GÜLSÜM SAMİ KEFELİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
6F VE 6R SINIFLARI 2.DÖNEM 1.MATEMATİK SINAVI – B GRUBU
ADI VE SOYADI:
NUMARASI:
_____________________________________________
(1) (5 PUAN) Aşağıdaki tamsayılardan hangisi en
(5) (15 PUAN) 4a  3 y  7 x  5 cebirsel ifadesinde;
 Kaç terim vardır? Bu terimleri yazınız.
büyüktür?
A) -10
B) -2
C) 0
D) +1
 Katsayılar toplamı kaçtır?
(2) (5 PUAN) Mutlak değeri 3 ten küçük olan kaç
tamsayı vardır? Bu tamsayıları yazınız.
 Sabit terim kaçtır?
(3) (10 PUAN) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını
yanlarına yazınız.

 11   3 

 6   7  

 5   12 

 10   4 

 15   4 
(6) (10 PUAN) Aşağıda verilen ifadeleri cebirsel olarak
gösteriniz.
 Bir sayının 4 katının 5 fazlası
 Bir sayının 3 eksiğinin 7 katı
 Bir sayının 2 eksiğinin beşte biri
(4) (5 PUAN)
 2 5  7 
1 1 işleminin sonucu
kaçtır?
 Bir sayının yarısının 5 eksiği
 Bir sayının karesinin 4 fazlası
(7) (5 PUAN) Aşağıdakilerden hangisi 4a ile benzer
terimdir?
A) 4 y
B)
(8) (10 PUAN)
4x
C)
4a 2
(11)
(5 PUAN)
 5a  5  3a  2
işleminin
sonucunu yazınız.
D) 5a
3, 7, 11, 15, 19, … örüntüsü veriliyor.
 Bu örüntünün kuralını bulunuz.
(12)
(5 PUAN)
 7 x  3   4x  8
işleminin
6. 3x  4y  7
işleminin
sonucunu yazınız.
 Örüntünün 120. terimi kaçtır?
(13)
(5 PUAN)
sonucunu yazınız.
(9) (5 PUAN) Bir kenar uzunluğu 4 x  6 birim olan
karenin çevresini cebirsel olarak bulunuz.
(14)
(5 PUAN) 5 kişilik bir grubun yaşları ortalaması
14 tür. Gruba yaşları 16 ve 19 olan iki kişi daha
katılırsa, grubun yaş ortalaması kaç olur?
(10)
(5 PUAN) Uzun kenarı kısa kenarının 4 katından
2 birim eksik olan dikdörtgenin çevresini cebirsel
olarak ifade ediniz.
(15)
(5 PUAN) Bir gruptaki öğrencilerin kiloları 35kg,
40kg, 30kg, 45kg ve 55kg dır. Bu kiloların açıklık
değeri kaçtır?
20.03.2015
BAŞARILAR DİLERİM
FATİH SAĞIR
Download

gülsüm sami kefeli ortaokulu 2014-2015 eğitim öğretim yılı 6f ve 6r