TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 20.03.2015 - 49
KARARIN TARİHİ VE NO
: 20.03.2015 - 298
KARAR
OLAYLAR :
15.03.2015 tarihinde İstanbul’da oynanan FENERBAHÇE ÜLKER – İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TBL müsabakası sırasında Fenerbahçe Ülker taraftarlarının
masa görevlilerine, teknik komisere ve baş hakeme yönelik küfürlü tezahüratları neticesinde
iki kez anons yapılması ve müsabakanın duraksaması nedenleriyle konu ile ilgili dosya
Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Fenerbahçe Spor
Kulübü’nün Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ve Hakem Raporu ile savunma
yazısı incelendiğinde; müsabakanın dördüncü periyodunun bitimine 2.09 dakika kala
Fenerbahçe Ülker taraftarlarının masa görevlilerine ve teknik komisere yönelik küfürlü
tezahüratları neticesinde anons yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı, yine dördüncü periyot
bitiminde Fenerbahçe Ülker taraftarlarının bu kez baş hakeme yönelik küfürlü tezahüratları
neticesinde ikinci kez anons yapıldığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Fenerbahçe Ülker taraftarları tarafından
gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne;
1 - Kurulumuzun 05.11.2014 tarih, 33 sayılı kararı ile müsabaka sırasında hakemlere küfürlü
sözler söylemeleri neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet
verilmesi nedenleriyle 2.500 TL para cezası,
2 – Kurulumuzun 22.11.2014 tarih, 58 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım
antrenörü aleyhinde küçük düşürücü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons
yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 3.000 TL para
cezası,
3 – Kurulumuzun 24.12.2014 tarih, 133 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım
taraftarlarına doğru yabancı madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın
duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 2.500 TL para cezası,
4 – Kurulumuzun 03.01.2015 tarih, 151 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde ve müsabaka
sırasında patlayıcı madde patlatılması neticesinde ayrı ayrı iki kez anons yapılmasına
sebebiyet verilmesi nedenleriyle 10.000 TL para cezası,
5 – Kurulumuzun 05.02.2015 tarih, 233 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya yabancı
maddeler atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet
verilmesi nedenleriyle 4.000 TL para cezası,
6 – Kurulumuzun 27.02.2015 tarih, 264 sayılı kararı ile sahaya yabancı maddeler atılması
neticesinde müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedeniyle 4.000 TL para cezası
verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;
Fenerbahçe Ülker taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1,
29.1 ve 29.2.3 maddeleri gereğince, masa görevlilerine, teknik komisere ve baş hakeme
yönelik küfürlü sözler söylenmesi neticesinde ayrı ayrı iki kez anons yapılmasına ve
müsabakanın bir kez duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle FENERBAHÇE SPOR
KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 20.000-TL PARA CEZASI ile
tecziyesine, iş bu kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde
para cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

karar 298 fenerbahçe ülker – istanbul büyükşehir belediyesi tbl