T.C.
DEVELİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 46375773/299/3040412
Konu: Kayıp Çocuklar
19/03/2015
........................MÜDÜRLÜĞÜNE
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, İlçenizdeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde, okul
kayıt bilgilerinin araştırılması istenen, ekli yazıda bilgileri bulunan kayıp öğrencilerin;
okulunuzda araştırılarak, söz konusu kayıp öğrencilere ait bilgilerin, okunabilir netlikte
belgeleriyle birlikte en geç 02 Nisan 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi
hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ali ARSLAN
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1- Yazı ( 1 Sayfa )
2- Liste ( 15 Sayfa)
DAĞITIM:
Okul Müdürlüklerine
Elbiz Caddesi No: 09 38400 Develi / KAYSERİ
Telefon ( 0352) 621 60 54 – 621 02 00 Faks (0352) 621 21 05
e-mail: [email protected]
Bilgi İçin :
Şef . : M.ÇARKAN
Int.Adr. : http://develi.meb.gov.tr/.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb16b-cfb5-3c82-a22e-4245 kodu ile teyit edilebilir.
Download

kayıp çocukların tespiti - develi ilçe millî eğitim müdürlüğü