Analog Cihazı Deney İle Basınç ve Hız Farkı İncelenmesi Föyü (Ö.Ö. – İ.Ö.)
Konu: Küçük bir maden havalandırma devresindeki basınç/hava miktarı (debi)
ilişkisinin araştırılması
Cihaz: Maden Havalandırma Su Analog Cihazı
Teori: Birbirine paralel ne kadar çok yol açılırsa, toplam direnç o oranda azalır.
 1

1
1

=
+
+ ............... 
 R

R1
R2


Bu sebeple, toplam hava miktarı artar. Bir yola güçlendirici fan eklendiğinde, o yoldan
geçen hava miktarı artar fakat diğer paralel yollarda hava miktarının azalmasına neden olur.
Devreye bir kaçak eklendiğinde ise, güçlendirici fan ve basınç değişimine bağlı olarak yoldan
geçen hava miktarı değişimi pozitif veya devir daim olur.
Deneyin Yapılışı:
Paralel ve seri bağlı ocak yollarının basınç değişimlerinden nasıl etkilendiği, debi
miktarlarının değişimi, regülatör ve kaçakların sisteme etkisi incelenecektir.
1)
2)
3)
4)
Civa manometresindeki basınç çizgileri kontrol edilir.
Valf açılır.
Regülatörler kontrol edilir.
Deney aşamaları;
 1) 1. Hava yolu açık, 2-3 kapalı
 2) 1 ve 2. Hava yolları açık, 3 kapalı
 3) Tüm hava yolları açık
hallerde değişimler irdelenecek ve “booster fan” ın sistem ile ilişkisi anlatılacaktır.
Download

Analog Cihazı Deney İle Basınç ve Hız Farkı İncelenmesi Föyü (Ö.Ö