelleri
kışın futbol, golf, basketbol,
tenis gibi spor turizmi
grupları ile birçok turnuva
ve müsabakaya ev sahipliği
yapıyor. Kültür ve shopping
grupları da kış periyodunda
otellerde konaklıyor.
Spor turizmi Antalya’yı canlandırıyor
Oteller için kış periyodunda en önemli
Pazar segmentlerinden birini de spor turizmi oluşturuyor. Futbol takımlarından,
tenis gruplarına, golf oyuncularından
basketbol takımlarına kadar birçok spor
için uygun bir iklime ve tesislere sahip
Antalya’da, kışın özellikle kamp turizminde ve golf turizminde öne çıkıyor. Ilıman
iklimi nedeniyle futbol sezonu arasında yurtdışından ve yurt içinden birçok
takım Antalya’daki otellerde kamp yapıyor. Uluslararası standartlara uygun
futbol, basketbol, tenis sahalarına sahip
olan tesisler, Antalya’da sezonun 12 aya uzamasına ciddi değer katıyorlar. Bu
anlamda Belek bölgesindeki golf sahası
bulunan tesislerde bölgedeki otellerin
tüm yıl açık kalmasını sağlıyorlar.
200 bin kişi işsiz kalacak
Öte yandan otellerin kapanmasıyla
çok sayıda çalışan işsiz kalacak. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Başkanı Osman Ayık, tesislerin yüzde
70’inin kasım sonuna kadar kapatılacağını belirterek, bu tesislerde 350 bin kişinin
istihdam edildiğini ancak otellerin ka11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
47
OTELLER
DOSYA
n Erkan Yağcı / Concorde Deluxe
Hotel Genel Müdürü
Kültür ve shopping turları kış
doluluklarını etkiliyor
Kültür turlarının bahar ve kış aylarında yapılması da otelcilerin kış periyodunu
dolduruyor. Anadolu turları düzenleyen
tur operatörleri ve acenteler, misafirlerini kışın fiyatları ciddi oranda düşen kıyı
otellerinde konaklatıyorlar. Yine shopping turlar kapsamında gelen ziyaretçiler
de çok düşük fiyat veren kıyı otellerinde
kalıyorlar. Oteli boş tutmaktansa düşük
fiyatlar vererek açık tutan otelciler, bu şekilde belli oranda bir doluluk yakalıyorlar.
Ege bölgesi kışın da
iç pazara hitap ediyor
Sezonu Antalya’ya göre daha kısa olan
Ege bölgesine kışın charter sefer yapılmadığı için bölge otelleri, yurtdışından çok fazla
talep alamazken iç pazardan ve kısmen de
olsa Balkan ülkelerinden gelen turistleri
ağırlıyorlar. Dolayısıyla Ege bölgesindeki otellerin büyük çoğunluğu kışın kapalı oluyor.
İç pazara hitap eden bölgedeki açık oteller,
kışın kültür turlarından da pay alıyor. Termal suya sahip Ege’deki bazı oteller, aynı
zamanda sağlık ve SPA turizmi için seyahat
eden kesimi çekiyorlar.
Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan
otel yöneticileri şu bilgileri verdi:
n Ahmet Özden / Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) ManavgatSide Bölgesel
Yürütme Kurulu
(BYK) Başkanı
Antalya’nın güneşli gün sayısının fazla
48
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
olması Türk turizmi için bir avantaj. Avrupa, Rusya ve İskandinav ülkelerinde
havalar soğumaya başladı. 20 Kasım’dan
itibaren bölgede kış turizmi başlayacak.
Güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının mevsim normalleri üstünde
olması Avrupa, Rusya ve İskandinav ülkelerinde bölgemizi en cazip destinasyon
konumuna getiriyor. Bu hareketliliğin kış
turizmini de canlı tutacağına inanıyoruz.
Bölgemize genelde kasım ayında başta Almanlar olmak üzere 50 yaş ve üstü
emekli turistler geliyor. Havanın güneşli
olması ve konaklama tesisi konforunun
yüksek olması Avrupalı emekli turistler
için cazibe oluşturuyor.
n Tayyar Gül / Kemer Turistik Otelciler
ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı
Kemer’de
kış
döneminde 27 otel açık olacak.
Kışın yaklaşık olarak Beldibi ve
Göynük bölgemizde 10 civarında
otelimiz,
Kemer
merkez ve Kiriş
bölgemizde toplamda 15 otelimiz, Tekirova bölgemizde
de 2 olmak üzere genel toplamda 27 otelimiz bölgemize gelen misafirlerimize
ev sahipliği yapacak. Avrupa misafiri için
yapılan Anadolu turlarının yanında, resmi
kurumların eğitim seminerleri, paneller, konferanslar, futbol turizmi, bölgede
bulunan spor salonu yetersiz olsa da burada yapılacak organizasyonlara gelecek
takımlara ve misafirlere bölge otellerimiz
ev sahipliği yapacaktır.
Otelimiz
Antalya-Lara turizm
merkezinde 12 ay
boyunca yaz-kış faaliyet gösteren bir
oteldir, bu nedenle
her yıl olduğu gibi
bu kış sezonunda
da hizmet vereceğiz. Kışın toplantı
gruplarının yanı sıra münferit tatilci olan 50
yaş üstü Alman, Hollandalı, İngiliz, Belçikalı
ve her sene seyahat alışkanlıkları artan iç
pazar misafirlerimizi ağırlıyoruz. Antalya
yılın büyük bir bölümünde güneşli olan bir
şehir. Avrupalı turistler ülkelerindeki düşük
hava ısısı, az güneş görebilmeleri sebebi ile özellikle 50 yaş üstü misafirler kışın
daha ılıman, güneşli ortamlarda geçirmek,
dinlenmek ve SPA uygulamalarından yararlanmak için Antalya’yı tercih ediyorlar.
Bizim otelimizi de yabancı misafirlerimiz
dinlenmek ve SPA olanaklarından faydalanmak için tercih ediyorlar. Bunun yanı
sıra Türk misafirlerimiz ağırlıklı olarak otelimizde düzenlenen toplantılara, Antalya’da
gerçekleşen etkinliklere katılmak, bayram
tatilleri, yılbaşı dönemi ve hafta sonu tatilleri için geliyorlar.
n Zafer Alkaya / Cornelia Hotels
Cornelia Hotels
olarak 2013-2014
kış
sezonunda
Cornelia Diamond
ve Cornelia Deluxe
otellerimizin ikisi
de açık olacak. Kışın genel olarak
orta yaş İngiliz,
Belçikalı, Hollandalı, Norveçli golf grupları ve orta altı yaş
üstü Alman turistleri ağırlıyoruz. Kışın
otellerimizde konaklayanlar dinlenme amaçlı gelen turistler ile toplantı ve kongre
grupları ve kamp için gelen Avrupalı ve
Rus futbol takımları oluyor.
n Yavuz Torunoğulları / Edelstaal
Group - OrkaHotels Yönetim Kurulu
2013 Temmuz
ayında hizmete giren Orka Boutique
Hotel Fethiye açık
olacak. Tesisimiz 12
ay hizmet veriyor.
Öncelikle İstanbul’a
yer alan otelimizden
başlamak istiyo-
»
OTELLER
DOSYA
rum. Orka Royal İstanbul’da 15 Kasım’da
geniş çaplı bir renovasyon gerçekleştireceğiz. Otelin dış cephe mantolama,
odalar, toplantı salonları, lobi, restoran ve
mutfak alanlarında geniş çaplı değişiklik
yapacağız. Toplam 1,5 milyon avroluk bir
renovasyon yapmayı planlıyoruz. Daha
önceki yıllarda Hollanda, Fransız, İspanyol,
Alman ve Orta doğu ülkelerinden misafir
ağırlıyorduk. Bunlar genelde orta yaş ve
üzeri misafirler. Dönem dönem değişiklik
göstererek genç misafirleri de ağırlıyoruz.
Orka Boutique Hotel’de ilk yılımız olacağı
için net bir bilgi vermiyorum. Fakat bölgemize İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya,
Japon, Orta doğu gibi ülkelerden misafir
ağırlanıyor. Daha çok dinlenme, gezi, kamp
turizmi, toplantı ve kongre amaçlı orta yaş
ve üzeri misafirler geliyor.
n Tafil Gürbüzbildik / Titanic Deluxe
Belek Otel Müdürü - Hediye Cete /
Titanic Beach Lara Otel Müdürü
Kış
sezonunda
faaliyette
olan tüm Titanic Hotels
olarak
Almanya’da
Tafil Gürbüzbildik
Hediye Cete
i n ş a a t ı
devam otellerimiz haricinde grubumuz
bünyesindeki tüm otellerimiz açık olacak.
Titanic Deluxe Belek’te kışın Batı Avrupa
ülkelerinden Almanya, Belçika, Hollanda,
İsviçre’den gelen misafirleri ağırlıyoruz. Toplantı-kongre, spor-kamp turizmi, dinlenme,
SPA-Wellness ve golf için gelenlere hitap
edeceğiz. Titanic Beach Lara’da ise daha çok
Avrupalı 65 yaş üzeri misafir grupları ile spor
ve toplantı-seminer grupları geliyor. Titanic
Beach Lara’da tüm odalarda renovasyon çalışması yapılacak. Diğer bölümlerimizi geçen
yıl yeniledik. Böylelikle 2014 Nisan ayında
otelin tamamı yenilenmiş olacak. Yenileme
çalışmaları sırasında oteli kapatmayacağız. Renovasyon otelimizin üst katlarından
başlayarak kat kat aşağı inerek yapılacak.
Çalışılan katın bir alt katı boş bırakılacak ve
katlar bittikçe teslim edilecek.
n Serkan R. Ateş / Side Star
Hotels Hotel Manager
Side Star Hotels grubu olarak, Side
Star Park, Side Star Elegance, Side Star
Resort olmak üzere üç otelimizde açık
olacak. Kış sezonunda daha çok Almanya’dan ve Hollanda’dan gelen misafirleri
ağırlıyoruz. Genellikle yaş ortalaması 50
ve üzeri olanlar tercih ediyor. Otellerimizde konaklayanlar dinlenme, spor-kamp
turizmi için geliyorlar. Grubumuza a-
50
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
tiviteleri ve toplantılar oluyor.
n Murat Eren / Siam Elegance
Hotel & SPA Genel Müdürü
Siam Elegance Hotel & SPA tüm kış
sezonu açık olacak. Kış aylarında Almanya ve İskandinav ülkelerinden üçüncü yaş
grupları geliyor. Dinlenme ve shopping
amaçlı gelen grupları ağırlıyoruz.
it diğer otelimiz Side Star Beach bu kış
dönemi boyunca tadilata gireceği için kapatacağız. Side Star Beach otelinin yüzde
75’ini yenileyeceğiz.
n Erdal Dalkılıç / Maxim
Resort Hotel Genel Müdürü
Kemer’de yer alan ve
Intourist grubuna bağlı
otelimiz Maxim Resort
Hotel bu yıl kış döneminde de açık kalacak.
Geçtiğimiz yıllarda kış
dönemini kapalı geçiren
otelimizde bu yıl kış döneminde futbol grupları, kongre ve toplantı
organizasyonlarını almayı hedefliyoruz.
Ayrıca bu yıl ilk defa düğün organizasyonlarına da merhaba diyeceğiz. Kış turizmin
vazgeçilmez alternatifini oluşturan futbol turizmi adına birçok futbol takımı ile
görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya’nın
tanınmış birçok kulübü ve ülkemizdeki futbol kulüpleri yetkilileri ve ilgili acenteler ile
görüşüyoruz.
n Fırat Tuna / Club Hotel
Sera Genel Müdürü
Otelimiz Club Hotel Sera 27 yıldır kış
sezonunda açık kalmış ender otellerden
biri olma özelliğini bu yıl da koruyacak.
Otel olarak kışın Almanya ve İskandinav
ülkelerinden gelen üçüncü yaş gruplarını
misafir ediyoruz. Kışın gelen misafirlerimizin geliş nedenleri arasında dinlenme
başta olmak üzere toplantı ve kongre amaçlı da çok misafir ve grup ağırlıyoruz.
n Nihat Vural / Commodore Elite
Suites & Spa ve Monachus Hotel &
Spa Koordinatörü
2013-2014 kış sezonunda Commodore
Elite Suites & Spa otelimiz açık olacak. Monachus Hotel & Spa otelimizi ise kapattık.
Kış aylarında Commodore Elite Suites &
Spa otelimizde Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Rusya, İsveç ve Türkiye’den
misafirler ağırlıyoruz. Misafirlerimizin yaş
aralığı 35-75 arasında değişiyor. Kışın misafirlerimizin konaklama sebeplerini ise
dinlenme, kültür turları, Spa-Wellness ak-
n Ezgican Aydoğan / EHA Group
2013-2014 kış sezonunda
Nashira
Resort&SPA’yı açık tutuyoruz. Kışın daha çok
Alman, Avusturya, Hollanda ve 40-80 arası yaş
grupları otelimizi ziyaret
ediyor. Avrupa pazarından
gelenlerin ziyaret amaçları genellikle dinlenme, shopping ve SPA oluyor. İç pazarda
ise konferans turizmi ağırlıklı ziyaretler
oluyor. Biz ayrıca bu yıl otelimizde renovasyon çalışması yapacağız. Otelde 600
bin avro ile 1 milyon avro arası düşünülen
bir renovasyon planı mevcut.
n Uğur Demirel / Sueno Hotels
Satış & Pazarlama Temsilcisi
2013-2014 kış sezonunda Sueno
Hotels Beach Side ve Sueno Hotels Golf Belek otellerimiz hizmet verecek. Kış
aylarında tüm ülkelerden ve her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz. Gelenler daha
çok dinlenme, toplantı, kongre, spor turizmi için konaklıyorlar.
n Ahmet Giray / Barut Hotels
Satış ve Pazarlama Yetkilisi
Grup olarak bu kış sezonunda Barut Arum açık olacak. Bu tesisimiz 12 ay hizmet
veriyor. Barut Lara ve Barut Hemera otellerimiz tadilat nedeniyle kapalı olacak. Barut
Cennet & Acanthus, Barut Kemer, Sunwing
Side West Beach ile Sunwing Side East
Beach otellerimiz kış periyodu nedeniyle
kapatıldı. Bu yıl satın aldığımız eski Dedeman Antalya ve Dedeman Antalya Park
oteli ise kapsamlı bir renovasyona girdi.
Mayıs ayında açılacak olan bu tesisimiz
Barut Akra adıyla hizmet verecek.
n Sonay AKTAS / DoubleTree by
Hilton Kuşadası Satış ve Pazarlama
Müdürü
2013-2014 kış sezonunda DoubleTree
by Hilton Kuşadası otelimiz açık olacak.
Kışın daha çok Türkiye, Amerika ve Uzakdoğu’dan gelen 25-55 yaş arası kesimleri
ağırlıyoruz. Daha çok toplantı ve SPA için
geliyorlar.
KIŞIN AÇIK OTELLER (2013-2014 KIŞ SEZONU)
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS TÜRÜ
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS TÜRÜ
ROYAL HOLİDAY PALACE
ANTALYA
AKSU
5 YILDIZLI
ADENYA HOTEL & RESORT
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
KEMER GRAND
HABER OTEL
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
ALAİYE KLEOPATRA
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
ALAİYE RESORT &SPA
HOTEL
MAJESTY MİRAGE
PARK RESORT OTELİ
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
BERA ALANYA OTEL
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
PALOMA RENAISSANCE
RESORT OTEL
BUKET RESORT & SPA
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
QUEEN ELİZABETH ELİTE
SUİT HOTEL&SPA
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
DELPHIN BOTANİK OTEL
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
RİXOS SUNGATE OTEL
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
DELPHIN DELUXE RESORT
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
ROYAL PALM RESORT
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
EFTALIA AQUA
RESORT OTEL
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
THE MAXIM RESORT HOTEL
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
GARDENİA OTELİ
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
ADALYA RESORT&SPA OTEL
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
GOLD CITY
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
BARUT ARUM OTELİ
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
GOLDCITY OTEL
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
DİAMOND BEACH
ÖZDEN OTEL
ANTALYA
MANAVGAT
4 YILDIZLI
GRAND OKAN
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
FEBEACH OTEL
ANTALYA
MANAVGAT
4 YILDIZLI
KAHYA OTEL
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
HOTEL SİDE STAR
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
KAPTAN OTELİ
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
KLEOPATRA ROYAL
PALM OTEL
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
KAMELYA WORLD SELİN
HOTEL
LYCUS BEACH OTEL
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
LAKE & RIVER SIDE
SPA HOTEL
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
MC ARANCİA RESORT OTEL
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
MELAS RESORT
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
ROYAL SELECT
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
MIRAMARE BEACH HOTEL
ANTALYA
MANAVGAT
4 YILDIZLI
SENTIDO GOLD ISLAND
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
OLEANDER OTEL
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
ŞAVK OTELİ
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
PALOMA OCEANA RESORT
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
TAÇ PREMIER HOTEL&SPA
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
PORT SİDE RESORT HOTEL
ANTALYA
MANAVGAT
4 YILDIZLI
TİTAN SELECT OTEL
ANTALYA
ALANYA
5 YILDIZLI
ROYAL DRAGON HOTEL
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
XPERIA KANDELOR OTEL
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
XPERİA GRAND BALİ HOTEL
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
SEHER SUN PALACE
RESORT &SPA
XPERİA SARAY BEACH OTEL
ANTALYA
ALANYA
4 YILDIZLI
SENSİMAR SİDE
RESORT OTEL
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
ALVA DONNA EXCLUSİVE
HOTEL&SPA
ANTALYA
BELEK
5 YILDIZLI
SILENCE BEACH RESORT
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
KAYA PALAZZO
GOLF RESORT
SİDE COROLLA
ANTALYA
MANAVGAT
4 YILDIZLI
ANTALYA
BELEK
5 YILDIZLI
SİDE SEHER RESORT&SPA
ANTALYA
MANAVGAT
4 YILDIZLI
SUENO HOTELS
GOLF BELEK
ANTALYA
BELEK
5 YILDIZLI
SİDE STAR PARK
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
AK-KA HOTELS ALİNDA
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
STARLIGHT CONVENTION
CENTER THALASSO&SPA
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
AK-KA HOTELS ANTEDON
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
SUENO HOTELS BEACH SIDE ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
AMARA DOLCE VİTA
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
ARMA’S BEACH OTEL
ANTALYA
KEMER
4 YILDIZLI
SULTAN OF SİDE
RESORT &SPA
CRYSTAL HOTELS
DE LUXE RESORT &SPA
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
SUNİS EVRENBEACH
RESORT & SPA
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
DAİMA BİZ HOTEL
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
TRENDY HOTELS
ASPENDOS BEACH
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
FANTASIA HOTEL DE LUXE
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI
VİLLA SİDE RESİDENCE
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
GRAND HOTEL
KİLİKYA PALACE
ANTALYA
KEMER
5 YILDIZLI + 3
YILDIZLI
VON GOLDEN
COAST RESORT
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
51
OTELLER
DOSYA
KIŞIN AÇIK OTELLER (2013-2014 KIŞ SEZONU)
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS TÜRÜ
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS TÜRÜ
VOYAGE SORGUN
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
XANTHE RESORT
ANTALYA
MANAVGAT
5 YILDIZLI
CLUB MED LYKIA WORLD
& LINKS GOLF ANTALYA
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
AYKA VİTAL PARK
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
CORNELIA DE LUXE RESORT
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
BAİA LARA HOTEL
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
BEST WESTREN PLUS
KHAN HOTEL
CORNELIA DIAMOND
GOLF RESORT&SPA
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
CENDER OTELİ
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
CRYSTAL PALACE
FAMILY RESORT
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
CONCORDE DE LUXE
RESORT
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
CRYSTAL PARAİSO
VERDE RESORT & SPA
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
DELPHIN IMPERIAL
LUXURY RESORT
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
CRYSTAL TATBEACH
GOLF RESORT & SPA
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
FAME RESİDENCE LARA
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
DYADOM BELEK RESORT
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
GRAND ADONİS OTEL
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
ELA QUALITY RESORT OTEL
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
GRİDA CİTY
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
GLORIA GOLF RESORT
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
HARRİNGTON PARK RESORT ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
HOTEL RİU KAYA BELEK
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
HOTEL SU
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
IC HOTEL SANTAİ
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
IC GREEN PALACE
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
INT. HOLIDAY COURTS
KERVANSARAY LARA CONVENTION CENTER & SPA
LİMAK ARCADİA
GOLF&SPORT RESORTS
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
LİMAK ATLANTİS OTEL
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
LATANYA CİTY OTEL
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
MARITIM PINE
BEACH RESORT
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
LİMAK LARA DE LUXE
HOTEL & RESORT
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
MAXX ROYAL BELEK
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
PAPİLLON BELVIL
ANTALYA
SERİK
4 YILDIZLI
MELAS LARA OTEL
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
MİRACLE RESORT HOTEL
ANTALYA
MERKEZ
4 YILDIZLI
ROBINSON CLUB
NOBİLİS GOLF OTEL
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
ÖZKAYMAK FALEZ OTEL
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
PAPİLLON ZEUGMA
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
SENTIDO ZEYNEP
RESORT & SPA OTEL
PORTO BELLO HOTEL
RESORT & SPA
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
SHERWOOD DREAMS
RESORT HOTEL
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
RİXOS DOWNTOWN
ANTALYA
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
SİAM ELEGANCE
HOTEL &SPA
ANTALYA
SERİK
4 YILDIZLI
RİXOS LARES OTEL
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
SİRENE BELEK
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
ROYAL WİNGS HOTEL
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
SPICE HOTEL&SPA
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
SEA LIFE FAMİLY RESORT
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
THE MARMARA ANTALYA
OTELİ
SUENO HOTELS
GOLF BELEK
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
SUSESİ LUXURY RESORT
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
TITANIC BEACH LARA
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
VERA CLUB HOTEL MARE
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
WORLD OF WONDERS
(WOW) TOPKAPI PALACE
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
VERA VERDE
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
VOYAGE BELEK
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
WORLD OF WONDERS
KREMLIN PALACE
ANTALYA
MERKEZ
5 YILDIZLI
XANADU RESORT HOTEL
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
ADORA RESORT OTEL
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
KUMKÖY BEACH
RESORT&SPA
ANTALYA
SİDE
5 YILDIZLI
ALVA DONNA
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
SEAMELİA BEACH RESORT
ANTALYA
SİDE
5 YILDIZLI
BELCONTİ RESORT
ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
BELEK BEACH RESORT OTEL ANTALYA
SERİK
5 YILDIZLI
CAPRICE THERMAL
PALACE OTEL
AYDIN
DİDİM
4 YILDIZLI
CALISTA LUXURY
RESORT OTEL
SERİK
5 YILDIZLI
GARDEN OF SUN OTEL
AYDIN
DİDİM
5 YILDIZLI
ADAKULE OTELİ
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
52
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
ANTALYA
OTELLER
DOSYA
KIŞIN AÇIK OTELLER (2013-2014 KIŞ SEZONU)
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS TÜRÜ
TESİS ADI
İL ADI
İLÇE ADI
TESİS TÜRÜ
CHARISMA DE LUXE HOTEL
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
DABAKLAR OTEL
AYDIN
KUŞADASI
4 YILDIZLI
LAMOS RESORT HOTEL
&CONVENTİON CENTER
MERSİN
ERDEMLİ
5 YILDIZLI
DERİCİ OTEL
AYDIN
KUŞADASI
4 YILDIZLI
OLBİOS MARİNA RESORT
MERSİN
ERDEMLİ
4 YILDIZLI
FANTASİA HOTEL DELUXE
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
GONDOL OTELİ
MERSİN
MERKEZ
4 YILDIZLI
HOTEL GRAND BELİSH
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
SAHİL MARTI OTELİ
MERSİN
MERKEZ
4 YILDIZLI
KORUMAR HOTEL DE LUXE
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
YÜCESOY LİVA OTEL
MERSİN
MEZİTLİ
4 YILDIZLI
PALM OTEL
AYDIN
KUŞADASI
4 YILDIZLI
ALTIN ORFOZ
MERSİN
SİLİFKE
4 YILDIZLI
PALMİN OTEL
AYDIN
KUŞADASI
4 YILDIZLI
AMBROSİA OTEL
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
SEA LIGHT
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
AZKA OTELİ
MUĞLA
BODRUM
5 YILDIZLI
SENTİNUS OTEL
AYDIN
KUŞADASI
4 YILDIZLI
CLUB SHARK OTEL
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
TUSAN BEACH RESORT OTELİ
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
GRAND NEW PORT OTELİ
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
VISTA HILL
AYDIN
KUŞADASI
5 YILDIZLI
KEFALUKA RESORT OTEL
MUĞLA
BODRUM
5 YILDIZLI
KEMPİNSKİ BARBAROS
BAY RESORT
MUĞLA
BODRUM
5 YILDIZLI
MANASTIR OTELİ
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
MARİNA VİSTA OTELİ
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
MYSTIC BODRUM OTELİ
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
OTEL KARİA PRİNCESS
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
ROYAL ARENA RESORT SPA
MUĞLA
BODRUM
5 YILDIZLI
SALMAKİS RESORT
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
SEA GARDEN
MUĞLA
BODRUM
5 YILDIZLI
THE MARMARA BODRUM
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
VOYAGE BODRUM
MUĞLA
BODRUM
4 YILDIZLI
VOYAGE TORBA
MUĞLA
BODRUM
5 YILDIZLI
SPA HOTEL CLUP
THERMEMARİS
MUĞLA
DALAMAN
4 YILDIZLI
OCEAN BLUE
MUĞLA
FETHİYE
4 YILDIZLI
PIRLANTA
MUĞLA
FETHİYE
4 YILDIZLI
ANEMON OTELİ
MUĞLA
MARMARİS
4 YILDIZLI
ELEGANCE HOTEL
MUĞLA
MARMARİS
5 YILDIZLI
GRAND YAZICI CLUB TURBAN MUĞLA
MARMARİS
4 YILDIZLI
MARTI RESORT
MUĞLA
MARMARİS
5 YILDIZLI
NYSA
AYDIN
SULTANHİSAR 4 YILDIZLI
BÜYÜK BERK OTEL
BALIKESİR
AYVALIK
4 YILDIZLI
GRAND TEMİZEL HOTEL
BALIKESİR
AYVALIK
5 YILDIZLI
HALİÇ PARK HOTEL
BALIKESİR
AYVALIK
5 YILDIZLI
OTEL EKEN PRESTİGE
BALIKESİR
BANDIRMA
4 YILDIZLI
ADRAMİS TERMAL OTEL
BALIKESİR
EDREMİT
4 YILDIZLI
ADRINA HEALTH & SPA HOTEL
BALIKESİR
EDREMİT
5 YILDIZLI
ALTINER
BALIKESİR
EDREMİT
4 YILDIZLI
GÜRE SARUHAN
TERMAL OTEL
BALIKESİR
EDREMİT
4 YILDIZLI
GÖNEN KAPLICA OTELİ
BALIKESİR
GÖNEN
4 YILDIZLI
ASSOS EDEN GARDENS
ÇANAKKALE
AYVACIK
4 YILDIZLI
ALTIN YUNUS RESORT
&TERMAL HOTEL ÇEŞME
İZMİR
ÇEŞME
5 YILDIZLI
KAYA PRESTIGE SUNSHİNE
İZMİR
ÇEŞME
4 YILDIZLI
PIRIL OTEL
İZMİR
ÇEŞME
4 YILDIZLI
RADISSON BLU
RESORT & SPA ÇEŞME
İZMİR
ÇEŞME
5 YILDIZLI
SHERATON ÇEŞME
HOTEL RESORT&SPA
İZMİR
ÇEŞME
5 YILDIZLI
RICHMOND EPHESUS
İZMİR
SELÇUK
5 YILDIZLI
PRESTIGE GARDEN
MUĞLA
MARMARİS
4 YILDIZLI
HOTEL ANEMURİON
MERSİN
BOZYAZI
4 YILDIZLI
TUNA OTEL
MUĞLA
MERKEZ
4 YILDIZLI
4 YILDIZLI
YÜCELEN OTEL
MUĞLA
ULA
4 YILDIZLI
CLUB HOTEL BARBAROSSA
54
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
MERSİN
ERDEMLİ
OTELLER
HABER
Bakanlık belgeli tesis sayısı 2970’e yükseldi
Son 3 yılda (2010-2013),
Bakanlık’tan belgeli konaklama
tesislerinin sayısı 335 adet
artarak 2.970’e yükseldi. Bu
dönemde toplam yatak sayısı
da 155 bin dolayında yükselerek
750 bine ulaştı. Aynı dönemde,
Türkiye’nin konaklama tesislerinin
stok değeri ise 6 milyar dolar
artarak 27 milyar dolara çıktı.
Bakanlık Belgeli Tesis
Sayısı (Konaklama tesisleri)
ÜROFED Kasım ayı bülteninde yer alan habere göre son üç yılda bakanlık
belgeli tesis sayısı 2 bin 970’e çıktı. Tesis
ve yatak sayısındaki artışın yüzde 90’ı; 5,
4 ve 3 yıldızlı oteller oluşturdu. Yatak sayısı artışında en büyük payı ise 5 yıldızlı
tesisler aldı. Tesis arzı yükselişinden yüzde 31,8 oranında pay alan 5 yıldızlı oteller,
yatak arzı artışında ise yüzde 61,8 oranında paya sahip oldu. Diğer yandan 4 yıldızlı
2013
5 * Otel
311
439
4 * Otel
517
616
3 * Otel
653
769
2 * Otel
566
477
1 * Otel
72
55
Tatil köyü
70
82
Butik Otel
7,8
1,6
Termal Otel
15
57
Özel Kon.Tesisi
6,1
1,2
Butik Otel
28
64
Özel Kon. Tesisi
233
261
M. Apart Otel
103
100
15
10
Pansiyon
Toplam
51
39
2634
2969
tesisler de sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 20
oranında pay alırken, 3 yıldızlı tesislerin
payı da yüzde 28 ile yüzde 10 oldu.
Butik oteller, özel konaklama tesisleri ve tatil köyleri de tesis arzı artışından
yüzde 16, yatak sayısı artışından da yüz-
Par-San Yapı
tarafından yaklaşık
40 milyon dolarlık
yatırımla yapılan
Renaissance
İzmir Hotel’in
resmi açılışı da
gerçekleştirildi.
luslararası konaklama zinciri Marriott International’ın alt markalarından
Renaissance’ın İzmir’deki otelinin resmi
açılışı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ve Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan
başta olmak üzere çok sayıda davetlinin
2
56
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Yatak Sayısı
Artışından
Aldığı Pay (%)
2010
Renaissance İzmir’in
resmi açılışı yapıldı
U
Tesis Sayısı
Artışından
Aldığı Pay (%)
Tesisler
Motel
T
Tesis ve Yatak Arzından
Alınan Paylar, (2010-2013)
5 * Otel
61,8
4 * Otel
23,3
19,7
3 * Otel
28,3
10,1
2,6
5,6
Tatilköyü
2 * Otel
-
-
1 * Otel
-
-
M. Apart Otel
-
-
Motel
-
-
Pansiyon
-
-
*1, 2 yıldızlı tesislerle, Müstakil apart oteller, Motel
ve Pansiyonların sayısında azalma görüldü
de 8 dolayında pay alıyor. Son yıllarda
sayıları hızlı artış gösteren termal tesislerin, tesis arzı artışındaki payı yüzde 13,
yatak arzı artışı payı ise yüzde 8 dolayında seyrediyor. Bahsi geçen dönemde,
diğer tesis sınıflarının sayısında ise azalma görüldü.
Güral Premier
Tekirova, Luxury
Beach Resort
ödülü aldı
T
katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Par-San Yapı tarafından yaklaşık 40
milyon dolarlık yatırım yapılan Renaissance İzmir Hotel, farklı mimari yapısının
yanı sıra 14 süit toplam 110 odaya sahip.
Aynı zamanda, banyoda bulunan Türk
Hamamı konsepti ile misafirlerine konfor ve yerel tatları bir arada sunuyorlar.
31,8
urizm
profesyonelleri
tarafından
verilen, lüks segment otellerin en iyilerinin değerlendirildiği “World Luxury
Hotel Awards 2013” ödül töreni bu yıl
Phuket adasında düzenlendi. Geçen yıl,
‘Dünyanın En Lüks Aile Oteli’ ödülüne layık
görülen Güral Premier Tekirova, bu yıl ise
‘Luxury Beach Resort’ ödülünü almaya hak
kazandı. Dünyanın her yerinden 1000’in
üzerinde otel, butik otel, resort ve özel
adanın aday gösterildiği yarışma kapsamında iyiler değerlendirip, ödüllendiriliyor.
Golf sahaları Kapadokya,
İç Ege ve GAP Bölgesine yayılacak
Önemli golf turnuvalarından
PGA European Tour’un üçüncü
ve son ayağı Antalya Belek’te
yapıldı. Turnuvanın açılışına
katılan Kültür ve Turizm Bakanı
Ömer Çelik, golf sahalarının GAP
Bölgesi, Kapadokya ve İç Ege’ye
yaymanın Bakanlığın stratejisi
olduğunu belirtti.
D
ünyanın önemli golf turnuvaları arasında yer alan ve Güney Afrika’dan
Çin’e kadar çok geniş bir yelpazede oynanan PGA European Tour’un üçüncü ayağı
Antalya, Belek’te gerçekleştirildi. Türkiye
tanıtımı için büyük bir fırsat olan Turnuva’nın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı
Ömer Çelik ile ünlü golfçü Tiger Woods’un
katılımıyla başladı. Açılışta konuyla ilgili
açıklama yapan Bakan Çelik, golfe ilginin
giderek arttığını belirterek, golfün Türkiye’de gençleşerek, yaygınlaştığını ifade
etti. Golf sahalarının Antalya’da toplandığını hatırlatan Çelik, golf sahalarını
Türkiye’ye yaymak gerektiğini dile getirerek, bakanlığın öncelikle GAP Bölgesi,
Kapadokya ve İç Ege’de golf sahaları yapma stratejisi olduğunu açıkladı.
Çelik: “2013 yılında Türkiye’ye ortalama
38 milyon ziyaretçi bekliyoruz”
Konuşmasında Türkiye turizmine iliş-
Tiger Woods
kin verileri de paylaşan Çelik, 2013 yılının
ilk 9 aylık döneminde Türkiye’ye gelen
ziyaretçi sayısında yüzde 10’luk bir artış
yakalandığını belirtti. Ayrıca, bu rakamlar
doğrultusunda 2013 yılında Türkiye’ye
ortalama 38 milyon ziyaretçinin gelmesini beklediklerini vurgulayan Kültür ve
Turizm Bakanı Ömer Çelik, 2012 yılında
35,7 milyon ziyaretçiyle dünya turizm
pazarında Türkiye’nin 6’ıncı sırada yer
Ömer Çelik
aldığını hatırlattı.
Konuşmaların ardından başlayan turnuvada golf efsanesi olarak anılan Tiger
Woods’un da aralarında bulunduğu en iyi
78 oyuncu 7 milyon dolarlık para ödülü
için yarıştı. Golf turnuvası için Türkiye’ye
gelen Tiger Woods ayrıca, Türk Hava
Yolları’nın (THY) tanıtımı için İstanbul
Boğaziçi köprüsünde, Asya’dan Avrupa’ya atış şovu yaptı.
Otellerde maliyetler, enflasyonun 3,7 puan üzerinde arttı
TÜİK tarafından açıklanan
Ekim ayı verilerine göre;
ülke genelindeki enflasyon
yüzde 7,31 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde, konaklama
tesislerinde meydana
gelen maliyet artışları ise
yüzde 11,1 oldu. Böylece
tesisler, fiyat artışlarının
3,7 puan üzerinde daha
fazla maliyetle karşılaştı.
A
KTOB Ar-Ge tarafından yapılan, 12
aylık fiyat ve maliyet ortalamalarını
dikkate alan hesaplamalara göre; konaklama tesislerindeki maliyet artışları,
ülke enflasyonunun 3,7 puan üzerinde
gerçekleşti. Ekim ayı itibariyle, tesislerde en yüksek maliyet artışları; % 18 ile
temizlik malzemelerinde, yüzde 14 ile
enerji ve yakıt giderlerinde, yüzde 12 ile
içeceklerde ve yüzde 8 ile yiyeceklerde
kaydedildi.
Yalnızca teknik servis malzemelerindeki maliyet artışları enflasyonun
gerisinde bir artış gösterdi.
Otellerde maliyet
artışları (%)
Gruplar
Fiyat
Artışı
Maliyet
Artışı
Yiyecek
8,95
7,94
İçecek
8,98
12,16
Teknik Servis Mlz.
4,22
2,85
Enerji-Yakıt
6,73
14,01
Temizlik Mlz.
15,00
18,84
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
57
OTELLER
HABER
Tarihi Park Otel, yeniden kapılarını açtı
CVK Group, İstanbul Taksim’deki
CVK Hotel’in ardından ikinci
oteli Park Bosphorus İstanbul’u
hizmete açtı. Madencilik
sektöründe faaliyet gösteren
Türkiye’nin en büyük krom
üreticisi grup, İstanbul’da yeni
otel yatırımları planlıyor.
İ
lk otelini, 2009 yılında Taksim’deki Savoy Otel’i satın alarak “Taksim CVK
Otel” markası açan CVK Group, Taksim
Gümüşsuyu’nda yer alan ve yapımı yılan
hikayesine dönen Park Bosphorus İstanbul Hotel’i hizmete açtı. Park Bosphorus
İstanbul’un basın toplantısında açıklamalarda bulunan CVK Yönetim Kurulu
Başkanı Gülşah Çevik, 618 odalı lüks otelin yüzde 100 öz sermayeyle 300 milyon
dolara mal olduğunu açıkladı. Basın
toplantısında soruları yanıtlayan CVK Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Çevik, 618
odalı otele yoğun talep olduğunu ve doluluk sorunu yaşamayacaklarını kaydetti.
Park Otel ruhu yaşatılacak
Park Bosphorus İstanbul Hotel’in tarihine ve lokasyonuna dikkat çeken Çevik,
şunları söyledi: “Hepinizin bildiği gibi
Park Bosphorus İstanbul Hotel, şehrin
merkezi Taksim Gümüşsuyu’nda, bir döneme damgasını vuran ünlü Park Otel’in
temelleri üzerinde yükseldi. CVK Grup
olarak, yıllardır atıl olan bir yapıyı 300
milyon dolarlık bir yatırımla, İstanbul’un
siluetine uygun, çevresindeki tarihi
dokuyla uyumlu, lüks bir yapıya dönüş-
58
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Grup olarak turizmde de büyüme kararı aldıklarını belirten Çevik, İstanbul’da
Tophane ve Arnavutköy’de yeni otel yatırımları yapacaklarını söyledi. Antalya
ve Bodrum’da resort otel yatırımı da düşündüklerini kaydeden Çevik, yatırımlarla
ilgili ayrıntıları yatırımlar netleşince daha
sonra açıklayacaklarını kaydetti.
türdük. Park Bosphorus İstanbul Hotel
ile Park Otel’in ruhu yaşatılmaya devam
edilecek, tarihsel ve kültürel zenginliğimiz günümüze taşınacak. Otelcilikte
hizmet kalitesinin en üst sınırını simgeleyen ‘Delux Hotel’ kavramını yeniden
yorumlayan Park Bosphorus İstanbul
Hotel olarak, odabaşına düşen en fazla
hizmetli sayısı, özel VIP servisleri, seçkin hizmet kalitesi ile otelcilik anlayışına
farklı bir bakış açışı getiriyoruz. Park
Bosphorus İstanbul Hotel de 560 kişilik
istihdam sağlayarak, sektöre büyük oranda katkı sağlıyoruz.”
Park Bosphorus İstanbul Hotel
CVK Turizm Grubu tarafından 2005 yılında Ofer ailesinden satın alınarak 2011
yılında inşaatına başlanan Park Bosphorus İstanbul Hotel, tarihi Park Otel’in 82
yıllık geçmişine sadık kalınarak inşa edildi. Park Bosphorus İstanbul, büyüklükleri
50 ile 160 m2 arasında değişen odaları;
60 adet 1+1 ile 5+1 arasında değişen
“exclusive suit”leri olmak üzere; toplamda 618 odası ve 1000 yatak kapasitesi
bulunuyor. Altın musluklu ve kurşun geçirmez Başkanlık Suiti ile dikkat çeken
tesiste, gelir seviyesi yüksek kesime hitap edilecek. 137 bin metrekarelik arazi
üzerinde inşa edilen tesiste toplam 4 bin
500 m2’lik teras, 6 farklı konseptte hazırlanan yiyecek içecek bölümleri, 8 bin 500
m2 SPA, Wellness ve Fitness merkezi de
bulunuyor. Çevre dostu olarak inşa edilen
otelde kütüphane de bulunuyor.
OTELLER
HABER
Marriott Şişli, yönetim ekibini kuruyor
Yakında misafirlerini ağırlamaya başlayacak olan İstanbul
Marriott İstanbul Şişli’de atamalar başladı. Otelin Satış
Direktörlüğüne Gamze Büyüksarıyıldız Budumlu getirildi.
2
014 ilk çeyreğinde açılması beklenen İstanbul Marriott Hotel Şişli’nin
yönetim kadrosu da belirleniyor. 260
odası bulunan tesisin Satış Direktörlüğüne Gamze Büyüksarıyıldız Budumlu
getirildi. Son teknolojiyle donatılmış yedi
adet toplantı odası ve özel günlere ev
sahipliği yapacak balo salonu bulunan
otelde, aynı zamanda fitness salonu,
SPA’sı, kapalı havuzu ve tenis kortu ile
spor yapma imkanı sunuyor.
Turizm eğitimine Anadolu Etiler Turizm Otelcilik Meslek Lisesi’nde
başlayan Budumlu, 2000 yılında Ege
Üniversitesi Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel iş hayatı
boyunca Golden Age Hotels, Elite Hotel
İstanbul, Conrad Hotel gibi ulusal ve
uluslararası otellerin satış ve pazarlama departmanlarının yanı sıra Karnak
Travel’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. En son Radisson Blu
BDT ülkelerindeki otel
yatırımları değer kazanıyor
Otel danışmanlık firması HVS Moskova şirketi tarafından
hazırlanan Otel Değerleme Endeksi(HVI)’ne göre, Rusya,
Eski Sovyet ülkeleri ve Macaristan’daki otel pazarlarının
yeniden toparlanma hızı yüzde 1’lik bir büyüme yaşadı.
Böylece, 2012’deki yüzde 1’lik küçülmeye kıyasla
14 pazarın sekizi bu yıl büyüme gösterdi.
K
onuyla ilgili açıklama yapan
HVS Moskova Yöneticisi Tatiana Veller, “Otel Değerleme
Endeksi gösteriyor ki, ortalama oranlardaki baskıya rağmen, Saint
Petersburg lüks segmenlerindeki
değer artışı, bölgedeki en hızlı artışlardan birini yaşayacak” dedi.
Endekse göre Moskova lüks ve
diğer üst segment değerleri 2010
yılından bu yana ilk defa düşüş
gösterdi. Bunun nedeni ortalama
oranlar üzerindeki baskı olarak
gösterildi. Rusya, Macaristan ve
Eski Sovyet Ülkelerindeki artan
seyahat hacmi, bölgede gerçekleşecek büyük sportif aktiviteleriyle
beraber, lüks otel talebinin artması bekleniyor. Bunun yanı sıra
önümüzdeki yıllarda bölgeye çok
sayıda uluslararası otel zinciri
gireceği, birçok pazarın ise bu büyüyen arzı karşılamaya yeteceği
60
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Hotel İstanbul Şişli’de Satış Direktör
Yardımcısı olarak çalıştı.
The Marmara
Bodrum’a yeni ödül
B
ağımsız otelleri bir araya getiren 74’ü aşkın ülkede, 520’den fazla tesisi bünyesinde bulunduran
The Small Luxury Hotels of the World™ (SLH), İngiltere Seyahat Ödülleri’ni dağıttı. Türkiye’den üyesi
olan The Marmara Bodrum, “En İyi Üst Kalite/ Lüks
Otel Grubu” ödülünü almaya hak kazandı. The Small
Luxury Hotels of the World™ (SLH), kaliteli ve butik
otelleri bir araya toplayarak, turistlere otel seçimi ve
rezervasyon imkanı sağlarken; otellere ise misafir
trafiğinin arttırmak amacıyla önemli avantajlar sunuyor. SLH’nin 2013 gelirinin geçen yıla oranla yüzde
10 artış ile 132 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Rescate Otelleri, Van’da
tatil köyü kurmayı planlıyor
R
Tatiana Veller
belirtiliyor. Dolayısıyla bölgedeki
otellerin değerinin artacağı öngörülüyor. 2014-2018 beklenen
yıllık bileşik büyüme oranı bölgede yüzde 6,4 olarak belirlenirken,
14 pazardan 5’inin, 5 yıl içinde
yüzde 8’in üzerine çıkması bekleniyor.
escate Otelleri, Van’da doğal yaşamı içeren tatil
köyü kurmayı planlıyor. Van Altınsaç bölgesinde
yer alacak olan tatil köyü, doğal güzellikleri yaşatacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
gerçekleşen Rescate Otel Van’ın açılışında açıklama yapan Rescate Otelleri Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Umut Akay, Van’a yeni yatırım planlarını
açıkladı. Van Altınsaç bölgesinde doğal bir yaşam
tatil köyü kurma projeleri olduğunu belirten Akay,
yeni tesislerinde Van’ın doğal güzelliklerini tam anlamıyla yaşatacaklarını kaydetti. Van ve yöresinin
dünyaya tanıtımını yaptıklarını ifade eden Akay,
bu sayede birçok kişiye iş imkanı da sunmak istediklerini dile getirdi. Akay Grup’a ait olan ve geçen
yıl hizmete açılan Rescate Otel Van’ın resmi açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Otelde
94 oda ve 700 kişilik balo salonu, toplantı salonları,
restoran ve bar bulunuyor.
OTELLER
HABER
Hyatt, her şey dahil çalışan iki marka oluşturuyor
ABD merkezli uluslararası zincir oteller grubu Hyatt, iki yeni her şey dahil
otel markasını hayata geçirmek için harekete geçti. İlk tesisi 1 Kasım’da
Meksika’da açan grup, ikincisini de bugünlerde hizmete sokacak. İki markayı
müşterileri arasında teşvik etmek için kampanya başlatan grup, müşterileri
için başlatacağı “Hyatt Gold Passport” uygulamasıyla puan kazandıracak.
H
yatt
Ziva
adlı markasını sabit
bütçeli tatil yapmak isteyen ailelere yönelik olarak
tasarlayan grup, diğer her
şey dahil markası Hyatt
Zilara’yı ise yetişkin tatilcilere yönelik
olarak planlıyor. Hyatt’ın her iki her şey
dahil markasını da 2013’ün ortalarında
yüzde 20’sini satın aldığı Playa Hotels &
Resorts ile franchise usulüyle işleteceği
ve resort otelciliğinde deneyimi olmayan
grubun, Playa Hotels & Resorts’ün bu
alandaki deneyiminden yararlanacağı
belirtiliyor.
İlk otelini açtı
Hyatt Ziva markası ile ilk otelini
Meksika’da Los Cabos’ta 1 Kasım 2013
itibariyle açan Hyatt, Cancun’da Hyatt Zilara’yı hizmete açacak. Grup ayrıca 2014
ortalarında Jamaika’da ikinci Hyatt Ziva’yı
açmayı planlıyor. Hyatt’ın her şey dahil
otel markalarını öncelikli olarak Latin Amerika’da deneyeceği, ardından dünyanın
farklı bölgelerine yaymayı hedeflediği belirtiliyor. Her iki markanın müşterileri için
“Hyatt Gold Passport” uygulaması başlattı.
Bu uygulamaya üye olan müşteriler puan
kazanıp tekrar harcayabilecekler.
Wyndham İstanbul
Petek otele en iyi
açılış ödülü verildi
B
asın Ekspress Yolu’nda 120 milyon dolarlık yatırımla
Temmuz 2013’te misafirlerini ağırlamaya başlayan
Wyndham İstanbul Petek, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en iyi açılış yapan oteli seçildi. Newcomer of The
Year ödülünün sahibi Wyndham İstanbul Petek oldu.
Ödülü vermek için Wyndham Hotelleri’nin başkanı Eric
Danziger Türkiye’ye geldi.
Uluslararası otel
zinciri The Ritz-Carlton
Çin’de hızla büyüyor
T
he Ritz-Carlton, Çin’de otel sayısını artırmaya devam ediyor.
Güney Batı Çin’in Chengdu şehrinde The Ritz-Carlton, Chengdu’nun resmi açılışı gerçekleşti. Tianfu Meydanı üzerinde yükselen
353 odaya sahip otel ile uluslararası otel zinciri Ritz-Carlton, Çin’de
9’uncu; Asya-Pasifik’te ise 19’uncu oteline ulaştı.
The Ritz-Carlton portföyüne Kuzey Doğu Çin’de yeni bir tesis ekledi
Dünyanın hızla büyüyen seyahat noktalarındaki otel sayısını
artırmayı sürdüren The Ritz-Carlton, Kuzey Doğu Çin’de bulunan
Tientsin’deki yeni oteliyle misafirlerini ağırlamaya başladı. The
Ritz- Carlton, Tientsin, art deco tarzı ile dizayn edilmiş, 277 adet
lüks art deco tarzı misafir odası ve 53 süit odaya sahip.
62
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Newcomer of The Year ödülü, Wyndham grup tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (EMEA)
en iyi açılış yapan otellere veriliyor. Temmuz ayında
hizmet vermeye başlayan Wyndham Petek İstanbul,
170 kişiye istihdam sağlarken; bu sayıyı 250’ye çıkarmayı hedefliyor.
ACENTELER
DOSYA
İngiltere pazarında 2014
beklentileri daha olumlu
Türkiye’nin üçüncü büyük pazarı İngiltere, dünyanın en büyük üçüncü fuarı
olan 34. World Travel Market (WTM) fuarına ev sahipliği yaptı. Dünya turizm
endüstrisinin kalbinin attığı fuara katılan Türk turizmciler, fuardan mutlu
ayrıldı. Büyüme beklentilerinin yaygınlaştığı İngiltere pazarında, ekonomideki
hareketlenmenin yurt dışı seyahatlerine olumlu yansıyacağı belirtiliyor.
İ
ngiltere pazarının kalbinin attığı 2013
yılının son büyük fuarı World Travel
Market (WTM) 2014’ten olumlu beklentilerle sona erdi. İngiltere’nin başkenti
Londra’da 4-7 Kasım tarihleri arasında
bu yıl 34. kez düzenlenen fuara, 184 ülke, 5 bin destinasyon ve 48 bin üzerinde
profesyonel katıldı. Fuarı, bu yıl 80 binin
üzerinde kişi ziyaret etti. Fuar yönetiminden yapılan açıklamaya göre fuarda 2
milyar sterlini aşan ticari anlaşma yapıldı.
Dünyanın en büyük üçüncü fuarı olan
WTM’ye Türkiye 1000 metrekarelik bir alanda kamu ve özel sektörden 64 kurum
ile katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer
Çelik’in de katıldığı fuarı, Türkiye’den çok
64
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
sayıda turizm profesyoneli de ziyaret etti. Fuarda açıklamalarda bulunan Bakan
Ömer Çelik, bundan sonra Bakanlığın
sadece klasik tanıtım teknikleriyle sınırlı kalmayacağının, periyodik olarak bu
tanıtım stratejilerini güçlendirecek, yeni
enstrümanlarla destekleneceğini söyledi.
Fuarlarda Türkiye’nin standlarını daha çok
insanın gezmesi için cazibe merkezi haline getireceklerini dile getiren Çelik, “Yani
pasifizmden kurtaracağız. Buraları sadece
gezilen ve görülen yerler olmaktan çıkartacağız. Buraları kendi kendine daha çok
faaliyet üreten, bu faaliyetler çerçevesinde
Türkiye’nin çeşitli zenginliklerinin başka
insanlarla buluştuğu merkezler haline getireceğiz” dedi.
Bakan Çelik: “İngiliz pazarından
memnunuz ama daha da güçlendireceğiz”
İngiltere’nin turizmde Türkiye’nin ilk
üç pazarından birisi olduğuna vurgula-
yan Bakan Çelik, şu bilgileri verdi: “Yapılan
anketlerde İngilizler yüzde 45 oranında Türkiye ile ilgili çok olumlu kanaatlere sahipler.
Yüzde 15 oranında bir olumsuz kanaat var.
Bu tip anket değerlendirmelerinde yüzde
15’lik olumsuz dilimin genelde çok önemsenmemesi gerektiği, yüzde 45’lik olumlu
kanaatin çok önemli ve stratejik bir önem
ifade ettiği söylenir. Ama bu bize yetmez.
Biz o yüzde 45’lik dilimi daha çok Türkiye’ye
olan ilgi bakımından hem konsolide edeceğiz hem güçlendireceğiz hem de Türkiye ile
ilgili olumsuz kanaat olduğu zaman o yüzde 15’lik dilimi de eritecek şekilde Türkiye’yi
daha olumlu bir şekilde tanıtacağız. İngiliz
pazarından memnuniyetimiz büyük. Ama
bununla yetinmiyoruz çıtayı daha yükseğe
koyacağız inşallah.”
Bakanlık tanıtımda birebir
ilişkiye önem verecek
Bakan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu sene çok net bir şey yaptık. Bulunduğumuz, oturduğumuz yerde tanıtım yapmak
yerine, herhangi bir algı sıkıntısı söz konusu olduğunda çok özel heyetler kurduk
ki, bu özel heyetler öncelikle Almanya’ya,
Rusya’ya ve İngiltere’ye arkasından da
Körfez ülkelerine gittiler. Türkiye’yi bizatihi periyodik olarak, yani sadece uzaktan
bir takım broşürlerle tanıtmak yerine bu
heyetler karşıdaki muhataplarıyla görüşmek üzere bizzat giderek ve bunu yıl
içerisinde periyodik şekillerde yaparak bu
tanıtımı gerçekleştirdiler.”
İngiltere pazarı 2014 için
olumlu sinyaller verdi
Geçtiğimiz yıl 2012 Dünya Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan
İngiltere’de yaşanan ekonomik durgunluk
nedeniyle yurtdışına çıkan kişi sayısında
düşüş yaşanıyordu. İngiliz ekonomisindeki durgunluk ibresinin büyümeye dönmesi
İngiltere pazarı için umut yarattı. İngiltere
ekonomisinin yavaş yavaş kendini toparlaması İngilizlerin yurtdışı çıkışlarına da
olumlu yansıyacak. Fuara katılan turizmciler, önümüzdeki yıl itibariyle yerini bir
hareketlenmeye ve büyümeye bırakacağını belirtiyorlar.
İngilizler Ege’den sonra
Antalya’ya yöneliyor
2012’de bir önceki yıla göre yüzde 5’e
yakın düşüşle 2,5 milyon İngiliz’in ziyaret
ettiği Türkiye, bu pazarda son iki yıldır
yaşadığı düşüşü telafi etmeye hazırlanı-
D
Rakamlarla WTM
ünyanın en büyük üçüncü turizm
fuarı olan WTM, İngiltere’nin en
büyük seyahat ve turizm fuarı özelliğini taşıyor. Fuara 2012’de 47.776
küresel seyahat profesyoneli katıldı.
Seyahat sektörünün her kesiminden
alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği
fuarda geçen yıl 1.859 milyon sterlinden fazla anlaşma yapıldı.
Fuarda 2013 yılında 184 ülke ve
bölgelerden 5 bin katılımcı yer aldı.
Fuar esnasında 350 konuşmacı ve
8 bin katılımcının olacağı etkinlikler
düzenlendi. 4 gün süren fuarı, yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Türkiye
fuarda 1000 m²’lik bir stand ve 64
kurum ve kuruluş ile yer aldı.
yor. 2013’ün ilk 9 ayında yüzde 2 artışla 2
milyon 122 bin 714 İngiliz’i ağırlayan Türkiye, 2014’te pazardan çok daha umutlu.
Online seyahatin yaygın olarak kullanıldığı pazardan ağırlıklı orta gelir düzeyine
sahip İngilizler Türkiye’yi tercih ediyor.
Daha çok Ege Bölgesini tercih eden İngiltere pazarında son yıllarda Antalya da
güçleniyor. Özellikle paket tur tercih eden
aileler, Antalya ve Alanya’ya yöneliyorlar.
Acente yetkilileri, uçak, otel ve transferin
ayrı ayrı satılmasından kaynaklı sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, paket tur
satışlarının da Ege bölgesinde yaygınlaşması gerektiğini belirtiyorlar.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
65
ACENTELER
DOSYA
WTM’ye katılan turizm profesyonelleri 2014’ten ne bekliyorlar?
Bülent Bülbüloğlu / GETOB Başkanı
İngiltere pazarındaki
yüzde 4’lük artış sevindirici
W
TM dünyanın en büyük turizm
fuarları arasında yer alıyor. Bölge olarak İngiltere’den 1 milyona yakın
turist alıyoruz ve yatak kapasitemizin
yaklaşık yüzde 70’ini İngilizler dolduruyor. Bizim için çok önemli bir Pazar
olduğu için MARTAP ve GETOB olarak
fuara çok kuvvetli bir şekilde katıldık. Erken rezervasyon satışlarına bakıldığında
2014’te İngiltere pazarında yüzde 4’lük
bir büyüme görülüyor. Son iki yıldır kan
kaybediyorduk. Bu yüzde 4’lük büyüme
çok sevindirici oldu. İvme yukarıya doğru
döndü. İngiltere’de yaşanan ekonomik
durgunluk çok önemli bir faktördü. Marmaris’e gelir düzeyi orta seviyede olan
İngilizler geliyor. Onlar da geleceklerinden endişe duydukları için ilk etkilenen
sektör turizm oluyor. Oradaki ekonomik
verilerin yükselmesi turizme de canlılık
getiriyor. Ayrıca iki yıldır düşüşü durdurmak için İngiltere’de birçok raod show’a
katıldık. Bu yaz ciddi sayıda İngiliz gazeteciyi ağırladık ve Marmaris’in değişen
yüzünü gösterdik. Bunların da katkısı
olduğuna inanıyorum. Ayrıca Marmaris’te nitelikli yatak sayısı arttı. Yeni
yatırımların yanı sıra son 5 yılda 20’nin
üzerinde otel renove edildi. Bu da müşteri memnuniyetini ciddi oranda etkiledi.
Bu yüzde 4’lük büyümenin daha da artmasını bekliyoruz. Ama esas veriler
ITB Berlin fuarında ortaya çıkar. Türkiye
2013’te hem gelirler anlamında hem dolulukta hem de karlılıkta güzel bir sezon
geçirdi. 2014 de böyle geçerse otelciler
biraz nefes alabilecek.
Bölgemizde sağlık
turizmini geliştireceğiz
Öte yandan bölgede kış sezonu için
arayışlarımız sürüyor. Sezonu 6 aydan
8-9 aya nasıl çıkarırız onu araştırıyoruz.
Temiz bir havaya sahip bir bölgeyiz ve
bu nedenle sağlık turizminde öne çıkabilir miyiz diye bir toplantı yaptık. Sağlık
Müdürlüğü ile hastaneleri ve otelcileri bir araya getirdik. Burada ana faktör
biliyorsunuz uçak. Bu ay sonunda THY
ile görüşüp sıkıntılarımızı anlatacağız.
Sağlık turizmini bölgemizde geliştirmeye çalışıyoruz.
Cemil Bayraktar / BOYTAV Genel Sekreteri
İngiltere pazarından
yüzde 5 artış bekliyoruz
B
odrum’da yüzde 5’lik bir
artış bekliyoruz. İngiltere
pazarında yurtdışı çıkışlarının
gerilemesi nedeniyle hem Türkiye’de hem de Bodrum’da
2013’te geçmiş yıllara göre bir azalma vardı. İngiltere pazarında
son üç yılda 440 binlerden 326
binlere kadar geriledi. Bu düşüş
göz önüne alınarak bu pazardaki açığı Çin, Hindistan, Balkan
Ülkeleri ile temaslarımızı artırdık. Geçen yıl Hollanda, Fransa,
İskandinav ülkeleri, Fransa ve
Rusya’dan gelen turist sayılarıyla açığımızı kapattık. Genel
olarak baktığımızda İngiltere
66
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
pazarındaki olumlu havadan
dolayı Bodrum’da da yüzde 5’lik
artış bekliyoruz. Mayıs 2014’te
İngiltere’de bir workshop yapma kararı aldık. Kış sezonu için
de Bodrum Belediyesi, BOYTAV
ve Bodrum Ticaret Odası ile
birlikte bir havayolu şirketi ile
kışın uçak indirilmesiyle ilgili
bir çalışma yapılıyor. Pegasus
ile görüşülüyor ama henüz sonuçlanmadı. Corendon Aralık
ayında bir ay yolcu getirecek.
O sürdürülebilirse devam edilecek. 2014’te genel olarak
Bodrum’da yüzde 20 artış
bekliyoruz.
ACENTELER
DOSYA
Fahrettin Çiçek / Peninsula Tours Genel Müdürü
İngiltere pazarında 2014
için olumlu sinyaller aldık
F
uara otellerimizle birlikte Peninsula
Grubu olarak katıldık. Fuara ilgi fena
değildi. Yeni bağlantılar kurmaya çalıştık.
Çeşitli bölgelerden biraz daha geçtiğimiz
yıllara oranla olumlu sinyaller gelmeye
başladı. 2014’te biraz artış olacak gibi. Bizim otellerimizin satış performanslarına
baktığımızda 2014’e yönelik artışlar ümit
verici… Biz şirket olarak 2013’ü çok iyi geçirdik. Özellikle grubun amiral gemileri olan
5 yıldızlı tesislerimizin doluluk oranları en
üst seviyedeydi. Diğer tesislerimizi kendi
tur operatörlerimiz aracılığıyla İrlanda pazarını değerlendiriyoruz zaten. Onlarda da
bir sorun olmadı. Ama Peninsula Tours’un
incoming ayağında 2012’ye göre artışımız
vardı. Biz yüzde 25 artış beklerken yüzde
15 artış yaşandı. Onda da haziran ayında
yaşanan olayların etkisi oldu. Çok iyi giden
bir erken rezervasyon döneminin ardından
haziran ayındaki olaylar sektörü yavaşlattı. Ama eylül, ekimde çok olumlu sonuçlar
elde ettik. Türkiye açısından genel olarak
kişi sayısında artış oldu ama bu artışlarda
özverili fiyatların etkisi oldu. Turizm gelirindeki artış aynı oranda olmayacak. İngiltere
pazarına bakılacak olursa İngiliz ekonomisi 2012’de hiç büyümedi. 2013’te büyüme
1,6 civarında beklentinin üzerinde oldu.
2014 ve 2015’te de büyüme tahminleri 2,2
ile 2,6 arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu
da turizm sektöründeki harcamalara yansıyacaktır. Biz pazarlama çalışmalarına
başladık, 2014 daha umutlu gidiyor. Yeter
ki bölgemizde istikrar ve barış bozulmasın.
Buna Mısır’daki istikrar da dahil. Barıştan
beslenen bir sektör olarak tek dileğimiz
bölgede huzurun ve barışın baki olması…
Tur operatörleri paket tur sunmalı
Ancak bizde seyahat acenteciliğinde sıkıntı var. Orta ve küçük tur operatörleri ya
sadece konaklamayı ya da sadece transferi
sağlıyorlar. Bu durum İngiltere’deki orta ve
küçük tur operatörlerinin fiyat ve tedarik
anlamında farklı acenteleri kullanmala-
rından kaynaklanıyor. Ama bu hizmetlerin
paket olarak verilmesi daha iyi olur. Çünkü sektörde kırıcı bir rekabet söz konusu…
Havaalanından alınmayan yolcular, koltuk
kapasitesi yetersiz transfer araçlarıyla alınan İngiliz misafirler veya iki saate yakın
havalimanında bekletilen İngilizler oluyor.
Dolayısıyla işin acente bacağında servis
üretiminde ve sunumunda bir takım sıkıntılar üreten ve müşteriye de olumsuz
yansımaları olan bir yapılaşma oldu. Bunların aşılması lazım… Tur operatörlerinin
satışları paket olarak sunması daha faydalı olacaktır. Bu online seyahatin yanlış
yorumlanmasından kaynaklanıyor.
Joanne Keeley / M.T.S. Incoming Online Departman Direktörü
İngiltere pazarında Antalya güçleniyor
B
iz fuarda genellikle tur
operatörleriyle
görüşmeye
gidiyoruz.
Türkiye
için şimdiden 120 bin pax
yaptık. Yaklaşık 20 partnerimiz var ve onlara
yoğunlaştık. Genel anlamda
2014 çok iyi gidiyor. Herkes
artış gösteriyor. 2013’te yüzde 21 artış vardı. 2014’te de
yüzde 21 artış bekliyoruz. İngiltere pazarında eskiden Ege
bölgesi çok önemliydi ama
Antalya bölgesi çok güçlendi.
Özellikle İngilizler Alanya’yı
tercih etmeye başladılar.
Türkiye’deki otel fiyatlarının
düşük olması ve kurun yükselmesi İngilizleri olumlu
etkiliyor. Ama Türkiye’ye gelen uçakların bilet fiyatlarının
yüksek olması dezavantaj ya-
68
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
ratıyor. İspanya’ya 60 avroya
gidiş-dönüş uçak bulabiliyorsunuz ama Türkiye’de 300
avroyu buluyor. Türkiye’deki
otellerin ciddi oranda fiyat
indirimine gitmesi bizi olumlu etkiliyor. Biz MTS Incoming
olarak sadece otel satıyoruz.
Yatak bankası olarak İngiltere’de faaliyet gösteriyoruz.
Transfer hizmeti vermiyoruz
çünkü maalesef çok mantıksız fiyatlar uygulanıyor.
İngilizler online’ı çok iyi kullanıyorlar ve çok iyi araştırma
yapıyorlar. Paketi müşteriler
oluşturuyor. Antalya’ya genellikle İngiliz aileler tercih
ederken genç kesim daha çok
Marmaris ve Alanya’yı tercih
ediyorlar. Bölgeye ve otele
göre değişiyor.
ACENTELER
DOSYA
World Travel Market 2013
Raporu’nda ilginç trendler öne çıkıyor
D
ünyanın en büyük fuarları arasında
yer alan World Travel Market (WTM)
2013 raporu açıklandı. Eylül 2013’te
yapılan ve birbirinden bağımsız olarak
yapılan iki araştırmanın sonuçlarını içeren raporda, 1277 turizm profesyoneli ile
yurtdışında en az yedi gün tatil yapan
1001 İngiliz tatilcilerden elde edilen veriler kullanıldı.
Dünya seyahat pazarının da ele alındığı raporda, 2012 yılında seyahate çıkan
kişi sayısının 2013’te daha dengeli bir
noktaya ulaştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Turizm Örgütü’nün
(UNWTO) yüzde 4 üzerinde büyüme beklediği 2013’ün ilk yarısında 500 milyon
seyahat gerçekleştirildiği bildirildi.
İngiltere ve Londra’ya talep yüksek
Geçen yıl 2012 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Londra’ya talep bu yıl da
arttı. 2012’de Londra için yüzde 52; İngiltere için ise yüzde 48 artış kaydedildi.
2013 yılının ilk 6 ayında ise Londra’yı 8
milyon kişi ziyaret etti. Böylece 2012 yılına göre yüzde 8 artış kaydeden Londra’da
turizm geliri de yüzde 12’lik bir artışla 5
milyar sterlin daha fazla oldu.
Havacılık sektörü 2014’te
kârını 16,4 milyar dolara çıkaracak
Uluslararası Havayolu Birliği (IATA), havacılık sektörünün kârının 2012 yılında 7,4
milyar dolar iken, 2013 yılında 11,7 milyar
dolar civarında olacağını açıkladı. Rapora
göre 2014 yılında ise 16,4 milyar dolar civarında bir kâr bekleniyor. Havayolu alanında
faaliyet gösteren firma temsilcilerinin yüzde 10’u, 2014’ün hem kendi şirketleri için
hem de piyasa için oldukça olumlu bir havada olacağını ifade ediyorlar.
Yeni trend uçakta duty free hizmetleri
Havacılık sektöründe yeni trendlerin de
ele alındığı raporda, Ortadoğulu havayolu
şirketlerinin başlattığı yeni uygulamalar
70
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
İngiliz havayolu şirketlerinde de yayılmaya başladı. Bu uygulamalar arasında
düşük koltuk fiyatları, uçak koltuklarının
daha geniş olması, daha fazla ayak koyma
yeri ile yemek ve uçuş esnasında dutyfree imkanlarından faydalanma yer alıyor.
Bir dizi yeni uygulama İngiltere’nin ucuz
havayolları easyJet ve Ryanair bu modeli
sahiplenmeye başladı. Rapora göre yeni
trend dünya çapında da yayılıyor.
Yüksek havacılık vergisi
İngiltere’yi olumsuz etkiliyor
Öte yandan dünyanın en yüksek havayolu vergisini alan İngiltere, diğer
İ
Avrupa ülkelerine göre yüzde 400 daha fazla vergi alıyor. 2010, 2012 ve 2013
yıllarında artış gösteren havayolu vergisinin 2014 yılında yükselmesi bekleniyor.
İngiliz turizm profesyonellerinin yüzde
45’i havayolu vergisinin yükselmesiyle
birlikte İngiltere’ye gelen turist sayısında
düşüş yaşanacağını belirtiyorlar. Chancellor George Osborne ve London Mayor
Boris Johnson’ın düşüncesine göre ise
son birkaç ayda Çin’den İngiltere’ye gelen
turist ve iş bağlantısının arttığını ifade
ederek, 340 sterlin havayolu vergisi olsa
bile Çin’den İngiltere’ye gelen turist sayısında artış yaşandığını vurguluyorlar.
İngilizler en çok konaklama
güvenliğine önem veriyor
ngiliz tatilciler, tatillerinde güvenli konaklamaya önem veriyor. İngiltere
Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) yaptığı
bir araştırma ile tatil rezervasyonlarında
İngilizlerin nelere dikkat ettiğini araştırdı. 2 binden fazla İngiliz tatilci arasında
yapılan araştırmaya göre İngilizlerin yüzde 86’sı tatillerinde güvenli konaklamayı
tercih ediyorlar. Geçen yıl yüzde 83 olan
bu oran 2013’te 3 puan artış gösterdi.
İngilizler ayrıca tatil satın aldıkları acentelerin finansal koruma altında olmasına
önem veriyorlar. Acentelerin İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği’ne (ATOL) üye olup
olmaması İngiliz tatilcinin en çok dikkat
ettiği noktalar arasında yer alıyor.
Yapılan araştırmada öne çıkan
10 temel etken şunlar:
İngiliz Tatilcilerin Tercihleri
1) Güvenli Konaklama
2) Finansal Koruma
3) ATOL Güvencesi
4) ABTA üyeliği
5) Fiyat
6) Personel kalitesi
7) Ulaşım kolaylığı
8) Sunulan tatilin çeşitliliği
9) En düşük fiyat
10) Anlaşmada esneklik
2013 2012
(%)
(%)
86
83
79
77
77
71
71
70
67
62
58
57
49
68
70
68
60
58
60
--
ACENTELER
DOSYA
İNGİLTERE TATİL TRENDLERİ
Evde geçirilen tatilinin yükselişi
İngiltere,
İngilizlerin
2014’te
tatilciler için favori destinasyonu olmaya devam ediyor. 2008’de başlayan
ekonomik durgunluktan bu yana ekonomik nedenlerden dolayı yurtiçinde
tatile gidenlerin sayısının arttığı ifade
ediliyor. 2014 trendleri için İngiltere,
gelecek yılın en popüler destinasyonu
olacak. Evde tatil, İspanya ve Fransa’nın iki katı; ABD’nin ise üç katı kadar
dikkat çekecek. İngiliz tatilcilerinin
yüzde 30’u gelecek yıl tatillerini İngiltere’de geçirmeyi planlıyor.
İngilizler cezaya rağmen çocuklarını
okula değil tatile götürüyor
Öte yandan İngilizlerde tatil
olgusunun önemi devam ediyor. Ebevyenlerin yüzde 37’si para cezasına
rağmen çocuklarını tatile gitmek için
okula göndermeyeceğini belirtiyorlar.
Yeni çıkacak kanuna göre çocuklarını
okula göndermeyenlere hükümet 60
sterlin para cezası kesecek. Kanunun
önümüzdeki yıl uygulanmaya geçmesi
bekleniyor.
Online pazar yükseliyor
İngiltere, 2006-2011 arasında yüzde 4.3’ün üzerinde CAGR (yıllık birleşik
Y
Tatil değerlendirme siteleri tatil
planlarında anahtar rol oynuyor
İngiliz tatilcilerin eğilimlerinin de
ele alındığı raporda İngiliz tatilcilerin
yüzde 39’unun kısa mesafeli tatilleri tercih ettiği belirtiliyor. Yine İngiliz
tatilcilerinin yüzde 43’ü tatil zamanında sosyal medyayı kullanıyor.
İngilizler tatil rezervasyonu yaptırmadan önce TripAdvisor gibi karşılaştırma
sitelerinden bakarak karar veriyorlar.
TripAdvisor ise yüzde 27’lik bir oranla
ilk sırada yer alıyor. Yüzde 18’i ise kişisel önerileri takip ediyorlar. Rapora
göre İngilizler, değerlendirme sitelerindeki yabancıların yorumlarına yakın
arkadaşlarının önerilerinden daha çok
inanıyorlar.
UK- Tingo online
kurallarını alt üst ediyor
Diğer
yandan
TripAdvisor
İngiltere’de yeni kurduğu şirket tüketi-
Mısır, İngiltere’de toparlamaya çalışıyor
az boyunca Mısır’da yaşanan siyasi
çalkantılar nedeniyle Mısır turizmi
büyük kayıplar yaşadı. WTM 2013 yılında açıklama yapan Mısır Turizm
Bakanı Hisham Zaazoo, 2013 yılında
İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45
oranında düşüş yaşadıklarını belirtti.
Kaybettiği İngiliz turistleri geri kazanmak
için bir çok alanda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Zaazoo, Thomas
Cook ve TUI gibi büyük tur operatörle-
72
2
büyüme oranı) ile Batı Avrupa ortalamasının altında kalarak, 2011’deki
12.3 milyar sterlinlik güçlü online
seyahat satışlarıyla büyük bir online
pazar haline geldi. 2011 yılında İngiltere’de 54 milyon nüfusun yüzde 86’sı
internet kullandı.
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
riyle görüşmelerini sürdürdüklerini ve
havaalanı destekleri, hem düşük ücretli
hem charter uçuşlar, pencere reklamı ve
televizyon reklamları için bütçe oluşturduklarını dile getirdi. Öte yandan, Bakan
Zaazoo, 2014 yılında bir milyon İngiliz
turist sayısına ulaşmaları konusunda
oldukça iyimser konuştu. Mısır, 2011
yılında 1.03 milyon; 2012 yılında 1.01
milyon İngiliz ziyaretçiyi ağırlarken; 2013
yılının Eylül ayında ise sadece 760 bin
İngiliz turisti misafir etti.
cilerden büyük ilgi gördü. Firmaya ait,
www.tingo.com en uygun konaklama
garantisi vererek, konaklama gerçekleşmeden önce otelin düşün fiyatını
anında tüketiciye yansıtıyor. Expedia
Affiliate Network kullanan internet
sitesi, check-in’den 24 saat öncesine
kadar ayrılmış odanın fiyatı düşerse tatilcilerin rezervasyonu otomatik
olarak yeniliyor. WTM global trend
raporuna göre Tingo, Ağustos 2012
itibariyle müşterilerine Money Back
fonu ile 56 bin sterlin geri ödeme yaptı. Böylece site İngilizlerin rağbet ettiği
web sitesi konumuna geldi.
Değişim için katalizör
Tingo.com, otel gelir yönetim prensiplerine ve dağıtım yaklaşımlarına meydan
okuyor. Marka, dünya çapında büyümeyi planlıyor. Expedia Sadakat ağının bir
parçası olan web sitesi, rekabetçi avantajlar sunuyor ve aynı zamanda düşük
fiyatı garanti ediyor. Expedia dahil diğer
ana oyuncular da bu modeli takip ediyor.
Bağımsız tur operatörleri, demiryolları
ve araba kiralama firmaları da aynı fiyat
stratejisini uyarlıyor. Tingo.com’un sadakat programı üyesi olmayan Y kuşağı
ve tüketicilerinin talepleri için yeni bir
enstürman olacağı düşünülüyor.
Eşcinseller seyahatte
çok harcama yapıyor
LGBT Turizm Birliği, World Travel
Market’de yeni araştırmalarını açıkladı.
Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüeller yıllık harcama miktarının 2014
yılında 200 milyar ABD dolarını aşacağı
düşünülüyor. Yeni LGBT2020 verilerine
göre, LGBT turizmi için önemli 20 pazarı açıkladı. En gelişmiş harcamaya
sahip pazar 56,5 milyar dolar ile ABD ve
25.3 milyar dolar ile Brezilya’nın olduğu
belirtildi.
ACENTELER
HABER
Avrupalı tur operatörleri
2014 yaz kataloglarını açıkladılar
Avrupalı büyük tur operatörleri
kış kataloglarının ardından
yaz kataloglarını da hazırladı.
TUI, İspanya, Türkiye, Tunus
ve Yunanistan’da 7 yeni oteli
bünyesine katarken Thomas
Cook, 4’ü Türkiye’de olmak üzere
toplam 10 oteli satışa sundu.
2
014 yaz programını açıklayan TUI, İspanya, Türkiye, Tunus ve Yunanistan’da
7 yeni oteli bünyesine kattığını açıkladı.
Grup, 2014 sezonunda Sensimar, Puravida Resorts, TUI Best Family, Viverde, Club
Magic Life ve Robinson markalarından oluşan toplam 87 otelle hizmet verecek. Bu
kapsamda Türkiye’de Club Magic Life ve TUI
Best Family markasıyla üç oteli bünyesine
ekleyen TUI, 2014 yazında Antalya Belek’teki TUI Best Family Bellis, Dalaman’daki
4 yıldızlı TUI Best Family Club Turban ile
Antalya Side’de 4 yıldızlı Club Magic Life Jacaranda Imperial ile hizmet verecek.
Türkiye yoğun
ilgi gördü
Christian Clemens
2013
sezonunu
değerlendiren
TUI Almanya CEO’su
Christian
Clemens,
verimli bir yıl geçirdiklerini
belirterek,
farklılaştırılmış tatil ürünlerinin gelirlerin
yüzde 65’ini oluşturduğunu açıkladı. Gruplara yönelik TUI konsept otellerinin ciddi bir
başarı elde ettiğini belirten Clemens, “Yaz
boyunca, Sensimar ve Purivada Resorts
gibi oteller tamamıyla doldu. Ayrıca, online
satışlarımızda da önemli ölçüde artış gösterdi” dedi.
TUI yüzde 7 oranında artışla rekor satışı Balear adalarında yakalarken Türkiye’de
yüzde 6,6, Yunanistan’da yüzde 7,2, Tayland’da ise yüzde 12,3 oranında yoğun
talep gören destinasyonlar arasında yer
aldı. Yunanistan’a getirdiği turist sayısını
yüzde 10 artırarak 2 milyon turist getireceğini açıklayan TUI yetkilileri, Rodos ve Girit
Adalarına iki otel yapacağını açıkladı.
Thomas Cook konsept
otel sayısını yüzde artırdı
Yaz kataloğunu açıklayan bir diğer
tur operatörü ise Thomas Cook oldu. Tur
operatörü, 2014 yaz programında 4’ü Türkiye’de olmak üzere toplam 10 oteli satışa
açtı. Yaz programında dijital dünyaya meraklı aileler için SunConnect adlı yeni bir
otel konsepti geliştiren Thomas Cook, tüm
programlarında satışa sunduğu otel sayısını yüzde 20 artırarak 12 bine çıkardı.
Grubun otel sayısı 2014 yaz sezonunda
yüzde 20 artış kaydetti. Thomas Cook, Sentido markasıyla hizmet verdiği otel sayısını
14’ten 53’e çıkarırken, Smartline markasını
22’den 52’ye yükseltti. Kendi konsept otellerine öncelik veren tur operatörü konsept
otel sayısını 57’den 144’e çıkardı.
İç hat uçuşlarında tavan fiyat uygulaması geliyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın iç hat uçuşlarında
başlattığı tavan fiyat uygulamasıyla ilgili karara varıldı. Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM) ile havayolu şirketleri arasında yürütülen
görüşmelerde, uçak biletlerinin bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan
300 TL’yi geçmeyecek şekilde fiyatlandırılması kararlaştırıldı.
U
laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a sunulacak taslak
anlaşmanın onaylanması halinde iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular son
dakika bileti için en fazla 300 TL ödeyecek.
Öte yandan yurtiçi uçuşlarındaki business
sınıfı ile yurtdışı bilet ücretlerine herhangi
bir sınırlama getirilmeyecek.
74
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Özellikle tatil dönemlerinde yüksek
fiyatlara satılan uçak biletleri için ‘tavan
ve taban fiyat belirlenmesi’ konusunda
yapılacak düzenleme hisseleri Borsa’da
işlem gören Türk Havayolları (THY) ve
Pegasus Hava Yolları’nın yatırımcılarını
tedirgin etmesi üzerine uygulamada revizyona gidildi.
Milliyet
Gazetesi’nden
Fehim
Genç’in
sorularını
yanıtlayan Ali Sabancı,
Ulaştırma
Bakanı ile yapılan toplantılarda özel günlerde artan fiyatların yolcuların istismar
edilmemesi konusunda anlaştıklarını aktardı. Pegasus ile uçan yolcuların büyük
çoğunluğunun 100 TL’nin altında fiyatlarla
uçtuğunu söyleyen Sabancı, “Bayramda en
yüksek fiyatımız 390 liraydı. 300 üstündeki
fiyat ortalamamız 310 liraydı. Dolayısıyla
tavan fiyat bizi rahatsız etmez.” dedi. Sabancı, tavan fiyatın hiçbir gelişmiş ülkede
olmadığını da sözlerine ekledi.
ACENTELER
HABER
Royal Caribbean Cruises, 2014 yılında
İstanbul turlarına başlayacak
Önemli kruvaziyer
firmalarından Royal Caribbean
Cruises’ın 2013 yılı net kazancı
377 milyon dolara ulaştı. Aynı
zamanda, 2014 sezon turlarını
açıklayan firma, İstanbul’u
kapsayan turlara
başlayacağını açıkladı.
G
emi seyahatinin önemli kuruluşlarından Royal Caribbean International,
yeni sezon turlarına Celebrity Cruises
ve Azamara Club Cruises gemilerine İstanbul kalkış ekledi. Yaklaşık 35 gemisi
bulunan Royal Caribbean International’ın
önemli gemilerinden 2850 kişilik Celebrity Equinox ile 2014 Haziran ayından
itibaren İstanbul’u da kapsayan turlarına başlayacak. Öte yandan, butik otel
havasında olan Celebrity Constellation
gemisi Eylül ve Ekim aylarında İstanbul’da başlayan ve biten Karadeniz turları
düzenleyecek. Bu seyahatler 12 gece 13
günü kapsayacak.
Scanway resmi
internet sitesinden
iflasını duyurdu
T
ürk sermayeli Danimarkalı acente
Scanway/Tyrkiet Eksperten resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada
2013 Ekim ayından itibaren operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. İflaslarını
Danimarkalı sigorta firması Rejsegarantifonden’a da bildirdiklerini belirten acente,
zorlaşan rekabet koşulları nedeniyle faaliyetlerine devam edemediklerini açıkladı.
Danimarka’dan Türkiye’ye 1997 yılından
beri operasyon düzenleyen Scanway’in
CEO’su Zeynep Doğusoy; “17 yıldır seyahat
sektörüne hizmet ediyoruz ve 1 milyondan fazla yolcu taşıdık. Bu durumdan
dolayı büyük üzüntü yaşadık. Herkesten
özür diliyoruz. Türkiye’de seyahatte olan
tüm tatilciler Seyahat Garanti Fonu kanalıyla evlerine döneceklerdir” şeklinde
açıklama yaptı.
76
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
C
Fain: “Mali açıdan
tasarruf amaçlıyoruz”
Kruvaziyer turizmin önemli firmalarından Royal Caribbean Cruises, 2013
Eylül sonu itibariyle net kazancını 377
milyon dolar olarak açıkladı. 2012’in aynı ayına göre net kazancı 367,8 milyon
dolar olan Royal Caribbean Cruises’ın
gelirleri ise yüzde 3,3’lük bir artış ile
2.31 milyar dolar olduğu belirtildi. Firma, yaklaşık 12.2 milyon doları yeniden
yapılandırma ve buna bağlı masraflar
dahil olarak karının toplamda 365.7 milyon olduğunu açıkladı. Royal Caribbean
Cruises Başkanı Richard Fain, konuya
ilişkin olarak 2014 yılında daha yüksek
gelir elde etmek için mali açıdan tasarruf
amaçladıklarını belirtti.
Corendon Airlines,
Almanya pazarına giriş yaptı
C
orendon
Airlines,
2014 yaz sezonu için Almanya pazarına
giriş yaptı. Başta Der Touristik olmak
üzere TUI, Thomas Cook, Öger Tours,
Schauinsland, All Tours ve FTI gibi tur
operatörleri ile çalışacak olan Corendon, Almanya’dan Antalya’ya yaklaşık
250 bin turist getirmeyi hedefliyor.
le getirdi. Türkiye’nin,
Avrupa’daki
büyük
pazarlarından olan
Almanya pazarının yüzde 15 ila 20 arası büyümesini bekleyen Corendon
Airlines, Alman pazarına girmesi ile
uçak sayısını 12’ye çıkardı. Corendon
Airlines, Almanya operasyonuna 11 Nisan 2014’te başlayacak.
Önemli tur operatörlerinden Der
Touristik’in 8-9 Kasım 2013 tarihinde
Dresden’de düzenlediği “Come Closer”
isimli fuarda, Corendon Airlines, Alman
pazarına giriş yaptığını duyurdu. Hedefinin, yaklaşık 15 havalimanından 250
bin koltuk olduğunu belirten Corendon
Airlines yetkilileri, Der Touristik, TUI,
Thomas Cook, Öger Tours, Schauinsland, All Tours ve FTI gibi önemli tur
operatörleri ile işbirliği yapacaklarını di-
Corendon Airlines kadın
istihdamında altıncı sırada
Öte yandan Corendon Airlines, Capital
Dergisi’nin Kasım sayısında yayınlanan
araştırmasına göre yüzde 63,6 ile Türkiye’de en yüksek oranda kadın istihdam
eden altıncı şirket olarak açıklandı. Aynı
araştırmanın 2012 verilerine göre ise 550
personelinin 350’si kadın olan Corendon
Airlines Türkiye’nin en fazla kadın çalıştıran 100’üncü şirketi oldu.
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
ACENTELER
HABER
Tailwind Belçika’dan 150 bin turist getirecek
Thomas Cook Belçika ile Tailwind Havayolları
arasındaki işbirliği genişliyor. Bu kapsamda,
Tailwind üç uçakla Belçika’dan Türkiye’ye turist
getirecek. Hedef ise 150 bin ziyaretçi sağlamak.
T
ailwind Havayolları, Thomas Cook Belçika ile olan işbirliğini
büyütüyor. Antalya’da Thomas Cook Belçika COO’su Jan De
Keyser ve Tailwind Havayolları CFO’su Halim Aydın öncülüğünde
yapılan görüşmeler sonucunda, önümüzdeki yıl Tailwind Havayolları 3 uçakla Belçikalı yolcuları Türkiye’ye getirecek.
Tailwind uçak sayısını 7’ye çıkaracak
Gelecek yıl iş birliği oranını yüzde 50 artıracaklarını açıklayan Thomas Cook Belçika COO’su Jan De Keyser, Gazipaşa
uçuşlarını gelecek yıl artırarak Türkiye’deki destinasyonlarını
üçten beşe çıkaracaklarını belirtti. Tailwind Havayolları CFO’su
Halim Aydın ise 2014 yılında filolarındaki uçak sayısına iki uçak
ilave ederek; toplam 7 uçakla operasyon yapmayı planladıkla-
rını dile getirdi. Uçak sayısı ve kapasitesini yüzde 40 artırmış
olacaklarını vurgulayan Aydın, Türkiye rotaları arasında Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ve Alanya Gazipaşa olduğunu
bildirdi. Tailwind Havayolları ile Thomas Cook Belçika işbirliği
doğrultusunda; bu yıl toplam 150 bin Belçikalı turisti Türkiye’ye
getirmeyi hedefliyorlar.
Sunexpress, Gazipaşa’ya
Lufthansa ve Germanwings kış
tarifesinde uçuş ağını genişletiyor ilk uçuşunu yaptı
Lufthansa ve Germanwings
önümüzdeki kış tarifesinde uçuş
ağını genişletiyor. İki havayolu
şirketi toplam kapasitesini yüzde
1,1 oranında artıracak. Kapasite
artışı ağırlıklı olarak seferlerde
daha büyük uçaklar kullanılacak
olmasından kaynaklanıyor.
L
ufthansa, Germanwings işbirliğiyle 81 ülkede toplam 211 varış
noktası ile geniş bir uçuş ağı sunuyor. Bu varış noktalarının 199’una
Lufthansa ile bağlantı sağlanırken,
Germanwings’ in uçuş ağında Avrupa, Yakındoğu ve Kuzey Afrika
bölgelerinde 64 varış noktası bulunuyor. Kış aylarında her hafta 12
Sunexpress, Gazipaşa Havalimanından ilk
uçuşunu gerçekleştirdi. Sunexpress, Alman turistlerin ağırlıkla geldiği Alanya ve Side’ye hitap eden
Gazipaşa Havalimanından uçuş noktalarının yanı
sıra frekans noktalarını artırmayı planlıyor.
bin 162 yolcu ağırlayacak olan her
iki firma, dünya genelinde her 50
saniyede bir uçak kaldırmış olacak.
Lufthansa Şirketler Grubu bünyesindeki; Lufthansa, Austrian Airlines,
Brussels Airlines, Germanwings ve
Swiss havayollarına bakıldığında ise, dört kıtada 106 ülkede toplam
274 noktaya uçuş düzenlenecek. Bu
havayolu şirketleri her hafta toplam
19 bin 798 uçuş gerçekleştiriyor.
Grubun kış tarifesi 29 Mart 2014 Cumartesi gününe kadar geçerli olacak.
Öger Tours’un yaz programında
Türkiye’den yeni 69 otel bulunuyor
A
lmanya’da Thomas Cook bünyesindeki tur operatörü Öger
Tours, 2014 yaz programını açıkladı. Yaz programında Türkiye’den
450’nin üzerinde otele yer verildiği
dikkati çekerken; bu otellerin 36 ta-
78
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
nesi Antalya’da; İzmir, Dalaman ve
Bodrum’da ise 33 otel ile toplam 69
yeni otel programda bulunuyor. Öger
Tours’un yaz kataloğunda, Türkiye
dahil 7 ayrı destinasyondan 750’den
fazla otel yer alıyor.
T
ürk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Gazipaşa Havalimanı’na
ilk uçuşunu gerçekleştirdi. SunExpress, Almanya’nın Frankfurt, Düsseldorf ve Leipzig/Halle
kentlerinden Antalya Gazipaşa Havalimanı’na
düzenlenecek olan uluslararası tarifeli uçuşların ilkini Frankfurt’tan gerçekleştirdi.
Sunexpress, Gazipaşa Havaliman’ından
yazın seferlerini artıracak
Konuya ilişkin olarak SunExpress Kurumsal
İletişim&PR Türkiye Müdürü Serdar Alyamaç
yaptığı açıklamada, dolu gelen uçuşların devam
etmesi durumunda Gazipaşa Havalimanından salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere
haftada üç gün Düsseldorf, iki gün Frankfurt
ve bir gün de Leipzig/Halle’ye uçuş gerçekleştireceklerini bildirdi. Yazın ise sefer sayılarını
yükselteceklerini öne çıkaran Alyamaç, frekans
noktalarını artıracaklarını hem de Gazipaşa’ya
yeni destinasyon ekleyeceklerini dile getirdi. Gazipaşa Havalimanı’nın, Almanların yoğunlukta
yaşadığı Alanya ve Side çevresine hitap ettiğini
vurgulayan Alyamaç, bu bölge uçuşları için tur
operatörleri ile birlikte çalıştıklarını aktardı.
OTI Holding yeniden ‘Global
50 Türk Şirketi’ listesinde
O
TI Holding, Capital Dergisi’nin Türkiye’nin yurt dışında faaliyet gösteren
en büyük firmalarını belirlemek amacıyla
hazırladığı listede “25 grubun yurt dışı cirosu” sıralamasında üçüncü sırada
yer aldı. OTI Holding’e bağlı Coral Travel,
Sunmar Tour ve Wezyr Holidays de aynı
listenin ‘Global 50 Türk Şirketi’ sıralamasında ilk 50’de bulunuyor.
Tur operatörlüğü, seyahat acenteliği,
havacılık, otelcilik ve güvenlik ana alanlarında faaliyet gösteren OTI Holding,
Capital Dergisi’nin hazırladığı ‘Global 50
Türk Şirketi’ listesinde 1 milyon 536 bin-
Sabiha Gökçen’e
yeni pist ve kontrol
kulesi yapılacak
S
abiha Gökçen Havalimanı’na ikinci
pist ve kule yapılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğü’nün, ikinci pist ve kule için
alt ve üst yapı olmak üzere iki ayrı ihaleye 2013 yılının sonuna kadar
çıkması planlanıyor. Altyapı ihalesi
pist yapımını; üst yapı ihalesi ise teknik blok ve yeni kule yapımını içeriyor.
Sabiha Gökçen’e yapılacak olan yeni
kontrol kulesi dünyanın en uzun kulelerinden biri olacak.
İş dünyasının yeni
seyahat asistanı;
Jolly Business
J
olly Tur kurumsal firmalar ve yöneticilere seyahat asistanı hizmeti
verecek yeni bir departman oluşturdu. Jolly Business ismini alan bu yeni
departman; firmalara tüm havayollarında yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri,
otel rezervasyonları, araç kiralama,
dünya genelinde özel transferler, tüm
ülkeler için vize danışmanlığı, uçak
kiralama, VIP tekne kiralama konularında hizmet veriyor. En uygun fiyat
seçeneklerini karşılaştırmalı olarak iş
dünyasına sunan asistan hizmetine 7
gün 24 saat ulaşılabiliyor.
lik cirosuyla üçüncü sırada yer aldı. Aynı
listenin ‘Global 50 Türk Şirketi’ sıralamasında gruba bağlı Coral Travel 3’üncü,
Sunmar Tour 22’nci ve Wezyr Holidays
49’uncu sırada yer alıyor. Ayrıca ‘Yurtdışında En Hızlı Büyüyen 10 Türk Şirketi’
sıralamasında Sunmar Tour 5’inci sıraya
yerleşirken aynı sıralamada Coral Travel
9’uncu olarak yer alıyor.
FTI, Mısır
rezervasyonlarını 15
gün önce iptal ediyor
S
iyasal çalkantıların devam ettiği Mısır, turizmde toparlanmaya
çalışırken; Alman tur operatörü FTI,
Mısır rezervasyonlarında yüzde 50
indirim sağlayan FTI tur operatörü
“garantili satış” uygulaması başlattı.
Tur operatörü Ocak 2014’ün sonuna
kadar yapılan Mısır rezervasyonlarında, 15 ve 30 gün önceden iptal ettirme
hakkı da tanıyor. Kış sezonu için Mısır rezervasyonu yaptıran tatilciler,
15 gün öncesine kadar ücretsiz rezervasyonlarını iptal edebilecekler.
Skyscanner, Sequoia Capital
ile ortaklığını açıkladı
U
luslararası seyahat arama motoru
Skyscanner, Sequoia Capital ile ortak
oldu. Sequoia Capital’ın yatırımı Skyscanner’a 800 milyon dolar değer biçerken;
Sequoia Capital Yönetim Kurulu Başkanı
Sir Michael Moritz, Skyscanner’ın yönetim kuruluna katılacak. Sequoia’nın
yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan
Skyscanner’ın en büyük yatırımcısı hala
Scottish Equity Partners olacak. Yıllık
büyüme oranı yüzde 100 aşan Skyscan-
ner’ın mobil uygulaması 25 milyondan
fazla indirilirken; firma aynı zamanda
internet üzerinden otel aramalarını hızlandıran ve kolaylaştıran Fogg’u kısa
süre önce bünyesine katmıştı. Skyscanner, uçak bileti aramanın yanı sıra araba
kiralama hizmeti de sunuyor.
Pegasus’un toplam yolcu
sayısı yüzde 22,3 arttı
yapılan açıklamaya göre PegaŞirketten
sus’un yolcu sayısı yılın ilk 10 ayında
yüzde 22, 3 arttı. Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nun (KAP) açıkladığı eylül ayı
verilerine göre 2013’ün ilk 10 ayında; yurt
dışında yedi, yurt içinde ise sekiz yeni noktaya sefer başlatan Pegasus, iç hatlardaki
misafir sayısını yüzde 21,9; dış hatlarda ise
yüzde 23 oranında arttırdı.
Pegasus yeni hatlarda
seferlerine başladı
Yurt içinde dört yeni noktaya uçuş
başlatan Pegasus Hava Yolları; Balıkesir/Edremit, Şırnak, Erzurum ve Mardin
sefer başlatacak. Yeni açılan bu hat-
ların tümüyle İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı arasında karşılıklı seferler
yapılacak. Ayrıca Pegasus, dış hatlarda
Rusya Federasyonu’nun Karadeniz kıyısında yer alan Soçi şehrine ilk uçuşunu
11 Ekim’de gerçekleştirdi.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
79
ACENTELER
HABER
MNG Turizm, sosyal
medya kullanıcılarını
unutmadı
S
Intourist Thomas Cook
Dalaman için atakta
I
ntourist Thomas Cook’un Ege Bölgesi
ve Dalaman’a gelen turist sayısını artırmak için düzenlediği ‘International
Travel Forum’ etkinliği Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&SPA’nın ev
sahipliğinde düzenlendi. Geçtiğimiz
yıl Marmaris’te yılbaşında Antalya’da
şimdi ise Dalaman’da düzenlenen
etkinliğe, Rus turistlerin tercihlerini
belirlemekte büyük katkısı bulunan
Ekaterinburg, Moskova, Rostov, Kazan
gibi Rusya’nın büyük şehirlerindeki
acentacılar, Intourist Thomas Cook
Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bö-
lükbaşı, Intourist Style Ege Bölge
Müdürü Can Güler ve bölge otellerinin
yöneticileri katıldı. 5 gün süren etkinlik çerçevesinde otellerin temsilcileri
video ile tanıtımlarını ardından acentecilerle görüşmelerini yaptılar.
Rusya’dan gelen acenteciler, önümüzdeki yıllarda Ege Bölgesi ve
Dalaman’a daha fazla nasıl misafir
çekebileceği yönünde tartışmaların
yapıldığı toplantı ve konferanslar dışında bölgeyi tanıma amaçlı gezilere
de katıldılar.
A-P Havacılık, Latin Amerika’ya
direkt uçuş planlıyor
A
ntalya merkezli Airplus, İstanbul
çıkışlı Venezuela ve Küba’ya direkt uçuş başlatmaya hazırlanıyor.
Milliyet Gazetesi’nden Hanife Baş’ın
haberine göre A-P Havacılık Airplus
firması bu yıl sonuna kadar tarifeli
İstanbul-Caracas-Havana seferlerini
başlatmayı planlıyor.
A-P Havacılık CEO’su Murat Pura’nın konu üzerine yaptığı
açıklamada, Venezuela’da bir havayolu
şirketi ile beraber çalışmaları gerektiğini belirtti. Daha çok charter (tarifesiz)
ve kargo alanında faaliyet gösterdiklerini aktaran Pura, ülkenin havayolu
Convias ile işbirliği düşündüklerini dile
getirdi. İlk yıl 35 bin kişiyi taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Pura, tarifeli
uçuşlar için ayrıntıları araştırdıklarını
ve seferleri İstanbul-Caracas-Havana
şeklinde planladıklarını; uçuşlar başlayınca potansiyelin daha da artacağını
öne çıkardı. Hem Küba’da hem de Venezuela’ya Türk iş adamlarının gittiğini
bildiren Pura, Venezuela’ya olan direkt
uçuşlar ile ticarete büyük katkı olacağını aktardı.
Acentelerin web sitelerine künye gelecek
T
ürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), kaçak acente faaliyetlerinin önüne geçmek ve haksız rekabeti ortadan kaldırmak
için seyahat acentalarının internet sitelerinde künye
bilgilerine yer vermelerini bildirdi. Öte yandan, örnek
künye formunu da internet sitesinden paylaştı.
80
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
osyal
medya
kullanıcılarına
yönelik
tanıtım
çalışmaları başlatan MNG Turizm,
sosyal medya kullanıcıları için indirim kuponu hazırladı. Firma, yüzlerce popüler blog
üzerinden MNG Turizm web sitesine ulaşan
ve yayınlanan formu dolduran herkese çekilişsiz-kurasız 50 TL’lik indirim kuponu verecek.
31 Mart 2014 tarihine kadar sürecek fırsat ile 1000 TL ve üzeri rezervasyonlarda
kullanılacak olan kupon, farklı indirimler ile
birleştirilerek kazancı daha da artıracak. 2014
yılı erken rezervasyon indirimleri ile birlikte de
geçerli olacak indirim kuponları MNG Turizm’in
sunduğu otel veya tatil köylerine rezervasyon
yapılabilecek. Dileyenler indirim fırsatını Avrupa’dan Amerika kıtasına, Güney Afrika’dan
Maldiv Adaları’na düzenlenen turlarda değişik
ülkeleri gezmek, farklı kültürleri tanımak için
kullanılabilecek. Kupon Ege Denizi’ndeki adalara, İtalya’ya, İspanya’ya, Atlas Okyanusu’na,
Baltık Denizi’ne kısacası dünyanın her yerine
düzenlenen lüks ve eğlenceli gemi seyahatlerinde de geçerli olacak.
Ulusoy Holding, filosuna
50 yeni otobüs ekledi
T
aşıma, otomotiv, turizm, denizcilik ve enerji
sektöründe hizmet veren Ulusoy Global Yatırımlar Holding, karayolu yolcu taşıma filosuna
50 otobüs daha ekledi. Karayolu yolcu taşımacılığında Ulusoy ve Varan markaları ile hizmet
veren holding, Setra ComfortClass ailesinin yeni
jenerasyon S 516 HD/2 marka 50 otobüsün ilk 5
tanesini teslim aldı.
Ulusoy yolcu sayısını 7 milyona çıkaracak
Ulusoy ve Varan Otobüs Grubu Genel Müdürü İmran Okumuş, “Türkiye’de 75 yılı aşkın
süredir yolcu otobüs işletmeciliğini sadece bir
taşımacılık değil bir sistem olarak planlıyor ve
uyguluyoruz. 2012 yılında başlattığımız dönüşüm, yeni filomuz için gerçekleştirdiğimiz 15
milyon avroluk yatırım bizi hedeflerimize bir
adım daha yaklaştırdı” diye konuştu. Filosuna
eklediği yeni otobüsleriyle toplamda 500 otobüse ulaşan firma, 6 milyon olan yolcu sayısını
gelecek yıl 7 milyona taşımayı hedefliyor.
HABERLER
Kredi kartı ile tatile sınırlama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanımı ile
ilgili yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. BDKK Başkanı Mukim Öztekin,
kredi kartı ile yapılan tatil alışverişlerine kısıtlama getirilebileceğini söyledi.
B
ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mukim
Öztekin, kredi kartı için yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Yapılacak
yeni düzenlemede, kredi kartı ile yapılan
tatil alışverişlerinde taksit sınırlaması
getirilebileceğini söyledi. Konuyla ilgi-
li açıklama yapan Mukim Öztekin, kredi
kartıyla yapılan tatilin Türkiye’nin önceliği
olduğunu düşünmediğini belirtti. Öztekin,
“Elimizdeki kredi kaynaklarıyla turizmi
desteklememiz mi gerekiyor? Eldeki kıt
kaynaklarla tatil mi yapacağız? Türkiye
ekonomisi tatili finanse etmeli mi etmemeli mi? Bu soruların yanıtı önemli” dedi.
Mukim Öztekin
Ulusoy: “Taksitler 6 aya
düşerse, ayak uydururuz”
BDDK Başkanı Mukim Özetkin’in kredi ile tatile gelebilecek kısıtlama ile ilgili
açıklamalarından sonra TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatilin bir ihtiyaç
Mısır’ın kayıp turist hacmi
Yunanistan ve İspanya’ya gitti
Darbe nedeniyle turizmde zorlu
bir sezon geçiren Mısır, kaybettiği
1 milyon yolcuyu Yunanistan ve
İspanya’ya kaptırdı. Mısır’ın kaybettiği
pazardan Türkiye de pay aldı.
T
ürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından yayınlanan TÜROFED
Kasım Ayı Bülteni’nde yer alan habere
göre Mısır, darbe ve sonrasında gelişen
olumsuz atmosferin etkisinde; temmuz
ve ağustos aylarında bir milyondan fazla
turist kaybetti. Mısır’ın kaybettiği turist
hacminin İspanya, Yunanistan ve Türkiye arasında bölüşüldüğü gözlendi. Aynı
zamanda, Mısır’daki düşüş bölgenin tu-
rizm hacmini de etkiledi. Temmuz öncesi
bölgedeki büyüme yüzde 8-9 civarında
iken Ağustos ayında yüzde 6-7 bandında gerçekleşti. Öte yandan, raporda
Türkiye’nin sezon başında ve ortalarında
yaşadıklarının etkisiyle, Türkiye, Mısır’da
azalan turist hacminden diğer ülkelere
nazaran fazla yararlanamadı.
AKTOB Ar-Ge tarafından yapılan
tahminlere göre ise Mısır’da bir milyonu bulan kaybın; yüzde 40’ı Yunanistan,
yüzde 35’i İspanya’ya yöneldi. Türkiye
ise ancak yüzde 10 civarında bir pay alabildi. Mısır’daki darbeden sonra ise
Yunanistan ve İspanya’nın büyüme oranları normalin üzerinde seyretti.
Akdeniz’deki Turist Sayısı
( 8 Aylık veriler-2013)
2013 Ocak- Değişim (%)
Ağustos
OcakAğustos
Milyon Kişi
İspanya
42.3
4,5
Türkiye
24.0
10,6
Mısır
7.2
-0,2
Yunanistan
9.7
13,1
Toplam
83.4
6,7
Değişim
(%) MayısTemmuz
3,8
10,6
10,6
8,0
8,9
olduğunu vurgulayan Ulusoy, taksitlerin
altı aya düşmesi halinde bu duruma ayak
uydurabileceklerini açıkladı. Ulusoy, tatil
taksitlendirmeleri altı aya düşerse fiyatlarda artış olmayacağını dile getirdi.
İki ülke ile yeni
vize uygulaması
İkili ilişkilerin geliştirildiği
Kuveyt ve Belarus ile yeni vize
anlaşmaları imzalandı. Buna
göre Kuveyt ile kapıda vize
dönemi başlarken; Belarus’a artık
vizesiz seyahat edilebilecek.
D
ışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed el-Cabir
es-Sabah tarafından kabulünün ardından,
Kuveyt Başbakanı Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah ile Başbakanlık Çalışma
Ofisi’nde bir araya geldi. TRT’nin verdiği
habere göre yapılan görüşmelerde Türk vatandaşları 1 Kasım’dan itibaren Kuveyt
vizesini ülke girişinde alabilecekler.
Artık Belarus’a vizesiz
seyahat edeceğiz
Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile İstanbul Conrad Hotel’de bir
araya geldi. Yapılan toplantı sonucunda,
Mart ayında Belarus ile vize muafiyet anlaşması imzalanmasının ardındaki sürecin
bittiği belirtildi. Belarus vizesiz seyahat edilen ülkeler arasındaki yerini aldı.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
81
HABERLER
Dünya turizm pastası yılın
8 ayında 38 milyon daha büyüdü
2013 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait uluslararası turist varışları
ve turizm gelirlerinde meydana gelen gelişmeleri içeren, Dünya
Turizm Örgütü (UNWTO) Ekim ayı barometresi yayınlandı.
Raporda Türkiye öne çıkan ülkelerden birisi oldu.
U
NWTO ekim ayı barometresine göre,
uluslararası seyahat eden kişi sayısı
2013’ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 5 artarak, 747 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre
38 milyonluk bir artış söz konusu oldu.
Uluslararası ziyaretçi sayısı bakımından
önemli büyüme kaydeden ülkeler arasında;
yüzde 26 büyüme ile Gürcistan, yüzde 24
büyüme ile Kazakistan, yüzde 21 büyüme
ile Tayland, yüzde 19 büyüme ile Arnavutluk, yüzde 18 büyüme ile Bosna Hersek ve
İzlanda, yüzde 11’lik büyüme ile Türkiye öne
çıktı. Türkiye’nin rakip destinasyonları olan
Fransa yüzde 7, İspanya yüzde 4 ve İtalya
ise yüzde 2 büyüme gösterdi.
Avrupa büyümeyi sürükledi
Bu büyümeye, en çok uluslararası ziyaretçi ağırlayan Avrupa başta olmak
üzere, tüm bölgeler katkı sağladı. Devam
eden ekonomik zorluklara rağmen, seyahat eden kişi sayısı açısından Avrupa
(%+5) büyümeye devam etti. Asya ve Pasifik’te (%+6), Kuzey ve Güney Amerika’da
(%+3), Orta Doğu’da (%+7) ve Afrika’da (%+5)
da artış görüldü.
Turizm gelirleri artışında
Türkiye 3. sırada
Rapor, uluslararası turist varışlarında
meydana gelen olumlu sonuçların, uluslararası turizm gelirlerine de yansıdığını
gösteriyor. Uluslararası turizm gelirleri sıralamasında ilk 25’e giren ülkelerin arasında
Tayland (%+27) ve Çin’in (%+25) ardından
yüzde 22’lik bir büyüme ile Türkiye geldi.
Türkiye’yi Japonya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hindistan, Malezya ve A.B.D takip
etti. Gelişmekte olan ülkeler, uluslararası
turizm harcamalarında başı çekti. Hindistan hariç tüm BRIC ülkelerinde Çin (%+31),
Rusya Federasyonu (%+22), Brezilya (%+15).
iki haneli büyüme görüldü.
Bakanlık 2014’te
125 turizm fuarına katılacak
K
Bursa
telereferik
projesinin ilk
etabı testte
T
ürkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ı
yeniden cazibe merkezi haline
getirmesi beklenen yeni teleferik
projesinin ilk etabı Teferrüş- Sarıalan test seferleri Kasım’da
başladı. Teferrüç ile Oteller Bölgesi’nde yer alan teleferiğin kent
ekonomisine katkı sağlaması ve
Uludağ’ın 12 ay kullanılmasını mümkün kılması bekleniyor.
Teleferiğin saatte 1500 kişiyi taşıması hesaplanıyor.
82
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
ültür ve Turizm
Bakanlığı, 2014
yılı fuar takvimini
açıkladı. Buna göre
bakanlık, 2014 yılında 57 ülkede; 7’si
büyük, 94’ü kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek
ve 24’ü yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılacak toplam 125
turizm ihtisas fuarına katılacak.
Bakanlığın katılacağı 7 önemli
fuarlar ise şunlar:
NO FUARIN ADI
ŞEHİR
FUAR TARİHİ
MÜŞAVİR. / ATAŞELİK
1
UTRECH TURİZM FUARI
M2
738 HOLLANDA
ÜLKE
UTRECH
14-19 OCAK 2014
Lahey K.ve T.Müşavirliği
2
FİTUR TURİZM FUARI
645 İSPANYA
MADRİD
22-26 OCAK 2014
Madrid K.ve T.Müşavirliği
3
BIT MİLANO T.F.
300 İTALYA
MİLANO
13-16 ŞUBAT 2014
Roma K.ve T.Müşavirliği
4
ITB BERLİN TURİZM FUARI
3079 ALMANYA
BERLİN
05-09 MART 2014
Berlin Kültür Müşavirliği
5
MITT MOSKOVA
1254 RUSYA
MOSKOVA
19-22 MART 2014
Moskova K.ve T.Müşavirliği
6
ARABIAN TRAVEL MARKET
610 B.A.E.
DUBAİ
05-08 MAYIS 2014
Dubai K.ve T.Müşavirliği
7
WORLD TRAVEL MARKET
966 İNGİLTERE
LONDRA
04-07 KASIM 2014
Londra K.ve T.Müşavirliği
2013’ün ikinci çeyreğinde 16 milyon
232 bin kişi seyahat etti
Türkiye İstatistik Enstitüsü
(TÜİK) Hanehalkı Yurtiçi Turizm,
II. Çeyrek 2013 verileri açıkladı.
Bu veriler ışığında, yurtiçinde
ikamet edenlerin yaptığı
seyahat sayısı 2012 yılının
aynı çeyreğine göre yüzde
10,8’lik bir artış kaydederek;
16 milyon 232 bin kişiye ulaştı.
S
eyahate çıkanlar ise ortalama 262
TL harcadı. Bu çeyrekte seyahate
çıkanların ortalama geceleme sayısı 7,2 olurken; toplamda 4 milyar 257
milyon 748 bin TL harcadı. Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat
harcamaları 2013 yılı II. çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde
15 artarak 4 milyar 257 milyon 748 bin
TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi turizm
harcamasının yüzde 91,9’unu (3 milyar
913 milyon 108 bin TL) kişisel, yüzde
8,1’ini (344 milyon 640 bin TL) ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Seyahate çıkış amacı olarak “yakınları ziyaret” yüzde 60,8 ile ilk sırada
yer aldı. İkinci sırayı sağlık amacıyla
yapılan seyahatler oluşturdu.
Seyahat Amacına Göre Seyahat ve Geceleme Sayısı (II. Çeyrek, 2012-2013)
2012
Seyahat Amacı
Toplam
Seyahat
Sayısı (Bin)
Geceleme
Sayısı
(Bin)
2013
Ortalama
Geceleme
Sayısı
Seyahat
Geceleme
Sayısı (Bin) Sayısı (Bin)
Ortalama
Geceleme
Sayısı
14 652
107 829
7,4
16 232
116 118
7,2
2 814
18 179
6,5
3 551
22 211
6,3
217
545
2,5
267
565
2,1
Yakınları Ziyaret
9 331
72 895
7,8
9 871
71 954
7,3
Sağlık
1 170
9 478
8,1
1 339
13 948
10,4
Toplantı, Konferans,
Kurs, Seminer
210
805
3,8
291
1 246
4,3
Ticari İlişkiler, Fuar
129
610
4,7
150
493
3,3
Diğer
779
5 317
6,8
763
5 699
7,5
Gezi, Eğlence, Tatil
Kültür
TÜİK, Hanehalkı Yurtiçi Turizm, II. Çeyrek 2013
Tablodaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
Seyahat Amacına Göre Seyahat Harcamaları (II. Çeyrek, 2012-2013)
2012
Seyahat Amacı
Toplam
2013
Seyahat Seyahat BaşıSeyahat Seyahat Başına
Seyahat
Seyahat
Ortalama
Harcaması na Ortalama
Harcaması
Sayısı (Bin)
Sayısı (Bin)
(Bin TL)
Harcama (TL)
(Bin TL)
Harcama (TL)
14 652
3 703 031
253
16 232
4 257 748
262
2 814
1 078 373
383
3 551
1 371 014
386
217
55 884
258
267
74 227
278
Yakınları Ziyaret
9 331
1 933 687
207
9 871
1 951 359
198
Sağlık
1 170
322 078
275
1 339
438 918
328
210
87 565
416
291
114 353
393
Gezi, Eğlence, Tatil
Kültür
Toplantı, Konferans,
Kurs, Seminer
Ticari İlişkiler, Fuar
129
28 989
224
150
43 820
293
Diğer
779
196 456
252
763
264 057
346
TÜİK, Hanehalkı Yurtiçi Turizm, II. Çeyrek 2013
Tablodaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
Trabzon’un kış turizm potansiyeli yüksek
K
ültür ve yayla turizmi merkezlerinden
Trabzon’da turizmi 12 aya yaymak için
yeni yatırımlar gündemde. Özellikle, kış
turizm ile turizmden daha fazla pay alabileceklerini belirten Trabzon Valisi Abdil
Celil Öz, Trabzon’un kültür, inanç ve yayla turizminde ciddi bir potansiyele sahip
olduklarını hatırlattı. Geçen yıl Trabzon’a
yılda 2,5 milyonu aşan turist geldiğini ifade eden Vali Öz, gelen ziyaretçilerin
yüzde 80’inin hiç şehir içine uğramadan
döndüğünü vurguladı. Yöre esnafının daha fazla pay alması için farklı mekanları
kullanmaları gerektiğini öne çıkaran Öz,
şehir içindeki tarihi mekanların ve değerlerinin turizme katılmasını sağlamak
ve çevre düzenlemelerini artırıp ilerletmek istediklerini dile getirdi. Turistler,
Trabzon’da ağırlıklı Uzungöl ve Sümela
Manastırı’nı ziyaret ediyor.
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
83
HABERLER
Adalar’ın turizme
kazandırılmasında önemli adım
İstanbul’daki adaların turizme
kazandırılması için yapılan “Adalarda
Doğal, Kültürel Miras ve Turizm
Geliştirme Merkezi Projesi” sona erdi.
Proje kapsamında Adalar için özgün
tur programları geliştirilirken, tüm
adalarda Turizm Danışma Ofisleri
kuruldu. Ziyaretçilere Adalar’ı doğru
tanıtacak içeriklerle Türkçe ve İngilizce
olarak katalog, rehber kitap, broşür
ve haritalar yayınlandı. Adalar’ı her
yönüyle ve kültürel zenginliği ile
yansıtan bir de tanıtım filmi çekildi.
İ
stanbul Kalkınma Ajansı’nın “Küresel
Turizm Merkezi İstanbul” programı kapsamında mali destek sağladığı Adalar
Vakfı’nın, “Adalarda Doğal, Kültürel Miras
ve Turizm Geliştirme Merkezi Projesi”
sona erdi. Proje sonuçlarının açıklandığı
toplantıda konuşan Adalar Vakfı Başkanı
Halim Bulutoğlu, Proje Yöneticisi Cihan Yiğin ve Proje Koordinatörü Teoman Göral,
projeye ilgili bilgileri paylaştı. Toplantıya
Cihan Yiğin
Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu ve TURAD Başkanı Bahattin Yücel de
katıldı. Proje Yöneticisi Cihan Yiğin, proje
kapsamında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da Turizm Danışma
Ofisleri kurduklarını, ziyaretçilere Adalar’ı
doğru tanıtacak içeriklerle Türkçe ve İngilizce olarak Katalog, Rehber Kitap, Broşür
ve Haritalar yayınlandıklarını aktardı.
Yiğin, Adalar’ı her yönüyle ve kültürel zenginliği ile yansıtacak bir içerik ve kültürel
çeşitliliği destekleyen müzikler eşliğinde
bir tanıtım filmi çektiklerini bildirdi.
Özgün tur programları
Adalar için özgün tur programları geliştirdiklerini de ifade eden Yiğin,
programların uygulanması konusunda
Antonina Tours ve Mavi Marmara ile işbirliği yaptıklarını kaydetti. Yiğin, bu tur
Halim Bulutoğlu
programlarını şöyle sıraladı; Denizden
Adalar Turu, Büyükada Yürüyüş Turu,
Heybeliada Yürüyüş Turu.
Heybeliada Yürüyüş Turu web sitesi açıldı
Adalarturizm.org adresli bir de web sitesi açtıklarını söyleyen Yiğin, TURAD ve
Okan Üniversitesi işbirliği ile Adalar’daki
konaklama ve yeme/içme tesisleri yönetici
ve personeline yönelik sertifika programları düzenlediklerini kaydetti. Bu programlara
yaklaşık 50 kişinin katıldığını belirtti.
Bütçe 450 bin TL
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 450 bin
TL mali destek verdiği projeye Heybeliada Gönüllüleri Derneği proje ortağı olarak,
Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) ve
Adalar Belediyesi de proje iştirakçileri olarak katkıda bulundu.
ANFAŞ, HETEX ile ATEX fuarını aynı dönemde düzenliyor
ANFAŞ Fuarcılık tarafından bu yıl
5’incisi düzenlenecek olan HETEX
Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı
ile eşzamanlı olarak Türkiye’de
ilk kez doğa, macera, spor ve
alternatif turizm konularını içeren
ATEX Fuarı, 14-16 Kasım günleri
arasında düzenlenecek.
84
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
A
NFAŞ Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, yaklaşık 30 ülkeden 2 binin üzerinde seyahat acentesi, tur
operatörü, hastane, sağlık hizmetleri sağlayıcısı, birlik, dernek
ve vakıfla ilişkiye geçildiğini kaydetti. Seçer aynı zamanda,
sağlık ve alternatif turizm temsilcisi firma, doktor ve sigorta şirketleri, asistan
firmaları, sağlık, spor, macera ve doğa
turizmiyle ilgili acenteler, klinik sahipleri,
federasyon yetkilileri ve dernek başkanlarından taleplerle 4 binin üzerinde ikili
görüşmenin yapıldığını belirtti.
Malezya, 2014’te
28 milyon hedefliyor
Geçen yıl 25 milyon turist ağırlayıp dünyada en çok turist çeken
ülkeler listesinde 10’ncu sıraya oturan Malezya, 2014’ yılında 28
milyonluk turist hedefiyle “2014 Malezya’yı Ziyaret Edin” başlıklı bir
kampanya başlattı. Kampanya, Malezya Kültür ve Turizm Bakanı Dato
Seri Muhammed Nazri Bin Tan Sri Abdul Aziz’in de katıldığı Çırağan
Kempinski Palace’de gerçekleştirilen gecede duyuruldu.
S
abah İstanbul’daki Malezya Turizm
Ofisi’nin açılışını yapan Bakan Abdul
Aziz, gecede ofisin Türkiye’nin yanı sıra,
Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan,
Romanya ve birkaç ülkeyi daha kapsayacağını hatırlattı. Türk turistler için önde
gelen bir merkez olmasını ümit ettiklerini
belirten Abdul Aziz şunları söyledi: “Geçen
yıl Türkiye’den 9 bin 909 ziyaretçi ülkemi-
ze geldi. Bu yılın ilk yarısında rakam 5 bin
662 kişi olarak gerçekleşti. Farklı kültürlerden oluşan nüfusuyla Müslüman bir
ülke olan Malezya’nın Türkler için çekici
bir turizm merkezi olduğuna inanıyorum.
Başbakanımız Najib Tur Razak ile Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de iki ülke arasında vizeyi
kaldıran anlaşmayı imzalamaları, iki ülke
Abdul Aziz
arasındaki seyahatlere olumlu yansıdı.”
2014 yılında 28 milyon turist, 76 milyar Ringgit (24 milyar dolar-48 milyar
TL) turizm geliri hedefi doğrultusunda
hazırladıkları, “2014 Malezya’yı Ziyaret
Edin” etkinliklerinin bu hedefe ulaşmayı
kolaylaştıracağını kaydeden Abdul Aziz,
Malezya’nın güzelliklerini anlattı.
Güney Kore Türk turist sayısını
yüzde 15 arttırmayı hedefliyor
Güney Kore, Türkiye’de de tanıtım atağına kalktı. Daha önce
Kore Turizm Organizasyonu’nun (KTO) İstanbul’da ofisi açan
ülke, yarışma ve etkinliklerle tanıtım atağını sürdürüyor.
Ülke Türkiye’den aldığı turist sayısını yüzde 15 artırmayı hedefliyor.
Erzurum Uzundere,
‘Turizm Merkezi’ ilan edildi
K
ültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes
işbirliğinde 2007-2012 yılları arasında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Turizm Geliştirme
Projesi’nin pilot bölgesi olan Erzurum’un Uzundere İlçesi ‘Gelecek Turizmde’ çatısı altında,
‘Turizm Merkezi’ ilan edildi.
Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) kapsamında Erzurum Uzundere’de 20’den
fazla ev pansiyonu açıldı. Konaklamanın yanı sıra
biri kadın derneği olmak üzere 3 sivil toplum örgütünün kurulmasına da destek verildi. Bölgede
kuş gözlemi gibi yerel festivaller ile fotoğrafçılık,
dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, kamping, piknik, kano,
yelken, kürekçilik, su kayağı gibi spor aktiviteleri
düzenlendi. Dolayısıyla, yerli ve yabancı turistlerin
bölgeye olan ilgisinin artması sağlandı.
K
TO, 31 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında “Yol, Buluşma ve
Birlikte İlerleme” ana başlığında,
İstanbul’da 23 gün süren Gyeongju
- Dünya Kültür Expo’sunun ardından İstanbul Taksim’deki Gaya Kore
Restoranda ödüllü Kore Yemekleri
yarışması düzenledi.
Chang Gun
Kwon
Yüzde 15 hedefi
Ödüllü yemek yarışmasında TUYED yönetimine bilgi veren KTO
Müdürü Chang Gun Kwon, Türkiye
ile G. Kore arasındaki ilişkilerin 60 yıl
öncesine dayandığını belirterek, “Bu
ilişkileri turizmle daha da ileriye taşımak istiyoruz” dedi. Türkiye’nin G.
Kore’li turiste kültür, doğa ve tarih
vadettiğini, ülkesinin de Türk turistler
için ideal bir destinasyon olduğunu
vurgulayan Kwon, şu bilgileri verdi: “Geçen yıl ülkemizden 13 milyon
turist yurtdışına çıktı. 11 milyon turiste ağırlayıp turizmden 14 milyar
dolar kazandık. Ülkemizden Türkiye’ye yılda ortalama 150 bin turist
geliyor. Türkiye’den ülkemize giden
turist sayısı ise 20 bin seviyesinde.
İstanbul’da gerçekleştirilen Gyeongju - Dünya Kültür Expo’su ile 35
farklı mekanda 28 etkinlik yapıldı. Bu
etkinliklerle Türklerin Kore hakkında
daha fazla bilgi sahibi olması sağlandı. Biz de yapacağımız diğer tanıtım
etkinliklerle birlikte 2014 yılında ülkemize gidecek Türk turist sayısını
yüzde 15 arttırmayı hedefliyoruz.”
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
85
HABERLER
Günlük kiralık daireler, pansiyon statüsüne alınacak
O
telciler tarafından tepki gösterilen
günlük kiralık daireler için düzenleme
yapılması gündeme geldi. Bugün gazetesinin haberine göre, Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü, gayri resmi otelcilik hizmeti
veren günlük evlerin pansiyon statüsünde
olduğu yönünde görüş verdi. İçişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıda ele alınan
konu için yasal düzenlemeler ortaya çıktı. Buna göre, ülke çapındaki bin 275 Polis
Merkezi, sorumluluk bölgesindeki günlük
kiralık evleri sıkı biçimde denetleyecek.
Ev sahipleri belediyeden ruhsat çıkarmak
zorunda kalacak. Uyarıya karşın ruhsat
almadan pansiyon hizmeti vermeyi sürdüren günlük kiralık evler, mülki amirin
kararı ile geçici sürelerle mühürlenecek. Ev
sahiplerine Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” suçundan 183 TL idari
para cezası kesilecek. Bakanlar Kurulu kararı ile 30 yatak ve üzerinde konaklama
hizmeti veren işletmelere uygulanan Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi
(GİYKİMBİL) günlük evleri de içine alacak
şekilde değiştirilecek.
ve İçişleri Bakanlığı nezdinde alternatif
konaklama mekânlarına yönelik olarak
yapılması planlanan yasal düzenlemeler birçok yönden sektörün ve sektörden
hizmet alanların beklentilerinden uzaktır. Söz konusu haberde geçen “pansiyon
ruhsatı” düzenlemesi alternatif konaklama mekânlarına dahil edilen yapıların ve
coğrafyaların farklılığı nedeniyle sektörün
ürettiği işin kalitesini ve yapılış tarzını
riske atacak niteliktedir. Gelişmiş hiçbir
ülkede alternatif konaklama mekânları
bu nedenle pansiyon statüsünde değildir.
Alternatif konaklama mekânlarına pansiyon statüsü verilmesi, yalı, çiftlik ya da
rezidans gibi yapıların sektöre dahil edilmesi önünde ciddi bir engel oluşturma ve
dolayısıyla da turizm gelirlerinde önemli
bir kaybın yaşanma riskini de beraberinde
getirecektir. Alternatif Konaklama Derneği
olarak sektörün gelişmiş ülkelerdeki gibi
bağımsız bir yasaya tabi olmasını önermekteyiz.”
Evlerde konaklayacakların
bilgisi Emniyet’e aktarılacak
İşletmeler GİYKİMBİL’e girdikten sonra konaklama bilgileri internet üzerinden
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılacak.
Polis pansiyon sahiplerinden gelen müşteri bilgilerini Genel Bilgi Tarama (GBT) ve
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden
sorgulanacak. Hakkında yakalama ya da
tutuklama kararı bulunan kişi, kiraladığı
evde gözaltına alınacak.
“Pansiyon ruhsatı bir çözüm değildir”
Öte yandan Alternatif Konaklama Derneği yapılan yasal düzenlemenin sektörün
sorunlarına çözüm olmadığını açıkladı.
Dernekten yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi: “Bir basın organımızda yer alan
İstanbul için 10 alternatif tur rotası
İstanbul Rehberler Odası
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
ve İstanbul Kültür ve Turizm
İl Müdürlüğü’nün desteğiyle
gerçekleştirdiği “Sürdürülebilir
Turizm için Alternatif Tur
Rotaları” projesi tamamlandı.
S
ürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Projesi’nde kültür
turizminin yaygınlaşması, turizmde
sürdürülebilirliğe katkıda bulunulması,
turistlerin İstanbul’da kalış sürelerinin artması için alternatif seçenekler
sunulması, turizm tüketicilerinin ilgi
alanlarına yönelik seçenekler sunulması, turizmde sunulan
hizmetlerin çeşit ve kalitesini arttırılması, turist
rehberlerinin turizm tüketicilerinin ilgi alanları
doğrultusunda uzmanlaşmalarının sağlanması
amaçlandı. 1 Kasım 2012
- 31 Ekim 2013 tarihleri
arasında gerçekleştirildiğini ve proje kapsamında
10 ayrı konuda İstanbul’a
86
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
ilişkin saptanan alternatif tur rotalarını şunlar oluşturdu:
1) Bizans İstanbulu
2) Osmanlı İstanbulu
3) İstanbul’da İslam
4) İstanbul’da Hristiyanlık
5) İstanbul’da Musevi Mirası
6) İstanbul’da Su Yapıları
7) İstanbul’da Ticari Yapılar
8) İstanbul’da Yalılar
9) İstanbul’da Mimari
10) İstanbul’da Kuş Gözlemciliği
Proje kapsamında ayrıca, 510 turist
rehberine bu rotalarda 4 gün teorik
ve 1 gün uygulamalı uzmanlık eğitimi
verildi. Alternatif tur rotalarına ilişkin
kapsamlı bilgi, fotoğraf ve haritalardan oluşan kitapçık ve DVD
içeren bir tanıtım kiti hazırlandı. Bu kitler turizm
sektör kuruluşları, seyahat
acenteleri ve rehberlere dağıtıldı. İstanbul Rehberler
Odası tarafından projenin
sürdürülebilirliğinin uzmanlık eğitimlerinin kapsamının
genişletilerek sürdürülmesi
ve farklı rota çalışmaları ile
sağlanacağı belirtildi.
Rusya’da üç gün vizesiz
kalmak mümkün
T
urizm sektörünü hareketlendirmek için
Rusya, havayolu ile gelen 20 ülkenin vatandaşlarına üç gün ile vizesiz olarak Rusya’da
kalmaları için kanun tasarısı hazırladı. Yasalaşması beklenen taslağın uygulaması için
11 havaalanı belirlenirken; 20 ülke içerisinde
Türkiye bulunmuyor. ABD, Almanya, İngiltere,
İsveç, İtalya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika,
Hollanda, Finlandiya, Yunanistan, Polonya, Çin,
Güney Kore, Japonya, Singapur, Kanada, Avustralya ve İspanya vatandaşları 3 günlük vizesiz
seyahatten yararlanabilecek.
Yeni uygulama ile gelen turist sayısının
yüzde 60 artması bekleniyor
Rusya’da vizesiz kalabilmek için otel rezervasyonu, uçak bileti ve sağlık sigortasının
gösterilmesi gerekiyor. Vizesiz seyahatin Rusya
havayolu şirketlerine bir yılda 30 milyar ruble (1
milyar dolar) ek kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor. Ülkeye gelecek turist sayısı da bu vesile ile
en az yüzde 60 artış kaydedeceği ön görülüyor.
İSTATİSTİKLER
Türkiye’ye gelen
ziyaretçi sayısındaki
artış yüzde 10’u geçti
T
ürkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, ilk dokuz aylık
dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,09
arttı. Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı 28 milyon 355 bin
164’e ulaştı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması ise değişmedi. 3 milyon 956 bin kişi ile Almanya
yine birinci oldu.
Rusya 3 milyon 814 bin 900 kişi ile ikinci sıraya yerleşirken
İngiltere 2 milyon 122 bin 714 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu verilere göre en çok ziyaretçi yine Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu’ndan (BDT) geldi. Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi
sayısının yüzde 79’unu Avrupa ve BDT ülkeleri oluşturdu. İlk
dokuz aylık dönemde ülkemize gelen 28 milyon ziyaretçinin
15 milyonu Avrupa’dan, 7 milyonu Bağımsız Devletlerden
geldi. Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları ise sırasıyla
Antalya, İstanbul ve Muğla oldu.
İSTANBUL’A GELEN YABANCI SAYILARI
İSTANBUL
2012
2012’ye Göre 2012’ye Göre
Değişim
Değişim
2013 Oranı (Aylık) (Kümülâtif)
OCAK
451.662
532.276
17,8
17,9
ŞUBAT
494.124
617.015
24,9
21,6
MART
659.826
838.201
27
23,8
NİSAN
818.788
936.961
14,4
20,6
MAYIS
867.511
1.058.771
22
21
HAZİRAN
939.508
957.894
2
16,8
TEMMUZ
966.337
926.266
-4,1
12,9
AĞUSTOS
950.062
1.074.950
13,1
13
EYLÜL
940.156
1.006.014
7
12,2
EKİM
913.134
998.442
9,3
11,9
8.001.108
8.949.790
TOPLAM
İstanbul ekim ayında
yükselişini sürdürdü
İ
stanbul’a Ekim ayında gelen ziyaretçi sayısındaki artış Ocak-Ekim aylarında yüzde 11,9 oranında artarak 8 milyon 949 bin 790
kişiye ulaştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ekim ayında İstanbul’u ziyaret eden kişi sayısı
yüzde 9,3 artışla 998 bin 442’ye yükseldi. 2013 yılı Ocak-Ekim
aylarında İstanbul’a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri ise
şöyle: Almanlar: %11.5, Ruslar: %5.4, Amerikalılar: %4.9, Fransızlar:
%4.6, İngilizler: %4.5, İtalyanlar: %4.2, İranlılar: %3.6, Hollandalılar:
%2.7, Libyalılar: %2.4, Iraklılar: %2.3, Suudi Arabistanlılar: %2.3, Ukraynalılar: %2.3, Azerbeycanlılar: %2.2, İspanyollar: %2.0, İsveçliler:
%1.6, Diğer ülkeler: 43,6.
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-EYLÜL 2013)
MİLLİYET
ALMANYA
RUSYA FED.
2011
3 715 156
3 176 669
YILLAR
2012
3 929 329
3 270 115
2013*
3 956 899
3 814 900
2013/2012
0,70
16,66
İNGİLTERE
GÜRCİSTAN
BULGARİSTAN
HOLLANDA
İRAN
FRANSA
UKRAYNA
A.B.D.
İSVEÇ
İTALYA
BELÇİKA
IRAK
YUNANİSTAN
AZERBAYCAN
AVUSTURYA
POLONYA
KAZAKİSTAN
NORVEÇ
DANİMARKA
ROMANYA
YABANCI TOPLAM
2 210 886
863 756
1 128 144
1 010 979
1 512 004
934 180
522 104
572 396
481 549
603 193
505 620
276 561
539 988
453 957
443 131
448 944
278 655
327 160
316 193
328 946
25 625 298
2 080 326
1 049 008
1 101 592
1 067 083
981 966
852 777
536 963
588 748
523 180
575 785
530 310
391 709
498 841
450 568
428 334
389 735
337 288
353 912
336 232
320 619
25 756 984
2 122 714
1 380 500
1 172 692
1 093 307
929 299
862 304
637 670
606 772
587 513
577 748
567 638
534 844
509 002
491 784
442 480
379 878
379 627
372 755
341 339
326 424
28 355 164
2,04
31,60
6,45
2,46
-5,36
1,12
18,75
3,06
12,30
0,34
7,04
36,54
2,04
9,15
3,30
-2,53
12,55
5,32
1,52
1,81
10,09
İzmir 10 ayı artışla kapattı
S
ezonu kapatan İzmir, ziyaretçi sayısında ekim ayında yüzde 9,75
artış gösterirken, yıl genelinde geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 1,89 artış yakaladı. Yılın 10 ayında İzmir, 1 milyon 318 bin 875
kişi ağırladı. İzmir’e gelenlerin milletlerine bakıldığında ilk 10 sırayı Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hollanda, ABD, İsviçre, İspanya,
Belçika ve Yunanistan paylaştı.
YILLARA VE AYLARA GÖRE İZMİR’E GELEN YABANCILAR
YILLAR
2011
2012
% DEĞİŞİM ORANI
2013
2012/2011
2013/2012
OCAK
34 545
18 822
22 929
-45,51
21,82
ŞUBAT
36 409
27 856
18 830
-23,49
-32,40
MART
63 629
42 310
46 041
-33,51
8,82
NİSAN
103 097
89 817
94 750
-12,88
5,49
MAYIS
142 388
138 727
157 016
-2,57
13,18
HAZİRAN
167 719
179 949
168 414
7,29
-6,41
TEMMUZ
210 943
239 681
236 783
13,62
-1,21
AĞUSTOS
212 975
218 279
224 245
2,49
2,73
EYLÜL
181 590
193 232
189 966
6,41
-1,69
EKİM
137 538
145 701
159 901
5,94
9,75
KASIM
69 997
46 742
-33,22
ARALIK
27 441
27 808
1,34
10 AYLIK TOP.
1 290 833
1 294 374
GENEL TOP.
1 388 271
1 368 924
1 318 875
0,27
1,89
-1,39
11’2013
ǀ turizm&yatırım ǀ
87
İSTATİSTİKLER
ANTALYA’YA GELEN ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-EKİM 2013)
MİLLİYETLER
2011 YILI
ZİYARETÇİ
SAYISI
2012 YILI
ZİYARETÇİ
SAYISI
RUSYA FEDERASYONU
2 698 843
2 735 081
2013 / 2012 YILI
KARŞILAŞTIRMASI
SAYISAL
ORANSAL
DEĞİŞİM (%)
DEĞİŞİM
3 303 768
568 687
20,79
ALMANYA
2 553 526
2 657 144
2 625 763
- 31 381
-1,18
HOLLANDA
519 989
512 067
526 381
14 314
2,80
İNGİLTERE
443 591
395 922
420 609
24 687
6,24
UKRAYNA
348 017
324 228
380 648
56 420
17,40
İSVEÇ
359 069
342 802
368 991
26 189
7,64
NORVEÇ
268 049
287 890
292 771
4 881
1,70
KAZAKİSTAN
188 109
223 701
259 708
36 007
16,10
BELÇİKA
219 635
224 314
253 488
29 174
13,01
AVUSTURYA
251 254
221 719
220 933
- 786
-0,35
FRANSA
314 107
232 324
206 780
- 25 544
-10,99
DANİMARKA
203 976
195 735
205 859
10 124
5,17
POLONYA
257 043
211 082
203 696
- 7 386
-3,50
İSVİÇRE
GENEL TOPLAM
2013 YILI
ZİYARETÇİ
SAYISI
149 480
154 391
163 073
8 682
5,62
10.440.391
10.289.345
11.091.744
802,399
7,80
Antalya 10 ayda
yüzde 7,8 büyüdü
A
ntalya’ya gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Ocak-Ekim ayları arasında kente
gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 7,8 oranında artarak 11 milyon 91 bin
744 kişiye ulaştı. 10 aylık dönemde Rusya yüzde
20,79 ile ilk pazar olurken Almanya yüzde -1,18
düşüşle ikinciliğe geriledi. Bu iki pazarı Hollanda,
İngiltere, Ukrayna, İsveç, Norveç, Kazakistan ve
Belçika izledi.
Muğla 10 ayda
3 milyon
bandını aştı
M
uğla’ya gelen ziyaretçi sayısı yılın ilk 10
ayında 3 milyon 194 bin 554 kişiye ulaştı. Ekim ayında 310 bin 568 kişi ağırlayan
Muğla’yı ziyaret eden yabancıların milletlerine bakıldığında ilk 10 sırayı İngiltere,
Hollanda, Almanya, Rusya, Belçika, Fransa,
Yunanistan, İsveç, Danimarka ve Amerika
oluşturdu.
MUĞLA’YA GELEN YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLER (OCAK-EKİM 2013)
MİLLİYETİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
TOPLAM
İNGİLTERE
598
68
4.446
37.321
181.268
220.981
254.570
257.936
233.283
140.115
1.330.586
HOLLANDA
11
15
31
16.822
41.738
35.864
55.404
48.257
43.375
32.948
274.465
ALMANYA
86
42
865
6.619
32.996
31.077
31.473
35.664
39.112
29.067
207.001
RUSYA FED.
26
1
61
4.006
29.332
47.830
48.196
46.951
41.596
11.273
229.272
BELÇİKA
4
2
70
4.896
16.266
18.492
26.293
22.691
23.191
8.457
120.362
FRANSA
40
30
78
12.727
20.428
21.248
21.578
29.803
18.207
8.050
132.189
191
358
667
1.093
2.246
2.199
3.440
5.473
3.846
5.635
25.148
12
14
67
279
16.673
20.091
20.969
21.058
18.132
5.559
102.854
0
5
452
1.152
7.898
12.817
15.854
13.528
12.228
5.195
69.129
AMERİKA
48
35
78
950
3.431
3.067
3.174
2.839
3.975
4.969
22.566
İSPANYA
4
4
8
2.464
3.582
1.624
2.027
4.471
3.114
4.969
22.267
3.054.910
YUNANİSTAN
İSVEÇ
DANİMARKA
YABANCI TURİST
1.020
574
6.823
98.257
399.269
507.350
596.019
616.889
535.567
293.142
YERLİ TURİST
1.262
1.491
1.998
4.136
8.872
16.759
27.358
39.404
20.238
17.426
138.944
GENEL TOPLAMI
2.282
2.065
9.521
102.393
408.141
524.109
623.377
656.293
555.805
310.568
3.194.554
2012 TOPLAMI
2.378
4.176
11.568
110.458
371.347
516.429
634.998
633.178
540.579
286.565
3.132.475
88
2
ǀ turizm&yatırım ǀ 11’2013
Download

İstanbul için - Turizm Yatırım