(2015/51) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Lütuflar Mahallesindeki
Belediyeye ait zeytinliklerin kira ihale sürelerinin belirlenmesi hakkındaki önergenin
görüşülmek üzere Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
(2015/52) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Sarıyurt Mahallesindeki
Belediyeye ait zeytinliklerin kira ihale sürelerinin belirlenmesi hakkındaki önergenin
görüşülmek üzere Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
(2015/53) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Yakacık Mahallesindeki
Belediyeye ait zeytinliklerin kira ihale sürelerinin belirlenmesi hakkındaki önergenin
görüşülmek üzere Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
(2015/54) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Çırpı Doğan Spor Kulübü
Derneğinin nakdi yardım talebi hakkındaki önergenin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/55) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; 24 Mart ile 29 Mart tarihleri
arasında Orta Avrupa Ülkeleri Avusturya (Viyana), Macaristan (Budapeşte), Çek Cumhuriyeti
(Prag) ve Slovakya (Bratislava) ülkelerine yapılacak olan katı atık ve alt yapı teknik inceleme
gezisi hakkındaki önergenin Belediye Meclisinin 06.02.2015 Cuma günü yapılacak olan Şubat
Ayı 2.Birleşiminde karara bağlanmak üzere gündemde bırakılmasına mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
(2015/56) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Bayındır Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2013/319, 2013/320, 2013/321, 2013/322 Esas sayılı dosyaları konulu önergenin
görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
(2015/57) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; 18.Bayındır Çiçek Festivali
konulu önergenin görüşülmek üzere Tanıtım ve Kültür Komisyonuna havale edilmesine
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/58) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; İlbank A.Ş. tarafından yürütülen
genel revizyon planlama çalışmalarında dini tesisler ile ilgili plan notu eklenmesi konulu
önergenin görüşülmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/59) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Alankıyı Mahallesi 556 Ada 92 Parsel, 101 Ada 120 Parsel, 178 Ada 19 Parsel, 178 Ada 1
Parsel, 173 Ada 12 Parsel, 168 Ada 4 Parsel, 161 Ada 142 Parsel, 165 Ada 3 Parsel, 161 Ada
108 Parsel, 153 Ada 10 Parsel, 153 Ada 4 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya
verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/60) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Alanköy Mahallesi 115 Ada 2 Parsel, 107 Ada 1 Parsel, 106 Ada 1 Parsel, 161 Ada 36 Parsel,
169 Ada 142 Parsel, 169 Ada 167 Parsel, 169 Ada 184 Parsel, 169 Ada 198 Parsel, 1096
Parsel, 187 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/61) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Buruncuk Mahallesi 122 Ada 1062 Parsel, 132 Parsel 218 Parsel, 674 Parsel, 713 Parsel, 727
Parsel, 748 Parsel, 764 Parsel, 791 Parsel, 798 Parsel, 803 Parsel, 860 Parsel, 940 Parsel, 974
Parsel, 1046 Parsel, 728 Parsel, 909 Parsel, 1317 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya
verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/62) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Çiftçigediği Mahallesi 3268 Parsel, 601 Parsel, 739 Parsel, 814 Parsel, 392 Parsel, 325
Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/63) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Dernekli Mahallesi 138 Ada 1 Parsel, 140 Ada 2 Parsel, 144 Ada 77 Parsel, 144 Ada 84
Parsel, 144 Ada 97 Parsel, 162 Ada 111 Parsel, 162 Ada 169 Parsel, 163 Ada 13 Parsel, 163
Ada 65 Parsel, 236 Ada 2 Parsel, 238 Ada 2 Parsel, 238 Ada 6 Parsel, 238 Ada 8 Parsel, 238
Ada 16 Parsel, 147 Ada 1 Parsel, 153 Ada 6 Parsel, 153 Ada 9 Parsel, 153 Ada 11 Parsel, 154
Ada 2 Parsel, 156 Ada 5 Parsel, 144 Ada 2 Parsel, 144 Ada 12 Parsel, 162 Ada 168 Parsel,
162 Ada 202 Parsel, 162 Ada 185 Parsel, 162 Ada 67 Parsel, 162 Ada 66 Parsel, 162 Ada 65
Parsel, 163 Ada 1 Parsel, 163 Ada 87 Parsel, 163 Ada 96 Parsel, 165 Ada 60 Parsel, 165 Ada
92 Parsel, 165 Ada 105 Parsel, 165 Ada 135 Parsel, 236 Ada 1 Parsel, 238 Ada 18 Parsel, 227
Ada 15 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/64) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Balcılar Mahallesi 245 Ada 66 Parsel, 240 Ada 3 Parsel, 239 Ada 3 Parsel, 235 Ada 1 Parsel,
234 Ada 4 Parsel, 225 Ada 6 Parsel, 211 Ada 124 Parsel, 211 Ada 115 Parsel, 179 Ada 14
Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/65) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Fırınlı Mahallesi 2128 Parsel, 3467 Parsel 2177 Parsel, 1984 Parsel, 2050 Parsel, 2033 Parsel,
1945 Parsel, 2037 Parsel, 2039 Parsel, 2027 Parsel, 2180 Parsel, 2101 Parsel, 2083 Parsel,
2041 Parsel, 2068 Parsel, 254 Parsel, 271 Parsel, 261 Parsel, 236 Parsel, 140 Parsel, 2833
Parsel, 2579 Parsel, 2622 Parsel, 2559 Parsel, 2584 Parsel, 2419 Parsel,1825 Parsel, 29
Parsel, 230 Parsel, 27858 Parsel, 2782 Parsel, 2739 Parsel, 2381 Parsel, 2318 Parsel, 2164
Parsel, 255 Parsel, 961 Parsel, 1899 Parsel, 1878 Parsel, 2815 Parsel, 2748 Parsel, 2783
Parsel, 2325 Parsel, 2331 Parsel, 2620 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek
üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/66) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Hisarlık Mahallesi 281 Ada 7 Parsel, 281 Ada 11 Parsel, 281 Ada 72 Parsel, 281 Ada 85
Parsel, 282 Ada 5 Parsel, 291 Ada 15 Parsel, 296 Ada 3 Parsel, 302 Ada 19 Parsel, 343 Ada
83 Parsel, 377 Ada 81 Parsel, 377 Ada 73 Parsel, 374 Ada 62 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl
süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/67) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Tire yolu baysan yanı (107 ağaç), Bayındır şehir içi
(102 ağaç), Çırpı Mahallesi (206 ağaç), Karaveliler İlköğretim Okulu (40 ağaç), Arıkbaşı
mezarlık yanı (90 ağaç), Arıkbaşı yol kenarı (17 ağaç), Arıkbaşı Şehitlik (3 ağaç), Eski
Yeşilova okul binası bahçesi (9 ağaç), Eski Yeşilova cami yanı (8 ağaç), Yeşilova İlkokulu (4
ağaç), Eski Fırınlı (2 ağaç), Potamaz (120 ağaç) çam kozalağı ürününün 5 yıl süre ile kiraya
verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/68) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Çamlıbel Mahallesi 172 Ada 57 Parsel, 172 Ada 81 Parsel, 172 Ada 86 Parsel, 173 Ada 16
Parsel, 152 Ada 57 Parsel, 154 Ada 19 Parsel, 154 Ada 28 Parsel, 154 Ada 31 Parsel, 154 Ada
71 Parsel, 158 Ada 18 Parsel, 155 Ada 4 Parsel, 158 Ada 149 Parsel, 149 Ada 18 Parsel, 149
Ada 80 Parsel, 154 Ada 72 Parsel, 154 Ada 92 Parsel, 150 Ada 4 Parsel, 149 Ada 26 Parsel,
148 Ada 4 Parsel, 149 Ada 28 Parsel, 149 Ada 67 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile
kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/69) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Kızılcaağaç Mahallesi 224 Ada 1 Parsel, 228 Ada 1 Parsel, 1339 Parsel, 1361 Parseldeki
zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
(2015/70) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Turan Mahallesi 98 Parsel, 110 Parsel, 196 Parsel, 204 Parsel, 306 Parseldeki zeytinliklerin 4
yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/71) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Gaziler Mahallesi 152 Ada 49 Parsel, 115 Ada 92 Parsel,115 Ada 81 Parsel,110 Ada 152 Parsel,108
Ada 285 Parsel,108 Ada 216 Parsel,108 Ada 174 Parsel,108 Ada 168 Parsel,108 Ada 149 Parsel,108
Ada 140 Parsel,108 Ada 135 Parsel,107 Ada 3 Parsel,108 Ada 331 Parsel,108 Ada 337 Parsel,115 Ada
4 Parsel,120 Ada 160 Parsel,106 Ada 9 Parsel,106 Ada 12 Parsel,107 Ada 15 Parsel,107 Ada 70
Parsel,123 Ada 16 Parsel,123 Ada,24 Parsel,123 Ada 31 Parsel,123 Ada 53 Parsel,125 Ada 2
Parsel,126 Ada 3 Parsel,127 Ada 24 Parsel,127 Ada 27 Parsel,127 Ada 30 Parsel,127 Ada 37
Parsel,152 Ada 3 Parsel,152 Ada 8 Parsel,152 Ada 26 Parsel,152 Ada 35 Parsel,152 Ada 46
Parsel,152 Ada 48 Parsel,152 Ada 56 Parsel,152 Ada 60 Parsel,152 Ada 63 Parsel,107 Ada 141
Parsel,107 Ada 143 Parsel,107 Ada 181 Parsel,107 Ada 185 Parsel,108 Ada 14 Parsel,108 Ada 19
Parsel,107 Ada 77 Parsel,107 Ada 83 Parsel,110 Ada 5 Parsel,115 Ada 31 Parsel,115 Ada 54
Parsel,115 Ada 59 Parsel,115 Ada 68 Parsel,115 Ada 76 Parsel,115 Ada 85 Parsel,115 Ada 115
Parsel,118 Ada 3 Parsel,120 Ada 9 Parsel,120 Ada 42 Parsel,120 Ada 51 Parsel,120 Ada 83
Parsel,120 Ada 91 Parsel,120 Ada 159 Parsel,120 Ada 185 Parsel,120 Ada 189 Parsel,120 Ada 193
Parsel,120 Ada 196 Parsel,120 Ada 213 Parsel,120 Ada 233 Parsel,120 Ada 235 Parsel,120 Ada 245
Parsel,115 Ada 174 Parsel,115 Ada 178 Parsel,110 Ada 20 Parsel,110 Ada 32 Parsel,110 Ada 37
Parsel,110 Ada 38 Parsel,110 Ada 42 Parsel,110 Ada 63 Parsel,110 Ada 65 Parsel,110 Ada 66
Parsel,110
Parsel,110
Parsel,101
Parsel,101
Parseldeki
Ada 97 Parsel,110 Ada 212 Parsel,110 Ada 279 Parsel,110 Ada 284 Parsel,110 Ada 335
Ada 337 Parsel,110 Ada 341 Parsel,110 Ada 442 Parsel,110 Ada 445 Parsel,101 Ada 543
Ada 576 Parsel,101 Ada 577 Parsel,101 Ada 612 Parsel,101 Ada 622 Parsel,101 Ada 622
Ada 674 Parsel,101 Ada 710 Parsel,101 Ada 726 Parsel,104 Ada 9 Parsel,104 Ada 26
zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/72) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Karahalilli Mahallesi 171 Parsel,314 Parsel 275 Parsel, 312 Parsel, 230 Parsel, 102 Parsel,
113 Parsel, 129 Parsel, 215 Parsel, 251 Parsel, 284 Parsel, 299 Parsel, 341 Parsel, 403 Parsel,
430 Parsel, 463 Parsel, 480 Parsel, 529 Parsel, 526 Parsel, 522 Parsel, 512 Parsel, 477
Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/73) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Pınarlı Mahallesi 2332 Parsel, 2340 Parsel, 2343 Parsel, 2350 Parsel, 2436 Parsel, 2441
Parsel, 2456 Parsel, 2474 Parsel, 2504 Parsel, 2508 Parsel, 2652 Parsel, 2670 Parsel, 2879
Parsel, 2708 Parsel, 2835 Parsel, 2839 Parsel, 2902 Parsel, 2925 Parsel, 2938 Parsel, 3035
Parsel, 3038 Parsel, 3049 Parsel, 3064 Parsel,3068 Parsel, 3081 Parsel, 3099 Parsel, 3109
Parsel, 3124 Parsel, 3155 Parsel, 3185 Parsel, 3196 Parsel, 3209 Parsel, 3038 Parsel, 3049
Parsel, 3064 Parsel, 3068 Parsel, 3081 Parsel, 3099 Parsel, 3109 Parsel, 3124 Parsel, 3155
Parsel, 3185 Parsel, 3196 Parsel, 3208 Parsel, 3244 Parsel, 3249 Parsel, 3305 Parsel, 3315
Parsel, 3507 Parsel, 3511 Parsel, 3536 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek
üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/74) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Yeşilova Mahallesi 2706 Parsel, 2730 Parsel, 2690 Parsel, 2748 Parsel, 2131 Parsel, 1368
Parsel, 1462 Parsel, 1598 Parsel, 1637 Parsel, 1641 Parsel, 1925 Parsel, 1947 Parsel, 1845
Parsel, 1846 Parsel, 2275 Parsel, 2317 Parsel, 2366 Parsel, 2600 Parsel, 2501 Parsel, 2503
Parsel, 2709 Parsel, 2731 Parsel,2850 Parsel, 1395 Parsel, 1396 Parsel, 1399 Parsel, 1589
Parsel, 1539 Parsel, 1541 Parsel, 1555 Parsel, 1615 Parsel, 1884 Parsel, 1904 Parsel, 1909
Parsel, 1863 Parsel, 1871 Parsel, 2038 Parsel, 2292 Parsel, 3268 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl
süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/75) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Çenikler Mahallesi 109 Ada 103 Parsel, 109 Ada 139 Parsel,109 Ada 148 Parsel, 109 Ada
172 Parsel, 109 Ada 186 Parsel, 109 Ada 196 Parsel, 109 Ada 204 Parsel, 109 Ada 210
Parsel, 109 Ada 213 Parsel, 109 Ada 217 Parsel, 109 Ada 220 Parsel, 109 Ada 221 Parsel,
109 Ada 22 Parsel, 109 Ada 226 Parsel, 109 Ada 233 Parsel, 109 Ada 235 Parsel, 109 Ada
237 Parsel, 109 Ada 246 Parsel, 109 Ada 258 Parsel, 109 Ada 276 Parsel, 109 Ada 267
Parsel, 109 Ada 278 Parsel, 109 Ada 294 Parsel, 109 Ada 303 Parsel, 109 Ada 315 Parsel,
109 Ada 22 Parsel, 109 Ada 131 Parsel, 109 Ada 120 Parsel, 109 Ada 118 Parsel, 109 Ada 92
Parsel, 110 Ada 3 Parsel, 110 Ada 9 Parsel, 110 Ada 12 Parsel, 110 Ada 19 Parsel, 110 Ada
25 Parsel, 110 Ada 31 Parsel, 110 Ada 44 Parsel, 123 Ada 41 Parsel, 123 Ada 53 Parsel, 123
Ada 44 Parsel, 123 Ada 55 Parsel, 123 Ada 58 Parsel, 123 Ada 61 Parsel, 123 Ada 64 Parsel,
114 Ada 22 parsel, 114 Ada 20 Parsel, 114 Ada 2 Parsel, 111 Ada 4 Parsel, 122 Ada 311
Parsel, 122 Ada 287 Parsel, 122 Ada 267 Parsel, 122 Ada 261 Parsel, 122 Ada 258 Parsel,
122 Ada 255 Parsel, 122 Ada 228 Parsel, 122 Ada 217 Parsel, 122 Ada 214 Parsel, 122 Ada
197 Parsel, 125 Ada 5 Parsel, 132 Ada 5 Parsel, 132 Ada 14 Parsel, 133 Ada 5 Parsel, 134
Ada 5 Parsel, 134 Ada 7 Parsel, 110 Ada 122 Parsel, 155 Ada 1 Parsel, 155 Ada 6 Parsel, 156
Ada 159 Parsel, 156 Ada 152 Parsel, 156 Ada 148 Parsel, 156 Ada 142 Parsel, 156 Ada 140
Parsel, 156 Ada 125 Parsel, 156 Ada 121 Parsel, 156 Ada 118 Parsel, 156 Ada 116 Parsel,
156 Ada 114 Parsel, 156 Ada 95 Parsel, 109 Ada 319 Parsel, 109 Ada 324 Parsel, 109 Ada
309 Parsel, 109 Ada 332 Parsel, 109 Ada 334 Parsel, 109 Ada 337 Parsel, 109 Ada 338
Parsel, 109 Ada 347 Parsel, 109 Ada 348 Parsel, 109 Ada 351 Parsel, 123 Ada 10 Parsel, 123
Ada 13 Parsel, 123 Ada 16 Parsel, 123 Ada 23 Parsel, 123 Ada 36 Parsel, 156 Ada 196 Parsel,
156 Ada 200 Parsel, 156 Ada 215 Parsel, 156 Ada 220 Parsel, 156 Ada 225 Parsel, 122 Ada
29 Parsel, 122 Ada 95 Parsel, 122 Ada 104 Parsel, 122 Ada 106 Parsel, 122 Ada 112 Parsel,
122 Ada 147 Parsel, 122 Ada 152 Parsel, 122 Ada 176 Parsel, 122 Ada 189 Parsel, 125 Ada 2
Parsel, 156 Ada 307 Parsel, 156 Ada 319 Parsel, 156 Ada 337 Parsel, 162 Ada 8 Parsel, 162
Ada 12 Parsel, 162 Ada 18 Parsel, 162 Ada 22 Parsel, 162 Ada 25 parsel, 111 Ada 130 Parsel,
108 Ada 467 Parsel, 108 Ada 478 Parsel, 108 Ada 685 Parsel, 122 Ada 809 Parsel, 122 Ada
823 Parsel, 122 Ada 914 Parsel, 122 Ada 15 Parsel, 108 Ada 563 Parsel, 108 Ada 560 Parsel,
108 Ada 558 Parsel, 108 Ada 553 Parsel, 108 Ada 550 Parsel, 108 Ada 537 Parsel, 108 Ada
513 Parsel, 108 Ada 521 Parsel, 108 Ada 36 Parsel, 108 Ada 486 Parsel, 108 Ada 477 Parsel,
108 Ada 473 Parsel, 108 Ada 459 Parsel, 108 Ada 256 Parsel, 108 Ada 251 Parsel, 108 Ada
612 Parsel, 108 Ada 607 Parsel, 108 Ada 595 Parsel, 108 Ada 697 Parsel, 108 Ada 703
Parsel, 108 Ada 708 Parsel, 108 Ada 717 Parsel, 108 Ada 730 Parsel, 108 Ada 734 Parsel,
135 Ada 35 Parsel, 135 Ada 19 Parsel, 135 Ada 15 Parsel, 135 Ada 13 Parsel, 108 Ada 436,
108 Ada 433 Parsel, 108 Ada 427 Parsel, 108 Ada 425 Parsel, 108 Ada 741 Parsel, 108 Ada
744 Parsel, 108 Ada 672 Parsel, 108 Ada 57 Parsel, 108 Ada 71 Parsel, 108 Ada 45 Parsel,
122 Ada 318 Parsel, 122 Ada 307 Parsel, 109 Ada 449 Parsel, 122 Ada 743 Parsel, 122 Ada
744 Parsel, 122 Ada 745 Parsel, 122 Ada 570 Parsel, 122 Ada 603 Parsel, 122 Ada 753
Parsel, 122 Ada 755 Parsel, 122 Ada 769 Parsel, 122 Ada 775 Parsel, 122 Ada 780 Parsel,
156 Ada 262 Parsel, 156 Ada 266 Parsel, 109 Ada 378 Parsel, 156 Ada 257 Parsel, 109 Ada
436 Parsel, 109 Ada 433 Parsel, 109 Ada 429 Parsel, 108 Ada 780 Parsel, 108 Ada 786
Parsel, 108 Ada 790 Parsel, 108 Ada 751 Parsel, 108 Ada 753 Parsel, 108 Ada 379 Parsel,
108 Ada 368 Parsel, 108 Ada 362 Parsel, 108 Ada 303 Parsel, 108 Ada 338 Parsel, 108 Ada
286 Parsel, 108 Ada 283 Parsel, 109 Ada 86 Parsel, 109 Ada 47 Parsel, 109 Ada 31 Parsel,
109 Ada 13 Parsel, 109 Ada 391 Parsel, 109 Ada 395 Parsel, 109 Ada 398 Parsel, 109 Ada
403 Parsel, 156 Ada 19 Parsel, 122 Ada 338 Parsel, 119 Ada 117 Parsel, 119 Ada 146 Parsel,
122 Ada 1209 Parsel, 122 Ada 1211 Parsel, 122 Ada 1291 Parsel, 122 Ada 1295 Parsel, 122
Ada 1354 Parsel, 122 Ada 640, 122 Ada 679 Parsel, 122 Ada 721 Parsel, 156 Ada 299 Parsel,
122 Ada 1042 Parsel, 122 Ada 1054 Parsel, 111 Ada 194 Parsel, 113 Ada 12 Parsel, 122 Ada
933 Parsel, 119 Ada 20 Parsel, 119 Ada 23 Parsel, 119 Ada 34 Parsel, 119 Ada 36 Parsel, 122
Ada 532 Parsel, 122 Ada 543 Parsel, 122 Ada 546 Parsel, 119 Ada 4 Parsel, 122 Ada 574
Parsel, 122 Ada 735 Parsel, 122 Ada 403 Parsel, 122 Ada 406 Parsel, 156 Ada 296 Parsel,
109 Ada 81 Parsel, 109 Ada 74 Parsel, 111 Ada 83 Parsel, 111 Ada 61 Parsel, 110 Ada 48
Parsel, 110 Ada 86 Parsel, 110 Ada 111 Parsel, 108 Ada 122 Parsel, 108 Ada 126 Parsel, 108
Ada 618 Parsel, 122 Ada 421 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere
ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/76) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Kızıloba Mahallesi 335 Ada 25 Parsel, 331 Ada 1 Parsel, 332 Ada 3 Parsel, 332 Ada 71
Parsel, 332 Ada 98 Parsel, 324 Ada 88 Parsel, 324 Ada 78 Parsel, 324 Ada 83 Parsel, 324 Ada
91 Parsel, 324 Ada 92 Parsel, 325 Ada 19 Parsel, 326 Ada 9, 323 Ada 93 Parsel, 323 Ada 100
Parsel, 323 Ada 103 Parsel, 323 Ada 157 Parsel, 214 Ada 28 Parsel, 226 Ada 69 Parsel, 226
Ada 196 Parsel, 226 Ada 212 Parsel, 226 Ada 266 Parsel, 239 Ada 98 Parsel, 239 Ada 137
Parsel, 239 Ada 154 Parsel, 239 Ada 183 Parsel, 239 Ada 190 Parsel, 239 Ada 228 Parsel,
239 Ada 242 Parsel, 239 Ada 266 Parsel, 256 Ada 64 Parsel, 301 Ada 8 Parsel, 301 Ada 21
Parsel, 307 Ada 4 Parsel, 201 Ada 64 Parsel, 201 Ada 54 Parsel, 201 Ada 114 Parsel, 201 Ada
140 Parsel, 201 Ada 155 Parsel, 201 Ada 172 Parsel, 201 Ada 200 Parsel, 200 Ada 293
Parsel, 201 Ada 299 Parsel, 182 Ada 70 Parsel, 182 Ada 71 Parsel, 182 Ada 93 parsel, 182
Ada 106 Parsel, 182 Ada 120 Parsel, 182 Ada 125 Parsel, 182 Ada 127 Parsel, 182 Ada 129
Parsel, 182 Ada 133 Parsel, 182 Ada 141 Parsel, 182 Ada 147 Parsel, 182 Ada 158 Parsel,
182 Ada 20 Parsel, 182 Ada 42 Parsel, 182 Ada 46 Parsel, 182 Ada 50 Parsel, 182 Ada 52
Parsel, 182 Ada 61 Parsel, 182 Ada 65 Parsel, 182 Ada 66 Parsel, 176 Ada 9 Parsel, 174 Ada
5 Parsel, 159 Ada 3 Parsel, 163 Ada 15 Parsel, 153 Ada 15 Parsel, 104 Ada 8 Parsel, 104 Ada
20 Parsel, 104 Ada 34 Parsel, 104 Ada 85 Parsel, 104 Ada 126 Parsel, 201 Ada 35 Parsel, 201
Ada 14 Parsel, 201 Ada 1 Parsel, 185 Ada 81 Parsel, 184 Ada 8 Parsel, 182 Ada 163 Parsel,
182 Ada 174 Parsel, 182 Ada 186 Parsel, 182 Ada 190 Parsel, 182 Ada 194 Parsel, 182 Ada
198 Parsel, 182 Ada 203 Parsel, 182 Ada 215 Parsel, 182 Ada 222 Parsel,182 Ada 232 Parsel,
182 Ada 235 Parsel, 182 Ada 246 Parsel, 182 Ada 248 Parsel, 182 Ada 258 Parsel, 182 Ada
268 Parsel, 182 Ada 273 Parsel, 182 Ada 275 Parsel, 182 Ada 293 Parsel, 183 Ada 66 Parsel,
183 Ada 108 Parsel, 183 Ada 136 Parsel, 183 Ada 146 Parsel, 183 Ada 158 Parsel, 183 Ada
162 Parsel, 183 Ada 165 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale
açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/77) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Kızılkeçili Mahallesi 219 Ada 9 Parsel, 221 Ada 4 Parsel, 268 Ada 2 Parsel, 298 Ada 19
Parsel, 299 Ada 12 Parsel, 322 Ada 5 Parsel, 322 Ada 11 Parsel, 322 Ada 42 Parsel, 323 Ada
24 Parsel, 324 Ada 2 Parsel, 325 Ada 3 Parsel, 338 Ada 27 Parsel, 338 Ada 29 Parsel, 339
Ada 16 Parsel, 110 Ada 465 Parsel, 108 Ada 466 Parsel, 122 Ada 110 Parsel, 112 Ada 236
Parsel, 332 Ada 21 Parsel, 333 Ada 9 Parsel, 334 Ada 1 Parsel, 332 Ada 12 Parsel, 148 Ada 8
Parsel, 147 Ada 43 Parsel, 140 Ada 523 Parsel, 140 Ada 133 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl
süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/78) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Karahayıt Mahallesi 101 Ada 8 Parsel, 101 Ada 801 Parsel, 104 Ada 28 Parsel, 110 Ada 3
Parsel, 101 Ada 799 Parsel, 101 Ada 739 Parsel, 101 Ada 730 Parsel, 101 Ada 727 Parsel,
101 Ada 722 Parsel, 101 Ada 595 Parsel, 101 Ada 594 Parsel, 101 Ada 588 Parsel, 101 Ada
503 Parsel, 101 Ada 491 Parsel, 101 Ada 444 Parsel, 101 Ada 427 Parsel, 101 Ada 426
Parsel, 101 Ada 378 Parsel, 101 Ada 276 Parsel, 101 Ada 270 Parsel, 101 Ada 266 Parsel,
101 Ada 255 Parsel, 101 Ada 244 Parsel, 101 Ada 233 Parsel, 101 Ada 183 Parsel, 101 Ada
120 Parsel, 101 Ada 100 Parsel, 101 Ada 89 Parsel, 101 Ada 56 Parsel, 101 Ada 12 Parsel,
101 Ada 274 Parsel, 101 Ada 278 Parsel, 101 Ada 292 Parsel, 101 Ada 311 Parsel, 101 Ada
316 Parsel, 101 Ada 393 Parsel, 101 Ada 396 Parsel, 101 Ada 408 Parsel, 101 Ada 439
Parsel, 101 Ada 452 Parsel, 101 Ada 459 Parsel, 101 Ada 465 Parsel, 101 Ada 761 Parsel,
101 Ada 767 Parsel, 101 Ada 787 Parsel, 112 Ada 4 Parsel, 112 Ada 5 Parsel, 104 Ada 3
Parsel, 104 Ada 7 Parsel, 104 Ada 27 Parsel, 104 Ada 30 Parsel, 104 Ada 38 Parsel, 104 Ada
41 Parsel, 105 Ada 2 Parsel, 105 Ada 4 Parsel, 107 Ada 1 Parsel, 109 Ada 7 Parsel, 109 Ada
18 Parsel, 109 Ada 21 Parsel, 110 Ada 2 Parsel, 110 Ada 4 Parsel, 110 Ada 12 Parsel, 110
Ada 20 Parsel, 111 Ada 12 Parsel, 101 Ada 641 Parsel, 101 Ada 643 Parsel, 101 Ada 650
Parsel, 101 Ada 659 Parsel, 101 Ada 689 Parsel, 101 Ada 686 Parsel, 101 Ada 692 Parsel,
101 Ada 696 Parsel, 101 Ada 753 Parsel, 144 Ada 15 Parsel, 148 Ada 16 Parsel, 148 Ada 17
Parsel, 151 Ada 38 Parsel, 151 Ada 44 Parsel, 108 Ada 68 Parsel, 108 Ada 127 Parsel, 108
Ada 141 Parsel, 108 Ada 297 Parsel, 115 Ada 70 Parsel, 126 Ada 5 Parsel, 101 Ada 30 Parsel,
101 Ada 37 Parsel, 101 Ada 39 Parsel, 101 Ada 44 Parsel, 101 Ada 51 Parsel, 101 Ada 55
Parsel, 101 Ada 60 Parsel, 101 Ada 108 Parsel, 101 Ada 116 Parsel, 101 Ada 129 Parsel, 101
Ada 158 Parsel, 101 Ada 182 Parsel, 101 Ada 185 Parsel, 101 Ada 343 Parsel, 101 Ada 349
Parsel, 101 Ada 352 Parsel, 101 Ada 353 Parsel, 101 Ada 561 Parsel, 101 Ada 365 Parsel,
101 Ada 519 Parsel, 101 Ada 542 Parsel, 101 Ada 494 Parsel, 101 Ada 592 Parsel, 101 Ada
607 Parsel, 101 Ada 639 Parsel, 101 Ada 798 Parsel, 101 Ada 251 Parsel, 101 Ada 271
Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/79) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Osmanlar Mahallesi 199 Ada 21 Parsel, 163 Ada 12 Parsel, 163 Ada 73 Parsel, 163 Ada 117
Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/80) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Çınardibi Mahallesi 165 Parseldeki (Dernekli Mahallesi sınırındaki) zeytinliğin 4 yıl süre ile
kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/81) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Karapınar Mahallesi 296 Parsel, 282 Parsel, 665 Parsel, 653 Parsel, 657 Parsel, 712 Parsel,
694 Parsel, 692 Parsel, 116 Parsel, 885 Parsel, 894 Parsel, 929 Parsel, 309 Parsel, 221 Parsel,
239 Parsel, 967 Parsel, 1029 Parsel, 260 Parsel, 1099 Parsel, 1094 Parsel, 1087 Parsel, 1079
Parsel,738 Parsel, 233 Parsel, 248 Parsel, 272 Parsel, 268 Parsel, 279 Parsel, 317 Parsel, 279
Parsel, 317 Parsel, 333 Parsel, 328 Parsel, 474 Parsel, 500 Parsel, 535 Parsel, 743 Parsel, 434
Parsel, 390 Parsel, 473 Parsel, 419 Parsel, 490 Parsel, 575 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre
ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/82) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Yusuflu Mahallesi 2331 Parsel, 2316 Parsel, 976 Parsel, 1139 Parsel, 1335 Parsel, 1348
Parsel, 1781 Parsel, 1793 Parsel, 1860 Parsel, 1936 Parsel, 2311 Parsel, 2419 Parsel, 2462
Parsel, 2509 Parsel, 2552 Parsel, 2534 Parsel, 2545 Parsel, 2551 Parsel, 2561 Parsel, 2599
Parsel, 2623 Parsel, 2637 Parsel, 2701 Parsel, 3203 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile
kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/83) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Kabaağaç Mahallesi 136 Ada 95 Parsel, 137 Ada 20 Parsel, 147 Ada 3 Parsel, 140 Ada 353
Parsel, 140 Ada 355 Parsel, 140 Ada 360 Parsel, 140 Ada 397 Parsel, 140 Ada 398 Parsel,
140 Ada 407 Parsel, 140 Ada 423 Parsel, 140 Ada 425 Parsel, 140 Ada 427 Parsel, 140 Ada
432 Parsel, 140 Ada 438 Parsel, 140 Ada 471 Parsel, 140 Ada 541 Parsel, 140 Ada 547
Parsel, 140 Ada 556 Parsel, 140 Ada 584 Parsel, 140 Ada 611 Parsel, 138 Ada 54 Parsel, 136
Ada 56 Parsel, 136 Ada 62 Parsel, 136 Ada 74 Parsel, 136 Ada 88 Parsel, 136 Ada 97 Parsel,
137 Ada 3 Parsel, 137 Ada 7 Parsel, 137 Ada 16 Parsel, 137 Ada 57 Parsel, 140 Ada 677
Parsel, 140 Ada 680 Parsel, 140 Ada 698 Parsel, 140 Ada 708 Parsel, 140 Ada 725 Parsel,
156 Ada 2 Parsel, 156 Ada 14 Parsel, 156 Ada 18 Parsel, 157 Ada 4 Parsel, 157 Ada 7 Parsel,
157 Ada 10 Parsel, 157 Ada 17 Parsel, 158 Ada 3 Parsel, 159 Ada 2 Parsel, 159 Ada 5 Parsel,
159 Ada 10 Parsel, 159 Ada 14 Parsel, 159 Ada 28 Parsel, 159 Ada 37 Parsel, 159 Ada 39
Parsel, 159 Ada 42 Parsel, 159 Ada 43 Parsel, 159 Ada 54 Parsel, 159 Ada 56 Parsel, 159 Ada
62 Parsel, 159 Ada 67 Parsel, 159 Ada 69 Parsel, 148 Ada 2 Parsel, 148 Ada 7 Parsel, 148
Ada 9 Parsel, 148 Ada 20 Parsel, 151 Ada 14 Parsel, 151 Ada 27 Parsel, 151 Ada 6 Parsel,
147 Ada 8 Parsel, 147 Ada 13 Parsel, 147 Ada 17 Parsel, 147 Ada 20 Parsel, 147 Ada 22
Parsel, 147 Ada 30 Parsel, 147 Ada 34 Parsel, 147 Ada 44 Parsel, 147 Ada 57 Parsel, 147 Ada
62 Parsel, 147 Ada 78 Parsel, 147 Ada 81 Parsel, 147 Ada 75 Parsel, 147 Ada 90 Parsel, 147
Ada 99 Parsel, 147 Ada 105 Parsel, 147 Ada 107 Parsel, 147 Ada 110 Parsel, 150 Ada 6
Parsel, 150 Ada 14 Parsel, 150 Ada 17 Parsel, 150 Ada 19 Parsel, 140 Ada 618 Parsel, 140
Ada 623 Parsel, 140 Ada 632 Parsel, 140 Ada 639 Parsel, 140 Ada 641 Parsel, 140 Ada 844
Parsel, 140 Ada 647 Parsel, 140 Ada 650 Parsel, 140 Ada 656 Parsel, 140 Ada 560 Parsel,
140 Ada 663 Parsel, 140 Ada 688 Parsel, 140 Ada 669 Parsel, 140 Ada 672 Parsel, 144 Ada
112 Parsel, 144 Ada 128 Parsel, 155 Ada 3 Parsel, 155 Ada 7 Parsel, 155 Ada 19 Parsel, 155
Ada 26 Parsel, 155 Ada 35 Parsel, 155 Ada 44 Parsel, 155 Ada 50 Parsel, 155 Ada 57 Parsel,
155 Ada 64 Parsel, 155 Ada 71 Parsel, 155 Ada 77 Parsel, 146 Ada 3 Parsel, 146 Ada 6
Parsel, 146 Ada 46 Parsel, 146 Ada 49 Parsel, 146 Ada 55 Parsel, 146 Ada 57 Parsel, 146 Ada
59 Parsel, 146 Ada 80 Parsel, 146 Ada 61 Parsel, 146 Ada 52 Parsel, 146 Ada 64 Parsel, 146
Ada 69 Parsel, 144 Ada 17 Parsel, 144 Ada 26 Parsel, 144 Ada 39 Parsel, 144 Ada 54 Parsel,
144 Ada 62 Parsel, 144 Ada 110 Parsel, 101 Ada 250 Parsel, 101 Ada 126 Parsel, 101 Ada 71
Parsel, 101 Ada 158 Parsel, 101 Ada 168 Parsel, 101 Ada 261 Parsel, 101 Ada 317 Parsel,
101 Ada 431 Parsel, 101 Ada 193 Parsel, 101 Ada 210 Parsel, 140 Ada 927 Parsel, 140 Ada
929 Parsel, 140 Ada 945 Parsel, 140 Ada 937 Parsel, 140 Ada 947 Parsel, 140 Ada 951
Parsel, 140 Ada 963 Parsel, 140 Ada 966 Parsel, 140 Ada 975 Parsel, 140 Ada 999 Parsel,
140 Ada 1010 Parsel, 140 Ada 1013 Parsel, 140 Ada 1018 Parsel, 140 Ada 1021 Parsel, 140
Ada 1023 Parsel, 140 Ada 1078 Parsel, 140 Ada 1102 Parsel, 140 Ada 1099 Parsel, 179 Ada
8 Parsel, 179 Ada 13 Parsel, 140 Ada 281 Parsel, 140 Ada 288 Parsel, 142 Ada 9 Parsel, 142
Ada 11 Parsel, 142 Ada 13 Parsel, 140 Ada 189 Parsel, 140 Ada 195 Parsel, 140 Ada 215
Parsel, 141 Ada 2 Parsel, 141 Ada 10 Parsel, 141 Ada 16 Parsel, 179 Ada 8 Parsel, 179 Ada
13 Parsel, 140 Ada 281 Parsel, 140 Ada 288 Parsel, 142 Ada 9 Parsel, 142 Ada 11 Parsel, 142
Ada 13 Parsel, 140 Ada 189 Parsel, 140 Ada 195 Parsel, 140 Ada 215 Parsel, 141 Ada 2
Parsel, 141 Ada 10 Parsel, 141 Ada 16 Parsel, 140 Ada 1032 Parsel, 140 Ada 1034 Parsel,
140 Ada 1037 Parsel, 140 Ada 1047 Parsel, 140 Ada 1062 Parsel, 140 Ada 1072 Parsel, 140
Ada 995 Parsel, 140 Ada 223 Parsel, 140 Ada 228 Parsel, 140 Ada 266 Parsel, 140 Ada 63
Parsel, 140 Ada 68 Parsel, 140 Ada 113 Parsel, 140 Ada 135 Parsel, 140 Ada 735 Parsel, 140
Ada 738 Parsel, 140 Ada 759 Parsel, 140 Ada 800 Parsel, 140 Ada 797 Parsel, 136 Ada 36
Parsel, 136 Ada 42 Parsel, 140 Ada 1183 Parsel, 140 Ada 1200 Parsel, 140 Ada 1298 Parsel,
107 Ada 30 Parsel, 140 Ada 21 Parsel, 140 Ada 309 Parsel, 140 Ada 1309 Parsel, 152 Ada 8
Parsel, 150 Ada 2 Parsel, 101 Ada 16 Parsel, 104 Ada 11 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre
ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/84) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Lütuflar Mahallesi 101 Ada 46 Parsel, 140 Ada 1300 Parsel, 144 Ada 145 Parsel, 144 Ada
168 Parsel, 159 Ada 44 Parsel, 162 Ada 23 Parsel, 156 Ada 26 Parsel, 112 Ada 64 Parsel, 109
Ada 46 Parsel, 109 Ada 28 Parsel, 108 Ada 731 Parsel, 107 Ada 1 Parsel, 108 Ada 1 Parsel,
134 Ada 1 Parsel, 142 Ada 17 Parsel, 143 Ada 15 Parsel, 144 Ada 57 Parsel, 148 Ada 1
Parsel, 148 Ada 23 Parsel, 158 Ada 1 Parsel, 157 Ada 20 Parsel, 195 Ada 5 Parsel, 196 Ada
15 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
(2015/85) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Sarıyurt Mahallesi 173 Ada 88 Parsel, 157 Ada 153 Parsel, 280 Ada 1 Parsel, 307 Ada 1
Parsel, 353 Ada 2 Parsel,354 Ada 14 Parsel,3234 Parsel, 3226 Parsel,3260 Parsel, 3301
Parsel, 3227 Parsel, 3228 Parsel,3401 Parsel,3406 Parsel,3443 Parsel, 3435 Parsel, 3519
Parsel, 2927 Parsel, 3575 Parsel,3580 Parsel,3572 Parsel,3567 Parsel, 3566 Parsel, 3563
Parsel,3249 Parsel,3542 Parsel,3261 Parsel,342 Ada 10 Parsel,342 Ada 11 Parsel,354 Ada
133 Parsel,354 Ada 141 Parsel,354 Ada 149 Parsel,323 Ada 269 Parsel,323 Ada 259
Parsel,355 Ada 11 Parsel,355 Ada 12 Parsel,355 Ada 31 Parsel,362 Ada 1 Parsel,363 Ada 1
Parsel,363 Ada 3 Parsel, 150 Ada 33 Parsel 150 Ada 89 Parsel,120 Ada 66 Parsel,149 Ada 1
Parsel,157 Ada 58 Parsel, 157 Ada 102 Parsel,215 Ada 1 Parsel,215 Ada 13 Parsel,223 Ada 1
Parsel,232 Ada 84 Parsel, 232 Ada 85 Parsel,252 Ada 7 Parsel,267 Ada 4 Parsel,267 Ada 26
Parsel,269 Ada 2 Parsel, 153 Ada 3 Parsel,153 Ada 7 Parsel,154 Ada 1 Parsel,254 Ada 15
Parsel,154 Ada 26 Parsel,154 Ada 79 Parsel,154 Ada 85 Parsel,154 Ada 97 Parsel,168 Ada 2
Parsel,114 Ada 15 Parsel, 307 Ada 3 Parsel,327 Ada 13 Parsel,327 Ada 30 Parsel,332 Ada 13
Parsel,332 Ada 32 Parsel, 332 Ada 36 Parsel,333 Ada 4 Parsel,335 Ada 4 Parsel,336 Ada 1
Parsel,154Ada 97 Parsel, 168 Ada 2 Parsel,114 Ada 15 Parsel,307 Ada 3 Parsel,327 Ada 13
Parsel,327 Ada 30 Parsel, 332 Ada 13 Parsel,332 Ada 32 Parsel,332 Ada 36 Parsel,333 Ada 4
Parsel,335 Ada 4 Parsel, 336 Ada 1 Parsel,157 Ada 137 Parsel,157 Ada 140 Parsel,157 Ada
144 Parsel,173 Ada 2 Parsel, 173 Ada 9 Parsel,173 Ada 28 Parsel,326 Ada 50 Parsel,326 Ada
53 Parsel,326 Ada 76 Parsel, 327 Ada 1 Parsel,328 Ada 1 Parsel,328 Ada 15 Parsel,328 Ada
73 Parsel,328 Ada 78 Parsel, 328 Ada 38 Parsel,301 Ada 99 Parsel, 301 Ada 102 Parsel, 338
Ada 36 Parsel, 338 Ada 58 Parsel, 338 Ada 75 Parsel, 239 Ada 112 Parsel, 239 Ada 218
Parsel, 339 Ada 16 Parsel,339 Ada 24 Parsel, 339 Ada 52 Parsel, 340 Ada 57 Parseldeki
zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
(2015/86) 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesi (e) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Yakacık Mahallesi 1112 Parsel, 973 Parsel, 1058 Parsel, 1176 Parsel, 524 Parsel, 1271 Parsel,
806 Parsel, 1168 Parsel, 1178 Parsel, 1260 Parseldeki zeytinliklerin 4 yıl süre ile kiraya
verilmek üzere ihale açılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/87) 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi (b) bendine istinaden yapılan açık
oylama neticesinde; komisyondan geldiği şekliyle Çırpı Doğan Spor Kulübü Derneğinin
29.01.2015 tarihli ve 614 havale sayılı talep dilekçesinde belirtildiği üzere U-13 alt yapı
takımı için ihtiyaç olan malzemelerin temini için Belediyemizin bütçesi ve giderleri göz
önünde bulundurularak Çırpı Doğan Spor Kulübü Derneğine 7.080,00 TL nakdi yardım
yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/88) Yapılan görüşmeler ve açık aylama neticesinde; 24 Mart 2015 ile 29 Mart
2015 tarihleri arasında Orta Avrupa Ülkeleri Avusturya (Viyana), Macaristan (Budapeşte),
Çek Cumhuriyeti (Prag) ve Slovakya (Bratislava) ülkelerine yapılacak olan katı atık ve alt
yapı teknik inceleme gezisine Bayındır Belediye Başkanı Dr.Ufuk SESLİ, Meclis üyeleri
Durmuş KÖPÜKLÜ, Arif UYGUNER, Cemal İRİM, Veli ULUDAĞ, İsmet GENÇER, Ruhi
AKŞAN, Ziya GÜLER, İsmail EKEROĞLU, Veysel BAKICIOL ve Mehmet OTUZBİR’ in
katılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/89) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; komisyondan geldiği şekli ile
Sulh Protokolü konularının ödemeye esas kısım ile ilgili olarak Meclisimizce uygun görülen
şartlar doğrultusunda 5393 sayılı Kanunun 15.maddesi (k) bendi ile 18.maddesi (h) bendine
istinaden Kalan Mühendislik Mimarlık Tic.ve İnş.Ltd.Şti.’ ne olan borçların sulh ile tasfiyesine
davacı firma tarafından kabul edilmesine, Belediye borcunun yapılacak sulh sözleşmesi
çerçevesinde ödenmesi, açılmış takiplerden, davalardan ve temyizden karşılıklı olarak feragat
edilmesi konularını da içeren sulh protokolü taslağının tekrar meclis kararı almak üzere Meclis
gündemine getirilmesinin uygunluğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/90) Yapılan açık oylama neticesinde;
komisyondan geldiği şekliyle
Belediyemiz tarafından İlçemizin tanıtılmasını sağlamak, esnafımızın ve üreticilerimizin
gelirlerini arttırmak, sosyal, kültürel ve ticari hayatın geliştirilmesine katkılar sağlamak
amacıyla düzenlenen 18. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’ nin gerçekleştirilmesi
amacıyla kurulan komiteye festivalin ihtiyacı olan (alım, satım, güzergah belirleme, program
yapma, sosyal kültürel aktiviteler düzenleme ve bunlarla ilgili fiyat oluşturma, oluşturulan
fiyatlara göre ilgili Müdürlüğün harcama alma yapmasını sağlama vb.) her türlü konuda
gerekli işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesine,
Festival tarihinin Başkanlık önergesi doğrultusunda 29 Nisan – 03 Mayıs 2015 olarak
tespit edilmesine,
Festival alanının tespit edilmesi için kurulan komiteye yetki verilmesine,
Festival harcamalarının 5393 Sayılı kanunun 60/n maddesi gereğince; Belediyemiz
(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) bütçesinden karşılanmasına,
Belediyemizin bütçe imkanları uluslar arası boyutta olan bu festivali yapmaya yeterli
olmadığından, 18.Uluslar arası Bayındır Çiçek Festivali için aşağıdaki ihtiyaçlarımızın
1. Festival etkinlikleri nedeniyle Şehir Stadında 5 gün süre ile sahne, ses, ışık düzeni
kurulması
2. Festivalimizin final gecesi konseri için ünlü bir sanatçının konser vermesinin
sağlanması
3. 5 gün süre ile 4500 m2 stant kiralanması
4. 5 gün boyunca toplam 1000 (günlük 200) kişilik kumanya temin edilmesi
5. 10 adet seyyar tuvalet temin edilmesi
6. 5 gün süre ile çocuklar için şişme oyun parkı kurulması, palyaço ve animasyon
gösterileri şeklinde etkinlik düzenlenmesi
7. Davetiye ve afiş bastırılması
8. Açılış törenleri için Bando görevlendirilmesi
9. Açılış töreni için sahne, ses, protokol ve halk tribünü kurulması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından talep edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/91) Meclis’ te yapılan açık oylama neticesinde; söz konusu komisyon
kararının “Genel Plan Revizyonu ile ilgili onaylar tamamlanıncaya kadar AİHM ve Yargıtay
Kararları ile 5393 sayılı Kanunun 15.Maddesinin (a) bendindeki yetki ve imtiyazları başlığındaki
“belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılayan İlçemiz sınırları dahilinde
bulunan Cem evlerinin dini ibadethane olmasının kabul edilmesine” cümlesinde Meclis üyeleri
Veysel BAKICIOL ve İsmail EKEROĞLU çekimser oy kullanmış olup, Belediyemiz ve İlbank
A.Ş. tarafından 14.10.2014 tarihinde ihalesi yapılan ve 26.11.2014 tarihinde yüklenici SİS
Planlama ile sözleşmesi imzalanan İlçemize ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Genel İmar Planı
Revizyonu çalışmalarında Plan lejantında yer alan “Dini Tesis Alanları” kullanımı ile ilgili plan
notlarına “Dini Tesis Alanı olarak tanımlanan alanlarda Cami, Mescit, Kilise, Havra, Sinagog ve
Cemevi yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesine oybirliği ile söz konusu Genel Plan
Revizyonu ile ilgili onaylar tamamlanıncaya kadar AİHM ve Yargıtay Kararları ile 5393 sayılı
Kanunun 15.Maddesinin (a) bendindeki yetki ve imtiyazları başlığındaki “belde sakinlerinin
mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılayan İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Cem
evlerinin dini ibadethane olmasının kabul edilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
(2015/92) Meclis’ te yapılan açık oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından bu yıl
düzenlenecek olan Bayındır 18.Uluslararası Çiçek Festivalinde festival süresince kullanılmak
üzere kurulacak olan stantların kullanıcı kategorilerine göre fiyat tespitlerinin yapılması
hususundaki önergenin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/93) Meclis’ te yapılan açık oylama neticesinde; Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünce Belediyemiz Yahya Kerim ONART Kültür Merkezinde 13 Mart 2015 Cuma
günü saat 14:00’ da yapılacak olan Evlilikte İletişim Seminerine katılımı arttırmak amacıyla
söz konusu seminere katılarak belge sahibi olanlara Belediyemize ait düğün salonlarının
indirimli olarak kiralanması hususundaki önergenin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/94) Meclis’ te yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18 inci maddesi (n) bendine istinaden İlçemiz Hacı İbrahim Mahallesi
Fevzipaşa Caddesi - Baştaş Caddesi ve Park Geçidi Caddesi ile Mithatpaşa Mahallesi Albay
Alpat Caddelerinin kesiştiği yerde mevcut bulunan Şehit Jandarma Komando Er Erdem
ERKAÇTI Parkı yolunun üstünde yer alan yeni parka Öğretmen Özkan GENÇER isminin
verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/95) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; 11.07.2014 tarih 29057 sayılı
Belediye Gelirleri Genel Tebliğinde bahsi geçen Belediye Meclisleri 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 96.Maddesi A Fıkrasının 2.Paragrafında belirtilen vergi, harçlar
bakımından Mahalli çeşitli semtler sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınmak sureti ile 4
veya daha az gruba ayrılabilirler “ hükmüne istinaden Belediyemize ait Pazar yerlerindeki
tahsis ücretlerinin yeniden belirlenmesi hakkındaki önergenin görüşülmek üzere Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/96) Meclis’ te yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; Belediye Başkanı
ve geziye katılacak meclis üyelerinin 05-11 Nisan 2015 tarihinde yapılacak katı atık ve alt
yapı teknik inceleme gezisine katılım ve gezi masraflarının (ulaşım, konaklama, pasaport)
Belediyemiz bütçesinden, geziye eşli olarak katılmak isteyenlerin eşe ait gezi ücretlerinin ise
kendi bütçelerinden karşılanmak üzere Orta Avrupa Ülkeleri Avusturya (Viyana), Macaristan
(Budapeşte), Çek Cumhuriyeti (Prag) ve Slovakya (Bratislava) Ülkelerine 05-11 Nisan 2015
tarihleri arasında yapılacak olan katı atık ve alt yapı teknik inceleme gezisine Bayındır
Belediye Başkanı Dr.Ufuk SESLİ, Meclis üyeleri Ruhi AKŞAN, Durmuş KÖPÜKLÜ, Cemal
İRİM, Yasemin ALBAŞOĞLU, Ziya GÜLER, İsmail EKEROĞLU, Veysel BAKICIOL ve
Mehmet OTUZBİR’ in katılmalarına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/97) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; karşılığı sözleşmeli personel
çalıştırılması ve teknik kadro ihdası hakkındaki önergenin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/98) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Muhtarlık binalarının Belediye
irtibat bürosu olarak kullanılması hakkındaki önergenin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/99) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Belediyeye ait Canlı Mahallesi
Tepe Mevkii 178 parsel 59600 m2 alan içindeki 26470 m2 lik alandaki 600 adet zeytin
ağacının 4 yıllık kiralanması hakkındaki önergenin görüşülmek üzere Tarımsal Hizmetler
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
(2015/100) Meclis’ te yapılan açık oylama sonucunda; Bahri SEZGİN’ in Çırpı Köy İçi
Mevkii 22 Pafta 2754 Parselde kayıtlı bahçeli kerpiç ev vasfındaki 666 m2 taşınmaz
içerisindeki 203 m2 Belediyeye ait kısmını satın alma talebi hakkındaki önergenin
görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
Download

051-100 arası kararlar