ANTALYA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KOMİSYONU 50.TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI NO
50
TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ
30-31 Mart 2015 / 09:00
TOPLANTI YERİ
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Binası
30.03.2015 Tarihinde Görüşülecek Konular:
1. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna Başkan ve Başkan Yardımcısı
Seçimi
2. Aksu ilçesi, Çamköy mahallesi,2/B vasıflı 13303 ada, Çamköy Mağarası civarı,
39,40,41,44,46,47 ve 48 parsellerin satış talebinin değerlendirilmesi. (resmi)
3. Alanya ilçesi, Keşefli mahallesi, 231 Parsel, 3 üncü derece doğal sit alanında ifraz talebinin
değerlendirilmesi. (resmi)
4. Alanya ilçesi, taşınmaz kültür ve tabiat varlığı Dim mağarası yakınında vaziyet planı ile
mimari projenin değerlendirilmesi. (resmi)
5. Muratpaşa ilçesi, Güzeloba mahallesi, 12659 ada 1 parsel, Güzeloba etkileme geçiş
sahasında kamu arazisinin turizm yatırımlarına tahsisi talebinin değerlendirilmesi. (resmi)
6. Muratpaşa ilçesi, Gençlik mahallesi, 1 ada 60 parsel, 3 üncü derece doğal sit alanında
ruhsat talebin değerlendirilmesi. (resmi-özel)
7. Muratpaşa ilçesi, Yavuz Özcan Parkı ve Eski İl Özel İdare Alanı Çevre Düzenlemesi
Peyzaj projesi revizyonunun değerlendirilmesi. (resmi)
8. Konyaaltı ilçesi, Geyikbayırı, 334 ada 6 parsel, 1 inci derece doğal sit alanında ifraz
talebinin değerlendirilmesi. (resmi)
9. Konyaaltı ilçesi, Sarısu-Beldibi arası 1 inci derece doğal sit alanında Ekolojik Temelli
Bilimsel Raporun değerlendirilmesi. (özel)
10. Konyaaltı ilçesi, Topçam mevkii, Balıkçı Barınağı,1 inci derece doğal sit –Milli Park
alanında yapılması düşünülen üst yapılara görüş verilmesi. (resmi)
31.03.2015 tarihinde Görüşülecek Konular:
11. Isparta ili, Senirkent ilçesi, Akkeçili köyü, Köyönü mevkii, 903 parselde okul ve lojman
binasının tadilat projesinin değerlendirilmesi. (resmi)
12. Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Barla (Boyalı) mahallesi, 3 üncü derece sit alanında, 234 ada 29
parselin satış talebinin değerlendirilmesi. (resmi)
13. Isparta ili, Senirkent ilçesi, Gençali köyü, 3 üncü derece sit alanında, 290 ada 45 ve 290 ada
51 parsellerin satış talebinin değerlendirilmesi. (resmi)
14. Kaş ilçesi, Çukurbağ yarımadası, 70 ada 9 parsel, 3 üncü derece doğal sit alanında kaçak
yapılaşmanın değerlendirilmesi. (resmi)
15. Kaş ilçesi, Çukurbağ yarımadası, 81 ada 4 parsel, 3 üncü derece doğal sit alanında mimari
projenin değerlendirilmesi. (resmi-özel)
16. Kaş ilçesi, Çukurbağ yarımadası, 90 ada 6 parsel, 3 üncü derece doğal sit alanında mimari
projenin değerlendirilmesi.(resmi-özel)
17. Kaş ilçesi, Çukurbağ yarımadası, 70 ada 5 parsel, 3 üncü derece sit alanında mimari
projenin değerlendirilmesi.(resmi-özel)
18. Serik ilçesi, Kadriye-Kumköy mahallesi, 1 inci derece doğal sit alanında iletim hattı tesisi
talebinin değerlendirilmesi. (resmi-özel)
19. Serik ilçesi, Aspendos (Serik-Manavgat), 1 inci derece doğal sit alanında Ekolojik Temelli
Bilimsel Raporun değerlendirilmesi. (resmi-özel)
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

antalya tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu 50.toplantı