Yazı-Tipografi Tasarımı I
Reklam Tasarımı Proje I
Çok Disiplinli Grafik Uygulamaları I
Seçmeli Dersler
Kurum Kimliği Tasarımı I
Dijital Video Kurgu I
Dijital İllustrasyon I
Kaligrafi
3+0
3+0
3+0
7.0
6.0
7.0
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Prof. Sevim SELAMET
Prof. T. Fikret UÇAR
Prof. F. Gonca İLBEYİ DEMİR
3+0
3+0
3+0
3+0
5.0
5.0
5.0
5.0
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Yard. Doç. Melike TAŞÇIOĞLU
Yard Doç. Çağlar OKUR
Prof. Sevim SELAMET
Yard.Doç.Mehtap UYGUNGÖZ
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
GRAFİK ANASANAT DALI
GRAFİK ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
14:00
9:00
9:00
14:00
9:00
14:00
14:00
Deneysel Grafik Proje I
Araştırma Projesi I
Deneysel Tipografi I
Seçmeli Dersler
Sanat Kitabı I
Sunum ve Tanıtım Grafiği I
3+0
3+0
3+0
5.5
5.5
5.5
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Prof. T. Fikret UÇAR
Yard.Doç Mehtap UYGUNGÖZ
Prof. Sevim SELAMET
3+0
3+0
4.5
4.5
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Prof. F. Gonca İLBEYİ DEMİR
Yard.Doç Mehtap UYGUNGÖZ
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
GRAFİK ANASANAT DALI
GRAFİK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
9:00
14:00
9:00
14:00
13:00
Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum I
Heykelde Çağdaş Yorum I
4+0
4+0
8.5
8.0
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Yard. Doç Selçuk YILMAZ
Doç. Rahmi ATALAY
9:00
9:00
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAV PROGRAMI
HEYKEL ANASANAT DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Malzeme ve Yorumu I
Form Analizi I
Seçmeli Dersler
20. yy.da Heykel Sanatında Işık ve Renk I
4+0
4+0
3+0
8.0
8.5
7.5
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Yard. Doç Selçuk YILMAZ
Doç. Rahmi ATALAY
Güz. San. Fak
Yard. Doç. Nurbiye UZ
9:00
14:00
14:00
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAV PROGRAMI
HEYKEL ANASANAT DALI
SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
Eğt. Fak.
Temel Plastik Sanat Ögeleri I
2+0
5.0
Yard.Doç. Dinçer ÖZEN
Resim I
5+0
8.0
Güz. San. Fak Prof. Zeliha AKÇAOĞLU
5+0
5+0
8.5
8.5
Güz. San. Fak Doç. Rıdvan COŞKUN
Güz. San. Fak Yardç Doç. Güldane ARAZ AY
09.00
13:00
Seçmeli Dersler
Duvar Resmi ve Teknikleri I
Disiplinlerarası Sanat I
12:00
13:00
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAV PROGRAMI
RESİM ANASANAT DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Resim Stüdyo I
4+0
8.0
Güz. San. Fak
Prof. Leyla VARLIK ŞENTÜRK
Renk ve Işık
2+0
2.0
Güz. San. Fak
Prof. Zeliha AKÇAOĞLU
Sanat Eseri Çözümlemeleri I
2+0
6.0
Güz. San. Fak
Prof. Leyla VARLIK ŞENTÜRK
Işıklı Cam Resmi ve Teknikleri I
4+0
8.0
Güz. San. Fak
Doç. Rıdvan COŞKUN
Litografi I
4+0
8.0
Güz. San. Fak
Yard. Doç. Güldane ARAZ AY
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
RESİM ANASANAT DALI
RESİM ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
12:00
14:00
14:00
Seçmeli Dersler
09.00
09.00
2.0
Anadolu'da Seramik Sanat Tarihi I
2+0
Edb. Fak.
Yard. Doç. Dr. Nilgün ÇÖL
Güncel Sanat Yorumu I
2+0
4.0
Eğt. Fak.
Prof. Dr. Bahadır GÜLMEZ
Sanat Seramiği I
6+0
7.5
Güz. San. Fak
Doç. Kemal ULUDAĞ
Çamur Tornasında Tasarım I
2+0
2.0
Güz. San. Fak
Yard. Doç Cemalettin SEVİM
Dekor Tasarımı Yöntemleri I
2+0
2.0
Güz. San. Fak
Prof. S. Sibel SEVİM
Seramik Teknolojisi I
6+0
7.5
Güz. San. Fak
Prof. Soner GENÇ
Endüstriyel Seramik Dekorları ve Uygulamaları I
6+0
7.5
Güz. San. Fak
Prof. S. Sibel SEVİM
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAV PROGRAMI
SERAMİK ANASANAT DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
10:00
10:00
Seçmeli Dersler
13:00
9:00
13:00
11:00
9:00
Çağdaş Sanat ve Yorumu I
2+0
6.0
Güz. San. Fak
Doç. Kemal ULUDAĞ
Kuramsal Proje Araştırması I
2+0
6.0
Güz. San. Fak
Prof. S.Sibel SEVİM
Çağdaş Seramik Tarihi I
2+0
6.0
Güz. San. Fak
Doç. Kemal ULUDAĞ
Serbest Seramik Tasarımı Projesi I
6+0
6.0
Güz. San. Fak
Doç. Kemal ULUDAĞ
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI FİNAL SINAV PROGRAMI
SERAMİK ANASANAT DALI
SERAMİK ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
10.00
16.00
Seçmeli Dersler
09.00
11.00
Tasarım Atölyesi I
Seçmeli Dersler
Sanat Teorisi I
Tasarım Teorisi I
Hesaplamalı Tasarım
3+0
5.5 Mim. ve Tas. Fak. Prof. Dr.Meral NALÇAKAN
2+0
5.0
Güz. San. Fak
Doç. Kemal ULUDAĞ
2+0
5.0 Mim. ve Tas. Fak. Yard. Doç. Faruk ATALAYER
3+0 6.0
Mim. ve Tas. Fak. Yard.Doç. Mehmet Ali ALTIN
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
12:00
09.00
16:00
15:00
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Baskı Resim Atölye I
Çağdaş Sanat I
Seçmeli Dersler
Baskı Resim I
3+0
5+0
2+0
4.5
7.5
6.0
İletişim Fak.
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Prof. Dr. Erhan EROĞLU
Prof. Hayri ESMER
Prof. Hayri ESMER
5+0
8.0
Güz. San. Fak
Prof. Gülbin KOÇAK
17:00
13:00
9:00
9:00
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
BASKI SANATLARI ANASANAT DALI
BASKI SANATLARI ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Eleştri Metinleri
2+0 4.0
Eğt. Fak.
Doç.Metin İNCE
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
BASKI SANATLARI ANASANAT DALI
BASKI SANATLARI ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
12:00
Zaman ve Hareket Kuramları I
Çizgi Filmde Hareket Estetiği I
Bilgisayar Animasyon I
Çizgi Film Eleştri Yöntemleri I
Seçmeli Dersler
Çizgi Filmde Proje Geliştirme I
3+0 6.0
3+0 6.0
Güz. San. Fak
Prof. Hikmet SOFUOĞLU
Güz. San. Fak
Doç. Fethi KABA
3+0 6.0
3+0 6.0
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Yard. Doç. Sabahattin ÇALIŞKAN
Yard.Doç Dr.Çiğdem TAŞ ALİCENAP
3+0 6.0
Güz. San. Fak
Yard.Doç.Nurşen DİNÇ
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) ANASANAT DALI
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) ANASANAT DALI SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
13:00
13.00
14:00
9:00
9:00
Çizgi Film (Animasyon) Proje I (A)
3+0
5.5
Güz. San. Fak
Çizgi Film ve Sinema I
3+0
5.0
Güz. San. Fak
Doç. Fethi KABA
Prof. Hikmet SOFUOĞLU
Çizgi Film Çözümlemeleri I
Çizgi Film (Animasyon) Proje I (B)
Seçmeli Dersler
Çizgi Film Konsept Tasarımı I
Video Sanatı I
3+0
3+0
5.0
5.5
Güz. San. Fak
Güz. San. Fak
Yard.Doç Dr.Çiğdem TAŞ ALİCENAP
Yard. Doç. Sabahattin ÇALIŞKAN
3+0
3+0
5.0
5.0
Güz. San. Fak
İletişim Bil. Fak
Yard.Doç.Şenel YEŞİLOT
Yard. Doç. Dr. Davut Alper ALTUNAY
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/12/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL SINAV PROGRAMI
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) ANASANAT DALI
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
9:00
13:00
13:00
9:00
14:00
9:00
Antik Cam Sanatı
Seçmeli Dersler
Sanatsal Camlar ve Uygulamaları I
2+0
4.0
Güz. San. Fak.
Prof. Dr. Bedia Yelda UÇKAN
6+0
7.5
Güz. San. Fak.
Prof.Mustafa AĞATEKİN
12:00
8:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
CAM ANASANAT DALI
CAM ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Estetik
Dram Sanatı
2+0
2+0
4.0
2.0
Dev. Kon. Öğr.Gör.Dr.Süleyman İNCEEFE
Dev. Kon. Öğr.Gör.Dr.Süleyman İNCEEFE
9:00
9:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
OPERA ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Çalgı Tekniği ve Repertuvar I ( E )
2+1
10.0
Dev. Kon. Doç.Gökhan AYBULUS
Oda Müziği Repertuvarı I ( E )
2+1
10.0
Dev. Kon. Öğr.Elm.H.Bülent AKDENİZ
Seçmeli Dersler
İleri Piyano Edebiyatı I
Çağdaş Müzik İncelemeleri I
2+0
2+0
5.0
5.0
Dev. Kon. Doç.Ahmet Burak BASMACIOĞLU
Dev. Kon. Prof.Toros CAN
15:00
17:00
11:00
18:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
MÜZİK ANASANAT DALI
PİYANO SANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
MÜZİK ANASANAT DALI
PİYANO SANAT DALI SANATTA YETERLİK
İleri Çalgı Teknİkleri ve Repertuvar I ( E )
İleri Çalgı Teknİkleri ve Repertuvar I ( F )
İleri Oda Müziği Repertuvarı I ( C )
Seçmeli Dersler
Sanat Eleştirisi I
2+1
10.0
10.0
10.0
Dev. Kon. Doç.Gökhan AYBULUS
Dev. Kon. Doç.Dr.Tolgahan ÇOĞULU
Dev. Kon. Prof.Gülen EGE
2+0
5.0
Dev. Kon. Prof.Ahmet Bülent ALANER
2+1
2+1
17:00
8:00
8:00
11:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
I. YARIYIL
Sahneleme Teknikleri I
Oyunculuk I
3+1
2+1
6.0
5.0
Dev. Kon. Doç.Dr.Mustafa SEKMEN
Dev. Kon. Prof.Erol İPEKLİ
11:00
8:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
TİYATRO ANASANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Sahneleme ve Yorum I
Oyunculuk Yöntemleri I
Tiyatroda Yeni Yönelimler I
Oyunculuk Tarihi
3+1
2+1
1+2
3+0
7.5
7.5
7.5
7.5
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Doç.Dr.Mustafa SEKMEN
Prof.Erol İPEKLİ
Prof.Dr.Feridun AKYÜREK
Prof.Erol İPEKLİ
11:00
13:00
9:00
9:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
TİYATRO SANAT DALI SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
Çalgı Tekniği ve Repertuvar I (F)
Oda Müziği Repertuvarı I (D)
2+1
2+1
10.0 Dev.Kon. Doç.Peter KORNER
10.0 Dev.Kon. Doç.Emre HOPA
14:00
17:00
Seçmeli Dersler
Eşlik Repertuvarı I (D)
2+0
5.0 Dev.Kon. Doç.Lilian Maria TONELLA TÜZÜN
15:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
MÜZİK ANASANAT DALI
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR SANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
Çalgı Tekniği ve Repertuvar I ( C )
2+1
10.0
Dev.Kon. Doç.Burcu Evren TUNCA
Oda Müziği Repertuvarı I (B)
2+1
10.0
Dev.Kon. Prof. Dr. Ozan Evrim TUNCA
11:00
Seçmeli Dersler
Uygulamalı Çalgı Eğitimi I (B)
Uygulamalı Çalgı Eğitimi I (D)
Uygulamalı Çalgı Eğitimi I (E)
Eşlik Repertuvarı I (D)
2+0
2+0
2+0
2+0
5.0
5.0
5.0
5.0
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
9:00
9:00
12:00
Prof. Dr. Ozan EVRİM TUNCA
Doç.Esra GÜL
Prof.Gülen EGE
Doç.Lilian Maria Tonella TÜZÜN
12:00
10:00
1/11/16
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
MÜZİK ANASANAT DALI
YAYLI ÇALGILAR SANAT DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL
İleri Çalgı Teknikleri ve Repertuvar I (B)
İleri Çalgı Teknikleri ve Repertuvar I (D)
İleri Çalgı Teknikleri ve Repertuvar I (E)
İleri Oda Müziği Repertuvarı I (A)
İleri Oda Müziği Repertuvarı I (B)
İleri Oda Müziği Repertuvarı I (C)
Seçmeli Dersler
Müzikal Metin Analizleri
İleri Eşlik Repertuvarı I (A)
İleri Eşlik Repertuvarı I (D)
İleri Eşlik Repertuvarı I (E)
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Prof.Dr.Ozan Evrim TUNCA
Öğr.Elm.H.Bülent AKDENİZ
Prof.Gülen EGE
Prof.Gülen EGE
Prof.Dr.Ozan Evrim TUNCA
Öğr.Elm.H.Bülent AKDENİZ
3+0
2+0
2+0
2+0
5.0
5.0
5.0
5.0
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Dev.Kon.
Prof.Ahmet Bülent ALANER
Prof.Toros CAN
Doç.Lilian Maria Tonella TÜZÜN
Doç.Gökhan AYBULUS
12:00
14:00
14:00
15:00
15:00
14:00
8:00
11:00
13:00
13:00
1/11/15
1/10/15
1/9/15
Öğretim Üyesi
1/8/15
Derslik
1/7/15
Kredisi
1/6/15
Zorunlu Dersler
1/5/15
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
MÜZİK ANASANAT DALI
YAYLI ÇALGILAR SANAT DALI SANATTA YETERLİK
I. YARIYIL
Download

sınav programı