Download

HalkaArz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki