Kurtuluş Savaşı Kaynakçası
Özbay, T. (2012). Atatürkçülüğün Kurtuluş Savaşı-Bir Özeleştiri Denemesi.
İstanbul: İlkim Ozan Yayınları.
Soysal, İ. (2008). Kurtuluş Savaşında İşbirlikçiler. Istanbul: Bengi Kitap Yayın.
Sonyel, S. R. (1993). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu, Kurtuluş Savaşı ve
Museviler". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (13), 1-10,
Samsutdınov, A. M., & Şamsuddinov, A. M. (2007). Mondoros'tan Lozan'a
Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi 1918- 1923. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
Kaplan , A. (2013). Kurtuluş Savaşı'nın Hakanı Yahya Galip Bey. İstanbul:
Hitabevi.
Çeviker, T. (1991). Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü-3 Kurtuluş Savaşı
Dönemi(1918-1923). İstanbul: Adam Yayıncılık.
Özer, K. (1964). Kurtuluş Savaşı'nda Gönen. Balıkesir: .
Kırkpınar, K. (2006). Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi İngiltere ve
Türkiye(1919-1922). Ankara: Phoenix Yayınları.
Sezgin, Ö. (2005). Kurtuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu. Ankara: İmge
Kitabevi.
Sonyel, S. R. (1973). Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Dinamo, H. İ. (1996). Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek
Hikayesi 4. İstanbul: Tekin Yayınevi.
İleri, R. N. (1999). Atatürk ve Komünizm;Kurtuluş Savaşı Stratejisi. İstanbul:
Scala.
Bagirov, Y. A., & Şemsutdinov, A. (1979). Bir Karagün Dostluğu: Kurtuluş
Savaşı Yıllarında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri. İstanbul: Bilim Yayınları.
Belen, F. (1983). Türk Kurtuluş Savaşı. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı.
Mütercimler, E. (2004). Kurtuluş Savaşı'na Denizden Gelen destek ve Kuvayı
Milliye Donanması. İstanbul: Alfa Yayınları.
Akyüz, Y. (1975). Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922).
Ankara: .
Yardımcı, M. (1983). Kurtuluş Savaşı Destanı. Ankara: .
Çalıka, H. (1992). Kurtuluş Savaşında Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalık'a.
İstanbul: Gülen Ofset.
Ataman, M. G. (2007). Kurtuluş Savaşı'nda levazım ikmal faaliyetleri /.
Gürler, H. (1994). Kurtuluş Savaşında Albay Bekir Sami GÜNSAV Mayıs
Haziran 1919. Ankara: Genel Kurmay Basımevi.
Tepeyran, E. H. (1932). Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları. İstanbul: .
Kaptan, Ş. T. (2004). Kurtuluş Savaşında Denizlili Önderler. Denizli: .
Akgun, S. K. (1981.). General Harbord'un Anadolu Gezisi ve (Ermeni
Akgun, S. K. (1981.). General Harbord'un Anadolu Gezisi ve (Ermeni
Meselesi'ne Dair) Raporu (Kurtuluş Savaşı Başlangıcında),. İstanbul: .
Adıvar, H. E. (2001). Dağa Çıkan Kurt. : .
Dinamo, H. İ. (1990). Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 3.
İstanbul: Tekin Yayınevi.
Özkan, A. (2006). Atatürk'ün Anlatımıyla Kurtuluş Savaşı-Nutuk. İstanbul: Boyut
Yayın Grubu.
(1997). Kurtuluş Savaşı'nda Bursa. Bursa: Kültür Sanat Tur Vakfı.
Meydan, S. (2006). Sarı Lacivert Kurtuluş,'Kurtuluş Savaşı'nda Fenerbahçe ve
Atatürk'. İstanbul: İnkılap Yayınları.
Erkul, E. (2009). Kara Yılan (Bir Kurtuluş Savaşı Kahramanı). İstanbul: Doğan
Kitap.
Kaplan , A. (2014). Kurtuluş Savaşı'nın Manevi Reisi M.Rıfat Börekçi. İstanbul:
Hitabevi.
Adıvar, H. E. (2007). Ateşten Gömlek. Galatasaray, İstanbul: Can Yayınları.
Sevük, İ. H. (1999). Kurtuluş Savaşında Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine
Makaleler (Açıksöz Gazetesi). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
Selek, S. (2002). Milli Mücadele(Ulusal Kurtuluş Savaşı)1-2 Cilt TK. İstanbul: .
Baytak, T. (1970). İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı. Ankara: Yayl.y.
Gürel, Z. (1985). "Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk V". Belleten, XLIX (195),
579-594,
Akçam, T. (2002). İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu. İttihat ve Terakki'den
Kurtuluş Savaşı'na. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Kaplan, S. (1991). Emre Kurtuluş Savaşında. İstanbul: Alioğlu Yayınları.
Sıpahı, O. (2008). Kurtuluş ve Çanakkale Savaşları'ndaki Kahraman Öğrenciler.
İstanbul: Gelecek Yayınları.
(2001). Türk dış politikası: Kurtuluş savaşından bugüne olgular, belgeler,
yorumlar. İstanbul: İLETİŞİM YAYINLARI.
Öztürk, Y. N. (2012). Kur'an Penceresinden Kurtuluş Savaşı'na Bir Bakış.
İstanbul : Yeni Boyut Yaınları.
Perinçek, D. (2000). Komitern Belgelerinde Türkiye-1&Kurtuluş Savaşı ve
Lozan. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Saruhan, Z. (1986). Kurtuluş Savaşı Günlüğü. Ankara: .
Yüceer, S. (1990). "Kurtuluş Savaşı'nda Türk Dış Politikası,(1919-1923)".
Tansel, F. A. (2001). Kurtuluş Savaşı'nda kadın askerlerimiz. İstanbul:
Cumhuriyet Kitapları.
Sarıhan, Z. (1996). Kurtuluş Savaşı Günlüğü (Açıklamalı Kronoloji) Sakarya
Savaşı'ndan Lozan'ın Açılışına (23 Ağustos 1921-20 Kasım 1922). Ankara: .
Taçalan, N. (1998). Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin. Istanbul:
Aksoy Yayıncılık.
Asena, O. (1995). Kurtuluş Savaşı Destanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Asena, O. (1995). Kurtuluş Savaşı Destanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Özsoy, İ. (1994). "Kurtuluş Savaşı ve Şuhut". Şuhut Ekin, (2), 3,
Çolak, İ. (2008). Kurtuluş Savaşı'nın Eğitim Ordusu Kuvayı İlmiye. İstanbul:
Nesil Yayınları.
(2002). "Cihangiroğlu İbrahim Bey'in 93 Harbinden Kurtuluş Savaşına Kadar
Kars Ve Çevresindeki Teşkilatlanmada Oynadığı Rol". Atatürk Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, 3 (2), 249-260,
Çukurova, Ü. (1988). Kurtuluş savaşı yıllarında İngiliz Muhipler Cemiyeti ve
İngiliz istihbaratının çalışmaları.
Apuhan, R. Ş. (2005). Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na son kahramanlar.
İstanbul: Timaş Yayınları.
Sonyel, S. R. (1986). Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika Büyük Millet
Meclisinin Açılışından Lozan Anlaşmasına Kadar. Ankara: TTK Yayınları.
Şener, C. (2006). Atatürk ve Aleviler / Kurtuluş Savaşında Aleviler-Bektaşiler.
İstanbul: Etik Yayınları.
Taşyürek, A. (1983). "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet Döneminde
Afyon". Tarih İçinde Afyon 1982, (), 47,
Kallimci, H. (1993). Nene Hatun. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Jaeschke, G. (1989). Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
(1965). Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 1919-1922 : yayınlanmış fotoğraflarla.
Ankara: Türkiye Vakıflar Bankası Kültür Yayınları.
Yalçın, H. (2012). Uşak Yöresi Kurtuluş Savaşı Hatıraları. Ankara: Ayrıntı
Basımevi.
Kuzu, A. (2014). Milli Mücadele'nin Bilinmeyen Kahramanları-Kurtuluş
Savaşı'da Atatürk ve Din Adamları. İstanbul: Parola Yayınları.
Tanses, H. (2006). Kurtuluş Savaşı Türküleri. : Say Yayınları.
Coşkun, O. (2008). İkinci Ergenekon: Kurtuluş Savaşı Başlarken. İstanbul: Gita
Yayınları.
Yaman, A. E. (1997). "Kurtuluş Savaşı Basınında Büyük Zafer". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 19 (30), 1-33,
Bozgeyik, B. (2009). Kurtuluş Savaşı Nasıl Kazanıldı. : Cihan Yayınları.
Selek, S. (2002). Milli Mücadele;Ulusal Kurtuluş Savaşı. İstanbul: Örgün
Yayınları.
(1996). Kurtuluş Savaşı ve Halide Edip. Ankara: Gültekin Yayınları.
Özkan, A. (2005). Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi. Istanbul: Boyut Yayın
Grubu.
Göze, A. (2006). Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi. İstanbul: Beta
Yayınları.
Yıldız, B. (2011). Kadının Adı Anadolu&Kurtuluş Savaşı'nda Kadınlarımız.
İstanbul: Ozan Yayıncılık.
(2000). Kurtuluş savaş'ında ikili iktidar. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Uras, U. (2007). Kurtuluş Savaşı'nda Sol. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Özsoy, O. (1999). Saltanat'tan Cumhuriyet'e Giden Yolda Kurtuluş Savaşı'nın
Perde Arkası. İstanbul: Aksoy Yayıncılık.
Sarıhan, R. (2009). Kurtuluş Savaşı Kadınları. İstanbul: Remzi Yayınevi.
Depsen, K. (2007). Kurtuluş Savaşı Ya İstiklal Ya Ölüm. Ankara: Bizbize Basın
Yayın.
Gürel, Z. (1984). "Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk IV". Belleten, XLVIII
(191-192), 497-511,
Gürel, Z. (1980). "Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk I". Belleten, XLIV (175),
539-574,
Sarıhan, Z. (1995). Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3. ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
Jaeschke, G. (1986). Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri. Ankara: T. T. K.
Yayınları.
(1993). Kurtuluş Savaşı ve Lozan. ist: Kaynak Yayınları.
Sonyel, S. R. (1990). "Kurtuluş Savaşı Günlerinde Mustafa Kemal-Enver
Çatışması". Belleten, LIV (209), 381-402,
Başbuğ, O. (1988). Kurtuluş savaşında Silah ve Cephane Temini.
Örs, R. D. (2009). Rus Basınında Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrim Yılları.
İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
Gülmez, N. (1999). Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da Yedi Gün. Ankara: Atatürk
Araştırma Merkezi.
Yılmaz, Y. (2014). Kurtuluş Savaşı'nda İstanbullu ve Ankaralı Komünistler.
İstanbul: İleri Yayınları.
(1999). Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da yeni gün. Ankara: AKDTYK Atatürk
Araştırma Merkezi.
Genç Acar, D. (2009). "Mareşal Fevzi Çakmak'ın Milli Mücadelede, Kurtuluş
Savaşı ve Atatürk'e İlişkin Konuşma, Demeç ve Söyleşileri Üzerine Bir Basın
Taraması".
Oğuz, A. (2003). "Afyon 'da Yunan İşgali : Gazilerin Dilinden Kurtuluş Savaşı ve
Yunan Mezalimi". Millî Folklor, 8 (58), 150-161,
Bolluk, H. (2003). Kurtuluş Savaşı'nın İdeolojisi. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Tekeli, İ., & İlkin, S. (1989). Ege'deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı'na
Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Bagidov, Y. A. (2000). Kurtuluş Savaşı Yıllarında Azerbaycan Türkiye ilişkileri.
İstanbul: Yeni Gün Haber Ajans Basın Yayın.
Ünal, M. (1996). Kurtuluş Şavaşında Çerkeslerin Rolü. Istanbul: Can.
Ünal, M. (1996). Kurtuluş Şavaşında Çerkeslerin Rolü. Istanbul: Can.
Özgül, V. (2003). "Kurtuluş Savaşında Balabanlılar". Toplumsal Tarih Dergisi,
19 (111), 32-35,
Sonyel, S. R. (2001). "Kurtuluş Savaşı Döneminde İstanbul Kabineleri ve İngiliz
İstihbarat Servisi". Belleten, LXV (243), 661-708,
Adıvar, H. E. (1992). Türk'ün Ateşle İmtihanı: Kurtuluş Savaşı Anıları. İstanbul:
Atlas Kitabevi.
Yüksel, H. A. (). "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı". Erciyes Dergisi, (243), ,
Dinamo, H. İ. (1996). Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek
Hikayesi 2. İstanbul: Tekin Yayınevi.
Genişol, H. F. (2014). Çanakkale'den Bağdat'a Esaretten Kurtuluş Savaşı'na
Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay(1914-1923). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Erikan, C. (2008). Kurtuluş Savaşı Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Ener, K. (1970). Çukurova Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi. Ankara: Türkiye
Kuvayı Milliye Mücahit Ve Gazileri Cemiyeti Yayınları.
Belen, F. (1973). Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı.
Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
İsik, S. (1999). Kurtuluş Savaşı'nın Gizli Örgütü. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Aldağ, Z. Ş. (2008). Türk Tiyatrosunda Kurtuluş Savaşı(1919-1928). İstanbul:
3F Yayınevi.
Özoran, B. R. (1973). "Anadolu Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kıbrıs'ta Türk Basını".
VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 25-29 Eylül 1970), . Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
(1999). Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler
(Açıksöz Gazetesi). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
(1994). Kurtuluş Savaşı Yıllarında Ankara - Berlin Hattı. İstanbul: Alagöz Yayın.
Aygün, T. (1984). Kurtuluş Savaşında Karadeniz Ereğlisi. Ankara: Tekışık
Matbaası.
Kurat, Y. T. (1983). "Anadolu'da Kurtuluş Savaşını Başlatmak Kararı". VIII. Türk
Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, (11-15 Ekim 1976, Ankara),
1959-1966. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Sarıhan, Z. (2004). Kurtuluş Savaşı Gençliği. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Çiloğlu, F. (2004). Kurtuluş Savaşı Sözlüğü. İstanbul: Livane Yayınları.
Akyüz, Y., & Akgün, S. (1992). "Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız
Kamuoyu". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih Araştırmaları Dergisi, 16 (27), 1-3,
(1993). Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Tedkik Heyeti Amirlikleri. İstanbul:
Genel Kurmay Askeri Ve Stratejik Etüt Başkanlığı.
Türkeş, Ü. (1973). Kurtuluş Savaşında Muğla. İstanbul: Yelken Matbaası.
Sarıhan, Z. (1994). Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2. Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
Hülagü, M. M. (1994). "Türk Kurtuluş Savaşı Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri
Münasebetleri". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi, 4 (13), 11-25,
İsen, M. (). "İrdelenen Kurtuluş Savaşı ve Firavun İmanı". Düşünce, (12), 51-52,
Kutay, C. (1977). Kurtuluş Savaşı'nın Maneviyat Ordusu. İstanbul: Yelken
Matbaası.
Türkmen, Z. (2004). "Efsaneden Gerçeğe" İngiliz Kemal: Kurtuluş Savaşı
Hatıraları. Ankara: Berikan Yayınevi.
Karahan, H. A. (2013). Dış ve İç Düşmanla Kurtuluş Savaşı. İstanbul: Kurgu
Kültür Merkezi.
Sarıhan, Z. (1993). Kurtuluş Savaşı Günlüğü - 1. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Topses, D. D. (). Kurtuluş Savaşı Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Çamurdan, A. C. (1969). Kurtuluş Savaşında Doğu Kilikya Olayları. Adana: .
Aydoğan, M. (2005). Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı: Ülkeye Adanmış Bir
Yaşam. Istanbul: Umay Yayınları.
Kazım, Ö. (1994). Kurtuluş Savaşı Yıllarında Ankara Berlin Hattı: Versailles
Andlaşması'na Karşı Alman Kemalist Komplo. Konya: Alagöz Yayınevi.
Onar, M. (1995). Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları II. Ankara: Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Yayınları.
Gül, M. (1993). "Kurtuluş Savaşı'nda İtalyan Ve Yunanlıların İşgal Ettikleri
Yerlerdeki Türk Halkı İle İlişkileri". Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Dergisi, 1 (6), 25-28,
Dinamo, H. İ. (1996). Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek
Hikayesi 3. İstanbul: Tekin Yayınevi.
Tunalı, A. C. (2007). "Kurtuluş Savaşı'nda Esat Efendi(İleri)". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 26 (41), 1-19,
Göze, A. (2000). Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi. : Beya Yayım.
Sonyel, S. R. (1986). Türk-Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika-I. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
(1998). Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde. Niğde: Hamle Matbaacılık.
Müderrısoğlu, A. (1994). "Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları". Ankara
Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 4 (13), 27-53,
Bektaş, İ. (2013). Kara Fatma. İstanbul: Timaş.
Ulagay, O. (1974). Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı. İstanbul: .
Emiroğlu, Ö. (2001). Polonya Basınından Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi
Türkiyesi Üzerine Seçme Yazılar (19 Mayıs 1919-1 Eylül 1939). Varşova: Dialog
Yayınları.
Özakman, T. (2008). 1881-1938 Atatürk kurtuluş savaşı ve cumhuriyet
kronolojisi,. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Abadi, M. (1995). Türk Kurtuluş Savaşı'nda Yayladağı. Antakya: Kültür Basın
Abadi, M. (1995). Türk Kurtuluş Savaşı'nda Yayladağı. Antakya: Kültür Basın
Yayınları.
Sıpahı, O., & Reca, Ö. F. (2008). Kurtuluş ve Çanakkale Savaşlarındaki
Kahraman Öğrenciler. istanbul: Gelecek Yayınları.
(2007). Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı Mücahidler. İstanbul: Sebil Yayınları.
Müderrısoğlu, A. (1995). "Vahdettin'in Kurtuluş Savaşını Başlatması İçin
Mustafa Kemal Paşa'ya 400.000 Altın ve 400.000 Kağıt Lira Verdiği Gerçek Dışı
Bir İddiadır". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi, 4 (15), 291-303,
Yerasımos, S. (1979). Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet İlişkileri. İstanbul: Boyut
Yayın Grubu.
Sonyel, S. R. (1973). Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Mondros
Bırakışması'ndan Büyük Millet Meclisi'nin Açılışına Kadar. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları.
Avagyan, A. (2007). "Kemalistler, İttihatçılar ve Bolşevikler. Kurtuluş Savaşında
Ankara-Sovyet İlişkileri". Toplumsal Tarih Dergisi, (159), 14-23,
Ayışığı, M. (2004). Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye'ye Gelen Amerikan
Heyetleri. İstanbul: TÜRK TARİH KURUMU.
Aktaş, Ş. (1976). "Kurtuluş Savaşı'nı Yapan İki İnsan Tipinin Hikâyesi: Küçük
Ağa". Millî Kültür, (43), 12-14,
Gürel, Z. (1983). "Kurtuluş savaşında Demiryolculuk III". Belleten, XLVII (187),
677-696,
Akçagüner, Z. (2008). Kalpağı Gül Oyalılar Kurtuluş Savaşı'nın Yürekli
Kadınları. istanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Sonyel, S. R. (1995). Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisinin
Türkiye'deki Eylemleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Güralp, Ş. (2002). Kurtuluş Savaşı'nın İçyüzü;Bir Albayın Anıları. İstanbul:
Güncel Yayıncılık.
Hoşgör, İ. A. (1970). Kurtuluş Savaşı'nda Biga. Biga: Cahit Renda Matbaası.
(2008). Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı (Yeni Belgelerle) (I - II III-Takım Halinde ), Salahi R. SONYEL. Ankara: Ttk.
Georges, G. B. (1981). Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği. İstanbul:
Yayın Ticaret Yayınları.
Köse, A. (2014). Kurtuluş Savaşı Kahramanları ve Seval. İstanbul: Yonca
Yayınları.
Karlı, E. (2004). Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet. İstanbul: Geçit Kitapevi.
Jaeschke, G. (1970). Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi-Mondros'tan Mudanya'ya
Kadar: 30 Ekim 1918-11 Ekim 1922. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
İnan, A. (1968). "Kurtuluş Savaşı'nın Bazı Belgeleri ve Atatürk'ün İnkılâp
Prensipleri". Belleten, XXXII (128), 553-566,
Türkmen, Z. (1998). "Kurtuluş Savaşı Yıllarında Cephe Gerisine Gönderilen
Gayr-i Müslim Vatandaşların Aileleriyle Haberleşmeleri". Ankara Üniversitesi
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 6 (22), 211-230,
Ak, A. (1983). Kurtuluş Savaşı Yıllarında Bafra. Samsun: Ayanoğlu Matbaası.
Ercan, Y. (1982). "Kurtuluş Savaşı, Savaşta Atatürk ,Savaşın Sonuçları". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 14 (25), 41-60,
Çukurova, B. (1997). Kurtuluş Savaşı'nda Haberalma ve Yeraltı Çalışmaları.
Ankara: Ardıç Yayınları.
Dinamo, H. İ. (1996). Kutsal Barış 1/Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek
Hikayesi. İstanbul: Tekin Yayınevi.
Kaymaz, N. (1976). "Türk Kurtuluş Savaşı'nın Tarihsel Konumu ve Niteliği".
Belleten, XL (160), 599-616,
(2004). kurtuluş savası sözlüğü. İstanbul: Livane Yayınları.
Gürel, Z. (1988). "Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk VIII". Belleten, LII (205),
1707-1714,
Köroğlu, E. (2013). "Sahnenin Dışındakiler 'i Tamamlamak: Ahmet Hamdi
Tanpınar ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Dergisi, (66), 93-122,
(2002). Kurtuluş Savaşımız'da Türk - Afgan İlişkileri. ist: .
Yeniaras, O. (2009). Atatürk'ün Kurdurduğu Türkiye Komünist Partisi Ve
Kurtuluş Savaşı'nda Sol Hareketler. Ankara: İyi Bir İnsan Yayınları.
Kerman, Z., Enginün, İ., & İleri, S. (1998). Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız.
İstanbul: Oğlak Yayınları.
Perinçek, D. (2010). Kemalist Devrim 4/Kurtuluş Savaşı'da Kürt Politikası.
İstanbul: Kaynak Yayınları.
Tekeli, İ., & İlkin, S. (1980). "Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa
Kemal'in MEktuplaşmaları". Belleten, XLIV (174), 301-346,
Download

Dışa Aktar - Kaynakca.info