LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) GÖREV TAHSİSLİ
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
ÜNVANI
ARTI PUAN (+)
ADI ve SOYADI
İDARİ GÖREVİ
EKSİ PUAN (-)
TOPLAM
TOPLAM
NET
PUAN
1
PROF. DR.
HALİL KIRNAK
DEKAN
2
DOÇ. DR.
ALİ DELİCEOĞLU
3
DOÇ. DR.
MUHİTTİN KAPANŞAHİN
4
YRD.DOÇ. DR.
123,09
6,00
6,00
DEKAN YARDIMCISI
78,68
6,00
DEKAN YARDIMCISI
77,54
6,00
TALİP TORUN
DEKAN YARDIMCISI
75,34
6,00
48,84
ÇAĞRI ÇAĞLAR SİNMEZ
ENSTİTÜ MÜDÜR YARD.
82,53707
6,00
,00
1,00
8,00
53,30901
-3,00
,00
-10,00
-13
40,30901
75,01
6,00
6,00
,00
3,00
90,01369
,00
,00
,00
-1
89,01369
43,56
6,00
6,00
,00
4,00
59,56073
,00
,00
,00
0
59,56073
6,00
6,00
,00
2,00
23,68552
,00
,00
,00
0
23,68552
,00
,00
3,00
17,26952
,00
,00
,00
0
17,26952
9,69
YRD.DOÇ. DR.
83,68394
-15
6,00
14,27
13
-16
,00
37,83983
YÜKSEK OKUL MÜD.YARD.
45,44
EVET
,00
-15,00
-15
YILMAZ DELİCE
ENSTİTÜ MÜDÜR YARD.
-15,00
,00
ÇAĞRI ÇELENK
ENSTİTÜ MÜDÜR YARD.
-1,00
,00
-15,00
YRD.DOÇ. DR.
LEVENT ÇORUH
,00
97,53707
2,00
YRD.DOÇ. DR.
MUSTAFA ÖZTÜRK
99,68394
6,00
62,34225
8
YRD.DOÇ. DR.
9,00
2,00
-30
7
DOÇ. DR.
,00
6,00
,00
38,31
12
6,00
-30,00
YÜKSEK OKUL MÜD.YARD.
11
120,5862
,00
MERKEZ MÜDÜRÜ
YÜKSEK OKUL MÜD.YARD.
-31,5038
,00
ALİ CESUR ONMAZ
ZİYA BAHADIR
,00
52,83983
DOÇ. DR.
MEHMET ÇATLI
-15,00
92,34225
6
YRD.DOÇ. DR.
-1,00
2,00
METHİYE GÜL ÇÖTELİ
ÖĞRETİM
-15,50
5,00
YRD.DOÇ. DR.
10
152,09
,00
DEKAN YARDIMCISI
9
16,0
,00
5
YÜKSEK OKUL MÜD.YARD.
1,00
-1,00
,00
,00
8,00
53,44338
,00
-15,00
,00
-15
38,44338
44,49
6,00
3,00
,00
9,00
62,48856
-13,50
-1,00
-15,00
,00
-29,5
32,98856
17,61
6,00
3,00
,00
4,00
30,60552
,00
-1,00
,00
,00
-1
29,60552
NOT:
1) Tahsise esas olan görev sona erdiğinde konut 2 ay içinde boşaltılacaktır.
2) İlan Tarihinden itibaren itiraz süresi 1 haftadır.
3) Lojman sırası geldiği halde gösterilen daire/daireleri kabul etmeyenler, lojman haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
Düzenleyen
Erciyes Üniversitesi
Konutlar Taşınmazlar Şb. Müd.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
17.03.2015
Sema ASLAN
Genel Sekreter
Prof.Dr.Sebahattin SAMUR
İlahiyat Fak.Öğrt.Üyesi
Doç.Dr. Hakan AYDIN
İletişim Fak.Öğrt.Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Atila ERKAL
Loj.Kom.Üyesi
Loj.Kom.Üyesi
Loj.Kom.Üyesi
Loj.Kom.Üyesi
Prof.Dr.Hasan YETİM
Rektör Yardımcısı
Loj.Kom.Başkanı
Download

Akademik Personel Görev Tahsisli