T.C.
v
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
_
ltfn”
17/03/2015
Hastanemiz Ortopedi servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 17/03/2015 tarih saat 17:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa veya
trabzonkanunieahğğgmail.com e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde
Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
_
11";
ı
_
Idari
em OKUTAN
Mali Hizmetler üd. Yrd.
E1__1
E1__Z
.
T.İ.T.U.B.B.
SUT
Birim
Toplam
NOT
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwşrabzgnkangni.ggv.tr[ihaleghb internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
l
Tekliflerinizi en geç 17/03/2015 tarihi saat 15.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
MOBILE BAGKESEN DEEPDISH DİZ PROTEZİ ŞARTNAME
1-) BAGKESEN CIMENTOLU FEMORAL COMPONENT,SUT KODU: AP223O
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
yedi boyda olmalıdır
anatomik ( sağ-sol ) yapıya sahip olmalıdır.
krom kobalt olmalıdır
PE insert'ünün omurgasında yüksek uygunluk göstermelidir
sagittal ve coronal düzlemlerde arttırılmış stabilizasyon sağlamalıdır
frontal ve sagittal eşleşme sağlamalıdır
rotasyonel platform sağlamalıdır
6 derecelik anterior kesik ile anteriorkorteks'i korumalıdır
ekstensiyondan 100 derecelik fileksiyona kadar rotasyonu tek merkez ile sağlamalidir.
100 derece ötesindeki indirgenmiş eğrilik radyusu ile fleksiyonu güçlendirmelidir.
*Aynı enstrüman seti ile cementsizkullanima uygun olmalidir ve firma istenildiğinde cementsiz
protezleride getirmelidir.
*Bağ kesen (PS) femoralkomponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonunu sağlamak için
femur kondiline saplanan iki adet çıkıntı (peg) olmalıdır.
*Femoralkomponent kesi guidi ,tumkesileri tek bir kesi bloğuyla yapmalidir.
*Setin
minimal
invaziv
seti
bulunmali
ve
en
az
enstrüman
içerinde
insizyonlaameliyatinyapilmasina izin vermelidir.
*Urununu zor vakalar için kendi navigasyon sistemi bulunmali ve istenildiğinde
ameliyattanavigasyon eğitim lisansi olan bir teknik personelle beraber hazirbulunmalidir.
2-) TİBİAL COM PONENT( SEMENTLİ )SUT KODU:AP2660
*Ürün yedi boyda olmalıdır
*Ürün çimentolu veya çimentosuz uygulanabilmelidir.
*Ürün krom kobalt olmalıdır
*Ürünün tibial tepsisinin anatomik posterior şekli olmalıdır
*Ürünün üst yüzeyi yüksek derecede parlatılmış olmalıdır
*Ürün tibialkeel seçeneği vermelidir
*Ürün konik tibialkeeI'i iki lateral kanat ile vermelidir
*Ürün ekstensiyonda yüksek ölçüde tibiofemoral artikülasyon sağlamalıdır.
*Urune ameliyat esnasinda gerektiğinde tibialuzatma,offsetconnector ve tibialwedge ameliyat esnasinda
takılabilmelidir.
3-) INSERT, SUT KODU:AP2520
*Ürün patella üstündeki baskıyı azaltmalıdır
*Ürün taper'lanmış, silindirik merkez peg'i ile tibial tepsinin kilitlenmesini sağlamalıdır
*Ürün malzemesi UHMWPE olmalıdır
*Urun deepdish insert olmalidir.
4-)Patellar Component ,SUT KODU:AP242O
*PatellaUhmwpe den yapilmisolmalidir.
*Bu urun seçeneğinde firma hem resurfacingcementsiz,hem tek pegliinlay,hem 3 peglidomeseçenekli
olarak ameliyatta yanindabulundurmalidir.
5-)Co2 DrySystem
*Ürün tamamen C02 yle kurulamaya uygun olmalıdır.
*C02 ile kurulamanin hastaları enfeksiyona karşı koruduğu ,cementtutunumu daha iyi sağlayarak
gevşemeyi önlediğLemboli riskini dusurduğu klinik yayınlar la desteklenmelidir.
*Ürün için özel tasarlanmış tabancası,kalça,diz,travma,omuz için değişik boylarda uçları olmalıdır.
*Ürünle beraber C02 tüpüde hastaneye ücretsiz konsinye bırakılmalı ve bittiği zaman değiştirilmelidir.
*Tüpün içerisinde ne kadar C02 gazı kaldığını gösteren barometre olmalıdır.
l
\.
\
î
\\
\`ı
lnß›
`\Ã
“x
V`
>
Download

17/03/2015 olarak, 17/03/2015 tarih saat