İklim ve Kalkınma Politikaları Nasıl Uyumlu
Olarak Sürdürülebilir?
Konferans - Tartışma
16 Nisan 2015 – Saat: 13.30 – 17.00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SULTANAHMET KAMPÜSÜ – İSTANBUL
Konferansı takiben kokteyl ve fotoğraf sergisi gerçekleştirilecektir (Yann Arthus-Bertrand’ın “İklim
Değişikliği İçin 60 Çözüm” Sergisi ).
Konferans boyunca Türkçe – İngilizce simultane tercüme olacaktır.
13:30 – 14:00: Kayıt
14:00 – 14:30: Açılış Konuşmaları



Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi-İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Sn. Mr. Laurent Bili, Fransa Büyükelçisi
14:30 - 15:45: İlk Oturum
İklim değişikliği, kalkınma politikaları için bir tehdit mi yoksa fırsat mıdır?

Mrs. Tuğba İçmeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği Dairesi, Şube Müdür
Vekili
 Doç. Dr. Barış Karapınar, Boğaziçi Üniversitesi /IPCC 5. Araştırma Raporu 2. Çalışma
Grubu Baş Yazarı
 Mr. Mustafa Özgür Berke, İklim Ağı
 Fransız Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı Temsilcisi
Soru & Yanıt
15:45 – 16:00: Kahve Arası
16:00 - 17:00: İkinci Oturum
İklim dostu bir dünyaya geçişi (insan kaynağı, teknik ve finansal olarak) nasıl finanse
edebiliriz?
 Mr. Metin Akman, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
 Mrs. Hülya Kurt , TSKB Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri Temsilcisi
 Mr. Bertrand Willocquet - AFD Grubu Türkiye Direktörü
Soru & Yanıt
17:00 – 19:00: Kokteyl ve Fotoğraf Sergisi (Yann Arthus-Bertrand’ın “İklim Değişikliği İçin 60
Çözüm” Sergisi)
How to reconcile climate and development?
Conference-Debate
16 April 2015 - from 1.30 pm to 5.00 pm
MARMARA UNIVERSITY, SULTANAHMET CAMPUS - ISTANBUL
It will be followed by a cocktail and by a Photo Exhibition (#60Solutions by Yann Arthus-Bertrand).
There will be simultaneous translation (English - Turkish) during the conference.
Conference- Debate will be animated by Pelin Cengiz
13:30 – 14:00: Registration
14:00 – 14:30: Opening Speeches



Prof. Dr. Fuat Keyman, Director of Sabancı University- Istanbul Policy Center
Prof. Dr. Erol Özvar, Vice Rector of Marmara University
HE Mr. Laurent Bili, Ambassador of France in Turkey
14:30 - 15:45: Panel 1
Is climate change a threat or an opportunity for development policies?

Mrs. Tuğba İçmeli, Deputy Head of Climate Change Department of Ministry of
Environment and Urbanization
 Assoc. Prof. Dr. Barış Karapınar, Boğaziçi University /IPCC AR5 WGII Lead Author
 Mr. Mustafa Özgür Berke, Climate Network (İklim Ağı)
 Representative of the French Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy
– tbc
Questions & Answers
15:45 – 16:00: Coffee Break
16:00 - 17:00: Panel 2
How can we finance (in the sense of human, technical and financial resources) the
transition to a climate friendly world?
 Mr. Metin Akman, Member of Executive Board at TÜSİAD
 Mrs. Hülya Kurt, Sustainability Management System Representative at TSKB
 Mr. Bertrand Willocquet , AFD Country Manager
Questions & Answers
17:00 – 19:00: Cocktail and Photo Exhibition (#60Solutions by Yann Arthus-Bertrand)
Download

İklim ve Kalkınma Politikaları Nasıl Uyumlu Olarak Sürdürülebilir?