T
TES
KAZAN
6
A
TÜRKÇE
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Söz Sanatları
1.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanburî Cemil Bey çalıyor eski plakta
4.
Bu dizelerdeki altı çizili söz grubunda hangi
söz sanatından yararlanılmıştır?
A) Kişileştirme
C) Abartma
2.
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Konuşturma
D) Ad aktarması
Kurnaz tilki sesini yumuşatarak ona
Dedi ki: Kardeşçiğim, artık dostuz
Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim
Barış dolu hayvanlar arasında
A) Konuşturma
C) Kişileştirme
5.
3.
Bu dizelerde hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır?
A) Ad aktarması - Benzetme
B) Abartma - Benzetme
C) Kişileştirme - Konuşturma
D) Konuşturma - Abartma
Î
Yaram var, havanlar dövemez merhem
Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem
A) Benzetme
C) Abartma
B) Abartma
D) Ad aktarması
Gökteki yıldızlar kadar sayısız
Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları
Anladım farkınız yok koparılmış başaktan
B) Benzetme
D) Abartma
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Bu dörtlükte hangi söz sanatı ağır basmaktadır?
A) Konuşturma
C) Benzetme
Ah bu türküler, köy türküleri
Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi
Kiminin reyhasından geçilmez
Kimi zehir, kimi zemberek gibi.
6.
B) Kişileştirme
D) Konuşturma
Dinle yolcu, bu ses onun sesidir,
Sinsi adımlarla akşam yürüyor...
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşturma
C) Abartma
B) Kişileştirme
D) Benzetme
TEST
6
Söz Sanatları
7.
10.
Siyah, korkunç ve derin
Geceler sizin olsun
Dualar kadar serin
Bana sabahı verin
Bu dizelerde yapılan benzetmede “benzeyen”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derin
C) Sabah
8.
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Dualar
D) Siyah
Kara gözlüm bu ayrılık yetişir
İki gözüm pınar oldu, gel gayrı
Elim değse akan sular tutuşur
İçim dışım yanar oldu, gel gayrı
A) Benzetme
C) Kişileştirme
11.
9.
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından
hangisi ağır basmaktadır?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Konuşturma
C) Kişileştirme
B) Benzetme
D) Abartma
Yürürken benimle dağ taş yürürdü
Her ağaç peşinde gölge sürürdü
A) dağ
C) ağaç
B) Konuşturma
D) Kişileştirme
Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna
Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz
B) Abartma
D) Konuşturma
Bu dizelerde kişileştiren varlıklar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Bu dizelerde hangi söz sanatı ağır basmaktadır?
A) Abartma
C) Benzetme
Analar bu çocukları nasıl güldürüyorsunuz?
Nasıl yaz gökleri gibi böyle?
Durgun sular iyi çağlar gibi
Kulaklarına neler fısıldıyorsunuz?
Ne öğütler veriyorsunuz?
12.
B) taş
D) gölge
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz sanatı
yoktur?
A) Bahçedeki çocuklar kuşlar gibi özgürdü.
B) Babam, bizim evin güneşidir.
C) Bulutların hüznü insanlara da yansıyordu.
D) Dağların ne kadar yüksek olduğunu gördüm.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Test 6