AHİKA TEKNİK DESTEK PROJESİ
NİĞDE İL'İNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE
KATI ATIK GÜZERGÂHLARININ OPTİMİZASYONU
T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
İŞ TANIMI
Toplam
PROJE
DESTEK VE
UYGULUMA
BİRİMİ
UYGULAYAN KURUM
Niğde İl Özel İdaresi, Bor Belediyesi Ve Niğde
Belediyesi'nden
PROJE
DESTEK VE
UYGULUMA
BİRİMİ
10
Katılımcıya
7
Gün
(56 Saat) Uygulamalı Eğitim Verilmiş Olup Rota
14.160
TL
İL ÖZEL İDARESİ
Optimizasyonu Çalışmaları Yapılması.
PROJENİN GENEL AMACI
Kurumsal Kapasitenin Artırılması
DESTEKELEYEN KURUM
AHİLER
Kalkınma Ajansı
Geleceğe Yön Verir
Download

Coğrafi Bilgi Sitemleri ile Katı Atık Güzergahlarının