2014-2015 ERASMUS HİBE ÖDEMELERİ – LİSTE 9
No Ad-Soyad
Ülke
Ödenen
%20
1
ALİ ATAHAN
Danimarka
436,00 €
2
BEKİR BAKAR
Slovakya
300,00 €
3
BİROL KABAOĞLU Polonya
174,00 €
4
CİHAN UCUZAL
İtalya
176,00 €
5
DUYGU GÜREL
Belçika
353,00 €
6
ELİF MEKİK
Çek Cumhuriyeti
73,00 €
7
ERDEM BULUT
Slovakya
300,00 €
8
EREN SEVYUT
Slovakya
132,00 €
9
HALİS
UYANDIRAN
Polonya
152,00 €
10
KÜBRA TARAKÇI
Letonya
282,00 €
11
MUSTAFA
ESNEMEZ
İspanya
442,00 €
12
SAFİYE
NATIROĞLU
Çek Cumhuriyeti
384,00 €
13
SÜLEYMAN
GÜVEN
Slovakya
300,00 €
14
ŞEYHMUS SOYSAL Slovakya
132,00 €
15
ÜNAL KUBİLAY
ACAR
İtalya
26,00 €
16
YUNUS EMRE
FEDAR
Slovakya
10,00 €
Download

Liste 09 - Erasmus