T.C.
GAZİANTEP
İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP İDARİ YARGI SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Nihai Başarı listesi için taklayınız.
Başarılı olan adaylardan istenen belgeler
1-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair
yazılı beyan için Tıklayınız
2-Başka bir Kurum veya Kuruluşla karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına
dair bildirim Tıklayınız
3-Mal bildirim Formu için Tıklayınız
4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
5-Askerlik Durum Belgesi.(Askerlik Şubesinden alınacak)
6-Öğrenim durumlarını gösteren belge(2 adet fotokopi)
7-KPSS Sınav Sonuç Belgesi.(İnternet Çıktısı 2 Adet)
8-Evli ise eşinin iş durumuna ilişkin beyan için Tıklayınız
9- 2 Adet Fotoğraf.(Gaziantep ili dışında ikamet eden adaylarda ilgili evrakları
eksiksiz olarak 24/03/2015 salı günü mesai bitimine kadar Gaziantep Bölge İdare
Mahkemesinde olacak şekilde APS veya KARGO yoluyla göndermesi gerekmektedir.)
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Download

Başarılı olan adaylardan istenen belgeler İlgililere ayrıca tebligat