GeçmiştenGünümüze
OKULBANDOMUZ
28Mart2015Saat:19.00
OkulumuzKonferansSalonu
28Mart2015Cumartesigünüsaat
19.00'daOkulumuzKonferansSalonunda
yapılacakolan“GeçmiştenGünümüze
OkulBandomuz”adlıkonserimizi
onurlandırmanızdanmutlulukduyarım.
HilalERDİNÇ
KurucuTemsilcisi
Ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirme
sorumluluğunu güvenle yerine getiriyoruz.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Ayşeabla Okulları
Çiğdem Mahallesi 1550. Cadde No:5 Çankaya 06520 ANKARA
Tel: (312) 285 58 00 Faks:(312) 285 57 67
[email protected] www.ayseabla.k12.tr
Download

geçmişten günümüze okul bandomuz