ADALET TEORİSİ
SOSYAL EVRİM VE
ULUSLARARASI RUMİ
MEDENİYETLER ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ
Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin düzenlediği
“Herbert Spencer’in Sosyal Evrim ve Adalet Teorisi”
konulu Yuvarlak Masa Seminerleri’ne
katılımınız bizleri mutlu edecektir.
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
Müdür
Tarih: 28 Nisan 2015, Salı
Saat:16.00
Yer : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu
Download

A D A LET TEO R İSİ