23 MART 2015 PAZARTESİ
614807 >
Hazine alacakları 17 milyar lira oldu
Hazine alacakları, şubat ayı sonu itibarıyla 17 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 28 Şubat 2015 itibarıyla
Hazine alacak verilerini açıkladı. Buna göre, şubat sonu itibarıyla hazine alacakları 17 milyar lira oldu. Alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11,4 milyar lira ile mahalli idarelere ait olurken, hazine alacaklarından toplam 147,5 milyon lira tahsilat
gerçekleştirildi.
771301
1301-6148
9
ISSN
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 2 milyar 65 milyon dolar azalarak 125
milyar 795 milyon dolara geriledi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri
13 Mart ile biten haftada 2 milyar 54 milyon dolar azaldı ve 108 milyar 16 milyon dolardan 105 milyar 962 milyon dolara düştü. TCMB'nin 6 Mart'ta 127 milyar 860
milyon dolar olan toplam rezervleri, 2 milyar 65 milyon dolarlık azalışla 13 Mart haftasında 125 milyar 795
milyon dolar oldu. Altın rezervleri ise 13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 11 milyon dolar azalarak 19
milyar 833 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
BIST'in Genel
Kurulu 31 Mart'ta
Borsa İstanbul AŞ Olağan Genel
Kurulu, 31 Mart'ta toplanacak.
Borsa İstanbul tarafından yapılan
açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü,
Garanti Kültür Merkezi, Ayhan
Şahenk Salonu'nda toplanacak
Genel Kurul'da, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 11'inci maddeleri çerçevesinde 31 Mart 2018
tarihine kadar 3 yıllığına görev
yapmak üzere yönetim kurulu
başkanı ile münhal bulunan 1
adet yönetim kurulu üyesinin
seçimi gerçekleştirilecek. (aa)
TCMB Olağan Genel
Kurulu 9 Nisan'da
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Nisan'da yapılacağını duyurdu. TCMB'den
yapılan duyuruda, TCMB 83. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nın 9 Nisan 2015 saat
14.00'te İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacağı kaydedildi. Duyuruda, Genel Kurul
Toplantı gündemine ilişkin şu
bilgilere yer verildi: "Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun
2014 hesap yılına ait raporların ve
kar dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve Denetleme Kurulu'nun ibraları. 2014 yılına ait bilanço,
kar ve zarar hesabı ile kar dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması. Banka Meclis üyelerinin ve
Denetleme Kurulu'nun ibraları.
Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2015
tarihi bitiminde boşalacak 2 üyeliği için seçim yapılması. Denetleme Kurulu'nun 30 Nisan 2015
tarihi bitiminde boşalacak 3 üyeliği için seçim yapılması." (aa)
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13191
Kurulan şirket sayısı
arttı, kapanan azaldı
‘Desteklemelerde
süreyi
kısaltacağız’
Ekonomi Bakan Yardımcısı
Yıldırım, "Desteklerimizin
realize olması, ödenmesi, çok
uzun süre alıyor. Desteklerin
ödenmesi sürecini, ciddi
ölçüde kısaltacağız" dedi.
Kurulan şirket sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.59
artarak 4 bin 676, kapanan şirket sayısı ise yüzde 9.1 azalarak bin 99
oldu. Yılın ilk 2 ayında 11 bin 980 şirket ve kooperatif kuruldu.
ANKARA, AA
urulan şirket sayısı şubatta, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 15,59
artarak 4 bin 676, kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,1 azalarak
bin 99 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin
kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, şubatta kurulan şirket
sayısı, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 15,59 artış gösterdi ve 4 bin
676 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,1 azalarak bin 99
olarak gerçekleşti. Kurulan şirket ve
kooperatif sayısı, yılın ilk 2 ayında 11
bin 980 olarak gerçekleşti.
Buna göre, şubatta kurulan şirket
sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,48,
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde
30,78 azaldı. Kooperatif sayısı ise
yüzde 36,84 artış gösterdi. Kapanan
şirketler bir önceki aya göre yüzde
59,03, kooperatifler yüzde 68,94,
gerçek kişi ticari işletmeleri yüzde
37,74 azaldı. Böylece şubatta 4 bin
676 şirket kuruldu, bin 99 şirket kapandı.
Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı şubatta yüzde 15,59,
kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,47
K
'Kur geçişkenliği
gittikçe azalıyor'
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye
"Central Bank Review" adlı hakemli dergisinde döviz kurunda oluşan değer kaybının enflasyona etkisini gösteren döviz kuru geçişkenliğinin en çok yüzde 8 olduğu tahmin eden bir çalışma yayımladı. Akademik bir yayın olan ve bankanın internet sitesinde detayları yer alan "Model Belirsizliği Altında Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi" çalışmanın sonuç bölümünde, merkez
bankası tarafından fiyat istikrarının temel amaç
olarak kabul edildiği ve enflasyon hedeflemesinin uygulandığı bir ülke ekonomisinde para politikası ve kur rejimi tercihi açısından kur geçişkenliğinin bileşenlerinin ve dinamiklerinin tam
olarak belirlenebilmeTCMB "Central sinin büyük önem taşıBank Review" dığı belirtildi. Çalışmada, dolayısıyla kur deadlı hakemli ğişimlerinin enflasyodergisinde nun temel dinamikleri
döviz kuru arasında yer aldığı Türgeçişkenliğinin kiye'de kurların enflasgeçişkenliği hem
en çok yüzde yon
Merkez Bankası hem
8 olduğu de iktisadi ajanlar taratahmin eden fından dikkatle takip
bir çalışma edildiği kaydedildi.
yayımladı. Farklı değişkenler, değişken sıralamaları ve
şok tanımları dikkate alınmak suretiyle 40 modelin tahmin edildiği bilgisi verilen çalışmada,
"Bu modellerden elde edilen kur geçişkenlik katsayıları yüzde 4-8 aralığında değişmektedir.
Bu sonuçlar kullanılarak hesaplanan Bayesyen
ortalamalara göre ise sepet kur için TÜFE enflasyonuna geçişkenlik katsayısı yaklaşık 7,5, ÜFE
enflasyonuna geçişkenlik katsayısı ise yaklaşık
26,7 düzeyindedir" ifadelerine yer verildi. Çalışmada, şunlar aktarıldı: "Özellikle TÜFE için
tahmin edilen kur geçişkenliğinin daha önce yapılan çalışmalara kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. Kur geçişkenliği için en çok yüzde
8 tahmininin elde edilmesi kur geçişkenliğinin
zaman içindeki azalma eğiliminin devam ettiği
şeklinde yorumlanabilir. (İstanbul, aa)
arttı, kurulan gerçek kişi ticari
işletme sayısı ise yüzde 34,43
azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı, 2014'ün
aynı ayına göre yüzde 9,1
azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10,98 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı
yüzde 1,02 arttı.
Şubatta kurulan toplam 5 bin 509
şirket ve kooperatifin yüzde 79,85'i limited şirket, yüzde 18,22'si anonim
şirket, yüzde 1,89'u ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin
yüzde 36,74'ü İstanbul, yüzde 12,71'i
Ankara, yüzde 6'sı İzmir'de kuruldu.
Söz konusu ayda sadece Bartın'da
şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Yabancı ortak sermayeli
şirketlerin çoğu Suriyeli
Geçen ay kurulan 390 yabancı ortak
sermayeli şirketin 138'i Suriye, 32'si Irak, 28'i Alman ortaklı oldu. Yılın ilk 2
ayında kurulan 734 yabancı ortak sermayeli şirketin 109'ü anonim, 625'i limited şirket oldu, bu şirketlerin 281'i
toptan ve perakende ticaret, motorlu
taşıtların ve motosikletlerin onarımı,
109'u imalat ve 72'si de inşaat sektöründe yer aldı.
Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, yılın ilk 2 ayında 11 bin 980 olarak
gerçekleşti. Bu dönemde kurulan
toplam 9 bin 678 limited şirket, sermayenin yüzde 55,66'sını, 2 bin 119
anonim şirket ise sermayenin yüzde
44,31'ini oluşturdu. Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ocak ayına göre yüzde 12,11 azaldı.
Bu dönemde kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 567'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin
29'u inşaat, 739'u imalat sektöründe
yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 515'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların
ve motosikletlerin onarımı, 971'i inşaat, 468'i imalat sektöründe faaliyet
gösterdi.
Söz konusu ayda kapanan şirket
ve kooperatiflerin 382'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların
ve motosikletlerin onarımı, 202'si inşaat, 163'ü imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 938'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 272'si inşaat, 247'sinin ise imalat sektöründe olduğu görüldü.Kurulan 104 kooperatifin, 48'i
konut yapı, 13'i sulama, 8'i tarımsal
kalkınma alanında oldu.
İZMİR, AA
konomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, çok uzun süre aldığını işaret ettiği desteklerin
ödeme sürecini, ciddi ölçüde kısaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Çalışmamızı bu ay içerisinde Turquality'den başlayarak, arkasından diğer
destek programlarımızda uygulamaya koyacağız" dedi.
"Türkiye İnovasyon Haftası İzmir
2015" etkinliğinin ikinci gününün açılış törenine katılan Yıldırım, konuşmasında, geçen yıl ilk kez İzmir'den
Anadolu'ya açılan etkinliğin gördüğü ilginin, sevindirici olduğunu söyledi. Yıldırım, Türkiye'nin 2023 yılı
hedeflerine ulaşmada, bu tarz etkinliklerin önemine dikkati çekerek,
"Bizi, bulunduğumuz liglerde şampiyon yapmamızı sağlayacak bu tür organizasyonları, olmazsa olmaz görüyoruz. Sadece maddi anlamdaki destekler yeterli değil. Daha önemlisi, kamuoyu oluşturmak, farkındalığı artırmak" diye konuştu."Tasarım desteği programı"yla moda ve endüstriyel ürün tasarımı alanlarında faaliyet
gösteren firmalara verdikleri desteklere değinen Yıldırım, şunları kaydetti: "Yeni destek paketimiz, tasarım
ve ürün geliştirme projelerinin verdi-
E
Beyaz eşya sektöründe
üretim 2014’te yüzde 3 arttı
TÜRKBESD Başkanı Aydilek, "Beyaz eşya sektörünün üretimi 2014'te
yüzde 3 civarında arttı. İhracatta da yüzde 5 büyüme yakaladık. Ancak iç
satış rakamlarımızda yüzde 2 düşüş oldu" dedi.
ürkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu
Başkanı Özcan Aydilek, sektörün üretiminin 2014 yılında
yüzde 3 civarında arttığını belirterek, ihracatta yüzde 5'lik
büyüme yakalanırken, iç satış
rakamlarında yüzde 2 düşüş olduğunu kaydetti.Özcan Aydilek, TÜRKBESD'in değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri olan beyaz eşya sektörünün 22,5 milyon üretimle
Avrupa'da bir numaralı üretici konumunda bulunduğunu
dile getirdi. Türkiye'de beyaz
eşya sektörünün temellerinin
1959 yılında daha sanayileşmenin henüz yeterli gelişmeyi
sağlamadığı bir dönemde atıldığını anlatan Aydilek, ilk tesislerde günde 15 çamaşır makinesi üretilebilirken, gelinen
noktada sektörün 1 dakikada
90 beyaz eşya üretimi yaptığını ifade etti.
Son 10 seneye bakıldığında sektörün üretiminde yüzde
100'lük bir artış yaşandığına
işaret eden Aydilek, her sene
yüzde 6 büyüme sağladıklarını, bu büyüme oranlarıyla gidilse bile 2023 yılı için hedefleri-
T
‘Zaman tasarrufu sunan
marketler revaçta’
TPF Yönetim Kurulu Başkanı
Altunbilek, "Yakın zaman sonra,
tüketicisine alışveriş esnasında
zaman tasarrufu sağlayamayan
marketlerin, tercih edilirliği
maalesef düşecek" dedi.
Haberi sayfa 3’te
nin yıllık 40 milyon üretim
yapmak olduğunu söyledi. Aydilek, sektörün üretiminin yüzde 75'inin sayısı 120'yi geçen
ülkeye ihraç edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Beyaz eşya sektörü 2014
yılında üretimde 22 milyon
595 bin 875'le geçen seneye
göre yüzde 3 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. 2014 yılında ihracatta da yüzde 5 büyüme yakaladık. Ancak iç satış
rakamlarımızda yüzde 2'lik
düşüş oldu. Burada, yıl ortasına kadar yaşanan durgunluğun yanı sıra özellikle kredi
kartına getirilen taksit kısıtlamasının etkili olduğunu düşünüyoruz." TÜRKBESD Başkanı Aydilek, dernek olarak
önem verdikleri konuların başında enerji verimliliğinin geldiğini ifade etti. Türkiye'de
üretilen elektrik enerjisinin
yaklaşık yüzde 24'ünün evlerde tüketildiğini, elektrikli ev
aletlerinin de evlerde harcanan
bu enerjinin yaklaşık yüzde
60'ını harcadığını belirten Aydilek, enerji verimli ürünlerin
kullanımında desteğin aslında
tüketicilere verilmesini istediklerini dile getirdi.
Aydilek, tüm buzdolapları-
nın A+++ enerji verimli muadilleri ile değiştirilmesi durumunda sağlanacak yıllık enerji tasarrufunun Keban Barajı'nın yaklaşık 2 yıllık enerji
üretiminden fazlasına eşdeğer olacağına da dikkat çekti.
Enerji verimliliğiyle ilgili
bilinçlendirme çalışmalarının
önemine dikkat çeken Aydilek,
hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de tüketicinin ortak bir şekilde hareket ederek ülke ve gelecek için enerji verimliliğini
sağlaması gerektiğini söyledi.
Beyaz eşyanın lüks tüketim
malı olarak sayılmaması gerektiğini ifade eden Aydilek, "Bugün köylerimize gidin buzdo-
Peugeot 308 dizel-otomatikle güçlendi
Haberi 2’de
Fiyatı: 25 KURUŞ
lapsız bir ev göremezsiniz. O
nedenle sanayide büyüme rakamlarının pek de iyi gitmediği bu dönemde piyasalar da
hem reel anlamda hem de moral etkisi olacağına inandığımız
ÖTV indirimini hükümetimizden bekliyoruz" dedi.
Özcan Aydilek, avro/dolar paritesindeki gerilemenin
sektöre yansımasının olumsuz
olduğunu belirterek, "İhracat
rakamlarımızda bir gerileme
olmasa bile pariteden dolayı
dolar karşılığı düşük olacaktır.
Çünkü sektör hammadde ithalatını daha çok dolarla yapıyor.
İhracatın ise büyük çoğunluğu
avroyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla paritenin gerilemesi
bizi olumsuz etkiliyor. Öte yandan dolar kurunun böyle artmış olması bizim maliyetlerimizin üzerine önemli bir baskı
oluşturuyor. Oysa sektör olarak
yurt içindeki satış fiyatlarımızı artırmadık" değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıya, TÜRKBESD yönetim kurulu başkan yardımcıları Barış Orbay, Turgay Dağ,
yönetim kurulu üyeleri Emin
Bulak, Fatih Özkadı ve genel
sekreter Muharrem Yamaç da
katıldı.((İstanbul, aa)
ği imkanlarla şirketlerin tasarım departmanı kurmaları, varsa da geliştirmeleri amaçlanıyor. Böylece şirketlerin tasarım ve inovasyonel kapasitelerinin artırılmasını, ihracata dönük
katma değerli ürünler üretilmesini
teşvik ediyoruz." Adnan Yıldırım,
sadece "Turquality Destek Programı"nda, 100 şirketin 111 markasını
desteklediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Çok önem verdiğimiz bir çalışma
içerisindeyiz. Sayın bakanımız talimat verdi. Desteklerimizin realize olması, ödenmesi, çok uzun süre alıyor. 6 ay, 9 ay, 1 yıl sonra destek ödenmesi, yapılacak ödemenin etkinliğini azaltan bir durum. Desteklerin
ödenmesi sürecini, ciddi ölçüde kısaltacağız. Umarım bir ay içinde çalışmalarımızı sonuçlandırıp ikinci ayda
hissedilir, görünür hale getireceğiz.
Bunu çok daha kısaltacağız. Bu çalışmamızı bu ay içerisinde Turquality'den başlayarak, arkasından diğer
destek programlarımızda uygulamaya koyacağız. Ekonomi Bakanlığı
olarak dünya markası oluşturmak,
endüstriyel tasarım harikaları ortaya
çıkarmak, yenilikçi ürünlerle ekonomide yeni trendler oluşturmak isteyen tüm girişimcilerimizin yanındayız."
Sanko, 'Lafarge Ereğli
Çimento'yu satın aldı
anko Holding, Fransız Lafarge Grubu'nun
Türkiye'deki yatırımlarından "Lafarge Ereğli Çimento" şirketini satın aldı. Holdingden
yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Lafarge Ereğli Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 100 hissesi Sanko Holding'e geçti.
Şirketin satın alınmasına ilişkin sözleşme, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'nun da katıldığı törenle Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Sanko Çimento Grup Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Lafarge Yetkilisi Brice Audren Riche tarafından imzalandı. Çimento sektöründe, "Çimko
Çimento ve Beton Sanayi A.Ş ve Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş"
adlı iki şirketiyle pazarın
önemli gruplarından
olan Sanko Holding, Lafarge Ereğli Çimento ile
üretimini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.Sanko Holding, yılda yaklaşık 5 milyon ton klinker ve 7, 2 milyon
ton çimento öğütme kapasitesine sahip Adıyaman, Narlı ve Bartın çimento fabrikaları ile sektörün en önemli firmalarından biri konumunda
bulunuyor.
Sanko, çimento üretiminin yanı sıra, 14 beton santraliyle hazır beton sektöründe de önemli gruplardan birisi durumunda.Bütün yatırımlarını Türkiye'de yapan Sanko Holding, yer aldığı 11 sektörde 14 bin çalışanıyla, daha fazla yatırım ve daha fazla üretim yaparak, daha çok istihdam sağlamayı amaçlıyor. (Gaziantep, aa)
S
1930’dan
Kiralık gayrimenkulün
kiracısı tarafından
kiraya verilmesi
Dr. Cem Barlas Arslan’ın
yazısı sayfa 5’te
‘Okuma güçlüğü çeken
çocukta disleksi olabilir’
Haberi sayfa 8’de
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Download

23 mart.s1