T.C.
KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
MEMUR SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASINA GÖRE
DÜZENLENEN NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sınav Yapılan Birim
1005739
Kırklareli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sınav No- Sınav Adı
5110
MÜBASIR
SIRA
NO
ADAY NO
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
MERKEZİ
SINAV
NOTU
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
1
100
EREN
ALTINTAŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,72048
2
33
MURAT
ASLAN
LİSE
81,25711
3
43
MEZLİZ
ARICAN
LİSE
4
24
SELÇUK
KARACA
5
3
MELİKE GÖKÇAY
6
4
SEMİH
7
21
YUSUF
DEMİR
8
23
MURAT
DUMAN
9
30
CENNET
CENGİZ
10
93
MERVE
SARI
11
37
GÜRHAN GÜRBÜZ
12
20
13
ARİTMETİK
ORTALAMA
SONUÇ
100
89,36
ASİL
95
88,128
ASİL
79,64884
95
87,324
ASİL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,62856
85
82,814
YEDEK
YILMAZER
LİSE
90,15568
70
80,077
YEDEK
CANBAZOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,98519
70
74,992
YEDEK
LİSE
85,78099
51,66
BASARISIZ
BASARISIZ
LİSE
79,2139
56,66
BASARISIZ
BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,96634
58,33
BASARISIZ
BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,90379
51,66
BASARISIZ
BASARISIZ
TÜRKSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,96326
53,33
BASARISIZ
BASARISIZ
ATAKAN
ARAS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,07275
51,66
BASARISIZ
BASARISIZ
19
CÜNEYT
AYGÜNOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,31849
55
BASARISIZ
BASARISIZ
14
15
ANIL
ELİŞİ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,76406
53,33
BASARISIZ
BASARISIZ
15
14
HAKAN
TOSUN
LİSE
78,88516
53,33
BASARISIZ
BASARISIZ
16
120
ECEHAN
MERİÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,95057
65
BASARISIZ
BASARISIZ
17
116
RÜŞTÜ ONUR
GÜMÜŞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,29656
63,33
BASARISIZ
BASARISIZ
18
32
SERCAN
SAVAŞ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA
79,17344
56,66
BASARISIZ
BASARISIZ
19
91
EMRE
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,74753
55
BASARISIZ
BASARISIZ
20
67
OĞUZHAN
YILMAZ
LİSE
87,81156
63,33
BASARISIZ
BASARISIZ
21
40
MURAT
AVCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,40434
61,66
BASARISIZ
BASARISIZ
22
46
BAHAR
KEÇECİ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,33091
46,66
BASARISIZ
BASARISIZ
23
54
SALİH
BİLEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,09404
53,33
BASARISIZ
BASARISIZ
24
57
AHMET
SARATLI
YÜK.ÖGR.(4 YIL) BILGISA
82,10531
55
BASARISIZ
BASARISIZ
25
58
TÜRKAN
GÜLERYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,03517
58,33
BASARISIZ
BASARISIZ
26
62
HATİCE
AKYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,31977
60
BASARISIZ
BASARISIZ
27
65
ABDULAZİZ
ŞİMŞEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,60238
48,33
BASARISIZ
BASARISIZ
28
107
ANIL
ERTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,4031
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
29
72
HAKAN
KARABIÇAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,28901
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
30
27
FATİH
ÇARIKÇI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,91938
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen 3 SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR
sayısını geçmeyecek şekilde "NİHAİ BAŞARI" listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
Yönetmeliğin 18.maddesine göre ilk 3 kişiden birisinin ataması iptal edildiği takdirde,
yerine "NİHAİ BAŞARI LİSTESİNDEKİ" 4. inci kişinin ataması yapılacaktır.
Diğerleri yönetmeliğin 18.maddesinin son fıkrası gereğince bir hak iddiasında bulunamazlar.
Atamasına esas olmak üzere ilk 3 kişinin istenecek belgeleri hazırlamak üzere
17 Mart 2015 SALI mesai bitimine kadar Komisyonumuza müracaatları
İlgililere bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 16.03.2015
Download

Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı Listesine İlişkin Duyuru