BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 31 Mart 2015
JCR Eurasia Rating,
Palmet Enerji A.Ş.’yi ve Planlanan Tahvil İhracını
yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB(Trk)/Stabil’, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BB+/Stabil’ olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating, “Palmet Enerji A.Ş.”’yi ve planlanan tahvil ihracını değerlendirerek, yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun Vadeli
Ulusal Not ve görünümünü ‘BBB(Trk)’ ve ‘Stabil’ olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise ‘BB+/Stabil’ olarak belirlemiştir. Diğer
notlar ve detayları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BB+ / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
Faaliyet geçmişi 1984 yılına kadar uzanan ve kurulduğu yıllarda ağırlıklı olarak telekominikasyon ve altyapı sektörlerinde hizmet veren Palmet Enerji 90’lı
yıllarda ülke genelinde başlatılan doğalgaz hat çalışmaları ile enerji sektörüne girmiş, 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın kuruluşunu
takiben yaşanan liberalleşme sürecine paralel olarak Palgaz ve Palen adlı bağlı ortaklıklarıyla Gebze bölgesi ve Erzurum şehirlerinin 30 yıl süre boyunca
doğalgaz dağıtım ihalelerini kazanarak sektörün ilk yatırımcılarından biri olmuştur. Grubun toplam iş hacminin önemli bir kısmını oluşturan doğalgaz alım,
dağıtım ve satım faaliyetlerinin yanı sıra Lüleburgaz ve Aydın Çine’de kurulu olan Delta ve Ales doğalgaz kombine çevrim santralleri, lisanslama süreci
tamamlanan ve yatırım aşamasına gelinmiş Erzincan’daki Eriç Barajı ve hidroelektrik santral projesi ve Palport aracılığıyla yürüttüğü elektrik toptan ve
perakende ticareti faaliyetleri ile Kanadalı Manitoba Hydro International ile ortaklaşa kurduğu Palmet Manitoba adlı bağlı ortaklığıyla grup şirketlerine
mühendislik, fizibilite ve proje yönetimi alanlarında hizmet vermekte olup, entegre bir enerji firması konumundadır.
Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin ihtiyaç duyduğu artan enerji talebine bağlı olarak satış gelirlerini ve aktif büyüklüğünü artan orandaki yatırımlarıyla
destekleyerek genişleten firmanın, finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak kısa vadeli yabancı kaynaklarla karşılanması karlılık ve likidite göstergeleri üzerinde
baskı oluşturmuştur. Doğalgaz sektöründe gözlemlenen yüksek ithalat bağımlılığının alım maliyetleri üzerinde yaratabileceği değişiklikler ve uzun vadeli
finansal kredilerden maruz kalınan kur pozisyonu, küresel piyasalarda artan volatilite ve yurtiçindeki yaklaşan seçim süreçlerine paralel olarak riskleri
arttırmasına rağmen, düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen tarifeler ve verilen lisanslar doğrultusunda faaliyet gösterdiği alanların dış rekabete açık
olmayan yapısı ve buna bağlı olarak yaratılan istikrarlı ve öngörülebilir nakit akımları ile grup bünyesinde devam ettirilen yoğun ticari ve operasyonel ilişkilerin
arttırdığı faaliyet verimliliği, sektöre özgü düşük kredi ve tahsilat riskleri desteklenen kaliteli varlık yapısı ve elektrik üretimi ve gaz dağıtımı alanındaki
projelerle çeşitlendirilen aktif portföyünün sağlaması planlanan dikey entegrasyon ve gelir çeşitliliği firmanın önümüzdeki dönemde büyümesini destekleyecek
temel unsurlar arasındadır. Palmet Enerji’nin mevcut bilanço kompozisyonu, enerji sektöründe ulaşmış olduğu ölçek, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı,
geçmişte tamamlanan yatırım projeleri ve ileriye yönelik büyüme planları dikkate alındığında, planlanan tahvil ihracının getireceği finansal yükümlülükleri
karşılaması beklenmektedir.
Firmanın hakim ortağı konumunda bulunan Bülent Doğanay SAMURAY’ın, firmanın sektöründe edindiği konum, elektrik ve doğalgaz piyasasının devam
etmekte olan liberalleşme ve gelişen mevzuat altyapısına paralel olarak özel sektör oyuncuları açısından barındırdığı uzun vadeli yüksek büyüme potansiyeli ve
geçmişte gerçekleştirilen sermaye arttırımı dikkate alındığında, Palmet Enerji’ye ihtiyaç halinde finansal gücünün yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite
veya özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip olduğu bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda
şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin artan abone sayılarına eşlik eden istikrarlı
büyüme oranları, aktif kalitesi, uzun vadeli faaliyet geçmişinin oluşturmuş olduğu know-how, önde gelen uluslararası oyuncularla geliştirmiş olduğu işbirlikleri
ve kurumsal yönetim alanında kaydedilen ilerlemeler dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği
yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu
(B) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn.
Gökhan İYİGÜN ve Sn. Dinçer SEMERCİLER ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR-ER, Palmet Enerji A.Ş.`yi ve Planlanan Tahvil İhracını yatırım