1
Oturum 1 (25 Mayıs Pazartesi 14.30-16.00, R Salon)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tülin Gençöz
1) Algılanan Ebeveynlik Biçimi ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kişilerarası Bilişsel
Çarpıtmaların Aracı Rolü
Sezin BAŞBUĞ ve Gizem CESUR
2)Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar:İşlevsel Olmayan Tutumların Aracı Rolü
Tuğba Taşdemir, Elif Barışkın
3)Yeme Tutumunda Erken Dönem Uyumsuz Şemaların, Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin ve Duygu Düzenleme
Güçlüklerinin Rolü
Arş. Gr. Seda Sapmaz Yurtsever Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütcü
4)Çocukluk Çağı Travmaları ile Dissosiyatif Yaşantılar Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanlarının Aracı
Rolü
Yasemin Oruçlular, İpek Şenkal, Nağme Kaşmer
5)Mizaç İle Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü
Ceren Gökdağ, Zeynep Erdoğan
Oturum 2 (25 Mayıs Pazartesi 16.30-18.00, R Salon)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Işıl Bilican
1)Şizofreni Hastalarının Yakınlarına Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Etkililiği
Seçil Yiğit, Arzu Aydın
2)Krize müdahalede doğrusal ve aşama yaklaşımından Hibrid modele dönüşüme bir örnek: Krize müdahalede görev
temelli yaklaşım
Neşe Alkan
3)"Benim" Olmayan Bir Çocuğa Annelik Yapmak: Geride Çocuğunu Bırakmış Göçmen Çocuk Bakıcılarıyla Annelik ve
Bakıcılığa Dair
Nazlı Akay
4)Değişim aşamaları ve pozitif psikoterapideki beş aşamalı çalışma modelinin entegrasyonu
Uzm. Psk. Cem Gümüş
5)Türkiye'deki Ruh Sağlığı Çalışanlarında Tükenmişlik ve Tükenmişliği Yordayan Faktörler
Ezgi Soncu Büyükişcan & Murat Paker
6)Türkiye’de psikoterapistlerin mesleki olarak değişimi ve gelişimi: Hangi mesleki özelliklerimiz değişiyor?
2
F. Işıl Bilican, Gonca Soygüt
Oturum 3 (26 Mayıs Salı 9.30-11.00, R Salon)
Oturum Başkanı: Doç.Dr.Sait Uluç
1)Ebeveyn Kabul/Reddi’nin Yaratıcılık ve Kişisel İyilik Hali Arasındaki İlişkide Aracı Rolü
Gizem Sarısoy, Hande Gündoğan, Deniz Yılmaz, Burçin Cihan, Beyza Ünal, Bahar Ünlü-Baştuğ
2) Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: otomatik düşüncelerin aracı rolü
Prof. Dr. Gülsen ERDEN, Gözde TEZCAN
3) Ebeveyn Reddi ve Psikopatoloji: Suçluluk ve Utanç Duygularının Aracı Rolü
Pelin Deniz, MS; Prof. Dr. Faruk Gençöz
4)Alzheimer Tipi Demans Hastalarının İç ve Dış Kaynaklı Dikkat Açısından Karşılaştırılması
Funda Salman, Banu Cangöz
5)Kısa Tarama Testleri: Kaufman Kısa Zeka Testi-2’nin Türkiye için Standardizasyon Çalışması
Sait Uluç, Ferhunde Öktem, Burcu Korkmaz
6)Cohen’in Üçlü Ve Cattell-Horn-Carroll’ın Dörtlü Puan Örüntülerinin Genel Zekayı Yordama Gücünün WÇZÖ-IV İçin
Karşılaştırılması
Doç. Dr. Sait ULUÇ, Arş. Gör. Özge ŞAHİN
Oturum 4 (26 Mayıs Salı 13.30-14.30, R Salon)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Eskin
1)Bipolar Bozuklukların Ele Alınmasında Yeni Bir Kavramsallaştırma: Bütüncül Bilişsel Model
Zeynep Maçkalı
2)Terapistte, Danışanda ve Terapi İlişkisinde Değişim: Bir Şema Terapi Olgu Sunumu
Uzm. Psk. Özge Yılmaz Cengiz
3)Şema Terapi ve Terapötik İttifak Sarmalında Değişim Öyküsü: Bir Olgu Sunumu
Merve Kılıç Yıldız
4)Bir Bulimia Nervoza Vakası ve Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Arş.Gör. Melikenaz Yalçın, Prof.Dr.Çiğdem Dereboy
3
Oturum 5 (26 Mayıs Salı, 15.00-16.00, R Salon)
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Müjgan İnözü
1)OKB ve Tiksinme: Duygu Regülasyonu Stratejilerinin ve Bellek Yanlılığının Kültürlerarası Bağlamda İncelenmesi
Emre Özdemir, Müjgan İnözü & Ekin Eremsoy
2)Obsesif Kompulsif Bozuklukta Duyguların Yeri ve Önemi: Farklı Duyguların Yaşanma Sıklığı ve Duygulara Ait
Değerlendirmeler
Araş. Gör. Sevginar Vatan & Prof. Dr. Elif Barışkın
3)Psoriasis Hastalarında Psikolojik Semptomatolojiyle İlişkili Çevresel Ve Bireysel Etkenler
Arş. Gör. Ufuk Kocatepe & Doç. Dr. Mithat Durak
4) Evli Bireylerin Başa Çıkma Stillerinin Evliliklerinde Çatışma Yaşama Durumlarıyla İlişkisi
Yrd.Doç.Dr.Ayşin SATAN Ve Kübra Çıplak
Download

Sözlü bildiri programına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.