1
HARMONY-D KOMBİ
MONTAJ, İŞLETMEYE
ALMA, KULLANIM VE
BAKIM KILAVUZU
2
Kod No: A.1.2.8
Revizyon No: 280414
Kitap Baskı Tarihi: 280414
3
ALARKO
HARMONY-D KOMBİ
Montaj, İşletmeye Alma,
Kullanım ve Bakım Kılavuzu
4
..
5
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
KULLANIM KILAVUZU
7
GİRİŞ
7
UYGUNLUK BEYANI VE BELGELENDİRME
8
GARANTİ VE SERVİS KOŞULLARI
9
GÜVENLİK KURALLARI
10
UYARILAR
11
TASARRUF ÖNLEMLERİ
13
AMBALAJIN İÇİNDEKİLER
14
ÜRÜN TANITIMI
14
TEKNİK ÖZELLİKLER
16
BOYUTLAR
17
KOMBİNİN DAHİLİ PARÇALARI
18
SU DEVRESİ
20
KONTROL PANOSU
21
KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI
24
Kombinin Açılması / Ön Kontroller
24
Su Doldurma
24
Kullanım Suyu Sisteminin Çalıştırılması
25
Kalorifer Sisteminin Çalıştırılması
25
Yaz Konumu
26
Kombiyi Kapatma
26
Su Boşaltma
26
Sisteme Su Doldurma
27
MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA ve BAKIM
28
6
MONTAJ KURALLARI
28
BACA SİSTEMLERİ ve MONTAJI
34
KAPALI SİSTEMLER
50
ELEKTRİKSEL HUSUSLAR VE BAĞLANTILAR
54
FARKLI GAZLARA DÖNÜŞÜM
57
İŞLETME PARAMETRELERİ
58
İŞLETME PARAMETRELERİNİN PROGRAMLANMASI
59
İŞLETME HATALARI
62
PERİYODİK BAKIM
63
LPG İLE KULLANIM
65
İŞLETMEYE ALMA
66
ÖN KONTROLLER
66
ÇALIŞTIRMA
66
ISITMA YÜKÜNÜN AYARLANMASI
67
MAKSİMUM VE MİNİMUM SICAK KULLANIM SUYU/ISITMA GİRİŞ BASINCI AYARLARI (MEKANİK MAKSİMUM VE MİNİMUM) 69
70
ÇALIŞTIRMA - SON KONTROLLER
.
ÇALIŞTIRMA - ISITMA SİSTEMİ
70
KULLANICI TALİMATLARI
71
SERVİS
71
ARIZA BULMA
75
7
GİRİŞ
Öncelikle ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kitap, ALARKO markalı HARMONY-D hermetik tip doğal gazlı veya
LPG’li kombiler içindir.
Bu kitap kullanım bilgilerini içeren KULLANIM KILAVUZU, montaj ve servis kurallarını içeren MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA VE BAKIM KILAVUZU bölümlerinden oluşur.
Kombi kullanıcısının güvenli, sorunsuz ve uzun ömürlü bir kullanım için
kombiyi kullanmaya başlamadan önce mutlak suretle bu kitapçığın KULLANIM KILAVUZU bölümünü dikkatle okuyup anlaması gerekmektedir.
Diğer bölümler, son kullanıcıyı ilgilendirmemektedir. Bu kılavuzu, gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz.
Kombinin montaj, işletmeye alma ve bakımını üstlenmiş olan kişi ve kurumlar, bu kitapçığın KULLANIM KILAVUZU’na ek olarak MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA ve BAKIM bölümlerinde yazılı bilgilere uygun şekilde
hareket etmelidirler.
Kombinize ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne, gerektiğinde ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine ulaşabilmek
için 444 0 128 numaralı Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz.
KULLANIM KILAVUZU
GİRİŞ
Bu kitapçık dijital ekranlı yeni HARMONY-D kombinizin kullanım ve
bakım talimatlarını, tanıtıcı bilgiler ve teknik verileri içermektedir. Harmony kombiler, 10 yıldan fazla süregelen geliştirme, üretim ve pazarlama
deneyiminin bir sonucu yüksek verimli ve kullanıcı dostu modellerdir.
Küçük boyutları ve şık görüntüsü, onların çok çeşitli yerlere montajına
olanak sağlamaktadır.
Bu cihaz sadece kapalı devre sistemler için uygundur.
Yetkili satıcı ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, bağlantılarını
yaptıktan ve işletmeye aldıktan sonra, size, kombinin kullanımı ve bakımı
ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir.
Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarımız
8
sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaktır.
Kombinizi güvenli şekilde, yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz, belirtilen güvenlik kurallarına ve uyarılara dikkatle uyunuz.
Kılavuzda kullanım bilgilerinin yanı sıra kombiye ilişkin tanıtıcı ve teknik
verilere de yer verilmiştir.
Bu kullanım kılavuzunu ve diğer kullanıcı bilgilendirme etiketlerini
cihazınızı çalıştırmaya başlamadan önce dikkatlice okuyun.
Uyarıları dikkatle uygulayın.
Kapalı olan herhangi bir parçaya kullanım kılavuzunun belirttiği
şeklinin dışında müdahale etmeyin.
UYGUNLUK BEYANI VE BELGELENDİRME
Bu kılavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalatı cihazlar aşağıdaki
Avrupa Topluluğu Yönetmeliklerine uygun üretilmişlerdir ve CE işareti
taşıma hakkına sahiptirler:
2009/142/EC
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
92/42
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının
Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
2004/108/EC
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2006/95/EC
Alçak Gerilim Yönetmeliği
Cihazlar, TS EN 297, TS EN 483 ve TS EN 625 Avrupa normlarına
göre ve aşağıda listelenmiş gaz kategorileri için belgelendirilmiştir:
2H ve 2E; 20 mbar giriş basınçlı ayarlanabilir çıkışlı G20 (doğal gaz) gazı.
3 B/P; 29 mbar giriş basınçlı ayarlanabilir çıkışlı G30 (Bütan) ve G31 (Propan) gazlarının her türlü karışımı.
3+; ayarlanamaz (sabit) çıkışlı ve sırasıyla 29 / 37 mbar giriş basınçlı G30 / G31 gazları.
9
GARANTİ VE SERVİS KOŞULLARI
Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla cihazınız malzeme ve imalat hatalarına karşı 3 (Üç) yıl
Alarko Carrier garantisi altındadır.
Yetkili servis tarafından yapılacak ilk çalıştırma ücretsizdir ve ürünün
garantisi için şarttır.
GARANTI BELGESİ’nin cihazınızı işletmeye alan Yetkili Servis
tarafından doldurup size imzalatıldıktan sonra Alarko Carrier’e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlarınızda bile Alarko
Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir.
Alarko Carrier yetkili servis adreslerini “www.alarko-carrier.com.tr” internet adresinden bulabilirsiniz. Her hangi bir sorunla karşılaştığınızda
Türkiye’nin her yerinden şehiriçi tarifesi ile 444 0 128 Müşteri Danışma
Hattı’nı arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile [email protected] adresinden Alarko Carrier Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ne
ulaşabilirsiniz.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili tebliğlerine göre kombinin ömrü en
az 15 (onbeş) yıldır. Firmamız bu süre içerisinde cihazınızla ilgili her
türlü yedek parçayı bulundurmak zorundadır.
Garanti aşağıdaki koşullarda geçersizdir.
• Montajın ve ilk işletmeye alma işleminin yetkisiz firma ve kişilerce yapılması.
• Yetkili olmayan kişilerce yapılan müdahaleler sonucu oluşan zararlarda.
• Her türlü savaş, isyan, terör hareketleri, yangın, hırsızlık, deprem, yıldırım düşmesi, su baskını, aşırı ısınma veya donma gibi afetler sonunda oluşabilecek arıza veya hasarlar.
• Kombinin seri numarasının değiştirilmesi veya tahrip edilmesi.
• Yönetmelik ve montaj talimatlarına uygun olmayan montaj, kullanım
ve bakım çalışmaları.
• Gösteri, fuar ve sergi amacıyla kullanılan ürünler.
• İlk çalıştırma sonrasında doldurulup imzalanması gereken garanti belgesinin veya faturanın müşteri tarafından ibraz edilmemesi.
• Kombinin taşınması sırasındaki riskler; müşteri tarafından doğrudan
servise yollanması halinde müşteriye, yetkili servis tarafından alınması halinde servise aittir.
10
GÜVENLİK KURALLARI
Gaz Güvenliği
Tüm gaz yakan cihazların, yetkili ve bilgili kişiler tarafından, cihazın kullanılacağı ülkenin yürürlükteki yasaları ve kurallarına uygun olarak montajının yapılması yasal bir zorunluluktur. Ayrıca, cihazda kullanılan gaz
türünün değiştirilmesi için gerekli işlemler yine yetkili kişiler tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Bu cihaz 2H, 2E, 3B/P, 3+, 3B ve 3P kategori gazlarla çalışmak üzere,
TS EN 483 ve TS EN 625 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve belgelendirilmiştir. Bu kombinin başka tür gaz kullanım koşullarında çalıştırılmasına müsaade edilmez
Kombinin ayarlı olduğu gaz tipi, cihazın içindeki tip etiketinin “Gaz Kullanımı” bölümünde belirtilmiştir. Kombinizin son ayarlandığı gaz tipinden
farklı bir gazla çalıştırılmamasına dikkat ediniz.
Gaz Kaçağı Durumunda Yapılması Gerekenler ;
1. Sakin olun.
2. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN.
3. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN.
4. Bütün gazlı cihazların vanalarını KAPATIN.
5. Daire ve apartman girişindeki gaz vanalarını KAPATIN.
6. Kibrit, çakmak vb. YAKMAYIN, sigara İÇMEYİN.
7. Elektrik düğmeleriyle OYNAMAYIN, açıksa kapatmayın, kapalıysa
açmayın.
8. Elektrikli cihazları ÇALIŞTIRMAYIN.
9. Fişleri ÇEKMEYİN / TAKMAYIN.
10. Zilleri KULLANMAYIN.
11. Gaz bulunan ortamlardaki telefonları KULLANMAYIN.
12. Yöneticiye, 187 numaralı telefondan GAZ ŞİRKETİNE ve İTFAİYEYE HABER VERİN.
11
UYARILAR!
• Bu cihaz üretiliş amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Hatalı montaj, ayar, bakım ve amaç dışı kullanımından ve bu kitapta belirtilen
uyarılardan herhangi birine uymamaktan dolayı kişilere, hayvanlara
veya eşyalara gelebilecek zararlardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Gaz yakan cihazların konulabilecekleri yerler gaz dağıtım kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin kural ve yönetmelikleri ile belirlenmiştir. Bu
yerler ve sınırlamalar ile ilgili detayları cihazın montajını yapan firmadan öğrenebilirsiniz.
• Cihazın montajını yapan firma görevlilerinden, en başta kendi güvenliğiniz için cihazınızın uygun olmayan konumlara yerleştirilmesini İSTEMEYİNİZ.
• Doğal gaz tesisatınızın uygulamasını yaptırmadan önce Bölge Doğal
Gaz Dağıtım firmasının şartnameleri doğrultusunda doğal gaz tesisat projesi hazırlatılmalı ve onaylatılmalıdır. Uygulama eksiksiz olarak tamamlanıp, bölge doğal gaz dağıtım firmasının onay işleminden
sonra kombinizi devreye alma işlemini mutlaka Alarko Carrier Yetkili
Servisleri’ne yaptırınız. Servisimiz bu işlem için bedel talep etmeyecektir.
• Yetkisiz kişilerin cihazınıza müdahale etmesine ve servis hizmeti vermesine izin VERMEYİNİZ.
• Gaz dönüşüm işlemleri sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
• Cihaz yakınında patlayıcı veya yanıcı sıvı/katı madde bulundurmayınız.
• Cihazın yakınında sprey, solvent, klorlu temizlik maddesi, boya ve yapıştırıcı maddeler kullamayınız.
• Kombinizin yakınına ocak yerleştirmeyiniz ve direkt su buharından koruyunuz. Cihazınız, 220 V – 50 Hz topraklı elektrik beslemesine bağlanmalıdır.
• Pompa fanının tesisat içindeki yabancı maddelerden zarar görmemesi
için kombinin ısıtma dönüş hattına pislik tutucu konulmalı ve periyodik
olarak temizlenmelidir. Kombinin uzun süreli duruşlarından sonraki ilk
çalıştırmasından önce pompa mili bir tornavida yardımı ile bir tur döndürülmelidir.
12
• Cihazınıza dolduracağınız su çok kireçli olursa kullanım suyu eşanjörünü tıkayabilir. Kullanım suyunuz en fazla 15° Fransız sertliği seviyesinde olmalıdır. Korozyonun önlenmesi için suyun pH değeri 8,2-9,5
arasında, iletkenlik değeri 30 μS/cm’den küçük, sudaki oksijen değeri
ise 0,1 gr/m³’ den küçük olmalıdır.
• Kullanım suyu devresinin emniyet ventiline ihtiyacı yoktur. Ancak su
şebeke basıncının 6 barı aşmamasına dikkat edilmelidir. Herhangi bir
şüphe halinde bir basınç düşürücü monte edilmelidir. Tesisatçınıza bu
hususu incelettirin.
• Alevin görüldüğü pencerenin önünü kapatacak bir şey koymayınız. Bu
pencere alanı sıcak hale geldiği için bu bölgeye dokunmaktan kaçınılmalıdır.
• Cihaz, çocuklar ya da fiziksel, algısal ve ya zihinsel problemli kişilerce kullanılmamalıdır, ayrıca kendilerine yol gösteren birisi olmadıkça
cihaz hakkında tecrübesi ve ya bilgisi olmayan kişilerce kurcalanmamalıdır.
• Çocuklar cihazla oynamamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Donmaya Karşı Koruma;
Kombi ve/veya tesisatınız soğuk havalarda donma riski taşıyor ise,
kombinizin aşağıdaki durumları sağlamış olması gerekir.
• Gidiş-dönüş su vanaları ve gaz vanası açık,
• Kombiye elektrik beslemesi mevcut,
• Kombi arıza durumuna geçmemiş olmalıdır.
Yukardaki durumların tümü sağlanmışsa, “donma koruması” fonksiyonu
aktif halde olur ve su sıcaklığı 6°C’nin altına düştüğünde ise kombi
yanmaya başlar ve su sıcaklığı 15°C’ye yükseldiğinde yanma durur.
Isıl yığılmanın olmaması için de sirkülasyon pompası bir süre çalışır.
Böylece kombiniz ve tesisatınız donmaya karşı emniyet altına alınmış
olur. Eğer kombiniz arıza durumuna geçmişse sadece sirkülasyon
pompası çalışır.
13
UYARI!
Kombinin uzun süre elektrik beslemesiz kalması, evin uzun süreli terk
edilmesi, arıza durumuna geçen kombinin uzun süre resetlenmemesi
gibi durumlarda kombinin “donma koruması” devre dışı kalacaktır.
Bu durumlara karşı önlem alarak kombi ve tesisatınızın donmaması
için, tesisattaki suyu boşaltmanız ya da tesisat suyuna uygun miktarda
antifriz eklemeniz gereklidir. Uygun antifrizi seçmek ve miktarı belirlemek için Alarko Carrier yetkili servilerini arayabilirsiniz.
Eğer ısıtma tesisatınızın kombinin dışındaki elemanlarının donma tehlikesi varsa antifriz kullanımı veya kontrol devresine donma termostatı
ekleme gibi ekstra koruma önlemleri gerekebilir. Bunlar için yine yetkili
servis ya da bayiniz ile görüşebilirsiniz.
TASARRUF ÖNLEMLERİ
Kombiniz gaz tüketimini minimize edecek şekilde tasarlanmış ve imal
edilmiştir. Daha fazla tasarruf için aşağıdaki uygulamalar tavsiye edilir:
• Kombiniz 20.726 kcal/saat kapasiteye ayarlanmıştır. Isınma ihtiyacının daha düşük olduğu konutlarda maksimum ısıtma kapasitesinin
düşürülmesi tasarruf sağlayacaktır. (Alarko Carrier Yetkili Servisi’ne
danışınız.)
• Kombinin sıcaklık ayar düğmeleri 4 ve 6 konumlarının arasında ayarlanarak çalıştırılması, yakıt tüketiminden tasarruf sağlar.
• Farklı ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarına göre bu bölgenin dışında çalıştırmanın bir sakıncası yoktur.
• Sıcak kullanım suyu sıcaklık derecesi düşük tutulursa enerji tasarrufu
sağlanır.
• Termostatik vana kullanımı ile birlikte radyatörlerde reglaj ayarının yapılması ev içindeki ısı dağılımını dengeleyerek tasarruf sağlar.
• Oda termostatı sayesinde oda sıcaklığının istediğiniz sıcaklığın üzerine çıkması durumunda kombinin çalışmasına izin verilmez. Böylece
hem odanızın sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlayabilir hem de her bir
derece sıcaklık düşüşü ile yaklaşık %6 enerji tasarruf edersiniz.
14
AMBALAJIN İÇİNDEKİLER
Kombi ambalajının içerisinde cihazın yanısıra aşağıdaki parçalar bulunmaktadır:
• Montaj kiti
• Askı parçası, bağlantı vida (4 adet) ve dübeli (4 adet)
• Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu
• Garanti Belgesi
• Standart atık gaz seti, ayrı bir karton ambalaj içerisinde verilir.
Eksik bir şey olup olmadığını kontrol ediniz.
ÜRÜN TANITIMI
Harmony-D hermetik kombi, monotermik ısı değiştirgeçli, toplamda 24.1
kW’lık ısıtma ve sıcak kullanım suyu üretim kapasitesine sahip bir modeldir. Bu cihaz sadece kapalı sistemler için uygundur.
• Sistemin karmaşıklığına rağmen tüm iç boru tesisatı ve bileşenler servis yetkilisinin kolaylıkla ulaşıp üzerinde çalışabileceği şekilde tasarlanmıştır.
• Yakıcının ateşlenmesi elektronik ateşleme sistemi ile sağlanmaktadır.
• En son tasarım ürünü olan ana elektronik entegre devre bütün güvenliğe dair ve fonksiyonel işlemleri kontrol etmektedir. Gaz kesildiğinde,
alev söndüğünde alev sönme emniyeti gaz girişinden cihazı kapatır.
• Cihazın ön kısmında bulunan kontrol panosu, kombinin çalışma modunu ve hataları mavi bir LCD ekran yardımıyla kullanıcıya bildirir.
• Kombi donmaya karşı özel bir korumaya sahiptir. Sistem suyu sıcaklığı
6°C’ye düştüğünde yanma başlar ve 15°C sıcaklığa ulaşıldığında durur. Bu kontrol fonksiyonu cihazın donmasını engeller. Buna ek olarak,
kullanım suyu devresinde su sıcaklığı 5°C’nin altına düştüğünde donmayı engellemek için yanma başlar ve sıcaklık 8°C’ye gelene kadar
çalışmaya devam eder. Bu kontrol fonksiyonları kazanın donmasını
engellerler.
• 24 saat içersinde bir ısınma ihtiyacı olmadığında elektronik kontrol üni-
15
tesi pompayı çalışmamasından dolayı oluşabilecek sıkışmaya karşı
30 saniye süreyle çalıştırır.
• Kullanıcı kontrolleri, kombinin ön yüzünde modern, estetik ve fonksiyonel bir kontrol paneli üzerinde yer alır. Kontroller kullanıcıya kalorifer sistemi sıcaklığının 30°C–80°C, kullanım suyu sıcaklığının
35°C–60°C arasında ayarlanabilmesini mümkün kılar. İki adet ayar
düğmesi mevcuttur. Bunlar kalorifer tesisatı suyunun ve sıcak kullanım suyunun sıcaklığını ayarlayan düğmelerdir.
Kombinin aşağıda belirtilen özellikleri mevcuttur;
• Kullanım suyu ve merkezi ısıtma için sürekli ve tam modülasyon,
• Arka arkaya üç ateşleme denemesi (LPG ile çalışma durumunda bir
ateşleme denemesi),
• Yüksek sıcaklıkta limit termostat koruması,
• Kullanım suyu ve merkezi ısıtma sensörleriyle sensör hatası uyarıları
ve sıcaklık kontrolü,
• Alev algılama,
• Isıtma devresi ve kullanım suyu donma koruması,
• Isıtma ve kullanım suyu ısıl yığılmalarını engellemek için pompa ek
çalışması (pump overrun),
• Enerji verimliliği sağlayan sirkülasyon pompası,
• Pompa sıkışma koruması,
• Merkezi ısıtma alçak ve yüksek basınç koruması,
• Kullanım suyu alçak ve yüksek basınç koruması,
• Otomatik by-pass,
• Hermetik boru tıkanması ve fan arıza koruması,
• Yerden ısıtma için ayarlanabilir parametreler,
Teknik özellikler Tablo 1.’de gösterilmiştir.
16
2.1 Teknik
Özellikler
TEKNİK
ÖZELLİKLER
2.1 Teknik Özellikler
Tablo 1 Teknik Özellikler
Tablo 1
Teknik Özellikler
Ürün Modeli
Tablo 1 Teknik Özellikler
HRD
24
HRD
BacaGrubu
Sistemi
Ürün
Modeli / Tipi
Gaz
Hermetik
/ C12 (x)
IHRD
2H, I2E
Gazı
Gaz Grubu
Referans
Referans Gazı
Maksimum Isı Gücü
Maksimum Isı Gücü
Maksimum Kapasitedeki Verim
II2H3B
/P
I2H
, I2E
G20
kW
G20
24.1
kW
kcal/saat
24.1
24,3
20726
kcal/saat
%
20894
20726
93.8
Kapasitedeki
Maksimum Isı
Yükü (Net)Verim
%
kW
93,3
93.8
25.7
Maksimum
Yükü (Net)
Minimum
IsıIsıGücü
kW
25.7
10.11
26
kW
10.11
11.8
Gücü (Net)
Minimum Isı Yükü
Minimum IsıGaz
YüküGiriş
(Net)
Maksimum
Basıncı
kW
mbar
11.8
20
Gaz Girişİçin
Basıncı
Maksimum Kapasite
Yakıcı Basıncı
mbar
20
11.5
Maksimum
Kapasiteiçin
İçin
Yakıcı
Basıncı
Minimum
Kapasite
Yakıcı
Basıncı
mbar
11.5
1.7
Minimum
Kapasite için Yakıcı Basıncı
Meme
Çapı
mm
mbar
1.7
1.35
mm
1.35
1,35
- 0,80
Elektronik
(Doğal Gaz / LPG)
Meme Çapı
Ateşleme
Sistemi
Ateşleme
NOx
SınıfıSistemi
3
Elektronik
DEVRESİ VERİLERİ
NOx Sınıfı
ISITMA
ISITMA
DEVRESİ VERİLERİ
Basınç (Maks./Min.)
3
bar
3.0/0.3
Basınç (Maks./Min.)
(Maks.
/ Min.)
Genleşme
Tankı
Hacmi/Basıncı
bar
lt./bar
3.0/0.3
3.0
/ 0.3
6.0/1.2
Hacmi / Basıncı
Genleşme Tankı
Hacmi/Basıncı
Maksimum
Su Sıcaklığı
l °C
/ bar
lt./bar
6.0
/ 1.2
6.0/1.2
85
Maksimum
Su Sıcaklığı
Sıcaklık
Aralığı
°C
85 30-50
30-80 veya
Ayar
Aralığıİçin
(Radyatör
Yerden Isıtma)
SıcaklıkKoruması
Aralığı
Donma
Yanma /Başlama
Sıcaklığı
°C
30 - 80
- 50
30-80
veya
6/ 3030-50
Donma Koruması
Yanma VERİLERİ
Başlama Sıcaklığı
KULLANIM
SUYUİçin
DEVRESİ
°C
6
KULLANIM
SUYU DEVRESİ VERİLERİ
Sıcaklık
Aralığı
°C
35-60
Sıcaklık(Maks./Min.)
Aralığı
Ayar
Aralığı
Basınç
°C
bar
35-60
10/0.2
Basınç (Maks./Min.)
Minimum
sıcak /kullanım
suyu debisi
(Maks.
Min.)
bar
lt./min.
62.2
/ 0.2
10/0.2
Minimum
sıcak
kullanım
suyu debisisıcak su debisi
30°C sıcaklık
artışı
için maksimum
l / dk.
lt./min.
2.2
12
% sıcaklık
30°C
için maksimum
sıcak
su debisi
95
Kapasiteartışı
için Minimum
Dinamik
Basınç
lt./min.
l /bar
dk.
12
95 % Kapasite
için Minimum Dinamik Basınç
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
bar
FİZİKSEL
Konsantrik
Baca Çapı (Taze Hava / Atık Gaz)
Baca
Çapı ÖZELLİKLER
Dış
Ebatlar
Baca
Çapı
(Genişlik x Yükseklik x Derinlik)
Dış Ebatlar
Ağırlık
– Net
Net/Brüt
/ Brüt (Baca
Seti Hariç)
(Genişlik
x Yükseklik
x Derinlik)
mm.
100 / 60
100 (taze hava)
/ 60 (atık gaz)
mm.
mm.
100 (taze
/ 60
(atık gaz)
x 340
400 hava)
x 700.5
mm.
kg.
400 30.6
x 700.5
x 340
30.6
/ 33.5
Ağırlık –– Gidiş
Net/Brüt
/ Dönüş Bağlantıları
Isıtma
kg.
in.
30.6
3/4"
3
/ 4”
Kullanım
Suyu/ –Dönüş
Giriş /Bağlantıları
Çıkış Bağlantıları
Isıtma
– Gidiş
in.
1/2"
13/4"
/ 2”
Kullanım
Suyu (Baca
–(Kit
Giriş
/Tesisat
Çıkış
Bağlantıları
Gaz
Bağlantısı
veSeti
arasında)
Bağlantısı
ve Tesisat
Arasında)
in.
1/2"
(1/2")
33/4"
/ 4”
(1 / 2”)
Gaz Bağlantısı
(Kit ve Tesisat arasında)
Emniyet
Valfi Bağlantısı
in.
3/4"
11/2"
/(1/2")
2”
ÖZELLİKLER
Emniyet Valfi Bağlantısı
ELEKTRİKSEL
in.
1/2"
ELEKTRİKSEL
ÖZELLİKLER
Elektrik
Bağlantısı
V/Hz
V
/ Hz
230/50
230
/ 50
Elektrik Bağlantısı
Sigorta
V/Hz
A
230/50
4
Sigorta Tüketimi
Elektrik
W
A
4
110
TüketimiSınıfı
Elektrik Koruma
W
110
IPX3D
Elektrik Koruma Sınıfı
IPX3D
17
2.2 Boyutlar
BOYUTLAR
Kalorifer Kullanım Gaz Kullanım Kalorifer
suyu
Gidiş S
suyu
Giriş
Dönüş
S
Çıkış
Giriş
Şekil
KombiBoyutları
Boyutları
Şekil 1
1 Kazan
18
2.3 Kombinin
Dahili Parçaları
KOMBİNİN
DAHİLİ PARÇALARI
Kombinin
ana parçaları
su devresi
ve 2b’de
ve arkadan gör
Kombinin
ana parçaları
ve suve
devresi
Şekil Şekil
2a ve 2a
2b’de
(önden(önden
ve arka3’de
verilmiştir.
dan görünüş) ve Şekil 3’de verilmiştir.
(a)
2-Kapalı Genleşme Tankı1-Fan
3-Ana Eşanjör
4-Limit Termostat
5-Isıtma Sensörü
6-Isıtma Gidiş Borusu
7-Isıtma Dönüş Borusu
8-Ateşleme Elektrodu
Kullanım
suyu girişi
1-Fan
Tesisat
suyu girişi
Önden Görünüş
Ön Kapak ve Kontrol
Paneli gösterilmemiştir.
13-Sirkülasyon Pomapası
2-Kapalı Genleşme
14-Akış Sensörü
9-Alev Tankı
Algılama Elektrodu
3-Ana eşanjörü
15-Hall Sensör
4-Limit Termostat
16-Manometre
10-Hava Basınç Fark Anahtarı
5-Isıtma Sensörü
17-Su Doldurma Musluğu
6-Isıtma Akış
Borusu
18-Elektonik Gaz Vanası
11-Yakıcı
7-Isıtma Dönüş Borusu
19-Akış Bloğu
8-Ateşleme12-Üç
Elektrodu
20-Boşaltma Vanası
Yollu Vana
9-Alev Algılama Elektrodu
21-Isıtma Emniyet Basınç Vanası
10-Hava Basınç Fark Anahtarı
22-Plakalı Eşanjör
11-Yakıcı
23-Sıcak Su Sensörü
12-Üç Yollu Vana
24-Su Basınç Anahtarı
evresi Şekil 2a ve 2b’de (önden ve arkadan görünüş) ve Şekil
eşme Tankı
ü
stat
örü
Borusu
ş Borusu
ektrodu
a Elektrodu
ç Fark Anahtarı
ana
19
13-Sirkülasyon Pomapası
14-Akış Sensörü
15-Hall Sensör
16-Manometre
17-SuŞekil
Doldurma
Musluğu
2a-b
Kombi Ana
18-Elektonik Gaz Vanası
19-Akış Bloğu
13-Sirkülasyon
Pompası
20-Boşaltma Vanası
21-Isıtma Emniyet Basınç Vanası
14-Akış
Türbini
22-Plakalı
Eşanjör
23-Sıcak Su Sensörü
15-Akış
Sensörü
24-Su
Basınç Anahtarı
16-Manometre
b Kazan Ana Parçaları/
Ön-Arka Görünüş
Tesisat
Kalorifer
suyu
çıkışı
gidiş
Kullanım
suyu çıkışı
Gaz girişi
Kullanım
suyu girişi
Kalorifer
Tesisat
dönüş
suyu
girişi
Arkadan Görünüş
(b)
Parçaları / Ön-Arka Görünüş
19-Gidiş Bloğu
20-Boşaltma Vanası
21-Isıtma Emniyet Basınç Vanası
22-Plakalı Eşanjör
17-Su Doldurma Musluğu
23-Sıcak Su Sensörü
18-Elektronik Gaz Vanası
24-Su Basınç Anahtarı
20
SU
2.4
SuDEVRESİ
Devresi
Fan
Ana Eşanjör
Kapalı Genleşme
Tankı
Limit
Termostat
Isıtma
Üç Yollu
Sensörü
Vana
Sirkülasyon
Yakıcı
Pompası
Sıcak Su
Dönüş
Bloğu
Sensörü
Gidiş
Bloğu
Isıtma Emniyet
Manometre
Gaz
Vanası
Basınç Vanası
Su Basınç
Anahtarı
Akış
sensörü
Akış
Türbini
Su Doldurma
Kalorifer
Dönüş
Kullanım
Suyu Giriş
Gaz Girişi
Kullanım
Suyu Çıkış
Kalorifer
Gidiş
Musluğu
Şekil
Su Devresi
DevresiDiyagramı
Diyagramı
Şekil 3
3 Su
must be fitted with all the safety and control devices provided for by current standards.
� The gas supply line must be a minimum of a 22mm diameter pipe with an uninterrupted sup
boiler and comply with current standards and regulations.
� Check the internal and external seals of the gas supply system.
� A gas shut-off valve must be installed upstream of the appliance
21
� Before starting up the boiler, make sure that the type of gas corresponds to that for which t
been set-upPANOSU
(see gas type label inside the boiler).
KONTROL
� The gas supply pressure must be between the values reported on the rating plate (see gas typ
Harmony-D
kombiler, kontrol panosu üzerindeki iki ayar düğmesi ve bir
boiler).
resetleme
butonuyla
sundukları
kullanım
kolaylığının
yanısıra
estetik
dış on the ga
�
Prior to installation,
it is
good practice
to ensure
that there are
no machining
residues
görünüşleriyle de kullanıcının beğenisine sunulmuşlardır. Paneli çevreleyen mavi LED ışıklandırma ise kombide alev varken “AÇIK” olacak
şekilde ayarlanmış olup isteğe göre sürekli veya hiç yanmayacak şekilde
değiştirilebilmektedir.
Bu ayarın nasıl yapılacağı için 58. sayfaya
3.33.6
Electrical
Connection
Electrical
connections
bakınız.
� Conversion of the appliance from natural gas to LPG or vice versa must be carried out by qualif
Dikkat:
LCD ekran
ışığı
varken
ayar must
geçerli
Dolayısı
ile
The connection
to the
mains
powerbu
supply
be değildir.
carried out
by professionally
qua
Alarko
accordance
current
legislation and
authorised
Radiant
Bruciatori.
LCDregistered
ekran veinLED’ler
aynı with
anda
ışık vermezler.
Kullanım
suyuby
veya
ka-Carrier.
lorifer
sıcaklık
ayar
herhangi
birihas
çevrildiğinde
Always
check
to düğmelerinden
make sure that the
appliance
an efficientLCD
earthekran
system. This req
2.5 Kontrol
Panosu
ışık satisfied
vermeyeif itbaşlar,
LED’ler
söner.
Düğmeler
ile ayarlama
bittikten
5
has been
properly
connected
to an efficient
earth system
installed
in acco
requirements
ofkontrol
currentsöner
safetyve
standards
64-8 Electrical
Installations).
saniye
sonra
LCD
ekran
LED’ler (Standard
ilgili
ayarlandığı
Harmony_D
kombiler,
panosu
üzerindeki
iki parametrede
ayar CEI
düğmesi
ve bir resetleme
measure must be checked and verified.
şekilde
ışık vermeye
devam
eder. yanısıra estetik dış görünüşleriyle de kullanıcının
butonuyla
sundukları
kullanım
kolaylığının
In case of doubt, have the electrical system checked by a qualified electrician. The manufa
beğenisineheld
sunulmuşlardır.
Paneli
çevreleyen
mavi as
LED
ışıklandırma
ise kazanda
ateş varken
liable for any damage or injury caused
a result
of an inefficient
or inexistent
earth syst
“ON” olacak şekilde ayarlanmış olup isteğe göre sürekli veya hiç yanmayacak şekilde
� The boiler functions with an alternating current of 230 V and 50 Hz and has maximum power
değiştirilebilmektedir.
W. The appliance should be protected by a 3 A fuse. The connection to the mains electrici
via a single-pole switch, with at least 3 millimetres gap between open contacts, mounted
appliance. Make sure that the positions of the live and neutral wires correspond to the wiring dia
� Ensure the domestic power supply is checked by a qualified electrician to ensure that it
maximum power absorption of the appliance, as indicated on the rating plate. In particular, m
cable sizes are adequate for the power absorbed by the appliance.
� The power supply cable must not be replaced by the user. if the cable is damaged in any w
appliance and have the cable replaced by a suitably qualified electrician.
� When replacing the power supply cable, only use cables of the same characteristics (HO
maximum external Ø 8 mm;
When using an electrical appliance, a few fundamental rules must be observed:
� Do not touch the appliance with damp or wet parts of the body or when barefoot.
� Do not pull on the electric wires.
� Do not leave the appliance exposed to atmospheric elements (rain, sun, etc,) unless these con
expressly provided for.
� Do not allow the appliance to be used by children or anyone unfamiliar with its operation.
Şekil 4 Kontrol Panosu Görünüşü
Şekil 4 Kontrol Panosu Görünüşü
TA99A086.B0706
2.5.1 ON/OFF ve Kullanım Suyu Kontrol Düğmesi
15
Bu düğme kombinin açılıp kapatılmasını ve sıcak kullanım suyunun, sıcaklık derecesini
istenilen seviyede ayarlamasına yarar (Bkz. Şekil5). Sıcak kullanım suyu ayar düğmesinin
mavi göstergeci “1” rakamının altını gösterdiği sürece kombi kapalı durumdadır. Bu
durumdayken kalorifer sistemi ayar düğmesinin gösterdiği yerin önemi olmaksızın kalorifer
sistemi de kapalı demektir. Sıcak kullanım suyu ayar düğmesinin saat yönünde çevrilmesi ve
Bu düğme kombinin açılıp kapatılmasını ve sıcak kullanım suyunun, sıcaklık der
istenilen seviyede ayarlamasına yarar (Bkz. Şekil5). Sıcak kullanım suyu ayar düğm
mavi göstergeci “1” rakamının altını gösterdiği sürece kombi kapalı durumdad
22
durumdayken kalorifer sistemi ayar düğmesinin gösterdiği yerin önemi olmaksızın k
sistemi de kapalı demektir. Sıcak kullanım suyu ayar düğmesinin saat yönünde çevrilm
“1” sayısını geçmesi itibariyle kombi çalışmaya başlar ve 1’den 7’ye kadar olan
(1) Açma/Kapamayardımıyla
Ve Kullanım
Suyu suyu
Kontrol
Düğmesi
sıcak kullanım
derecesi
ayarlanabilir.
Bu düğme kombinin açılıp kapatılmasını ve sıcak kullanım suyunun,
sıcaklık derecesini istenilen seviyede ayarlamasına yarar (Bkz.
Şekil5). Sıcak kullanım suyu ayar
düğmesinin mavi göstergeci “1”
rakamının altını gösterdiği sürece
kombi kapalı durumdadır. Bu durumdayken kalorifer sistemi ayar
Şekil55Kullanım
Kullanım
Ayar
Düğmesi
Şekil
Suyu
Ayar
Düğmesi
düğmesinin gösterdiği yerin önemi
Kalorifer
Sistemi
Ayar
Düğmesi
Kalorifer
Sistemi
Ayar
Düğmesi
olmaksızın kalorifer sistemi de kapalı demektir. Sıcak kullanım suyu
ayar düğmesinin saat
yönünde
ve “1”
sayısını
geçmesi
iti-kapatılmasını
Kalorifer
sistemi
ayar
kalorifer
sisteminin
açılıp
kapatılmasınıvevesıca
s
Kalorifer
sistemiçevrilmesi
ayar düğmesi,
düğmesi,
kalorifer
sisteminin
açılıp
bariyle kombi çalışmaya
başlar
ve seviyede
1’den 7’ye
kadar olan
yarderecesini
istenilen
ayarlamasına
yararsayılar
(Bkz. Şekil
Şekil 6).6). BuBudüğmenin
düğmeninm
derecesini
istenilen
seviyede
ayarlamasına
yarar
(Bkz.
göstergeci
“1” rakamının
rakamının
göstergeci
altını gösterdiği
gösterdiği sürece
sürece kalorifer
kalorifer sistemi
sistemikapalı
kapalıdurumd
durum
dımıyla sıcak kullanım
suyu“1”
derecesi
ayarlanabilir.
Kalorifersistemi
sistemiayar
ayar düğmesinin
düğmesinin saat yönünde
itiba
Kalorifer
yönünde çevrilmesi
çevrilmesiveve“1”
“1”sayısını
sayısınıgeçmesi
geçmesi
iti
ısıtmasistemi
sistemiçalışmaya
çalışmaya başlar
başlar ve 1’den
dere
ısıtma
1’den 7’ye
7’ye kadar
kadarolan
olansayılar
sayılaryardımıyla
yardımıylasıcaklık
sıcaklık
d
ayarlanabilir.
(2) Kalorifer Sistemi
Ayar Düğmesi
ayarlanabilir.
Kalorifer sistemi ayar düğmesi,
kalorifer sisteminin açılıp kapatılmasını ve sıcaklık derecesini istenilen seviyede ayarlamasına yarar
(Bkz. Şekil 6). Bu düğmenin mavi
göstergeci “1” rakamının altını
gösterdiği sürece kalorifer sistemi
kapalı durumdadır. Kalorifer sistemi ayar düğmesinin saat yönünde
Şekil 6 Kalorifer Sistemi Ayar Düğmesi
Şekil
6 Kalorifer
KaloriferSistemi
Sistemi
Ayar
Düğmesi
Şekil 6
Ayar
Düğmesi
çevrilmesi ve “1” sayısını geçmesi
2.5.3
Basınç
Göstergesi
(Manometre)
itibariyle ısıtma sistemi
çalışmaya
başlar
ve 1’den 7’ye kadar olan sayı2.5.3 Basınç
Göstergesi
(Manometre)
lar yardımıyla sıcaklık
derecesi
ayarlanabilir.
Kontrol
panosunun
altındaki manometer kalorifer sistemi basıncını göstermekt
Kontrol
panosunun
altındaki
kalorifer
sistemi kalan
basıncını
gösterme
Kombinin
normal işletme
basıncı,manometer
manometrenin
yeşil bölgesinde
1-1.2 bar
civarıd
(3) Basınç Göstergesi
Kombinin(Manometre)
normal işletme basıncı, manometrenin yeşil bölgesinde kalan 1-1.2 bar civar
Kontrol panosunun altındaki manometre kalorifer sistemi basıncını
göstermektedir. Kombinin normal
işletme basıncı, manometrenin yeşil bölgesinde kalan 1-1.2 bar civarıdır.
Şekil
Şekil7 7Manometre
Manometre
Şekil 7 Manometre
2.5.4 LCD Ekran
2.5.4 LCD Ekran
LCD ekran, kombinin çalışma modunu, çalışma sıcaklığını ve ortaya çıkması hal
arızaları, kullanıcıya en hızlı şekilde göstermeye yarar. Kombi çalışırken ayar düğmeler
23
LCD EKRAN
LCD ekran, kombinin çalışma konumunu, çalışma sıcaklığını ve
ortaya çıkması halinde arızaları,
kullanıcıya en hızlı şekilde göstermeye yarar. Kombi çalışırken ayar
düğmelerinde olan değişiklikler,
dijital göstergeli mavi ekrandan
kullanıcıya iletilir. Kombi kapatıldıŞekil 8 LCD
Ekran8 LCD
Şekil
8 LCD Ekran
Şekil
Ekran
ğında ekran da kapanır. Kombi çaŞekil
Şekil88LCD
LCDEkran
Ekran
lıştığı
sürece
ekranda
”“sürece
simgesi
Şekil 8 LCD
Ekran
Kombi
çalıştığı sürece
ekranda
““
simgesi
görünmelidir.
Şekil
8 LCD Ekran
Kombi
çalıştığı
ekranda
“
“ simgesi görünmelidir.
Kombi
çalıştığı
sürece
ekranda
“
“
simgesi
görünmelidir.
görünmelidir.
Kombi ihtiyacı
çalıştığı
ekranda
görünmelidir.
Herhangi bir
ısıtma
ihtiyacı
anında
ekranda
“
”sürece
işareti
belirir“ve““ ısıtma
eşanjör
çıkış
işareti
belirir
ve ısıtma
eşanjör çıkış
Herhangi
bir ısıtma
anında
ekranda
Herhangi
bir
ısıtma
ihtiyacı
anında
ekranda
””suyu
işareti
belirir
vesuyu
ısıtma
Kombi
çalıştığı
sürece
ekranda
“
““ simgesi
simgesi
görünmelidir.
sıcaklığı değeri santigrat
derece
cinsinden
dijitalderece
rakamlarla
gösterilir.
Kombi
çalıştığı
sürece
ekranda
“ simgesi
görünmelidir.
sıcaklığı
değeri
santigrat
cinsinden
dijital“rakamlarla
gösterilir.
suyu
eşanjör
çıkış
sıcaklığı
değeri
derece
dijital
ra-eşanjör
Herhangi
bir ısıtma
ihtiyacı
anında
ekranda
“
” işareti
ve ısıtma
suyu
çıkış
Herhangi
bir ısıtmasantigrat
ihtiyacı
anında
ekrandabelirir
“ cinsinden
” işareti
belirir ve
ısıtmaeşanjör
suyu
çıkış
değeri
santigrat
derece
cinsinden
dijital
rakamlarla
gösterilir.
sıcaklığı
santigrat
cinsinden
dijital
gösterilir.
Herhangideğeri
bir sıcak
kullanım derece
suyu sıcaklığı
ihtiyacı
halinde
ekranda
“rakamlarla
” işareti
belirir
ve sıcak
kamlarla
gösterilir.
Herhangi
bir
ısıtma
ihtiyacı
anında
ekranda
“
”
işareti
belirir
ve
ısıtma
su
Herhangi
bir
ısıtma
ihtiyacı
anında
ekranda
“
”
işareti
belirir
ve
ısıtma
suy
Herhangi bir sıcak kullanım suyu ihtiyacı halinde ekranda “
” işareti belirir ve sıcak
kullanım suyu eşanjör çıkış sıcaklığı santigrat derece cinsinden dijital rakamlarla gösterilir.
kullanımdeğeri
suyu
eşanjör
çıkış
sıcaklığı
santigrat
derece
cinsinden
dijitalrakamlarla
rakamlarla
gösterilir.
sıcaklığı
değeri
santigrat
derece
cinsinden
dijital
gösterilir.
sıcaklığı
santigrat
derece
cinsinden
dijital
rakamlarla
gösterilir.
”
işareti
belirir
ve
sıcak
Herhangi
bir
sıcak
kullanım
suyu
ihtiyacı
halinde
ekranda
“
Herhangi bir sıcak kullanım suyu ihtiyacı halinde ekranda “
” işareti
kullanım
suyu
eşanjörBu
çıkış
sıcaklığı
santigrat
derece
cinsinden
dijital belirir
rakamlarlave
gösterilir.
Anahtar işareti
“
”arıza
durumunda
ortaya
çıkar.
işaretin
çıktığı
durumlarda
servis
Herhangi
sıcak
kullanım
ihtiyacı
halinde
ekranda
“ işaretin
” işareti
sıcak
Anahtar
işaretisuyu
“
”arıza
durumunda
ortaya
çıkar. Bu
çıktığı durumlarda
belirir
ve bir
sıcak
kullanım
suyu
eşanjör
çıkış
sıcaklığı
santigrat
derece servis
çağırılmalıdır.
kullanım suyu eşanjör
çıkış
sıcaklığı
santigrat
derece
cinsinden
dijital
rakamlarla
gösterilir.
çağırılmalıdır.
Anahtar işareti
“
”arıza
durumunda
ortaya
çıkar. Bu
işaretin ekranda
çıktığı durumlarda
Herhangi
bir
sıcak
kullanım
suyu
ihtiyacı
halinde
“
”servis
işareti b
cinsinden dijital
rakamlarla
gösterilir.
Herhangi
bir
sıcak
kullanım suyu ihtiyacı halinde ekranda “
” işareti b
çağırılmalıdır.
kullanım
suyu eşanjör çıkış sıcaklığı santigrat derece cinsinden dijital rakamla
2.5.5 RESET
DÜĞMESİ
kullanım
suyudurumunda
eşanjör çıkışortaya
sıcaklığı
santigrat
derece
cinsinden
dijital
rakamlar
Anahtar
işareti
“ “2.5.5”arıza
”arıza
çıkar.
Bu işaretin
çıktığı
durumlarda
servis
Anahtar
işareti
çıkar.
Bu işaretin
çıktığı
duRESETdurumunda
DÜĞMESİ ortaya
2.5.5 RESET
DÜĞMESİ
Anahtar
işareti
“
”arıza
durumunda
ortaya
çıkar.
Bu
işaretin
çıktığı
dur
çağırılmalıdır.
Kombi aşağıdaki
durumlarda
kendisini kilitler ve kullanıcı müdahalesi bekler;
rumlarda
servis
çağırılmalıdır.
çağırılmalıdır.
Anahtar
işareti
“
”arıza
durumunda
ortaya
çıkar. bekler;
Bu işaretin çıktığı dur
Kombi aşağıdaki
durumlarda
kendisini
kilitler ve kullanıcı
müdahalesi
Kombi aşağıdaki durumlarda kendisini kilitler ve kullanıcı müdahalesi bekler;
1) Arka arkaya 3 ateşleme
denemesinin başarısız olması,
çağırılmalıdır.
(5)2)Reset
Düğmesi
Yüksek sıcaklık
limitinin
1) Arkaaşılması,
arkaya1)3Arka
ateşleme
başarısız olması,
arkayadenemesinin
3 ateşleme denemesinin
başarısız olması,
2.5.5 RESET DÜĞMESİ
2) Yüksek sıcaklık
limitinin
aşılması,
2) Yüksek
sıcaklık
limitinin aşılması,
2.5.5 RESET DÜĞMESİ
Bu durumda
kullanıcı arızayı
oluşturan durumun
devam edip
etmediğini
ettikten müdahalesi
“Kombi
aşağıdaki
durumlarda
kendisini
kilitler
ve kontrol
kullanıcı
Bu
durumda
kullanıcı
arızayı
oluşturan
durumun
devametmediğini
edip etmediğini
kontrol
ettikten
Bu
durumda
kullanıcı
arızayı
durumun
devam edip
kontrol
ettikten
sonra reset
düğmesine
( RESET
) basarak
sistemin
tekraroluşturan
çalışmasına
izin verir.
Kombi
aşağıdaki
durumlarda
kendisini
kilitler
ve
kullanıcı
müdahalesi
bekler;
2.5.5
DÜĞMESİ
bekler;
Kombi
aşağıdaki
durumlarda
kendisini
ve kullanıcı
müdahalesi bekler;
sonra reset
düğmesine
(
) basarak
sisteminkilitler
tekrar çalışmasına
izin verir.
sonra reset düğmesine (
) basarak sistemin tekrar çalışmasına izin verir.
3.
KOMBİNİN
ÇALIŞTIRILMASI
1)
arkaya
3 ateşleme
denemesinin
başarısız
olması,
1)Arka
Arka
arkaya
3Kombi
ateşleme
denemesinin
olması,
aşağıdaki
durumlarda
kendisini
kilitler
ve kullanıcı
1) 3.
Arka
arkayabaşarısız
3 ateşleme
denemesinin
başarısız
olması,müdahalesi bekler;
KOMBİNİN
ÇALIŞTIRILMASI
KOMBİNİN
ÇALIŞTIRILMASI
2) Yüksek sıcaklık3.limitinin
aşılması,
2) Yüksek
sıcaklık limitinin aşılması,
2) Yüksek
sıcaklık limitinin
aşılması,
3.1 Kombinin açılması / Ön kontroller
1)
Arka
arkaya
3
ateşleme
denemesinin
3.1 Kombinin
açılması
/ Ön kontroller başarısız olması,
 Kombinin
elektrik,
gaz
girişlerinin
ve altında
yer alan su vanalarının
açık olduğundan
Bu durumda
durumda
kullanıcı
arızayı
oluşturan
durumun
devam
kontrol
ettikten
3.1 Kombinin
/ Ön
kontroller
Bu açılması
durumda
kullanıcı
arızayı
oluşturan
durumun
devam
edip
etmediğini k
Bu
kullanıcı
arızayı
oluşturan
durumun
devam
 Kombinin
elektrik,
gaz
girişlerinin
veedip
altındaetmediğini
yeredip
alan suetmediğini
vanalarının
açık olduğundan
emin olun.2) Yüksek sıcaklık limitinin aşılması,
emin olun.
 Kombinin elektrik,
gaz girişlerinin ve altında yer alan su vanalarının açık olduğundan
sonra
reset
düğmesine
(
)
basarak
sistemin
tekrar
çalışmasına
izin verir.
kontrol
ettikten
sonra
reset
düğmesine
(
)
basarak
sistemin
tekrar
sonrareset
düğmesine
( emin
)
basarak
sistemin
tekrar
çalışmasına
izin
verir.
Radyatörlerin
vanalarını
açık
konuma
getirin.
olun. Radyatörlerin vanalarını açık konuma getirin.
 Şebeke suyu geliyor mu? Musluklardan
kontrol
edin. mu? Musluklardan kontrol edin.
 Şebeke
suyu
geliyor
çalışmasına
izin
verir.”
 Radyatörlerin
vanalarını
açık konuma
getirin. durumun devam edip etmediğini k
Bu
durumda
kullanıcı
arızayı
oluşturan
 Şebekede su kesikse doldurma
açlınıca
su doldurma
şebekeye musluğu
akarak cihaz ve
 musluğu
Şebekede
su Musluklardan
kesikse
 Şebeke
suyu
geliyor mu?
kontrol edin. açlınıca su şebekeye akarak cihaz ve
3.düğmesine
KOMBİNİN
radyatörlerin
boşalmasına
sebep
olabilir.
radyatörlerin
boşalmasına
sebep olabilir.
3. KOMBİNİN
ÇALIŞTIRILMASI
sonra
( ÇALIŞTIRILMASI
) basarak
çalışmasına
reset
Şebekede
su kesikse
doldurma
musluğu sistemin
açlınıca sutekrar
şebekeye
akarak cihazizin
ve verir.
radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
3.1 Kombinin açılması / Ön kontroller
3. KOMBİNİN
ÇALIŞTIRILMASI
3.1 Kombinin açılması
/ Ön kontroller
13
13
 Kombinin elektrik, gaz girişlerinin ve altında
yer alan su vanalarının
a
 Kombinin elektrik, gaz girişlerinin
emin olun.ve altında yer alan su vanalarının açık olduğundan
13
emin olun.
 Radyatörlerin vanalarını açık konuma getirin.
3.1 Kombinin
açılması
/ Öngeliyor
kontroller
 Radyatörlerin
vanalarını
konuma
 açık
Şebeke
suyu getirin.
mu? Musluklardan kontrol edin.
Kombinin
elektrik, su
gazkesikse
girişlerinin
ve altında
yeraçlınıca
alan susuvanalarının
aç
 Şebeke suyugeliyor
mu?
kontrol
edin.
 Musluklardan
Şebekede
doldurma
musluğu
şebekeye ak
emin olun.
 Şebekede su kesikse
doldurma
musluğu
açlınıca
suolabilir.
şebekeye akarak cihaz ve
radyatörlerin
boşalmasına
sebep
radyatörlerin boşalmasına
sebepvanalarını
olabilir. açık konuma getirin.
Radyatörlerin


Şebeke suyu geliyor mu? Musluklardan kontrol edin.
Şebekede su kesikse doldurma musluğu açlınıca su şebekeye ak
radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
24
KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI
Kombinin Açılması / Ön Kontroller
• Kombinin elektrik, gaz girişlerinin ve altında yer alan su vanalarının
açık olduğundan emin olun.
• Radyatörlerin vanalarını açık konuma getirin.
• Şebeke suyu geliyor mu? Musluklardan kontrol edin.
• Şebekede su kesikse doldurma musluğu açlınıca su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
Su Doldurma
UYARI! Cihaz çalışırken su doldurmayınız. Su doldurmadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
• Basınç göstergesi yeşil bölgenin altına düşmüşse sisteme su doldurulması gerekir.
Cihazın altındaki boşluktan görülebilen su doldurma musluğunu yavaş
yavaş açınız.
UYARI! Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma musluğu açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
UYARI! Cihazınıza çok hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
• Basınç gösterge çubuğu düz yeşil bölgeye geldiğinde vanayı kapatınız.
• Cihazı çalıştırınız. Bir sure sonra su basıncını basınç göstergesinden
kontrol ediniz. Basıncın üst kırmızı bölgeye (yüksek basınç bölgesi)
geçmemesi gerekir.
• Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasındaki hava
alma musluklarını purjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana
kadar musluğu açık tutunuz. Sonra kapatınız.
• Basınç göstergesini tekrar kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölgede
ise (basınç düşükse) doldurma vanasından tekrar tesisata su doldurunuz.
Cihazın altındaki boşluktan görülebilen su doldurma musluğunu yavaş yavaş açınız.
UYARI!
Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma musluğu
3.2
Su doldurma
açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir.
UYARI!Cihaz
Cihazınıza
çok hızlı
doldurursanız tesisat
hava yapabilir.
UYARI!
çalışırken
su su
doldurmayınız.
Su doldurmadan
önce cihazın soğumasını
 Basınç gösterge çubuğu düz yeşil bölgeye geldiğinde vanayı kapatınız.
bekleyiniz.
Cihazıgöstergesi
çalıştırınız.
Birbölgenin
sure sonra
su düşmüşse
basıncını sisteme
basınç göstergesinden
25 ediniz.
  Basınç
yeşil
altına
su doldurulmasıkontrol
gerekir.
Basıncın
üst boşluktan
kırmızı bölgeye
(yüksek
bölgesi)
geçmemesi
Cihazın
altındaki
görülebilen
su basınç
doldurma
musluğunu
yavaşgerekir.
yavaş açınız.
 Radyatörlerin
üzerindeki kontrol
ve varsa
tesisatın
en suüstkesikse
noktasındaki
alma
UYARI!
Suyun akıp akmadığını
ediniz.
Şebekede
doldurmahava
musluğu
UYARI!
Cihazdan
veya
tesisattan
gürültü
geliyorsa
hava
alma
musluklarını
purjör
anahtarı
açınız.
Sürekli
su akana
kadarişlemini
musluğu açık
açılınca
tesisattaki
su
şebekeye
akarakkullanarak
cihaz
ve radyatörlerin
boşalmasına
sebep
olabilir.
Sonra
UYARI!tutunuz.
Cihazınıza
çokkapatınız.
hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
tekrarlayınız.
Basınçgösterge
göstergesini
kontrol
ediniz.
Basınç vanayı
alt kırmızı
bölgede ise (basınç
  Basınç
çubuğutekrar
düz yeşil
bölgeye
geldiğinde
kapatınız.
UYARI! Hava
alma
işlemlerinde
cihazın
kapatılmasını
tavsiye ederiz.
düşükse)
doldurma
vanasından
tekrar
tesisata
su
doldurunuz.
Cihazı
çalıştırınız.
Bir
sure sonra
su basıncını
basınç
göstergesinden
kontrol ediniz.
Cihazdan
veya tesisattan
hava alma
işleminigerekir.
tekrarlayınız.
Basıncın
üst kırmızı
bölgeye gürültü
(yüksekgeliyorsa
basınç bölgesi)
geçmemesi
8UYARI!
LCD Ekran
• Şekil
Belli
aralıklarla
su
basıncını
basınç
göstergesinden
kontrol
ediniz.
UYARI!
Hava alma işlemlerinde
kapatılmasını
 Radyatörlerin
üzerindeki cihazın
ve varsa
tesisatın tavsiye
en üstederiz.
noktasındaki hava alma
 musluklarını
Belli aralıklarla
su basıncını
basınç göstergesinden
kontrol
ediniz.kadar musluğu açık
purjör
anahtarı kullanarak
açınız. Sürekli
su akana
lıştığı sürece ekranda “
“ simgesi görünmelidir.
3.2 Su doldurma
tutunuz.
Sonra kapatınız.Çalıştırılması
Kullanım
Suyu Sisteminin
Suyu
Sisteminin
Çalıştırılması
bir ısıtma ihtiyacı anında ekranda “3.3 Kullanım
” Basınç
işareti belirir
ve ısıtma
suyutekrar
eşanjör
çıkış
göstergesini
kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölgede ise (basınç
eğeri santigrat derece cinsinden
dijital rakamlarla
gösterilir.
UYARI!
Cihaz
çalışırken
su
doldurmayınız.
doldurmadan
önce cihazın
soğumasını
düşükse)
doldurma
vanasından
tekrar Su
tesisata
• Sıcak kullanım
suyusuyu
ayarayar
düğmesi
AÇIK
) konumuna
getirildiğinSıcak kullanım
düğmesi
AÇIK
((su doldurunuz.
konumuna
getirildiğinde
ekranda
bekleyiniz.
UYARI! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekrarlayınız.
“
”““simgesi
ve sıcak
kullanım
suyunun
ayarlanmış
olan sıcaklık
derecesi olan
görünür.
bir sıcak kullanım suyu ihtiyacı
halinde
ekranda
”” işareti
belirir ve
sıcak
de
ekranda
simgesi
ve
sıcak
kullanım
suyunun
ayarlanmış
 derece
Basınç
göstergesi
yeşil bölgenin
altınakapatılmasını
düşmüşse sisteme
suederiz.
doldurulması gerekir.
UYARI!
Hava
alma
işlemlerinde
cihazın
tavsiye
suyu eşanjör çıkış sıcaklığı santigrat
dijital
gösterilir.
 cinsinden
Bir
sıcak
surakamlarla
musluğu
açıldığında
kombi musluğa
doğru olanyavaş
su akışını
sıcaklık
derecesi
görünür.
Cihazın
altındaki
boşluktan
görülebilen
su doldurma
musluğunu
açınız.hisseder ve
 Belli
aralıklarla
su basıncını
basınç
göstergesinden
kontrolyavaş
ediniz.
şareti “
”arıza durumunda
ortaya çıkar.
Bu
işaretin
çıktığı
durumlarda
servis
UYARI!
Suyun
akıp
akmadığını
kontrol
ediniz.
Şebekede
su
kesikse
doldurma
eğer beklemede ise otomatik olarak ateşlemeyi başlatır ve ekranda “musluğu
” simgesi
• açılınca
Bir sıcak
su musluğu
açıldığında
musluğa
doğrusebep
olan
su akışııdır.
tesisattaki
su şebekeye
cihaz vekombi
radyatörlerin
boşalmasına
olabilir.
görünür.
3.3 Kullanım
Suyu
Sisteminin
Şekil akarak
8 LCDÇalıştırılması
Ekran
nı hisseder
veçok
eğer
beklemede
otomatik
olarak
ateşlemeyi
başla-sıcak
UYARI!
hızlı
su doldurursanız
tesisat
hava yapabilir.
Cihazınıza
Sirkülasyon
pompası
su akışını ise
keser
ve böylece
kombi kapasitesinin
tamamını
Basınç
Sıcak
kullanım
suyudüz
ayar
düğmesi
AÇIK
(
) konumuna
getirildiğinde ekranda
SET DÜĞMESİ
 ve
çubuğu
yeşil
bölgeye
geldiğinde
vanayı
kapatınız.
su gösterge
temini““ için
kullanmaya
başlar. Sıcak
kullanım
suyu
sensörü, kombinin ısıtma
ekranda
”“ simgesi
görünür.
Kombi tır
çalıştığı
sürece
ekranda
simgesi
görünmelidir.
“ gücünü
” simgesi
ve
sıcak
ayarlanmış
olan
sıcaklık
görünür.
kontrol
kullanım
suyu sıcaklık
düğmesi
ile derecesi
ayarlanmış
olan su
 ve
Cihazı
çalıştırınız.
Birederek,
surekullanım
sonra
susuyunun
basıncını
basınçayar
göstergesinden
kontrol
ediniz.
ağıdaki durumlarda kendisini kilitler
kullanıcı
müdahalesi
bekler;
Basıncın
Bir
sıcak
susağlar.
musluğu
açıldığında
kombibölgesi)
musluğa
doğru olan
su akışını
hisseder
•
Sirkülasyon
pompası
kalorifer
devresine
su
sirkülasyonunu
keser
ve ve
sıcaklığını
üst
kırmızı
bölgeye
(yüksek
basınç
geçmemesi
gerekir.
Herhangi bir ısıtma ihtiyacı anında ekranda “
” işareti belirir ve ısıtma suyu eşanjör çıkış
kaya 3 ateşleme denemesinin başarısız
olması,
Sıcaklık
düğmesi
ile
35°C
ile
60°C
aralığında
sıcaklık
mümkündür.
 Radyatörlerin
üzerindeki
ve
varsa
tesisatın
en başlatır
üst
hava
kombi
kapasitesinin
tamamını
sıcak
sunoktasındaki
temini
için
sıcaklığıböylece
değeri
santigrat
dereceayar
cinsinden
rakamlarla
gösterilir.
eğer
beklemede
isedijital
otomatik
olarak
ateşlemeyi
veayarı
ekranda
“ kullan” alma
simgesi
sıcaklık limitinin aşılması,
musluklarını
purjör anahtarı
kullanarak
Süreklikombinin
su akana kadar
musluğu
açık
görünür. Sıcak
maya başlar.
kullanım
suyu açınız.
sensörü,
ısıtma
gücünü
Sonra
kapatınız.
mda kullanıcı arızayı oluşturan
devam
edip
etmediğini
kontrol
ettikten
3.4tutunuz.
Kalorifer
Sisteminin
Çalıştırılması
Herhangidurumun
bir
sıcak
kullanım
suyu
ihtiyacı
halinde
ekranda
“ ve ”böylece
işareti belirir
ve kapasitesinin
sıcak
Sirkülasyon
pompası
su akışını
keser
kombi
tamamını sıcak
kontrol
ederek,
kullanım
suyu
sıcaklık
ayaralt
düğmesi
ile ayarlanmış
t düğmesine (
) basarak
sistemin
tekrar
izin santigrat
verir.
kullanım
eşanjör
çıkış
sıcaklığı
cinsinden
dijitalBasınç
rakamlarla
gösterilir.
suyuBasınç
göstergesini
tekrarderece
kontrol
ediniz.
kırmızı
bölgedekombinin
ise (basınç
su çalışmasına
temini
için
kullanmaya
başlar.
Sıcak
kullanım
suyu sensörü,
ısıtma
olandüşükse)
sugücünü
sıcaklığını
sağlar.
doldurma
vanasından
tekrarAÇIK
tesisata
su doldurunuz.
kontrol
ederek,
kullanım
suyu
sıcaklık
ayar
düğmesi
ile
ayarlanmış
olanekran
su

Sıcak
kullanım
suyu
düğmesi
(
)
konumun
a
getirildiğinde,
LCD
Anahtar işareti “
”arıza durumunda ortaya çıkar. Bu işaretin çıktığı durumlarda servis
İNİN ÇALIŞTIRILMASI
UYARI! Cihazdan
veya
tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekrarlayınız.
sıcaklığını
sağlar.
çağırılmalıdır.
çalışmaya
başlayacaktır.
• UYARI!
Sıcaklık
ayar
düğmesi
ile
35°C
ile
60°C
aralığında
sıcaklık
ayarı
almaayar
işlemlerinde
tavsiyesıcaklık
ederiz. ayarı mümkündür.
 Hava
Sıcaklık
düğmesi cihazın
ile 35°Ckapatılmasını
ile 60°C aralığında
inin açılması / Ön kontrollermümkündür.
 Belli
aralıklarla sistemi
su basıncını
göstergesinden
ediniz. getirildiğinde sistemin
 Kalorifer
ayar basınç
düğmesi
AÇIK ( kontrol
) konumuna
2.5.5 RESET
DÜĞMESİ
ombinin elektrik, gaz girişlerinin
ve altında
yer
alan su vanalarının
açık
olduğundankontrol sistemi otomatik ateşleme dizisine başlar. Isıtma
pompası
çalışır veÇalıştırılması
kombinin
3.4 Kalorifer
Sisteminin
min olun.
Kalorifer
Sisteminin
Çalıştırılması
3.3aşağıdaki
Kullanım
Suyu
Sisteminin
Çalıştırılması
suyu
sıcaklık
ayar
düğmesini
saat
yönündebekler;
çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C
dyatörlerin vanalarını açık
konuma
getirin.
Kombi
durumlarda
kendisini
kilitler
ve kullanıcı
müdahalesi
’ye
kadar aralıkta
temin
etmek AÇIK
mümkündür.
beke suyu geliyor mu? Musluklardan
kontrol
edin.
• Sıcak
kullanım
suyu
düğmesi
(
)konumuna
konumuna
getirildiğinde,
 Sıcak
kullanım suyusuyu
ayardüğmesi
düğmesiAÇIK
AÇIK( ( ) )konumun
getirildiğinde
ekranda
Sıcak
a getirildiğinde,
ekran
bekede su kesikse doldurma
musluğu
açlınıca kullanım
susonra
şebekeye
akarak
cihaz
ve
1) Arka arkaya
3 ateşleme
denemesinin
başarısız
olması,
Bu aşamadan
kombi
kontrol
sistemi
ayarlanmış olan sıcaklık
için gerekli LCD
ısı ihtiyacını
kombi
çalışmaya
başlayacaktır.
dyatörlerin boşalmasına2)sebep
olabilir.
çalışmaya
başlayacaktır.
“ olarak
” simgesi
ve sıcak kullanım
suyunun ayarlanmış
sıcaklık
derecesi sensörü
görünür. yeterli
Yüksek
sıcaklık
limitinin
aşılması,
tam
karşılayacak
şekilde modülasyon
yaparak olan
çalışır.
Su sıcaklık
 ısıtmanın
Bir sıcak
su musluğu
açıldığında
kombi
musluğa
doğru
olan suısıl
akışını
hisseder
ve
sağlandığını
görürse
kombi
yanmayı
durdurur.
Kombide
yığılmayı
engellemek
Kalorifer
sistemi
ayar
düğmesi
((
))kontrol
konumuna
getirildiğinde
konumuna
sistemin
kullanıcı
Kalorifer
ayar
düğmesi
AÇIK
Bu•durumda
arızayı sistemi
oluşturan
durumun
devam AÇIK
edip
etmediğini
ettikten getirildiğinde
için
pompa
bir
süre
daha
çalışmaya
devam
eder.
eğer
beklemede
ise
otomatik
olarak
ateşlemeyi
başlatır
ve
ekranda
“
”
simgesi
pompası
çalışır
vesistemin
kombinin
kontrol
sistemi
otomatik
ateşleme
dizisine başlar.
Isıtma
sonra reset
düğmesine
(
) basarak
tekrar
çalışmasına
izin
verir.
sistemin
pompası
çalışır
ve
kombinin
kontrol
sistemi
otomatik
ateşlegörünür.
suyu sıcaklık ayar düğmesini 13
saat yönünde çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C
me
dizisine
başlar.
Isıtma
suyu
sıcaklık
ayar
düğmesini
saat
yönünde
 Sirkülasyon
su akışını
keser
ve böylece kombi kapasitesinin tamamını sıcak
’ye kadarpompası
aralıkta temin
etmek
mümkündür.
3. KOMBİNİN
ÇALIŞTIRILMASI
çevirerek
sıcaklık
ayarını
30°C
’den
80°Colan
’yesıcaklık
kadar
su temini
için kullanmaya
başlar.
Sıcak
kullanım
suyu
sensörü,
kombinin
ısıtma
Bu aşamadan
sonra
kombi
kontrol
sistemi
ayarlanmış
içinaralıkta
gerekli ısıtemin
ihtiyacını
kontrol
ederek,şekilde
kullanım
suyu sıcaklık
ayar çalışır.
düğmesiSuilesıcaklık
ayarlanmış
olan yeterli
su
tam gücünü
olarak
karşılayacak
modülasyon
yaparak
sensörü
etmek
mümkündür.
3.1 Kombinin açılması / Ön kontroller
sıcaklığını
sağlar. görürse
ısıtmanın
sağlandığını
kombi
durdurur.
Kombide
ısıl yığılmayı engellemek14
 Kombinin
elektrik,
gaz girişlerinin
ve altında
yeryanmayı
alan su vanalarının
açık
olduğundan
Bu emin
aşamadan
sonra
kombi
kontrol
sistemi
ayarlanmış
sıcaklık için
 olun.
Sıcaklık
ayar
düğmesi
ile 35°C
ile
60°C
aralığında
sıcaklık ayarıolan
mümkündür.
için
pompa bir
süre
daha
çalışmaya
devam
eder.
 Radyatörlerin
vanalarını açıktam
konuma
getirin. karşılayacak şekilde modülasyon yapagerekli
ısı ihtiyacını
olarak
3.4Şebeke
suyu geliyor
mu? Musluklardan
kontrol edin.
Kalorifer
Sisteminin
Çalıştırılması
rak
çalışır.su Isıtma
sensörü
yeterli
ısıtmanın
görürse kom Şebekede
kesikse doldurma
musluğu
açlınıca
su şebekeye sağlandığını
akarak cihaz ve
radyatörlerin boşalmasına
sebep
olabilir.
bi yanmayı
durdurur.
Kombide
ısıl yığılmayı engellemek için pompa bir
Sıcak kullanım suyu düğmesi AÇIK (
) konumun a getirildiğinde, LCD ekran
süredaha
çalışmaya devam eder.
çalışmaya başlayacaktır.
14
Kalorifer sistemi ayar düğmesi AÇIK (
) konumuna getirildiğinde
sistemin
13
pompası çalışır ve kombinin kontrol sistemi otomatik ateşleme dizisine başlar. Isıtma
suyu sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çevirerek sıcaklık ayarını 30°C ’den 80°C
’ye kadar aralıkta temin etmek mümkündür.
Bu aşamadan sonra kombi kontrol sistemi ayarlanmış olan sıcaklık için gerekli ısı ihtiyacını
tam olarak karşılayacak şekilde modülasyon yaparak çalışır. Su sıcaklık sensörü yeterli
ısıtmanın sağlandığını görürse kombi yanmayı durdurur. Kombide ısıl yığılmayı engellemek
için pompa bir süre daha çalışmaya devam eder.

Cihazı çalıştırınız. Bir sure sonra su basıncını basınç göstergesinden
Basıncın üst kırmızı bölgeye (yüksek basınç bölgesi) geçmemesi gere
 Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasınd
musluklarını purjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana kad
tutunuz. Sonra kapatınız.
 Basınç göstergesini tekrar kontrol ediniz. Basınç alt kırmızı bölg
düşükse) doldurma vanasından tekrar tesisata su doldurunuz.
UYARI! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekra
UYARI! Hava alma işlemlerinde cihazın kapatılmasını tavsiye ederiz.
 Belli aralıklarla su basıncını basınç göstergesinden kontrol ediniz.

26
Yaz Konumu
Isınma ihtiyacı olmayıp sadece sıcak kullanım suyu ihtiyacı olduğu du3.3 Kullanım
Suyu Sisteminin
rumlarda, özellikle yaz aylarında,
kalorifer
sistemi Çalıştırılması
kontrol düğmesini
 Sıcak
kullanım
suyudüğmesini
ayar düğmesiAÇIK
AÇIK (
KAPALI konuma getirin ve kullanım
suyu
kontrol
)) konumuna getiril
” simgesi ve
kullanım suyunun
ayarlanmış olan sıcaklık de
konumda bırakarak kullanım suyu“sıcaklığını
busıcak
düğmeden
ayarlayın.

Kombiyi Kapatma
Bir sıcak su musluğu açıldığında kombi musluğa doğru olan su ak
eğer beklemede ise otomatik olarak ateşlemeyi başlatır ve ekrand
görünür.
 Sirkülasyon pompası su akışını keser ve böylece kombi kapasitesinin
su temini için kullanmaya başlar. Sıcak kullanım suyu sensörü, k
gücünü kontrol ederek, kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi ile aya
sıcaklığını sağlar.
 Sıcaklıksuyu
ayar düğmesi
ile düğmesini
35°C ile 60°C KAPALI
aralığında sıcaklık ayarı müm
kullanım
kontrol
•
Hem kalorifer sistemi hem
konuma getirin.
•
Kombinin elektrik bağlantısını kesin.
•
Gaz vanasını kapatın.
•
Soğuk su girişinde vana varsa
kapatınız.
 Kalorifer
sistemi ayar düğmesi AÇIK (
3.4 Kalorifer Sisteminin Çalıştırılması

Sıcak kullanım suyu düğmesi AÇIK (
çalışmaya başlayacaktır.
) konumun a getirildiği
) konumuna getirild
pompası çalışır ve kombinin kontrol sistemi otomatik ateşleme dizisi
suyu sıcaklık ayar düğmesini saat yönünde çevirerek sıcaklık ayarını
’ye kadar aralıkta
temin etmek
mümkündür.
Kombinin tamamen kapatılması durumunda
donma
koruması
aktif duBu aşamadan
sonra kombi
kontrol
sistemi ayarlanmış
olan sıcaklık için gere
rumda olmayacağından, tesisat
içerisindeki
suyun
boşaltılması
gerektam olarak karşılayacak şekilde modülasyon yaparak çalışır. Su sıcaklık
mektedir.
ısıtmanın sağlandığını görürse kombi yanmayı durdurur. Kombide ısıl yığılm
için pompa bir süre daha çalışmaya devam eder.
Su Boşaltma
Isıtma sistemi suyunun boşaltılması gerekiyorsa, boşaltma işlemini aşağıdaki gibi yapınız.
• Tesisatın en alt seviyesinde bulunan boşaltma vanasını açınız.
• Radyatörlerin üzerindeki hava purjörlerini açınız. En üst seviyede bulunan radyatörden başlayınız ve su boşaldıkça alt seviyeye doğru devam ediniz.
• Su boşaldıktan sonra hava purjörlerini ve boşaltma vanasını kapatınız.
UYARI! Kalorifer sistemi suyunun zorunlu haller dışında boşaltılması
tavsiye edilmemektedir.
 Su boşaldıktan sonra hava purjörlerini ve boşaltma vanasını kapatınız.
YARI! Kalorifer sistemi suyunun zorunlu haller dışında boşaltılması
ilmemektedir.
tavs
27
7 Sisteme Su Doldurma
Sisteme Su Doldurma
ıtma sistemindeki
basıncı, su
“sistemde
yeterli suyeterli
yok”suarıza
durumu
halinde kon
Isıtma su
sistemindeki
basıncı, “sistemde
yok” arıza
durumu
ilmelidir. Pompanın
önündeedilmelidir.
bulunan Pompanın
basınç göstergesi,
yeşil bölgede
olmalı ve 1 ba
halinde kontrol
önünde bulunan
basınç göstergesi, yeşilSistemde
bölgede olmalı
ve 1
altını
göstermemelidir.
Sistemde
tını göstermemelidir.
yetersiz
subar’ın
olması
halinde
ekranda F0
arıza mesajı be
yetersiz
su
olması
halinde
ekranda
F0
arıza
mesajı
belirir
(Tablo
7).
ablo 7).
Isıtma
sisteminin
basıncını
istenilen
aralığa getirebilmek
9’da
ıtma sisteminin
basıncını
istenilen
aralığa
getirebilmek
için Şekil için
9’daŞekil
gösterilen
doldu
gösterilen
doldurma
musluğunu
açınız
ve
basınç
göstergesi
1
bar’a
ulausluğunu açınız ve basınç göstergesi 1 bar’a ulaşıncaya kadar bekleyiniz.
İş
şıncaya
kadarmusluğunu
bekleyiniz. İşlem
tamamlandığında
doldurma musluğunu
mamlandığında
doldurma
kapatmayı
unutmayınız.
kapatmayı unutmayınız.
Su doldurma
musluğu
Şekil 9 Hidrolik Grup- Doldurma Musluğu
Şekil 9 Hidrolik Grup - Doldurma Musluğu
28
MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA VE BAKIM
GİRİŞ
Lütfen bu klavuzu cihazın doğru montaj ve çalışmasını sağlamak için
dikkatlice okuyunuz.
Buradaki talimatlar HARMONY-D modeli hermetik kombi için geçerlidir.
Bu kitapçık montaj, işletmeye alma, servis prosedürleri, kombi ana parçalarının tanıtımı, elektriksel kablolama şemaları ve bağlantıları ve ayrıca arıza bulma konularını içerir. Ayrıntılı olarak hazırlanmış arıza bulma
bölümü kitapçığın son kısımlarında yer almaktadır.
Kombinin montajına başlamadan önce, cihazın yerel gaz ve elektrik
sağlama koşullarına uyumlu olduğuna emin olmak için, kombinin üzerindeki etiket ve bilgi levhalarını kontrol ediniz. Eğer herhangi bir konuda
şüpheniz varsa gaz firmasıyla temasa geçiniz.
MONTAJ KURALLARI
GENEL
•
Mevcut Gaz Emniyet (Montaj ve Kullanım) Yönetmeliğine göre gaz
ile çalışan tüm cihazlar yetkili kişiler tarafından ve o ülkedeki milli ve
yerel kural ve yönetmeliklere uygun olarak monte edilmelidir.
•
Cihazın hatalı montajı aleyhte dava açılma sebebi olabilir. Kurallara
uymak kendi yararınız ve emniyetiniz içindir.
•
Üretici firmanın talimatları, hiçbir durumda yasal zorunluluklardan
daha geçerli değildir.
•
Montajın standartlara göre en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için,
bu kitaptaki talimatlara ek olarak, tesisatın ve kullanılan komponentlerin de ilgili milli ve yerel standartlara uygun olması gerekir.
•
Bu kitapta verilen tavsiye ve talimatlar oluşabilecek kimi muhtemel
durumlar içindir. Daha detaylı bilgi için üretici firmanıza danışınız.
•
Buradaki talimatlarda standart atık gaz seti ile montaj anlatılmaktadır. BU CİHAZLA BİRLİKTE BAŞKA BİR ATIK GAZ SETİ KULLANILAMAZ.
•
Cihazlar sadece KAPALI DEVRE SİSTEMLERDE kullanılmalıdır.
29
KOMBİ YERLEŞİMİ

•
Bu cihaz ülkenin ulusal veya yerel kural, standart ve yönetmeliklerine uyulmak şartı ile her türlü odaya monte edilebilir.
•
Cihaz dış ortama maruz yerlere montaj için uygun değildir.
•
Cihaz özel bir duvar korumasına ihtiyaç duymaz.
•
Cihazın takılacağı duvar cihazın ağırlığını (Bkz. Tablo 1) taşıyabilecek dayanıma sahip olmalıdır.
•
Cihazın monte edildiği mahalde duş veya küvet bulunması durumunda, duşu veya küveti kullanan bir kişi, şebeke gerilimi ile çalışan
hiçbir düğme, anahtar veya kombi kontrol cihazına dokunmamalıdır.
•
Cihaz, arkasındaki elektrik bağlantılarına ulaşılamaması için, düz bir
yüzeye monte edilmelidir.
Montaj
ve servis
Tablo
verilen
bırakılmalıdır.
• Montaj
ve için
servis
için2’de
Tablo
2’deaçıklıklar
verilen mesafeler
bırakılmalıdır.
Tablo 2
Mesafeler
Açıklıklar
Altta
Üstte
Sağ yanda
Sol yanda
200 mm
100 mm
30 mm
30 mm
• İleride
tesisat
borularının
cihazdan
ayrılması
gerekebileceği
İleride
tesisat
borularının
cihazdan
ayrılması
gerekebileceği
ihtimaliihtimali
herzaman
herzaman
dikkate alınmalıdır.
dikkate
alınmalıdır.
 Kombi
ahşapahşap
binalarabinalara
monte edilecekse,
yürürlükteki
bölgesel vebölgesel
milli kanun
• Kombi
monte edilecekse,
yürürlükteki
ve ve
yönetmeliklere uyulmalı, şüphe durumunda gaz dağıtım şirketine başvurulmalıdır.
milli kanun ve yönetmeliklere uyulmalı, şüphe durumunda gaz dağı Cihaz gövdesinden itibaren 75 mm’lik mesafe içerisinde hiçbir yanabilir yüzey
tım şirketine başvurulmalıdır.
bulunmamalıdır. Cihaz eğer yanıcı malzemelerin bulunduğu alan yakınına monte
edilecekse
için Tablo
3’ü referans
alınız.
• Cihazaçıklıklar
gövdesinden
itibaren
75 mm’lik
mesafe içerisinde hiçbir yana Cihaz,bilirgiysilerin
asıldığı bir dolaba
monte
fakat bunun buluniçin varsa
yüzey bulunmamalıdır.
Cihaz
eğeredilebilir
yanıcı malzemelerin
yürürlükteki
milli/bölgesel
uyulmalı
ve ayrıca
kısmı
cihazdan
duğu alan
yakınına yönetmeliklere
monte edilecekse
açıklıklar
için askı
Tablo
3’ü refeyanmaz
perfore
bir bölümle ayrılmalıdır. Delik ölçüsü 13 mm’den az olan metal kafes
rans
alınız.
teli (ağ) kullanılabilir.
• Cihaz, giysilerin asıldığı bir dolaba monte edilebilir fakat bunun için
varsa yürürlükteki milli/bölgesel yönetmeliklere uyulmalı ve ayrıca
4.1.3 Hava Temini
askı kısmı cihazdan yanmaz perfore bir bölümle ayrılmalıdır. Delik
mm’den
az havası
olan metal
kafes
(ağ) kullanılabilir.
Cihazın takılıölçüsü
olduğu13
ortamda
yanma
için ilave
bir teli
havalandırma
gerekmez.

Cihaz soğutma delikleri bulunmayan dolapların içine monte edilebilir fakat bu durumda
minimum boşluklar aşağıdaki değerlere (Tablo 3) çıkarılmalıdır. ( Not: Ön taraftaki boşluk,
kapı gibi açılabilen paneller için verilmiştir).

Cihaz, giysilerin asıldığı bir dolaba monte edilebilir fakat bunun için vars
yürürlükteki milli/bölgesel yönetmeliklere uyulmalı ve ayrıca askı kısmı cihazda
yanmaz perfore bir bölümle ayrılmalıdır. Delik ölçüsü 13 mm’den az olan metal kafe
teli (ağ)30
kullanılabilir.
3 Hava Temini
Hava Temini
olduğu
ortamda
yanma
içinhavalandırma
ilave bir havalandırma
azın takılı Cihazın
olduğu takılı
ortamda
yanma
havası
için havası
ilave bir
gerekmez.
gerekmez.
Cihaz
soğutma
delikleri bulunmayan
içine edilebilir
monte edilebilir
az soğutma
delikleri
bulunmayan
dolaplarındolapların
içine monte
fakat bu durumd
fakat
bu
durumda
minimum
boşluklar
aşağıdaki
değerlere
(Tablo
3) taraftaki
çıimum boşluklar aşağıdaki değerlere (Tablo 3) çıkarılmalıdır. ( Not: Ön
boşluk
karılmalıdır.
(Not:
Ön
taraftaki
boşluk,
kapı
gibi
açılabilen
paneller
için
ı gibi açılabilen paneller için verilmiştir).
verilmiştir).
TabloTablo
3 Dolap
İçine
Montaj
Minimum
Açıklıklar
3 Dolap
İçinde
Montajİçin
İçin Minimum
Mesafeler
Baca dirseğinin üstünde
Önde
Altta
Sağ yanda
Sol yanda
150 mm
250 mm
200 mm
75 mm
75 mm
Eğer cihaz
içine yukarıdaki
ölçülerden
az boşluk
bırakılar cihaz dolabın
içinedolabın
yukarıdaki
ölçülerden
daha azdaha
boşluk
bırakılarak
monte edilme
rak
monte
edilmek
istenirse
(bunun
için
minimum
mesafeler
Tablo
2’de
nirse (bunun için minimum mesafeler Tablo 2’de verilmiştir), dolapta soğutmay
dolapta soğutmayı
kalıcı olmalıdır.
havalandırma delikamak içinverilmiştir),
kalıcı havalandırma
deliklerisağlamak
(menfez)için
açılmış
leri (menfez) açılmış olmalıdır.
Biri aşağıda diğeri yukarıda olması gereken bu menfezler doğrudan dışarıya
veyayukarıda
dışarıyaolması
açılan gereken
başka bir
açılabilirler.
Herdışarıya
iki durumda
Biri aşağıda
diğeri
buodaya
menfezler
doğrudan
veya dışarıya
da
menfezler
aynı
yere
açılmalıdır.
açılan başka bir odaya açılabilirler. Her iki durumda da menfezler aynı yere açılmalıdır.
Menfezler için minimum kesitler Tablo 4’deki gibidir.
Menfezler için minimum kesitler Tablo 4’deki gibidir.
Tablo
4 Yeterli
boşluğun
bulunmadığı
dolaplar
alanları
Tablo
4 Yeterli
Boşluğun
Bulunmadığı
Dolaplariçin
İçinminimum
Minimum menfez
Menfez Alanları
Menfez konumu
Yukarıda
Aşağıda
Başka odadan gelen hava Doğrudan dışarıdan gelen hava
260 cm²
130 cm²
260 cm²
130 cm²
1
31
4.1.4 TAŞIMA
& AMBALAJ
Taşıma
& Ambalaj
Taşıma veaçılması
ambalajın
açılması
Şekil 10’da
gösterilen
Taşıma ve ambalajın
sırasında
Şekilsırasında
10’da gösterilen
uyarılar
dikkate uyarılar
alınmalıdır.
dikkate alınmalıdır.
Maks.
“
“sembolü üstte
olacak şekilde kutuyu yere
koyun
Kombiyi iki ucundan ve
iki yandan tutarak
kaldırın ve ambalajdan
çıkartın
Ambalaj bantlarını keserek
kutuyu açın
Koruyucu straforları
çıkartın
ORTADAN TUTARAK
KALDIRMAYA ÇALIŞMAYIN
Şekil10
10Taşıma
Taşıma ve
Şekil
veAmbalaj
Ambalaj
4.1.5 Kombinin Duvara Asılması
Cihaz askı parçasının pozisyonunu gerekli servis ve müdahale boşluklarını ve baca
32
Kombinin Duvara Asılması
Cihaz askı parçasının pozisyonunu gerekli servis ve müdahale boşluklarını ve baca konumunu göz önüne alarak belirleyiniz.
Cihaz askı parçasını cihaz ile birlikte verilen dübel ve vidalar yardımıyla
yatay olacak şekilde duvara sabitleyiniz (Bkz Şekil 11, A detayı). Kombiyi
askı parçasına asınız ve alt kısımlarından duvara bağlayınız (B detayı).
Şekil 11 Duvara Montaj Şeması
Kombi Su ve Gaz Bağlantılarının Yapılması
Cihazın ısıtma sistemi bağlantıları ¾”, kullanım sıcak suyu ve gaz bağlantıları ½” kesme vanaları ile yapılır (bkz. Şekil 12). Bakır tesisatlar
için ¾” ve ½” ölçüleri sırasıyla Ø22 ve Ø15 mm.’ye karşılık gelir. Kombi
bağlantı borusunun rakor ve nipeli arasında kullanılan contaların doğru
şekilde takılmasına dikkat ediniz.
Cihazın tüm su ve gaz bağlantılarında kesme vanası bulunmasını temin
ediniz.
33
Cihazı en son olarak bağlamadan önce gaz girişini temizleyiniz. Tüm
gaz tesisatı, gaz sızdırmazlığı için test edilmelidir.
Isıtma sistemini ve soğuk su beslemesini önerilen yöntemlere göre tamamen su ile yıkayınız. Bu işlemden sonra, kombinin en son su bağlantılarını yapmadan önce su girişlerindeki filtrelerin temizlenmesini temin
ediniz.
(*) Gaz bağlantısı, standartlara ve yönetmeliklere uygun paslanmaz esnek boru ile yapılmalıdır.
Şekil 12 Gaz & Su Bağlantıları
Gaz Giriş Montaj
Borusu
Kullanım ve Kalorifer
Suyu Montaj Boruları
Kalorifer Dönüş (3/4”)
Kullanım Sıcak Suyu Giriş (1/2”)
Kullanım Sıcak Suyu Çıkış (1/2”)
Kalorifer Gidiş (3/4”)
(*) Gaz Giriş (3/4”)
Cihazda hasara sebep olabileceğinden dolayı hem gaz hem de su borularında pislik kalıp kalmadığını kontrol ediniz.
34
BACA SİSTEMLERİ VE MONTAJI
Baca Seti Çıkış Borusunun Konumlandırılması
Baca seti çıkış borusunun konumlandırılması için Şekil 13’e bakınız.
Baca, milli ve yerel yönetmeliklere uygun olarak monte edilmelidir.
Çıkış borusu herhangi bir yeri tıkamamalı ve başka bağlantılara engel
olmamalıdır. Çıkış borusu plastik veya boyalı bir oluğun 1000 mm yakınından veya boyanmış saçakların 500 mm yakınından geçiyorsa, oluk
ya da saçağın alt kısmına en az 1000 mm uzunlukta bir alüminyum siper
konulmalıdır. Çıkış borusu insanların ulaşabildiği yüzeylerin en az 2 m
üzerinde olmalıdır.
Kimi hava koşullarında çıkış borusu su buharı yayabilir, bu buharın rahatsızlığa sebebiyet verebileceği yerlere montajından kaçınılmalıdır.
Yanma ürünlerinin (atık gaz) çatı havalandırma boşluklarına girmemesi
temin edilmelidir.
Chazdan baca setine uzatma yapılacağı zaman mutlaka orjinal uzatma
baca ve dirsekleri kullanmalıdır.
Kombinin baca sistemi dış duvardan müdahaleye gerek olmaksızın oda
içerisinden monte edilebilir. Bunun için, özellikle kalın duvarlarda, çıkış
borusunun duvardan geçtiği kanalın iç yüzeyini astarlamak için duvara
bir yatak geçirilmelidir.
UYARI! Baca, yağmur suyunun girmesini engellemek için dışarıya ve
aşağıya doğru %3 eğimle monte edilmelidir.
35
J
D,N
F
P
R
O
K
H,I
O
G
36
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Distance to an openable window,air vent or any other ventllation opening from below
Distance to roof gutter or drainage and soil pipes from below
Distance to eaves from below
Distance to balconies from below
Horizontal distance to vertical drainage and soil pipes
Distance to inner and outer corners of walls
Distance to adjacent ground or balcony level from above
Distance from a surface facing the terminal
Distance from facing terminals
Horizontal distance to an opening (door/window)under the lean -to roof
Distance to another terminal on the same vertical axis
Distance to another terminal on the same horizontal axis
Distance to an adjacent opening such as a door or window on the same horizontal axis
Distance to lean -to roof from below
From adjacent wall
From adjacent opening window
300
75
200
200
150
300
300
600
1200
1200
1500
300
300
600
300
1000
600
300
From another terminal
Minimum height
All dimensions are in mm.
Şekil
13 Baca Sistemi Ölçüleri
Şekil 13 Baca Sistemi Ölçüleri
Tüm
ölçülermm.’dir.
mm.’dir.
Tüm ölçüler
Bacaparçalarını
setinin parçalarını
tanımak
Şekil
14’e Şekildeki
bakınız. Şekildeki
parça daha
Baca setinin
tanımak için
Şekiliçin
14’e
bakınız.
parça numaraları
numaraları
daha sonraki
montaj
talimatlarında da aynen kullanılmaktasonraki montaj
talimatlarında
da aynen
kullanılmaktadır.
dır.
22
37
BacaSeti
Seti
Parçaları
4.2.2 Baca
Parçaları
900 dönüşte flanşsız dirsekten önce gerekli boydaki bir uzatma kullanılmalıdır. Bir borunun her iki
ucunun düz olması gerekir. Bunun için standart uzatma setinin iç ve dış borularının uçları eşit ölçülerde (ve iç boru o-ring’li tarafından) kesilerek kullanılabilir veya gereken ölçüde düz iç ve dış boru,
1500 mm hazır boydaki düz iç ve düz dış borulardan kesilerek temin edilebilir. Kesim ölçüsü “x” iken
iç boru için “x+40” mm. olmalıdır. Bu düz iç ve dış borular dönüş seti ile verilmez, yetkili satıcılardan
ayrıca talep edilir.
HARMONY_D
HERMETİK KOMBİ
BACA SETİ
HARMONY_D
YÜKSELTME
SETİ
HARMONY_D
HERMETİK KOMBİ
BACA SETİ
38
HARMONY_D
HERMETİK KOMBİ
BACA SETİ
HARMONY_D
YÜKSELTME
SETİ
HARMONY_D
HERMETİK KOMBİ
BACA SETİ
ŞekilŞekil
1414Baca
Seti
Parçaları
Baca Seti
Parçaları
39
Standart Set (İç içe çift borulu yatay sistem)
Cihazla birlikte standart olarak konsantrik çift borulu bir taze hava ve atık
gaz boru seti verilir. Bu set, toplam baca seti boyunun (fan çıkış merkezinden duvar veya cam dış yüzeyine kadar olan mesafe) 725 mm.ye
kadar olduğu montajlar için uygundur. Boru grubu kombiye yatayda her
yöne dönebilen bir dirsek vasıtası ile bağlanır. (Bkz. Şekil-15)
Toplam baca seti boyunun 650 mm.den kısa olduğu yerler için çıkış borusunun kısaltılması gerekir. Bunun için çıkış borusunun iç ve dış boruları gereken ölçüde ve eşit olarak kesilmelidir.
Aşağıdaki konsantrik kitler daha fazla montaj seçeneği tanımak için
standart kit ile birlikte kullanılmak üzere isteğe bağlı olarak temin edilebilirler. Bunun örnekleri Şekil-14 de verilmiştir.
İlave Kitler
Aşağıdaki konsantrik kitler daha fazla montaj seçeneği tanımak için
standart kit ile birlikte kullanılmak
üzere isteğe bağlı olarak temin edilebilirler. Bunun örnekleri Şekil-14.de
verilmiştir.
a) Uzatma Borusu
Konsantrik uzatma boruları kullanılarak toplam baca seti boyu 3000
mm.ye kadar çıkarılabilir. (Bkz. Şekil 14) Her 1000 mm. uzatma borusu
toplam baca seti boyunu 973 mm. ve her 500 mm. uzatma borusu toplam baca boyunu 473 mm. arttırır.
b) 90° Dirsek
İlave 90° dirsek(ler) kullanılarak baca setine ilave dönüşler kazandırılabilir ve bu da kombinin monte edilebileceği yerler için daha fazla seçenek
sağlar.
Müsade edilen maksimum toplam baca seti boyu tespit edilirken ilave
dirseklerle dönüşlerin yaratacağı direnç hesaba katılmalıdır. Bir adet 900
dirseğin eşdeğer uzunluğu 973 mm. dir ki bu da bir adet 1000 mm. lik
uzatma borusuna tekabül eder. İkiden fazla ilave dirsek kullanılmamalıdır.
c) Yükseltme Borusu
Yatay boru setinin daha yüksekten geçmesi istendiğinde kullanılır. Stan-
40
dart yükseltme borusu ile, kombinin üst çıkışından sonra yatay yöne
dönmeden önce 300 mm. lik bir yükseltme sağlamak mümkündür.
NOT:
Montajdaki bu ilave seçenekler, aşağıdaki kurallara bire bir uyulması
kaydıyla kullanılabilir:
1. Müsade edilen maksimum toplam yatay baca seti boyu 3000 mm.dir.
Bu uzunluk, kullanılan her ilave dirsek için 973 mm. daha kısa kabul
edilmelidir.
2. Standart çıkış borusu daima yatay (yere parallel) konumda monte
edilmeli ve baca seti her zaman yatay konumda sonlanmalıdır. Diğer
taraftan, 90o dirsekler baca seti yatay seviyesini 500 mm. (veya daha az)
alçaltmak için kullanılabilir.
3. Baca sisteminin cihazdan çıkışı sadece flanşlı dirsek veya yükseltme
borusu ile olabilir.
4. Tüm bağlantılar bu kılavuzdaki talimatlara uygun olarak ve dikkatli
şekilde yapılmalıdır.
Montaja başlamadan önce hangi baca seti bağlantı seçeneğinin uygulanması gerektiğini belirlemek için Şekil 15 ve 16’ya bakınız.
41
Standart ve Uzatılmış Düz Baca Setlerinin Özellikleri
Yandan veya arkadan çıkışlı standart set montajı kombi
baca çıkış ekseninden duvar dış yüzeyine kadar olan baca
maks. 725 mm.
seti uzunluğu “L”= max.
Maksimum duvar kalınlığı “W”= 525 mm.
İlave uzatma borusu ile kullanılan yandan
veya arkadan çıkışlı standart set montajı.
Lmaks.
Lmax =
3000mm.
Wmaks.
Wmax =
2800mm.
Şekil 15 Standart ve Uzatılmış Düz Baca Setlerinin Özellikleri
42
DÜZ BACA
Standart olarak verilen
UZATMALI DÜZ BACA
Müsaade edilen maksimum
uzunluğa kadar kullanılabilir.
Standart çıkış
borusu
Uzatma borusu (gereken
adette)
Standart çıkış
borusu
Flanşlı dirsek
Flanşlı dirsek
İKİ ADET 90⁰ DÖNÜŞLÜ BACA
90⁰ DÖNÜŞLÜ BACA
Standart çıkış
borusu
Flanşlı dirsek
Flanşlı dirsek
Flanşız dirsek
Flanşız dirsek
Uzatma Borusu
Uzatma
Borusu
Uzatma borusu
(gereken adette)
Standart çıkış
borusu
Flanşlı dirsek
Yükseltme Borusu
Uzatma borusu
(ihtiyaç duyulursa)
Şekil 16
Standart Set Montajı
Her kombi ile birlikte 725 mm. ye kadar olan baca seti uzunlukları için
yeterli olan standart bir set verilir. Standart baca setinin birleştirilmesi ve
montajı Şekil 17’de gösterilmektedir. İlave kit kullanımı gerektiğinde, ilgili
göndermeler yapılacaktır.
43
90° DÖNÜŞ SETLİ BACA SETİ MONTAJI
Şekil
1717
Standart
SetiMontajı
Montajı
Şekil
StandartBaca
Baca Seti
27
44
UYARI! Şekil 17’deki 3 no’lu işlem, duvar dış yüzeyine erişilemeyen durumlarda çıkış borusunun odanın içinden nasıl yerleştirileceğini gösterir.
Borunun bu şekilde kaydırılabilmesi için duvar deliğinin içinde uygun bir
yataklama yapılmalıdır. (Bu, boru geçiş yolundaki boşlukları kapatarak
duvar contasının içinden rahat geçebilmesini ve dış yüzeyde muntazam
bir izolasyon sağlayabilmesini sağlamak için gereklidir). Kayma yatağı,
130 mm. çapında ve 0.8 mm. kalınlığında bir borudur. Bu işlem, duvar
dış yüzeyinin erişilebilir olduğu durumlarda gerekli değildir ve çıkış borusu duvardaki delikten duvarın dış tarafından geçirilebilir. Bu durumda
duvara Ø 100 mm. çapındaki çıkış borusunun içinden geçebileceği daha
küçük uygun bir delik delinebilir.
Baca Setinin Düz Uzatma Seti ile Montajı
Duvardan düz (dönüşsüz) olarak çıkabilmek için gereken mesafe 725
mm.den fazla ise, standart setle birlikte, 500 ve/veya 1000 mm. boyundaki uzatma set(ler)i kullanılmalıdır (Bkz. Şekil 18).
Standart, uzatmalı veya dönüşlü baca sistemlerini monte etmeden önce,
baca seti borularını kısaltmak için kesme işlemi gerekebilir. Diğer şekillere göre belirlenmiş olan kısaltma ölçüsünde boruları kesmek için Şekil
19’a bakınız. Kesme işleminde her zaman alüminyum testeresi kullanın
ve kesilen kenarların gönyede ve çapaksız olmasına dikkat edin.
45
90° DÖNÜŞ SETLİ BACA SETİ MONTAJI
Şekil18
18
Şekil
46
Şekil19
19Çıkış
Çıkış Borusunun
Kısaltılması
Şekil
BorusununKesilerek
Kesilerek
Kısaltılması
47
4.2.7 Baca Sisteminin 90° Dönüş Seti ile Montajı
Baca Sisteminin 90° Dönüş Seti ile Montajı
Baca setini duvarla cihaz arasına 1 veya 2 adet 90° dönüş yaparak monte etmek mümkündür.
Bacaiçin
setini
duvarla
cihazenarasına
1 veyaboyun
2 adetaşılmaması
90° dönüşgerekir.
yaparakMontaj
monte için
etmek
mümBunun
müsade
edilen
uzun toplam
Şekil
20’ye
kündür. Bunun için müsade edilen en uzun toplam boyun aşılmaması gerekir. Montaj için
bakınız.
Şekil 20’ye bakınız.
90° DÖNÜŞ SETLİ BACA SETİ MONTAJI
Şekil 20 90° Dönüş Baca Montajı
Şekil 20 90º Dönüş Setli Baca Montajı
48
Baca Sisteminin Yükseltme Seti ile Montajı
Baca setini kombinin üstünde yatay konuma geçerken ilk dönüşünü
önce yükselterek monte etmek de mümkündür. Bunun için yükseltme
seti kullanılmalıdır ve bu işlem yukarıdaki üç bölümde anlatılan standart, uzatmalı ve 90° dönüşlü sistemlerden herhangi birine uygulanabilir.
Montaj için Şekil 21’e bakın. Şekilde yükseltmenin nasıl elde edileceği
gösterilir ve bu işlem Şekil 17, 18 ve 20’de anlatılan diğer montajların
sadece kombi ile flanşlı dirsek arasındaki montajlarının yerine geçer.
etmek de mümkündür. Bunun için yükseltme seti kullanılmalıdır ve bu işlem yukarıdaki üç
bölümde anlatılan standart, uzatmalı ve 90° dönüşlü sistemlerden herhangi birine
uygulanabilir. Montaj için Şekil 21’e bakın. Şekilde yükseltmenin nasıl elde edileceği
gösterilir ve bu işlem Şekil 17, 18 ve 20’de anlatılan diğer montajların sadece kombi ile
49
flanşlı dirsek arasındaki montajlarının yerine geçer.
Şekil
Kitiile
ileMontaj
Montaj
Şekil21
21 Yükseltme
Yükseltme Kiti
50
KAPALI SİSTEMLER
UYARI! Trendy kombiler, sadece kapalı sistemlere monte edilmelidir.
1. Cihaz sisteme tam olarak su doldurulmadan, havası alınmadan ve
basınçlandırılmadan çalıştırılmamalıdır.
2. Emniyet valfi 3 barda çalışır. Tahliye suyu elektriksel elemanlardan
ve kullanıcıya zarar verebilecek yerlerden uzağa yönlendirilmelidir.
3. Basınç göstergesi (manometre), ısıtma sisteminin mevcut ve olması
gereken basınç değerlerini gösterir.
4. 6.0 litrelik genleşme tankının hava dolum basıncı 1.2 bar.dır.
5. 1 bar’lık ısıtma sistemi basıncında yaklaşık 120 litrelik bir su kapasitesi karşılanabilir.
6. Tesisat su basıncının sabit kalması koşulu ile hava dolum basıncının
arttırılması durumunda, karşılanabilecek sistem su hacmi azalır.
7. Eğer sistemin su miktarı fazla ise sisteme, kombinin kalorifer dönüş
bağlantısına mümkün olan en yakın mesafede ilave bir genleşme
tankı bağlanmalıdır. (Bkz. Şekil 21) Her ilave edilmiş 6 litrelik genleşme tankı, ek 120 lt.lik bir su kapasitesini karşılayabilir.
8. Eksilen su miktarı tamamlanmalıdır.
Sistemin Su ile Doldurulması
Farklı yönetmeliklerin geçerli olduğu ülkelerde su doldurma ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla su doldurma sistemine göre iki farklı tip Harmony-D
kombi vardır. (Doldurma valfli ve doldurma valfsiz). Eğer kombinin alt
kısmında siyah bir doldurma valfi (vanası) var ise bu, suyun sisteme herhangi bir kişi tarafından kolayca doldurulabileceği anlamına gelir. Bunun
için valfin sistem basıncı basınç göstergesinde düz yeşil çizgiyle gösterilen bölgeye (1-1,2 bar) gelinceye kadar açılması ve sonra kapanması
yeterlidir.
Eğer doldurma valfi yok ise bu, suyun sisteme konusunda uzman ve
yetkili bir kişi tarafından doldurulabileceği anlamına gelir. Bu tür cihazlarda şebeke suyu ile cihaz arasında, çek-valf kullanılsa dahi, kalıcı hiçbir
bağlantının bulunmaması gerekir (Bkz. Şekil 22).
51
UYARI! İçme suyu hattı bağlantı elemanları, yürürlükteki standart ve kurallara uygun olmalıdır. Gerekli olan yerlerde, düşük seviyede su doldurabilme için gerekli ön hazırlık yapılmalıdır.
Şekil 22 İlave Genleşme Tankı
52
UYARI!
Kapalı sistemde kullanılacak tüm su boru bağlantıları 3 bar’a kadar basınca dayanıklı olmalıdır.
Radyatör vanaları geçerli standarda uygun olmalıdır.
Emniyet valfinden çıkabilecek tahliye suyu elektriksel elemanlardan ve
kullanıcıya zarar verebilecek yerlerden uzağa yönlendirilmelidir.
Sistemin en alt noktasına uygun bir boşaltma musluğu konulmalıdır.
H (mCE)
Tesisat tasarımı ve hesabında kullanılmak üzere aşağıda verilen pompa
basınç yükseklik eğrisi dikkate alınmalıdır.
Debi (L/h)
Şekil 23 Sirkülasyon Pompası Performans Grafiği
* Grafik’te kombi iç direnci ihmal edilmiştir.
SICAK KULLANIM SUYU
UYARI! Gaz ve elektrik bağlantıları kapatılmadan cihaz üzerinde işlem
yapılmamalıdır.
Aşağıdakiler genel bilgilerdir, cihaz takılmadan önce yerel Su Dağıtım
Şirketi yönetmelikleri referans alınmalıdır.
Soğuk su şebeke girişi: Özel donanımlar kullanılmadığı sürece, sisteme
genleşme suyunun akışını engelleyecek ekipmanlar monte edilmemelidir.
53
Bazı ülkelerde cihaza soğuk su şebeke bağlantısının son 600 mm’sinin
sadece bakır borudan yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Cihaz 10 bar’a kadar olan şebeke basıncına uygundur.
Cihaz şebeke suyu girişine bir kesme vanası monte edilmelidir.
Hidrolik gurubun içinde maksimum sıcak su debisini kontrol eden bir
kullanım suyu akış regülarörü montelidir. Ancak bu, şebeke basıncının
düşük olduğu bölgelerde daha yüksek debi elde etmek için çıkartılabilir.
Yüksek debili sıcak su akışı cihaza zarar vermez fakat kabul edilemeyecek kadar düşük su çıkış sıcaklıklarına sebep olabilir. Kışın (şebeke giriş
su sıcaklığı daha düşük iken), sıcak havalarda elde edilen sıcaklıktaki
suyun temini için nispeten daha düşük debide su akışı gerekebilir.
Bir musluk ya da duşun kapatılmasından sonra kullanım sıcak suyunun
hızlı soğumasını önlemek için musluklara ya da duşa giden uzun boruların izole edilmeleri tavsiye edilir.
Cihazla beraber kullanılacak sıcak ve soğuk muslukları ve karışım vanaları şebeke basıncında ve 60°C sıcaklıkta çalışmaya uygun olmalıdır.
Seyyar (flexible) duş kafalarının kullanıldığı kimi yerler dışında, sistemde
geriye sifonlama yoluyla emmeyi engelleyecek bir düzeneğe ihtiyaç yoktur. Seyyar duş kafaları ise, banyo suyunun içine batmaması için banyo
küveti üst hizasından en az 25 mm. yüksekte kalmalı, daha aşağıya inememelidir. Aksi taktirde duş bataryasının esnek bağlantıya geçiş yerinde
geri sifonlamayı engelleyecek bir düzenek kullanılmalıdır.
Termostatik kontrollü ya da basınç dengeleyici duş vanaları, çok yüksek
sıcaklıktaki su akışını engelleyecektir.
Musluk seviyesinin kenar hizasının üstünde olduğu bidelerde sıcak ve
soğuk şebeke suyunun direkt olarak bir bideye bağlanmasına müsaade
edilir (yerel su şebeke şirketi yönetmelikleri).
Çıkışlar örtülü olmalıdır ve elle tutulan seyyar fıskiye bulunmamalıdır.
Geri sifonlamayı engelleyecek bir düzeneğe gerek yoktur. Kullanma suyunun ısıtıldığı eşanjörün maksimum sıcaklığı ana kart tarafından kontrol edildiği için, kireç ve tortu olşumunu engellemek için bir işleme normal
koşullarda gerek yoktur. İstisnai durumlarda kireç oluşumunu önleyecek
bir cihaz sisteme monte edilebilir.
54
Duşlar, Bideler, Musluklar ve Karışım Vanaları
Sistemde kullanılan sıcak ve soğuk musluklar ve karışım vanaları şebeke basıncında çalışabilir olmalıdır. Termostatik kontrollü duş vanaları
suyun çok yüksek bir sıcaklıkta akmasına karşı koruma sağlayacaktır.
Eğer basınç dengeleyici bir vana kullanılıyorsa, kullanım suyu sıcaklık
kontrol düğmesini maksimum (en sıcak) konuma getirin. Sıcak ve soğuk
şebeke suyunun, musluk seviyesi kenar hizasının üstünde olan bidelere
direkt olarak bağlanmasına yerel su şebeke şirketi yönetmeliklerine uymak kaydı ile müsaade edilir.
Şebeke basınçlı tüm sistemlerde, her bir musluktaki suyun akışı, sistem
girişindeki şebeke basıncına ve aynı anda açılmış olan musluk sayısına
göre değişir. Musluklardaki akışın aşırı derecede azalmasını önlemek
için akış dengeleyici ekipmanların kullanımı tavsiye edilir.
Su Kalitesi
Cihaz, geçici su sertliğinin 150 ppm in üzeri gibi yüksek olduğu yerlerde
kullanılacaksa, su yumuşatma cihazı kullanımı faydalı olacaktır. Tereddüt durumunda şebeke suyu dağıtım firmasına başvurunuz.
Su Basıncı
Kombi düşük su giriş basıncında çalışabilmesine rağmen, tam kapasite
elde etmek için su
girişinde minimum 0.2 bar dinamik basınç gereklidir.
ELEKTİRİKSEL HUSUSLAR ve BAĞLANTILAR
Şebeke (ana besleme) ile cihaz arasındaki kablolama yürürlükteki bölgesel ve milli yönetmeliklerden ilgili olanların tümüne uygun olmalıdır.
Harmony-D’de kullanılan ana kartın özellikleri aşağıda sıralandığı gibidir.
Ana besleme voltajı
230Vac +10%/-15%
Frekans
50Hz +/-5%
Maks. Güç
8VA
İzin verilen maksimum nem
Maks 90% @ 40°C yoğuşmasız
55
Elektrik şoka karşı koruma cl.II
Çalışma ortamı
temiz
Koruma Sınıfı
IP00
Basılan devre malzemesi
FR4
Kuyucu sigorta (line)
1 x 3,15AF (5 x 20mm)
Yukarıda verilmiş olan bilgiler – başka bir data verilmemesi durumunda
– aşağıdaki standart durumlar için geçerlidir:
•
Sıcaklık: 25°C
•
Ana besleme: 230 V ac
1. Cihaz elektrik beslemesini kesmek ve şebekeden tamamen ayırmak
mümkün olmalıdır.
2. Bağlantı için; 3 amper sigortalı bir üç pinli fiş ve kapaklı, anahtarsız
priz kullanılmalıdır.
3. Cihaz topraklanmalıdır.
4. Ana besleme kablosu 3 x 0.75 mm² (24 x 0.20 mm). Kombiyle birlikte temin edilen özel fişli kablo kullanılmalıdır. Kablo üzerinde herhangi bir hasar olması durumunda orjinal yedek parça kullanılarak
yetkili Alarko Carrier servisleri tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazın elektrik ve gaz beslemeleri mevcut olduğu sürece kendi
içinde otomatik donma koruması özelliğine sahip olduğu için, kombi
üzerinde herhangi bir donma-termostatı kullanımına gerek yoktur.
6. Fakat ısıtma sisteminin diğer bölümlerinde donma koruması gerekli
ise, gerekli önlemin alınması için montajcı firmaya başvurulmalıdır.
7. Emniyet Kontrolü: Montajdan sonra veya bir elektriksel arıza durumunda elektrik sistemi kısa devre, sigorta atması, topraklamanın
sürekliliği ve topraklama direnci bakımından kontrol edilmelidir.
8. Elektronik kart kablolama şeması Şekil 24’de gösterilmiştir.
* Oda termostatı kullanılmaması durumunda Şekil 24’deki
X-detayına başvurunuz.
56
Elektronik Ana Kart Kablolama Şeması
Gaz Vanası
Modülasyonu
Isıtma Sensörü
Kullanım Suyu Sensörü
Hava Fark Basınç
Anahtarı
Kullanım suyu
ayar düğmesi
Fan
Pompa
Gaz Vanası
YMW
Sürücükartı
Kartı
SK 10020 3wv
Sürücü
Reset
Limit Termostat
Kalorifer sistemi
ayar düğmesi
LCD Çıkış Konnektörü
Alt Taraf
Topraklama
Su Akış
Anahtarı
Alçak basınç
presostatı
Sigorta
Ana Besleme
X-Detayı
Ölçek= 2/1
X-Detayı
Oda Termostatı
Ateşleme Elektrodu
Şekil 24 Ana Kart Diagramı
Şekil 25 Ana Kart Diagramı
Ateş Algılama Elektrodu
Yakıcı
57
FARKLI GAZLARA DÖNÜŞÜM
ÖNEMLİ UYARI! Farklı gazlara çevrim işlemleri yalnızca yetkili Alarko-Carrier sevisleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
Kombi aşağıda verilen gaz besleme sistemlerinden birinyle çalışacak
şekilde üretilmiştir:
20 mbar giriş basıncında G20 (Metan) referans gazlı 2H ve 2E sınıfı
gazlar.
37 mbar giriş basıncında G31 (Propan) referans gazlı 3 P sınıfı gaz.
37 mbar giriş basıncında G31 (Propan) referans gazlı ya da 29 mbar
giriş basıncında G30 (Bütan) referans gazlı 3+ sınıfı gazlar.
29 mbar giriş basıncında G31 (Propan) veya G30 (Bütan) referans gazlı
3 B/P sınıfı gazlar.
(3P, 3+ ve 3 B/P sınıfı gazlar için kombi iç ayarları aynıdır; bu gazlarla
kullanımda cihaz içindeki gaz basınç ayarı devre dışı olup, maksimum
gaz giriş basıncı kombiye gelen gaz besleme hattı üzerindeki regülatör
vasıtasıyla ayarlanır.)
Karışım (mix) gaz kullanımı durumunda cihaz, gerek gaz dönüşüm işlemleri, gerekse kullanım için G30 gazına göre muamele görmelidir.
Kombiyi yukarıdaki gaz tiplerinden biriyle çalışacak şekilde dönüştürmek
için:
Kullanılacak gaz tipini kontrol edin. Dönüşüm, sadece yukarıda anlatılan
gazlara yapılabilir. Yakıcı kollektöründeki memeleri değiştirmek için yakıcıyı çıkarın.
Uygun bir lokma anahtar ile memeleri kollektörden sökün. Tablo 1.e göre
yeni gaz için uygun meme çapını seçin, memeleri temin edin ve tozlu ve
pis olmadıklarını kontrol edin ve yeni meme contaları kullanarak memeleri kolektördeki yuvalarına takın.
Tablo1.deki değerlere göre, kombi gaz vanasının minimum ve maksimum çıkış basınçlarını seçilen tip gaz tipi için ayarlayın. Basınç ayarı,
“İşletmeye Alma” bölümünde daha detaylı anlatılmaktadır.
Elektronik kart parametre menüsünden gaz değişikliği ayarı yapılması
gerekmektedir. Bu ayarlar için “Elektronik Kart Ayarları” bölümüne bakın.
Kombi gaz giriş basıncının kullanılacak gaz tipi için uygun olup olmadığını kontrol edin.
58
G20 için 20 mbar
G30 için 29 mbar
G31 için 37 mbar
G30 ve G31 karışımları için 29 mbar
Herhangi bir anormal durum olup olmadığını gözlemlemek için kombiyi
çalıştırın.
İŞLETME PARAMETRELERİ
Tablo 5 Ayar Parametreleri
Parametre
No
Tablo 5 Ayar Parametreleri
Açıklama
Fabrika
Ayarı
Notlar
16
%
P01
Ateşleme kapasitesi yüzdesi;
% 0 ila 63 arası ayarlanabilir.
P02
Gaz Tipi
P03
P04
Isıtma kapalı kalma süresi;
Maksimum ısıtma kapasitesi
60
100
P05
Isıtma aralığı
00
P06
Kullanım suyu anahtarı kapanma
sıcaklığı
01
P07
LED bandı yapılandırması
01
00-DG
00-DG
01-LPG
Sn.
%
00-Normal
01-Azaltılmış
00- 65 °C
01- AÇIK (fabrika ayarı)
00- LED her zaman AÇIK*
01-LED alev varken AÇIK
02- LED her zaman KAPALI
* *LCD
ışığıAÇIK
AÇIKolduğunda,
olduğunda,
ışığı yapılandırmasından
baLCD ekran
ekran ışığı
LED LED
ışığı konfigürasyonundan
bağımsız olarak
KAPALIolarak
durumda
olur.
ğımsız
KAPALI
durumda olur.
Parametre P01; Bu parametre ateşleme periyodu sırasında gaz valfinin gaz çıkış basıncını
kontrol eder. P01
parametresinin
fabrika ateşleme
ayarı ateşleme
kapasitesi sırasında
%16 olarak girilmiştir.
Parametre
P01;
Bu parametre
periyodu
gaz valfinin
Parametre
P02;
Kullanılan
gaz
tipini
ayırt
edebilmek
amacıyla
ayarı
gaz çıkış basıncını kontrol eder. P01 parametresininkullanılır.
fabrika Fabrika
ayarı ateşolarak doğal gaza (00) ayarlıdır.
leme
kapasitesi
olarak
girilmiştir.
Parametre
P03; Bu%16
parametre
“Isıtma”
modunda iken yakıcının devreye girme gecikmesini
gösterir. Bir ısıtma
süresince,
pompa
akış sensörüamacıyla
sıcaklığının kullanılır.
set edilen
Parametre
P02; talebi
Kullanılan
gaz
tipiniçalışırken
ayırt edebilmek
sıcaklıktan 5ºC fazla olması durumunda yakıcı KAPALI duruma geçer. Akış sensörü
Fabrika
ayarı
olarak doğal
gaza
(00)
ayarlıdır.
sıcaklığı Tset
değerinden
3ºC daha
aşağıya
düştüğünde,
P03 parametresine girilen gecikme
süresinden sonra
yakıcı
AÇIK duruma
geçer. modunda iken yakıcının devreParametre
P03;
Butekrar
parametre
“Isıtma”
Parametre P04; Maksimum ısıtma kapasitesini gösterir. Yakıcı gücü kullanım suyu
ye
girme gecikmesini
gösterir. Bir ısıtma talebi süresince, pompa çalıdüğmesinden
ayarlanır.
şırken
akışP05;
sensörü
sıcaklığının
set edilen
fazla
olması
Parametre
Bu parametre
KAPALI (00)iken,
Isıtmasıcaklıktan
aralığı normal5ºC
değerleri
arasındadır
(30ºC-80ºC). yakıcı
P05 parametresi
(01)geçer.
olduğunda
ısıtma sıcaklığı
yerden ısıtma
durumunda
KAPALI AÇIK
duruma
Akış ise,
sensörü
Tset
uygulamalarında kullanılabilecek olan azaltılmış sıcaklık değerleri arasında çalışır (30ºCdeğerinden
3ºC
daha
aşağıya
düştüğünde,
P03
parametresine
girilen
50ºC).
gecikme
sonraAÇIK
yakıcı
AÇIK duruma
geçer.sıcaklığa göre
Parametresüresinden
P06; Bu parametre
(01)tekrar
durumdayken,
yakıcı ayarlanan
kapanır yada açılır. KAPALI olduğunda ise (00) 65ºC’de sabitlenmiş sıcaklığa göre AÇIK
Parametre
P04; Maksimum ısıtma kapasitesini gösterir. Yakıcı gücü kulyada KAPALI konuma geçer.
lanım
suyuP07;
düğmesinden
ayarlanır.
Parametre
Bu parametrenin
00 seçilmesi durumunda LED aydınlatma her zaman
AÇIK’tır. Bu parametrenin 01 olması durumunda LED ışıklar sadece ateş yanarken AÇIK
olur. Parametrenin 02 olması durumunda ise LED her zaman yanar.
59
Parametre P05; Bu parametre KAPALI (00) iken, Isıtma aralığı normal
değerleri arasındadır (30ºC-80ºC). P05 parametresi AÇIK (01) olduğunda ise, ısıtma yerden ısıtma uygulamalarında kullanılabilecek olan azaltılmış sıcaklık değerleri arasında çalışır (30ºC- 50ºC).
Parametre P06; Bu parametre AÇIK (01) durumdayken, yakıcı ayarlanan sıcaklığa göre kapanır yada açılır. KAPALI olduğunda ise (00)
65ºC’de sabitlenmiş sıcaklığa göre AÇIK yada KAPALI konuma geçer.
Parametre P07; Bu parametrenin 00 seçilmesi durumunda LED aydınlatma her zaman AÇIK’tır. Bu parametrenin 01 olması durumunda LED
ışıklar sadece alev yanarken AÇIK’tır. Parametrenin 02 olması durumunda ise LED her zaman KAPALI’dır.
İŞLETME PARAMETRELERİNİN PROGRAMLANMASI
Parametre Menüsü Aktivasyonu
• Parametreleri ayarlamaya başlayabilmek için kullanım suyu düğmesini
KAPALI durumda olmamalıdır.
• Parametre menüsüne girilerek istenilen parametrenin ayarlarına erişilebilir.
• RESET düğmesine 10 saniyeden fazla basıldığında LCD ekranda
P01*parametresi görülür.
• RESET düğmesine her kısa basışta ekranda bir sonraki parametrenin numarası görülecektir, bu sayede değiştirilecek parametreye kadar ilerlenmelidir.
• İstenilen parametreye gelindiğinde RESET düğmesi 5-6 saniye kadar basılı tutulursa parametre ayarı değiştirilebilir hale gelir.
• Parametrenin yeni değeri kullanım suyu düğmesi çevrilerek ayarlanır.
• İstenilen parametre değerine gelindiğinde RESET düğmesi bir kez daha
5-6 saniye süresince basılı tutulur ve yeni parametre karta kaydedilir.
• Yeni parametre kaydı tamamlandığında LCD ekranda otomatik olarak bir
sonraki parametrenin numarası yanıp söner.
• Ekrandaki göstergenin iki basamağı olması nedeniyle “P” harfi ve sonrasında takip eden sayılar ekranda sırayla belirmektedir.
• Parametre değiştirme işlemi tamamlandığında kullanım suyu düğmesi KAPALI konumuna getirilmelidir.
• Bu işlemlerin ardından kombi olağan şekilde tekrar çalıştırılmaya hazırdır.
60
5.1.1 Parametre Menüsü Aktivasyonu
 Parametreleri
ayarlamaya
Parametre
Seçim
Modubaşlayabilmek için Kullanım Suyu Düğmesini KAPALI
durumda olmamalıdır.
• RESET
bir kere
basarak
parametre
başlanabilir.
Parametredüğmesine
menüsüne girilerek
istenilen
parametrenin
ayarlarınaseçimine
erişilebilinir.

RESET düğmesine 10 saniyeden fazla bir süre kadar basıldığında LCD ekranda P01*
• RESET
düğmesine
5 saniye kadar basılarak ayar yapma menüsüne
parametresi
görülür.
ve parametrenin
gerçekP1değeri
görülür.
 girilir
Kullanma
Suyu düğmesini çevirerek
değeri ayarlanabilir.
Seçilen P1 değerini kaydetmek için kullanım suyu düğmesini seçili pozisyonda bırakınız
ve RESET düğmesine 5 saniye süreyle basınız.
* Ekrandaki göstergenin
iki basamağı
Parametre
Değiştirme
Moduolduğu için “P” harfi ve sonrasında takip eden sayılar
ekranda sırayla belirmektedir.

• Kullanım Suyu düğmesini çevirerek istenilen değer seçilir (LCD ek5.1.2
Parametre
Modubelirir).
randa
SET Seçim
kelimesi

RESET düğmesine bir kere basarak parametre seçimine başlanabilir.
• RESET
düğmesi
5 saniyeden
fazla
süre
basılıgirilir
tutulursa
yapılan
RESET düğmesine
5 saniye
kadar basılarak
ayarbir
yapma
menüsüne
ve parametrenin
değişiklik
gerçek değerihafızaya
görülür. alınır ve sistem Parametre Seçim Moduna geri
döner.
5.1.3 Parametre Değiştirme Modu

Kullanım Suyu düğmesini çevirerek istenilen değer seçilir (LCD ekranda SET kelimesi

RESET düğmesi 5 saniyeden fazla bir süre basılı tutulursa yapılan değişiklik hafızaya
belirir).
Isıtma
düğmesini döndürmek suretiyle Parametre Modundan çıkılır.
Kullanım
ayarlama yapmadan 2 dakika
alınır vesuyu
sistem düğmesiyle
Parametre Seçimherhangi
Moduna geribir
döner.
beklendiği takdirde, ayar modundan otomatik olarak çıkılır ve kazan norIsıtma düğmesini döndürmek suretiyle Parametre Modundan çıkılır.
mal
çalışma
döner.bir ayarlama yapmadan 2 dakika beklendiği takdirde,
Kullanım
suyu durumuna
düğmesiyle herhangi
ayar modundan otomatik olarak çıkılır ve kazan normal çalışma durumuna döner.
Tablo 6 Parametre Ayarı
Tablo 6 Parametre Ayarı
Parametre
Açıklama
P1
Ateşleme Kapasitesi
P2
Gaz Tipi
P3
Isıtma Kapalı kalma
süresi
P4
Isıtma Maks. Kapasitesi
P5
Isıtma Aralığı
Değer
00
Değer
01
Değer
02
Değer
03
3.
4.
Ayar aralığı 0 - 63%
DG
LPG
Ayar aralığı 0 - 255 sn.
Ayar aralığı 0 - 100%
Normal
Azaltılmış
P6
Kullanım Suyu kapanma
sıcaklığı
65°C
Ayarlanan
sıcaklık
P7
LED bandı
yapılandırması (#12 leds)
Her zaman
AÇIK *
Alev varken
AÇIK
Her
zaman
KAPALI
**Ekran
göstergesinde
iki iki
basamak
görülebildiği
için için
99’dan
büyük
parameter
değerleri
dönüşümlü
olarak
**Ekran
göstergesinde
basamak
görülebildiği
99’dan
büyük
parameter
değerleri
dönüşümlü
sırayla görünür.
olarak sırayla görünür.
Örneğin parametre değeri 136 ise 01 değeri 36 sayısı ile dönüşümlü olarak görünür.
Örneğin parametre değeri 136 ise 01 değeri 36 sayısı ile dönüşümlü olarak görünür.
* LCD ekranın ışığı açıkken, LED bandının ışığı LED konfigürasyonundan bağımsız olarak KAPALI konumda
kalır.
* LCD ekranın ışığı açıkken, LED bandının ışığı LED yapılandırmasından bağımsız olarak KAPALI
konumda kalır.
41
61
Parametrik Ayarlar
Yetkili servis görevlisi kontrol panosundaki düğmeleri kullanarak Tablo
6’da belirtilen, kombinin çalışma moduna ait 7 tane parametreyi değiştirebilir.
1. Ateşleme Kapasitesi, ateşleme esnasında gaz valfinin yakıcıya göndereceği gaz salınımını belli bir aralık dahilinde kontrol eder. Tablo
7’den % ayarı yapılabilir. Fabrika çıkış ayarı %16’dır. Patlamalı yanma görülmesi durumunda bu parametre, düzgün bir yanmanın sağlanabilmesi amacıyla tekrar ayarlanabilir.
2. Gaz Tipi, kombinin gaz çevrimine tabi tutulması durumunda çevrilen
gaz tipine göre elektronik kartın adapte olmasını sağlar.
3. Kapalı Kalma Süresi, kombinin çalışırken ısı ihtiyacı hissetmeyip
yanmayı durdurmasını müteakip kombinin tekrar ateşlemeye başlamasına kadarki geçen süredir.Bu belirlenen süreden önce ateşleme
başlamaz. Fabrika çıkış ayarı 60 saniyedir.
4. Maksimum Isıtma Kapasitesi ayarı gaz valfini elektronik olarak kontrol ederek gaz geçiş miktarını böylece ısıtma kapasitesinin ayarını
yapar. Fabrika çıkış ayarı %100’e ayarlıdır.
5. Kalorifer Tesisatı Isıtma Aralığı, bu parametreyi kullanarak kazanı
iki farklı rejimde çalıştırmak mümkündür. Fabrika ayarı olan KAPALI
seçili olduğunda 30-85°C’de, diğer değer olan AÇIK seçildiğinde ise
kazan 30-50°C rejiminde çalışır. 30-50°C’de çalıştırma yerden ısıtma
uygulamalarında seçilir.
6. Sıcak Kullanım Suyu Kapanma Sıcaklığı, fabrika çıkış ayarı olan ON
durumunda ayarlıyken kazan 71°C’de kapanıp 70°C’de çalışır. Parametre OFF durumdayken ise ayar sıcaklığının 8°C üzerine çıkılması
halinde kazan çalışması durur ve ayar sıcaklığının 7°C üzerinde tekrar çalışmaya başlar.
ÖNEMLİ UYARI! Bu değişiklikler yalnızca Alarko Carrier yetkili servisleri
tarafından yapılmalıdır.
62
İŞLETME HATALARI
Kombinin çalışması sırasında bir arıza çıkması halinde LCD ekranda
hata iletisi görülür. Teşhis edilebilecek arızalar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7 Arıza Kodları
Ateşleme sonrası alev yok
Yalancı alev
Limit termostat arızası
Fark basınç anahtarı arızası
Kalorifer tesisatı sıcaklık sensörü arızası
Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası
Su basınç anahtarı arızası
F4 + Reset
F4 + Anahtar
F1 + Reset + Anahtar
F5
F3 + Anahtar
F2 + Anahtar
F0
Yukarıda gösterilen hata kodları öncelik sıralarına göre listelenmişlerdir.
Kombinin “geçici olmayan” (non-volatile) arızaya geçmesi durumunda,
kullanıcı talimatlarında bahsedildiği şekilde sorunu çözdükten sonra reset düğmesine basmalıdır.
• Alev yok arızasının oluşması durumunda, gaz vanalarının açık olduğundan ve gaz akışının olduğundan emin olunuz. Kombinin ilk çalışmaya başlama anında, gaz borularında hava olabileği için bu arıza
ortaya çıkabilir. Bu durum oldukça normaldir. Kombiyi 2-3 kere resetlemeniz ve deneme aralarında 20 saniye kadar beklemeniz sorunu
çözecektir. Sorunun süreklilik göstermesi halinde yetkili servise haber veriniz. Bu arıza, doğal gaz için 3 ateşleme denemesinden sonra,
LPG için ise 1 ateşleme denemesinden sonra oluşur.
• Kombinin ateşleme yapmasından önce, gerçek alevin diğerinden
ayırt edilebilmesi için “yalancı alev” olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Arıza durumu aşırı yüksek sıcaklıktan kaynaklanıyorsa, kombiyi tekrar çalıştırmadan önce sistem suyunun soğuması için bir süre bekleyiniz. Bu süre içinde sirkülasyon pompası kontrolleri aktif durumdadır
ve istenilen çalışma çeşidine göre ısıl yığılmaların önüne geçmek için
pompa bir süre daha çalışır. (45 saniye kalorifer sistemi için, 18 saniye sıcak kullanım suyu için). Sorunun devam etmesi durumunda
yetkili servise başvurulmalıdır.
• Su basınç anahtarı arızası’nın görülmesi, sirkülasyonda yeteri kadar
63
su bulunmaması durumunda ortaya çıkar. Bu sorunun giderilmesi için
kazan, su doldurma bölümünde anlatıldığı gibi yeterli miktarda su ile
doldurulmalıdır.
• Yukarıda bahsedilmeyen herhangi bir hata veya tekrarlayan arızaların görülmesi durumunda yetkili servisinize
başvurunuz.
INSTALLATION
INSTRUCTIONS
Sıkça Görülen Problemler
3.2
Gas
Connection
3.5
Gas
connection
Kombi
gürültülü
çalışıyor!
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Kombiyi
kapatınız.toIsıtma
havayı
boşaltın
ve gerekli görülThe connection
the gassisteminden
supply must be
carried
out by professionally
qualified perso
3.2
Gas
Connection
3.5
Gas
connection
mesi
durumunda
su current
ile doldurunuz.
Gürültü devam ediyorsa servisi çain
accordance
with
legislation.
ğırınız.
When connecting the boiler to the gas supply pipe, only use appropriate gas fittings
The connection
to the gas supply must be carried out by professionally qualified perso
3.2
Gas
Connection
3.5
Gasthe
with
Gas Safety
and Uselegislation.
Regulations..
Sürekli
suconnection
kaybı
var! current
in accordance
with
Isıtma
sisteminde
sızıntı
olup
olmadığını
kotrol
ediniz.
yoksa serBefore
installing
the to
boiler,
check
thethe
following:
When
connecting
the gas
boiler
to
gasbe
supply
pipe,
use appropriate
gas fittings
The
connection
supply
must
carried
out only
bySızıntı
professionally
qualified
perso
with
the Gas Safety
and Uselegislation.
Regulations..
in
accordance
with
current
visi
çağırınız.
� The pipe work must have a section appropriate for the flow rates requested and the pipe lengt
must be fitted with
all the
andveya
controlyetersiz
devices provided forakıyor!
by current standards.
Musluklardan
sıcak
su safety
akmıyor
When
connecting
the
boiler
gas supplymiktarda
pipe, only use appropriate gas fittings
Before
installing
the boiler,
check to
thethe
following:
� The
gas
line must
a minimum
of a 22mm diameter pipe with an uninterrupted supp
with
thesupply
Gas Safety
andbe
Use
Regulations..
�Kombinin
The
must
have
a section
appropriate
forolabilir.
the flow Servisi
rates requested
and the pipe lengt
soğuk
su
girişindeki
filtre
tıkanmış
çağırınız.
boilerpipe
andwork
comply
with
current
standards
and regulations.
must be fitted with all the safety and control devices provided for by current standards.
Before
installing
the
boiler,
check the
following:
sistemi
sıcaklığı
aniden
yükseliyor
ve kombi
�Isıtma
Check
the internal
and external
seals
of the gas
supply duruyor!
system.
� The gas supply line must be a minimum of a 22mm diameter pipe with an uninterrupted supp
�
The
pipe
work
must
have
a
section
appropriate
for
theappliance
flow rates requested and the pipe lengt
�Sistemde
A gas and
shut-off
valve
must
be
installed
upstream
of
the
boiler
comply
with
current
standards
and
regulations.
hava
Fazlaand
havayı
ve provided
kombiyiforyeniden
başlatın.
must be fitted
witholabilir.
all the safety
control alın
devices
by current
standards.
tekrarlanırsa
servisi
çağırınız.
Before the
starting
up the
make
sureofthat
of gas
corresponds to that for which th
�Problem
Check
internal
andboiler,
external
seals
the the
gastype
supply
system.
� The
supply
a minimum
a 22mm diameter pipe with an uninterrupted supp
beengas
set-up
(seeline
gasmust
type be
label
inside the of
boiler).
comply
with
current
standards
and regulations.
� boiler
A gas and
shut-off
valve
must
be installed
upstream
of the appliance
� The gas supply pressure must be between the values reported on the rating plate (see gas type
Before
starting
up the
make
sureofthat
of gas
corresponds to that for which th
� Check
internal
andboiler,
external
seals
the the
gastype
supply
system.
boiler). the
PERİYODİK
BAKIM
been set-up (see gas type label inside the boiler).
�
A
gas
shut-off
valve
must
be
installed
upstream
of
the
appliance
�Harmony-D
Prior to installation,
it is good
practice
to ensure
that there
are no machining
residues on the gas
kombiler
çok
az
bakım
gerektirirler,
periyodik
bakımlarınızı
� The gas supply
pressure
must
be
between
the values reported
on the
rating plate (see gas type
�
Before
starting
up
the
boiler,
make
sure
that
the
type
of
gas
corresponds
to thatout
for by
which
th
�düzenli
Conversion
of the
appliance from
natural gas to LPG or vice versa must be carried
qualifi
boiler).
olarak
yaptırmanız
yeterlidir.
been set-up (see gas type label inside the boiler).
garanti süresi
içerisinde
garanti
dolduktan
sonra
pe- on the gas
�Kombinin
Prior to installation,
it is good
practice tove
ensure
thatsüresi
there are
no machining
residues
� The gas supply pressure must be between the values reported on the rating plate (see gas type
riyodik
olarak
kış
mevsimi
öncesinde
yılda
1
kere
bakım
yaptırmanız,
� boiler).
Conversion of the appliance from natural gas to LPG or vice versa must be carried out by qualifi
3.33.6
Electrical
Connection
Electrical
connections
güvenli
kullanımınızı,
yakıttan tasarruf etmenizi ve cihazın kullanım öm-
� Prior to installation, it is good practice to ensure that there are no machining residues on the gas
rünün uzamasını sağlar.
� Conversion of the appliance from natural gas to LPG or vice versa must be carried out by qualifie
3.33.6
Electrical
Connection
Periyodik
bakımları
mutlaka
Alarko
Yetkili out
Servislerine
The
connection
to the mains
power
supply Carrier
must be carried
by professionally qual
Electrical
connections
Alarko Carrier.
registered in accordance with current legislation and authorised by Radiant
Bruciatori.
yaptırınız.
3.33.6
Electrical
Connection
Always
check
touzunluğunu
sure that
appliance
has
efficient
system. This qual
requ
Cihazın
ömür
vethe
güvenliğini
garantilemek
için
sadeElectrical
connections
The
connection
tomake
the mains
power
supply
must
bean
carried
outearth
by professionally
satisfied
if in
it
has
been
properly
connected
to an efficient
earth system
installed
in acco
Alarko
Carrier.
registered
accordance
with
current
legislation
and authorised
by Radiant
Bruciatori.
ce
orijinal
yedek
parça
kullanınız.
requirements of current safety standards (Standard CEI 64-8 Electrical Installations). T
measure
must
be
checked
andthat
verified.
Always
check
toto
make
sure
the supply
appliance
has
efficient
system.
requ
Yetkisiz
servis
ve
kişilerce
yapılacak
bakım
işlemi
sonucu
cihaz This qual
The
connection
the
mains
power
must
bean
carried
outearth
by professionally
In case
ofifdoubt,
the
electrical
system
checked
byauthorised
a qualified
electrician.
The
manufac
satisfied
it accordance
has have
beeneşya
properly
connected
to an efficient
earth system
installed
in acco
Alarko
Carrier.
registered
in
with
legislation
and
by
Radiant
Bruciatori.
veya
çevresindeki
vecurrent
canlılara
gelebilecek
zararlardan
Alarheld liable for any
or injurystandards
caused as(Standard
a result of an
or inexistent
earth systeT
requirements
of damage
current safety
CEIinefficient
64-8 Electrical
Installations).
ko
Carrier
San.
ve Tic.
A.Ş.
sorumlu
olmayacaktır.
Always
to checked
make
sure
the appliance
has an efficient earth system. This requ
measurecheck
must be
andthat
verified.
� The boiler functions with an alternating current of 230 V and 50 Hz and has maximum power a
In The
caseappliance
ofif doubt,
have
system
by
a qualified
electrician.
The electricity
manufac
satisfied
it has should
been the
properly
connected
efficient
earth system
installed
in
acco
beelectrical
protected
by a checked
3toAan
fuse.
The
connection
to the
mains
W.
held
liable
for
any
damage
or
injury
caused
as
a
result
of
an
inefficient
or
inexistent
earth
systeT
requirements
of
current
safety
standards
(Standard
CEI
64-8
Electrical
Installations).
via a single-pole switch, with at least 3 millimetres gap between open contacts, mounted
measure must be
checked
verified.
sure
thatan
theand
positions
of
the live
wires
to the wiring
diaa
� appliance.
The boiler Make
functions
with
alternating
current
of and
230 neutral
V and 50
Hzcorrespond
and has maximum
power
In case of doubt, have the electrical system checked by a qualified electrician. The manufac
64
Arada sırada kombinin alt kısmında bulunan manometre basıncını kontrol ediniz, sistem basıncında düşüşler gördüğünüzde bu durumu yetkili
servisinize haber veriniz. Kombinin dış kısmını yumuşak nemli bir bezle
temizleyiniz – aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Kombinizde
bir arıza olduğundan şüpheleniyorsanız, durum yetkili servisinizce incelenmeden tekrar kullanmaya başlamayınız.
Periyodik bakımda yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir:
• Kullanıcın şikayetinin dinlenmesi.
• Ana eşanjörün temizlenmesi, fan motoru kontrolü.
• Hava basınç anahtarı ve hortum bağlantılarının control edilmesi (kapalı sistemler için).
• Yakıcı enjektörlerinin kontrolü ve temizlenmesi.
• İzolasyon panellerinin ve yanma odasının kontrolü.
• Elektrik ve elektronik devre kontrolü.
• Pompa ve üç yollu vananın kontrolü.
• Genleşme tankının gaz basıncının ölçülmesi.
• Gaz giriş vanası ve kombi arasındaki gazın ses yapma durumunun
kontrolü.
• Su ses kontrolü.
• Isıtma ve sıcak su filtrelerinin kontrolü.
• Emniyet valfi kontrolü.
• Isıtma sistemi basınç kontrolü.
• Kapasite ve yanma ayarları kontrolü.
• Yanma ürünleri analizi.
Otomatik Kontrol Cihazları
• Kombinizle birlikte istenilen oda sıcaklığına erişebilmek için “oda termostatı” kullanabilirsiniz.
• “Haftalık programlı oda termostatı” ile kombinizin haftalık programa
göre istediğiniz zaman aralıklarında ve sıcaklıklarda çalışmasını
65
programlayabilirsiniz.
• “Haftalık programlı kablosuz oda termostatı” ile kombinizi haftanın istenilen zaman aralıklarında ve sıcaklıklarda kablosuz olarak uzaktan
çalıştırabilirsiniz.
• “Telefon arayüz kartları” ile kombinizi uzaktan telefonla kapatıp açabilirsiniz.
Kombinizi uygun otomatik kontrol cihazlarıyla birlikte kullanarak daha
yüksek konforlu ve ekonomik olarak kullanabilirsiniz. Tüm bu otomatik
kontrol cihazları ısteğe bağlıdır. Cihazların kullanım klavuzlarını istemeyi unutmayınız.
LPG İle Kullanım
Kombiniz LPG ile kullanılabilir. Kombinin LPG ile kullanılmak üzere gerekli ayarları yapılmış olmalıdır. LPG ile çalışma, LPG tüplerinin kombiye Alarko Carrier tarafından özel olarak geliştirilmiş “kolektör kitleriyle”
bağlanması şartıyla uygundur. Soğuk ortamlarda ekonomik ve güvenli kullanım için Alarko Carrier tarafından üretilmiş özel bir “ısıtıcı kitin”
kullanımı önerilmektedir. LPG tüplerini ısıtmak için termostatik sıcak su
kovalarının kullanılması durumunda, su sıcaklığı 22°C’yi aşmamalıdır.
LPG tüplerini ve kombiyi aynı dolabın içine yerleştirmeyin.
Sadece TSE belgeli tüpleri kullanın.
Tüpleri sallamayın veya yere yatırmayın.
Her tüp çıkışına birer adet sadece sertifikalı 30 mbar’lık regülatörler kullanın.
Gaz kokusu alırsanız, tüpleri kapatın ve gaz güvenliği için belirtilen talimatları uygulayın.
DİKKAT! Kombinin LPG ile çalışmak üzere ayarlanması yetkili servis
tarafından yapılacaktır.
Kombi ile Alarko Carrier tarafından üretilen kolektör kitinin ve 30 mbar’lık
sertifikalı regülatörlerin kullanılmaması durumunda kombi garanti kapsamı dışında kalacaktır.
66
İşletmeye Alma
UYARI! Çeşitli komponentler şebeke gerilimi ile çalışmaktadır ve dış
panellerin sökülmesi durumunda elektrik yüklü parçalar korumasız ve
dokunulabilir duruma gelebilir.
Ön Kontroller
1.
Kombi ana elektrik beslemesinin dışarıdan kesildiğini kontrol edin.
2.
Kombiye kullanım suyu gelebilmesi için gerekli tüm vanaları açın.
3.
Kombi girişindeki kullanım suyu kesme vanasını açın.
4.
Dairedeki tüm sıcak su musluklarını açın ve su akmaya başlayınca
kapatın. Kullanım suyu tesisatının ve kombinin su sızdırmazlığını
kontrol edin.
5.
Kombi altında bulunan her iki ısıtma devresi kesme vanasını açın.
6.
Sistemi yıkayın, doldurun ve havasını alın.
7.
Sistemi basınç 1.5 bar oluncaya kadar basınçlandırın.
8.
Sirkülasyon pompasının üstünde bulunan otomatik hava tahliye
ventilinin tapasını gevşetin ve ventilin havayı düzgün şekilde tahliye ettiğini kontrol edin.
9.
Elektriksel parçaların üzerine su gelmemesine dikkat edin. Isıtma
tesisatının ve kombinin su sızdırmazlığını kontrol edin.
10. Basıncı soğuk su dolum basıncına (1.0 bar) düşürün.
11. Ön dış paneli açın ve pompa miline ulaşmak için pompa ön yüzeyinde bulunan vidayı çıkarın.
12. Pompa milini tornavida ile döndürerek sıkışma olmadığını kontrol
edin (pompa uzun süre çalışmamışsa, oluşabilecek yapışma ve tutuklukları yenmek amacıyla, mili döndürmek için bir miktar kuvvet
uygulanabilir).
Çalıştırma
• Kalorifer devresi ayarını maksimuma getirin.
• Kombi gaz girişindeki kesme vanasını açın.
67
• Cihaz elektrik beslemesini açın ve Kullanım Suyu Ayar Düğmesini
AÇIK konuma getirin.
• Kalorifer sistemi ayar düğmesini AÇIK konuma getirin.
• Otomatik ateşleme başlar. Yeni tesisatlarda gaz hattındaki havanın
atılması için kısa bir süre gerekebilir. Yanma gerçekleşmezse arıza
lambası yanacaktır.
• Cihazı yanma gerçekleşene kadar resetleyin.
• Kullanım Suyu Ayar Düğmesini son seviyeye getirin ve herhangi bir
sıcak su musluğunu tamamen açarak kombinin yanmaya geçtiğini ve
tam kapasite ile çalıştığını kontrol edin.
Isıtma Yükünün Ayarlanması
Kalorifer ve sıcak kullanım suyu için ısı giriş yükleri kombi fabrika çıkışında ayarlı durumdadır. Kalorifer sistemi ısıtma ve kullanım suyu minimum ve maksimum yüklerinin fabrika ayar değerleri, Tablo 1’de verilen
nominal değerlerdir.
Şekil-25’daki grafikler mümkün olan tüm gazlar için yakıcı gaz girişi basıncı ve ısı giriş yükü arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu grafik yardımı ile belli
bir kapasite elde etmek için gerekli basınç bulunabilir. Daha sonra gaz
valfine bağlanacak U-manometreden okunacak basınç değeri, aşağıda anlatıldığı şekilde ayarlanacaktır. Belli bir basınç değeri için ısı çıkış
gücünü hesaplamak için, o basınca tekabül eden ısı giriş yükü cihazın
verim değeri ile çarpılır. kW cinsinden bir değeri kcal/saat birimine dönüştürmek için 860 ile çarpmak gerekir.
68
Doğal Gaz (G20)
14
12
Yakıcı Basıncı (mbar)
10
8
6
4
2
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Isı Yükü (kW)
Şekil
25 Yakıcı
YakıcıBasıncıBasıncıIsıtma
- Isıtma
Yükü
Diagramı
Şekil 26
yükü
diagramı
Ayara başlamadan önce ön sac kapağı çıkarın.
ÖNEMLİ UYARI: Maksimum ısı giriş yükü ayarı, cihazın sınır değerini
geçmemelidir.
ÖNEMLİ
UYARI !
Manometre
ön kapağa arka
sabitlenmiştir. Bu sebeple ön kapağı
Ayara başlamadan
öncetaraftan
ön sacsomunlarla
kapağı çıkarın.
aşağıda anlatıldığı gibi yerinden çıkarınız.
Ön kapağın altta bulunan iki adet sabitleme vidasını sökün. Kapağı alt-yan kısımlarından
ÖNEMLİ
!
tutun.
Kapağı UYARI
hafifçe kendinize
çekerek arada kalan boşluktan manometrenin bağlandığı iki
adet
kelebek
somunu
gevşeterek
manometreyi
kapaktan yavaşça
çıkarın. Manometreyi
Manometre ön kapağa arka
taraftan ön
somunlarla
sabitlenmiştir.
Bu seçıkardıktan
sonra
kapağı
yukarı
iterek
yerinden
çıkartın.
beple ön kapağı aşağıda anlatıldığı gibi yerinden çıkarınız.
Plastik panonun sabitleme vidasını sökerek plastik panoyu yana doğru açın. Gaz basınç
ayarına başlamadan önce kombinin rejime girmesi için beş dakika süreyle çalışmasını
bekleyin. Ayarları yapabilmek için sistemde tam kapasitede ısınma ihtiyacı olmalıdır.
Ön aşamalar
kapağıniçin
altta
iki27.
adet sabitleme vidasını sökün. Kapağı altDiğer
Bkz.bulunan
Şekil-26 ve
yan kısımlarından tutun. Kapağı hafifçe kendinize çekerek arada kalan
boşluktan manometrenin bağlandığı iki adet kelebek somunu gevşeterek manometreyi ön kapaktan yavaşça çıkarın. Manometreyi çıkardıktan
sonra kapağı yukarı iterek yerinden çıkartın.
Plastik panonun sabitleme vidasını sökerek plastik panoyu yana doğru
açın. Gaz basınç ayarına başlamadan önce kombinin rejime girmesi için
beş dakika süreyle çalışmasını bekleyin. Ayarları yapabilmek için sistemde tam kapasitede ısınma ihtiyacı olmalıdır.
Diğer aşamalar için Bkz. Şekil-25 ve 26.
69
Maksimum
Maximum basınç
ayar vidası
Modülasyon
terminalleri
Minimum basınç
ayar vidası
Sarı kapak
Çıkış basıncı ölçüm noktası
Şekil
Gaz
Vanası
MekanikBasınç
BasınçAyarı
Ayarı
Şekil
26 27
Gaz
Vanası
Mekanik
7.4Maksimum
Maksimum ve
ve Minimum
Minimum Sıcak
suyu/Isıtma
Giriş Giriş
Basıncı
Ayarları
Sıcakkullanım
Kullanım
Suyu/Isıtma
Basıncı
(Mekanik
maksimum
ve
minimum)
Ayarları (Mekanik Maksimum ve Minimum)
Maksimum Giriş Basıncı Ayarı (Mekanik Maksimum)
“Çıkış Basıncı Ölçüm Noktası”ndaki (1) vidayı gevşetin ve buraya bir U-manometre
bağlayın.
Basınç Giriş
ayarı için
basınçAyarı
ayar vidalarının
ve (4)] üzerinde bulunan sarı kapağı
Maksimum
Basıncı
(Mekanik[(3)
Maksimum)
çıkarın. İstenilen maksimum basınç değerini, “Maksimum Basınç Ayar Vidası”nı (4) 10 mm
“Çıkışçevirerek
Basıncıayarlayın.
Ölçüm Saat
Noktası”ndaki
(1) vidayı
gevşetintersi
ve yönde
buraya
bir
anahtarla
yönünde çevirmek
basıncı arttırırken
çevirmek
U-manometre
bağlayın. Basınç ayarı için basınç ayar vidalarının [(3) ve
basıncı
azaltır.
Minimum
Giriş Basıncı
Ayarı (Mekanik
Minimum)
(4)] üzerinde
bulunan
sarı kapağı
çıkarın. İstenilen maksimum basınç
“Çıkış
Basıncı“Maksimum
Ölçüm Noktası”ndaki
(1) vidayı
gevşetin
ve mm
buraya
bir U-manometre
değerini,
Basınç Ayar
Vidası”nı
(4) 10
anahtarla
çevibağlayın.
ayarı için
ayar vidalarının
ve (4)] arttırırken
üzerinde bulunan
kapağı
rerek Basınç
ayarlayın.
Saatbasınç
yönünde
çevirmek[(3)
basıncı
tersi sarı
yönde
çıkarın.
çevirmek Terminalinin”
basıncı azaltır.
“Modülasyon
(5) bağlantısını çıkarın. İstenilen minimum basınç değerini,
“Minimum Basınç Ayar Vidası”nı (3) çevirerek ayarlayın. Saat yönünde çevirmek basıncı
arttırırken tersi yönünde çevirmek azaltır.
Minimum Giriş Basıncı Ayarı (Mekanik Minimum)
NOT:
I3+ Basıncı
kategorisine
göre Noktası”ndaki
ayarlanacak cihazlarda,
maksimum
basınç
“Çıkış
Ölçüm
(1) vidayı
gevşetin
ve ayarına
burayamüsade
bir
edilmez ve gaz giriş basınçları G30 (bütan) için 29 mbar’ı, G31 (propan) için 37 mbar’ı
geçmemelidir. Bu cihazlarda basınç regulatörü ayar vidasını saat yönünde çevirerek
maksimum pozisyonunda bırakın.
70
U-manometre bağlayın. Basınç ayarı için basınç ayar vidalarının [(3) ve
(4)] üzerinde bulunan sarı kapağı çıkarın.
“Modülasyon Terminalinin” (5) bağlantısını çıkarın. İstenilen minimum
basınç değerini, “Minimum Basınç Ayar Vidası”nı (3) çevirerek ayarlayın. Saat yönünde çevirmek basıncı arttırırken tersi yönünde çevirmek
azaltır.
NOT: I3+ kategorisine göre ayarlanacak cihazlarda, maksimum basınç
ayarına müsade edilmez ve gaz giriş basınçları G30 (bütan) için 29
mbar’ı, G31 (propan) için 37 mbar’ı geçmemelidir. Bu cihazlarda basınç
regulatörü ayar vidasını saat yönünde çevirerek maksimum pozisyonunda bırakın.
ÖNEMLİ UYARI: Yetkisiz kimselerin cihaza müdahalesini önlemek amacıyla, vidaların üzerinde bulunan sarı kapak herhangi bir gaz ayar işleminden sonra değiştirilmelidir ve vidalara müdahale edildiğini belli edecek boya ile boyanmalıdır.
Çalıştırma Son Kontrolleri
Gaz basınçları ayarlandıktan sonra kombinin doğru şekilde modülasyon
yaptığını aşağıdaki gibi kontrol edin.
• Kullanım Suyu Ayar Düğmesini AÇIK konuma getirin ve bir sıcak su
musluğunu sonuna kadar açın. İstenen maksimum yakıcı basıncına
ulaşıldığını kontrol edin.
• Sıcak su musluğunu yavaşça kapatın ve modülasyonun meydana
geldiğini izleyin. Musluğu kapatın ve yakıcının söndüğünü kontrol
edin.
Çalıştırma - Isıtma Sistemi
• Tüm radyatör vanalarını tamamıyla açınız.
• Isıtma sistemini çalışır durumda tutarak radyatörleri ısıl dengeye
(reglaj) getiririn.
71
KULLANICI TALİMATLARI
• Yakma işlemlerini göstererek öğretin ve kombinin güvenli kullanımı için kullanıcıyı bilgilendirin.
• Kullanıcıya, cihazın verimli, uzun ömürlü ve güvenli kullanımı
için düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve bakımının yapılmasının tavsiye edildiğini anlatın. Bakım ve kontrolun sıklığı mevcut
tesisata ve cihazın kullanımına göre değişmekle birlikte, genelde yılda bir kez yeterlidir.
• Varsa, yürürlükteki Gaz Montaj ve Kullanımı Yönetmeliklerinin,
gaz yakan cihaz bulunduran yapıları kiraya veren kişilerin kiracıları üzerinde sorumluluk sahibi olacaklarını hatırlatın.
• Servis işlemleri yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
• Kullanıcıyı, sistem kullanılmadığı zamanlar donmaya sebep
olacak durumlarda sistemin ve evin zarar görmemesi için alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirin.
• Bu talimatların kopyasını kullanıcıya bırakın.
SERVİS
NOT: Her türlü servis işlemi Alarko Carrier yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.
Herhangi bir müdahale işlemine başlamadan önce gaz bağlantısını
kapatın ve kombiye şebeke elektriği girişini kesin.
Kombinin belirli periyotlarla servis görmesi tavsiye edilir. Genellikle
senede bir defa ve tercihen ısıtma sezonu öncesi yeterlidir.
Kullanıcının cihaz ile ilgili belirli bir şikayeti olmadığı sürece, önerilen önleyici bakım işlemleri aşağıdaki gibidir:
* Herhangi bir anormallik olup olmadığını görmek için kombiyi 5
dakika süre ile çalıştırın ve kapatın.
Kombinin elektrik bağlantısını kesin, kesme vanalarını kapatarak
gaz ve su tesisatlarıyla ilişiğini kesin.
72
ÖNEMLİ UYARI !
Manometre ön kapağa arka taraftan somunlarla sabitlenmiştir. Bu sebeple ön kapağı aşağıda anlatıldığı gibi yerinden çıkarınız.
* Ön kapağın altta bulunan iki adet sabitleme vidasını sökün. Kapağı
alt-yan kısımlarından tutun. Kapağı hafifçe kendinize çekerek arada
kalan boşluktan manometrenin bağlandığı iki adet kelebek somunu
gevşeterek manometreyi ön kapaktan yavaşça çıkarın. Manometreyi çıkardıktan sonra kapağı yukarı iterek yerinden çıkartın.
* Hermetik modellerde hermetik hücre ön kapağını, 6 adet vidasını
sökerek çıkartın.
* 4 adet yanma odası ön kapağı bağlama vidasını sökün ve etek sacı
ile birlikte kapağı çıkarın.
* Alev hissetme ve ateşleme elektrotlarının soketli bağlantılarını sökün.
* Yakıcının ön tarafında 2 adet ve arka tarafında bulunan 4 adet yakıcı bağlama vidasını sökün. Yakıcıyı öne doğru çekerek çıkarın ve
yanma odasını temizleyin.
* Yanma odası izolasyon plakalarının aşınmış olup olmadığını kontrol
edin, gerekiyorsa yenisini takın.
* Yakıcı dilimlerini yumuşak bir fırça ile temizleyin.
* Memelerde kir ve kalıntı olmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa her bir
meme deliğini yumuşak bir fırça ya da vakumlu temizleyici ile temizleyin. Tel fırça ya da herhangi bir aşındırıcı malzeme kullanmayın.
Meme deliklerinde kalıntı belirtisi olmadığı sürece memeleri sökmeye gerek yoktur.
* Ateşleme ve alev hissetme elektrotlarını yerinde inceleyin. Gerekiyorsa yumuşak bir fırça ile temizleyin. Eğer elektrodun telinde veya
porselen izolasyonunda hasar ya da aşınma görünüyorsa, yeni
elektrot takın.
* Yakıcıyı ve elektrotları sökmenin ters sırasına göre ve yanma
odasının iç çeperlerine zarar vermeyecek şekilde yerlerine takın.
Elektrodların pozisyonlarının Şekil-27. dekine uygun olduğunu kontrol edin. Gerekiyorsa seramik izolasyon kısmına hiçbir kuvvet uygulamamaya azami özen göstererek, elektrod telinin ucunu dikkatlice
eğerek ayarlayın.
73
Ateşleme
Ateşleme
Alev hissetme
Alev hissetme
Şekil
28 Yakıcı, ateşleme ve alev sensörleri
Şekil 27 Yakıcı, Ateşleme ve Alev Sensörleri













Davlumbazı
çıkarmadan
önce yakıcı
örterek
üzerine
pislik
dökülmesin
• Davlumbazı
çıkarmadan
önce dilimlerini
yakıcı dilimlerini
örterek
üzerine
pislik
engelleyin.dökülmesini engelleyin.
Fan motorundaki
yassı terminallere
bağlı elektrik
kablo
bağlantılarını
çekerek sökün.
• Fan motorundaki
yassı terminallere
bağlı
elektrik
kablo bağlantılarını
Fana ve dışçekerek
havaya sökün.
bağlı basınç hissetme hortumlarını sökün.
Fanı davlumbaza bağlayan 1 adet vidayı sökerek fanı serbest bırakın.
• Fana ve dış havaya bağlı basınç hissetme hortumlarını sökün.
Fanı üstteki baca seti bağlantısından ve davlumbazdan kurtarmak için fanı bir mikta
Fanı
bağlayan
1 adet
aşağıya •çekin
vedavlumbaza
daha sonra öne
çekerek
dışarıvidayı
alın. sökerek fanı serbest bırakın.
Fan kanatlarını kontrol edin ve tozlarını yumuşak bir fırça ile ya da hava tutara
• Fanı üstteki baca seti bağlantısından ve davlumbazdan kurtarmak
temizleyin.
fanı bir kombi
miktar aşağıya
ve daha
sonra öne
çekerek
dışarı
Fark basınçiçin
anahtarını
üst sacınaçekin
bağlayan
vidalarını
sökerek
çıkarın.
alın.
Davlumbazı çıkarabilmek için hermetik hücre üst sacının öndeki iki vidasını sökün
• Fan
kanatlarını
kontrol edin
tozlarını yumuşak
fırça
ile vidayı
ya da sökün v
Davlumbazı
kombi
iç gövdesinin
arkaveduvarına
bağlayan bir
dört
adet
hava
tutarak
temizleyin.
davlumbazın altındaki üzerine geçtiği vidayı gevşetin. Davlumbazı bir miktar yukar
kaldırın•veFark
öne doğru
çıkarın,
atık
haznesini
temizleyin.
basınççekerek
anahtarını
kombi
üstgaz
sacına
bağlayan
vidalarını sökerek
Isı eşanjörünü
yumuşak bir fırça ya da vakumlu temizleyici ile temizleyin. Tel fırç
çıkarın.
KULLANMAYIN.
• Davlumbazı çıkarabilmek için hermetik hücre üst sacının öndeki iki
Temizlikten
sonra sökün.
davlumbazı,
fanı ve
farkiç gövdesinin
basınç anahtarını
aynı işlemleri
terste
vidasını
Davlumbazı
kombi
arka duvarına
bağtekrarlayarak
dikkatlice
yerleştirip
vidalayın.
layan dört adet vidayı sökün ve davlumbazın altındaki üzerine geçtiği
Fark basınç
anahtarının
hortumlarını
edin, hasarlı
değiştirin v
vidayı
gevşetin.hissedici
Davlumbazı
bir miktar kontrol
yukarı kaldırın
ve öne ise
doğru
çekerek
çıkarın,
atık gaz haznesini
temizleyin.
uçlarının doğru
yerlere
gelmesine
dikkat ederek
hortumları yerlerine takın. Dış hav
nipelinden
gelen
hortumuyumuşak
anahtarınbirüzerindeki
yazılı girişe
fandan
• Isı
eşanjörünü
fırça ya daP1
vakumlu
temizleyici
ilegelen
temiz-hortumu P
yazılı girişeleyin.
bağlayın.
Tel fırça KULLANMAYIN.
Pompa miline ulaşabilmek için pompa ön yüzündeki vidayı sökün ve blokaj kontrol
yapmak için mili bir tornavida yardımı ile döndürün. Kirli kısımları temizleyin ve viday
yerine takın.
Yanma odası ön kapağını, hermetiklerde hermetik hücre ön kapağını ve dış ön kapağ
sökmenin ters sırasıyla monte edin.
74
• Temizlikten sonra davlumbazı, fanı ve fark basınç anahtarını
aynı işlemleri tersten tekrarlayarak dikkatlice yerleştirip vidalayın.
• Fark basınç anahtarının hissedici hortumlarını kontrol edin, hasarlı ise değiştirin ve uçlarının doğru yerlere gelmesine dikkat
ederek hortumları yerlerine takın. Dış hava nipelinden gelen
hortumu anahtarın üzerindeki P1 yazılı girişe fandan gelen hortumu P2 yazılı girişe bağlayın.
• Pompa miline ulaşabilmek için pompa ön yüzündeki vidayı sökün ve blokaj kontrolü yapmak için mili bir tornavida yardımı ile
döndürün. Kirli kısımları temizleyin ve vidayı yerine takın.
• Yanma odası ön kapağını, hermetiklerde hermetik hücre ön kapağını ve dış ön kapağı sökmenin ters sırasıyla monte edin.
• Emniyet ventilinin görev yaptığını İşletmeye Alma bölümünde
de anlatıldığı gibi kontrol edin.
• Sistemin su basıncının öngörülen soğuk su dolum basıncında
olduğunu kontrol edin. Gerekiyorsa sistemi yeniden basınçlandırın.
• Genleşme tankı hava tarafı basıncını kontrol edin, basınç düşükse hava basarak 1.2 bar’a çıkartın.
• Cihazın servis bakım işlemleri bittikten ve toplanmasından sonra, gaz sızdırmazlığını ve cihazın “İşletmeye Alma” bölümünde
anlatıldığı şekilde düzgün çalıştığını kontrol edin.
• Son olarak, kombiyi kullanıcının istediği ayarlara getirin.
75
EK A
EK
A
ARIZA
BULMA
ARIZA BULMA
ARIZA TİPİ
OLASI NEDENLER
İlk çalıştırmada cihaz
ateşleme yapıyor, fakat
daha alev oluşmadan
arızaya geçiyor.
Gaz giriş vanası kapalı
Gaz hattında hava var
Gaz valfi geçiş vermiyor
Alev oluşuyor fakat
koptuğu için ionizasyon
elektroduna kadar
yürümüyor
İlk çalıştırmada cihaz
ateşleme yapıyor, alev
oluşuyor, daha sonra hemen
arızaya geçiyor ve kırmızı
led yanıyor.
Cihaza elektrik geliyor
fakat cihaz ve pompa
çalışmıyor
Sistem soğuk, cihaz açık,
pompa çalışıyor fakat fan
çalışmıyor ve yanma
gerçekleşmiyor
Sistem soğuk, cihaz açık,
pompa ve fan çalışıyor
fakat yanma gerçekleşmiyor
Alev hissetme elektrodu
alevi hissetmiyor
Alçak basınç anahtarı
cihazı çalıştırmıyor.
Elektrik bağlantılarının
kart veya cihaz tarafında
gevşeklik veya hata var
Fark basınç anahtarı
geçiş vermiyor
Cihaz sık sık çalışırken
arızaya geçiyor ve kırmızı
led yanıyor.
Alev hissetme elektrodu
posizyonu veya kablo
bağlantısı uygun değil
Limit termostat kesiyor
Tüm bağlantılar doğru, alev
modülasyonu olmuyor
Min. basınç ayarı yüksek
Gaz valfi arızalı
Kart arızalı
Cihaz bazen çalışıyor,
bazen çalışmıyor
Kartta arıza var
Şebeke geriliminde
salınım var
ARIZANIN GİDERİLMESİ
Vanayı açın ve tekrar çalıştırın
1-2 kez resetleyerek kombiyi tekrar
çalıştırın
Gaz valfi veya kart arızası olabilir
Kontrol edin, bağlantı hatası varsa
giderin, komponent hatalı ise
değiştirin
Hermetik hücrede yoğun sızıntı varsa
giderin, ateşleme basıncı düşükse
yükseltin
Alev hissetme elektrodunun
konumunu düzeltin, kablo
bağlantısını kontrol edin
Su basıncını, alçak basınç anahtarı
bağlantısını ve anahtarın kendisini
kontrol edin.
Gevşek bağlantıyı giderin, hatalı
bağlantıyı düzeltin, arızalı veya geçiş
vermeyen parça varsa bularak
değiştirin
Fark basınç anahtarı arızalı ise
değiştirin, hava akımı yetersiz ise
tıkanıklık sebebini bulun ve giderin
Alev hissetme elektrodunun
konumunu düzeltin, kablo
bağlantısını ve topraklamayı kontrol
edin Termostat arızalı ise değiştirin,
değilse su sıcaklığının hızlı yükselme
sebebini bularak giderin
Minimum basınç ayarını düşürün
Gaz valfini değiştirin
Kartı değiştirin
Kartı değiştirin
Cihaz enerji beslemesi girişinde
voltaj regülatörü kullanımını temin
edin.
52
76
77
78
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: [email protected]
İSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Akdeniz Cad. No : 14, Kat.6, Daire 601 35250 Çankaya - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No:79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
İZMİR
Download

HARMONY-D KOMBİ - türkyılmaz kombi servisi