saat Öğretim Elemanları
1 nogrupHAFTATarih
Çarşamba,08.04.201518:30- Av.Cahid DOĞAN
2 1 1 1
ders1
Sağlık Hukuku(Sağlık
19:30 Sağlık Bakanlığı Hukuk Hakkı, Hasta Hakları,
Hukuk Kurallarının Etik
Müşaviri, Kamu
Değerlerle Münasebeti)
Yönetimi Bilim Uzmanı
Çarşamba,08.04.201519:30
Prof. Dr. Hamit HANCI
Adlî Bilimler ve Sağlık
Hukuku
21:30 AnkaraÜniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi
18:30- Hakim Gürsel
Hekimin Ceza Hukuku
21:30 YALVAÇ
Sorumluluğu
Yargıtay Üyesi
3 2 1
1
Cuma,10.04.2015
4 3 1
2
Çarşamba,15.04.201518:30Av. Berna ÖZPINAR
21:30
Ankara Barosu Sağlık
Hukuku Kurulu
(Yapay Döllenme,
Embriyo Nakli, organ
ve Doku Nakli,
Kısırlaştırma, Açlık
Grevleri)
Sağlık Hukuku’nda
Dava Dosyasının
Hazırlanması
5 4 1
2
Cuma,17.04.2015
18:3021:30 Prof. Dr. Ramazan
ÇAĞLAYAN
ArabuluculukUzlaşma Sağlık Hizmet
Kusuru Davaları
Kırıkkale
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan
Yardımcısı
6 5 1
3
Çarşamba,
22.04.2015
18:3021:30 Hakim Battal
7 6 1
3
Cuma , 24.04.2015
18:30İnsan Üzerinde Deney
21:30 Av. Cahid DOĞAN ve Deneme Suçları,
Hekimin Hukukî
YILMAZ, Yargıtay Sorumluluğu
Üyesi
Sağlık Bakanlığı Hukuk Gen Hukuku
Müşaviri, Kamu
Klinik Araştırmalar,
Yönetimi Bilim Uzmanı
8 7 1
4
Çarşamba,29.04.201518:3021:30
Av. Pınar Aksoy
Gülaslan
Kastrasyon, İlaç
Zararlarından Cezai
Sorumluluk
Tıbbın Kötü
Uygulanmasında
Zorunlu Meslekî
Sorumluluk Sigortası
Hizmet Sunucuları
Açısından Genel Sağlık
ders2
Sigortası
9 8 1
4
Çarşamba,
06.05.2015
18:30- Prof. Dr. Gürol
21:30 ÇANTÜRK
Sağlıkta Reklâm
Sağlık Hukukunda
Bilirkişilik
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adlî
Tıp Anabilimdalı
Başkanı
18:30- Prof. Dr. Nesrin
Hekim Hakları ve Etik
20:30 ÇOBANOĞLU
Sorumluluğu
Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etiği
ABD Başkanı
10 9 1
5
Cuma,08.05.2015
11 10 1
5
Çarşamba,13.05.201518:30- Prof. Dr. Afsun Ezel
20:30 ESATOĞLU
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı
Tıbbi Kayıtlar, Hasta
Hakları Kurulları
Kuruluşu ve İşleyişi
Öğretim Elemanları:
Av. Cahid DOĞAN, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Hâkim Battal YILMAZ, Yargıtay Üyesi
Av. Pınar Aksoy Gülaslan, Ankara Barosu
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürol ÇANTÜRK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilimdalı Başkanı
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
AV. Berna ÖZPINAR Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı
Hakim Gürsel YALVAÇ Yargıtay Üyesi
Download

19:30 21:30 Hekimin Ceza Hukuku Sorumluluğu