Görevden Ayrılan Personelin Erişim Yetkileri Sonlandırılması ve Bilgi Zimmet Formu
Adı Soyadı
Kurum Sicil No
T.C No
Görev Yaptığı Şube Müdürlüğü / Birim
Bulunduğum şube müdürlüğü biriminde edindiğim erişim yetkileri
ve bilgileri teslim ettiğimi onaylarım.
……./……./……….
Erişim Yetkileri
Erişim Yetki Sonlandırılması ve Bilgi
Zimmetini Yapanın İmzası
EVET
HAYIR
Erişim Yetkisini
Düzenleyen Kişinin
İmzası
TSİM’de verilen yetkilendirmeler sonlandırılıp, düzenlendi mi?
EBYS’de verilen yetkilendirmeler sonlandırılıp, düzenlendi mi?
ÇKYS’de verilen yetkilendirmeler sonlandırılıp, düzenlendi mi?
Bakanlık tarafından kullanıcıya verilen diğer yetkilendirmeler
teslim edildi mi?
Bilgi Zimmet Formu
Bulunduğu Müdürlük, Şube veya birimde çalıştığı süre içerisinde
görevi ile ilgili hazırladığı ve düzenlediği bilgileri teslim etti mi?
Şube Müdürü Onayı
Sağlık Müdür Yardımcısı
Onayı
Yukarıda bilgileri bulunan personelin görevden ayrılırken “Bilgi
Güvenliği” çerçevesinde ayrılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Download

Görevden Ayrılan Personelin Erişim Yetkileri Sonlandırılması ve