KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. ALIMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar başarılı bulunmuştur.
ADI SOYADI
DURUMU
SERAP BATI
KAZANDI (ASIL)
SİNEM BAĞCI
KAZANDI (ASIL)
Download

Hemşirelik Bölümü Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.