MATEMATİK
Adı:..................................................................................................... Soyadı:......................................................................
Numarası: .......................
Sınıfı:..............................
Tarih: ................../.................../..............
VERİLMEYEN ÇIKANI VE EKSİLENİ BULMA
ETKİNLİK: 1-D sınıfında 14 öğrenci vardı. Öğrencilerin bir kısmı teneffüse çıktı.
Sınıfta 8 öğrenci kaldı. Teneffüse çıkan öğrencilerin sayısı kaçtır?
ETKİNLİK: Babası Esin’e bir kutu şeker verdi. Esen, 5 arkadaşının her birine birer tane şeker verdi. Kutuda 7 tane şeker kaldı. Babası, Esin’e kaç tane şeker
vermiştir?
ETKİNLİK: Öğretmenimiz, masasının üzerine bir torba ceviz koydu. Çalışmasını
bitiren 13 arkadaşımızın her birine birer ceviz verdi. Masada 6 ceviz kaldığına
göre öğretmenimiz kaç ceviz getirmişti?
ETKİNLİK: Bir ağaca 16 tane kuş konmuştu. Kuşlardan bir kısmı uçtu. Ağaçta 9
tane kuş kaldı. Ağaçtan uçan kuşların sayısı kaçtır?
ETKİNLİK: Çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz?
15 _ ......... = 6
.......... - 3 = 9
14 _ ......... = 7
12 _ ......... = 3
.......... - 3 = 6
11 _ ......... = 5
.......... - 5 = 7
20 _ ......... = 1
.......... - 4 = 8
Download

ETKİNLİK: 1-D sınıfında 14 öğrenci vardı. Öğrencilerin bir kısmı