İntihal
önleme
Zengin geri
bildirimler
Öğrenci
etkileşimi
Ödev yönetimi ve
koordinasyonu
İlk Adım – Hesap oluşturma, hesap açma
İkinci Adım – Sınıf oluşturma
Örnek Üniversite
İkinci Adım – Sınıf oluşturma
İkinci Adım – Sınıf oluşturma
Üçüncü Adım – Sınıf bilgisi
Örnek Üniversite
Dördüncü Adım – Bölüm oluşturma
Örnek Üniversite
Dördüncü Adım – Bölüm oluşturma
Örnek Üniversite
Dördüncü Adım – Bölüm oluşturma
Örnek Üniversite
İlk Adım – Hesaba giriş
Örnek Üniversite
İkinci Adım – Öğrenci ekleme
İkinci Adım – Öğrenci ekleme
Üçüncü Adım – Tez yükleme
Üçüncü Adım – Tez yükleme
•
•
•
Dördüncü Adım – Benzerlik/Orijinallik Raporu
Dördüncü Adım – Benzerlik/Orijinallik Raporu
Daha fazla bilgi için Turnitin
eğitim videolarına göz
atabilirsiniz…
http://www.turnitin.com/en
_us/training/getting-started
© 2010 iParadigms, LLC
All Rights Reserved.
[ 18 ]
Download

Enstitüler İçin Turnitin Kılavuzu.pdf