……………………… ĠLÇESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ NÖBET LĠSTESĠ
SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ WEP ADRESĠ:
BAĞLI OLDUĞU ĠLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ:
YAKAKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠ
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN ADRESĠ:
Hastane sk. No:35 Yakakent/SAMSUN
BAĞLI OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN TEL. NO:
3626112576
ÇALIġMA SAATĠ:
09:00:17:00
AĠLE HEKĠMĠ ASIL
ZAMAN DĠLĠMĠ
TARĠH
04.04.2015
GÜN
CUMARTESĠ
11.04.2015
CUMARTESĠ
18.04.2015
CUMARTESĠ
25.04.2015
CUMARTESĠ
AH ASM ADI
ADI-SOYADI
AĠLE SAĞLIĞI
ELEMANI ASIL
ADI-SOYADI
ASIL NÖBET
TUTULACAK
BĠRĠM
AĠLE HEKĠMĠ AĠLE SAĞLIĞI
YEDEK
ELEMANI
ADI-SOYADI
ADI-SOYADI
YEDEK
NÖBET
TUTULACAK
BĠRĠM
MERKEZ ASM
ZAFER TEKĠN
MUHTEBER TONGAL MERKEZ ASM
-
-
-
MERKEZ ASM
ġERAFETTĠN AYDOĞDU
ELĠF AYDOĞDU
MERKEZ ASM
-
-
-
MERKEZ ASM
SEVGĠ BELEN
EMĠNE ÇEVĠK
MERKEZ ASM
-
-
NOT: Yakakent Toplum Sağlığı bünyesinde bir adet Aile Sağlığı Merkezi bulunduğundan liste yedeksiz olarak hazırlanmıĢtır.
-
ULAġIM VE ĠLETĠġĠM
BĠLGĠLERĠ(ASIL)
ASM ADRESĠ
ASM TEL.NO
Hastane sk no:34
3626112102
Hastane sk no:34
3626112102
Hastane sk no:34
3626112102
Download

ġlçesġ aġle hekġmlġğġ nöbet lġstesġ 3626112576 09:00:17:00 aġle