FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN İLANA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Program : Moda Yönetimi ‐ 29762
Kadro Unvanı : Öğretim Görevlisi
Kadro Adedi : 1
Başvuru Koşulu : Fakültelerin İşletme, İşletme Yönetimi, Pazarlama, Ekonomi ve Finans, Girişimcilik, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, Uluslararası işletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Perakende Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Sanat ve Tasarım Yönetimine ilişkin lisans programlarının birinden lisans mezunu olmak Bu anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olmak veya alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahibi olmak.
Sınav Tarihi ve Yeri : 2 Nisan 2015, Saat : 10:30, Faruk Saraç Tasarım MYO ‐ İstanbul Yerleşke
Sıra
Adı Soyadı
No
Öğrenim Durumu
1
Elif Asya KAYNAR ALBAYRAK
Yüksek Lisans
2
Büşra ÖZÇELİK
Yüksek Lisans
3
İrem Ayden ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Hatice HOROZ
Yüksek Lisans
4
Lisans ALES
Mezuniyet
(A)
(B)
Puan Puanın Notu Notun
%70'i
%30'u
Ön Değerlendirme
Açıklama
Notu
(A+B)
04/03/2014 tarihli, 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sınava girebilir
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Sınava girebilir
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10. Maddesi gereği; başvuru koşullarını taşıyan aday sayısının Sınava girebilir
ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır.
Sınava girebilir
NOT
29760 ve 29767 ye de girebilir
Download

29762 - Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | FarukSarac.edu.tr