Temel Ekonomik Gelişmeler
30 Mart 2015
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin
açıklandığı gün saat 16.00’da güncellenmektedir
İçindekiler
Enflasyon Gelişmeleri
s. 3-13
Uluslararası Gelişmeler
s.14-30
İşgücü Piyasası Gelişmeleri
s.31-36
Ödemeler Dengesi Gelişmeleri
s.37-49
Kamu Maliyesi Gelişmeleri
s.50-56
Finansal Aracılık Gelişmeleri
s.57-71
Finansal Piyasa Gelişmeleri
s.72-82
İktisadi Faaliyet Gelişmeleri
s.83-101
2
Enflasyon Gelişmeleri
3
TÜFE ve Temel Göstergeler
(Yıllık Yüzde Değişimler)
14
ÖKTG-H
ÖKTG-I
TÜFE
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Şubat 2015.
4
TÜFE ve Alt Gruplar
(Yıllık Yüzde Değişimler)
35
Hizmet
Temel Mallar
Gıda
Enerji
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Gıda: Gıda ve alkolsüz içecekler
Temel mallar: Gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç mallar
Son Veri: Şubat 2015.
5
Hizmet Enflasyonu
(Yıllık Yüzde Değişimler)
25
Diğer Hizmetler
Haberleşme H.
Ulaştırma
Lokanta Otel
Kira
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
6
Enflasyon Eğilimi
Temel Enflasyon Göstergeleri
(Mevsimsellikten Arındırılmış Aylık Değişim, 3 Aylık Ortalama, Yıllıklandırılmış)
H
I
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
7
Enflasyon Eğilimi
Hizmet Fiyatları
(Mevsimsellikten Arındırılmış Aylık Değişim, 3 Aylık Ortalama, Yıllıklandırılmış)
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
8
Enflasyon Eğilimi
Temel Mallar
(Mevsimsellikten Arındırılmış Aylık Değişim, 3 Aylık Ortalama, Yıllıklandırılmış)
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Temel mallar: Gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç mallar
Son Veri: Şubat 2015.
9
Enflasyon Eğilimi
Yayılım Endeksleri
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 3 Aylık Ortalama)
0,6
TÜFE
H
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Yayılım Endeksi: Ay içinde fiyatı artan maddelerin sayısı ile fiyatı azalan maddelerin
sayısı arasındaki farkın toplam madde sayısına oranı
Son Veri: Şubat 2015.
10
Yıllık Enflasyona Katkı
(Yüzde Puan)
Enerji
14
Hizmet
Temel Mallar
Gıda
Alkol Tütün ve Altın
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Gıda: Gıda ve alkolsüz içecekler
Temel mallar: Gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç mallar
Son Veri: Şubat 2015.
11
Yurt İçi ÜFE
(Yıllık Yüzde Değişimler)
25
Yurt İçi ÜFE
İmalat Sanayi Fiyatları
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Şubat 2015.
12
Enflasyon Beklentileri
(Yıllık Yüzde Değişimler)
10
24 Ay
12 Ay
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
13
Uluslararası Gelişmeler
14
Küresel Enflasyon
(Yıllık Yüzde Değişimler)
10
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
15
Çekirdek Enflasyon
(Yıllık Yüzde Değişimler)
Gelişmiş Ülkeler
6
Gelişmekte Olan Ülkeler
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
Kaynak: Bloomberg, Datastream, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
16
Küresel Büyüme
(Yıllık Yüzde Değişimler)
10
Gelişmiş Ülkeler
Çin ve Hindistan Hariç Gelişmekte Olan Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç4.
17
Küresel Politika Faizi
(Yüzde)
14
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
18
PMI (İmalat Sanayi)
65
Euro Bölgesi
Japonya
Çin
ABD
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
Kaynak: Markit.
Son Veri: Şubat 2015.
19
Markit Küresel PMI Endeksi
İmalat Sanayi
Yeni İhracat Siparişleri (İmalat Sanayi)
Hizmetler
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
Kaynak: Markit.
Son Veri: Şubat 2015.
20
ABD Konut Fiyatları (Ocak 2005 = 100)
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
Federal Housing Finance Agency Ev Fiyatları Endeksi
S&P Case Shiller Ev Fiyatları Endeksi (ABD ülke geneli)
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: Aralık 2014.
21
İşsizlik Oranları
(Yüzde)
14
ABD
İngiltere
Japonya
Euro Bölgesi
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: Şubat 2015.
22
Emtia Fiyatları S&P-GS Endeksleri
(Ocak 2005 = 100)
350
Enerji
End. Metal
Tarım
Ana Endeks
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri:25 Mart 2015.
23
Emtia Fiyatları S&P-GS Ana Endeks
(Yıllık Yüzde Değişim)
120
Ana Endeks
Enerji
End. Metal
Tarım
120
70
70
20
20
-30
-30
-80
-80
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 25 Mart 2015.
24
Risk İştahı (VIX)
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 20 Mart 2015.
25
Spread (OIS Spread)
(Yüzde)
ABD Doları
Euro
4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
-0,5
-0,5
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 25 Mart 2015.
26
GIIPS Ülkeleri: Getiri Farkı
(Almanya Tahvillerine Kıyasla)
18
Portekiz
İspanya
İtalya
Yunanistan (sağ eksen)
36
16
32
14
28
12
24
10
20
8
16
6
12
4
8
2
4
0
0
Kaynak: Bloomberg.
GIIPS: Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya
Son Veri: 25 Mart 2015.
27
GIIPS Ülkeleri: İşsizlik
(Yüzde)
Portekiz
İrlanda
İspanya
İtalya
Yunanistan
30
25
20
15
10
5
0
Kaynak: Bloomberg.
GIIPS: Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya
Son Veri: Ocak 2015.
28
Sermaye Hareketleri
(Milyar ABD Doları)
Tüm Gelişmekte Olan Ülkeler, Haftalık Fon Akımı
10
Hisse Senedi Piyasaları
Tahvil Piyasaları
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
-12
-12
Kaynak: EPFR.
Son Veri: 18 Mart 2015.
29
Sermaye Hareketleri
(Milyar ABD Doları)
Tüm Gelişmekte Olan Ülkeler, 52 Haftalık Birikimli
Tahvil Piyasaları
Hisse Senedi Piyasaları
95
95
70
70
45
45
20
20
-5
-5
-30
-30
-55
-55
-80
-80
Kaynak: EPFR.
Son Veri: 18 Mart 2015.
30
İşgücü Piyasası Gelişmeleri
31
İşsizlik Oranı
(Yüzde)
18
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
32
İstihdam
(Bin Kişi)
22000
21000
Tarım Dışı istihdam
Tarım İstihdam (sağ eksen)
6600
6300
20000
6000
19000
18000
17000
16000
5700
5400
5100
15000
4800
14000
13000
12000
4500
4200
Son Veri: Aralık 2014.
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
33
Katılım Oranı
(Yüzde)
Katılım Oranı (%)
52
51
Tarım Dışı İşgücü / 15+ Nüfus (%) (sağ eksen)
42
41
40
50
39
49
48
47
38
37
36
35
46
34
45
44
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
33
32
Son Veri: Aralık 2014.
34
Sektörel İstihdam
(Bin Kişi)
İnşaat
2200
2000
Sanayi (sağ eksen)
5500
5200
4900
1800
4600
1600
4300
1400
4000
1200
1000
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
3700
3400
Son Veri: Aralık 2014.
35
Sektörel İstihdam
(Bin Kişi)
14000
Hizmetler
14000
13000
13000
12000
12000
11000
11000
10000
10000
9000
9000
8000
8000
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB.
Son Veri: Aralık 2014.
36
Ödemeler Dengesi Gelişmeleri
37
Dış Ticaret
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Üç Aylık Hareketli Ortalama,
Milyar ABD doları)
25
23
25
İthalat
İhracat (altın hariç)
İhracat
ithalat (altın hariç)
İthalat (enerji hariç)
23
21
21
19
19
17
17
15
15
13
13
11
11
9
9
7
7
5
5
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
38
Reel İthalat ve Reel İhracat
(Endeks 2010=100, Mevsimsellikten Arındırılmış)
Reel ithalat
Reel İthalat (Altın Hariç)
Reel ihracat
Reel İhracat (Altın Hariç)
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
39
Reel İthalat ve Reel İhracat
(Endeks 2010=100, Mevsimsellikten Arındırılmış Çeyreklik)
140
Reel ithalat
Reel ithalat (altın hariç)
Reel ihracat
Reel ihracat (altın hariç)
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç4.
40
Cari İşlemler Dengesi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyar ABD doları)
Cari İşlemler Dengesi
Cari İşlemler Dengesi (altın hariç)
Cari İşlemler Dengesi (enerji hariç)
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
41
Cari İşlemler Dengesi
(12-aylık, Milyar ABD doları)
Cari İşlemler Dengesi (enerji hariç)
Cari İşlemler Dengesi (altın hariç)
Cari İşlemler Dengesi
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
-60
-70
-70
-80
-80
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
42
Cari İşlemler Dengesi
(GSYİH Oranı, Yüzde)
Cari İşlemler Dengesi / GSYİH
Cari İşlemler Dengesi/ GSYİH (enerji hariç)
Cari İşlemler Dengesi/ GSYİH (altın hariç)
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
-12
-12
Kaynak: TUİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç3.
43
Cari Açığın Finansmanı*
(12-aylık birikimli, Milyar ABD doları)
Portföy ve Kısa Vadeli**
DYY ve Uzun Vadeli*
CA
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
Kaynak: TCMB.
-20
*Kısa vadeli sermaye hareketleri bankacılık ve reel sektörün kısa vadeli net kredileri ile
bankalardaki mevduat kaleminin toplamından oluşmaktadır. Uzun vadeli sermaye hareketleri
bankalar ve reel sektörün uzun vadeli net kredileri ile bankalar ve Hazine’nin yurtdışına ihraç
ettikleri tahvilleri kapsamaktadır.
Son Veri: Ocak 2015.
44
Cari Açığın Finansmanı*
(3-aylık birikimli, Milyon ABD doları)
Portföy ve Kısa Vadeli**
DYY ve Uzun Vadeli*
CA
35
35
30
30
25
20
25
20
15
15
10
10
5
0
-5
5
0
-10
-5
-15
-10
Kaynak: TCMB.
*Kısa vadeli sermaye hareketleri bankacılık ve reel sektörün kısa vadeli net kredileri ile bankalardaki mevduat
kaleminin toplamından oluşmaktadır. Uzun vadeli sermaye hareketleri bankalar ve reel sektörün uzun vadeli net
kredileri ile bankalar ve Hazine’nin yurtdışına ihraç ettikleri tahvilleri kapsamaktadır.
Son Veri: Ocak 2015.
45
Reel Döviz Kuru
TÜFE Bazlı REDK
(2003=100)
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
46
Reel Döviz Kuru
TÜFE Bazlı REDK*
(2003=100)
5,0
5,0
4,9
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,6
4,5
4,5
4,4
4,4
Kaynak: TCMB.
*Reel Efektif Döviz Kuru, Doğal logaritma.
Son Veri: Şubat 2015.
47
Reel Döviz Kuru
TÜFE Gelişmiş Ülkeler Bazlı REDK*
(2003=100)
5,0
5,0
4,9
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,6
4,5
4,5
4,4
4,4
Kaynak: TCMB.
*Reel Efektif Döviz Kuru, Doğal logaritma.
Son Veri: Şubat 2015.
48
Reel Döviz Kuru
TÜFE Gelişmekte Olan Ülkeler Bazlı REDK*
(2003=100)
5,0
5,0
4,9
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,6
4,5
4,5
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
Kaynak: TCMB.
*Reel Efektif Döviz Kuru, Doğal logaritma.
Son Veri : Şubat 2015.
49
Kamu Maliyesi Gelişmeleri
50
Faiz Dışı Harcamalara Katkılar
(12-Aylık Birikimli, Yıllık Yüzde Değişime Katkı)
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Personel Giderleri
Faiz Dışı Harcamalar
26
26
22
22
18
18
14
14
10
10
6
6
2
2
-2
-2
Kaynak: Maliye Bakanlığı.
* Temel kalemler seçilmiştir.
Son Veri: Şubat 2015.
51
Vergi Gelirlerine Katkılar
(12-Aylık Birikimli, Yıllık Yüzde Değişime Katkı)
İthalde Alınan KDV
ÖTV
Dahilde Alınan KDV
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi
Vergi Gelirleri
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
Kaynak: Maliye Bakanlığı.
* Temel kalemler seçilmiştir.
Son Veri: Şubat 2015.
52
Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir ve Harcamaları
(12-Aylık Birikimli, GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Bütçe Gelirleri
Faiz Dışı Harcamalar
26
26
24
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
14
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
53
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
(12-Aylık Birikimli, GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Bütçe Dengesi
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
54
Program Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi
(12-Aylık Birikimli, GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Program Tanımlı)
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
55
AB Tanımlı Kamu Borç Stoku
(GSYİH’nin Yüzdesi Olarak)
Kamu Borç Stoku
60
60
40
40
20
20
0
0
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017).
* Orta Vadeli Program (2015-2017) gerçekleşme tahmini.
** Orta Vadeli Program (2015-2017) hedefi.
Son Veri: 2014 Ç3.
56
Finansal Aracılık Gelişmeleri
57
Toplam Krediler*
(Yıllık Büyüme, Yüzde)
45
40
45
Toplam Kredi Büyümesi
40
35
35
30
30
25
25
20
Toplam Kredi Büyümesi
(Kur Etkisinden Arındırılmış)
20
15
15
10
10
5
5
0
0
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
Kaynak: TCMB.
Kredi kartları dahil.
TGA Hariç
Son Veri: 20 Mart 2015.
58
Tüketici Kredileri ve Ticari Krediler*
(Yıllık Büyüme, Yüzde)
Ticari Krediler
Tüketici Kredileri
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
Kaynak: TCMB.
TGA Hariç
Son Veri: 20 Mart 2015.
59
Toplam Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+,
Kur Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
Kredi kartları dahil.
TGA Hariç
Son Veri: 20 Mart 2015.
60
Tüketici Kredileri ve Ticari Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+, Kur
Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
Ticari Krediler
60
Tüketici Kredileri
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil).
TGA Hariç
Son Veri: 20 Mart 2015.
61
Tüketici Kredileri*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+, Yüzde)
Konut
Diğer
Taşıt
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil).
TGA Hariç
Son Veri: 20 Mart 2015.
62
Toplam Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+,
Kur Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
Toplam Krediler (2015)
Toplam Krediler (2007-2014)
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
Kredi Kartları Dahil
TGA Hariç.
Son Veri: 20 Mart 2015
63
Tüketici Kredileri*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+, Yüzde)
Tüketici Kredileri -2015
40
Tüketici Kredileri (2007-2014)
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
TGA ve Kredi Kartları Hariç
Son Veri: 20 Mart 2015
64
Ticari Krediler*
(13 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama+,
Kur Etkisinden Arındırılmış, Yüzde)
40
Ticari Krediler (2015)
Ticari Krediler (2007-2014)
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: TCMB.
+Kredi stok değerlerinin
haftalık büyüme oranları hesaplanmaktadır. Bu oranların 13 haftalık hareketli
ortalaması bulunup 52. kuvveti alınarak yıllıklandırılmaktadır.
*Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil)
TGA Hariç
Son Veri: 20 Mart 2015.
65
TGA Oranları
(Yüzde)
7,0
Toplam
Firma Kredileri
Bireysel Krediler
7,0
6,5
6,5
6,0
6,0
5,5
5,5
5,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
Son Veri: 20 Mart 2015.
Kaynak: TCMB.
66
Karşılıksız Çek Oranları
(Yüzde)
Karşılıksız Çek Dönüşüm Oranı (Adet)
Karşılıksız Çek Dönüşüm Oranı (Tutar)
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Not: Karşılıksız çek dönüşüm oranları, takas odalarına ibraz edilen ve karşılıksız kalan çek adet ve tutarının toplam takasa ibraz edilen çek
adet ve tutarı içindeki oranıdır.
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Şubat 2015.
67
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
Taşıt
Konut
Ticari
Nakit
26
26
23
23
20
20
17
17
14
14
11
11
8
8
5
5
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 13 Mart 2015.
68
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
24
Ticari Kredi Faiz Oranı
Ticari Kredi Faizi-Mevduat Faizi (sağ eksen)
8
22
7
20
6
18
5
16
4
14
3
12
2
10
1
8
0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 13 Mart 2015.
69
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
18
Ticari Kredi Faizi
Ticari Kredi Faizi (KMH ve KK Hariç)
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 13 Mart 2015.
70
Kredi Faiz Oranları
(Akım Veriler, Yıllık Faizler, Yüzde,
4 Haftalık Hareketli Ortalama)
7
Ticari Kredi Faizi-Mevduat Faizi
Ticari Kredi Faiz (KMH ve KK hariç)-Mevduat Faizi
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 13 Mart 2015.
71
Finansal Piyasa Gelişmeleri
72
TCMB Ortalama Fonlama Faizi
Toplam Bakiye (Milyar TL)
80
70
TCMB Ortalama Fonlama Faizi (Sağ Eksen, Yüzde)
14
12
60
10
50
8
40
6
30
4
20
10
0
Kaynak: TCMB.
2
0
Son Veri: 25 Mart 2015.
73
BIST Repo-Ters Repo Pazarı Gecelik Faizler
(Yüzde)
Gecelik Borç Alma -Verme Faiz Koridoru (5 Günlük HO)
Repo-Ters Repo Pazarı Gecelik Faizler
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: BIST, TCMB.
Son Veri: 25 Mart 2015.
74
TCMB Faizleri ve BIST Gecelik Faizler
(Yüzde)
Gecelik Borç Alma-Verme Faiz Koridoru
TCMB Ortalama Fonlama Faizi (5 günlük HO)
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı
Bankalararası Gecelik Repo Faizleri (5 günlük HO)
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Kaynak: TCMB.
Son Veri: 25 Mart 2015.
75
TL ve Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri
(ABD doları karşısında 01.11.2011 değerleri
1'e normalize edilmiştir)
1,50
Türkiye
GOÜ Ortalaması
Türkiye/GOÜ
1,50
1,45
1,45
1,40
1,40
1,35
1,35
1,30
1,30
1,25
1,25
1,20
1,20
1,15
1,15
1,10
1,10
1,05
1,05
1,00
1,00
0,95
0,95
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Polonya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, G. Afrika, Endonezya, Kore, Romanya, Malezya ve
Filipinler yer almaktadır.
Son Veri: 25 Mart 2015.
76
Opsiyonların İma Ettiği Kur Oynaklığı
(1 ay vade)
35
35
30
30
Türkiye
25
Gelişmekte olan ülkeler
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
Kaynak: Bloomberg.
Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, G. Afrika, Endonezya, Romanya yer almaktadır.
Son Veri: 25 Mart 2015.
77
Opsiyonların İma Ettiği Kur Oynaklığı
(12 ay vade)
30
25
30
Gelişmekte Olan Ülkeler
Türkiye
25
20
20
15
15
10
10
5
5
Kaynak: Bloomberg.
Gelişmekte olan ülkeler arasında Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
G. Afrika, Endonezya, Romanya yer almaktadır.
Son Veri: 25 Mart 2015.
78
Kur Sepeti ve EMBI
2,80
Kur Sepeti
EMBI+ Türkiye (sağ eksen)
500
2,70
450
2,60
2,50
400
2,40
2,30
2,20
350
300
2,10
2,00
250
1,90
200
1,80
1,70
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
150
Son Veri: 25 Mart 2015.
79
EMBI Endeksleri
EMBI Avrupa
EMBI Türkiye
EMBI Latin Amerika
EMBI Asya
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 25 Mart 2015.
80
Göreli EMBI Endeksleri
(03.01.2012=1)
EMBI Avrupa
EMBI Latin Amerika
EMBI Asya
EMBI Türkiye
1,40
1,40
1,30
1,30
1,20
1,20
1,10
1,10
1,00
1,00
0,90
0,90
0,80
0,80
0,70
0,70
0,60
0,60
0,50
0,50
0,40
0,40
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 25 Mart 2015.
81
Farklı Vadelerde DİBS Getirileri
(Yüzde)
0.5 yıl
1 yıl
2 yıl
4 yıl
10 yıl
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 25 Mart 2015.
82
İktisadi Faaliyet Gelişmeleri
83
GSYİH Yıllık Büyümesi
(Yüzde)
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
84
Yıllık GSYİH Büyümesine Katkılar
(Yüzde Puan)
25
Stok Değişimi
Net İhracat
Nihai Yurt İçi Talep
GSYİH
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
85
35
(1998 Sabit Fiyatlarıyla Milyar TL,
Mevsimsellikten Arındırılmış)
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
86
Millions
GSYİH
Nihai Yurt İçi Talep ve İthalat
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Endeks 2008Ç1=100)
Nihai Yurt İçi Talep
Mal ve Hizmet İthalatı
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç3.
87
İthalat ve İhracat
10
Mal ve Hizmet İthalatı
Mal ve Hizmet İhracatı
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: 2014 Ç3.
88
Millions
(1998 Sabit Fiyatlarıyla Milyar TL,
Mevsimsellikten Arındırılmış)
GSYİH Çeyreklik Büyümesi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yüzde)
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: 2014 Ç3.
89
Sanayi Üretim Endeksi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Ocak 2015.
90
İthalat Miktar Endeksi
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri: Ocak 2015.
91
Sermaye Malları Üretimi ve İthalatı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
140
Sermaye Malları İthalatı
Sermaye Malları Üretimi (sağ eksen)
150
140
130
130
120
120
110
100
110
100
90
90
80
80
70
Kaynak: TÜİK, TCMB.
70
60
Son Veri: Üretim için Ocak 2015.
İthalat için Ocak 2015.
92
Ara Malları Üretimi ve İthalatı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
145
Ara Malı İthalatı
Ara Malı Üretimi (sağ eksen)
125
120
135
115
125
110
115
105
105
100
95
95
90
85
85
75
Kaynak: TÜİK, TCMB.
80
Son Veri: Üretim için Ocak 2015.
İthalat için Ocak 2015.
93
Tüketim Malları Üretimi ve İthalatı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Çeyreklik Ortalama, 2010=100)
130
Tüketim Malları İthalatı
Tüketim Malları Üretimi (sağ eksen)
125
120
120
110
115
100
110
90
105
80
100
70
95
60
90
50
85
40
80
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Son Veri : Üretim için Ocak 2015.
İthalat için Ocak 2015.
94
Kapasite Kullanım Oranı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yüzde)
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
55
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
95
Gelecek Üç Ay İhracat ve İç Piyasa Sipariş Beklentisi
(Artacak-azalacak, Mevsimsellikten arındırılmış)
40
İhracat
İç Piyasa
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
96
PMI
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
Kaynak: Markit.
Son Veri: Şubat 2015.
97
Reel Kesim Güven Endeksi
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
125
125
115
115
105
105
95
95
85
85
75
75
65
65
55
55
Kaynak: TCMB.
Son Veri: Mart 2015.
98
Yatırım Harcaması Eğilimi*
(Artacak-Azalacak, Mevsimsellikten Arındırılmış)
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
-60
Kaynak: TCMB.
* İYA soru 23:Geçmiş on iki aya kıyasla, gelecek on iki ayda, sabit sermaye yatırım
harcama beklentiniz.
Son Veri: Mart 2015.
99
Tüketici Güven Endeksleri
120
CNBC-e
TÜİK-TCMB
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
Kaynak: CNBC-e, TÜİK, TCMB.
Son Veri: TÜİK-TCMB için Mart 2015.
CNBC-e için Şubat 2015.
100
Temel Ekonomik Gelişmeler
30 Mart 2015
Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
Download

CACHEID=6f8c4952-8336-4f40-af89-f0910f71b32f;Temel Ekonomik Gelişmeler