T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48579262/200/2680179
Konu:13.Çukurova Yüksek Öğrenim
Tanıtım Günleri
11/03/2015
………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün "13.Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım
Günleri" ile ilgili 04/03/2015 tarih ve 4369 sayılı yazı fotokopisi ekte gönderilmiştir.
26-27 Mart 2015 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve
Sergi Sarayında tanıtım günleri yapılacaktır. Söz konusu etkinliğin okulunuz öğrencilerine
duyurularak katılmak isteyenlerin 18 Mart 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi
hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Faruk ÖZDEMİR
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER
Ek1-yazı (1 adet)
DAĞITIM
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüklerine
Tlf:(0348) 813 28 28 Dahili -119 Faks (0348) 813 12 64 Wep site: [email protected] Elektronik Ağ:
http//kilis.meb.gov.tr
Akpınar Cad.Valılık Binası Kat:1 79100-KİLİS
Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.ÖZDEMİR Şube Müdürü
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden510a-72a7-3bbc-9fc1-0e33 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü