Üye Başvuru Formu
Türk Dah
Y o ğ u n
l
ve Cerrah
B l mler
B a k ı m
D e r n e ğ
T.C. Kimlik No:
Adı Soyadı
Branş ve Ünvanı (Uzm., Doç., Şef vb)
Görevi ve Adresi
Özel İş Adresi
Ev Adresi
Üye Olduğu Diğer Tıbbi Dernekler
E-mail
Mobil Tel
Lü en yer almak istediğiniz iki adet çalışma gurubu seçiniz
Sepsis ve yoğun bakım enfeksiyonları
Solunum yetmezliği ve mekanik ven lasyon
Dolaşım yetmezliği ve hemodinamik izlem
Yoğun bakım hemşireliği
Derneğinize üye olabilmem için gerekli işlemin yapılmasını rica ederim
İmza
..../..../.......
Tarihli yönetim kurulu toplantısında üye olarak kabul edilmiştir.
TürkDahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Angora Bulvarı. Vadikent90 sitesi 2007 sokak no:41 Beysukent Ankara
www.dcyogunbakim.org.tr
Download

Üyelik formu için lütfen tıklayınız.