ANTİKA VE SANAT
ESERLERİ MÜZAYEDESİ
16 KASIM 2014
ANKARA ANTİKACILIK
MÜZAYEDE
16 Kasım 2014 Pazar, Saat 14.00 ‘ de
‘da gerçekleştireceğimiz
“ANTİKA VE SANAT ESERLERİ” müzayedesini onurlandırmanızı dileriz.
ÖZEL TANITIM GÜNLERİ
Eserler 3 Kasım - 16 Kasım tarihleri (Pazar hariç) ve saat 10.00 - 18.30 arası
Doğukent Bulvarı Vadi İkizleri Sitesindeki galerimizde ANKASANAT sergi salonunda
sergilenecektir.
Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA
3
4
5
6
ANTİKA VE SANAT ESERLERİ
MÜZAYEDESİ
Yöneten
MUHSİN ÖNDER
Satışa sunulan eserler 3 Kasım - 16 Kasım
tarihleri arasında galerimizde sergilenecektir.
Müzayede Yeri
Müzayede Tarihi
16 Kasım 2014 Pazar 14:00
ANKARA ANTİKACILIK
Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A
Çankaya ANKARA
Telefon 0312 442 38 91 (pbx)
Faks 0312 442 38 93
[email protected]
Online Katalog
www.ankaraantikacilik.com
www.ankaramuzayede.com
7
MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI
8
1-Şirketimiz, gerçekleştirdiği müzayedelerde satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı
durumundadır.
2- Müzayedemizde satışa sunulan eserlerin tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre Ankara
Etnografya Müzesi uzmanlarınca incelenip gerek görülenlere belge verilmektedir.
3- Müzayedede yer alan eserler, satış öncesi galerimizde iki hafta boyunca teşhir edilecektir. Ayrıca alıcılar, müzayede öncesi,
salonda satışa sunulan eserleri inceleme imkânı bulacaklardır.
4- Müzayede katalogunda yer alan eserlere ait verilen tüm bilgiler, sadece eksperlerin kanaatleridir. Bu bilgiler, taahhüt
niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.
Müzayede katalogunda yer alan tüm eserler ‘Haliyle’ satışa sunulmaktadır. Her eserin açıklamasına ‘Haliyle’ yazma şartı
yoktur.
Müzayedede satışa sunulan eserlerin tamir, restorasyon ve bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu
değildir.
5- Müzayedede satışa sunulan eserlerin, beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması veya
hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında hukuki ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden
kişiye aittir. Alıcı eseri teslim aldıktan sonra esere ait bir kusur itirazında bulunamaz.
6- Müzayede açık olarak ve sarih bir şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış
olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcının bayrak kaldırarak müzayedeye katılmış olması, yukarıda belirtilen şartların tümünü kabul
etmiş olduğu anlamına gelir.
Satış anında bayrağın her kaldırılışında uygulanacak olan artırma oranlarını veya miktarlarını belirleme ve bu araları değiştirme
yetkisi, şirketimize dolayısıyla müzayede yöneticisine aittir.
7- Katılımcılar, müzayede giriş salonunda satış öncesi kayıtlarını yaptırıp bayrak numarası almak zorundadırlar.
Bayrak numarası almayan konuklar, müzayedeye katılamayacaklardır.
Müzayedede satışlar, çan çalımı ile birlikte müzayede yöneticisinin “Sattım” sözü ile sonuçlanacaktır ve bundan sonraki
arttırmalar geçerli sayılmayacaktır.
8- Satın alınan eşyaların bedeli, en geç 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir.
Alıcı, satış bedelinin üzerine %18 KDV + % 7 Müzayede Komisyonu (+ Komisyon KDV’si )’dan oluşan toplam bedeli
ödedikten sonra satın aldığı eseri teslim alabilecektir.
Müzayede esnasında eser teslimi yapılmayacaktır.
Satın alınan tüm eserler için fatura verilmektedir. Faturalar, bayrak sahibinin verdiği bilgilere göre düzenlenecektir.
9- 15 (onbeş) gün içerisinde ödeme yapılmadığı taktirde, şirketimiz, hukuki yollara başvurarak aylık % 7 Ticari Temerrüt
Faizi talep etme hakkına sahiptir.
Satış bedelinin tamamı, 30 (otuz) gün içerisinde ödenmediği taktirde, şirketimiz bu satış akdini fesih etmeye ve uğradığı tüm
zararlarını fatura kesim tarihi başlangıç olmak üzere tahsile yetkilidir.
10- Müzayedeye katılarak toplam miktarı 20.000 (yirmibin) TL ve daha yüksek bedelli eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere
5549 sayılı kanun hükmü gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.
11- Müzayede katalogunda satışa sunulan eserlerin katalogda belirtilen değerleri, eserin gerçek değeri değil, müzayede
başlangıç fiyatıdır.
12- Kimlik tespiti yaptırarak bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes, yukarıdaki şartları okumuş ve peşinen
kabul etmiş sayılırlar.
13- Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin, müzayede salonuna kabul
etmemeye veya arttırmaya girmesini herhangi bir yolla engelleme yetkisine sahiptir.
14- Müzayede katalogu basıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranları ile ilgili değişiklikler
alıcılara yansıtılacak olup, şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır.
15- Şirketimiz müzayede katalogunda yer alan herhangi bir eseri, müzayededen çekmek, başka bir eserle birlikte satmak,
birbirinden ayırmak ve satışı reddetmek hakkına sahiptir.
16- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
17- Müzayede katalogunda yer alan fotoğraf ve metinler, Ankara Antikacılık’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya
tamamen yayınlanamaz.
18- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 45. madde ve bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca çıkarılan 27 Eylül 2006
gün ve 2006/10880 sayılı karar dikkate alınarak, müzayedemizde satışı yapılan eserlerden doğacak olan ve hak sahiplerine
ödenmesi gerekli pay için birönceki satış bedelini gösteren belgenin 1 (Bir) ay içinde şirketimize ibrazı halinde, eserin satışını
yapan Ankara Antikacılık İth. İhr. Dek. Mob. Tic. Ltd. Şti.’nin tahsil ve fazlaya ilişkin hakları saklıdır.
19- Müzayede satışı Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Katalogda yer alan Euro fiyatları, sadece bilgilendirmek amaçlıdır,
geçerliliği yoktur. Referans kur 3.00 TL/€ olarak alınmıştır.
1 HAT LEVHA
Tuğra formunda ‘Besmele’, anonim. Besmelenin çevresi klasik formda tezhipli. 19.yy.
32 x 43 cm
¨ 750 € 250
9
2 VAHAP TAŞKINSOY (d.1937)
‘Hacı Bayram Camii’ ve ‘Etnoğrafya Müzesi’, iki adet karton üzeri suluboya, imzalı.
34 x 25 cm ve 33 x 24.5 cm
¨ 600 € 200
3 VAHAP TAŞKINSOY (d.1937)
‘Ankara Palas’ ve ‘Tekel Binası’, iki adet, karton üzeri suluboya, imzalı.
49 x 34 cm ve 39 x 30 cm
10
¨ 1.000 € 335
4 ALİ DEMİR (d.1931)
‘Galata kulesi’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1998 tarihli. “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Yılı Kutlu Olsun” ibareli.
40 x 15 cm
¨ 2.600 € 865
5 HÜSEYİN YÜCE (d.1928)
Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
28.5 x 40 cm
¨ 2.500 € 835
11
6 ON BİR ADET OPALİN OBJE
Fransız, farklı form ve ebatta dört adet vazo, dört adet kutu, iki adet kül tablası ve bir kadehten oluşan somon renkli opalin
set. Vazolardan biri ile kutu ve kül tablalarının ağzı zarif bronz geçmelerle hareketlendirilmiş. Bir kutunun ağız kenarında
aplike edilmiş bronz kelebek figürü yer alıyor. 19. - 20. yy.
Yükseklik 19 - 3 cm
¨ 1.200 € 400
7 ON BİR ADET OPALİN OBJE
Fransız yapımı, sürahi, iki adet kadeh, farklı form ve boyutlarda beş adet vazo, şamdan ve iki adet kapaklı kutudan oluşan
beyaz opalin set. Vazolardan birinin ağız kısmı zarif bronz geçme, bir tanesinin yüzeyi altın yaldız yapraklarla dekorlu.
19. - 20. yy.
Yükseklik 24 - 9.5 cm
12
¨ 900 € 300
8 DOKUZ ADET OPALİN OBJE
Fransız, farklı form ve boyutlarda altı adet vazo ve üç adet kül tablasından oluşan dokuz adet su yeşili opalin obje. Kül
tablaları ve iki vazonun ağız kısmı zarif bronz geçme. 19. - 20. yy.
Yükseklik 20 - 3.5 cm
¨ 800 € 265
9 BEŞ ADET OPALİN OBJE
Fransız, farklı formda dört adet vazo ve bir sepetten oluşan mavi opalin obje grubu. Vazolardan birinin yüzeyi kabartma
bitkisel formlarla zenginleştirilmiş. 19. - 20. yy.
Yükseklik 29 - 16.5 cm
¨ 600 € 200
13
10 İKİ ADET OPALİN VAZO
Fransız, farklı form ve boyutta iki adet pembe opalin vazolardan bir tanesi beyaz yivli, diğeri şeffaf ve boğumlu bir kaideye
sahip. 19. - 20. yy.
Yükseklik 39 - 23 cm
¨ 900 € 300
11 ÇİFT HAVYAR SERVİSİ
Fransız, Art Deco, yuvarlak formlu kobalt renkli camdan yapılmış havyar soğutucular iki parça halinde tasarlanmış.
1930’lar.
Yükseklik 8.5 cm Çap 12.5 cm
14
¨ 500 € 165
12 BEŞ ADET OPALİN VAZO
Fransız, farklı form ve boyutlarda mor ve eflatun tonlarında beş adet opalin vazo. 19. - 20. yy.
Yükseklik 34.5 - 10.5 cm
¨ 600 € 200
13 DÖRT ADET OPALİN OBJE
Fransız, iki adet vazo, bir kadeh ve kaseden oluşan mavi opalin obje grubu. Yüzeyleri kabartma formunda bitkisel ve
geometrik süslemelerle dekorlu. 19. - 20. yy.
Yükseklik 21.5 - 4.5 cm
¨ 600 € 200
15
14 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007)
‘Mavi vazoda yaban gülleri’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli.
50 x 50 cm
16
¨ 1.500 € 500
15 NADİDE AKDENİZ (d.1945)
‘Bahçede’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli.
25 x 28.5 cm
¨ 1.000 € 335
16 ŞAHİN PAKSOY (d.1952)
‘İkili portre’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
Her biri 19.5 x 10 cm
¨ 2.000 € 665
17
17 TANJU DEMİRCİ (d.1961)
Soyut kompozisyon, tuval üzeri
akrilik, imzalı.
65 x 65 cm
¨ 500 € 165
18 İZZET ARDA ONURSAN (d.1959)
Soyut figüratif, karton üzerine akrilik, imzalı, 2011 tarihli.
49 x 34 cm
18
¨ 700 € 235
19 FİLİZ AZAK (d.1976)
Soyut kompozisyon, duralit üzeri akrilik - yağlıboya, imzalı.
49 x 63 cm
¨ 2.500 € 835
19
20 İKİ ADET PORSELEN BİBLO
Dresden porselen yapımcı damgalı, piyano ve viyolonsel çalan iki adet genç kız biblosu. Biblolar etek ve kollarındaki
dantel detayları ve zarif işçilikleri ile göz dolduruyor. 20. yy.
Yükseklik 9.5 cm
¨ 900 € 300
21 BEŞ ADET PORSELEN BİBLO
Dresden porselen yapımcı damgalı, farklı pozlarda betimlenmiş beş adet genç kız figüründen oluşan biblo grubu. 20. yy.
Yükseklikler 10.5 - 7 cm
20
¨ 1.200 € 400
22 PORSELEN BİBLO
Unterweissbach (Thuringen/Almanya) imalat damgalı (1958-1976), ‘genç kız ve köpeği’ konulu porselen biblo. Genç kızın
kıyafetindeki dantellerdeki detaylı işçilik ve yüz ifadesindeki gerçekçi ifade ile Alman porselenlerinin nadir bir örneği.
20.5 x 8 x 12 cm
¨ 1.800 € 600
23 PORSELEN BİBLO GRUBU
Herend porselen imalat damgalı, farklı formda kuş figürlerinden oluşan beş parçalık grup. 20. yy başı.
Yükseklikler 7 - 14 cm
¨ 1.750 € 585
21
24 TASARIM CAM KAĞIT AĞIRLIĞI
‘Wild life’ serisinden, İsveç yapımı, Mats Jonasson sanatçı imzalı, 3285 numaralı. Büyük boyutlu, yüzeyinde aside indirme
tekniği ile aslan portresi çalışılmış. 20. yy.
17 x 14.5 x 3 cm
Mats Jonasson
¨ 600 € 200
1890’lı yıllarda kurulan ve İsveç’in önemli cam atölyelerinden biri olan Maleras’ta 1959 yılında göreve başladı. 19691975 yılları arasında Kosta cam fabrikasında çalıştıktan sonra tekrar Maleras’a döndü. 1988 yılında Maleras’ı satın alarak
firmanın hem yöneticisi ve hem de baş tasarımcısı oldu. Bu görevlerini hala sürdüren Jonasson, aside indirme tekniği ile
kristal ve camların yüzeyini oyarak gerçekleştirdiği portre, mitolojik figürler ve hayvan başlarının yer aldığı çeşitli vazolar,
kadehler, kaseler, takılar, kağıt ağırlıkları, şamdanlar, duvar panoları ve maskeler üretmektedir. Halen aktif olan firma son
dönem tasarımlarında Mats Jonasson Maleras damgasını kullanmaktadır.
25 TASARIM CAM KAĞIT AĞIRLIĞI
Val.St.Lambert (Belçika) yapımı, altıgen prizma formlu kağıt ağırlığının Arka yüzünde aside indirme tekniği ile kadın
portresi çalışılmış. 20. yy.
16 x 12 x 5 cm
22
¨ 1.000 € 335
26 GÜMÜŞ SEPET
Alman gümüş, 800 ayar damgalı, oval formlu minyon sepetin tabanı repousse (kabartma) tekniğinde köpekle oynayan,
flüt çalan ve dans eden cupidler ile dekorlanmış. Kenarları aynı teknikte iki adet madalyon ve güllerden oluşan girlandlarla
hareketlendirilmiş. 19. - 20. yy.
20.3 x 16.4 x 4 cm Ağırlık 146 g
Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu
¨ 750 € 250
27 KRİSTAL KARAF
Rus yapımı, minyon armudi formlu kristal minyon karafın yüzeyi geometrik kesmelerle hareketlendirilmiş. Metal geçme
bölümler gümüş kaplama, kalem işi bitkisel ve geometrik motiflerle bezeli. 19. yy.
Yükseklik 21 cm
¨ 1.800 € 600
Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi
koleksiyonu.
23
28 MISIRLI HİDAYET (?-1972)
Peyzaj, kağıt üzeri suluboya, imzalı.
32 x 37 cm
¨ 1.500 € 500
29 MISIRLI HİDAYET (?-1972)
‘Gün batımı’, kağıt üzeri suluboya, imzalı.
22 x 30 cm
24
¨ 1.000 € 335
30 MIGIRDİÇ GİVANİAN (CİVANYAN) (1848-1906)
Deniz peyzajı, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.
19.5 x 55 cm
¨ 7.000 € 2.335
31 ADİL DOĞANÇAY (1900-1990)
‘Boğazdan görünüm’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
22 x 32 cm
¨ 2.000 € 665
25
32 BURHAN UYGUR (1940-1992)
Soyut figüratif, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı.
21.5 x 17 cm
26
¨ 2.200 € 735
33 BURHAN UYGUR (1940-1992)
‘Ağaca tüneyen baron’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı, 1976 tarihli.
26 x 18 cm
¨ 2.200 € 735
27
34 DÖRT ADET PORSELEN TABAK
Viyana stili, yuvarlak formlu tabakların orta bölümlerinde Napoleon Bonapart’ın yeraldığı sahneler çalışılmış.
20. yy başı.
Çap 19.5 cm
¨ 1.200 € 400
35 PORSELEN ZİL
“Julpoesi (Christmas poetry)” serisinden, Rörstrand (İsveç) yapımcı damgalı, Jackie
(Jacqueline) Lynd sanatçı imzalı, 1980 tarihli, sınırlı üretim. İç kısımda İsveçce ve İngilizce
“Üç kutsal kral” ibareli zilin dış yüzünde mine tekniği ile İsa’nın doğumu ve üç bilge kralın
buna tanıklık edişi işlenmiş. Kutusunda.
Yükseklik 13 cm
28
¨ 350 € 115
36 DÖRT ADET PORSELEN DUVAR TABAĞI
“Julpoesi (Christmas poetry)” serisinden, Rörstrand porselen yapımcı damgalı, Jackie (Jacqueline) Lynd sanatçı imzalı,
1979-1980-1981-1983 tarihli, sınırlı üretim. Kutuların üzerinde ve tabakların arkasında İngilizce ve İsveçce “Kutsal
gece”, “sessiz gece”, “üç kutsal kral” ve “deniz ve deniz kıyısında ışılda” ibareleri mevcut. Tabakların yüzeyinde mine tekniği
ile Beytüllahim yıldızının altında İsa ve Meryem figürleri, üç bilge kralın İsa’nın doğumuna şahit oluşu , Mısır’a kaçış ve
İsa’nın doğumu sahneleri çalışılmış. Orijinal kutusunda.
Çap 25.3 cm
¨ 1.500 € 500
37 PORSELEN ZİL
“Julpoesi (Christmas poetry)” serisinden, Rörstrand (İsveç) yapımcı damgalı, Jackie
(Jacqueline) Lynd sanatçı imzalı, 1983 tarihli, sınırlı üretim. İç kısımda İsveçce ve İngilizce
“deniz ve deniz kıyısında ışılda” ibareli zilin dış yüzeyinde mine tekniği ile Beytüllahim
yıldızının altında İsa ve Meryem figürleri çalışılmış. Kutusunda.
Yükseklik 13 cm
¨ 350 € 115
29
38 OPALİN VAZO
Fransız yapımı, beyaz renkli taş opalin vazonun fasetli gövdesi mine tekniğinde yaprak, gül motifleri ve altın yaldız
süslemelerle dekorlu. Ağız kenarı ve kaidesi dilimlerle hareketlendirilmiş. 1850’ler.
Yükseklik 20.5 cm
¨ 400 € 135
39 ÇİFT BOHEM KRİSTAL KADEH
Beyaz ve pembe renkli, iki katmanlı Bohemya kristali kadehlerin gövdesi altın yaldız süslemeler ve mine tekniğinde çiçek
buketleri ile dolgulu. 20.yy başı.
Yükseklik 16.5 cm
30
¨ 500 € 165
40 ÇİFT OPALİN VAZO
Fransız yapımı, beyaz renkli taş opalin vazoların silindirik gövdesi üzerinde altın yaldız işçiliği ile palmiye ve farklı bitkisel
süslemeler çalışılmış. Ağız kenarı ve pedestal kaidesi altın yaldız bantlarla çevrili. 19. yy.
Yükseklik 30 cm
¨ 1.500 € 500
31
41 ABİDİN DİNO (1913-1993)
‘İşçi’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı.
38 x 29 cm
32
¨ 1.800 € 600
42 FİKRET MUALLA (1903-1967)
Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı.
44 x 28 cm
Provenans: Bozcaadalı aile koleksiyonu.
¨ 3.500 € 1.165
33
43 MUSTAFA PLEVNELİ (d.1940)
İki adet peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı.
Herbiri 23 x 16.5 cm
¨ 3.500 € 1.165
44 MEHMET PESEN (1923-2012)
‘Köy düğünü’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1990 tarihli.
19 x 25.5 cm
34
¨ 5.000 € 1.665
45 BURHAN UYGUR
Figürlü kompozisyon, tuvale marufle kağıt üzeri yağlıboya, imzalı, 1985 tarihli.
41.5 x 33.5 cm
¨ 22.000 € 7.335
35
46 ALTI ADET GÜMÜŞ KAŞIK
Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909) sapları kalem işi tekniği ile ışınsal dalgalar ve geometrik motiflerle dekorlu.
Uzunluk 16 cm
Ağırlık 214 g
¨ 1.200 € 400
Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.
47 ALTI ADET GÜMÜŞ KAŞIK
Sultan II. Abdülhamid tuğralı (1876-1909) gümüş kaşıkların sapları kalem işi tekniği ile balık pulu deseni ve geometrik
motiflerle dekorlu.
Uzunluk 16.3 cm
Ağırlık 210 g
¨ 1.200 € 400
Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.
36
48 GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI
Rus gümüş, 84 Zolotnik ayar, St.Petersburg şehir ve Ivan Vonifatiyevich (1870-1894) ayarcı damgalı. Çaydanlık, sütlük
ve şekerlik olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Sade işçilikli takımın ağız kenarı, kaide ve tutamaklar zarif inci kabara
dizileriyle çevrili.
Yükseklikler 20 cm - 17.5 cm - 11 cm
Toplam ağırlık 1340 g
¨ 5.000 € 1.665
Provenans: Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi
koleksiyonu.
37
49 İKİ ADET GÜMÜŞ TABAK
İran, 84 ayar damgalı, farklı boyutta, yuvarlak formlu tabakların biri ‘made in Persia’ ibareli. Mine çiçeklerinden oluşan bir
dizi ile çevrelenen tabakların kenarları kalem işi tekniği ile lotus ve rumi motiflerinden oluşan bir bantla dekorlu. Küçük
boyutlu tabağın merkezinde yıldız formlu şemse motifini çevreleyen yedi lotus çiçeği yer alıyor. Diğer tabakta ise ortada
yer alan şemsenin etrafı sekiz lotus çiçeği ile çevrelenmiş. 20. yy.
Çap 15.5 - 16.8 cm Ağırlık 365 g
¨ 500 € 165
50 GÜMÜŞ KUTU
İran, eski Türkçe 84 ayar, VARTAN AC (1896-1904) yapımcı damgalı. Dikdörtgen formlu kutunun kapağında kalem işi
tekniği ile merkezde içi ve çevresi muhtelif bitkisel süsleme örgeleri ile dolgulu şemse motifi yer alıyor. Kapak kenarları
mine çiçeklerinden oluşan bir bordürle çevrili. Kutunun dört kenarında da aynı teknikle rumi motifi dizisi çalışılmış.
15.5 x 8.5 x 2.6 cm
38
Ağırlık 318 g
¨ 1.500 € 500
51 GÜMÜŞ KUTU
İran, 84 ayar, Abdolhosein yapımcı ve Isfahan yapım yeri damgalı. Dikdörtgen formlu kutunun kapağı kalem işi tekniği
ile lotus, rumi motifi, kasımpatı ve yapraklar arasında kuş figürlerinin yer aldığı zengin bir işçiliğe sahip. Merkezde yüzeyi
aynı teknikle işlenmiş aplike bir taç var. Kapak kenarları mine çiçeklerinden oluşan bir bordürle çevrili. Kutunun dört
kenarında da kalem işi tekniği ile dörtlü gruplar halinde palmet motifleri yer alıyor. 20. yy.
13 x 10 x 3 cm
Ağırlık 313 g
Kutu İran şahı Rıza Pehlevi tarafından aileye hediye edilmiştir.
¨ 1.500 € 500
52 GÜMÜŞ KUTU
İran, eski Tükçe 84 gümüş ayar damgalı. Dikdörtgen formlu kutunun bombeli kapağı merkezde içi kalem işi tekniği ile
lotus, mine çiçekleri, rumi motifi ve kuşlarla bezeli bir şemse ile dekorlu. Şemsenin çevresinde de benzer süsleme örgeleri
kullanılmış. Kapağın kenarı mine çiçeklerinden oluşan bir girland ile çevrili. Kutunun dört kenarında da kalem işi tekniği
lotus ve rumi motifi dizileri, arka kapakta ise mine çiçeklerinden oluşan girland yer alıyor. 20. yy başı.
13 x 8 x 2.6 cm Ağırlık 223 g
¨ 1.000 € 335
39
53 HAT LEVHA
Ketebe Vacid Yazıcı, tezhib Beyza Tuna, ‘ Allah Hu’, 2000 tarihli.
23 x 39 cm
¨ 2.500 € 835
54 HAT LEVHA
‘Mülk Allah’ındır’, ketebe Orhan. H.1426 (M.2005) tarihli.
22.5 x 37.5 cm
40
¨ 2.250 € 750
55 HAT LEVHA
‘Ah Teslimiyet’, ketebe: Fuat Başar (d.1953), tezhip: Serap Çağrıcı (d.1973).
34 x 41 cm
¨ 2.500 € 835
41
56 HAT LEVHA
Ketebe: Mehmed Nuri (Sivasî), H.1336 (M.1918) tarihli.
Gubari yazı ile Bakara Suresi’nin ilk ve son ayetleri yazılmış.
18.6 x 31 cm
¨ 5.000 € 1.665
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
Hattat Mehmed Nuri Sivasî’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. Yazdığı hat levhalar üzerindeki tarihlerden en çok 19051935 yılları arasında eser verdiği anlaşılır. Gubâri yazı geleneğinin en önemli temsilcilerindendir.
42
57 HAT LEVHA
‘Bismillahirrahmanirrahim’ ve Nazar Ayeti. Ketebe Ahmet Zeki Yavaş (d.1966), H.1421 (M.2001) tarihli.
52 x 29 cm
¨ 1.750 € 585
43
58 HEREND PORSELEN SERVİS
Herend porselen yapımcı damgalı, 7533/5 kalıp numaralı, yeşil renkli Chinese bouquet desenli yuvarlak formlu büyük
bir tabak ile üzerine dizilen dört adet oval servis tabağından oluşan takım. Küçük servislerde de aynı desen kullanılmış.
Tutamağı saksağan kuşu formunda. 20. yy.
Çap 37.5 cm Yükseklik 28 cm
44
¨ 1.800 € 600
59 HEREND PORSELEN KAPAKLI KÜP
Herend porselen yapımcı damgalı, 6660/AV kalıp numaralı, yeşil renkli Chinese bouquet dekorlu. Pedestal kaide üzerinde
yükselen küp stilize boynuz biçiminde çift kulplu. Tutamağı tomurcuk formunda. 20. yy.
Yükseklik 37.5 cm
¨ 2.800 € 935
45
60 İKİ ADET ART DECO PORSELEN BİBLO
Wallendorf porselen imalat damgalı, dansçı ve sporcu genç kız temalı iki figür. 1930’ lar.
Yükseklikler 30 - 22 cm
46
¨ 1.600
€ 535
61 İKİ ADET MEISSEN PORSELEN DUVAR TABAĞI
Meissen porselen imalat damgalı, 21 kalıp numaralı. Tabaklardan birinin yüzeyinde bitkisel girlandlardan oluşan dört
çerçeve içinde altın yaldız kabartma çeşitli yemiş ve yaprak formları, merkezde ise yapraklardan oluşan bir rozet yer alıyor.
Diğer tabağın yüzeyi de aynı teknikte bitkisel kıvrımlarla oluşturulmuş dört adet çerçevenin içinde stilize kartal motifleri
ve merkezde sarmal yapraklar ve minik çiçeklerle dekorlu. 19. yy.
Çaplar 22.5 cm
¨ 2.000 € 665
47
62 SURURİ TAYLAN (1891-1947)
‘İstanbul Ahırkapı feneri’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı.
32 x 48 cm
¨ 4.000 € 1.335
63 SURURİ TAYLAN (1891-1947)
‘İstanbul’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.
35.5 x 50 cm
48
¨ 4.200 € 1.400
Sururi Taylan (1891-1947)
Milli mücadele ruhunu yansıtan akademik tarzda yapıtlarıyla ve peyzajlarıyla tanınır. Vefa İdadisi’ni bitirdikten sonra
Dar-ül Fünün’un Edebiyat Bölümü’ne giren sanatçı, resim tutkusu ağır basınca bir yıl sonra okulu bırakarak 1908 yılında
Sanayi-i Nefise Mektebi’ne başladı. 1912 yılında Salvatore Valery’nin (1856-1946) atölyesinden mezun oldu. Dünya
Savaşı sırasında askere alındı. Savaş sırasında Ruslara esir düşerek bir süre Sibirya’da sürgün hayatı yaşadı. Savaştan sonra,
Tapu ve Kadastro desinatörlüğü yaparak geçimini sağlayan Sururi Taylan, bir yandan da resim çalışmalarına devam
ederek İnkılap Sergileri’ne aralıksız olarak katıldı. Sanatçının eserleri bugün Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde,
Milli Kütüphane’de, Gazi Üniversitesi Müzesi’nde ve İstanbul Askeri Müzesi’nde sergilenmektedir. Ayrıca pek çok özel
koleksiyonda da tabloları mevcuttur.
49
64 AVNİ ARBAŞ (1919-2003)
‘Kız kulesi’, kağıt üzeri karakalem, imzalı, 1991 tarihli.
45 x 62 cm
50
¨ 3.600 € 1.200
65 EŞREF ÜREN
‘Vazoda çiçekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, arkası 25 Ağustos 1984 tarihli.
34 x 24 cm
¨ 2.750 € 915
66 AVNİ ARBAŞ (1919-2003)
Soyut kompozisyon, kağıt üzeri suluboya, imzalı.
26 x 18 cm
¨ 2.800 € 935
51
67 İKİ ADET PORSELEN KAPAKLI KÜP
Mavi-beyaz Çin porseleni, Qing hanedanlığı, Qianlong (1736-1795) dönemi. Küplerin ve kapaklarının yüzeyi beyaz
zemin üzerine sır altı kobalt mavi ile Uzakdoğu’ya özgü manzaralarla bezenmiş. Tutamakları stilize Foo köpeği (Çin aslanı)
formunda. Bir tanesi ince çatlaklı.
Yükseklik 21 cm
¨ 3.000 € 1.000
Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi
koleksiyonu.
52
68 DÖRT ADET PORSELEN DUVAR TABAĞI
Mavi-beyaz Çin porseleni, Qing Hanedanlığı Kangxi dönemi (1622-1722) tabaklar beyaz zemin üzerine sır altı kobalt
mavi ile bitkisel ve geometrik motifler, kelebekler ve Uzakdoğu’ya özgü süsleme örgeleriyle dekorlu.
Çap 21.5 cm
¨ 5.000 € 1.665
Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi
koleksiyonu.
53
69 ON BİR ADET RUS LAKE KUTU
Sanatçı imzalı, Palekh yapımı, 1976 tarihli, W14037 numaralı. Kapak yüzeyinde, ünlü Rus masalı ‘Kurbağa prenses’ten
alınan bir sahne çalışılmış.
10.5 x 13.3 cm
Sanatçı imzalı, Palekh yapımı, 1974 tarihli, N9230 numaralı. Kapak yüzeyinde ‘köylü kızı ve keçisi’ konulu bir
kompozisyon yer alıyor.
10.2 x 13 cm
C.H inisiyalli, Mstera yapımı kutunun yüzeyinde ‘Karlar Kraliçesi’ masalından bir sahne çalışılmış. Kapak yüzeyinde,
masalın Rus versiyonunun baş kahramanı olan Snegurochka’nın adı da yer alıyor.
14.5 x 18 cm
C.K. Kolutou sanatçı imzalı, Palekh yapımı, 11981 numaralı. Üç panele ayrılmış kapak yüzeyinde Rus köylüleri ve
balalayka ile akordeon çalan müzisyenlerden oluşan çok figürlü bir kompozisyon var.
6.5 x 8.5 cm
Sanatçı imzalı, Mstera yapımı. Kapak üzerinde ‘Kurbağa Prenses’ masalından bir sahne yer alıyor.
4.3 x 8.3 cm
V.Kohlov sanatçı imzalı, 1975 tarihli kutunun yüzeyinde balalayka ve akordeon çalan müzisyenlerin çevrelediği dört köylü
kadından oluşan bir kompozisyon çalışılmış.
8 x 6.5 cm
Sanatçı imzalı, Kholui yapımı. Kapak yüzeyinde Rusların ünlü halk hikayelerinden Prens Ivan ve Ateş kuşu konulu bir
kompozisyon yer alıyor.
7.5 x 3.6 cm
Fedoskino yapımı kutunun üzerinde sazlıkta balıkçıl kuşlar işlenmiş.
5 x 7 cm
Fedoskino yapımı, 1975 tarihli. Kapak yüzeyinde örgü ören üç kadın tasviri çalışılmış.
8.5 x 10 cm
Fedoskino yapımı, 1975 tarihli kutunun kapağında orman ve hayvanlardan oluşan manzara çalışması var.
6.5 x 16 cm
Kholui yapımı kutunun yüzeyinde Mikhail Lermontov’un “Song About Merchant Kalashnikov” adlı şiirinden alınan bir
sahne ve şiirdeki ana karakterlerden biri olan Kiribeevich’in ismi yer alıyor.
Çap 9.7 cm
54
¨ 3.500 € 1.165
Palekh
Palekh, Moskova’nın 350 km kuzeydoğusundaki Ivanova bölgesinde yer alan ufak bir köydür. İlk kez 1923 yılında,
bu köydeki ustalar tarafından üretilmeye başlanan, yüzeyi zengin papier-mâché kutular sanat piyasasında “Palekh” adıyla
anılır. 1917 yılındaki Sovyet Devrimi’nden sonra, yeni hükümetin kiliseleri kapatması ve ikona üretimini yasaklaması
ikona ustalarının işsiz kalmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Palekh köyündeki ustalar ikona resmine alternatif bir yol
oluşturdu. Rusya’nın en eski lake minyatür merkezi olan Fedoskino’daki ustaları örnek alarak aynı tekniği ufak objelere
uygulamaya başladılar. Her ne kadar, Fedoskino’daki lake ve çeşitli kağıt parçalarını genellikle ahşap ve tekstil ürünü
malzemelerle zamk, kola veya yapışkan duvar kağıdı gibi ıslak yapıştırıcılarla birbirine tutturmak suretiyle hazırlanan
papier-mâché tekniklerinden esinlenmiş olsalar da, minyatürlerinde yine ikonalarında kullandıkları tempera boyama
yöntemlerini uyguladılar. Siyah zemin üzerine açık renk ve altın yaldız boya ile yapılan bezemeler genellikle enfiye kutusu,
sigara tabakası, pudralık, mücevher kutusu gibi küçük objelerin üzerine uygulandı. Bu kutuların üzerinde işlenen konular
arasında Rus halk hikayeleri, destanları ve şiirlerinden alınan konular ile manzara, savaş ve av sahneleri, Rus köylülerinin
günlük yaşamından kesitler yer alır. Ayrıca kutuların üzerinde sanatçı imzası, tarih, yapım yeri veya resmedilen hikayenin
ya da karakterin adı da görülür. Bu kutular Palekh dışında Fedoskino, Mstera ve Kholui’de de üretildi, ancak en zengin,
kaliteli ve renkli süslemeler Palekh örneklerindedir. Bu detaylı ve zengin işçilikten dolayı Palekh kutular “küçük mucize”
(little miracles) olarak da tanımlanır.
Günümüzde yaklaşık 2.000 nüfuslu bir yerleşim olan ve bu mesleği sürdüren 200 civarı ustanın bulunduğu Palekh,
halen Rus lake ve minyatür sanatının öncü merkezleri arasında yer alır. Burada bulunan müzede, Palekh minyatür sanatının
2.000 civarı seçkin örneği vardır. Bu alanda ustalaşmak için ise, 1935 yılında kurulan Palekh Lake Minyatür Okulu’nun
beş yılık eğitimini tamamlayabilmek gerekmektedir. Oldukça kapsamlı ve yoğun bir eğitim veren okula Rusya’nın her
bölgesinden çok sayıda öğrenci gelmesine rağmen mezun olabilenlerin sayısı her yıl beş kişiyi geçememektedir.
55
70 NEJAD UYGUR (1927-2013)
‘Yıldız çiçekleri’, tuval üzeri yağlıboya imzalı.
36 x 48 cm
71 HASAN KAVRUK
(1919-2007)
Soyut kompozisyon, tuval
üzeri yağlıboya, imzalı.
40 x 50 cm
¨ 1.000 € 335
56
¨ 2.000 € 665
72 FAHİR AKSOY (1917-2008)
‘Yollar bizim’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
65 x 50 cm
¨ 3.000 € 1.000
57
73 FERRUH BAŞAĞA (1915-2010)
Peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı, 1965 tarihli.
29 x 34 cm
58
¨ 7.000 € 2.335
74 AVNİ ARBAŞ (1919-2003)
‘Süvari’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1977 tarihli.
31 x 35.5 cm
¨ 6.500 € 2.165
59
75 KAPAKLI ŞEKERLİK
İngiliz, Victorian. Koyu kırmızı renkli cam şekerlik. 19. yy.
Yükseklik 34 cm
¨ 800 € 265
76 BOHEM ŞEKERLİK
Şeffaf ve yeşil renkli iki katmanlı Bohemya kristalinden imal edilmiş. Gövde üzeri geometrik formların kullanıldığı derin
kesmelerle hareketlendirilmiş. 19. yy.
Yükseklik 30 cm
60
¨ 900 € 300
77 ÇİFT VAZO
Fransız yapımı, büyük boyutlu, kupa formlu, çift kulplu, mor renkli kristal vazoların yüzeyinde Mary Gregory stili beyaz
mine işçiliği ile mitolojik figürlü kompozisyonlar çalışılmış. Ağız kenarı, kulpları ve kaidesi bronz geçme. 19. yy.
Yükseklik 35.5 cm
¨ 3.500 € 1.165
61
78 GÜMÜŞ TUVALET SETİ
İran, 84 ayar damgalı, iki adet farklı formda fırça, bir ayna ve bir adet kase olmak üzere toplam dört parçadan oluşan set.
Tüm parçaların gümüş yüzeyleri kalem işi tekniği ile şemse, lotus ve rumi motifleri, çeşitli bitkisel süslemelerle dekorlu.
20. yy.
Ayna yükseklik 21.5 cm
62
¨ 1.200 € 400
79 GÜMÜŞ/KRİSTAL BAHARATLIK
Alman yapımı, 800 gümüş ayar damgalı baharatlık ejderha formlu üç ayak üzerinde yükseliyor. Baharatlığın yüzeyi ve
tutanak bölümü bitkisel ve geometrik motiflerle dekorlu. Zarif kesmelerle süslenmiş üç adet kristal hazneye sahip. 19. - 20. yy.
Yükseklik 18 cm Ağırlık 165 g
¨ 1.200 € 400
80 GÜMÜŞ TUZLUK-BİBERLİK
İngiliz, Mappin & Webb London damgalı, J.N.M inisiyalli (John Newton Mappin), 1892 tarihli. Yuvarlak formlu,kıvrımlı
üç ayaklı tuzluk-biberliklerin dış yüzü üç adet kabartma aslan başı ile kabartma-kalem işi tekniğinde çeşitli bitkisel
süslemelerle dekorlu. Benzer süslemeler kaşıkların tutamak kısmında da görülüyor.
Yükseklilk 4.2 cm Çap 6.5 cm
Ağırlık 160 g
¨ 1.000 € 335
Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu
63
81 ABİDİN DİNO (1913-1993)
Acayipler serisinden, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı.
25.5 x 21cm
64
¨ 1.200 € 400
82 ABİDİN DİNO (1913-1993)
‘Oturan adam’, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı.
32 x 24 cm
¨ 1.800 € 600
65
83 NECDET KALAY (1932-1986)
‘Safranbolu evleri’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı.
51 x 61.5 cm
66
¨ 6.500 € 2.165
84 NECDET KALAY (1932-1986)
‘Boğaz’, kağıt üzeri yağlıboya, imzalı.
50 x 50 cm
¨ 6.500 € 2.165
67
85 MEISSEN PORSELEN TABAK
Meissen porselen imalat damgalı, 7309/H kalıp numaralı. Oval formlu tabağın iki adet kulbu ve ağız kenarları kabartma ve
altın yaldızdan oluşan bitkisel motifli zarif bir bordürle hareketlendirilmiş. Merkezde yer alan çok renkli bahar çiçekleriyle
oluşturulmuş çiçek arajmanı altın yaldız yaprak ve kır çiçeklerinden oluşan çerçeve ile çevrili. 1930’ lar.
20.5 x 36 cm
68
¨ 2.000 € 665
86 MEISSEN PORSELEN TABAK
Meissen porselen imalat damgalı, A109 kalıp numaralı. Oval formlu tabağın kulpları altın yaldız kabartma yapraklarla
dekorlu. İnce bir altın yaldız bordürle çevrelenmiş ağız kenarında iki yerde karşılıklı kabartma yaprak ve palmet motifleri
yer alıyor. Tabağın iç kısmında palmet dizisinden oluşan bir çerçevenin merkezinde altın yaldız kabartma güller ve kır
çiçekleri çalışılmış. 1920’ ler.
26.5 x 35.5 cm
¨ 2.500 € 835
69
87 MEYVALIK
Gallia yapımcı firma damgalı, 5682 seri numaralı. Pedestal kaideli, kıvrımlı üç ayaklı meyvalığın ağız kısmı bitkisel
girlandlar ve madalyonlarla hareketlendirilmiş. Kristal haznesi kenarlarda kesme yaprak dizisi ve merkezde yıldız motifiyle
dekorlu. 19. yy sonu - 20. yy başı.
Yükseklik 25 cm Çap 23 cm
70
¨ 2.400 € 800
88 CHRISTOFLE ÇAY/KAHVE SERVİSİ
Christofle yapımcı damgalı (1935-1983), Collection Gallia ibareli, kahvedan, çaydanlık, sütlük, şekerlik ve oval tepsiden
oluşan servis. Parçaların kulpları ve kıvrımlı ayakları kalemişi tekniğinde bitkisel süslemelerle dekorlu. Tutamakları kıvrımlı
yaprak formunda.
Tepsi 62.5 x 41.5 cm
¨ 3.800 € 935
71
89 HAT LEVHA
Ketebe Nazif (?-?) , H.1314 (M.1896) tarihli.
‘Vav’ şeklinde ve Celi Divani yazı ile Yasin Suresi, ortada Kalem Suresi 5. ayetinin (Ve muhakkak ki sen mutlaka çok
büyük bir ahlak üzeresin) içinde Gubari yazı ile Yasin Suresi’nin devamı yazılı.
55.5 x 55.5 cm
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
¨ 6.500 € 2.165
90 HAT LEVHA
Ketebe Hacı Mahmud (Arapgirli,1881-1946), H.1361 (M.1942) tarihli. Gubari, Celi, Celi Divani, Kufi ve Talik gibi
farklı yazı formları, bazı bölümlerde istifler kullanılmış.
62 x 46 cm
72
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
¨ 6.500 € 2.165
En üstte yer alan dört adet oval madalyonda Besmele ile başlayan hat levha, sırasıyla Tevekkül/Zikir ayeti , ‘Hak, Mübin
olan Allah tektir, birdir; Muhammed de onun resulüdür’ ve Ashab Suresi 40.Ayet: ‘Muhammed sizin erkeklerinizden
hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah’ın resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi iyi bilendir’ ibaresiyle
devam ediyor. Merkezdeki büyük oval madalyonun içinde İhlas Suresi yer alıyor. Alt bölümdeki madalyonlarda ise Hicr
Suresi 99. ayet: ‘Size ölüm gelinceye kadar Rabbinize ibadet ediniz’, Rad Suresi 28.ayet: ‘Kalpler ancak Allah’a zikir ile
tatmin olur’ ve Yusuf Suresi 12. ayet: ‘Allah en hayırlı koruyandır ve merhametlilerin en merhametlisidir’ yazıyor. Hat
levha ‘Allah Kuran-ı Kerim’de dedi ki; Allah size kafidir, O en iyi işitendir’ ve Yasin Suresi’nin son ayetleri olan ‘Her şeyin
mülkü Allah’ın elindedir. Allah her türlü eksik ve noksandan münezzehtir ve dönüş Ona’ dır’ ayetleri ile son buluyor.
73
91 HAT LEVHA
‘Edep Yahu’, ketebe:Fuad Başar (d.1953),
tezhip: Belgin Sunar.
25.5 x 25.5 cm
¨ 1.500 € 500
92 HAT LEVHA
‘El Rahman’, ketebe: Orhan Dağlı
(d.1971), tezhip: Büşra Kuruçay.
29 x 33 cm
¨ 1.900 € 635
74
93 HAT LEVHA
‘Bismillahirrahmanirrahim’, Ketebe: Adem Sakal (d.1956), tezhip: Beyza Tuna (d.1983).
40 x 50 cm
¨ 3.250 € 1.085
75
94 ALTI ADET KRİSTAL KADEH
Fransız, Baccarat yapımcı damgalı, altı adet şeffaf kristal kadehin yüzeyi dilim formunda kesmelerle dekorlu. 20. yy başı.
Yükseklik 13 cm
¨ 1.000 € 335
95 ALTI ADET BEYKOZ OPALİN FİNCAN
Beyaz renkli opalinden imal edilmiş. Minyon formlu ,tek kulplu, fıçı gövdeli. Fincan dış yüzleri mine tekniği ile bantlar
ve girlandlarla dekorlu. 19. yy.
Yükseklik 6.5 cm
76
¨ 2.000 € 665
96 ART DECO SEVRES KRİSTAL SERVİS TAKIMI
Sevres kristal yapımcı damgalı, bir kase ve altı adet kulplu servisten oluşan takımın dış yüzünde gül motifleri ve hareketli
bantlar mine tekniği ile çalışılmış. 1930’lar.
Kase çapı 22.5 cm
¨ 3.000 € 1000
77
97 GÜMÜŞ TANKARD
Rus gümüş, 84 Zolotnik ayar ve Andrey Antonovich Kovalsky , Moskova (1821-1856) ayarcı damgalı tankardın gövdesi
üzerinde yer alan stilize bitkisel ve geometrik motiflerle çevrelenmiş iki madalyonda kalemişi tekniğiyle iki ayrı arma
çalışılmış. Gövdenin alt ve üst bölümleri, pedestal kaidesi ve kapak yüzeyi de aynı teknikle palmet, bitkisel formlar,
üçgen ve zigzaglar ile dekorlu. Kulpunun üzerinde de ince şeritlerden oluşan yalın bir işçilik görülüyor. Tutamağı taç
formunda.
Yükseklik 19.5 cm
Ağırlık 498 g
Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu
78
¨ 2.000 € 665
98 GÜMÜŞ KAPAKLI KUPA
Alman gümüş, 800 ayar damgalı, silindirik formlu kupanın
gövdesi üzerinde 1800’lü yıllarda hüküm sürmüş kral
ve çeşitli yerel yöneticilere ait 30 farklı sikke yer alıyor.
Sikkelerin çevresi kalemişi tekniği kullanılarak bitkisel
formlarla zenginleştirilmiş. Repousse (kabartma) yöntemi
ile yapılmış lotus çiçeği ve kıvrımlı dallardan oluşan
kaidesi kartal pençesi formlu dört ayakla sonlanıyor. Taç
formundaki tutamağında yer alan panellerde haç ve Alman
arması motifleri dönüşümlü olarak kullanılmış. 19. yy.
Yükseklik 42.6 cm
Ağırlık 1.600 g
¨ 5.000 € 1.665
Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu
79
99 CELAL TUTANT (1910-1990)
Soyut kompozisyon, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
50 x 61 cm
80
¨ 2.000 € 665
100 TURGUT ATALAY (1918-2004)
Nü, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1995 tarihli.
70 x 60 cm
¨ 4.500 € 1.500
81
101 VEYSEL GÜNAY (d.1948)
‘Sisdağı’nın çimeni’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, Ağustos 2013 tarihli.
150 x 150 cm
82
¨ 5.000 € 1.665
102 MUHSİN KUT (d.1938)
‘İstanbul’, tuvale marufle karton üzeri yağlıboya, imzalı, 2014 tarihli.
125.5 x 180 cm
¨ 44.000 € 14.665
83
103 MÜCEVHER KUTUSU
Fransız yapımı, dikdörtgen formlu billur kristal kutunun kenarları ve ayakları bronz geçme. Bronz bölümleri répousse
(kabartma) tekniği ile sarmal yapraklar, dalında çiçekler, volüt ve yivli sütun formlarıyla bezeli. Zemini saten, kapitone
kumaşla kaplı. 19. yy.
16 x 12 x 11 cm
84
¨ 1.200 € 400
104 SAAT ŞAMDAN TAKIMI
Epoque III.Napoléon (1852-1870), Cie de Bronzes Bruxelles (compagnıe des bronzes, brussels, 1854-1979) yapımı.
Minyon formlu, kristal-bronz geçme, mermer kaideli saat ile iki adet şamdandan oluşan takım. Saatin dikdörtgen formlu
gövdesi bronz geçme kristal panellerle oluşturulmuş. Kadranı yapay elmas (rhinestone) taşlarla çevrili, mineli kadranı
zarif çiçek girlandları ile dekorlu. Bronz kısımları bitkisel formlar ve fiyonklar ile süslenmiş. Saatin bronz üst kısmında
iki serçe figürü yer alıyor. Şamdanların gövdeleri blok kristalden ve çok zarif bronz geçmelerle tamamlanıyor. Tüm
bronz bölümler mat altın vermeille işçilikli. Takım, mücevher kalitesinde işçiliği ile göz dolduruyor. Döneminin romantik
tasarım anlayışını da çok güzel yansıtıyor.
Yükseklikler 24.5 ve 17 cm
¨ 8.000 € 2.665
85
105 JARDINIER
WMF (Württembergische Metallwaren Fabrik) yapımcı (1900-1918), okside olduğunu gösteren O/X ve ideal gümüş
kaplama derecesinde olduğunu belirten I/O damgalı. Sütun formlu dört ayak üzerinde yükselen, oval formlu ve çift kulplu
jardinierin ağız kenarı geometrik süslemelerle çevrili. Ön ve arka yüzünde oval bir madalyon ve stilize karanfil dizileri yer
alıyor. Kıvrımlı çift kulpları da benzer karanfil süslemesiyle sonlanıyor. Kristal haznesinin ağız kenarları da ince geometrik
kesmelerle dekorlu. 19 - 20. yy.
44 x 11.5 x 12.3 cm
86
¨ 2.400 € 800
106 CHRISTOFLE ÇAY/KAHVE SERVİSİ
Christofle yapımcı damgalı (1935-1983). Servis Collection Gallia ibareli. Ahşap kulplu kahvedan, çaydanlık, sütlük,
kapaklı şekerlik ile dikdörtgen formlu tepsiden oluşuyor. Yalın işçilikli parçaların gövdeleri sekizgen formlu. Ağız kenarları
inci kabara dizileriyle hareketlendirilmiş.
Tepsi 58.5 x 40 cm
¨ 3.800 € 1.265
87
107 ŞEREF BİGALI (1925-2005)
‘Papatyalar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1994 tarihli.
61 x 50 cm
88
¨ 5.000 € 1.665
108 MELAHAT ÜREN (1918-1969)
‘Vazoda Çiçekler’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1962 tarihli.
50.5 x 35.5 cm
¨ 4.000 € 1.335
89
109 SALİH ACAR (1927-2001)
‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1981 tarihli.
63 x 48 cm
90
¨ 3.500 € 1.165
110 SALİH ACAR (1927-2001)
‘Kuşlar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1983 tarihli.
63 x 48 cm
¨ 3.500 € 1.165
91
111 BEYKOZ KASE
Yuvarlak formlu billur cam kasenin geometrik kesmelerle hareketlendirilmiş yüzeyinde üç adet oval madalyon içinde altın
yaldız gül, dalında çiçekler ve ev motifi çalışılmış. Madalyonların çevresi de altın yaldız gül ve maydanoz yapraklarıyla
dekorlu. 19. yy.
Yükseklik 5.5 cm Çap 15.3 cm
¨ 2.000 € 665
Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.
112 TOMBAK KAPAKLI SAHAN
Osmanlı, yuvarlak formlu sahanın kubbe biçimli kapağının yüzeyinde kalem işi tekniği ile şemse motifleri ve çeşitli
bitkisel süsleme örgeleri çalışılmış. Tutamağı tokmak formunda. Tombağı iyi durumda. 18. - 19. yy.
Yükseklik 12.2 cm Çap 16.2 cm
¨ 10.000 € 3.335
Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) aile koleksiyonu.
92
93
113 GÜMÜŞ TATLI SETİ
Fransız, Osmanlı pazarına özel yapım, Minerva (950 ayar) ve Alphonse Debain (1883-1911) usta damgalı. Altı adet kadeh
ile iki kapaklı şekerlikten oluşan takımda 1840-1879 yılları arasında kullanılan ihraç damgası da yer alıyor. Yaprak formlu
üç ayak üzerinde yükselen kadehler ve şekerliklerin gövde üzeri kabartma dalga formlu bantların çevrelediği sarmal dallar,
yapraklar ve mine çiçekleri ile dekorlu. Aynı dalga motifi kaidelerde ve şekerliklerin kapaklarında da yineleniyor. Şekerlik
tutamakları sarmal yaprak formunda.
Şekerlik yük. 13.5 cm Kadeh yük. 14.5 cm Topl. Ağ. 1890 g
¨ 6.500 € 2.165
Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi
koleksiyonu.
94
114 GÜMÜŞ SERVİS TAKIMI
İngiliz, Elkington & Co. (Birmingham) yapımcı firma damgalı, 1889 tarihli, Prince of Wales modeli takım büyük ve
küçük kepçe, spatula, servis kaşığı ve çatalı ile pudra şekeri serpici olarak toplam altı parçadan oluşuyor. Parçalarda M.A.
inisiyali (Melek Ahmet) işlenmiş.
Kepçe uz. 32.8 cm Toplam ağırlık : 972 g
¨ 4.000 € 1.335
Provenans : Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi
koleksiyonu.
95
115 HAT LEVHA
Ketebe Mehmed Nazif ( 1846-1913), H.1329 (M.1911) tarihli.
Celi sülüs yazı ile Hadid Suresi 20. ayeti yazılmış.
Ayetin meali : Bilin ki, şu iğreti dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, bir süsten, aranızda bir övünmeden, mallarda ve
evlatlarda çoğalma yarışından başka şey değildir.
24.5 x 39.5 cm
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
96
¨ 8.000 € 2.665
116 HAT LEVHA
Ketebe Fehmi efendi (1860-1915). H.1322 (M.1904) tarihli.
‘Şeriatsız kişi havada bile uçsa kendisine itibar edilmez’ mealinde celi sülüs yazı.
38 x 50 cm
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
¨ 7.500 € 2.500
97
117 HARİTA
‘European Dominions of the Ottomans or Turkey in Europe’ konulu taş baskı harita. Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık
1720’lerdeki halini gösteren haritada, Anadolu, Güney Rusya, Akdeniz kıyıları ve Venedik Körfezi’ni içeren bölge sınırları
detaylı olarak verilmiş. Sağ alt köşede, alem, mızrak, ok, sorguç, kavuk ve Osmanlı bayrağı gibi Osmanlı’ya özgü motifler
ile cupidlerin bir arada kullanıldığı bir çerçevenin içinde London, William Faden yapımcı ibaresi ve 1795 tarihi yer
alıyor.
55 x 73 cm
¨ 1.500 € 500
William Faden (1749-1836)
Büyük Britanya ve İrlanda Krallığı’nın kral III. George’un özel hizmetinde çalışmış önemli bir kartograftır. Bu haritası,
1811 yılında John Wyld tarafından hazırlanan ‘New General Atlas’ın 38.sayfasında yayınlanmıştır.
98
118 HAT LEVHA
Ketebe: Yakup Cem (d.1949). ‘Yâ Hazret-i Şeyh Seyyid Ahmed er-Rıfâî Kuddise sırruhu’l-aziz Yâ ebe’l-alemeyn Yâ Hasan
Yâ Hüseyin’.
75 x 64 cm
¨ 8.500 € 2.835
99
Marcel Prunier (Fransız, 1894-1988)
1919 - 1959 yılları arasında Sevres porselen fabrikası için çalışan dünyaca ünlü
ressam ve tasarımcı. Sanatçının Sevres için tasarladığı bu yaratıcı çalışmalar günümüz
dekoratif sanatlar dünyasının gözdeleri arasında.
119 SEVRES PORSELEN KAPAKLI VAZO
Sevres porselen imalat damgalı, S1926 DA seri numaralı, M. Prunier tasarımcı imzalı,
1926 tarihli. Pedestal bir kaide üzerinde yükselen vazonun gövdeye geçiş bölümü
dilimler ve bombelerle hareketlendirilmiş. Kupa formlu gövdesi üzerinde mine tekniği
ile altın yaldız ve kobalt tonlarında birbirine bağlı saksılar içinde çiçek arajmanları ve
aralarda kalın zincirler yer alıyor. Arka planda da açık mavi tonlarında muhtelif çiçek
motifleriyle dekorlu. Benzer bitkisel süslemeler kapak üzerinde de uygulanmış.
Yükseklik 74 cm
¨ 28.000 € 9.335
Sevres porselenlerinin benzerine az rastlanır koleksiyonluk bir örneği olarak
nitelenebilecek bu eser ayrıca Art Deco dönemi önemli porselen tasarım örneklerinden.
Boyutu, kondüsyonu ve tasarımı ile uluslararası dekoratif sanat eserleri için müzelik bir
örnek.
100
101
120 TEPSİ
Danimarka yapımı, CBH (C.Brumberg Hansen) yapımcı damgalı. Gümüş kaplama, oval formlu tepsinin dilimlerle
hareketlendirilmiş kenarları ve kulpları kabartma tekniği ile bitkisel motiflerle dekorlu. Tepsi yüzeyinde de kalemişi tekniği
ile iri yapraklar, dalında gül ve kır çiçekleri ve geometrik örgeler çalışılmış. 20. yy.
40.5 x 60.5 cm
102
¨ 1.800 € 600
121 GÜMÜŞ BUZ KOVASI
Alman gümüş, 800 ayar, Jakob Grimminger-Schwabish Gmund yapımcı damgalı. Yuvarlak formlu dört ayak üzerinde
yükselen konik formlu bombeli gövdesi dilimlerle hareketlendirilmiş. 19. yy.
Yükseklik 15.5 cm Çap 14.6 cm Ağırlık 397 g
Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu
¨ 900 € 300
122 CHRISTOFLE ŞAMDAN
Christofle yapımcı damgalı (1935-1983), dört kollu şamdan.
Yükseklik 22 cm
¨ 900
€ 300
103
123 UTKU VARLIK (d.1942)
Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı, 1993 tarihli.
50 x 65 cm
104
¨ 3.500 € 1.165
124 KEMAL ÖNSOY (d.1954)
İsimsiz, tuval üzeri akrilik, imzalı, 1995 tarihli.
65 x 50 cm
¨ 16.000 € 5.335
105
125 MEHMET ALİ LAGA (1878-1947)
Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı.
39.5 x 29 cm
¨ 4.000 € 1.335
126 ALİ AVNİ ÇELEBİ (1904-1993)
‘Saksıda Devetabanı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
56 x 46 cm
106
¨ 27.000 € 9.000
107
127 YÜZÜK
Altın üzerine lal ve elmas taşlar montürlenmiş, çiçek formlu yüzük. 20. yy başı.
Ağırlık 9 g
¨ 1.200 € 400
128 KOLYE
Altın montürü damla sallantılı. Yaklaşık 1.8 karat elmas ve yakut taş bezeli. 19. - 20. yy.
Ağırlık 7 g
Uzunluk 5 cm
108
¨ 5.200 € 1.735
129 PENDANT SAAT
Le Roy & Fils marka altın, tek kapaklı. Zümrüt yeşili guilloche mine işçilikli kapak üzerinde elmas taşlarla bezeli beyaz
altından bir yıldız aplike edilmiş. Broşu fiyonk formunda. Saati çalışır durumda. 19. yy sonu.
Uzunluk 6.2 cm
¨ 8.000 € 2.665
109
130 OPALİN LALEDAN
Fransız yapımı, lokumluk ve laledan kısmı degrade koyu pembe-beyaz opalinden yapılmış. Metal kaidesi şemsiye taşıyan
genç kız formunda. 19. yy.
Yükseklik 61 cm
110
¨ 2.800 € 935
131 ÇİFT GAZ LAMBASI
Fransız yapımı, bordo renkli seramik gövdeleri mine tekniği ile kır çiçekleri ve rozetlerle bezenmiş. Gaz lambalarının ayak
ve ağız kısımları bronz geçme. Şeffaf kristal fanusları grave işçilikli. 19. yy.
Yükseklik 61.5 cm
¨ 3.600 € 1.200
111
Nazmi Ziya Güran (1881-1937)
İzlenimcilik akımı doğrultusunda çalışan ilk Türk ressamlarındandır. Sanat yaşamı boyunca
İzlenimci anlayıştan hiç kopmayan sanatçı, çoğu kez açık havada çalışarak gerçekleştirdiği ve değişen
ışık değerlerini ustalıkla yansıttığı peyzajları ile ünlüdür. Küçük, canlı renk değerlerinden oluşan
tuş tekniğini, ışığın biçimler ve renkler üzerinde yarattığı etkiyi içtenlikle doyumsayan ilk Türk
ressamlarından birisi olmasıyla çağdaşları arasında öne çıkar.
Fatih Sultan Mehmet’in ünlü hocası Molla Gürani soyundan gelen Nazmi Ziya, Mülkiye
Mektebi’nde öğrenim gördü. Bu yıllarda ilk resim derslerini Hoca Ali Rıza’dan alan sanatçının,
ilerleyen yıllarda bol ışık ve canlı renklerden oluşan paletiyle tanınması da Hoca Ali Rıza’nın
atölyesinde geçirdiği bu dönemin etkisidir. Aile baskısı nedeniyle resme olan ilgisini uzun süre gizli
tutan Nazmi Ziya, babasının ölümünden sonra 1902 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girerek arzu
ettiği eğitimi alabildi. Okulda Salvatore Valéri, Joseph Warnia-Zarzecki ve Osgan Efendi ile çalıştı.
1905 yılında üç aylığına İstanbul’a gelen Fransız ressam Signac’tan çok etkilenenerek, 1908 yılında
mezun olduktan sonra resim eğitimi için Paris’e gitti. Üç ay Julien Akademisi’nde Royel ve Marcel
Bachet’nin atölyelerine devam ettikten sonra Fernand Cormon’un atölyesine geçerek 1913 yılına
kadar burada çalıştı. Daha öğrencilik yıllarında İzlenimci anlayışa yönelen ve doğayı birebir kopya
etmek yerine daha serbest tarzda çalışarak kendi üslubunu geliştiren Nazmi Ziya, Paris’te bulunduğu
yıllarda da bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdü ve Paris sokaklarında, Seine Nehri kıyılarında,
park ve banliyölerde doğadan sayısız taslak yaptı. 1913-1914 yıllarında Almanya ve Avusturya’da
incelemelerde bulunduktan sonra Türkiye’ye dönen ressam, 1918-1921 ve 1925-1927 yılları arasında
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde müdür olarak görev yaptı, ardından da aynı okulda çizim dersleri verdi.
132 NAZMİ ZİYA GÜRAN (1881-1937)
‘Han kapısı’, kağıt üzeri suluboya, imzalı.
38 x 31 cm
112
¨ 28.000 € 9.335
113
133 SAİM ÖZEREN (1900-1964)
‘Tekirdağ’dan’, mukavva üzeri yağlıboya. Eserin arkasında sanatçının oğlu İ. Erkan Özeren’in eser ile ilgili tanımı var.
27 x 34 cm
114
¨ 2.000 € 665
134 NAZMİ ÇEKLİ (1884-1958)
‘Mavnalar’, karton üzeri suluboya, imzalı, 1946 tarihli.
28 x 37 cm
¨ 3.200 € 1.065
115
135 PORSELEN HEYKEL
Fransız porselen imalat damgalı, Moreau sanatçı imzalı, kucağında bebeğini taşıyan genç bir kadını keçiyi beslerken
betimleyen bisque (sırsız-beyaz porselen) heykel grubu. Kadının içinde çiçek buketi taşıdığı kuşağında ve bebeğin
örtüsünde altın yaldız kullanılarak esere bir hareketlilik verilmiş. 19. yy.
Yükseklik 59 cm
116
¨ 4.500 € 1.500
136 ART DECO PORSELEN PENDANT
Royal Dux porselen imalat damgalı, 10563 ve 10564 seri numaralı, F.Otto* sanatçı imzalı, çeşme başında testilerini
dolduran genç kız ve erkek figüründen oluşan grup. Yer yer bisque nin de (sırsız porselen) kullanıldığı, firmanın büyük
boyutlu ve göz alıcı tasarım örneklerinden. 20. yy başı.
Yükseklik 59.5 ve 60.5 cm
¨ 4.600 € 1.535
Sanatçı, 1920-30’lu yıllarda Royal Dux porselen fabrikasında tasarımcı olarak çalışmıştır.
117
Jean Louis Gregoire (Fransız, 1840-1890)
École des Beaux-Arts’ta (Paris) öğrenim gören heykeltıraş özellikle bronz portre ve
alegorik grup çalışmalarıyla tanınır. Yapıtları 1867-1889 yılları arasında, dönemin en
önemli sanat etkinliği olan Paris salon sergilerinde yer almıştır. En ünlü eserlerinden biri
1870 yılındaki Paris salon sergisinde yer alan alçıdan yapılmış Andromeda heykelidir. Bu
heykelin mermer versiyonu da dört yıl sonraki sergide teşhir edilmiştir. Sanatçının en ünlü
bronz eserleri ise Çocuk Mozart, L’Allégro heykelleri ile Alsace ve Lorraine büstleridir.
137 JEAN LOUIS GREGOIRE (1840-1890)
‘L’Allégro’ konulu bronz heykel, dore patinalı, imzalı. Dans eden ve tef çalan iki kadın ile
bir cupid figüründen oluşan heykelin vişne çürüğü renkli kademeli mermer kaidesi farklı
formda bronz geçmelerle zenginleştirilmiştir. Bu eser sanatçının en ünlü çalışmalarından
birisidir.
Yükseklik 69 cm
¨ 24.000 € 8.000
118
119
138 HABİP AYDOĞDU (d.1952)
‘Dokuzuncu Senfoni (Koral bölüm)’, tuval üzeri akrilik, imzalı, 2006 tarihli.
60 x 80 cm
120
¨ 4.000 € 1.335
139 EKREM KAHRAMAN (d.1948)
Soyut kompozisyon, duralite marufle tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli.
50 x 40 cm
¨ 2.700 € 900
121
140 MAİDE AREL (1907-1997)
‘Figürlü enterior’ , kağıt üzeri yağlıboya, imzalı.
30 x 20 cm
¨ 2.200 € 735
141 CİHAT BURAK (1915-1994)
‘Kedili kompozisyon’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı.
45 x 30 cm
122
¨ 24.000 € 8.000
123
142 TUĞRALI GÜMÜŞ TEPSİ
Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) tuğralı. Dikdörtgen formlu, kenarları yılankavi kıvrımlı tepsinin döküm kulpları
bitkisel formlarla hareketlendirilmiş. Tepsi yüzeyinde merkezde kalem işi tekniği ile sarmal dal ve çiçeklerden oluşan şemse
formu yer alıyor. Benzer süslemeler kenarlarda da yinelenmiş.
40 x 65 cm
Ağırlık 2700 g
¨ 8.000 € 2.665
Provenans : Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa (1891-1896) Aile koleksiyonu.
124
143 ÇİFT ÜZENGİ
Osmanlı, klasik formlu demir üzengilerin dış yan yüzleri geometrik süsleme örgelerinin kullanıldığı gümüş, bakır ve altın
kakmalı. 19. yy.
Yükseklik 15.6 cm
¨ 1.400 € 465
144 ÇİFT KAHVE FİNCANI
Fincan bölümleri Japon, Satsuma porseleni,
gümüş tabakları Sultan II.Abdülhamid tuğralı
(1876-1909), kabartma bitkisel süslemeli.
Orijinal kutusunda.
Toplam yükseklik 4.5 cm
¨ 3.800 € 1.265
125
145 SİNİ
Osmanlı dönemi Memlük stili bakır sininin üzeri zengin kabartma işçilikli. Yüzey farklı formlar kullanılarak bölmelenmiş.
Bölümler farklı yazı formları, şemseler, rumiler, lale ve palmet motifleri ile dolgulanmış. Tüm yüzey pirinç ve gümüş kakma
işçilikli. Merkezinde yer alan sekizgen bölmede Neml Suresi 20.ayet: ‘Haza min fadli Rabbi’ (Rabbimin lütfundandır)
yazılı. Bu bölmeyi çevreleyen sekiz adet altıgen formlu çerçevede stilize lale, yılan, balık ve şemse formları ile ‘Lâ havle
ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm’ (Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir) ibaresi,
ilaveten sağlıkla, yemekle, şükürle ilgili güzel sözler yer alıyor. Sininin kenarını oluşturan bant üzerinde çepeçevre stilize
lale, palmet formları ile arabesk süslemelerin arasında El-Adil, El-Cabbar, El-Melik, El -Sultan gibi sininin sahibine atfen
yüceltici sıfatlar yazılmış. 19. yy.
Çap 70 cm
¨ 10.000 € 3.335
126
Provenans : Sini, Sultan II. Abdülhamid dönemi Beyrut valisi Halil Rıfat Paşa(1891-1896) için özel olarak yapılmıştır,
müzayedemize aile koleksiyonundan gelmiştir.
146 KURAN-I KERİM MAHFAZASI
Memlük stili, bronz mahfaza altı adet boğumlu ayak üzerinde yükselen altıgen formlu. Yüzeyler kabartma ve ajur işçilikli
paneller ile oluşturulmuş. Kabartma işçilikli yazı ve süslemeler gümüş kakmalarla belirginleştirilmiş. Bu bölümlerde ElAdil, El-Mansur, El-Melik, El Sultan gibi ibareler yer alıyor. Kapağı kemerli kapı formunda. 19. - 20.yy.
Yükseklik 70 cm
¨ 17.000 € 5.665
127
147 AMADEO PREZIOSI (1816-1882)
‘Semah eden Mevleviler’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1879 tarihli.
35 x 24.5 cm
128
¨ 7.000 € 2.335
148 İBRAHİM SAFİ (1899-1983)
‘Eyüp, Pierre Loti’den görünüm’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.
70 x 85 cm
¨ 50.000 € 16.665
129
149 SAMİ LİM (1905-1986)
‘Ankara’, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı, 1953 tarihli.
39 x 62 cm
130
¨ 3.800 € 1.265
150 ŞERİF RENKGÖRÜR (1887-1947)
‘Vazoda çiçekler’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1935 tarihli.
50 x 44 cm
¨ 6.500 € 2.165
131
151 ART NOUVEAU VAZO
Fransız, Legras sanatçı imzalı, büyük boyutlu cam vazonun kahverengi-sarı tonlarındaki yüzeyi üzerinde cameo tekniği ile
farklı doğadan görünümler çalışılmış. Boyutları ,detaylı işçiliği ile firmanın dönemin anlayışını yansıtan önemli tasarım
örneklerinden. 1910 - 1920’ ler.
Yükseklik 61 cm
¨ 14.000 € 4.665
Legras
1864 yılında Fransa’da Paris yakınlarındaki St.Denis’te Auguste
Legras (1817-1887) tarafından kurulan Legras cam atölyesi,
özellikle Art Nouveau döneminde Gallé, Daum Nancy ve Lalique
gibi önemli cam üreticileri ile yarışacak düzeyde parçalar üretmiştir.
Cam üretimi ve ticareti konusundaki yeteneği ile kısa sürede gelişen
firma, Pantin ve Aubervilliers’teki iki atölyeyi daha bünyesine
katarak üç ayrı atölyede çalışmalarını sürdürmüştür. Firmanın
karakteristik özelliği olan aside yedirme tekniği ile yaptığı çok
katmanlı cameo camlarında bezeme olarak doğadan görünümler
ve bitkisel motifler kullanılmıştır. Firmanın yönetimini 1909
yılında Auguste’un oğlu Charles Legras devralmıştır. Bu dönemde
üretimler sanatsal açıdan aynı düzeyi korumuş, ancak teknoloji ve
tasarım çeşitliliği açısından herhangi bir yenilik getirilmemiştir.
Büyük boyutlu, zengin ve kaliteli işçilikli objeleriyle Fransa’da
dönemin en önemli cam üreticilerinden biri haline gelen Legras,
I.Dünya Savaşı sırasında üretime zorunlu olarak ara vermiştir. 1919
yılında Pantin ile birleşerek Verreries et Cristalleries de St.Denis et
de Pantin Reuinies adını almıştır. Bu tarihten itibaren, dönemin
modasına uygun olarak Art Deco stili üretimlere başlanmıştır.
Firmanın Art Deco üretimlerinin büyük bir bölümü, 1926
yılında tasarım bölümünün başına geçen Auguste Heiligenstein’ın
eseridir.
Legras camlarının büyük bir bölümü imzalıdır ve imzalar
dönemlere göre farklılık gösterir. Art Nouveau dönemi eserlerde
genellikle ‘Legras’ veya ‘Leg’ imzası yer alır. Sonraki üretimlerde ise
Fransız devlet arması üzerinde Saint Denis’in baş harfleri görülür.
Bazı objelerde, Indiana gibi, obje üzerine uygulanan özel desenin
ismi de bulunur.
132
152 ÇİFT BRONZ ŞAMDAN
Fransız yapımı, bronz üzeri altın vermeille, yedi kollu şamdanlar oval formlu altı köşeli bir kaide üzerinde yükseliyor.
Kaide yüzeyi stilize bitkisel motifler ve her iki yanında aplike kenger yaprakları ile dekorlu. Kupa formlu gövdesi üzerinde
çiçek ile yemişlerden oluşan kalın bir girland ve repousse (kabartma) tekniğinde mitolojik bir kompozisyonun çalışıldığı
friz yer alıyor. Yaprak formlarıyla zenginleştirilmiş boğumlu kollar üzerinde yer alan mumlukların yüzeyinde kabartma
tekniğinde fiyonklarla birbirine bağlanmış girlandlar çalışılmış. 19. yy.
Yükseklik 64 cm
¨ 18.000 € 6.000
133
153 GÜMÜŞ EL AYNASI
Osmanlı, telkari işçiliğinin nadir örneklerinden. Yuvarlak formlu, çift taraflı ve derin bizoteli aynanın çerçevesi saç
örgüsü, güherse ve yılankavi formların kullanıldığı zarif telkari işçilikli. Üst bölümünde stilize bir tomurcuk yer alıyor.
Kulpu bitkisel formların kullanıldığı zarif telkari işçiliğiyle oluşturulmuş. İç yüzü kırmızı kadife kaplı kahverengi meşin
kutusunun dış yüzü altın yaldız süslemeli. 19. yy.
Uzunluk 36 x 20 cm
¨ 1.800 € 600
154 EL AYNASI
WMF (Württembergische Metallwarenfabrik) yapımcı damgalı, metal blanc, aynası oval formlu. Metal bölümleri Neo
Rönesans stilde kabartma müzik yapan melekler ve bereket boynuzları, bitkisel süslemelerle dekorlu.19. yy.
Uzunluk 30.5 cm
¨ 500 € 165
155 ÜÇ ADET YELPAZE
Fransız yapımı. zarif ajur işçilikli fildişi, kemik ve boynuzdan imal edilmiş.19. yy.
21 cm, 15.5 cm ve 15.5 cm
134
¨ 1.000 € 335
156 TUĞRALI GÜMÜŞ HOKKA TAKIMI
Dört adet hokka ve bir adet rıhdandan oluşan takımın mavi-beyaz porselen gövdeleri Qing, Kangxi (1662 – 1722)
dönemi. Hokkalardan bir tanesi ibrik formunda. Rıhdan ve diğer üç hokka oval formlu, aşağı doğru genişleyen şişkin
gövdeli, gövde üzeri sıraltı kobalt mavi ile bitkisel süslemeli. Gümüş geçmelerı tuğralı (Tashih-i ayar; 1844 sonrası, tuğrası
tam olarak okunamıyor).
Yükseklikler 8 - 9.5 cm
¨ 5.000 € 1.665
135
157 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013)
‘Yırtık’, özgün baskı, 26/120, imzalı.
75 x 55 cm
136
¨ 3.500 € 1.165
158 BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013)
‘Yırtık’, özgün baskı, 34/120, imzalı.
75 x 55 cm.
¨ 3.500 € 1.165
137
159 HAMZA İNANÇ (d.1930)
Soyut peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli.
100 x 115 cm
138
¨ 7.000 € 2.335
160 FİKRET OTYAM (d.1926)
‘Beritanlı çocuk’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli.
97 x 82 cm
¨ 25.000 € 8.335
139
161 GÜMÜŞ ÇAY/KAHVE TAKIMI
Avrupa yapımı, Esquire yapımcı, 950 gümüş ayar damgalı set çaydanlık, kahvedan, sütlük, şekerlik ve şeker maşasından
oluşuyor. Orijinal kutusunda. 20. yy. başı.
Çaydanlık yük. 20.5 cm
Top. Ağırlık 2020 g
140
¨ 3.500 € 1.165
162 GÜMÜŞ ÇATAL BIÇAK TAKIMI
Avrupa yapımı, 900 ayar damgalı. 12 yemek kaşığı, 12 yemek çatalı, 12 yemek bıçağı, 12 küçük çatal, 12 küçük bıçak, 12
balık bıçağı, 12 balık çatalı, 12 tatlı kaşığı ve 9 adet servisten oluşan toplam 105 parçalık takım.
Ağırlık 7393 g
¨ 8.000 € 2.665
141
163 İŞLEME BOHÇA
Bordo renkli kadife üzerine altın klaptan işleme. 19. - 20. yy.
76 x 76 cm
142
¨ 2.000 € 665
164 LOUIS HOTTOT (1829-1905)
‘Le secret d’Odalisque’ , tutya heykel, imzalı. Uzanmış halde tasvir edilen figürün başlığı ve üzerindeki örtü çıkarılabilir
şekilde tasarlanmış. Böylece aynı heykel üzerinde (giyimli ve nü) iki ayrı betimleme yapılabilmiştir. Mobil uygulamalar
19. yy. heykel sanatında sık rastlanır ögeler değildir. Bu anlamda sanatçının bu yaratıcı eseri dönemin oryantalist konulu
eserleri içinde özel bir yere sahiptir.
70 x 33 x 45 cm
¨ 20.000 € 6.665
Louis Hottot (Fransız, 1829-1905)
19. yüzyılın önemli heykeltıraşlarından biri olan Louis Hottot’un kariyerinin erken dönemine ilişkin fazla bilgi yoktur.
École des Beaux-Arts’ta (Paris) öğrenim gören sanatçı, eserlerinde genellikle oryantalist konuları, doğulu insan figürlerini
işlemiştir. 1885 yılında, Paris’in en önemli sanat etkinliği sayılan salon sergilerini düzenleyen Sociétaie des Artistes,
Français’a katılmıştır. Malzeme olarak bronz ve tutyayı tercih eden Hottot’un heykelleri, 1892-1898 yılları arasında salon
sergilerinde düzenli olarak yer almıştır.
143
165 RAFET EKİZ (1950-2003)
İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli.
50 x 60 cm
144
¨ 3.000 € 1.000
166 KOMET (d.1941)
İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
54 x 65 cm
¨ 28.000 € 9.335
145
167 NECDET ELAL (d.1930)
‘Kıyafet balosu’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1988 tarihli.
55 x 65 cm
146
¨ 2.500 € 835
168 EREN EYÜBOĞLU (1912-1988)
‘Ozan’, kağıt üzeri karışık teknik (yağlıboya-suluboya), imzalı.
50 x 60 cm
¨ 5.000 € 1.665
147
169 ÇİFT KAHVE FİNCANI
Fincan bölümleri Japon, Satsuma porseleni, altın vermeille gümüş tabakları Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909),
kabartma verev bantlar ve kabaralarla dekorlu. Ayrıca her iki tabakta kabartma formunda birer arma mevcut.
Toplam yükseklik 6 cm
¨ 2.000 € 665
170 ÇİFT KAHVE FİNCANI
Fincan bölümleri Satsuma porselen, altın vermeille gümüş tabakları Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909), zincir
formları ile dekorlu.
Toplam yükseklik 4 cm
148
¨ 2.000 € 665
171 KALEMDAN
İran yapımı. Demir üzerine altın kakma işçilikli. Oval kaideli. Kalem yuvası hilal şeklinde. 19. yy.
21 x 9 x 8 cm
¨ 1.300 € 435
149
172 ÇİFT SEVRES PORSELEN VAZO
Fransız, Sévres porselen imalat damgalı. Pedestal kaideli, konik gövdeli kobalt renkli porselen vazoların yüzeyi altın yaldız
bitkisel örgeler ile dekorlanmış. Vazoların ön yüzünde yer alan oval madalyonlarda doğada insan konulu, ‘E.Froger’ sanatçı
imzalı çalışmalar yer alıyor. Arka yüzdeki oval madalyonlarda ise peyzaj çalışmaları görülüyor. Kaidesi, kulpları ve kapak
kenarı altın yaldızlı zarif bronz geçmelerle tamamlanıyor. 19. yy.
Yükseklik 42.5 cm
150
¨ 4.500 € 1.500
173 ÇİFT PORSELEN KUTU
Württemberg (Alman) porselen imalat damgalı, büyük boyutlu ve kare formlu kutuların yüzeyi altın yaldız çerçeveler
içinde mine işçiliği çok renkli çiçek buketleri ile dekorlu. Her bir kenarda çiçek taşıyan melek figürleri yer alıyor. Kubbe
formlu kapağında antik Yunan mitolojisinde evlilik tanrıçası olan Hera, onun simgesi olan tavus kuşu ve cupidlerin yer
aldığı mitolojik bir sahne çalışılmış. 20. yy başı.
23.5 x 23.5 x 43.5 cm
¨ 3.800 € 1.265
151
174 YAVUZ TANYELİ (d.1950)
Soyut figüratif, karton üzeri yağlıboya, imzalı, 2006 tarihli.
110 x 75 cm
152
¨ 4.500 € 1.500
175 MUSTAFA ATA (d.1945)
Vlam serisinden, tuval üzeri akrilik, imzalı.
130 x 130 cm
¨ 28.000 € 9.335
153
176 ARİF KAPTAN (1906-1982)
Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı.
48 x 34 cm
154
¨ 5.400 € 1.800
177 ARİF KAPTAN (1906-1982)
Soyut kompozisyon, kağıt üzeri karışık teknik (yağlıboya-suluboya), imzalı, 1975 tarihli.
60 x 45 cm
¨ 6.800 € 2.265
155
156
178 PORSELEN HEYKEL
Meissen porselen imalat damgalı, atlı araba konulu porselen heykel. Nadir rastlanır büyüklükte bir örnek. 20. yy.
91 x 26 x 32 cm
¨ 6.000 € 2.000
157
179 RUBU TAHTASI (KUADRANT)
Osmanlı, H.1266 (M.1850) tarihli.
16 x 2.5 x 18 cm
¨ 1.500 € 500
Rubu tahtaları (çeyrek usturlablar) bina, kale, minare vb. yapıların eğim ve açılarının ölçümlerinde de kullanılmışlardır.
180 LAKE KALEMDAN
İran yapımı, Kaçar Hanedanlığı (1796-1925) dönemi. Büyük boyutlu, oval formlu, üst yüzeyi bombeli, kapağı yandan
açılır. Koyu yeşil renkli lake kalemdanın dış yüzü yer yer kabartma tekniğinin kullanıldığı soylu figürlerinin yer aldığı
yaşam sahneleriyle dekorlu. 19 .yy. ilk yarısı. Bir kaç ufak atıklı.
41 x 10 x 9 cm
158
¨ 1.800 € 600
181 İŞLEME ETEK
Osmanlı dönemi, pembe renkli atlas etek, altın
klaptan ile dival tekniği kullanılarak farklı
bitkisel motiflerin kullanıldığı yoğun işlemeli.
Etek kenarı işleme girlandlardan bir bordür ile
çevrili. 19. yy.
Uzunluk 95 cm
¨ 2.500 € 835
159
182 ADİL SALİH (d.1965)
Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
53.5 x 93.5 cm
160
¨ 1.200 € 400
183 TANJU DEMİRCİ (d.1961)
Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik,
imzalı.
65 x 65 cm
¨ 500 € 165
184 İZZET ARDA ONURSAN (d.1959)
Soyut figüratif, karton üzerine akrilik, imzalı, 2011 tarihli.
39 x 29 cm
¨ 650 € 215
161
185 CLEMENS HOLZMEISTER
(1886-1983)
‘Tarabya’, kağıt üzeri suluboya, imzalı,
1945 tarihli.
43.5 x 28.5 cm
¨ 5.000 € 1.665
Avusturyalı mimar, ressam ve tasarımcı. Viyana Teknik Yüksekokulu’nda mimarlık öğrenimi gördü. 1924-1938 yılları
arasında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hitler’in ve Nasyonel Soyalizmin etkisinin
Avusturya’ya kadar ulaşması nedeniyle Türkiye’ye iltica etti ve 1940 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders vermeye
başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni biçimlenen başkentinde, başta Cumhurbaşkanlığı Köşkü, TBMM binası, Harp
Okulu ve Avusturya Büyükelçiliği olmak üzere çok sayıda kamu yapısı tasarlayıp geliştirme imkanı buldu. 1954 yılında
ülkesine döndükten sonra Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde rektör olarak görevine devam eden Holzmeister’in adı
2008 yılında Çankaya-Ankara’da bir caddeye verildi.
162
186 SABİHA BOZCALI (1903-1998)
‘Camii avlusu’, karton üzeri suluboya.
53 x 43.5 cm
Provenans: Sanatçının Bozcaadalı ailesine evlilik hediyesidir.
¨ 4.000 € 1.335
163
187 GÜMÜŞ MÜCEVHER KUTUSU
Sultan Abdülaziz tuğralı (1861-1876), oval formlu mücevher kutusunun yüzeyi kabartma ile lale, kır çiçekleri, tomurcuk
güller ve palmetlerle bezeli. Benzer süsleme unsurları çift asma kulbu üzerinde de tekrarlanmış. Kilit mekanizmasının
üzerinde aplike boru çiçeği yer alıyor. Dilimlerle hareketlendirilmiş bombeli kapağı aplike mine çiçekleri ve kuş motifiyle
sonlanıyor.
24.5 x 29 x 23 cm
Ağırlık 1189 g
164
¨ 9.000 € 3.000
188 GÜMÜŞ LEĞEN-İBRİK
Osmanlı-Mısır ayar ve Naşir usta damgalı. Üç parçadan oluşan takımın yüzeyi kabartma ve kalem işi tekniği ile mine
çiçekleri, karanfil ve yaprak motifleri ile dekorlu. 19. yy.
Ağırlık 2076 g
Yükseklik 42 cm
¨ 10.000 € 3.335
165
189 İKİ ADET İŞLEME
Osmanlı dönemi, keten bezi üzerine altın tel kırma ile bitkisel motifler
kullanılarak işlenmiş yağlık ve bohça. 19. yy.
Yağlık 198 x 27 cm
Bohça 95 x 95 cm
¨ 900 € 300
190 İŞLEME HAVLU
El dokuması krem renkli havlu-bez üzerine iki başta altın tel kırma tekniği
ile çiçekler ve dallar işlenmiş. 19. yy.
110 x 60 cm
166
¨ 700 € 235
190
191 İŞLEME ÖRTÜ
Osmanlı dönemi, el dokuması krem renkli ipek el dokuması kumaşın her iki kısa kenarı boyunca çok renkli ipek iplik
kullanılarak zincir tekniği ve altın tel kırma işçiliği ile farklı floral motifler ile oluşturulan zengin bir kompozisyon çalışılmış.
Osmanlı işlemelerinin nadir ve mükemmel durumda günümüze ulaşmış bir örneği. 19. yy.
200 x 85 cm
¨ 2.500 €835
167
192 NEDRET SEKBAN (d.1952)
‘Çağımızın Azizleri: Gece Ateş Başında II’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli.
89 x 69 cm
168
¨ 6.000 € 2.000
193 KOMET (d.1941)
İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
55 x 65 cm
¨ 28.000 € 9.335
169
194 SELİM TURAN (1915-1994)
Soyut peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı.
43 x 50 cm
170
¨ 7.000
€ 2.335
195 ZEKİ FAİK İZER (1905-1988)
Soyut kompozisyon, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 1981 tarihli.
49 x 64 cm
¨ 7.000
€ 2.335
171
196 GÜMÜŞ HAMAM TASI
Sultan V.Mehmed Reşad tuğralı (1909-1918), 900 ayar (sah) damgalı. Yuvarlak formlu tasın merkezi iç içe geçmiş daireler
ve dalga formlarından oluşan aznavur işçilikli. Benzer süsleme öğelerinin tekrarlandığı dış yüzünde merkezde çiçek ve
yaprak motiflerinden oluşan bir madalyon yer alıyor.
Ağırlık 370 g
Çap 20 cm
Yükseklik 5 cm
¨ 4.000 € 1.335
197 GÜMÜŞ HAMAM TASI
Sultan V.Mehmed Reşad tuğralı (1909-1918), Van damga merkezi ve 900 ayar damgalı. Yuvarlak formlu tasın merkezi
iç içe geçmiş daireler ve dalga formlarından oluşan aznavur işçilikli. Benzer süsleme öğelerinin tekrarlandığı dış yüzünde
merkezde çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan madalyonun içinde HA inisiyali yer alıyor.
Ağırlık 428 g
Çap 20.5 cm
Yükseklik 5.2 cm
172
¨ 4.000 € 1.335
198 BROŞ
Osmanlı yapımı altın broşa yaklaşık 2.25 karat eski kesim elmas ve 0.50 karat safir taş montürlenmiş, 19. yy.
Uzunluk 8.5 cm
Ağ. 11 g
¨ 2.500 € 835
199 ELMAS BROŞ
Çarkıfelek formlu gümüş üzerine yaklaşık 1.20 karat eski kesim elmas taş bezeli.20. yy. başı .
Çap 4.4 cm
Ağ. 13 g
¨ 500 € 165
200 ELMAS BROŞ
Çiçek formlu altın montürlü, yaklaşık 1.50 karat eski kesim elmas bezeli. 19. yy.
Çap 2.6 cm
¨ 1.000 € 335
173
201 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI
Herend porselen imalat damgalı, Queen Victoria Green Border dekorlu. Kahvedan, sütlük, şekerlik ve altı adet fincan ile
tabağından oluşan takım. 20. yy. başı.
Kahvedan yüksekliği 17.5 cm
174
¨ 2.250 € 750
202 HEREND PORSELEN YEMEK TAKIMI
Herend porselen imalat damgalı, yeşil renkli Chinese bouquet dekorlu. 12 adet düz tabak, 12 adet çukur tabak, 12
adet tatlı tabağı, 2 adet çorbalık, farklı boyutta 2 adet yuvarlak servis tabağı, 1 adet tepsi, 1 adet kare servis, 1 adet oval
servis tabağı, 2 adet tuzluk-biberlik, 1 adet sosluk, 2 adet ufak oval servis tabağı olmak üzere toplan 48 parçalık takım.
Çorbalıkların tutamakları limon formunda. 20. yy.
¨ 9.000 € 3.000
175
203 SAİM KANRA (1898-1986)
‘Sonbahar’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.
50 x 65 cm
176
¨ 3.400
€ 1.135
204 ALİ AVNİ ÇELEBİ (1904-1993)
‘Kayıklar’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
38 x 46 cm
¨ 23.000
€ 7.665
177
MEHMED ŞEFİK BEY (1819-1880)
19.yüzyılın en önemli hattatlarındandır. Babası Divan-ı Hümayûn dairesinde tahvil memuru olan Süleyman
Mahir Bey’dir. Rüştiye tahsilini tamamladıktan sonra, babasının çalıştığı dairede memuriyete başladı. Ancak
memurluktan kısa sürede sıkılarak, hat sanatına yöneldi. İlk yazı hocası hattat Laz Ömer Efendi’nin yetiştirdiği
Ali Vasfi Efendi’dir. Ali Vasfi Efendi’den sülüs ve nesih yazıları öğrendi, ancak hocası vefat edince teyzesinin
eşi olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile hat çalışmalarına devam etti. 1835 yılında icazet aldı. İcazet aldıktan
sonra üstadı ile bağını koparmayan Şefik Bey, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin en değer verdiği öğrencilerinden
biridir. Hattat Ali Haydar Bey’den talik yazıyı öğrendi. 1845 yılında Muzika-i Humayûn ve saray yazı hocalığına
getirildi. Otuz dört yıl hocalık yaptıktan sonra ölümünden kısa bir süre önce emekliye ayrıldı. Sülüs, nesih, celî
divanî, Rika ve talik gibi farklı yazı çeşitlerindeki yetkinliği ile 19.yüzyıl hattatları arasında ayrı bir yere sahip
olan Mehmed Şefik Bey çok sayıda öğrenci de yetiştirdi. En önemli öğrencileri arasında Çırçırlı Ali Efendi,
Hasan Rıza Efendi ve Alaaddin Bey sayılabilir.
Hattatın en ünlü eserlerinden biri Bursa Ulu Camii’ndedir. Camii, 1855 yılında Bursa’da meydana gelen
depremde hasar görünce, Sultan Abdülmecid tarafından görevlendirilerek Abdülfettah Efendi ile birlikte Bursa’ya
gönderilen Şefik Bey, hem camii içindeki yazıları tamir etti, hem de yeni levhalar yazdı. Ayrıca padişahın Sakız
Adası’nda yaptırdığı camiinin yazıları da Şefik Bey’e aittir. Ayasofya’nın mihrap içinde hakkedilmiş ayet-i kerime,
Kudüs’te Kubbetü’s Sahra’nın çini üzerine işlenmiş Yasin Suresi, Sultan Abdülmecid Türbesi’nin kuşak yazıları,
İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki merkez binası üzerindeki ‘Dairei Umuru Askeriye’ yazısı ve iki tarafında
bulunan Fetih Suresi de onun yazılarıdır. İki Kuran-ı Kerim, sekiz Delâil-i Hayrat, murakkalar, kıtalar ve hat
levhalar yazan Şefik Bey’in H.1260 tarihli Kuran-ı Kerim’i Türk İslam Eserleri Müzesi’ndedir. 1880 yılında vefat
eden hattatın mezarı Beşiktaş’ta Yahya Efendi Türbesi yakınlarındadır.
205 HAT LEVHA
Ketebe Mehmed Şefik (1819-1880). H. 1281 (M.1864) tarihli.
Müsenna (aynalı yazı) görünümlü Celi Sülüs istif ile Isrâ Suresi 84. ayet. Rokoko üsluptaki teshibi sağlı sollu
çiçek buketleri ile tamamlanmış.
Meali : ‘De ki “Herkes kendi şekline (hüviyetine, karakterine) göre amel eder”. Öyleyse kimin daha çok hidayet
yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir’
62.5 x 43 cm
178
¨ 30.000
€ 10.000
179
206 HAT LEVHA
Ketebe Hafız Süleyman, H.1314 (M.1899) tarihli. Gubari yazı ile tekrarlayan Arapça ‘ha’ harfi içinde Yasin suresi
yazılmış.
45 x 111 cm
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
¨ 6.500 € 2.165
207 HAT LEVHA
Ketebe Ali (Çırçırlı, ?-1903), H.1291 (M.1874) tarihli celi sülüs istif.
‘Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr’, (Kolaylat Rabbim güç olmasın, tamamlat Rabbim hayırlısıyla).
32 x 25.5 cm
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
180
¨ 6.500 € 2.165
208 HAT LEVHA
Ketebe Hacı Mahmud (Arapgirli,1881-1946), H.1363 (M.1944) tarihli.
Merkezde girift bir form içinde Kufi yazı ile ‘Sallallahu aleyhi ve sellem’ (Hz.Muhammed için yapılan bir dua; Allah ona salat
ve selam etsin); sağında ve solunda sırasıyla celi yazı ile ‘Lailaha illallahu melikül-hakkul mübin’ ve ‘Muhammedenrasullahi
sadıkul va’dul emin’ (Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur, emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın
resulüdür) yazıyor. En altta ‘Muhammed’ formunda ve celi divani yazı ile Muhammed Suresi yazılmış. Rumi geçmeler
kullanılarak tezhiplenmiş.
41.5 x 47.5 cm
Provenans: Özer ailesi koleksiyonu
¨ 4.000 € 1.335
Hattat Hacı Mahmud Yazıcı (1881-1946)
1882 yılında Arapgir-Malatya’da dünyaya geldi. On sekiz yaşında memuriyete başlayarak ilçenin yazı işleri biriminde
görev aldı. Kısa sürede kendini kanıtlayarak görevinin yanı sıra orta okulda güzel yazı ve Osmanlı’ca dersleri de verdi.
Birkaç yıl çeşitli nahiyelerde müdürlük yaptıktan sonra, Elaziz Erkek Öğretmen Okulu’na el sanatları öğretmeni olarak
tayin edildi. Daha sonra İstanbul’a gelerek sadece hat sanatıyla meşgul olmaya başladı. Nesih, Celî, Sülüs, Kufî ve Rika gibi
hat sanatının farklı türlerinde değerli yazılar yazarak bunları gazete ve dergilerde yayınlattı. 1937-1938 öğretim yılında
Arapgir ortaokulu açılınca, oraya resim öğretmeni olarak atandı. 1944 yılında kendi isteği ile emekli olan hattat, 1946
yılında aramızdan ayrıldı.
181
QUEEN VICTORIA DÖNEMİ MÜCEVHER SANATI
‘ GRAND PERIOD’
İngiltere’de kraliçe Victoria’nın hüküm sürdüğü 1837-1901 yılları arasındaki evre ‘Victoria
Dönemi’ olarak adlandırılır. Bu dönem İngiltere için her alanda barış, görkem, başarı ve zenginlik
dönemidir. Söz konusu dönemde mücevher sanatı alanında yaşanan gelişmelerin ise bu zaman
diliminin ‘Grand Period’ olarak tanımlanmasında büyük payı vardır. Genel olarak bakıldığında,
Victorian mücevherlerin dönemin siyasal, ekonomik ve toplumsal olaylarıyla paralel bir gelişim içinde
olduğu görülür. Mücevherlerde kullanılan malzemeler, teknikler ve üsluplar dönem içinde yaşanan
gelişmelere bağlı olarak şekillenmiştir. 1849 yılında Kaliforniya’da, 1850’lerde Avustralya’da altın
madeninin keşfi, arkeolojik araştırmalar, ülkeler arası ticari ilişkiler, orta sınıfın gelir düzeyindeki
yükselme ile özellikle de kadınların iş yaşamında söz sahibi olmaya başlaması kadın modasında ve
mücevherlerde radikal değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Antik döneme duyulan tutku ve bu
alandaki araştırmaların yoğunlaşması, Rönesans ve ortaçağ sanatına duyulan ilgi mücevher sanatını
yeniden yorumlayan yepyeni bir stilin doğmasını sağladı. Örneğin, Mısır’daki arkeolojik kazılar ve
Mısır hazinelerinin 1867 yılındaki Uluslararası Fuar’da sergilenmesi Mısır mücevherine olan ilgiyi
arttırdı. Böylece, Carlo Giuliano gibi Neo-Rönesans stilde çalışan dönemin pek çok ustası, scrabeus
(pislik böceği), şahin ve yılan Mısır’ın tipik sembollerinin kullanıldığı kırmızı, yeşil, mavi mineli
mücevherler üretmeye başladı. Mısır ve Rönesans takılarına duyulan ilgi beraberinde Yunan ve
Etrüsk uygarlıklarının uyanışını da getirdi ve İtalyan mücevher ustası Pio Castellani’nin granülasyon,
telkâri, tel sarma gibi antik döneme özgü tekniklerde ürettiği o dönemin özelliklerini taşıyan takılar
kısa sürede tüm Avrupa’ya yayıldı. Bu yıllarda mücevher yapımı, tüm Avrupa’da en çok kabul
gören mesleklerden biri haline geldi. Eskiye duyulan ilginin dışında, orijinallik tutkusu ve sürekli
yenilik peşinde olma dürtüsü de dönemin mücevher sanatında belirleyici olan unsurlardır. Farklı
kesim teknikleriyle yontulmuş taşların bir araya getirilmesiyle yıldız ya da çiçek formu oluşturan
ve etrafı inci ya da elmaslarla çevrilen iri yakut, lal ya da zümrütlerin süslediği yüzükler, broşlar;
kaplumbağa kabuğuna altın veya gümüş kakılarak yapılan takılar; at yarışı, avcılık, tenis ve yelkenli
gibi betimlemelerin kullanıldığı sportif mücevherler; düz arka kısmı oyularak ve boya hileleriyle üç
boyutlu görünüm kazandırılan kaya kristalinden yapılmış kol düğmeleri, yaka iğneleri, küpeler; yıldız,
böcek, yabanarısı, yusufçuk, örümcek ve kelebek formlu broşlar bu orijinallik tutkusunun ürünleridir.
Fransa’nın Çin içindeki yayılımının mücevherlerde yeşim taşının da kullanılmaya başlamasını
sağlaması, 1860’larda Virginia’da, Nevada şehrinde gümüş yataklarının, 1870’lerde ise Avustralya’nın
İngiliz bölgesinde opal taşı yatağının keşfi de mücevher üretimine çeşitlilik kazandıran gelişmelerdi.
Japon ticaretinin başlaması sonucu tasarımlarda kullanılan Japon kültürünün belirleyici çizgileri ve
motifleri ise geç Victoria dönemi ile eş zamanlı olarak gelişecek olan Art Nouveau stilinin doğuşuna
zemin hazırladı. Geç dönem tasarımlarında artık kıvrımlar daha yumuşak, formlar daha yalındır ve
metalin az kullanıldığı amorf kesimli ametist, zümrüt, opal, ay taşı, firuze gibi değerli taşlı tasarımlar
ön plandadır. Elmaslar popülerliğini korusa da, Güney Afrika’daki özgürlük savaşı nedeniyle elmas
tedariğinin azalması sadece çok özel tasarımlarda kullanılmasına neden oldu. Görsel sanatlardaki
gelişmeler de mücevher sektörüne yön verdi. Örneğin aktrist Sarah Bernhardt’ın Kleopatra rolünü
oynarken taktığı Mısır motifleriyle süslü turkuaz kolye antik takılara ilginin yeniden canlanmasını
sağladı. Ancak artık el işçiliği yerine fabrikasyon ön planda olduğu için antik takıları birebir yapmak
mümkün olmadı. Gaz ve buhar makineleri teknolojisinin mücevher sektörüne de girmesi üretimi
arttırırken kaliteyi de düşürmeye başladı. Kraliçe Victoria’nın 1901’deki ölümüyle sona eren dönem,
moda ve sanat alanında sadece İngiltere’de değil, tüm Avrupa’da etkili olmuş ve ardılı Prens Edward’a
seçkin ve zarif bir ortam bırakmıştır.
182
209 BİLEZİK
Geç Georgian erken Victorian dönemi İngiliz yapımı altın bilezik dolanmış yılan şeklinde. Baş ve kuyruğu zümrüt yeşili
mine ve elmas taşlarla bezeli, altın yüzeyine kalem işi yılan pulu görünümü çalışılmış. Minesi hafif atıklı. 1830’ lar.
Ağırlık 45 g
¨ 9.500 € 3.165
183
210 BROŞ
Fransız yapımı, iç içe geçen oval ve kordela altın bantlar iki top sallantı ile sonlanmış. Siyah ve mavi renkli mine üzerinde
stilize zambak formlarının kullanıldığı kalem işi süslemeler yer alıyor. Subert st. De Tugot kuyumcu etiketli orijinal
kutusunda. 19. yy.
Uzunluk 7 cm
Ağırlık 13 g
184
¨ 7.000 € 2.335
211 BROŞ
İngiliz, Victoria dönemi altın broşun dış bükey yüzeyi birbirini kesen kabartma taç yaprakları arasında dizi olarak
montürlenmiş kabuşon yakut, necef taşlar ve inciler yer alıyor. Göbeği kabuşon zümrüt taşlı. 19. yy.
Ağırlık 38 g
Çap 5.5 cm
¨ 9.000 € 3.000
185
212 HAT LEVHA
‘İnsan için ancak çalıştığı vardır’, anonim zerendut levha H.1322 (M.1904) tarihli.
36 x 66.5 cm
¨ 1.000 € 335
213 HAT LEVHA
İcazeti Alan: Ahmed Rüştü.
İcazeti Veren: Hafız Mehmed Rüştü.
Tarih: H.1294 (M.1877)
18.5 x 24 cm
¨ 750 € 250
186
214 HAT LEVHA
‘Allah mübarek kılsın’, ketebe: Fuat Başar (d.1953), tezhip: Neşe Efe (d.1963).
21.5 x 26.5 cm
¨ 2.250 € 750
215 HAT LEVHA
Karalama, Ahmet Zeki Yavaş (d.1966) ketebeli. H.1422 (M.2001) tarihli.
17.5 x 17.5 cm
¨ 750 € 250
187
216 MIGIRDİÇ GİVANİAN (CİVANYAN) (1848-1906)
Deniz peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
42 x 55.5 cm
¨ 6.000 € 2.000
217 CEZMİ AYDINOĞLU (?-1977)
Peyzaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
188
40 x 55.5 cm
¨ 2.000 € 665
218 NİHAT TANDOĞAN (1930-2011)
‘Kavunlu natürmort’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1987 tarihli.
62 x 81 cm
¨ 5.000 € 1.665
189
219 İŞLEME DUVAK
Üçgen formlu mavi-mor renkli atlas duvağın bordür ve göbeği altın tel ile farklı tel kırma teknikleri kullanılarak bitkisel
ve örgü formları ile işlenmiş. 19. yy.
93 x 66 x 66 cm
¨ 900 € 300
220 İKİ ADET SÜNNET YASTIĞI
Osmanlı dönemi, koyu pembe renkli atlas ve yünlü iki kat kumaş üzerine gümüş tel kırma tekniği ile sepet, dalga ve farklı
bitki formları çalışılmış. Yastıklar üzerinde yer yer eski Türkçe ‘Maşallah’ ibareleri işlenmiş. 19. yy.
82 x 48 cm
¨ 4.000 € 1.335
Provenans: Hicaz Umumi Valisi Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu.
190
221 GELİNLİK
Osmanlı dönemi, gelinliğin mor renkli kadife
zeminine altın klaptan tel ile dival işi tekniği
kullanılarak farklı bitki ve kıvrımlı dallardan
oluşan zengin bir kompozisyon işlenmiş. Gelinlik,
işleme kalitesi, iş yoğunluğu ve kondüsyonu ile
günümüze ulaşan nadir örneklerden. 19. yy.
Uzunluk 145 cm
¨ 5.000 € 1.665
191
222 PORSELEN BİBLO GRUBU
Karl Ens (Alman) porselen yapımcı firma damgalı, farklı pozisyonlarda betimlenmiş dört adet papağan figüründen oluşan
grup. 20. yy. başı.
Yükseklikler 18 -36 cm
192
¨ 2.750
€ 915
223 HEREND PORSELEN YEMEK TAKIMI
Herend porselen imalat damgalı, lale desenli. 12 adet düz tabak, 12 adet çukur tabak, 2 adet çukur servis, 4 adet küçük
üçgen servis, 1 adet büyük yuvarlak servis, 9 adet salata tabağı, 1 adet tereyağlık, 2 adet çukur kase, 1 adet üçgen kase, 10
adet fincan, 10 adet fincan tabağı, 10 adet pasta tabağı olmak üzere toplam 74 parçalık takım. 20. yy.
¨ 5.000 € 1.665
193
224 ERCÜMENT KALMIK (1908-1971)
Özgün baskı üzeri yağlıboya, 2/50, imzalı, 1967 tarihli.
50 x 88.5 cm, 70 x 100 cm (kağıt ölçüsü)
¨ 4.000 € 1.335
225 MUHSİN KUT (d.1938)
‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
102 x 70 cm
194
¨ 15.500
€ 5.165
195
226 FİKRET OTYAM (d.1926)
‘Köylü kızları’, kağıt üzeri pastel, imzalı, 1994 tarihli.
48 x 68 cm
196
¨ 4.750 € 1.585
227 NURİ ABAÇ (1926-2008)
‘Eğlence gemisi’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli.
50 x 60 cm
¨ 18.000 € 6.000
197
228 OPALİN GAZ LAMBASI
İngiliz, beyaz renkli opalin gaz lambasının gövdesi ve fanusu
üzerinde iri pembe güller çalışılmış. 19. yy.
Yükseklik 70 cm
¨ 1.800 € 600
198
Anatole J.Guillot (1865-1911)
Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts’ta
(Paris) Alexander Falguiere ile Jean Gautherin’in
heykel atölyelerinde öğrenim gördü. 1903-1906
yılları arasında, Sevres porselen fabrikası için
çalıştı ve çok sayıda heykel, biblo ve madalyon
tasarımı gerçekleştirdi. 1882 yılında Fransa’nın
en önemli sanat kurumlarından olan Fransız
Sanatçılar Birliği’ne katıldı ve bu üyeliğini
ölümüne dek sürdürdü. 1889 yılında Paris Salon
Sergisi’nde üçüncülük, 1901’ de ise ikincilik
madalyası kazandı. 1900 yılındaki World Expo’da
bronz madalya ile ödüllendirildi.
229 ANATOLE J.GUILLOT (1865-1911)
Sanatçının bu Oryantalist çalışmasında kayalar
üzerinde oturan Ortadoğu’ya özgü kıyafetler içinde
bir genç kızı betimlenmiş. Tutya heykel soğuk
boyama tekniği ile renklendirilmiş. İmzalı.
Yükseklik 79 cm
¨ 12.000 € 4.000
199
230 İKİ ADET PORSELEN BİBLO
Lladro-Daisa (İspanya) porselen imalat damgalı, farklı formda iki adet palyaço figürü. 20. yy.
Yükseklikler 16 - 31 cm
Yatay biblo ölçüsü 36 x 13 cm
200
¨ 1.600 € 535
231 PORSELEN BİBLO GRUBU
Höchst (Alman ) porselen imalat damgalı. Sekiz adet, müzik yapan oryantalist figürden oluşan grup. 20. yy.
Yükseklik 18 cm
¨ 6.500 € 2.165
201
232 CHRISTOFLE ÇEREZLİK
Christofle yapımcı damgalı, metal blanc, 1572155 seri numaralı. İstiridye formlu üç bölümden oluşan çerezlik kıvrımlı
yaprak formunda bir kulp ile tamamlanıyor. 19. yy. sonu - 20. yy. başı.
31.5 x 26 x 12.5 cm
¨ 900 € 300
233 FENER
Venedik yapımı, Nailsea stilili, pembe renkli lobule cam lambanın yüzeyi metal geçme. 20. yy. ilk yarısı. İnce çatlaklı.
16 x 35 cm
202
¨ 1.200 € 400
234 CHRISTOFLE OBJE GRUBU
Christofle yapımcı damgalı, oval formlu bir sepet, bir tane narenciye sıkacağı, bir adet shaker, açacak, tirbuşon ve orijinal
kutusunda tirbuşon ile tapa takımından oluşan grup. Sepette Christofle yapımcı damgasının yanı sıra Collection Gallia
ibaresi de yer alıyor. 1930’ lar.
Sepet ölçüleri 23 x 9.5 x 11 cm
Tirbuşon 9.5 x 11.3 cm Açacak 12.4 cm
Narenciye sıkacağı 9.5 x 4 cm
Shaker 21.5 cm
¨ 1.500 € 500
235 24 PARÇA CHRISTOFLE DONDURMALIK
Christofle yapımcı damgalı. Art Deco dönemi, altı adet klasik formlu, altı adet yalın kadeh şeklinde dondurmalıktan ile
on iki adet dondurma kaşığından oluşan takım. Klasik formlu dondurmalıklarda Christofle yapımcı damgasının yanında
Collection Gallia ibaresi de yer alıyor. 1930’ lar.
Yükseklikler 5 - 9.5 cm Çaplar 9 cm
¨ 2.400 € 800
203
236 ONAY AKBAŞ (d.1964)
Soyut kompozisyon, tuval üzeri karışık teknik, imzalı.
146 x 114 cm
204
¨ 6.500 € 2.165
237 HÜSAMETTİN KOÇAN (d.1946)
‘Gölge yüzler’, tuval üzeri karışık teknik, imzalı.
120 x 100 cm
¨ 5.700 € 1.900
205
238 YAVUZ TANYELİ (d.1950)
Soyut figüratif, mukavva üzeri yağlıboya, imzalı.
97 x 66 cm
206
¨ 3.500 € 1.165
239 ÇERKES KARADAĞ (d.1953)
‘Balerin’, fotoğraf, imzalı, 2004 tarihli.
100 x 70 cm
¨ 3.500 € 1.165
207
240 KÜTAHYA TAVAN GÖBEĞİ
Sekizgen formlu, dört parça halinde tasarlanmış. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tavan göbeğinin yüzeyi kobalt
mavisi, firuze, sarı ve toprak kırmızısı renkleriyle bezeli. Merkezde yer alan sekiz kollu yıldızın çevresi, aralarda farklı
formlarda palmet ve hatayi motiflerinin kullanıldığı kobalt ve toprak kırmızısı kıvrımlı dallar ve rumi geçmelerle sarılmış.
Kenarları firuze ve siyah iki sıra bordürle çevrili. 19. - 20.yy.
51 x 51 cm
208
¨ 6.500 € 2.165
241 KÜTAHYA TAVAN GÖBEĞİ
Sekizgen formlu, dört parça halinde tasarlanmış. Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı tavan göbeğinin yüzeyi kobalt
mavisi, mangan moru, yeşil, firuze, sarı ve toprak kırmızısı renkleriyle bezeli. Merkezde içi lale ve dalında tomurcuklarla
bezeli sekiz kollu büyük bir yıldızın ortasında büyük bir şakayık yer alıyor. Yıldızın çevresi hatayi ve minik çiçekler ile
dekorlu. Kenarları rozet çiçekleri ve yapraklardan oluşan bir bordürle çevrili. 19. - 20.yy.
51 x 51 cm
¨ 6.500 € 2.165
209
242 BROŞ
İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1901) altın broşun yuvarlak rozeti ortasında bir toka yer alıyor. Sallantı zincirleri
ve tokası kum incileri ile, rozeti meandr motifli ince bir mine ile hareketlendirilmiş. 19.yy.
Ağırlık 12 g
Uzunluk 5.5 cm
¨ 3.800 € 935
243 BROŞ
İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1901), Neo Rönesans stilde ve stilize zambak formunda tasarlanmış. Ortada
yaklaşık 0.25 karat pırlanta taş mevcut. Montür altın habbeler ve kum incileri ile tamamlanıyor. Arkasında 1889 yılında
hediye edildiğine dair bir ibare yer alıyor.
Uzunluk 4.3 cm
210
Ağırlık 11 g
¨ 2.500 € 835
244 PENDANT
Çarlık dönemi Rus yapımı, oval altın madalyonun içi fotoğraf koymak için tasarlanmış açılabilir mekanizmalı. Kabarık ön
yüzüne aplike altın rozette yaklaşık 2 karat eski kesim elmas taş montürlenmiş. Yer yer lacivert mineli zarif habbeler ve
zambak formları ile çevrili. 19. yy.
5.5 x 3.8 cm
Ağırlık 18 g
¨ 6.000 € 2.000
245 BROŞ
Avrupa yapımı beyaz ve sarı altın yaprak formlu montürü elmas ve yakut taşlarla bezeli. 19. - 20. yy.
Uzunluk 6 cm
Ağırlık 17 g
¨ 2.000 € 635
211
246 HASAN SAİM (19.yy - 20.yy)
Peysaj, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
80 x 57.5 cm
212
¨ 3.500 € 1.165
247 ORYANTALİST TABLO
‘Kahire’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
80 x 60 cm
¨ 6.000 € 2.000
213
248 SELİM TURAN (1915-1994)
Soyut peyzaj, kontrplak üzeri yağlıboya, imzalı.
34 x 48 cm
¨ 5.000 € 1.665
249 ŞAHİN PAKSOY (d.1952)
‘Müzisyenler’, mukavva üzeri yağlıboya,
imzalı, 2002 tarihli.
33 x 22 cm
¨ 2.500 € 835
214
250 TURAN EROL (d.1927)
‘Sandal’, kağıt üzeri suluboya,
imzalı.
17 x 25 cm
¨ 2.250 € 750
251 DOĞAN PAKSOY (d.1955)
‘Düğün’, tuvale marufle kağıt üzeri yağlıboya, imzalı.
33 x 23 cm
¨ 1.200 € 400
215
252 MUSTAFA KARYAĞDI (d.1961)
‘Gün batımı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2004 tarihli.
105 x 150 cm
216
¨ 4.500 € 1.500
253 TURGUT ATALAY (1918-2004)
‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2003 tarihli.
115 x 150 cm
¨ 6.500 € 2.165
217
254 İŞLEME MENDİL BOHÇASI
Osmanlı dönemi saray işi , kenarları katlanan dikdörtgen formlu, dış yüzü bej iç yüzü tül aplike pembe renkli atlas kumaş.
Köşeler aplike çiçek formlarının yer aldığı altın tel ile tığ işi bir bordürle çevrelenmiş. Bohçanın dış yüzü stilize bitki ve hilal
formlarının kullanıldığı yoğun altın tel işlemeli. Köşelerde yine altın tel kullanılarak çiçek buketi formlu tutamaklar aplike
edilmiş. İşleme bölümleri yoğun Hicaz incileri ile tamamlanmış. Bohçanın iç yüzüne aynı tarz işlemeler uygulanmış.
Osmanlı saray işçiliğinin benzersiz, müzelik değerde bir örneği. Bohça kondüsyonu ile de göz dolduruyor. 19. yy.
43 x 43 cm (kapalı halde)
¨ 10.000 € 3.335
Provenans: Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi
koleksiyonu.
218
219
255 ÇİFT EDİRNEKARİ SÜTUN
Altın varak işçilikli sütunlar stilize palmet motifleriyle bezeli kare
formlu bir kaide üzerinde yükseliyor. Sütunların boğumlu gövdeleri
yapraklardan oluşan spiral batlar ile çevrili. Yine stilize palmetlerle
hareketlendirilmiş kare bir kaideye oturtulan üç sıra akanthus
(kenger) yaprağının birleşiminden oluşan oval ve bombeli sütun
başlığı ise altıgen formlu sade bir taçla sonlanıyor. 18. - 19. yy.
Yükseklik 132 cm
¨ 12.000 € 4.000
Provenans: Hicaz Umumi Valisi (II.Abdülhamid dönemi) Müşir
Ahmet Ratip Paşa’nın kızı Melek Ahmet hanım ailesi koleksiyonu.
256 İŞLEME ÖRTÜ
Sultan II. Abdülhamid dönemi (1876-1908), siyah atlas üzerine
gümüş ve altın renkli tel kullanılarak yüksek sarma tekniği ile
işlenmiş.
Örtünün etrafını çevreleyen açık pembe renkli atlas bordür üzerine
çepeçevre ‘Şefahat ya Resulullah’ ibaresi yer alıyor. Dört köşede birer
rozet formunda çiçek ile biten stilize yaprak ve fiyonk formlarıyla
işlenmiş bir çerçevenin içine alınan orta bölümde üstteki baklava
formlu alanda ‘Salat ve selam en son nebi olan senin üzerine
olsun’; altında bulunan yuvarlak iki bölmede ise ‘La İlahe İllallah’
ve ‘Muhammeden Resulullah’ ifadeleri yazılı. Alt bölümde çiçek
girlandları, dalında lalelerden oluşan bitkisel süslemeler arasında
Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası yer alıyor.
254 x 164 cm
¨ 12.000 € 4.000
220
221
Avni Arbaş (1919-2003)
Herhangi bir akıma bağlı olmadan yaptığı, soyut ve figüratif üslup arasındaki eserleriyle
tanınan Avni Arbaş, ilk resim derslerini babası Albay Mehmet Nuri Bey’den aldı.
Galatasaray Lisesi’nde okuduğu dönemde, asker ressam Mehmet Ali Bey’in yönetimindeki
resim atölyesinde, Cihat Burak ve Selim Turan gibi geleceğin önemli ressamlarıyla çalışma
olanağı buldu. Resim tutkusu ağır basınca Güzel Sanatlar Akademisi’nin orta kısmına
geçmek için Galatasaray Lisesi’nden ayrıldı. 1940-1946 yılları arasında öğrenim gördüğü
akademide, önce İbrahim Çallı’nın, daha sonra da Leopold Lévy’nin atölyesinde çalıştı.
Lévy’nin atölyesinde çalıştığı yıllarda, aynı atölyeye devam eden Nuri İyem, Selim Turan,
Nejat Devrim, Kemal Sönmezler, Turgut Atalay ve D Grubu kurucularından Abidin Dino
gibi öğrencilerle birlikte Yeniler Grubu’nu kurdu. Akademiden mezun olduktan sonra,
Fransız hükümetinin bursuyla 1947 yılında Paris’e giden Arbaş, 1970’li yılların sonuna
kadar burada yaşadı. Paris’te yaşadığı dönemde çok sayıda sergi açan sanatçı, soyut sanatı
destekleyen Salon de Mai’ye (Mayıs Salonu) üye olarak aralarında Picasso, Tristan Tzara,
Aragon, Prevert kardeşlerin de bulunduğu geniş bir dost çevresi edindi. Sanatçı Paris’te
olduğu dönemde, hayranı olduğu Nazım Hikmet ile tanışarak onun karakalem portrelerini
yapma fırsatı da buldu.
1977 yılında yurda dönem sanatçı, bu dönemden itibaren ağırlıklı olarak Mustafa Kemal
portreleri, İstanbul ve Boğaz konulu resimler yapmıştır. Resimlerinde soyutlamalar giderek
artsa da, sanatçının figüratif anlayışa eğilimi her zaman baskın çıkmıştır. Yapıtlarında
lekeci anlayışın ağır bastığı görülür. 1981 yılında Atatürk’ün 100. doğum günü sebebiyle
açılan yarışmada başarı ödülü alan ressam, 1991 yılında da Plastik Sanatlar Derneği’nin
onur belgesine layık görülmüştür. Sanatçının ilk kişisel sergisi Paris’ten yolladığı tablolarla
1951 yılında İstanbul’da açılmış, bunu 1953 yılında Mahmut Makal’ın ‘Bizim Köy’ adlı
romanından esinlenerek yaptığı resimlerle açtığı Paris’teki sergi izlemiştir. Yurtiçinde
İstanbul ve Ankara; yurtdışında da Paris, New York, Ohio’da olmak üzere toplam 23 kişisel
sergi açan Arbaş, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli karma sergilere de katılmıştır. Yaşamının
son yıllarını Foça’da geçiren sanatçı, kansere yenik düşerek 2003 yılında vefat etmiştir.
257 AVNİ ARBAŞ
Natürmort, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1959 tarihli.
74 x 60 cm
222
¨ 53.000 € 17.665
223
258 MUSTAFA AYAZ (d.1938)
‘Resim sergisi’, karton üzeri yağlıboya, imzalı.
57 x 82 cm
224
¨ 6.200 € 2.065
259 HÜSEYİN BİLİŞİK
‘Halı dokuyan köylü kadın’, sunta üzeri yağlıboya, imzalı.
50 x 44 cm
¨ 4.000 € 1.335
225
260 GÜMÜŞ PURO KUTUSU
Rus yapımı, 84 Zolotnik, Moskova(1899-1908) şehir, Aleksandra Zimirovicha Viurzhikovskogo ayarcı damgalı,
Dikdörtgen formlu, sade işçilikli.
21.5 x 13 x 6 cm
Ağırlık 933 g
¨ 2.000 € 665
261 GÜMÜŞ KUTU
Alman, 800 gümüş ayar, JVN yapımcı damgalı, N692 numaralı dikdörtgen formlu kutunun iç kapağında 27.9.1941
tarihi yer alıyor. İç kısmı ahşap geçme kutunun kapak yüzeyi TH inisiyalli.
22.5 x 16 x 5 cm
Ağırlık 809 g
226
¨ 2.000
€ 665
262 CHRISTOFLE ÇATAL BIÇAK TAKIMI
Christofle yapımcı firma damgalı, Perles modeli. 12 yemek kaşığı, 12 yemek çatalı, 12 yemek bıçağı, 12 balık bıçağı, 12
balık çatalı, 12 küçük bıçak, 12 küçük çatal, 12 dondurma kaşığı, 12 tatlı kaşığı, 12 peynir bıçağı ve 15 adet servis setinden
oluşan toplam 135 parçalık takım.
¨ 5.500 € 1.835
227
263 HEREND PORSELEN KAPAKLI KÜP
Herend porselen yapımcı damgalı, 6490/V80 kalıp numaralı, Queen Victoria Green Border dekorlu. Pedestal kaide
üzerinde yükselen küp stilize boynuz biçiminde çift kulplu. Tutamağı tomurcuk formunda. 20. yy.
Yükseklik 49.5 cm
228
¨ 3.500 € 1.165
264 ART NOUVEAU MERMER BÜST
Mavi damarlı masif beyaz mermerden yontulmuş genç kız büstü. Yarım bir başlık içinde toplanan saçları arkada topuz
yapılmış. Başı hafifçe öne eğilmiş ve yere bakar halde betimlenmiş. Boynunda altın rengi tonlarında uzun bir kolye yer
alıyor. Gri mermerden oval bir kaide üzerine oturtulmuş. 19. yy. sonu.
Uzunluk 40 cm Yükseklik 38 cm
¨ 5.000 € 1.665
229
265 FİLİZ AZAK (d.1976)
Geometrik soyutlama, tuval üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı.
60 x 80 cm
230
¨ 2.500 € 835
266 GAZİ SANSOY (d.1968)
‘Eller serisi için’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 2005 tarihli.
70 x 92 cm
¨ 1.100 € 365
231
267 ÖMER İSTEMİ HATİPOĞLU (1919-2007)
Deniz peyzajı, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
52 x 66 cm
232
¨ 2.000 € 635
268 SÖBÜTAY ÖZER (1949-2007)
‘Park’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1989 tarihli.
60 x 70 cm
¨ 2.000 € 635
233
269 ADNAN TURANİ (d.1925)
Soyut figüratif, karton üzeri karışık teknik, imzalı, 2009 tarihli.
50 x 70 cm
¨ 2.000 € 635
270 TURAN EROL (d.1927)
‘Enginar çiçeği’, kağıt üzeri karışık teknik, imzalı, 2001
tarihli.
38 x 28 cm
234
¨ 4.000 € 1.335
271 ADNAN TURANİ (d.1925)
Soyut figüratif, kağıt üzeri çini mürekkebi, imzalı,
1995 tarihli.
37 x 34 cm
¨ 1.200 € 400
272 DEVRİM ERBİL (d.1937)
‘Marmaris’, SB (sanatçı baskısı),
imzalı, 1993 tarihli.
32 x 42 cm
¨ 1.000 € 335
235
273 HEREND PORSELEN YEMİŞLİK
Herend porselen imalat damgalı, Queen Victoria Green Border dekorlu. Oval formlu yemişlik iki bölmeden oluşuyor.
20. yy.
46 x 20 x 6.5 cm
¨ 1.500 € 500
274 HİNTKARİ MEKTUP KUTUSU
Ahşap kutunun yüzeyini süsleyen kemik aplikeler ajurlu işçilikli bitkisel ve rumi motiflerle bezenmiş. İçi bölmeli ayrılmış.
Haliyle. 19. yy.
25 x 15 x 15 cm
236
¨ 300 € 100
275 SATRANÇ TAKIMI
Taşları fildişinden yapılmış takım orijinal yeşil kadife kutusunda. 19. - 20. yy.
Taş yükseklikleri 4 - 6 cm.
¨ 1.500 € 500
237
276 İKİ ADET RETRO TASARIM CAM VAZO
Çekoslovakya yapımı, küp formlu siyah cam vazoların büyük boyutlu olanı Fvallei sanatçı imzalı. Vazo yüzeyleri geometrik
formlu gümüş sıvama( overlay) tekniğinde geometrik motiflerle süslenmiş. 20. yy. Küçük boyutlu olan vazo ağzında atık
mevcut.
Yükseklikler 28 -17 cm
238
¨ 3.800 € 1.265
277 TASARIM CAM VAZO
‘Fidji’ serisinden, Kosta Boda (İsveç) yapımcı damgalı,
Kjell Engman sanatçı imzalı, 1048839 numaralı. Turuncu
ve mor tonlarında çift renkli camdan yapılmış vazo ince
uzun boyunlu ve şişkin gövdeli. 20. yy.
Yükseklik 36.5 cm
¨ 1.200 € 400
Kjell Engman: Stockholm’de dünyaya gelen Engman,
The National College of Art ve Pilchuk’ta (USA) öğrenim
gördü. 1978 yılından beri Kosta Boda cam fabrikasında
tasarımcı olarak çalışmaktadır. Eserlerinde, açık renk
tonlarını ve eğlenceli formları kullanmayı seven sanatçı,
en önemli ilham kaynaklarının müzik aletleri, doğa
ve hayvanlar olduğunu ifade eder. Örneğin; dünya
sanat piyasasında en tanınan serilerinden biri olan Fidji
serisinde de renk olarak gökkuşağının suya yansıyan
alacalı renklerinden, vazonun boyun kısmını yaparken de
org borularından esinlendiğini belirtir.
278 BOHEM KRİSTAL KADEH TAKIMI
Bordo ve şeffaf renkli çift katmanlı Bohemya kristali, 12 adet beyaz şarap kadehi, 11 adet kırmızı şarap kadehi ve 11 adet
çok amaçlı kadehten oluşan toplam 34 parçalık takım. 20. yy.
Yükseklik 13 - 14 - 15.5 cm
¨ 1.200 € 400
239
279 İSMET YURTSEVEN (1923-2010)
‘Derince’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
38 x 55 cm
240
¨ 2.000 € 665
280 İSMET YURTSEVEN (1923-2010)
‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
50 x 70 cm
¨ 3.200
€ 1.065
241
281 MEHMET ESAT SUBAŞI
(1910-?)
Peyzaj, mukavva üzeri yağlıboya,
imzalı, 1948 tarihli.
31 x 34.5 cm
¨ 1.500 € 500
282 CEMAL GÜVENÇ (1925-2013)
‘Glayöller’, kağıt üzeri suluboya, imzalı, 1975 tarihli.
36 x 26 cm
242
¨ 1.000 € 335
283 ŞEREF AKDİK (1889-1972)
‘Ankara’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı, 1960 tarihli.
20 x 28.5 cm
¨ 3.200 € 1.065
284 ORHAN BAHRİ
ERSOY (d.1928)
‘Tabakta incirler’, tuval üzeri
yağlıboya, imzalı.
32.5 x 41 cm
¨ 2.000 € 665
243
285 NADİDE AKDENİZ (d.1945)
İsimsiz, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2005
tarihli.
45 x 45 cm
¨ 2.500 € 835
286 AHMET YEŞİL
(d.1954)
‘Günlüğümden’, tuval
üzeri yağlıboya, imzalı,
1995 tarihli.
50 x 60 cm
¨ 3.200 € 1.065
244
287 AVNİ ARBAŞ
‘Vazoda çiçekler’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1972 tarihli.
76 x 56.5 cm
¨ 17.000 € 5.665
245
288 ÇİFT KÜPE
Altın ve kum incileri ile sarmal çift halka formlu, klipsli. 20. yy. ilk yarısı.
Uzunluk 6.5 cm
Ağırlık 20 g
¨ 3.500
€ 1.165
289 KOLYE
İngiliz, Queen Victoria dönemi (1837-1901), zincirlere bağlanmış çiçek buketi tasarımlı zarif montürü kum incileri ile
bezeli. 1890’ lar.
Uzunluk 42.5 cm
Ağırlık 10 g
246
¨ 2.500 € 835
290 KÜPE
Altın sallantılı buket ve damla montürlü küpelerin üzerinde yaklaşıl 1 karat eski kesim elmas taş montürlenmiş. 19. yy.
Ağırlık 10 g
Uzunluk 2.5 cm
¨ 3.500 € 1.165
291 YÜZÜK
Altın montrlü yüzüğün ortasında yaklaşık 0.50 karat klasik kesim zümrüt taş yer alıyor. Ajurlu montürü elmas taşlarla
bezeli. 19. - 20. yy.
Ağırlık 6 g
¨ 2.500 € 835
292 YÜZÜK
Altın montürlü yarım kabuşon yakut ve elmas taşlı minyon yüzük. 19. yy.
Ağırlık 3 g
¨ 1.000 € 335
247
293 İKİ ADET HEREND PORSELEN BİBLO
Herend porselen imalat damgalı, 5168 seri numaralı, ağzında yakaladığı balık ile tasvir edilmiş iki adet beyaz porselen
martı figürü. 20. yy.
Yükseklik 13 cm
¨ 350 € 115
294 HEREND PORSELEN BİBLO
Herend porselen imalat damgalı, 5722-0 kalıp numaralı, ‘Kleopatra ve yılan’ konulu, Szilágyi Nagy István sanatçı imzalı.
20. yy.
Yükseklik 24.6 cm
248
¨ 1.400 € 465
295 HEREND PORSELEN KAHVE TAKIMI
Herend porselen imalat damgalı, Rothschild dekorlu. 10 adet kahve fincanı ve 10 adet tabaktan oluşan takım. 20. yy.
Tabak çapı 15.5 cm
Yükseklik 7.5 cm
¨ 1.500 € 500
249
296 ALİ DEMİR (d.1931)
‘Mektuplu resim’, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1992 tarihli.
50 x 30 cm
250
¨ 5.000 € 1.665
297 FARUK CİMOK (d.1956)
‘İstanbul’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
40 x 50 cm
¨ 6.000 € 2.000
251
298 ALP TAMER ULUKILIÇ (d.1957)
‘Boşuna acı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1991 tarihli.
120 x 100 cm
252
¨ 5.000 € 1.665
299 HALUK ÖZDEN (d.1955)
Soyut kompozisyon, tuval üzeri akrilik, imzalı, 1999 tarihli.
115 x 115 cm
¨ 6.200 € 2.065
253
300 ŞENOL YOROZLU (d.1950)
Soyut figüratif, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
70 x 120 cm
¨ 5.500
€ 1.835
301 BAYRAM GÜMÜŞ (d.1960)
‘Pembe yalı’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
254
44 x 78 cm
¨ 3.500 € 1.165
302 TURGUT ATALAY (1918-2004)
‘Nereden geldik, nereye gidiyoruz’, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2002 tarihli.
65 x 97 cm
¨ 3.700 € 1.235
255
303 ART DECO JARDINIER
Kuzey Avrupa yapımı, bronz/gümüş kaplama, yalın formlu. Jardinierin boyun kısmı boğumlarla hareketlendirilmiş, kaide
ve ağız bölümleri tomurcuk güllerle dekorlu. Kristal haznesinin ağız kısmı üslubun özelliklerine uygun zarif kesmelerle
hareketlendirilmiş. 20. yy. başı.
Yükseklik 20.6 cm Çap 23 cm
¨ 800 € 265
304 ART DECO VAZO
Kuzey Avrupa yapımı, bronz/gümüş kaplama, yalın formlu vazonun yüzeyi stilize dalında zambak çiçekleriyle dekorlu.
Kristal haznesinin ağız kısmı üslubun özelliklerine uygun zarif kesmelerle hareketlendirilmiş. 20. yy. başı.
Yükseklik 31 cm
256
¨ 800 € 265
305 GÜMÜŞ KÖSTEK
Sultan II.Abdülhamid tuğralı (1876-1909). Kalın sarmal zincirli kösteğin ucunda oval formlu, mine işçilikli zarif bir
pendant yer alıyor.
Ağırlık 93 g Uzunluk 89.5 cm
¨ 750 € 250
306 ALTI ADET GÜMÜŞ KUTU
Alman gümüş , farklı formlardaki kutuların biri Storck & Sinsheimer, diğeri Ludwig Neresheimer & Co.Hanau yapımcı
firma damgalı. Kutulardan dört tanesinin yüzeyi kabartma bitkisel motifler, insan figürleri ve mitolojik varlıklar gibi çeşitli
süslemelerle dekorlu. İki tanesi yalın formlu ve sade işçilikli. 19. - 20. yy.
Ölçüler 5.7 x 10 - 7.1 x 5 - 7 x 5.5 - 4 x 9 cm
Çap 6 ve 8.5 cm
Toplam ağırlık 427 g
Provenans : Espinoza ailesi koleksiyonu
¨ 2.750 € 915
257
307 FİLİZ AZAK (d.1976)
Soyut orman peyzajı, duralit üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı.
48 x 67 cm
¨ 2.500 € 835
308 GAZİ SANSOY (d.1968)
‘Eller serisi için’, duralit üzeri yağlıboya, imzalı,
2005 tarihli.
56.5 x 58 cm
¨ 900 € 300
258
309 EBRU UYGUN (d.1971)
‘Battal ebru’, imzalı, 2011 tarihli.
95 x 65 cm
¨ 1.500 € 500
259
310 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975)
‘Keçi ve köylü’, özgün baskı, 47/62, imzalı, 1957
tarihli.
Resim boyutu 37 x 30 cm
¨ 900 € 300
311 ADİL SALİH (d.1965)
Soyut portre, karton üzeri akrilik, imzalı.
68 x 49 cm
260
¨ 500 € 165
312 MÜRŞİDE İÇMELİ (d.1930)
a-‘Mavi figürler’, özgün baskı, E/A, imzalı, 1984 tarihli.
26 x 21 cm
b-‘Pencere’, özgün baskı, E/A, imzalı, 1987 tarihli.
33 x 30.5 cm
¨ 1.500 € 500
313 MEHMET AKSOY (d.1939)
‘Vahdet-i vücud’ serisi, kağıt üzeri desen, imzalı.
40.5 x 38.5 cm
¨ 1.200 € 400
261
314 OPALİN VAZO
Fransız yapımı, turkuaz renkli opalin, testi formlu vazonun gövdesi sepet örgüsü kabartmalar ile hareketlendirilmiş.
Boyun kısmında da benzer formda bir zincir yer alıyor. 19. - 20. yy.
Yükseklik 28.5 cm
¨ 400 € 135
315 OPALİN VAZO
Fransız yapımı, pembe renkli opalin, testi formlu vazonun gövdesi sepet örgüsü kabartmalar ile hareketlendirilmiş. Boyun
kısmında da benzer formda bir zincir yer alıyor. 19. - 20. yy.
Yükseklik 28.5 cm
¨ 400 € 135
316 ALTI ADET OPALİN ÇAN
Beyaz, mavi ve su yeşili tonlarında altı adet opalin çandan oluşan grup. Yüzeyleri geometrik kesmeler, bitkisel formlar ve
mine tekniğinde manzara, kuş ve çiçek motifleri ile bezeli. 20. yy.
Yükseklikler 15.5 - 18 cm
262
¨ 1.200 € 400
317 OPALİN OBJE GRUBU
Fransız, mavi renkli opalin, 2 adet sürahi ve 2 adet kapaklı şekerlikten oluşan obje grubu. Kulp ve kaideler beyaz renkli
opalinden yapılmış. 19. - 20. yy.
Yükseklik 25.5 - 30.5 cm
¨ 1.400 € 465
318 12 ADET BOHEM KRİSTAL ÇEREZLİK
Şeffaf, pembe renkli iki katmanlı Bohemya kristali, yuvarlak formlu çerezliklerin ağız kenarı dilimlerle hareketlendirilmiş.
Yüzeyi zarif kesmeler ve altın yaldız ile bitkisel formlarla dekorlanmış. 20. yy. başı.
Çap 15 cm
¨ 900 € 300
263
319 WILLIAM HENRY BARTLETT (1809-1854)
‘Sultan Süleyman Türbesinin İçi’, ‘Çemberlitaş’ ve ‘Eyüp Mezarlığından Haliç’ konulu üç adet kurşun plaka gravür.
Gravürler, William Henry Bartlett ile Julia Pardoe tarafından hazırlanan ‘The Beauties of Bosphorus, Views of the
Constantinople & It’s Environs adlı 1838 basımı kitapta yayınlanmış.
12 x 18 cm
¨ 350 € 115
320 HARİTA
‘Turquie d’Asie’ konulu taş baskı harita. İlk basımı 1810 yılında yapılan Atlas Complet du Précis de la Géographie
Universelle*adlı atlasta yer almış. Sağ ve sol alt kenarlarda gravürün Champouin tarafından yapıldığını, yazarın ise Giraldon
olduğunu belirten ibareler mevcut.
* Conrad-Malte Brun, Atlas Complet du Précis de la Géographie Universelle, (katıkıda bulunanlar: Pierre Lapie, François
Buisson, Jean Baptiste Marie Chamouin, Jean B.Tardieu, F.Giraldon…), Paris, 1810.
22 x 30 cm
264
¨ 900 € 300
321 CAM ALTI HAT LEVHA
Cam altı tekniği ile oval madalyon içinde Besmele, sağ ve sol bayraklarda sırasıyla, ‘Zafer Allah’tandır, fetih yakındır’ ve
‘Müslümanlara müjdele ey Muhammed’ yazılı, H. 1342 (M.1924) tarihli.
36 x 32 cm
¨ 3.000
€ 1.000
265
322 SSCB FLAMA, ROZET/ARMA VE KEMER GURUBU
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemine ait 9 adet kemer, 9 adet flama ve 86 adet rozet/armadan oluşan
koleksiyon. 20. yy.
¨ 1.000 € 335
266
DİZİN
SANATÇILAR
ABAÇ, Nuri
ACAR, Salih
AKBAŞ, Onay
AKDİK, Şeref
AKSOY, Fahir
AKSOY, Mehmet
AKDENİZ, Nadide
ARBAŞ, Avni
AREL, Maide
ATALAY, Turgut
AYDINOĞLU, Cezmi
AZAK, Filiz
ANONİM
ATA, Mustafa
ATALAY, Turgut
AYAZ, Mustafa
AYDOĞDU, Habip
Lot No
Lot No
227
109,110
236
283
72
313
15,285
64,66,74,257,287
140
100,253,302
217
19,265,307
247
175
258
138
BAŞAĞA, Ferruh
BİGALI, Şeref
BİLİŞİK, Hüseyin
BOZCALI, Sabiha
BURAK, Cihat
73
107
259
186
141
CİMOK, Faruk
297
ÇEKLİ, Nazmi
ÇELEBİ, Ali Avni
134
126,204
DİNO, Abidin
DEMİR, ALİ
DEMİRCİ, Tanju
DOĞANÇAY, Burhan
DOĞANÇAY, Adil
41,81,82
4,296
17,183
157,158
31
EKİZ, Rafet
ELAL, Necder
EROL, Turan
ERBİL, Devrim
ERSOY, Orhan Bahri
EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi
EYÜBOĞLU, Eren
165
167
250,270
272
284
310
168
GİVANİAN, Mıgırdıç
GREGOİRE, Jean Louis
GUİLLOT, Anatole
GÜMÜŞ, Bayram
GÜNAY, Veysel
GÜRAN, Nazmi Ziya
GÜVENÇ, Cemal
HATİPOĞLU, Ömer İstemi
HİDAYET, Mısırlı
HOLZMEİSTER, Clemens
İNANÇ, Hamza
İZER, Zeki Faik
İÇMELİ, Mürşide
KAHRAMAN, Ekrem
KALAY, Necdet
KALMIK, Ercüment
KANRA, Saim
KARADAĞ, Çerkeş
KARYAĞDI, Mustafa
KAVRUK, Hasan
KAPTAN, Arif
30,216
137
229
301
101
132
282
267
28,29
185
159
195
312
139
83,84
224
203
239
252
71
176,177
KOÇAN, Hüsamettin
KOMET
KUT, Muhsin
LAGA, Mehmet Ali
LİM, Sami
MUALLA, Fikret
ONURSAN, İzzet Arda
OTYAM, Fikret
237
166,193
225,102
125
149
42
18,184
160,226
ÖNSOY, Kemal
ÖZDEN, Haluk
ÖZER, Söbütay
ÖZEREN, Saim
124
299
14,268
133
PAKSOY, Doğan
PAKSOY, Şahin
PİLEVNELİ, Mustafa
PESEN, Mehmet
PREZİOSİ, Amadeo
251
16,249
43
44
147
RENKGÖRÜR, Şerif
150
SAFİ, İbrahim
SALİH, Adil
SAİM, Hasan
SANSOY, Gazi
SEKBAN, Nedret
SUBAŞI, Mehmet Esat
182,311
246
266,308
192
281
TANDOĞAN, Nihat
TANYELİ, Yavuz
TAŞKINSOY, Vahap
TAYLAN, Sururi
TURAN, Selim
TUARNİ, Adnan
TUTANT, Celal
218
174,238
2,3
62,63
194,248
269,271
99
ULUKILIÇ, Alp Tamer
UYGUN, Ebru
UYGUR, Burhan
UYGUR, Nejad
298
309
32,33,45
70
ÜREN, Eşref
ÜREN, Melahat
65
108
VARLIK, Utku
123
YEŞİL, Ahmet
YOROZLU, Şenol
YURTSEVEN, İsmet
YÜCE, Hüseyin
286
300
279,280
5
HATTALAR
AHMED, Rüştü
ALİ, Çırçırlı
BAŞAR, Fuat
CEM, Yakup
DAĞLI, Orhan
FEHMİ, Efendi
HAFIZ, Süleyman
MAHMUD, Arapgirli
MEHMED, Nuri Sivasi
NAZİF
ORHAN
SAKAL, Adem
ŞEFİK, Mehmet
YAVAŞ, Ahmet Zeki
YAZICI, Vacid
213
207
55,91,214
118
92
116
206
90,208
56
89
54
93
205
57,215
53
267
KAYNAKÇA
-ANNELIES, Alberse-Krekel, Art Nouveau and Art Deco Silver, Abrams, 1989.
- ARSEVEN, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, Maarif Matbaası, 1966.
- ARTUN Ali - DOSTOĞLU Haldun ‘1950-2000 Türkiye’de Çağdaş Sanat Müze Kitap’ Mas A.Ş. ,1999.
- AZAK, Gürbüz, 3000 Türk Motifi, Azak Yayınları, 1993.
- BARIŞTA, H. Örcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.
-BAYRAMOĞLU, Fuat, Turkish Glass Art And Beykoz Ware, Publications of the RCD Cultural Institute, 1976.
- BENEZIT, E. 1999.
- BERK, Nurullah - ÖZSEZGİN Kaya, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, İş Bankası Yayınları, 1983.
-BİLEN, Yusuf, Hattat Mehmet Şevki Efendi ve Sülüs-Nesih Hat Ekolü, T.C. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tük-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum 2010 (Doktora Tezi).
- BODUR, Fulya, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları, 1987.
-DERMAN, Uğur, Sabancı Üniversitesi-Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul, 2002.
- ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997.
- ELİBAL, Gültekin, Atatürk ve Resim-Heykel, İş Bankası Yayınları, 1973.
- ELİBAL, Gültekin, Şeref Akdik, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, İstanbul, 1974.
-ELİBAL, Gültekin, Günümüz Elli Üç Türk Sanatçısı, AR Ajans, 1980.
-ELLIS, Marienne-WEARDEN Jennifer, Ottoman Embroidery, V&A Publications, London, 2001.
-EROĞLU, Özkan, Sanatın Tarihi, Kolaj Kitapçılık, İstanbul, 2007.
-EROL, Turan, Yurt Gezileri ve Yurt Resimler (1938-1943), Milli Reasürans Sanat Galerisi Yayını, İstanbul, 1998.
- ERSOY, Ayla, 500 Türk Sanatçısı, Altın Kitaplar, 2004.
-GARNER Philippe, Phaidon Encyclopedia Of Decorative Arts 1890-1940, Phaidon Publications, 1978.
- GİRAY, Kıymet, Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu, 2000.
- GİRAY, Kıymet, Ali Avni Çelebi, İstanbul, 2008.
-GÖREN, Kamil A., 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul, 1998.
- GÜRSU, Nevber, Türk Dokumacılık Sanatı, Redhouse Yayınevi, 1988.
- HARAN, Jim-Susan, Meissen Porcelain Identification and Value Guide, 2005.
-İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970.
-İREPOĞLU, Gül, Zeki Faik İzer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.
- İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDY Yayınları, Cilt 12, İstanbul, 1995.
- KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1850 TO PRESENT, Ralph & Terry Kovel,
Crown Publishers, 1985.
- KOVEL’S NEW DICTIONARY OF MARKS-POETRY & PORCELAIN-1650 TO 1850, Ralph & Terry Kovel,
Crown Publishers, 1985.
- KÜRKMAN, Garo, Ottoman Silver Marks, Mathusalem Publications, İstanbul, 1996.
-ÖZSEZGİN, Kaya, “1940 Sonrası Türk Resmi”, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat
Yayınları, İstanbul, 1982.
-ÖZSEZGİN, Kaya, Nuri Abaç, Necef Antik Yayınları, 1998.
-ÖZSEZGİN, Kaya, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994.
- RADO, Şevket, Türk Hattatları, Yayın Matbaacılık, İstanbul, 1984.
- RENDA,Günsel, Prof.Dr - EROL,Turan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Tiglat Basımevi,
1980.
- SERİN, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2003.
- SÜRÜR, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Apa Ofset, 1976.
- ÜLKER, Muammer, Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1987.
-VINCENDEAU, Christine, Les Opalines, les Éditions de l’Amateur, 1998.
-ZİRAAT BANKASI RESİM KOLEKSİYONU, Ankara, 1992.
268
MÜZAYEDE GÜNÜ
SALONDA BULUNAMAYACAKSANIZ...
Müzayede öncesi satın almak istediğiniz eserleri bize bildirmeniz yeterlidir.
İlgilendiğiniz eserlerle ilgili arka sayfada yer alan
“Müzayede Sipariş Formu”nu doldurarak rezerv fiyat
bırakabilir ya da müzayedeye telefonla katılabilirsiniz.
Müzayede esnasında ilgilendiğiniz eserlere sıra geldiğinde görevli personel sizi
arayarak müzayedeye katılımınızı sağlayacaktır.
MÜZAYEDE ÖNCESİ
Telefon 0312 442 38 91 (pbx)
Faks 0312 442 38 93
MÜZAYEDE GÜNÜ
0 312 409 34 99
0 312 409 36 99
0 532 424 87 34
0 535 434 79 50
0554 824 41 55
Numaralı fax ve telefonlardan siparişlerinizi bize ulaştırabilirisiniz.
269
16 Kasım 2014 Müzayede Sipariş Formu
Müzayedeye katılamayacak olan alıcılar için düzenlenmiş bu formu doldurarak almak istediğiniz eserler için fiyat limiti verebilirsiniz.
Formda yazılı bilgiler tamamen gizli tutulacaktır.
Almak istediğiniz eserin lot numarasını, eserin tanımını ve kaç liraya kadar almak istediğinizi aşağıdaki form ile belirtiniz. Eksik
doldurulan veya limitsiz bırakılan fiyatlar kabul edilmeyecektir. Bu form sadece satış için geçerlidir. Belirtilen limit içinde salondaki
teklifin bir üzerine sizin adınıza fiyat arttırılacaktır. Salonda verilen teklif ile sipariş formundaki limit aynı olursa salondaki teklif
öncelik kazanacaktır. Siparişlerde aynı limit söz konusu olduğunda firmamıza ilk olaşan form dikkate alınacaktır.
Bu formu doldurarak limit veren alıcılar, müzayede kataloğunda belirtilen Müzayede Katılım Koşullarını peşinen kabul etmiş
sayılır.
E-Mail:
Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA
270
Genel Koordinatör
FULYA AKYILDIZ
Müzayede Yönetici Asistanı
FATİH ÖNDER
Grafik Tasarım
FATİH ÖNDER
Metin Araştırmaları ve Yurtdışı İlişkiler
DENİZ ÇANTAY
Fotoğraflar
MUHSİN ÖNDER
Baskı
ARKADAŞ BASIM SANAYİİ
Hukuk İşleri
ERBİL HUKUK BÜROSU
Mali Müşavir
AHMET KAYA
Katkıda Bulunanlar
SERCAN BEK
ÇELEBİ YILMAZ
AYŞİN AKIN
ARKIN AKIN
HAMZA KORKMAZ
HASAN ŞENOL
271
272
600 m2 ‘lik bir sergileme alanında
sanatseverlere hizmet vermekte.
273
274
Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA
Download

ANTİKA VE SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ