Sayı:14 / 2015
Kendine ayırdığı zamandan memnun olanların oranı %56,3’tür
24 Mart 2015
Kendine ayırdığı zamandan duyulan
memnuniyet, 2014
(%)
80
Memnuniyet düzeyi
70
60
59,9
56,4
56,2
61,8
54,8
49,1
50
40
30
20
10
0
Uzmanlar, mutlu olmanın formüllerinden birinin de
kendine vakit ayırmak olduğunu vurgulamaktadır.
Kendine vakit ayırma, kişinin kendisine ait zamanda,
hoşlanacağı faaliyetleri yapması olarak tanımlanabilir.
Kendine ayırdığı zamandan memnun olan bireylerin
oranı 2014 yılında %56,3 oldu. Bu oran erkeklerde
%56,4, kadınlarda ise %56,2 olarak gerçekleşti.
Kendine ayırdığı zamandan en çok yaşlılar (65+yaş)
memnun oldu (%71,8). Eğitim durumuna göre
incelendiğinde, yükseköğrenim mezunu bireyler
kendine ayırdığı zamandan en az memnun olan
(%53,8) grup olurken, evli olmayan bireylerin kendine
ayırdığı zamandan memnuniyet düzeyinin (%59,9)
evli olanlara göre (%54,8) daha yüksek olduğu
gözlendi. Çalışmayan bireylerin memnuniyet oranları
(%61,8), çalışanlara oranla (%49,1) daha yüksek
oldu.
Her 10 kişiden 5'i sosyal hayatından memnun
Sosyal hayattan duyulan memnuniyet , 2014
80 (%)
70
60
Memnuniyet düzeyi
Bireylerin toplumsal ve kişisel ilişkileri için bir araya
gelerek eğlence, kültür ve spor gibi faaliyetlerde
geçirdiği
zaman,
kişinin
sosyal
hayatını
oluşturmaktadır. Eğlence, kültür, spor gibi
etkinliklerin
oluşturduğu
sosyal
hayattan
memnuniyet oranı, 2014 yılında %46,5’dir. Bu oran,
erkeklerde %47,1, kadınlarda %46‘dır. Sosyal
hayatından en çok memnun olan yaş grubu %56,1
ile 18-24 yaş grubundaki gençler oldu. İkinci sırayı
ise %49,1 ile yaşlılar (65+yaş) aldı. Eğitim durumu
arttıkça sosyal hayattan memnuniyet oranında da
artış gözlendi yükseköğrenim mezunlarının sosyal
hayattan duyduğu memnuniyet oranı %52 oldu.
Bekar erkek bireyler %55,1 ile sosyal hayattan daha
fazla memnuniyet duydu. Çalışma durumu ve
cinsiyete göre sosyal hayattan duyulan memnuniyet
oranı en yüksek oran %49,6 ile çalışmayan
erkeklerde görüldü.
50
51,7
47,1
46,0
44,3
45,6
47,2
40
30
20
10
0
Bilgi için: Gülay BALTACI
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 18
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Kendine ayırdığı zamandan memnun olanların oranı %56,3`tür Her