DEĞERLENDİRME
1.Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir?
A)Önceki cümleye “fakat, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçlardan önce
kullanılır.
B) Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır
C) Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur.
D)Hitaplardan sonra kullanılır.
2Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Bu sınıfın en zekisi (!) senmişsin, doğru mu?
B) Eyvah, babam sınıfta kaldı!
C) Adam olacak da bize bakacak!
D) Yunus Emre (1240!-1321)nin hayatı hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz.
3.Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?
A)Saatlerin yazılışında saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
B)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.
C)Küçümseme, alay, kinaye amacıyla parantez içinde kullanılır.
D) Bazı kısaltmalardan sonra kullanılır.
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Evde, okulda, dışarda bütün herkes üstüne geliyordu.
B) Kedisi, köpeğiyle ve kuşlarıyla çok mutluydu.
C) Yaban’ı, Damga’yı okuma listesinin başına ekledi.
D) Sevdiğini, uğruna canını feda edebileceği o kadını, çok özlemişti.
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?
A)Vona’nın Perşembe ilçesinin eski adı olduğunu biliyor muydunuz?
B) Perşembe ilçesi sakin şehir mi seçilmiş?
C) Turizm açısından ilgi odağı olur mu?
D)İlçeyi hala gezmeyenleri anlayamıyorum?
DEĞERLENDİRME
Konuşmasına şöyle devam etti İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri onu özlememek olur mu
6.Yukarıdaki cümlelerin noktalamasında aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A) Nokta (.)
B) Virgül (,)
C) İki nokta (:)
D) Soru işareti (?)
7.Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’ (-) kullanılmaz?
A) Heceleri göstermek için kullanılır.
B) Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda
C) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
D) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında
8.Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (...) kullanılmaz?
A) Aktarma cümlelerin başında ve sonunda
B) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda
C) Cümlede sakıncalı görülen veya söylenilmesi istenmeyen kelime yerine
D) Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine
9.Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz?
A) Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
B) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.
C)Kendilerinden önceki cümle ile ilgi kuran yalnız, fakat vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.
D) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
Kızlar takımında Derin, Almina, Lara; erkekler takımında Buğra, Demir, Eymen yer alacakmış.
10.Bu cümlede noktalı virgülün( ; ) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
B) Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
C) Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak
D) Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak
DEĞERLENDİRME
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmamıştır?
A) Bu hayatta şunu anladım: İnsanı en çok sevdiği üzermiş.
B)Mevlana diyor ki: Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder, hem kendini…
C) Öğretmene sordu: Geziye kimler katılacak?
D) Kimde bir güzellik varsa bilsin ki: ödünçtür.
12.“İzmir” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kesme işareti (’) konulmaz?
A) -in B) –li
C) –e
D) –den
13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda üç nokta (...) doğru olarak kullanılmıştır?
A) İnanılmaz büyüktü onların evi...
B) Hâlbuki olay hiç de düşündüğü gibi değildi…
C) Odaya girdiğinde yere saçılmış kağıtlar, giysiler…
D) Köye yeni atanan öğretmendi sessizce ağlayan…
14.Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz?
A) O, beni gözünden bile sakınır.
B) O, filme geçen hafta gitmişti.
C) O, okula hala alışamamıştı.
D) O, gece sesleri duymamıştı.
15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?
A) Bu kuyruğun 3. sırasında duruyor.
B) Ders 9.30’da başlayacak.
C) 05.10.1985 tarihinde doğmuş.
D) T.D.K yeni sözlüğünü yayımlamış.
16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Zeyneb’i düşünceli gördüm.
B) Ailede bir birine saygı kalmamıştı.
C) Ofiste yanlız kalmak istedi.
D) En sevdiği mevsimdi, ilkbahar.
DEĞERLENDİRME
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) NATO’dan son uyarı geldi.
B) Babası MEB’ dan emekli olmuş.
C) Aldıkları 5 kg’dan fazla geldi.
D) Pazar günü THY’nin seferleri iptal oldu.
18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Olayı görenler arasında Sinem de vardı.
B) Yarışmaya posta yoluyla da katılabilirsin.
C) Arkadaşları otel de kalmıştı.
D) Sen de benimle gelebilirsin.
19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu konuyu hergün tartışmaktan sıkıldım.
B) Toplantıda birkaç önerim olacak.
C) Herşey senin etrafında dönemez!
D) Okul yarışmada 2’inci oldu.
20.Aşağıdakilerin hangisinde “– ki ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A)Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
B)Akşamki film herkes tarafından beğenildi.
C)Senin ki yarışı birincilikle tamamladı.
D)Onlara doğruyu söyle ki pişman olsunlar.
21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu konuda Fulya Hanım gerçekten çok hassas davranıyor.
B) Öğretmenimizin babası Hasan bey sınıfa geldi ve şiir okudu.
C) Haberler Binbaşı Cemil’in kahramanlığından bahsediyor.
D) Ömer’in dedesi, çocuklara anılarını sesli bir şekilde anlatıyordu.
DEĞERLENDİRME
(I)Sarışın, uzun boylu Konyalı genç (II) arkadaşının gönderdiği Antep Fıstığını (III) sınıfta ki
arkadaşlarıyla (IV) hızlıca paylaşıverdi.
22.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV. D) IV. ile I.
23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A. Kitapta Cilalı Taş Devrine ait bölümler resimlerle anlatılmıştı.
B. Ülkeyi gezmek için gelen öğrenciler çırağan sarayına götürülecekti.
C. Ünye’de yapılan etkinlikler Karadeniz'in Doğusunun tanıtılması için önemliydi.
D. Sınav tarihleri Mayıs’ın son haftası başlıyor.
24.Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde bir imla hatası yapılmıştır?
A) TDK’ nun aylık dergisine abone oldum.
B) Valizimin ağırlığı 15 kg’ dan fazla gelmişti.
C) TÜBİTAK’ın bu çalışması büyük beğeni topladı.
D) İng.den beklediği notu alamamış.
25.Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) yurtsever B)terketti
C) gecekondu D) kabul oldu
26.Aşağıdakilerden hangisi güzel konuşma(sözlü kompozisyon)nın şartlarından biri değildir?
A)Kültürel birikime sahip olmak
B)Doğru ve çok okumak
C)Anadil sevgisi ve becerisi edinmek
D)Dinleyicilerin eleştirilerine dikkat etmemek
27.Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız konuşmalarda konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden
değildir?
A)Genel kültürü zengin olmalı
B)Toplum psikolojisini bilmeli
C)Öz güveni yüksek olmalı
D)Konuşma planı yapmalı
DEĞERLENDİRME
Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından
seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel
ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra
konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp
özetler.
28.Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münazara B) Açık oturum C) Söylev D) Sunum
I.Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren sözlerle başlanmalıdır.
II. Konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalı, bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu
açmalıdır.
III. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınılmalı, canlı örneklerle dinleyicilerin dikkati uyanık
tutulmaya çalışılmalıdır.
IV. Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesi gerektiği unutulmamalı ve
konuşma mümkün olduğunca uzatılmalıdır.
29.Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi konferansta konuşan bir kişinin yapması
gerekenlerden biri değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Hayatta vazgeçilmez olan üç şey vardır ( ) Biri anne ( ) biri baba ( ) biri de aile ( )
30.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama İşaretleri
getirilmelidir?
A) (:) (,) (,) (.) B) (:) (;) (,) (…) C) (;) (,) (,) (.) D) (.) (,) (,) (.)
31.Türk edebiyatında noktalama işareti ne zaman ve ilk kim tarafından kullanılmaya başlamıştır?
A)Tanzimat dönemi- Şinasi
B) Cumhuriyet dönemi- Recaizade Mahmut Ekrem
C) Tanzimat dönemi- Tevfik Fikret
D) Cumhuriyet dönemi-Mehmet Akif Ersoy
32.Aşağıdakilerden hangisi nokta(.)nın kullanım yerlerinden değildir?
A)Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.
B)Art arda sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
C)Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
D)Bibliyografik künyelerin sonuna konur.
DEĞERLENDİRME
Sokaklar, caddeler, evler ve dükkanlar bayraklarla donatıldı
33.Yukarıdaki cümlede virgül hangi eş görevli sözcükleri ayırmıştır?
A)Özne
B)Nesne
C)Tümleç
D)Fiil
34.Virgülün kullanımıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)ikilemelerde kelimeler arasına virgül konulmaz.
B)Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de, sonra da virgül konulmaz.
C)Gereklilik kipi (-malı/-meli)nden sonra virgül kullanılmaz.
D)Metin içinde zarf fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül kullanılmaz.
TDK’nin hazırladığı son dergi de piyasaya çıktı.
35.Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti (’) bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) A’dan Z’ye her şeyi planladı.
B) İstanbul’da düğün hazırlıklarını başlattı.
C) TRT’den belgesel çekimi için geldiler.
D) Nedim’den, Baki’den izler var, eserinde.
36.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?
A) Derya Hanım; “Çok yaşayan bilmez; çok gezen bilir.” diye konuya bir örnek verdi.
B) Derya Hanım: “Çok yaşayan bilmez; çok gezen bilir.” diye konuya bir örnek verdi.
C) Derya Hanım; “Çok yaşayan bilmez; çok gezen bilir.” diye konuya bir örnek verdi.
D) Derya Hanım: “Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir” diye konuya bir örnek verdi.
37.İki noktanın ( : ) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
B) Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
C) Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adın¬dan sonra konur.
D) Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümle¬rin yerine konur.
DEĞERLENDİRME
38.Aşağıdaki kelime gruplarının hangisinde noktalama veya yazım yanlışı vardır?
A) Türkçe’nin, Hollandalı’dan
B) Türk’üm, Alman’sınız
C) Allah’ı, Cebrail’den
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan
39.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) akşamsefası(çiçek) B)Saman yolu(yıldız) C)kavun içi(renk) D)can kurtaran
40.Aşağıdaki tamlamaların hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Erzurum Kongresi
B) Adana Kebabı
C) Çanakkale Savaşı
D) İnönü Mahallesi
41.Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Tuz gölünde kuraklık gittikçe artıyor.
B) Cemil bey, toplantı için Ankara’ya gitti.
C) Bu yazıyı bir Edebiyat Dergisi’nden aldım.
D) Ordu Üniversitesi’nde bir profesör konuşma yaptı.
42.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Ayşe Şen 659 fen puanı alarak 2’inci olmuş
B)12 Temmuz Cuma günü izne ayrılacağım.
C)6 Haziran’da evde kutlama yapıyor.
D)1973’te üniversiteyi bitirdim
43.Üç noktanın (…) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
B) Kaba sayıldığı için açıklanmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine konur.
C) Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır
D) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.
DEĞERLENDİRME
44.Aşağıdakilerin hangisinde noktalama veya yazım yanlışlığı yapılmıştır?
A) Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne
B) Türkiye Büyük Millet Meclisine
C) Türk Dil Kurumundan
D) Türkçenin güzelliği
45.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz yanlış yazılmıştır?
A)Kesişleme güney doğudan eser.
B)Birtakım sorunlar yüzünden mesele büyüdü.
C)Öğretmen Aysel Hanım toplantıda sinirlendi.
D)Yıllar önce ülkesini terk etmiş
46.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri küçük harfle başlar.
B) İki noktadan sonra gelen örnekler küçük harfle başlar.
C) Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar.
D)Akrabalık bildiren kelimeler başa geldiğinde küçük harfle başlar.
47.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar
B)Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, köy vb. sözler küçük harfle başlar
C)Doğu ve batı sözleri düşünce, hayat tarzı vb. anlamlar bildirdiğinde küçük harfle başlar
D)Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar
48.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe vb. sözler küçük harfle başlar.
B)Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
C) Ara yönleri belirten kelimeler ayrı yazılır.
D) Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
DEĞERLENDİRME
49.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme (’) işaretinin kullanımı yanlıştır?
A)Onlar da biz de bir daha Bodrum’a gitmedik.
B)Malatya’lı bir arkadaşına yardım etmiş.
C)TRT’nin yeni vericisi bugün hizmete giriyor.
D)Kardeşinin ataması Mersin’e çıkmış.
Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi; ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini
okumaya başladı.
50.Yukarıdaki cümlede hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A)tırnak işareti B) noktalı virgül
C)tek tırnak işareti
D)soru işareti
51.Aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A)bülbülyuvası (tatlı), kuşlokumu (kurabiye)
B)fildişi, gülkurusu(renk)
C)uyuyakaldı, gidiverdi.
D)köpekbalığı, ateşböceği
52.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?
A) Yeşim’in hareketleri de aşağı-yukarı onunkiyle aynıydı.
B) Turistin elinde Türkçe – İtalyanca bir sözlük vardı.
C) Seni – güvendiğim tek dostumu – çok özledim.
D) İki olay arasında sebep – sonuç ilişkisi vardı.
53.Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda başarılı olmanın yollarından değildir?
A)
gözlem
B) Eleştirme
C) okuma
D) düşünme
54.Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazım yöntemlerinden değildir?
A)konuyu belirlemek
B)konunun sınırını çizmek
C)buluş yapmak
D)sayısal verilerden yararlanmak
DEĞERLENDİRME
“Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle
tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen, betimleyen tümcelerdir.”
55.Yukarıda açıklama yapılan terim aşağıdakilerden hnagisidir?
A)
Hece
B)
Cümle
C)
Kompozisyon
D)
Paragraf
Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına —- denir. İki grup
tarafından karşıt düşünceler tartışılır, burada önemli olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi
yapılmasıdır. Çünkü doğruluğuna inanılmayan, taraftarı az olan bir düşünce bile, iyi savunulduğu
zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
56.Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münazara B) Mülakat C) Sempozyum D) Konferans
57.Aşağıdakilerden hangisinde düzeltme işareti olmazsa anlam değişir?
A)şura
B) engin
C)gönül
D) önem
58.“Ordu” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kesme işareti(’) konulmaz?
A)-nun
B)-dan
C)-ya
D)-lu
59.“Cemil ” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kesme işareti(’) konulmaz?
A)-ler
B)-in
C)-de
D)-miş
60.“Türk ” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kesme işareti(’) konulur?
A)-lük
B)-çe
C)-üm
D)-ler
61.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)çevre yolu
B)huzur evi
C)kuru yemiş
D)hafta sonu
62.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Siyasetname
B)dershane
C)ustabaşı
D)yurt içi
DEĞERLENDİRME
Özel veya resmî bir kurumun yetkilisi tarafından, devletin üst düzey yöneticilerine veya bir üst düzey
yetkilisine takdim edilen kurumla ilgili kısa bilgilerdir.
63.Yukarıda tanımı yapılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)panel
B) brifing
C)seminer
D) sempozyum
Eskilerin hitabe dedikleri bu etkinlik, bir topluluğa belli bir düşünceyi, bir fikri, bir duyguyu aşılamak
için kapalı veya açık mekânlarda coşkulu ve edebi bir dille yapılan konuşmalara verilen addır.
64.Yukarıda tanımı yapılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)panel
B)nutuk
C)seminer
D) tebliğ
65.Aşağıdakilerden hangisi “Yazılı Kompozisyonda Başarılı Olmak İçin Gerekli Şartlar”dan değildir?
A)İyi bir gözlemci olmak
B)Üslûp sahibi olmak
C)Yazma konusunda azimli olmak
D)Yabacı dil edinmek
Yazıda………………, genel anlamda gereksiz kelime ve kelime gruplarından kaçınarak yazının kolay
anlaşılmasını sağlamaktır.
66.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisi gelmelidir?
A)Duruluk
B)akıcılık
C)açıklık
D)sadelik
………………………..herhangi bir konuyu başkalarından farklı görerek değerlendirebilmektir.
Düşüncelerini alışılagelmiş, basmakalıp sözlerle değil, orijinal ifadelerle belirtebilmektir.
67.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisi gelmelidir?
A)içtenlik
B)akıcılık
C)kişisellik
D)sadelik
…………………….belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya
geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır.
68.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sempozyum B) Münazara C) Konferans D) Panel
DEĞERLENDİRME
Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik
konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile
sınırlıdır. Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir.
69.Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma B) Mülakat C) Sempozyum D) Konferans
Sempozyumda konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler.
Böylece sempozyumdan “—” geçilir. Bu tartışmalara sonradan seyirciler de katılırsa “—-” geçilmiş
olur.
70.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakata – foruma
B) sunuma – münazaraya
C) panele – foruma
D) konferansa – panele
71.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Söylenenler demek ki doğru değilmiş.
B) Akşam ki maç fena değildi.
C) Seninki dün hasta olmuş.
D) Oysaki ben de seninle gelmek istiyordum.
72.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde büyük-küçük harflerin yazımı konusunda herhangi bir
yanlışlık yapılmamıştır?
A) kirpi Hasan
B) Kaymakam Namık bey
C) yüzbaşı Cemil
D) Emine hanım
73.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Salonda bekleyen davetliler merakla bekliyordu.
B) Düğünde herkes çok eğlenmişti.
C) Sen de bizimle sinemaya gelseydin.
D) Mirayda seni haksız buluyor.
74.Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
A) Eğitimde aile mi, okul mu önemlidir?
B) Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
C) Para her kapıyı açar mı açmaz mı?
D) Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?
DEĞERLENDİRME
İnsanların duygu, düşünce ve hayallerinin, belli bir ahenk içinde yazılı ya da sözlü olarak etkili bir
biçimde yansıtılmasına…………. denir.
75.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kompozisyon
B) Paragraf
C) Cümle
D) Hece
76.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?
A) Sizinle ilgili neden bunları söylediğini bilmiyorum
B) Bütün bunlar benim yüzümden mi
C) Sahildeki büfe buraya ne kadar uzaklıkta
D) Okuldaki geziye kimler geliyor biliyor musun
77.Aşağıda cümlelerden hangisinin sonuna ünlem (!) işareti getirilmez?
A) Kafa dinlemek için İzmir’e gitmiş
B) Bu ne cesaret böyle
C) Eyvah, tüpü açık unuttum
D) Ya Allah, deyip işe sarılın
Kolay anlaşılan, amacı açık olarak ortaya koyan anlatımdır. Yorumlama gerektiren, hem şu
hem bu anlama gelen anlatımlarda ……………. bulunmaz.
78.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) açıklık
B) akıcılık
C) şahsilik
D) duruluk
Anlatımın ……………..olması; anlatılan olay, duygu ve düşüncelerin gösterişten, süsten uzak,
yalın olarak ifade edilmesi demektir.
79.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) açıklık
B) akıcılık
C) sadelik
D) duruluk
DEĞERLENDİRME
Dostoyevski, yaşamında rahat yüzü görmeyen büyük romancı, yazdıklarının yüzyıllık sınavını geçip
yirmi birinci yüzyıla ulaşacağını biliyor muydu? Bunu bilmem; ama onun ustası olmayan bir roman
ustası olduğunu, dünya romanı içinde başlı başına bir imza olduğunu biliyorum. Romanda kendine ait
bir kanal açıp teknesini yüzdürdüğünden eminim.
80.Bu parçaya göre Dostoyevski’nin romanlarında bulunan anlatım özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) açıklık
B) akıcılık
C) sadelik
D) şahsilik
Download

Ara sınav çalışma soruları (PDF)